Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 26-06-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2001

2. Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

După pauză

conducerea ședinței a fost preluată de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Ioan Mihai Năstase și Tudor Mohora, secretari.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul celor 345 de deputați, și-au înregistrat prezența 287. Vom vedea câți sunt în sală în realitate. Sunt absenți 58. 26 participă la alte acțiuni parlamentare.

Ar trebui să vă prezint nota cu privire la legile depuse la secretarul general în vederea sesizării Curții Constituționale. Vreau să vă spun că e o listă lungă, de 70 de legi, și pentru a nu vă epuiza cu lecturarea ei, am dispus stafului tehnic să le multiplice și să vi le pună la dispoziție. Concomitent, o să predau lista și stenografei pentru a le consemna. veți primi fiecare lista cu cele 70 de legi care vă stau la dispoziție pentru a putea, eventual, să le contestați la Curtea Constituțională.

În conformitate cu prevederile art.17 alineatele (2) și (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi:

 • Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismului.
 • Legea privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a- Rețeaua de localități.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1999 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparținând agenților economici din industrie.
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr.136/1994,cu modificările ulterioare.
 • Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.37/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România, de persoanele fizice și juridice nerezidente.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranța a activităților nucleare.
 • Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere.
 • Legea pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerțului.
 • Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 15/1997 pentru modificarea și completarea Legii privatizării societăților comerciale nr. 58/1991.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor produse ale tehnologiei informației.
 • Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2000 pentru completarea articolului 5 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate.
 • Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.273/2000 pentru modificarea Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României.
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2000 privind restituirea sumelor reținute cu titlu de penalizări de 2%, pentru nerealizarea parametrilor garantați pentru blocul energetic nr.2 la Centrala Termoelectrică de 2x330 MW –Pucheng – Republica Populară Chineză.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum și a suprataxelor vamale pentru instalații, echipamente, utilaje și părți ale acestora, know-how, precum și combustibili energetici care sunt importați prin credite externe contractate cu garanția statului de companii și societăți naționale, instituții publice și societăți comerciale.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" – S.A.
 • Legea privind aprobarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2001 pentru modificarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog – Ucraina și asigurarea resurselor de finanțare necesare.
 • Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2000 privind modificarea alin.1 al art.103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr.92/1992.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/1999 privind valorificarea și transmiterea, fără plată, a unor bunuri confiscate și a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea și, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/1999 pentru completarea art.5 din Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989.
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2000 pentru modificarea art.5 din Legea apărării naționale a României nr.45/1994.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2000 privind unele măsuri pentru asanarea financiară a activității Băncii Agricole – S.A., în vederea privatizării.
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier național.
 • Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.213/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare.
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale.
 • Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.41/1996 privind unele măsuri pentru conversia capacităților de producție militară în producție civilă.
 • Legea pentru abrogarea art.2 din Legea nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2000 privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promoțiile anterioare anului 1999.
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2000 pentru aprobarea majorării de către România a capitalului său autorizat deținut la Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor.
 • Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.66/1998 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2000 privind modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar și abrogarea Ordonanței Guvernului nr.130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr.41/1999.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2001 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare pe anul 2001, prin garantarea unui credit pentru S.C. "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM" – S.A.
 • Legea privind aprobarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2001 privind constituirea Comisiei de Privatizare la Societatea Comercială SIDEX – S.A. Galați.
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale.
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2001 pentru completarea art.31 din Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2001 privind veniturile extrabugetare ale instituțiilor publice.
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare.
 • Legea pentru abrogarea Legii nr. 157/2000 privind Planul național pentru agricultură și dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinanțarea acestuia de la bugetul de stat.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic.
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2001 pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2001 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2000 privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, precum și pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate.
 • Legea penru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat.
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.
 • Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Turismului și Sportului a schimbării destinației sau desființării unor baze sportive aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.
 • Legea pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Construcția și reabilitarea secțiunilor 4 și 5 ale autostrăzii București-Cernavodă", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000.
 • Legea pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunilor Băneasa-Fetești de pe linia de cale ferată București-Constanța", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000.
 • Legea pentru pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București-Giurgiu", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.127/1998 privind măsuri pentru oprirea subcapitalizării, prin rectificarea bilanțului contabil pe anul 1997 la Banca Română de Comerț Exterior - S.A. (Bancorex).
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2000 privind declararea Municipiului Alba Iulia și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național.
 • Legea privind declararea ca municipiu a orașului Băilești, județul Dolj.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/1999 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale "Roman" – S.A. Brașov și "Tractorul UTB"– S.A. Brașov.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2000 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.125/2000 privind declararea orașului Sulina, județul Tulcea, și a zonei înconjurătoare ca zonă de interes național.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 Mwe.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activității titularilor de acorduri petroliere și subcontractanților acestora, care desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.121/2000 privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale.
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.201/2000 pentru crearea cadrului instituțional necesar în vederea funcționării Centrului Regional al Inițiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infracționalității transfrontaliere.
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.242/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.297/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.299/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societăților comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.251/2000 pentru modificarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale.
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale Aeroportul Internațional București-Otopeni - S.A. destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București - Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație.
 • Legea patronatelor.
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1999 privind soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control și de impunere având ca obiect constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităților, precum și a altor sume și măsuri.
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/1999 pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 20 january 2020, 5:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro