Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 26-06-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2001

4. Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru organizarea și funcționarea Poliției Române (amânarea votului final).
 
see bill no. 263/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Pentru a trece în continuare la votarea legilor organice înscrise pe listă astăzi, rog cei doi secretari să verifice cvorumul.

Sunt prezenți 151 de deputați, insuficienți pentru cvorumul de lucru. În consecință, amânăm votarea acestor legi. Vom propune Comitetului ordinii de zi o ședință de vot final joi, iar dacă nu, le vom vota într-o sesiune extraordinară.

Trecem în continuare la proiectele care sunt înscrise pe ordinea de zi.

Ieri, ne-am oprit la Legea pentru organizarea și funcționarea Poliției Române. Rog Comisia pentru apărare să-și ocupe locul.

Rămăsesem la art.15 alin.1. Vă rog să vedeți amendamentul nr.12 de la pagina 6. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.12. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat amendamentul nr.12 și, în consecință, art.15 alin.1 va avea alcătuirea rezultată din amendament.

Pentru alin.2 vă rog să observați amendamentul nr.13 la aceeași pagină. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

S-a adoptat amendamentul nr.13 și, în consecință, art.15 alin.2 va avea acea structură.

La art.15 alin.3, comisia nu a avut mendamente.

Dacă aveți observații. Nu aveți.

Votat în uanimitate.

La art.16 alin.1, vă rog să vă uitați la amendamentul nr.14 pe care îl găsiți la pag.7.

Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru?

Poftiți, domnule Ștefan Cazimir.

Vă rog să urmăriți cu atenție lucrările Camerei.

Domnul Ștefan Cazimir:

Este o ușoară inconsecvență în redactare, și anume apare la rândul 5, articolul genitival "ale", dar nu apare și la rândul 3. S-ar putea adopta două soluții, pentru consecvență. Sau să-l intercalăm și la rândul 3, înaintea "direcției generale", sau să-l înlăturăm la rândul 5, înaintea "inspectoratelor de poliție". Pentru mai multă fluență, făcând totuși o anumită concesie din punctul de vedere al exprimării foarte academice, eu aș propune să fie înlăturat și acolo unde apare, și atunci formula la care să ne oprim să fie "atribuțiile și structura organizatorică ale Inspectoratului General al Poliției, Direcției generale de poliție a municipiului București și inspectoratelor de poliție județene", înlăturând deci art.genitival "ale" de la rândul 5.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule profesor, cred că soluția dumneavoastră este mai potrivită, pentru că dacă le-am pune peste tot, ar fi prea multe "ale".

Stimați colegi,

Dacă sunteți de acord cu amendamentul nr.14, astfel cum rezultă din propunerea domnului Ștefan Cazimir, respectiv prin înlăturarea particulei "ale" de la rândul 5.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat amendamentul nr.14 și, în consecință, art.15 alin.1 va fi alcătuirea din amendament.

La art.16 alin.2 n-au fost amendamente. Dacă aveți obiecțiuni.

Poftiți, domnule Ștefan Cazimir.

Domnul Ștefan Cazimir:

La alin.2, vă propun intercalarea lui "către" în rândul 2: "se aprobă de către ministrul de interne" și la rândul 3 "de către inspectorul general al poliției".

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule profesor, dumneavoastră, strict gramatical, aveți dreptate, dar uitați-vă în toate actele normative, atât de multe sunt cazurile în care se utilizează această formulă "se aprobă de..." omițându-se în mod greșit "către" și mă întreb dacă este bine să intervenim peste tot.

Domnule general, aveți obiecțiuni? Nu. Mulțumesc.

Poftiți! Suntem la art.16 alin.2, domnule deputat.

Domnul Damian Brudașca:

Dacă tot încercăm să facem să sune bine românește aceste acte normative, atunci vă propun, domnule președinte, să folosim tot aceeași formulă în enumerările pe care le presupune sau le cuprinde acest articol.

Se vorbește... "este constituită din șeful direcției sau al inspectoratului, reprezentantul corpului național al polițiștilor, subprefect, șase consilieri..." și așa mai departe.

Domnul Valer Dorneanu:

La ce articol vă referiți, domnule deputat?

Domnul Damian Brudașca:

Eu am înțeles că este vorba de art.17 alin.2.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu. E vorba de art.16 alin.2.

Domnul Damian Brudașca:

Îmi cer iertare în condițiile astea.

Domnul Valer Dorneanu:

Nefiind alte obiecții la art.16 alin.2, se consideră votat în unanimitate.

La titlul Secțiunii a III-a dacă aveți obiecțiuni. Comisia nu a avut. Nu. Votat în unanimitate.

Poftiți! Stați puțin, domnule Cazimir, așteptați că voia colegul dumneavoastră înainte.

Domnul Toró Tiberiu:

Am observații la titlu.

Domnul Valer Dorneanu:

La titlu am consemnat că nu sunt. Dar dacă ați avut, poftiți! Titlul Secțiunii a III-a.

Domnul Toró Tiberiu:

Grupul U.D.M.R. a avut o propunere chiar și la titlul acestei secțiuni. Un amendament respins în comisie și consemnat la amendamentele respinse la pag.48, poziția 44. Noi am propus ca această secțiune să aibă titlul "Autoritatea de ordine publică". Deci, să fie eliminat cuvântul "teritorială". Și anume, mai încolo, am prezentat că am dori ca această autoritate să fie organizată pe trei niveluri, nivelul național, nivelul regional și nivelul local, dar deocamdată aș cere permisiunea domnului președinte, chiar la acest titlu, să expun motivele pentru care am făcut această propunere. Se poate?

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți!

Domnul Toró Tiberiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Noi am considerat că dacă se dorește într-adevăr o implicare mai profundă a comunităților în activitatea de ordine publică și ordinea și disciplina în circulație a poliției, atunci această autoritate teritorială trebuie să primească niște atribuții mai sporite și trebuie organizată cel puțin pe două nivele dar dacă se poate pe trei nivele. Important este nivelul regional și nivelul local și din acest motiv...

Domnul Valer Dorneanu:

Stați un pic, stimate domnule deputat! Ce înseamnă în concepția dumneavoastră nivel regional?

Domnul Toró Tiberiu:

Nivel județean și nivelul...deci, practic, nivelul oricărei unități teritorial-administrative.

Domnul Valer Dorneanu:

Dar ne referim la terminologia din Legea administrației publice locale actuală.

Domnul Toró Tiberiu:

Da. Așa e. Mulțumesc pentru precizare.

În primă instanță, domnule președinte, aș cere să supuneți la vot amendamentul nostru privind titlul și după aceea la art.17 alin.1 aș expune și amendamentul nostru privind textul acestui articol. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Deocamdată să decidem asupra amendamentului cu privire la titlu.

Titlul actual este "Autoritatea teritorială de ordine publică" iar dumneavoastră propuneți "Autoritatea de ordine publică".

Domnul Ionescu, președintele Comisiei de apărare. Și apoi domnul general Abraham.

Domnul Răzvan Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Argumentele aduse de colegul meu de la Grupul U.D.M.R. nu se fundamentează în nici un fel, întrucât, potrivit art.4 alin.1 pe care ieri l-am votat, poliția se organizează corespunzător împărțirii administrativ-teritoriale a țării și nu pe criterii comunitare.

Mai mult decât atât, art.17 alin.1 prevede că activitatea autorității teritoriale de ordine publică se desfășoară în interesul comunității.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul general Abraham.

Domnul Pavel Abraham:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș dori să relev faptul că, în concepția noastră, în momentul în care am decis să se organizeze la nivel teritorial, respectiv, la nivel de județ, o autoritate de acest gen, am avut în vedere tocmai ideea de descentralizare și există o concepție unică de abordare a problemei, așa cum s-a putut vedea, descentralizare până la nivel teritorial, iar măsura vizează una din acțiunile întreprinse pentru o mai bună implicare a autorităților județene în activitatea poliției, deci, o mai bună legătură între comunitățile de la acest nivel cu poliția națională.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră amendamentul colegilor noștri de la U.D.M.R., care propun în locul actualului titlu unul prescurtat, eliminând componenta "teritorială".

Cine este pentru? 12 voturi pentru. (Vociferări) Mai numărați o dată, domnule secretar. Vă rog frumos să numărați și dumneavoastră dacă...

14 voturi. (Vociferări din partea dreaptă a sălii)

Stimați colegi,

Cine nu este de acord cu această numărătoare vă rog să poftească aici să conteste votul. Aveți un coleg aici care poate să ne dubleze numărătoarea și nu cred că e nevoie să ne manifestăm atât.

Poftiți, domnule Chiliman! Cu privire la numărătoare, vă rog să vă exprimați!

Domnul Andrei-Ioan Chiliman:

Domnule președinte,

Onorați colegi,

Avem o prevedere în Regulament care spune că ședința este condusă de președinte în prezența a doi secretari de ședință. În momentul de față, nu este îndeplinită această prevedere regulamentară, și vă rog să rezolvați această chestiune ca să nu mai apară asemenea discuții. Prevederea din Regulament nu este altceva decât o prevedere obligatorie, deci, prezența celor doi secretari de ședință în momentul desfășurării ședinței este obligatorie.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. O să-l chem pe colegul nostru, domnul secretar Mohora. Vă rog să poftiți în sală, domnule secretar Mohora!

Și îl rog pe domnul Chiliman să-și amintească când era la tribună dacă nu mai lipsea câte o secundă de la pupitru.

Rog pe domnul secretar Mohora să poftească în sală. Și până atunci vă rog să vă mai exprimați o dată votul pentru a nu mai exista nici-un dubiu.

Cine este pentru amendamentul colegilor de la U.D.M.R.? Și vă rog și pe dumneavoastră să vă autonumărați dacă tot contestați numărătoarea.

21 de voturi pentru. Tot insuficient pentru a fi aprobat.

Trecem la art.17 alin.1, Comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți. Domnul Ștefan Cazimir are unul.

Domnul Ștefan Cazimir:

La rândul doi și trei, trebuie să ne decidem: ori restabilim acordul, ori punem virgulă. Deocamdată, avem următorul text: "Organism cu rol consultativ a cărei activitate se desfășoară în interesul comunității". Dacă punem virgulă, atunci lucrurile se corectează: "Organism cu rol consultativ, a cărei activitate...", raportându-se la autoritatea teritorială. Cred că asta a fost și intenția. Dacă nu a fost asta intenția, atunci restabilim acordul și zicem: "organism cu rol consultativ a cărui activitate se desfășoară...".

Cred că inițiatorul este cel mai abilitat să ne scoată din impas.

Domnul Valer Dorneanu:

A cui activitate, domnule general?

Domnul Pavel Abraham:

A organismului.

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, a organismului. Vă rog să vă exprimați ca să înțeleagă colegii.

Domnul Pavel Abraham:

Așa cum am mai relevat, acest organism constituit la nivelul județului, are rol consultativ pe lângă autoritățile specifice unităților noastre de la Municipiul București, la fiecare județ și propunem ca soluția care să fie adoptată să fie: "organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfășoară în interesul comunității".

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Poftiți, domnule deputat!

Domnul Toró Tiberiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vă cer permisiunea ca înainte de a supune la vot, să expun la acest articol amendamentul grupului nostru. Acest amendament a lărgit sfera de acțiune a acestei autorități teritoriale. Am înțeles că plenul a respins amendamentul nostru privind organizarea acestei autorități pe trei niveluri de activitate. Atunci aș susține ca numai pentru autoritatea teritorială organizată la nivel județean să aibă atribuții sporite și, în acest sens, la art.17 alin.1 amendamentul respins și conținut în pagina 50 la poziția 46 ar avea următoarea formă acest articol: "La nivelul Municipiului București și al întregului județ se organizează și funcționează autoritatea teritorială de ordine publică, organism cu rol de coordonare și control al activităților de menținere a ordinii publice, precum și de organizare și de control a circulației, a cărei activitate se desfășoară în interesul comunității".

Deci, esența acestui amendament este că nu este doar un organism cu rol consultativ, ci un organism cu rol de coordonare și control al activităților de ordine publică.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat!

Domnul Costache Canacheu:

La art.17.1. amendamentul pe care îl propunem și care se află la pag.48 pe lista amendamentelor respinse de către comisie, are în vedere definirea mai clară a acestei autorități teritoriale de ordine publică care lucrează în serviciul comunității. Și prin amendament propunem ca această autoritate să se înființeze la nivelul consiliilor locale comunale, orășenești și municipale, pentru că acele consilii au atribuții directe în legătură cu comunitățile pe care le reprezintă.

Dacă prin textul de lege se spune că această instituție lucrează în interesul comunității, veți fi de acord că este mult mai dificil să ne reprezentăm o comunitate județeană. Ea de fapt lucrează cu o autoritate public㠖 consiliul județean – care reprezintă, să spun așa, județul.

Ca să citesc amendamentul despre care facem vorbire, art.17 alin.1: "La nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se organizează și funcționează autoritatea teritorială de ordine publică, sub autoritatea consiliului local sau a consiliului general al Municipiului București, după caz, a cărei activitate se desfășoară în interesul comunității".

În legătură cu acest amendament și cu alineatele art.17, în continuare, sunt propuse alte amendamente care să definească, în noua structură, autoritatea de ordine publică teritorială. Pentru că avem în vedere și componența acestei autorități, care, prin textul de lege propus, după opinia noastră, încurcă și amestecă magistrați, judecători și procurori, cu consilieri locali, cu șeful poliției și cu alte persoane care sunt propuse să facă parte din această autoritate.

Credem că reprezentativ pentru această unitate sunt consilierii locali, primarii comunelor, orașelor și municipiilor, șefii gardienilor publici și, de asemenea, reprezentanți ai societății civile. Deci, vă solicit, domnule președinte, să supuneți la vot și amendamentul de la pag.48 trecut la amendamente respinse în legătură cu alin.1 al art.17.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Pe celelalte nu le mai susțineți? Alin.2 și 3 care tot ale dumneavoastră sunt.

Domnul Costică Canacheu:

Când le vine rândul.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun.

Domnule general Abraham! Cu privire la amendamentul domnului deputat Toró care este la pct.46 și al domnului deputat Canacheu de la pct.45.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să fiți atenți la explicațiile care vi se dau.

Domnul Pavel Abraham:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Așa cum am mai precizat, noi am conceput acest organism ca să aibă rol consultativ.

Având în vedere Legea administrației publice locale, dacă i-am da atribuții de control și am include așa cum s-a afirmat aici de către domnii deputați, atât primari, consilieri și așa mai departe, peste numărul acestei autorități care este independentă - și precizez - cu rol consultativ, ar însemna să dedublăm organele administrației publice cu sarcini și după aceea am intra în contradicție cu Legea organizării administrativ teritoriale.

Eu consider că rolul consultativ al acestui organism este validat până în prezent de poliții similare din alte state și aș releva aici poliția engleză, care are o tradiție în această direcție, de unde, de altfel, ne-am și inspirat, și instituția și-a dovedit acolo viabilitatea. Eu cred că prin modalitățile specifice la care noi am adaptat-o la nivelul nostru, ea va fi aptă să rezolve de o manieră nouă relațiile dintre poliție și comunitatea locală, având în vedere că în structura ei, așa cum am precizat, intră reprezentanți ai Parchetului, ai Justiției și, bineînțeles, consilieri locali, pe baza votului democratic de la nivel județean.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul președinte Răzvan Ionescu.

Domnul Răzvan Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Referitor la amendamentul Grupului parlamentar al UDMR, la art. 17 paragraful 1 o să observați că, în ideea descentralizării, dânșii urmează o anumită structură, la nivel central, precum și la nivelul fiecărei unități teritorial-administrative.

În textul pe care l-am aprobat ieri și care se menține de-a lungul articolelor pe paracursul legii am mers cu sintagma: "la nivelul municipiului București și al fiecărui județ". Mai mult decât atât, referitor la rolul de coordonare și control a activităților de menținere și reinstaurare a ordinii publice, reinstaurarea ordinii publice intră în competența jandarmeriei și nu a poliției.

Referitor la amendamentul făcut de domnul deputat Canacheu, în art. 17 paragraful 1 funcționează autoritatea teritorială de ordine publică, sub autoritatea Consiliului local sau Consiliului general.

Dacă autoritatea teritorială funcționează sub coordonarea altei autorități teritoriale înseamnă că nu mai poate fi numită autoritate. de aceea, considerăm că conținutul textului nu este lipsit de logică.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați ascultat și susținerile autorilor amendamentelor respinse și răspunsurile Guvernului și ale președintelui comisiei.

Sunt dator să supun votului amendamentele respinse.

În primul rând, amendamentul domnului deputat Toró, de la punctul 46 din raport.

Cine este pentru? 10 voturi pentru, insuficient.

În continuare, supun votului amendamentul domnului deputat Canacheu, pe care îl găsiți la punctul 45 din raport.

Cine este pentru? 18 voturi pentru, insuficiente.

În aceste condiții, supun din nou la vot art. 17 alin. 1 în redactarea inițiatorului.

Cine este pentru? Marea majoritate a celor prezenți, pentru art. 17 alin 1, în formularea Guvernului.

La art. 17 alin. 2 vă rog să urmăriți amendamentul 15 de la pagina 7.

Dacă aveți obiecțiuni la el? Poftiți, domnule deputat.

Domnul Ștefan Cazimir:

La pagina 8 rândul 1, după "Municipiului București" trebuie virgulă. La rândurile 3 și 6 apare "către", pe care l-am înlăturat la un articol anterior. De aici încolo, rolul meu se inversează. Până acum căutam locurile în care lipsește "către" și propuneam introducerea lui. De aici încolo, atitudinea mi s-a schimbat, la sugestia domnului președinte, și îl voi căuta și îl voi propune spre eliminare de câte ori îl voi întâlni, încât colegii care mă cunosc mai demult ar putea să-mi spună: "Altul este al tău suflet,/ Alții ochii tăi acum,/ Numai eu, rămas același,/ Bat mereu același drum". (Aplauze)

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc pentru versuri, domnule profesor.

Eu v-aș ruga, însă, având în vedere faptul că sunteți în Comisia juridică, să încercați să lămuriți acolo aceste dispute istorice. Până atunci v-aș supune atenției dumneavoastră o propunere oarecum neobișnuită, având în vedere, într-adevăr, că în mod corect formula este "de către". Dacă sunteți de acord să fie înlocuită în tot cuprinsul legii cu această sintagmă? Sunteți de acord?

Domnule președinte al Comisiei juridice, vă rog să vă exprimați dumneavoastră...

Stimați colegi,

Nu sunt auzit. Supun votului dumneavoastră propunerea domnului profesor Cazimir, ca în tot cuprinsul legii, acolo unde se întrebuințează sintagma "se aprobă de" și urmează autoritatea, în loc de această formulă imperfectă să utilizăm formula "se aprobă de către" și să urmeze autoritatea.

Sunteți de acord cu această propunere?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Sunt împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnule profesor, v-am scutit de drumurile pe care le-ați evocat atât de frumos în poezie.

Mulțumesc.

La amendamentul 15 dacă sunt alte observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat amendamentul 15 și, în consecință, noua structură a art. 17 alin. 2.

La art. 17 alin. 3 vă rog să urmăriți amendamentul 16 care, de fapt, se referă la eliminarea acestuia.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru amendamentul 16?

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Damian Brudașca:

Eu aș propune în partea finală: "prin Regulamentul de organizare și funcționare a acesteia". Funcționarea și organizarea sunt "a acesteia".

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat,

S-a propus eliminarea acestui alineat și am supus votului.

Cine este pentru amendamentul 16? Vă rog să votați. Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat amendamentul și, în consecință, art. 17 alin. 3 a fost votat.

La art. 17 alin. 4 urmăriți amendamentul 17.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 17? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 17 alin. 5 urmăriți, vă rog, amendamentul 18.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Poftiți, domnule deputat Ștefan Cazimir.

Domnul Ștefan Cazimir:

Este o greșeală materială în ultimul rând al textului: din rândul membrilor "acestuia" și nu "acesteia", dar eu mă raportez la proiect. Nu știu dacă în raport a fost corectat.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, nu. Vă rog să urmăriți amendamentul comisiei.

Există alte obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 17 în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 18. Urmăriți amendamentul 19, cu privire la lit. a).

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit. b) vă rog să urmăriți amendamentul 20. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit. c) vă rog să urmăriți amendamentul 21.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit. d) urmăriți amendamentul 22.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit. e) nu au fost amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu.

Nu se mai supune la vot, votat în unanimitate.

Litera f). Urmăriți amendamentul 23. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit. g) urmăriți amendamentul 24.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun art. 18, în totalitate, votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la art. 19. Urmăriți, cu privire la alin. 1 amendamentul nr. 25, la pagina 11.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr. 25? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin. 2 urmăriți amendamentul 26. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin. 3 urmăriți amendamentul 27. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

După alin. 3 vă rog să urmăriți amendamentul 28, care propune un nou alineat. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 28? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 19 în ansamblu, cu acest ultim alineat votat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 20 urmăriți amendamentul 29. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Domnul deputat Ștefan Cazimir.

Domnul Ștefan Cazimir:

Amendamentul 29, da? "Din bugetul Municipiului București, respectiv din cel al județului". Propun intercalarea acestor două cuvinte, pentru ameliorarea exprimării.

Domnul Valer Dorneanu:

Este o corectură redacțională evidentă.

Dacă sunteți de acord cu această corectură?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat amendamentul 29, cu această corectură.

La art. 21 vă rog să urmăriți amendamentul 30.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 30? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat amendamentul 30 și deci noua formulă a art. 21.

Stimați colegi,

Colegii noștri care au fost desemnați în Comisia de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive sunt rugați să participe la mediere cu colegii de la Senat.

Cu privire la titlul Secțiunii a IV-a nu sunt amendamente.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art. 22 alin. 1 urmăriți amendamentul 31.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 22 alin. 2 nu sunt amendamente.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate.

La art. 23 alin. 1, urmăriți amendamentul 32.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 32?

Poftiți.

Domnul Ștefan Cazimir:

Vă propun la rândul 3 eliminarea conjuncției "și" pentru mai multă fluență: "Șeful Direcției generale de poliție a Municipiului București, șefii inspectoratelor de poliție județene, ai polițiilor municipale și orășenești și ai posturilor de poliții comunale prezintă informări anuale" și așa mai departe.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Damian Brudașca:

Întrucât inspectoratele sunt județene, nu poliția este județeană, propun să avem formularea: "șefii inspectoratelor județene de poliție".

Domnul Valer Dorneanu:

Cum este corect, domnule general? Domnule general Abraham, cum este Legea de organizare? Vă rog să interveniți.

Poftiți, domnule general.

Domnul Pavel Abraham:

avem inspectorat județean de poliție și, ca urmare, șefii inspectoratelor județene de poliție.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, cum a propus domnul deputat Brudașca, da? Vă rog.

Domnul Răzvan Ionescu:

Permiteți, domnule președinte.

Stimați colegi,

Venim în contradicție cu art. 5 lit. b) "Unități teritoriale aflate în subordinea Inspectorului general al poliției, Direcția generală de poliție a Municipiului București și Inspectoratele de poliție județene".

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule general,

Care este terminologia pe care dumneavoastră o utilizați sau pe care Legea de organizare a utilizat-o? Vă rog să spuneți la microfon.

Domnul Pavel Abraham:

În art. 5 lit. c) "inspectoratele de poliție ale județelor" este trecut în Legea nr. 26 din 12 mai 1994. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și atunci, prin consecință, aici corect ar fi "inspectoratele de poliție județene". Așa a fost trecut în lege.

Domnul Damian Brudașca (din sală):

De acord, dar este greșit!

Domnul Valer Dorneanu:

În ce privește particula "și" este evident că trebuie eliminată pentru că sunt foarte mulți.

Deci, cu această corectură: "Șeful Direcției generale de poliție a Muncipiului București, șefii inspectoratelor de poliție județene," - eliminat "și" – "ai polițiilor municipale". Cine este de acord cu acest amendament 32?

Stimați colegi,

Cine este pentru amendamentul 23, cu precizarea eliminării particulei "și" după "poliții județene"?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate. Cu 1 abținere.

La art. 23, alin. 2 nu sunt amendamente.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art. 24 urmăriți, vă rog, amendamentul 33. Dacă aveți obiecțiuni?

Poftiți, domnule Cazimir.

Domnul Ștefan Cazimir:

Vă citesc întâi textul: "Unitățile teritoriale de poliție cooperează cu Consiliile locale și primarii pentru îndeplinirea hotărârilor sau dispozițiilor scrise, emise de acestea, după caz, date în limita competențelor în domeniul ordinii publice". Aici sunt două probleme. Mai întâi demonstrativul "acestea" nu se poate referi simultan la consiliile locale și la primari. Primarii sunt "aceștia", în afara cazului când ar fi primărițe. Iacob Negrutzi îl tachina amical pe Eminescu în perioada revizoratului școlar, spunând într-o satiră în versuri: "Ca înalt revizor școlar/ Stai în gazdă la primar/ Și cu primărițele îți încurcai ițele".

A doua problemă: "emise" și "date" în același rând al textului sună a pleonasm.

Pentru a remedia aceste două chestiuni vă propun reformularea care urmează: "Unitățile teritoriale de poliție cooperează cu Consiliile locale și, după caz, cu primarii, pentru îndeplinirea hotărârilor sau dispozițiilor scrise ale acestora, emise în limita competențelor lor, în domeniul ordinii publice".

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Amendamentul 24, v-aș ruga să îl ascultați în noua redactare, mai corectă, propusă de domnul profesor Ștefan Cazimir: "Unitățile teritoriale de poliție cooperează cu consiliile locale și, după caz, cu primarii, pentru îndeplinirea hotărârilor sau dispozițiilor scrise ale acestora, emise în limita competențelor lor, în domeniul ordinii publice".

Cine este pentru amendament? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Rog comisia să ia amendamentul.

Articolul 24 va avea alcătuirea rezultată din adoptarea amendamentului 33.

La art. 25 urmăriți amendamentul 34. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 34? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat amendamentul 34 și, în consecință, art. 25.

Capitolul III: "Atribuțiile Poliției". Nu sunt obiecțiuni din partea comisiei.

Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art. 26 alin. 1 nu sunt amendamente. Alin. 1 punctul 1. Nu sunt amendamente, deci s-a adoptat în unanimitate.

La art. 26 punctul 2. Urmăriți, vă rog, amendamentul 35.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 35? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 3 urmăriți amendamentul 36.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 4, amendamentul 37.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 5, urmăriți, vă rog, amendamentul 38.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 6 amendamentul 39. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 7, amendamentul 40. Vă rog să-mi spuneți dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

De la pct. 8 până la pct. 16 nu au fost obiecțiuni, deci se votează în unanimitate.

La pct. 17 urmăriți amendamentul 41.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 18 amendamentul 42.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

De la punctul 19 până la punctul 22 nu sunt obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 23 urmăriți amendamentul 43.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

De la punctul 24 la 28 nu sunt obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votat în unanimitate.

Punctul 29, urmăriți amendamentul 44. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin. 2 al art. 26 urmăriți amendamentul 45.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului art. 26 în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 27, 28. Nu sunt obiecțiuni la comisie.

Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La titlul Capitolul IV dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

La art. 29, 30 dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Titlul Capitolului V dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Articolul 31 lit. a) amendamentul 46 dacă dorește cineva să intervină? La cât?

Stimați colegi,

Domnul președinte al Comisiei pentru apărare îmi sesizează o inadvertență la art. 27. Vă rog să o precizați, domnule președinte.

Domnul Răzvan Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi cer scuze că v-am întrerupt.

La art. 27 am dori reformulare, nu "prin ordin al inspectorului general al Poliției", ci "prin dispoziție", ca să fie în corelare cu textul aprobat mai devreme.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Reluăm art. 27. Domnul președinte al comisiei, pentru corelarea textelor și precizarea riguroasă a actelor pe care le emite inspectorul general propune "prin dispoziție". Da?

Cine este pentru această rectificare? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat art. 27, astfel reformulat.

Articolele 28, 29, 30 au rămas votate.

Ajunsesem la art. 36 lit. a). Vă rog să urmăriți amendamentul 46. Nu. 31 litera a), amendamentul 46.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 46? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a votat amendamentul 46 și deci noua formulare a literei a).

La lit. a), b), c), d), e) comisia nu a avut obiecții.

Dacă aveți dumneavoastră? Aveți dumneavoastră, domnule deputat? Bun.

Votate în unanimitate.

La lit. f) urmăriți, vă rog, amendamentul 47.

Dacă aveți obiecțiuni?

Domnule deputat Ștefan Cazimir, poftiți.

Domnul Ștefan Cazimir:

Vă citesc textul și veți sesiza imediat obligativitatea unei modificări de topică: "să efectueze controale ale persoanelor și bagajelor, precum și ale vehiculelor aflate în circulație, când există indicii temeinice cu privire la săvârșirea unor infracțiuni, cu respectarea dispozițiilor legale". Este de-a dreptul hilar. Modificarea obligatorie a topicii face ca textul să sune astfel: "Să efectueze, cu respectarea dispozițiilor legale, controale ale persoanelor și bagajelor" și textul curge.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule general. Mi se pare textul absolut benefic.

Stimați colegi,

Cu această inversare de topică supun votului dumneavoastră amendamentul 47.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat amendamentul 47.

La lit. j) urmăriți, vă rog, amendamentul 48. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit. h) n-au fost obiecții la comisie. Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votat în unanimitate.

La lit. i) urmăriți, vă rog, amendamentul 49.

Dacă aveți obiecțiuni la el? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La literele j) și k) nu au fost obiecțiuni la comisie. Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votat în unanimitate.

La lit. l) și ultima, urmăriți, vă rog, amendamentul 50. Dacă aveți obiecțiuni la el? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă rog să urmăriți în continuare amendamentul 51, care ne propune la art. 31 un nou text.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 51? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art.31 în ansamblu, cu amendamentele adoptate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 32 n-au fost obiecții. Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votat în unanimitate.

La art. 33 alin. 1, urmăriți amendamentul nr. 52. Dacă aveți obiecțiuni? Poftiți, domnule deputat.

Domnul Dumitru Octavian Mitu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

După ce ne-am consultat și cu domnul președinte al comisiei și cu domnul general, s-a convenit ca acest art. 33 alin.1 să sune în forma pe care eu o propusesem inițial și care, inițial, fusese respinsă. Dar acum dânșii sunt de acord, și pot să confirme, cu forma propusă de mine.

Aceasta sună: "Pentru prevenirea și combaterea corupției, a criminalității transfrontaliere, a traficului de ființe umane, terorismului, traficului de droguri, spălării banilor, infracțiunilor informatice și a crimei organizate, la propunerea inspectorului general, cu aprobarea ministrului de interne și cu autorizarea procurorului desemnat de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, poliția poate să folosească informatori și polițiști sub acoperire pentru culegerea de informații în vederea folosirii acestora ca probe în timpul unui proces în instanță. Autorizarea procurorului va fi emisă în scris pentru o perioadă de maxim 60 de zile și poate să fie prelungită în aceleași condiții pentru alte perioade de 30 de zile fiecare. Toate aceste autorizații vor fi confidențiale și nu vor fi făcute publice".

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să-mi prezentați amendamentul.

Domnul Dumitru Octavian Mitu:

Să-l motivez.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să-mi prezentați amendamentul, ca să știu ce să supun la vot.

Îl rog pe domnul general Abraham să se pronunțe întâi pentru acest amendament.

Domnul Pavel Abraham:

Da, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, suntem de acord cu amendamentul propus de domnul deputat Dumitru Octavian Mitu.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia?

Domnul Răzvan Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dacă formularea inițială a textului lăsa loc unor interpretări care ar fi putut crea confuzie în privința competențelor pe care le are poliția în domeniul culegerii de informații și ar fi putut duce la conflicte de competență cu alte instituții, cred că textul pe care vi l-a prezentat colegul nostru Dumitru Octavian Mitu, asupra căruia am căzut de acord și împreună cu ceilalți reprezentanți ai grupurilor parlamentare, este cel în măsură să evidențieze conținutul art. 33.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Ați ascultat reformularea amendamentului nr. 52 de către domnul deputat Dumitru Octavian Mitu, care realizează o mai bună circumstanțiere a cazurilor în care pot fi utilizați informatorii. Cu amendamentul astfel formulat, ați reținut că sunt de acord și ministerul, și Comisia pentru apărare.

Cine este pentru amendamentul nr. 52 reformulat potrivit propunerii domnului Dumitru Octavian Mitu? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a aprobat amendamentul nr. 52.

La alin. 2, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 53. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La ce aveți intervenție, domnule deputat? La alin. 2? De ce mă lăsați să-l votez și pe urmă vă exprimați dorința de a interveni?

Deci, eram la amendamentul nr. 53, care propune eliminarea textului, dumneavoastră ce doriți?

Domnul Valentin Vasilescu:

Vă propun menținerea acestui text.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți.

Domnul Valentin Vasilescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Alin. 2, care are următorul conținut: "Pentru prevenirea și combaterea corupției, a criminalității transfrontaliere, a crimei organizate, cu aprobarea ministrului de interne și cu autorizarea procurorului general, polițiști anume desemnați pot înființa, în condițiile legii, societăți cu personalitate juridică, în situație concretă, pe perioadă determinată".

Este, după părerea mea, important ca să includem acest paragraf, deoarece crima organizată este organizată, nu este vorba de infractori care acționează de unul singur, dețin tehnică și o structură bine stabilită și cu asemenea criminalitate instituită un polițist sub acoperire sau fără să aibă acoperire nu poate lupta eficient. Aceste firme, de fapt, care se înființează acționează împotriva unor firme sau a unor instituții ale crimei organizate. Este mult mai eficient ca să acționăm într-un cadru organizat și să depistăm aceste firme.

Explicația pe care au dat-o anumiți colegi ai noștri pentru eliminare ar fi aceea că au existat cluburi sportive ale diferitelor instituții, care au făcut diferite lucruri, bune sau rele, chiar și ale instituțiilor militarizate. Dar aici este vorba de cu totul altceva și sub această autorizare a procurorului general va exista un control. Iar aceste firme sunt făcute din profesioniști, din ofițeri, și nu oameni politici și nici afaceriști. Există un control, datorită inclusiv faptului că sunt profesioniști și au depus un jurământ militar. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul general Abraham.

Domnul Pavel Abraham:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș dori să arăt că susținem punctul de vedere al domnului deputat, fiindcă dacă am reglementat posibilitatea, așa cum am discutat anterior, fiind de acord cu propunerea domnului deputat Mitu, că lucrăm sub acoperire, aceasta este o formă de lucru sub acoperire.

Ca urmare, ori admitem să lucrăm în întregime sub acoperire, fără a obtura în nici un fel acest mod de lucru care s-a dovedit viabil și este practicat în toate statele civilizate. Și, mai mult, dinamica situației operative prezente relevă că, fără a folosi metode și mijloace adecvate, care au fost abilitate de întreaga lume civilizată, nu putem să obținem performanțele cerute.

Având în vedere și situația specifică a țării noastre, cu problematica situației operative, eu cred că se impune să fim de acord și cu acest mod de organizare a activității, pentru a putea face față luptei împotriva criminalității. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul președinte al Comisiei pentru apărare.

Domnul Răzvan Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Punctul de vedere al comisiei este pentru eliminarea acestui paragraf. Deși beneficiază de o argumentare solidă, după cum vedeți, "combaterea corupției, a criminalității transfrontaliere, a crimei organizate", alineatul nu se poate susține din cauza imenselor abuzuri ce se pot naște prin acceptarea unei asemenea formule.

Nu este de neglijat, de altfel, nici mimetismul instituțiilor publice și presiunea pe care o vor face alte autorități, care vor cere instituirea unor astfel de structuri. Și nu ar fi de exclus ca pe termen scurt să asistăm la o "modă" a persoanelor juridice de acoperire.

Mai mult decât atât, trebuie să ne gândim la implicațiile de natură civilă, comercială, financiar-bugetară și nu în ultimul rând morale, pe care le presupune existența și activitatea unor persoane juridice de acest fel. Practic, o asemenea persoană juridică ar fi în afara oricărui control din partea societății, existând și riscul ca ea să scape de sub controlul celor care au înființat-o. Și vreau să vă spun că, în momentul de față, asupra foarte multor structuri din Ministerul de Interne, practic, nu se exercită controlul parlamentar normal și firesc, așa cum ar trebui.

O vulnerabilitate constă și în imposibilitatea justificării folosirii banului public. Deci, nu avem controlul civil asupra bugetului unei astfel de structuri de instituție.

O altă slăbiciune constă în implicațiile juridice ce decurg din înființarea și existența unei persoane juridice, în privința răspunderii pe care o atrage orice persoană juridică.

În același timp, în practica altor state, se pune un accent tot mai mare pe sincronizarea acțiunilor diferitelor instituții, atunci când este vorba de corupție, crimă organizată sau infracționalitate transfrontalieră. Cred că trebuie să fim conștienți că poliția nu poate avea succes de una singură și va trebui să colaboreze pe viitor cu toate aceste structuri. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai dorește cineva să intervină?

Stimați colegi,

Comisia pentru apărare propune, prin amendamentul nr. 53, eliminarea alin. 2 al art. 33, care prevede posibilitatea unor polițiști anume desemnați să poată înființa în condițiile legii, societăți cu personalitate juridică, în situații concrete și pe durată determinată. Ați audiat ambele puncte de vedere. Eu, întâi, trebuie să supun votului amendamentul comisiei, deci, eliminarea textului.

Cine este pentru amendamentul nr. 53, de eliminare a textului? Vă rog să numărați! Mulțumesc.

Împotrivă? 8 voturi împotriva eliminării, deci, s-a aprobat amendamentul de eliminare a textului.

La art. 33 alin. 3, care va deveni 2, urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 54. Poftiți.

Domnul Dumitru Octavian Mitu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aici am un amendament care a fost respins, îl susțin, poate o să-i conving pe colegii din sală să-l susțină, totuși.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să îl poziționați în raport, ca să știm cum vă urmărim. Spuneți care e amendamentul respins, ca să știm de unde îl luăm.

Domnul Dumitru Octavian Mitu:

"Sursele de informare, metodele și mijloacele activității de culegere a informațiilor au caracter confidențial și nu pot fi dezvăluite de nimeni în nici o împrejurare, cu excepția cazurilor când nevoile justiției impun dezvăluirea lor, cu asigurarea protecției necesare, după caz." Diferența este că am lăsat numai situația în care nevoile justiției cer această dezvăluire a surselor de informare și am exclus prin propunerea mea atunci "când îndatoririle funcției o cer", am eliminat acest imperativ.

Și, de ce? Pentru că în felul acesta putem să-i lăsăm polițistului acea libertate de a-și constitui ce are el să-și constituie acolo, surse și mijloace de lucru, și să fie sigur că nu le predă oricărui superior, care, prin ce se întâmplă în mod firesc, poate să fie un altul și un altul.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, pentru a compara cele două texte, vă rog să ne precizați care este amendamentul dumneavoastră, unde este situat el în raport.

Domnul Dumitru Octavian Mitu:

În textul inițial, spune: "Sursele de informare, metodele și mijloacele..."

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, amendamentele sunt numerotate, și cele admise și cele respinse. Deci, între cele respinse, unde este poziționat? Ca să putem compara textele.

Domnul Dumitru Octavian Mitu:

La poz. 139. Într-un fel, legea spune că aceste surse de informare, metode și mijloace pot fi, cum se spune, dezvăluite în două situații: atunci când îndatoririle și nevoile funcției o cer – aceasta, la un moment dat, deschide Cutia aceasta a Pandorei, are, iarăși, se poate...

Domnul Valer Dorneanu:

Vă amintesc că am votat durata intervenției de 2 minute și mai avem o jumătate de oră pentru epuizarea tuturor dezbaterilor.

Domnul Dumitru Octavian Mitu:

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Tot aici aveți, domnule deputat? Poftiți.

Domnul Damian Brudașca:

Susțin amendamentul propus de domnul coleg Mitu, având în vedere faptul că în formularea următoare: "În mod deosebit, excepție fac cazurile când îndatoririle funcției, nevoile justiției sau legea impun dezvăluirea lor", ar rezulta că îndatoririle funcției sau nevoile justiției ar fi în afara legii. Este mai clară, mai coerentă și mai exactă formularea domniei sale, care raportează totul la cerințele legale și nu lasă la arbitrariul unei anumite funcții această dezvăluire.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule general Abraham, poftiți.

Domnul Pavel Abraham:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Nu putem fi de acord cu punctul de vedere exprimat aici, de a scoate "îndatoririle funcției", deoarece nici un polițist nu lucrează singur. Deci, în contextul relațiilor profesionale el trebuie să asigure comunicarea atunci când funcția prevede în mod expres datele respective șefilor ierarhici sau altor persoane cu care este implicat în rezolvarea unor cazuri. Deoarece, așa cum dumneavoastră ați aprobat anterior, vor fi folosite mijloace tehnice, se vor folosi surse de informare și, automat, o singură persoană nu poate conduce acest ansamblu.

Și, atunci, "îndatoririle funcției" – sigur, acestea bine delimitate după normele interne de munc㠖 trebuie să răspundă acestor exigențe. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Din partea comisiei, domnul deputat Răzvan Ionescu.

Domnul Răzvan Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Noi suntem pentru menținerea textului amendamentului propus de comisie. Reformularea propusă arată, fără nici un fel de echivoc, că în domeniul activității de informații regula este confidențialitatea, excepțiile fiind doar cele expres prevăzute de legiuitor. Introducerea legii ca excepție în text se impune atât prin faptul că nimeni nu poate să opună îndatoririle funcției unui text de lege. Mai mult decât atât, și prin practica existentă în momentul de față și gândiți-vă la Legea privind accesul la propriul dosar. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Ați auzit și argumentele susținătorului amendamentului respins și cele ale ministerului și ale comisiei, potrivit regulamentului, eu supun întâi votului amendamentul nr. 54, prezentat de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? 11 voturi împotrivă.

Deci, cu mare majoritate s-a adoptat textul amendamentului nr. 54. În consecință, a rămas respins amendamentul domnului deputat Mitu.

Pentru alin. 4 și 5, nu sunt obiecțiuni, dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votate în unanimitate.

Pentru alin. 6, urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 55. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, adoptat amendamentul nr. 55 și, în consecință, noua structură a alin. 6.

La alin. 7, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 56. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

După amendamentul nr. 56, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 57, care propune introducerea unui alineat nou. Dacă aveți obiecțiuni la acest alineat nou? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 33 în ansamblu, așa cum rezultă din aprobarea amendamentelor.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 34 alin. 1, urmăriți amendamentul nr. 58. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 34 alin. 2 lit a), nu sunt obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră? Nu. Votat în unanimitate.

La lit. b), urmăriți amendamentul nr. 59. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit. c), nu sunt obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră? Nu. Votată în unanimitate.

La art. 34 alin. 2 lit. d), urmăriți amendamentul nr. 60. Dacă aveți obiecțiuni? Poftiți, domnule deputat.

Domnul Toró Tiberiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Art. 34 se referă la folosirea mijloacelor din dotarea poliției. Grupul parlamentar UDMR a avut la pct. d) un amendament, care se referă la un caz...

Domnul Valer Dorneanu:

Ce număr are?

Domnul Toró Tiberiu:

Este vorba de poz. 151 de pe pag. 98. Textul propus de noi se referă la folosirea acestor mijloace doar în cazul când persoanele nu se opun prin mijloace violente solicitărilor legale ale polițistului. Textul propus de noi sună astfel: "Se opun prin mijloace violente îndeplinirii solicitărilor legale ale polițistului cu ocazia legitimării ș.a.m.d.", în continuare.

Noi credem că dacă rămâne acea sintagmă: "nu se supun prin orice mijloace" va da ocazia la o serie de abuzuri din partea poliției și ar trebui eliminată din această lege. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnule general Abraham, poftiți.

Domnul Pavel Abraham:

Domnule președinte,

Nu putem raporta activitatea numai la acțiunile violente, așa cum a propus domnul deputat. Deci, atunci când există indicii de săvârșire a unei fapte prevăzute de legea penală, chiar dacă persoana nu are o atitudine violentă, polițistul – așa cum este și în practica actuală și în practica internațional㠖 este îndreptățit să procedeze în acest mod. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Răzvan Ionescu, din partea Comisiei pentru apărare.

Domnul Răzvan Ionescu:

Domnule președinte,

Susținem amendamentul făcut de comisie, având în vedere faptul că statul de drept funcționează pe baza principiului prezumției de nevinovăție. De aceea credem că este nevoie ca și acțiunile poliției să fie subordonate acestui principiu. Ar fi stupid și nedemn să cerem cetățenilor să se supună unor solicitări nelegale, chiar dacă ele vin din partea unor autorități publice.

De asemenea, garantarea dreptului de proprietate presupune ca limitarea acestui drept, lucru care se deduce la controlul corporal, al vehiculelor sau bagajelor, să aibă loc în condiții de deplină legalitate.

De aceea, cred că textul pe care comisia îl propune este extrem de relevant în acest sens.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Ați ascultat și argumentele autorului amendamentului respins și pe cele ale comisiei, care își susține amendamentul propriu, și pe cele ale domnului general. Eu supun votului, după regulament, întâi amendamentul comisiei. Urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 60, cu privire la art. 34 lit. d).

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Numărați, vă rog! 4 voturi împotrivă.

Insuficiente pentru a fi respins amendamentul. În consecință, rămâne aprobat amendamentul comisiei și respins amendamentul domnului deputat Toro.

La art. 34 alin. 3, urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 61. Dacă aveți obiecțiuni? Poftiți, domnule deputat Ștefan Cazimir.

Domnul Ștefan Cazimir:

Există în enunțul acestui alin. 3 câțiva termeni care mi se par mai puțin inspirați și pentru care sugerez înlocuirea. Vă citesc textul în forma pe care v-o propun, începând de la rd. 4: "După avertizarea prealabil㠖 în loc de "atenționarea prealabilă" – asupra utilizării – și nu "uzului" – unor asemenea mijloace și acordarea – nu "lăsarea" – timpului necesar pentru încetarea acțiunilor și conformarea la solicitările legale ale polițistului".

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule general? Da.

Stimați colegi,

Vă rog să urmăriți textul reformulat din punct de vedere redacțional al art. 34, în amendamentul nr. 61, de la "gradual", urmează următoarele modificări: "avertizarea – în loc de "atenționarea" – "prealabilă asupra utilizării unor asemenea mijloace și acordarea timpului necesar pentru încetarea acțiunilor și conformarea la solicitările legale ale polițistului." Sună mai fluent și mai corect acordat.

Cine este pentru amendamentul nr. 61, reformulat redacțional la propunerea domnului deputat Ștefan Cazimir? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Luați, vă rog, comisia, amendamentul.

La art. 34 alin. 4, nu sunt amendamente, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, supun votului final art. 34, astfel cum va rezulta din adoptarea amendamentelor.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 35, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 62 alin. 1. Dacă aveți obiecțiuni? Poftiți, domnule Brudașca. Să vă raportați la amendamentul pe care l-ați susținut, dacă nu e vorba de o formulare redacțională.

Domnul Damian Brudașca:

Nu, este vorba de folosirea următoarelor expresii, avem: "în caz de necesitate și când folosirea altor mijloace", apoi se repetă: "polițistul poate folosi". De aceea, propun: "În caz de necesitate și când se utilizează alte mijloace, polițistul poate folosi, în situațiile și în condițiile prevăzute de lege – nu "forța armelor", ci – armele albe sau armele de foc". pentru că folosesc armele, nu folosesc forța.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați reținut îmbunătățirile redacționale și nu numai, pentru că eliminarea cuvântului "forță" este și o mică chestiune de fond: "În caz de necesitate și când utilizarea alt mijloace de împiedicare sau constrângere nu este posibilă, polițistul poate folosi armele albe sau armele de foc". Domnule general? De acord. "În condițiile prevăzute de lege" rămâne.

Stimați colegi,

Ați înțeles motivarea făcută de domnul Brudașca și acordul domnului general, cine este pentru amendamentul nr. 62, astfel cum a fost reformulat redacțional?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin. 2, urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 63. Dacă aveți obiecțiuni? Poftiți, domnule Ștefan Cazimir.

Domnul Ștefan Cazimir:

Vă sugerez o modificare a topicii, pentru o mai bună exprimare a sensului. Textul modificat sună astfel: "Folosirea armamentului din dotare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în condițiile și în situațiile prevăzute de lege înlătură caracterul penal al faptei".

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să-mi prezentați amendamentul, ca să-l văd.

Domnule general Abraham?

Domnul Pavel Abraham:

Sunt de acord.

Domnul Valer Dorneanu:

E mai fluent textul, așa cum a fost.

Deci, stimați colegi, la art.35 alin.2, urmăriți amendamentul de la pct.63 și urmăriți reformularea redacțională propusă de domnul deputat Ștefan Cazimir, care dă textului mai multă fluență și rigoare: "Folosirea armamentului din dotare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în condițiile și în situațiile prevăzute de lege, înlătură caracterul penal al faptei."

Cine este de acord cu amendamentul de la pct.63 astfel reformulat? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Comisia, vă rog să luați amendamentul.

Supun în continuare discuției alin.3 al art.37. Urmăriți amendamentul de la pct.65. Dacă aveți obiecțiuni.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.4, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu.

Votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art.37 în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.38, urmăriți amendamentul de la pct.66. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat amendamentul și, în consecință, noua redactare a art.38.

La art.39 urmăriți amendamentul de la pct.67. Aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.67? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat amendamentul de la pct.67 și, în consecință, noua structură a art.39.

La art.40 urmăriți amendamentul de la pct.68. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat amendamentul de la pct.68 și, în consecință, art.40.

La art.41 alin.1 urmăriți amendamentul de la pct.69. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Amendamentul de la pct.69 s-a votat în unanimitate, deci noua alcătuire a art.41 alin.1.

La art.41 alin.2 nu sunt obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Cine este pentru art.41 în ansamblu? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.42 alin.1 nu sunt obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu.

Votat în unanimitate.

La art.42 alin.2 urmăriți amendamentul de la pct.70. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cine este pentru art.42 în ansamblu? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.43 urmăriți amendamentul de la pct.71. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a admis amendamentul de la pct.71 și, în consecință, noua formulare a art.43.

La titlul cap.VI dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

La art.44 alin.1, comisia nu are amendamente. Dacă dumneavoastră aveți. Nu.

Votat în unanimitate.

La art.44 alin.2 urmăriți amendamentul de la pct.72. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat amendamentul de la pct.72.

La alin.3 urmăriți amendamentul de la pct.73. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.4 urmăriți amendamentul de la pct.74. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În consecință, supun votului dumneavoastră art.44 în ansamblu, cum rezultă din amendamentele adoptate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.45 nu sunt obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.46 alin.1 urmăriți amendamentul de la pct.75. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.2 urmăriți amendamentul de la pct.76. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră de ansamblu art.46.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.47 nu sunt obiecțiuni de la comisie. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate.

Titlul cap.VII. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

La art.48 urmăriți amendamentul de la pct.77. Dacă aveți obiecțiuni.

Poftiți, domnule Brudașca. Este redacțional sau de fond?

Domnul Damian Brudașca:

Redacțional.

Eu vă propun să adoptăm formula următoare: "Pe baza înțelegerilor la care România este parte, Poliția română cooperează cu instituții similare din alte state și organisme internaționale de profil inclusiv prin ofițeri de legătură."

Domnul Valer Dorneanu:

Nu trebuie să începem cu subiectul?

Domnul Damian Brudașca:

Este adevărat, însă este foarte important să se știe în ce context se desfășoară această activitate, deci, "pe baza înțelegerilor la care România este parte". Nu poate orice inspectorat de poliție, pe nu știu ce considerente, să stabilească el raporturi de colaborare cu alte organisme de poliție dintr-un stat vecin, spre exemplu.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule general.

Domnul Pavel Abraham:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Noi susținem punctul de vedere adoptat la comisie și, fiind vorba de argumentele pe care le-a prezentat domnul deputat, după opinia noastră, nu sunt suficiente pentru a schimba ordinea de redactare a articolului.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule general.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la pct.77, cum a fost prezentat de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

Cu un vot împotrivă, s-a adoptat amendamentul de la pct.77 și, deci, noua structură a art.48.

La art.49 nu au fost amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate.

La art.50 urmăriți amendamentul de la pct.78.

Poftiți, domnule deputat Baciu. Redacțional sau de fond?

Domnul Mihai Baciu:

Redacțional.

Este o chestiune foarte simplă. Aproape că îmi este și jenă să spun. Textul este "...înființarea, organizarea și funcționarea Poliției comunitare pentru ordinea publică la nivelul unităților administrativ-teritoriale se va reglementa...", dar trebuie să fie "...se vor reglementa...", pentru că este vorba de înființarea, organizarea și funcționarea, de aceea trebuie să apară forma de plural, și nu singular, pentru că sunt trei.

Deci, textul să fie: "...înființarea, organizarea și funcționarea se vor reglementa prin lege specială...". Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mi se pare evidentă corectura.

Poftiți.

Domnul Ștefan Cazimir:

Evident că, din punct de vedere sintactic, opinia colegului antevorbitor este incontestabilă. Eu aș fi sugerat, pentru respectarea limbajului juridic uzual, folosirea verbului la prezent: "...se reglementează prin lege specială..."

Domnul Valer Dorneanu:

Nu se poate reglementa instantaneu, domnule profesor. Este adevărat că, potrivit normelor de tehnică legislativă, se utilizează verbul la prezent, dar, aici, această obligație curge de la data intrării în vigoare, și curge nu imediat, instantaneu. Dar aștept și punctul de vedere al comisiei.

Stimați colegi,

Am impresia că cea mai bună formulă este utilizarea prezentului – "...se reglementează prin lege..."

Deci vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.78 care, la propunerea domnului profesor Ștefan Cazimir, va fi reformulat astfel: "...înființarea, organizarea... se reglementează prin lege...", nu "...prin lege specială..." Am convenit de mai multe ori că renunțăm la această sintagmă care dă o conotație cam nedorită.

Deci, textul este: "...se reglementează prin lege..."

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptând amendamentul de la pct.78, am adoptat implicit noua formulă a art.50.

Domnul Tiberiu Toró (din sală):

Vă rog, domnule președinte, am un amendament înainte de art.51, deci după art.50...

Domnul Valer Dorneanu:

Precizați amendamentul ca număr, pentru a-l putea identifica.

Domnul deputat dorește un articol nou după art.50.

Domnul Tiberiu Toró:

Da. Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar UDMR a avut un amendament privind introducerea unui articol nou la poz.182, la pag.108, la "Amendamente respinse".

Vreau să anunț că retragem sub această formă acest amendament care s-a compus din patru alineate, din care retragem trei alineate, și în locul primului alineat introducem un nou amendament, practic de corelare tehnico-legislativă la acest proiect. Acest amendament este de fapt în concordanță și armonizează această lege de funcționare și organizare a poliției cu Legea statutului funcționarului public. În această Lege a statutului funcționarului public, art.99 reglementează folosirea limbii materne în raporturile funcționarilor publici cu populația. Acest articol din Legea funcționarului public sună în modul următor: "În unitățile administrativ-teritoriale în care persoanele aparținând unei minorități naționale dețin o pondere de peste 20%, unii funcționari publici din serviciile care au contact direct cu cetățenii vor cunoaște și limba minorității naționale respective." Deci, acesta a fost textul art.99 din Legea funcționarului public.

În concordanță cu această lege și deoarece polițistul este un funcționar public cu statut special, noi am propus acest amendament în Legea de funcționare și organizare a poliției în modul următor, deci propunerea noastră textuală la art.501 ar fi: "În unitățile administrativ-teritoriale în care persoanele aparținând unei minorități naționale dețin o pondere de peste 20%, unii polițiști din serviciile care au contacte directe cu cetățenii vor cunoaște și limba minorității naționale respective."

Acesta este amendamentul. Deci, domnule președinte, vă rog să îl supuneți la vot.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să-mi prezentați amendamentul.

Poftiți, domnule deputat Răzvan Ionescu.

Domnul Răzvan Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru a înlătura orice urmă de suspiciune, ați văzut că amendamentul făcut de UDMR la art.50 are patru alineate. Toate patru au fost respinse de comisie. Între timp, Grupul parlamentar UDMR s-a răzgândit și, după cum ați văzut, a venit în fața dumneavoastră numai cu susținerea unui paragraf. Putem avea, în acest fel, art.501 sau alin.2, care nu este altceva decât o copie fidelă, dacă vreți, după un articol care se află în Legea administrației publice locale pe care, după cum știți, am votat-o. De aceea, părerea mea este că poate fi acceptat.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul general Abraham.

Domnul Pavel Abraham:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Având în vedere că se referă doar la unii polițiști, și mă gândesc că sunt cei care intră în relații nemijlocite cu cetățenii în zonele respective, suntem de acord cu amendamentul propus. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul Mihai Baciu (din bancă):

Ce înseamnă "unii"?

Domnul Valer Dorneanu:

Înseamnă că nu toți polițiștii din acea zonă trebuie să cunoască...

Poftiți, domnule deputat Cășunean.

Domnul Vlad Adrian Cășunean:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

În calitate de deputat de Covasna, mă opun categoric pentru a fi acceptat acest amendament.

Există această lege cadru care este Legea funcționarului public, însă părerea mea este că nu putem să acceptăm un asemenea amendament care ar atrage automat după sine obligativitatea cunoașterii limbii maghiare de către toți polițiștii din județele Covasna și Harghita, pentru că se referă în mare măsură la aceste două județe. Asta ar însemna ca toți polițiștii să fie de etnie maghiară.

Părerea mea este că nu se poate accepta un asemenea amendament.

Domnul Valer Dorneanu:

Președintele Comisiei de apărare, domnul Răzvan Ionescu. În primul rând, mai citiți încă o dată textul.

Domnul Răzvan Ionescu:

Da, mai citesc odată textul, pentru a înțelege mai bine. Deci este vorba de unii polițiști, și tonul nu este imperativ. Ei nu sunt obligați să cunoască limba minorității respective. De aceea, mai dau odată citire textului: "În unitățile administrativ-teritoriale unde proporția populației care aparține unei comunități naționale minoritare este de cel puțin 20% din totalul populației, unii polițiști care vin în contact nemijlocit cu populația vor cunoaște și limba minorității respective."

Cred că prin acest text și termenii pe care i-am folosit se înlătură orice ambiguitate. Nu este vorba de toți polițiștii, ci doar de unii, iar tonul nu este imperativ, cum a fost inițial – "...sunt obligați să cunoască limba minorității...", ci "...vor cunoaște..."

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Adoptarea unui asemenea amendament ar însemna că noi automat înțelegem că persoanele care sunt pregătite spre a deveni polițiști trebuie să cunoască toate limbile minorităților care trăiesc în România, pentru că nu se știe de la bun început unde își vor desfășura activitatea. Cu alte cuvinte, noi suntem de acord cu un proces oficial de deznaționalizare a uneia dintre categoriile de cetățeni care vor fi funcționari publici.

Adoptarea unei asemenea practici este împotriva cutumelor internaționale, unde limba oficială este limba care se folosește în principal în poliție.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Baciu, apoi din nou domnul deputat Cășunean. Pe urmă, vă propun închiderea dezbaterilor, pentru că oricum s-a epuizat termenul.

Domnul Mihai Baciu:

Sigur că este rațional să ne gândim la faptul că unii ar trebui să cunoască limba minorității care este acolo substanțială ca număr, numai că textul este foarte ambiguu. Se spune "...cei care au contact direct cu populația..." Păi cam toți au contact cu populația. În cazul acesta, acești "unii" devin "toți".

Vă rog să ne gândim împreună sau dumneavoastră, inițiatorul, comisia, la un text clar. Să nu rămână ambiguitate de acest tip, pentru că nu se poate aplica un asemenea amendament.

Acum eu nu propun ceva, pentru că nu m-am gândit la așa ceva până acum, dar chestiunea este foarte serioasă. Vă rog să medităm împreună și să găsim un text clar, pentru că "unii" nu are ce căuta într-un text de lege. În general, "unii" nu sună bine.

Haideți să găsim ceva clar și limpede. Să punem o proporție, dacă doriți. Dacă propuneți 20%, să fie 20%, dacă doriți, dar nu "unii", cei care au un contact direct. Toți au contact direct!

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Árpád-Francisc Márton:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

N-aș fi intervenit, dar s-a amintit exemplul județului Covasna.

Trebuie să vă spun că în județul Covasna, atât la Sfântu Gheorghe, cât și la Târgu Secuiesc, în activitatea de zi cu zi există și polițiști români care cunosc limba maghiară. Deci, nu este un impediment. Se aplică, de fapt, pentru că există. Nu este nici un pericol cu acest text de lege.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Cășuneanu, și apoi propun sistarea discuțiilor.

Domnul Vlad Adrian Cășunean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu sunt mai în măsură, prin natura profesiei mele, să știu cam în ce proporție polițiștii români cunosc limba maghiară. Probabil că în ultimii zece ani de zile am ținut legătura, ca avocat, ca judecător, cu polițiștii din județul Covasna, pentru că aveam dosare la dânșii. Vă spun că o parte dintre ei cunosc puțin, nu mult, limba maghiară, deci nu o vorbesc. Însă noi, menținându-ne această ambiguitate de text prin care să le impunem polițiștilor cunoașterea limbii maghiare, în ipoteza în care mergem pe ideea că cei care au contact nemijlocit cu populația trebuie să cunoască limba maghiară, știți și dumneavoastră foarte bine că toți polițiștii au contact nemijlocit cu populația. Nu există polițist care să nu aibă contact cu populația. Atunci, în mod obligatoriu, ajungem la situația în care fie vom face cursuri intensive de învățare a limbii maghiare cu toți polițiștii din județul Covasna, fie, dacă nu, angajăm polițiști de etnie maghiară. Nu se poate! Ajungem într-o zonă în care discriminăm pe cei care în prezent sunt încadrați în funcția de polițiști.

Aceasta este o propunere a mea. Sunt categoric împotriva acceptării unui asemenea amendament.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Anghel Stanciu.

Îmi cer scuze că trebuie să o fac, dar vă reamintesc că, în lipsa dumneavoastră, s-a votat 2 minute de intervenție, fiind în procedură de urgență.

Poftiți.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Ați constatat că sunt unul din cei mai disciplinați deputați.

Dincolo de argumentele pe care distinșii noștri colegi le-au adus, și care sunt perfect întemeiate, trebuie să mai aduc un argument de care dumneavoastră trebuie în mod clar să țineți seama.

Acest amendament, domnule președinte, este un amendament de fond, or distinșii noștri colegi s-au perindat la microfon, și ați spus clar că amendamente de fond nu se aduc în plen. Este un amendament de fond, pentru că introduce o sintagmă neacceptată de comunitatea internațională - aceea privind drepturile colective. Vedeți acel text în care apare "comunități naționale". Noi avem numai cetățeni aparținând minorităților naționale. Deci nu avem termenul de "comunitate".

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, așa spune textul: "comunități sau persoane aparținând unei minorități naționale". Deci nu se referă la comunitate.

Domnul Anghel Stanciu:

Eu am auzit textul pe care l-a citit distinsul coleg, și vorbea de comunități naționale. Noi nu avem comunități naționale, ci avem cetățeni aparținând minorităților naționale.

Deci, apreciem că este un text de fond, nu de formă, nu de redactare și, ca urmare, domnule președinte, vă rog să nu îl supuneți votului plenului, ci, cel mult, poate fi retrimis la comisie.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnul Răzvan Ionescu, președintele Comisiei pentru apărare, sesizată în fond.

Domnul Răzvan Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Argumentele pe care le-am adus în susținerea acestui amendament au fost pur legislative, de corelare a acestei legi cu alte legi, și aș vrea să vă reîmprospătez puțin memoria legat de Legea administrației publice locale. Art.90, paragraful 2, spune: "În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în raporturile lor cu autoritățile administrației publice locale și cu aparatul propriu de specialitate, aceștia se pot adresa oral sau în scris și în limba lor maternă și vor primi răspunsul atât în limba română, cât și în limba maternă."

Referitor la Legea funcționarului public, art.99 spune: "În unitățile administrativ-teritoriale în care persoanele aparținând unei minorități naționale dețin o pondere de peste 20%, unii funcționari publici din serviciile care au contacte directe cu cetățenii vor cunoaște și limba minorității naționale respective."

Acestea au fost argumentele pe care le-am adus în susținere.

Domnul Anghel Stanciu (din bancă):

În plenul comisiei dumneavoastră, nu în fond!

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Au fost suficiente dezbateri pe acest text pe care ni-l propune și comisia. Deci art.501 nou: "În unitățile administrativ-teritoriale în care persoanele aparținând unei minorități naționale dețin o pondere de peste 20%, unii polițiști din serviciile care au contacte directe cu cetățenii vor cunoaște și limba minorității naționale respective."

Cine este pentru?

Stimați colegi prezenți în sală, vă rog să vă exprimați votul.

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Nu influențați votul.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, făceați referire la disciplina dumneavoastră proverbială.

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Domnule președinte, o chestiune de procedură!

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Pentru că există o diferență de 15 voturi între ceea ce au numărat cei doi secretari, eu vă rog încă odată să vă exprimați votul.

Cine este pentru art.501 nou introdus? Vă rog să vă exprimați votul.

(Vociferări din partea Grupului parlamentar PRM.)

23 de voturi pentru.

Împotrivă? 21 împotrivă.

Abțineri? 9 abțineri.

Poftiți, domnule deputat, pe problemă de procedură.

Domnul Róbert Kálmán Ráduly:

Mulțumesc, domnule președinte.

Eu am numărat voturile pentru, și au ieșit 38 de voturi pentru.

V-aș ruga în mod respectuos ca, în modul cel mai serios, să repetăm acest vot și să votăm fiecare care este în sală. Este un vot important și trebuie să ne exprimăm votul. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

Dorim să vă adresăm rugămintea, domnule președinte, să anunțați rezultatul votului, un vot care s-a repetat, și nu credem că s-a repetat din rea-voință, ci pentru a clarifica mai bine lucrurile, un vot care are importanța lui, mai ales că este o chestiune de fond și colegii noștri s-au exprimat.

V-aș ruga, domnule președinte, nu-mi permit sub nici o formă să vă atrag atenția, pentru că țin foarte mult la dumneavoastră, să nu uitați articolul din Regulament care precizează că președintele Camerei își exprimă ultimul votul, tocmai spre a nu influența.

Deci, închei: consider neîntemeiată observația colegului nostru care, în mod necolegial, a încercat să ridice mâna colegilor noștri în sală de la PDSR, ceea ce nu este colegial și, ca atare, vă rog să anunțați public votul. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

În sală sunt 73 de colegi. Au votat 53.

Având în vedere contestările care se fac cu privire la numărătoarea voturilor și prezența destul de...

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Domnule președinte, cei care sunt în sală pot să voteze, pot să se abțină, pot să nu voteze! Vedeți Regulamentul!

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Îmi permiteți să fac o propunere, în calitate de președinte?

având în vedere că se contestă numărătoarea, având în vedere că din cei 73 prezenți în sală au votat 53 și că este o problemă prea importantă ca să ne pronunțăm contestat, numai atâția câți suntem, eu propun amânarea acestei discuții până la ședința de mâine. (Rumoare în sală)

Cine este pentru? Cine este pentru reluarea...?

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte, procedură!

Domnul Valer Dorneanu:

Dar v-am dat cuvântul în procedură!

Poftiți.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Noi am trecut, noi PRM-ul și PDSR-ul, prin astfel de scene, în legislatura trecută. Nu faceți să se creadă că ambele partide sunt în opoziție. Cel puțin unul este la putere și voința lui a fost cea exprimată.

Și acum chestiunea strict de procedură. Indicați-ne, domnule președinte, cu tot respectul pe care-l datorez funcției pe care o ocupați, citiți-ne articolul în care se prevede repetarea votului la contestarea unui grup și ne vom supune prevederilor acestui articol.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Baciu.

Domnul Mihai Baciu:

Domnule președinte,

Cu tot respectul, grupul nostru vă roagă să nu creăm precedente periculoase, să dați citire rezultatului votului, pentru că, dacă creăm acest precedent, la orice nemulțumire, de acum, de numărare sau mai știu eu ce o să se ceară renumărarea, amânarea ș.a.m.d. și facem un circ din Camera Deputaților.

Anunțați rezultatul votului și cum este rezultatul așa rămâne, pentru că așa este legal, așa e regulamentar.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Deci rezultatul votului este următorul: 23 voturi pentru, 21 împotrivă, 9 abțineri. (Rumoare în sală)

Poftiți.

Domnul Ráduly Róbert-Kálmán:

Deci, domnule președinte, dumneavoastră ați spus că suntem 73 în sală și așa suntem. (Din partea stângă a sălii: are importanță?!)

Poftiți? Are importanță.

Eu am numărat voturile pentru și, așa cum am mai spus, erau 38 de voturi, ceea ce înseamnă că textul a fost susținut de majoritatea colegilor. De aceasta contest acest vot.

Drept urmare, domnule președinte, ori reluăm votul, ca să vedem încă o dată și să numărăm corect, ori vă solicităm o pauză de consultări și reluăm votul după pauza de consultări.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

În privința repetării numărării, am numărat de două ori. Pauza de consultări sunt obligat să v-o dau.

Domnul Anghel Stanciu:

Dar înainte de pauza de consultări!

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți.

Domnul Anghel Stanciu:

Stimate și distinse coleg,

Sunteți un om foarte riguros în ceea ce privește urmărirea aplicării corecte a Regulamentului, ca să nu știți, și din lecturarea acestuia și din cutumele parlamentare instituite pe parcursul a 10 ani de funcționare, că voturile le numără secretarii de ședință. Iar prin faptul că dumneavoastră spuneți că au fost 30 în loc de 23 aduceți o jignire celor doi secretari și, în consecință, vă rog să vă cereți scuze, domnule coleg. Este normal și firesc, este o cerere pe care ați adresat-o și dumneavoastră, de nenumărate ori, atunci când alte grupuri parlamentare au venit cu alternative la numărătoarea votului.

Nu cred că distinșii secretari, cu studii superioare, nu pot număra până la 30. De aceea vă rog, domnule coleg, să vă cereți scuze.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Baciu.

Domnul Mihai Baciu:

Pauza de consultări sigur că este legală, o acordați, dar consultările nu pot avea loc pe tema aceasta. Aceasta e încheiată: s-a votat, s-a anunțat votul, am terminat. Consultați-vă pe orice altceva.

Vă mulțumesc. (Aplauze în Grupul PRM)

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat,

S-a cerut pauză de consultări. Nu trebuie să se explice pauza de consultări. Și, în consecință, după Regulament, eu am fost obligat să dau pauză de consultări.

Urmează, după pauza de consultări, pauza de prânz.

reluăm lucrările la ora 14.

După pauză

Domnul Valer Dorneanu:

Incidentul s-a rezolvat. Mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi,

Am ajuns cu proiectul de lege la art.51.

Vă rog să urmăriți amendamentul nr.79.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.79?

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Domnule președinte, s-a încheiat cu...

Domnul Valer Dorneanu:

După cum vedeți, am trecut la art.51.

Deci există discuții la amendamentul nr.79?

Domnule deputat Gaspar, poftiți.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

V-aș propune să reformulăm art.51, în sensul în care, în toate legile în care s-au făcut referiri la anumite zile care au vrut să marcheze un anumit moment, textele sunau în felul următor și v-aș propune această redactare: "Se proclamă ziua de 25 martie Ziua Poliției Române".

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul general Abraham.

Domnul Pavel Abraham:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Noi am fi mers pe textul nostru inițial, dar și ideea domnului ministru este, după opinia noastră, bună și atunci am zis să mergem pe similitudine de reglementare, după Constituția României și să spunem: "Ziua Poliției Române este 25 martie" și atunci nu-i mai zicem "se sărbătorește", "se proclamă...", pentru că în Constituție, la art.12 alin.2, se arată o reglementare de acest gen, vizavi de România.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vreți să-mi dați puțin textul, domnule general?

Domnule deputat Gaspar, la contrapropunerea domnului general...?

Domnul Acsinte Gaspar (din loja Guvernului):

De acord.

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, stimați colegi, comisia, împreună cu inițiatorul și cu domnul deputat Gaspar, vă propune, la amendamentul nr.79, ca text pentru art.51, următorul: "Ziua Poliției Române este 25 martie".

Da, domnule general? Da.

Cine este de acord cu această formulare? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă rog, domnule general, să dați exact textul comisiei.

La art.52, vă rog să urmăriți amendamentul nr.80, cel cu privire la ținuta de polițist.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.80?

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Eu propun ca, pe rândul al treilea, să înlocuim "ale" cu "a", pentru că este vorba de legitimarea polițiștilor, și nu de documentele polițiștilor.

Prin urmare, formula finală: "Ținuta de polițist, forma și conținutul insignei și ale documentelor de legitimare a polițiștilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului".

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat Ștefan Cazimir, vă consult...

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Suntem de aceeași profesie!

Domnul Valer Dorneanu:

Tocmai de aceea l-am consultat.

Da. Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

V-aș propune ca să înlocuim sintagma "ținuta" cu "uniforma de polițist", pentru că, în fond, aceasta este. Este vorba despre uniformă. Ținuta este dacă stă în picioare, dacă stă pe scaun...

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Deci amendamentul nr.80, așa cum s-a propus a fi reformulat redacțional: "Uniforma de polițist, forma și conținutul insignei și ale documentelor de legitimare a polițiștilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului".

Cine este de acord cu acest text? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat amendamentul nr.80, în formularea pe care v-am prezentat-o, respectiv noua formulă a art.52.

La art.53, comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Cu aceasta, vă rog să constatați că am parcurs toate textele legii.

E vorba de o lege cu caracter organic și, în consecință, o vom supune votului final la ședința de vot final.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 15 april 2021, 7:46
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro