Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 26-06-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2001

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente.
 
see bill no. 349/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Continuăm lucrările cu celelalte puncte înscrise pe ordinea de zi. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente. Rog inițiatorul să o prezinte. Succint, domnule ministru.

Domnul Dan Banciu (reprezentantul MLPTL):

Doamnelor și domnilor deputați,

Urmările seismului din 77 au fost constatate ca producând pagube în proporție de 70% asupra locuințelor, asupra clădirilor. S-au expertizat între anii 92 și 2000 circa 3.400 de clădiri din care s-au constatat ca 578 fiind încadrate în clasa I de risc seismic. Dintre acestea este de notat faptul că peste 100 de clădiri sunt construite înainte de 1940, deci prezintă un risc public extrem de mare de prăbușire.

Până în prezent s-au finalizat, ca urmare a apariției acestei ordonanțe, un număr de 10 proiecte care au ajuns chiar în faza de autorizație. S-au mai pregătit alte 7, alte 9 sunt în diverse etape. Experiența anilor anteriori a arătat că în virtutea ordonanței care a existat, aprobată ulterior prin lege în 78, nu s-au putut demara construcțiile efective de consolidare datorită imposibilității celor care locuiau de a participa material în conformitate cu prevederile ordonanței. Din această cauză, s-a propus modificarea Ordonanței 20 prin proiectul de lege de față în care, pentru clădirile de locuit încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă un pericol public de prăbușire, se elaborează, la solicitarea consiliilor județene, respectiv a Consiliului municipal București și cu avizul organelor de specialitate din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, programe anuale de acțiuni pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenții la aceste categori de locuințe, alocarea de fonduri bugetare pentru finanțarea proiectării și execuției lucrărilor de consolidare aferente proprietarilor, persoanelor fizice în limita transferurilor alocate de la buget, primele MLPTL în fiecare an și condiționarea înstrăinării acestor locuințe nominalizate în aceste programe și consolidate de plata lor în momentul înstrăinării la o valoare actualizată.

Având în vedere importanța proiectului și pericolul care continuă și în momentul de față, v-aș ruga să țineți cont că este necesară demararea urgentă a acestor lucrări și să fiți de acord să ne înțelegeți să avizăm în forma în care a fost acceptată, aprobată de Senat, cu care noi am fost de acord. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei, domnul deputat Bara.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Mulțumesc domnule președinte.

Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20 din 94 a fost analizată de Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritorului și echilibru ecologic în data de 18 iunie. Având în vedere și avizul favorabil al Consiliului Legislativ, propunem plenului discutarea raportului în forma prezentată de către comisie. Având în vedere că se propune modificarea la 8 articole, propun ca durata discuțiilor...

Domnul Valer Dorneanu:

Nu este urgență, domnule deputat.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Atunci mă opresc aici.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi, trecem la dezbaterea proiectului de lege, vă reamintesc, comisia vă propune să o votăm în forma votată de către Senat. În acest fel nu vom mai avea nevoie nici de mediere.

La titlul legii dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.I din lege, preambul, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.1, cel care modifică art.5 al ordonanței, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La pct.2, cel care se referă la art.6 din ordonanță, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.3 referitor la art.7 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.4 dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La pct.5, cel care introduce articolele, după art.8 se introduce art.81 până la 86 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate.

La pct.6, cel cu referire la art.10, alin.1 dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La pct.7, cel cu referire la art.11 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.8 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.II dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.III dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.IV dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Vă rog să observați că suntem în prezența unei legi cu caracter ordinar. Pentru votul ei final este nevoie majoritatea simplă din cei prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt votui împotrivă?

Dacă sunt abțineri?

Votat proiectul de lege în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 27 february 2020, 23:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro