Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 26-06-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2001

9. Dezbaterea Proiectului de Lege privind sistemul național de asistență socială (amânarea votului final).
 
see bill no. 268/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem în continuare la Proiectul de Lege privind sistemul național de asistență socială. Rog inițiatorul să prezinte acest proiect, iar Comisia de muncă să-și ia locul cuvenit. Cine este din partea Ministerului Muncii?

Domnul Petre Ciotloș:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Măsurile de asistență socială adoptate până în prezent au redus situațiile de risc social, dar nu au asigurat resursele și mijloacele necesare depășirii acestor situații. Soluția reformării sistemului de asistență socială și a identificării grupurilor țintă de persoane vulnerabile trebuie abordată la nivel național.

De asemenea, se impune atât eficientizarea administrării resurselor locale, precum și soluționarea problemelor de ansamblu ale sistemului. Ca urmare, unul din obiectivele majore ale reformei promovate în domeniul asistenței sociale este concretizat în Proiectul de Lege privind sistemul național de asistență socială prin care se propune realizarea unui cadru general unic pentru organizarea și coordonarea sistemului de asistență destinat protejării familiei și copilului, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricărei alte persoane aflate în situație de risc social.

Proiectul de Lege privind sistemul de asistență socială urmărește definirea principiilor aflate la baza acordării măsurilor de asistență socială, reglementarea drepturilor de asistență socială, precum și a tipurilor de alocații și servicii sociale, reglementarea cadrului de organizare al sistemului, crearea unui sistem unitar de prestații sociale orientat spre categoriile de persoane vulnerabile, acompaniat de un set de măsuri active destinat persoanelor aflate în astfel de situații, pentru depășirea situațiilor de dificultate, pentru evitarea marginalizării sau excluderii sociale. De asemenea, urmărește creșterea gradului de implicare a consiliilor locale în scopul identificării problemelor reale din teritoriu pentru a aborda strategii viabile de dezvoltare socială și acordării prestațiilor sociale reglementate de lege.

Se mai urmărește eficientizarea parteneriatelor cu reprezentanții societății civile în vederea derulării programelor de asistență socială, definirea categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în acest domeniu și stabilirea surselor de finanțare necesare funcționării sistemului național de asistență socială în așa fel încât măsurile promovate să prevină, să limiteze și să combată situațiile de risc social.

Bugetul alocat anual va reflecta efortul statului de a aduce o contribuție activă la prevenirea și combaterea marginalizării sau excluderii sociale.

Prezentul proiect de lege, fiind o lege care...

Domnul Valer Dorneanu:

Am spus-o, suntem în procedură de urgență, deci v-aș ruga să fiți mai concis.

Domnul Petre Ciotloș:

Obiectivele propuse prin acest act normativ orientează politica socială către armonizarea cu obiectivele urmărite în cadrul Uniunii Europene, promovează consolidarea coeziunii sociale prin stimularea solidarității. Luând în considerare cele prezentate anterior, susținem adoptarea proiectului de Lege privind sistemul național de asistență socială, așa cum a fost amendat în cadrul Comisiei de muncă și protecție socială din Camera Deputaților. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. O rog pe doamna președintă Smaranda Dobrescu să propună întâi timpii de dezbatere și pe urmă să-și prezinte și raportul ca să nu vină de două ori la microfon.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru muncă și protecție socială vă propune luări de poziție de un minut, iar discuția totală să fie de 20 de minute. În același timp, Comisia de muncă vă propune adoptarea raportului în forma prezentată cu amendamentele aduse de comisie.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Cine este pentru timpii propuși de doamna Smaranda Dobrescu? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat acești timpi de dezbatere.

Trecem la dezbaterea legii, ați auzit și prezentarea inițiatorului. Urmăriți vă rog în paralel raportul comisiei și proiectul de lege. La titlu nu au existat amendamente, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La cap.I dacă aveți obiecții? Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

La art.1 nu au fost amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.2 vă rog să urmăriți amendamentul nr.1 din raport. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, adoptându-se amendamentul nr.1, art.2 va avea alcătuirea de aici rezultată.

La art.3, vă rog să urmăriți amendamentul 2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Așadar, art.3 va fi amendat potrivit amendamentului nr.2.

La art.4, urmăriți amendamentul 3. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În consecință, art.4 alin.1 va fi amendat potrivit amendamentui 3.

La art.4 alin.2 nu au fost amendamente, dacă dumneavoastră aveți obiecții? Nu aveți.

La art.2, vă rog să urmăriți amendamentul nr.1 din raport.

Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, adoptându-se amendamentul nr.1, art.2 va avea alcătuirea de aici rezultată.

La art.3, vă rog să urmăriți amendamentul nr.2.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Așadar, art.3 va fi amendat potrivit amendamentului nr.2.

La art.4, urmăriți amendamentul nr.3.

Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În consecință, art.4 alin.1 va fi amendat potrivit amendamentului nr.3.

La art.4 alin.2 nu au fost amendamente.

Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

În consecință, supun art.4 în întregime la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.5, nu a avut comisia obiecțiuni.

Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.6. Comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.7, nu au fost amendamente.

Dacă aveți obiecțiuni?

Votat în unanimitate.

La art.8, vă rog să urmăriți amendamentul nr.4.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În consecință, adoptându-se amendamentul nr.4, art.8 va avea alcătuirea rezultată.

La art.9. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Nici comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Titlul Capit.II.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.10, alin.1 și 2, comisia nu a avut obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.10, alin.3, urmăriți amendamentul nr.5.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La alin.4, comisia nu a avut obiecții.

Dacă aveți dumneavoastră?

Votat în unanimitate.

În consecință, supun votului dumneavoastră final art.10, în întregime.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11 și 12.

Comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Titlul Capit.III.

Dacă aveți obiecțiuni?

Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Art.13, 14, 15, 16 și 17 nu au fost amendamente de la comisie.

Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Titlul Secțiunii a II-a.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.18. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.19. Vă rog să urmăriți amendamentul nr.6.

Dacă aveți obiecțiuni la amendament? Nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate amendamentul nr.6 și, în consecință, nou art.19.

Art.20, 21 nu au fost amendamente de la comisii.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.22 alin.1.

Urmăriți, vă rog, amendamentul nr.7.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.22 alin.2.

Comisia nu a avut obiecții.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.23. Dacă aveți obiecțiuni?

Comisia nu a avut amendamente.

Nici dumneavoastră.

Deci, votat în unanimitate.

Art.24 alin.1 și 2 comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.24 alin.3.

Vă rog să urmăriți amendamentul nr.7, de la pag.3.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră, în consecință, art.24 în întregime.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.25 alin.1.

Nu sunt amendamente la comisii.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.25 alin.2.

Urmăriți amendamentul nr.8.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art.25 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.26. N-au fost amendamente la comisii.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Titlul Capit.IV.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.27, 28, 29.

N-au fost amendamente la comisii.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.30. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.10 al comisiei? Nu aveți.

Cine este pentru amendamentul nr.10? vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

În consecință, art.30 va fi reformulat cu amendamentele.

Art.31, 32, 33.

Comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Titlul Cap.V.

Dacă aveți obiecțiuni?

Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Art.34 alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.11.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.34 alin.2.

Urmăriți amendamentul nr.12.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.34, în întregime.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.35. Urmăriți amendamentul nr.13.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În consecință, art.35 va avea alcătuirea rezultată din adoptarea amendamentelor.

Art.36. N-au fost amendamente.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Titlul Secțiunii a II-a.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate.

Art.37, 38.

Comisia nu a avut obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votat în unanimitate.

Titlul pct.2 din secțiune și art.39.

Comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.40, pentru lit.b), vă rog să urmăriți amendamentul nr.14.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru amendamentul nr.14? vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră în întregime art.40, cu lit.a), b), c), d), e), f), - lit.b) amendată.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.3 din secțiune, la titlu, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.41 alin.1.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.15, pag.6? nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.41 alin.2, 3, 4.

Comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art.41 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Capitolului VI.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

Comisia nu a avut obiecții.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.49 alin.1, urmăriți amendamentul nr.16.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.49 alin.2.

Urmăriți amendamentul nr.17.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.49 alin.3.

Nu au fost amendamente.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.49 alin.4.

Urmăriți amendamentul nr.18.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

S-a adoptat amendamentul nr.18.

În consecință, supun votului dumneavoastră art.49, în întregime.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.50. Urmăriți amendamentul nr.19.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

S-a adoptat amendamentul nr.19.

În consecință, art.50 va avea această alcătuire.

Art.51. Urmăriți amendamentul nr.20.

Dacă aveți obiecțiuni la el? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

S-a adoptat amendamentul nr.20 și, deci, noul text al art.51.

Titlul Capit.VII.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.52 alin.1.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.21? nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.52 alin.2.

Nu au fost obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votat în unanimitate.

Cine este pentru art.52 în întregime? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.53, 54, nefiind obiecțiuni, votate în unanimitate.

La art.55 este o obiecțiune de la domnul deputat.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Kerekes Károly:

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

Stimate domnule ministru,

La art.55 am două amendamente: un amendament cu caracter redacțional la alin.1 și un amendament de fond. De fapt, propun introducerea unui nou alineat – alin.3.

Deci, să revenim la alin.1.

Domnul Valer Dorneanu:

Aveți amendament respins la art.55?

Domnul Kerekes Károly:

Sigur, sigur. Da, da.

Domnul Valer Dorneanu:

La ce punct este?

Domnul Kerekes Károly:

La pct.2, la amendamente respinse.

Domnul Valer Dorneanu:

Da, este în regulă.

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

La alin.1 al art.55, am un amendament cu caracter redacțional; numai caracter redacțional.

Dacă ținem cont de prevederile art.52, pe care l-am și adoptat deja, unde am enumerat formele de finanțare a asistenței sociale și acolo am folosit următoarea sintagmă: "Contribuția plătită de către persoanele beneficiare de servicii sociale"; iar la art.55, unde reluăm problematica contribuțiilor persoanelor beneficiare, acolo am folosit sintagma de "măsuri de asistență socială". Eu cred că ar fi mai corect dacă punem în acord acest text din art.55 alin.1 cu textul de la art.52, și anume să folosim sintagma "contribuțiile persoanelor beneficiare de servicii sociale". Pentru că despre asta este vorba.

Acesta ar fi un amendament la alin.3, deci un alineat nou ar fi de fapt. Am propus ca aceste contribuții să nu fie numai sub formă de contribuție bănească, dar și sub altă formă, cum există de fapt în țările Uniunii Europene, și anume despre ce este vorba? Persoanele rămase singure, îndeosebi cele vârstnice, fără sprijin, sau îngrijire din partea familiei, proprietare de bunuri, în multe cazuri ar dori să contribuie la cheltuielile serviciilor sociale cu bunurile lor imobile sub formă de donație.

Deci, aceasta este propunerea noastră.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Doamna Smaranda Dobrescu, în primul rând vă rog să vă pronunțați asupra amendamentului redacțional de la alin.1 și apoi asupra noului alin.3 propus de domnul Kerekes.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Pentru corelare cu art.52, putem să fim consecvenți și să acceptăm "servicii sociale".

În privința ideii ca persoana asistată să poată să contribuie cu propria locuință, să spunem, lucru care este uzitat parțial în țara noastră, dar și în alte țări europene, n-am avea nimic împotrivă. Însă colegii din comisie, poate pe bună dreptate, au gândit că este vorba de regimul general al proprietății, de imobile care sunt grefate testamentar de familie și așa mai departe. Și noi, prin prevederile acestui articol, am putea să încălcăm alte prevederi legale. Deci, ne-am ferit să introducem noi puncte de dispută în tribunal.

Deci, nu susținem acest amendament.

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles.

Inițiatorul? Sunteți de acord. Bun.

Stimați colegi,

Vom supune, în consecință, în primul rând alin.1 al art.55, cu această propunere de înlocuire a "măsurilor de asistență socială" cu "servicii sociale", pentru a se coordona cu celelalte texte, propunere pe care și-a însușit-o și doamna Smaranda Dobrescu, ca și inițiatorul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate noul atext al art.55.

Art.55 alin.2 care n-a făcut obiectul unor amendamente, va fi votat în unanimitate, potrivit regulamentului nostru, nefiind obiecțiuni.

La art.55, vă rog să vă pronunțați asupra alin.3 propus de colegul nostru în numele Grupului parlamentar UDMR. Se adaugă "contribuțiile prevăzute la alin.1 pot avea și forma donației de bunuri".

Ați ascultat argumentele pentru care acest amendament a fost respins.

Eu îl supun, totuși, votului dumneavoastră.

Cine este pentru acest amendament? 7 voturi pentru. Evident, insuficiente pentru a fi pentru amendament.

Deci, cu 7 voturi, nu poate fi adoptat acest amendament.

În consecință, supun votului final art.55, în structura care a rezultat din două alineate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.56. N-au fost obiecții.

Dacă aveți dumneavoastră?

Votat în unanimitate.

Art.57. Vă rog să urmăriți amendamentul nr.22.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

S-a adoptat amendamentul nr.22 și, deci, noua alcătuire a art.57.

La art.58. Urmăriți amendamentul nr.23.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Noul text al art.58 va avea alcătuirea rezultată din amendamentul nr.23.

Titlul Capit.VIII.

Urmăriți amendamentul nr.24.

Dacă aveți obiecțiuni la el? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.59. Urmăriți amendamentul nr.25.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

S-a adoptat amendamentul nr.25, deci noul text al art.59.

Art.60, alin.1. Urmăriți amendamentul nr.26.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

S-a adoptat amendamentul nr.26 și, deci, noua formulă a art.60 alin.1.

La art.60 alin.2.

Doamna Dobrescu, alin.2 rămâne, sau nu rămâne?

Stimați colegi,

Din raport, vă rog să urmăriți amendamentul nr.26. Rezultă că alin.1 rămâne așa cum a fost formulat, iar alin.2 este anulat, este înlăturat, este eliminat.

În consecință, art.60, potrivit amendamentului nr.26, va avea un singur alineat, actualul alin.1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

După art.60, vă rog să urmăriți amendamentul nr.27.

Stimați colegi,

Pentru că există o mică inadvertență în raport, o numerotare de două ori a art.61, deci după art.60, astfel cum l-am votat, urmăriți în amendamentul nr.27 se propune un articol nou, care poate fi art.601. Urmăriți-l la amendamentul nr.27.

Dacă aveți obiecțiuni la conținutul acestui articol, care va fi renumerotat, deci art.601 ?

Nu aveți obiecțiuni.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

S-a adoptat amendamentul nr.27 și, deci, textul noului art.601.

După art.601, urmăriți amendamentul nr.28.

Comisia ne propune introducerea unui text nou, capitol nou – comisia de mediere.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.28? nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La pct.29 este vorba de un amendament la art.61 actual, amendamentul vizează ambele alineate.

Comisia pentru muncă!

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Haideți, domnule președinte, că ne apucă Anul Nou!

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog frumos să urmăriți raportul și, dacă dumneavoastră vă descurcați mai bine, veniți încoace.

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

V-ați încurcat în rapoartele PRM vreodată?

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna președinte, art.61 actual, prin amendamentul nr.29, este înlocuit în totalitate? Urmăriți amendamentul.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Art.61 vechi, alin.1, devine art.62, alin.1, și are o mică modificare, în sensul introducerii sintagmei "cu rol consultativ".

Alin.2 al art.61 vechi devine alin.3, dar se introduce un alin.2 suplimentar în formularea comisiei, care definește "comisia de mediere", comisie care nu era definită în textul inițial.

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles. Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Ca să respectăm numărătoarea cu introducerea art.601, nou, vom vota în continuare art.61 potrivit amendamentului nr.29.

Alin.1 de la art.61 va fi ușor modificat potrivit amenului comisiei, în sensul că se adaugă "cu rol consultativ".

Dacă la alin.1 al art.61 actual aveți obiecțiuni? La amendament? Nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

S-a adoptat textul art.61 alin.1.

La actualul alin.2 de la art.61 va deveni alin.3.

Dacă aveți obiecțiuni la acest alineat? Nu aveți.

Înseamnă că a fost votat în unanimitate.

După actualul alin.1, votat cu amendamentul nr.29, comisia ne propune un alin.2, pe care-l găsiți la pct.29. Vă rog să-l urmăriți subliniat.

Dacă aveți obiecțiuni la el?

Da? Poftiți.

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

La art.61 alin.2 sunt de fapt două amendamente: un amendament din partea comisiei, care dă o anumită formulare, o definire a rolului comisiei, acestei comisii de mediere socială, și este un alt amendament în formularea mea.

Potrivit formulării comisiei, această comisie de mediere socială reprezintă cadrul necesar clarificării unor puncte divergente prin dialog între solicitanții, beneficiarii drepturilor de asistență socială și reprezentanții consiliului local. Față de această precizare adusă de comisie, eu am o modificare și această modificare o poate confirma și domnul director general Călinoiu de la Ministerul Muncii, am avut o discuție și în principiu a fost de acord cu mine.

De ce am propus o lărgire a competenței acestei comisii? Aici nu poate fi vorba de rezolvarea unor neînțelegeri numai între solicitanți și consiliile locale, mai corect primarul care acordă aceste drepturi. Aici este vorba mai mult decât atât. Aici este vorba de anumite neînțelegeri și de rezolvarea acestor neînțelegeri ivite între beneficiarii asistenței sociale, ai serviciilor sociale și instituțiile care acordă aceste drepturi.

Nu știu dacă am fost înțeles perfect ce am vrut să zic prin aceasta. Nu este suficient să contest la această comisie dispoziția primarului, pentru că dispoziția primarului poate fi contestată la contencios administrativ - dispoziția primarului prin care aprobă sau nu aprobă acordarea acestor drepturi, dar în cadrul instituțiilor, în cadrul căminelor de bătrâni, în cadrul căminelor de copii, în cadrul ospiciilor. Sunt niște probleme interne cu privire la lezarea drepturilor beneficiarilor de drepturi. Și aici intervine ….

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Domnule președinte,

S-a depășit timpul! Timpul pentru o luare de cuvânt! Păi, este procedură de urgență! S-a depășit și timpul global și timpul pentru o luare de cuvânt. Trebuie să respectăm procedura.

Rog să se precizeze încă o dată: cât timp s-a cerut pe legea finală și cât timp pentru o luare de cuvânt?

Domnul Kerekes Károly:

Am rugămintea ca inițiatorul, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, să-și exprima poziția.

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles, domnule deputat.

Doamna deputat Smaranda Dobrescu.

Vă rog să permiteți să se consulte și cu inițiatorul, dacă mai este nevoie.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Comisia, la ora respectivă, nu a acceptat acest amendament, întrucât inițiatorul – Ministerul Muncii – nu era clarificat ce înseamnă această "comisie de mediere socială", între cine și cine mediază. Că există este foarte bine, creează un cadru de dialog și clarifică anumite plângeri, anumite nemulțumiri ale solicitanților. Dar că realizează o mediere a punctelor divergente între solicitanți și cei care au acordat dreptul, adică consiliul local, sau între beneficiari, cei care au beneficiat de dreptul de asistență socială și reprezentanții instituțiilor de asistență socială, încă nu a fost clarificat ministerul în momentul acela.

Vă rog, domnule președinte, ca să fim edificați dacă acceptăm sau nu acceptăm amendamentul respins al domnului deputat Kerekes, să ne spună inițiatorul care este părerea finală.

Domnul Valer Dorneanu:

Am rugămintea, în privința redactării, nu doriți să reflectați puțin la "reprezintă cadrul?

Doamna Smaranda Dobrescu:

În orice caz, redactarea trebuie să sune: "Comisia de mediere socială clarifică prin dialog punctele divergente între …" și textul curge.

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles.

Inițiatorul?

Domnul Petre Ciotloș:

Domnule președinte,

Foarte scurt, în ceea ce privește eliminarea, nu suntem de acord cu eliminarea cuvântului "solicitanții", dar suntem de acord cu înlocuirea sintagmei "reprezentanții consiliului local" cu "instituțiilor care acordă aceste drepturi".

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Domnule președinte,

S-a depășit timpul și vă rog să supuneți la vot!

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, eu știu că aveți o durere, adică luarea unui punct de pe ordinea de zi, dar pentru asta nu trebuie să conturbați în permanență lucrurile. Întodeauna când ați cerut cuvântul vi l-am oferit la tribună. Nu agreez discuțiile din bancă.

Propuneți o formulă care să-l mulțumească și pe domnul deputat Anghel Stanciu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Da, propunem ca alin.2 să sune în felul următor: "Comisia de mediere socială clarifică prin dialog puncte divergente între solicitanții beneficiarii drepturilor de asistență socială și reprezentanții instituțiilor care acordă aceste drepturi.

Domnul Valer Dorneanu:

Ați auzit amendamentul formulat de comun acord de comisie și inițiator.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat amendamentul nr.29 și, în consecință, alin.2 al art.61 va avea acea configurație.

Supun votului dumneavoastră final art.61.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La titlul Capitolului IX care va deveni X, urmăriți, vă rog, amendamentul nr.30. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La actualul art.62 urmăriți amendamentul nr.31. Dacă aveți obiecții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.63, urmăriți amendamentul nr.32. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.32? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.64 urmăriți, vă rog, amendamentul nr.33. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.65 și art.66 comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Am parcurs textul raportului și al comisiei, fiind vorba de o lege cu caracter organic, o supunem votului final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 february 2020, 1:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro