Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 28-06-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2001

2. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții.
 
see bill no. 363/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Primul proiect de lege înscris pe ordinea de zi a ședinței de astăzi este Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții.

Suntem în procedură de urgență.

Rog Comisia pentru buget să propună termenii de dezbatere.

Domnul Tiberiu-Paul Neamțu:

Domnule președinte,

Propunem pentru dezbatere un timp total de 30 de minute și pentru fiecare intervenție 2 minute.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Fac precizarea că în urma unui acord realizat de șefii grupurilor parlamentare, am convenit, dată fiind importanța legii, ca, în afara acestui timp, să oferim posibilitatea fiecărui grup parlamentar să-și prezinte în 5 minute opinia cu privire la acest proiect de lege. Acești timpi nu se vor contabiliza.

Cine este pentru această modalitate de desfășurare a ședinței?

Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat acest mod de dezbatere.

Rog reprezentantul Guvernului să prezinte proiectul de lege.

Doamna ministru secretar de stat Manolescu.

Doamna Maria Manolescu (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin proiectul de lege se stabilește cadrul juridic pentru acordarea de sprijin financiar investitorilor la Fondul Național de Investiții, unele măsuri pentru recuperarea de către aceștia a sumelor investite la acest fond, precum și pentru delimitarea Casei de Economii și Consemnațiuni de criza Fondului Național de Investiții în vederea continuării procesului de restructurare a instituției.

Referitor la acordarea de sprijin financiar acelor investitori la F.N.I. care reprezintă cazuri speciale sociale, mecanismul propus prin proiectul de lege constă în următoarele: persoanele fizice care au investit la Fondul Național de Investiții, aflate în situații sociale deosebite, li se acordă un ajutor financiar de până la 10 milioane lei. Suma maximă investită de persoanele fizice care nu au răscumpărat unități de fond la Fondul Național de Investiții este de 2.474 de miliarde lei.

Fondul se constituie din următoarele surse: contribuția societăților comeciale cu capital integral de stat din fondul propriu de rezervă al acestora în cuantumul care se aprobă prin hotărâre a Guvernului; dobânzi încasate pentru plasamente financiare pe termen scurt efectuate din disponibilul fondului; vărsăminte din donații făcute de persoane fizice sau juridice, precum și alte surse.

Pentru redresarea financiară a Fondului Național de Investiții, reluarea activității și crearea posibilității pentru investitori de a-și recupera măcar în parte investiția, prin proiectul de lege se reglementează convocarea adunării generale a investitorilor care urmează să decidă cu privire la continuarea activității fondului, transformarea acestuia în fond de investiții închis sau lichidarea fondului, după caz.

După finalizarea procedurilor de transformare a Fondului Național de Investiții, reprezentanții acestuia sunt în drept să solicite instanțelor judecătorești competente ridicarea sechestrului asupra activelor fondului.

În ceea ce privește delimitarea C.E.C.-ului de criza Fondului Național de Investiții, prin proiectul de Lege se reglementează preluarea fără plată de către Oficiul pentru recuperarea creanțelor bancare a tuturor drepturilor și obligațiilor C.E.C. rezultate din actele juridice încheiate de acesta cu Fondul Național de Investiții.

Ministerul Finanțelor este de acord cu amendamentele Comisiei buget-finanțe făcute cu ocazia analizei proiectului de lege în comisie și propune adoptarea proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

V-aș ruga insistent să fiți atenți. Un coleg de-al dumneavoastră a vrut să mă atragă în greșeală sugerându-mi să folosesc clopoțelul pentru a vă aduce la liniște, dar cred că, dacă aș folosi clopoțelul, ar suna a vacanță și atunci mai degrabă aș strica ordinea, încât vă rog să fiți atenți la această atenționare. (atenționare făcută de domnul peședinte prin batere în microfon)

Rog Comisia pentru buget să-și prezinte raportul.

Domnul Tiberiu-Paul Neamțu:

Comisia, întrunită în condiții statutare, a analizat proiectul de lege privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții și, în urma examinării acestui proiect de lege, au fost supuse spre dezbatere și adoptare o serie de amendamente. Ele vizează, pe de o parte, delimitarea mai exactă a beneficiarilor acestor ajutoare. De asemenea, se urmărește prin amendamentele făcute delimitarea C.E.C.-ului privind acest scandal, să spunem așa, în așa fel încât C.E.C., unitate cunoscută și cu tradiție, să poată să continue procesul de restructurare. Și, de asemenea, au fost aduse modificări în ceea ce privește continuarea activității Fondului Național de Investiții în sensul ca acesta să-și continue activitatea sub forma unui fond închis de investiții sub îndrumarea și controlul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Amendamentele care au fost discutate în cadrul ședinței au fost discutate și admise. Ele se găsesc în raportul care a fost înaintat tuturor colegilor. A mai existat un set de amendamente pe care l-am primit însă cu întârziere și el nu a putut fi discutat deoarece setul acesta de amendamente a fost înaintat la comisie după ce raportul a fost încheiat și înaintat pentru multiplicare și discutare în ședința de astăzi.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Am convenit că fiecare grup parlamentar poate să-și exprime opinia cu privire la această lege pe parcursul a 5 minute și v-aș propune să începem invers decât până acum, să dăm cuvântul de la sfârșitul numărătorii grupurilor parlamentare.

Deci, de la Grupul parlamentar al minorităților naționale dacă dorește cineva să intervină.

Grupul parlamentar al minorităților! Dacă dorește să intervină cineva cu privire la această lege. Nu dorește.

Grupul parlamentar al U.D.M.R. Poftiți, domnule deputat.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Ákos Birtalan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Camera Deputaților, noi, avem în față un proiect de lege prin care Guvernul, ca inițiator, ne propune să reglementăm ceva greu de reglementat, ceva foarte sensibil atât din punct de vedere bugetar, cât și social, și anume cazul F.N.I.

Cu toate încercările inițiatorului și ale noastre, ale celor din comisia de specialitate, unde personal am propus două amendamente la art.1 având ca scop clarificarea obiectului și ariei de extindere a inițiativei, amendamente care au fost acceptate de colegi, nu putem nega faptul că prezentul proiect chiar dacă în mod tangențial, dar are legătură cu cazul F.N.I., deși aceasta se află în curs de soluționare pe cale judecătorească, proces care nu trebuie influențat sub nici o formă și în nici-un sens.

Pentru depășirea situației, ceea ce nu înseamnă rezolvarea definitivă a unor cazuri limită, mă refer la situația investitorilor mici și care nu au profitat pe seama fondului, respectiv cei cu venituri personale minime, pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru delimitarea, separarea de cazul F.N.I. a Casei de Economii și Consemnațiuni, ca instituție, subliniez – ca instituție –, rămânând valabilă responsabilitatea persoanelor care l-au condus, cu toate că în privința atragerii zecilor de mii de noi investitori după decembrie 1999 l-a avut nu renumele președintelui C.E.C., ci instituția în care cetățenii aveau și trebuie să aibă încredere în continuare, scop pentru a cărui satisfacere inițiativa legislativă, proiectul mai degrabă ajută decât împiedică realizarea lui.

Nu putem să trecem însă foarte ușor cu vederea peste rolul pe care-l avea și trebuia să-l joace Comisia Națională a Valorilor Mobiliare ca instituție de specialitate nr.1 pentru supravegherea pieței de capital, inclusiv segmentul fondurilor de investiții.

Totodată, credem că și activitatea de supraveghere exercitată de BNR, Banca Națională a României, asupra activității C.E.C. putea și trebuia să fie mai promptă și mai eficientă.

După mai bine de un an de la declanșarea crizei F.N.I., respectiv după o anchetă parlamentară, astăzi este clar faptul că la crearea cazului F.N.I. au contribuit și instituțiile statului, motiv pentru care implicarea unei alte instituții de stat, vezi Oficiul pentru recuperarea creanțelor bancare, în recuperarea sumelor investite la F.N.I. în scopul creării unor disponibilități utilizabile pentru acoperirea potențialelor obligații care se pot stabili prin viitoare hotărâri judecătorești, va contribui într-o anumită măsură la diminuarea efectelor negative asupra datoriei publice interne, a cărei majorare însă trebuie să fie făcută în mod total transparent.

Sperăm, respectiv solicităm continuarea operativă și soluționarea dreaptă a cazului F.N.I. de către justiție.

Totodată, acordăm în avans încredere noii conduceri a Comisiei naționale a valorilor mobiliare, numită ieri de Parlament, în privința îmbunătățirii activității de reglementare și supraveghere a pieței de capital pentru prevenirea unor cazuri asemănătoare.

În final, aș vrea să înțelegem și să respectăm cu toții o condiție simplă dar grea, și anume: cazul F.N.I. poate și trebuie să fie soluționat de justiție. Ca urmare, prezentul proiect nici nu și-a propus acest scop, așa cum nici un alt viitor proiect nu poate să-și asume un astfel de obiectiv.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat Ákos.

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat.

(Din sală se strigă că era rândul Grupul parlamentar P.N.L.)

V-aș ruga să vă hotărâți. Eu accept pe oricare dintre dumneavoastră.

Domnul Alexandru Sassu:

Vă mulțumesc.

În primul rând, aș vrea să atrag atenția asupra unei chestiuni de procedură și asupra unei convenții care s-a făcut ieri în cadrul Comitetului ordinii de zi. Proiectul de lege a fost dezbătut în procedură de urgență la 24 de ore după ce a fost anunțată procedura de urgență și nu la 48 de ore cum prevede regulamentul. În consecință, au fost lipsite unele persoane de posibilitatea de a depune amendamente. Am convenit ieri ca aceste amendamente, dacă sunt depuse la secretariatul comisiei, să fie astăzi dezbătute, sunt depuse de ieri și sunt în posesia reprezentantului comisiei.

În ceea ce privește proiectul de lege, n-aș vrea să discutăm despre soluțiile propuse, deoarece multe dintre ele sunt discutabile și sunt chiar în afara legislației normale.

Aș vrea să atrag atenția că Parlamentul, în legislatura trecută, a adoptat o hotărâre a Parlamentului care impunea un anume comportament din partea Guvernului. Această hotărâre a fost neglijată de Guvernul trecut și este în continuare neglijată de acest Guvern care nu pune în aplicare hotărârea Parlamentului. Acolo se vorbea în primul rând de despăgubirea celor care au fost fraudați prin escrocheria de la F.N.I. și nu de ajutorarea unora dintre aceștia.

În al doilea rând, nu se vorbește nimic și nu am înțeles să se fi întâmplat nimic în ceea ce privește extinderea anchetei și continuarea acesteia și stabilirea de măsuri împotriva celor care au fraudat Fondul Național de Investiții și pe oamenii care au investit acolo.

Aș vrea să spun foarte pe scurt câteva lucruri care s-au spus și care au fost spuse la momentul la care a fost dezbătut raportul, și care au fost puse de către reprezentanții partidului de guvernământ de astăzi. Și am să citez: "Nu vă lăsați amăgiți că veți fi despăgubiți prin niște acțiuni bolnave de la F.P.S. Nu veți putea plăti căldura la iarnă, nici apa caldă, nici energia electrică, cu aceste acțiuni. Despăgubirea...", cum spunea o colegă, "...trebuie făcută în bani lichizi și sunt surse din care să se acopere acești bani."

Acesta era punctul de vedere al P.D.S.R.-ului la dezbaterea raportului și am să mai citez încă un lucru: "P.D.S.R. s-a pronunțat pentru rezolvarea de fond, globală și integrală a problemei celor care au fost păgubiți în cazul F.N.I. și nu pentru rezolvări parțiale pentru rezolvări pe picior. Ceea ce discutăm astăzi este o rezolvare pe picior, o rezolvare parțială." De asemenea, se spunea de către domnul Florin Georgescu: "Soluția politică este că vrem noi, parlamentarii, ca cei care au fost păgubiți în cazul F.N.I. să fie despăgubiți."

Nimic din ceea ce se spunea de către P.D.S.R. la discutarea raportului nu se regăsește nici în acțiunea Guvernului și nici în acest proiect de lege. Practic, acest proiect de lege nu face altceva decât să ridice o perdea de fum între opinia publică și adevărații vinovați care, iată, astfel, cu ajutorul și complicitatea acestui Guvern pot să beneficieze liniștiți de sumele pe care le-au fraudat și nu vin să răspundă în fața opiniei publice.

Din acest motiv, iată pentru ce acest proiect de lege nu poate fi acceptat.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea opoziției)

Domnul Valer Dorneanu:

Reprezentantul Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolaescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În cadrul dezbaterilor generale începute astăzi la această lege, poziția Grupului parlamentar al P.N.L. este de a respinge categoric acest proiect de lege. Argumentele noastre se întemeiază atât pe principii, cât și pe propusele reglementări din proiect.

1. Prin proiect nu se urmărește absolut de loc despăgubirea reală a investitorilor.

În contradicție flagrantă cu poziția P.D.S.R.-ului în anul 2000 când, atunci fiind în opoziție, a propus Parlamentului și s-au aprobat alte soluții, din punctul nostru de vedere, mult mai corecte și în felul acesta se vede o distanță astronomică între promisiunile electorale și cele ale faptelor pe care le întreprinde astăzi.

2. Proiectul de lege discriminează categoriile de investitori în bogați și săraci, în investitori cu drepturi și investitori fără drepturi.

3. Proiectul de lege este un mod abil de a transfera responsabilitățile Guvernului și ale altor instituții abilitate ale statului către Parlament, încălcând brutal, încă o dată, separația puterilor în stat, și reprezintă, bineînțeles, o nouă dovadă a lipsei de angajament și a fugii de răspundere a Guvernului, fricos de altfel, în soluționarea problemei în spiritul legislației în vigoare și a hotărârii Parlamentului de anul trecut.

4. Proiectul de lege umilește o categorie de investitori, incluzându-i în categoria celor care primesc mila publică.

5. Proiectul de lege, prin prevederile sale, atentează la o categorie de societăți comerciale, cele cu capital integral de stat, pe care le va sufoca financiar, luându-le banii, cu consecințe dezastruoase asupura creșterii blocajului financiar și a creșterii arieratelor, ciudat fiind, în pofida angajamentului Guvernului de a reduce arieratele.

6. Modalitățile de gestionare sunt greoaie, deci cele care sunt propuse în proiectul de lege, iar rezultatele concrete vor antrena termene lungi și mai mult ca sigur nerealizabile.

7. Alegerea procedurii de urgență nu asigură o dezbatere serioasă. La comisia de specialitate nu au fost invitați reprezentanții păgubiților F.N.I. și nici măcar nu s-a luat în considerare vreun punct de vedere al acestora. Considerăm că profitorii sistemului, cei care au administrat fondurile fraudulos, cei care au implicat C.E.C.-ul în această înșelătorie trebuie să răspundă penal și material pentru pagubele create. În acest sens, ar fi fost de dorit ca justiția să fie lăsată să soluționeze dosarele aflate pe rol.

Față de cele prezentate, reprezentanții Partidului Național Liberal în Comisia pentru buget-finanțe și bănci au apreciat că legea este atât de proastă încât, din considerentele de mai sus, nu meritat să introducem amendamente, drept pentru care, Grupul parlamentar al P.N.L. nu va interveni în dezbaterea pe articole a legii și va vota împotriva proiectului de lege.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat Nicolaescu.

Din partea Grupul parlamentar al P.R.M., domnul Lucian Bolcaș, șeful grupului.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

La sfârșit de sesiune parlamentară, dați-mi voie să cred că în Parlamentul nostru se aplică din plin legile lui Murphy. Când un lucru e să înceapă prost, se sfârșește foarte prost. Am început această sesiune parlamentară adoptând, la inițiativa și sub imperiul voturilor partidului de guvernământ, Legea caselor naționalizate pe care însuși domnul premier Adrian Năstase a caracterizat-o ca o lege proastă. Îmi pare rău. Domnul premier greșește. E o lege foarte proastă! Am adoptat și Legea administrației publice locale, cu consecințele pe care le vedeți acum și le aveți și pe ordinea de zi. La câteva luni trebuie s-o modificăm.

În continuare, au apărut jocurile de imagine. S-a propus asumarea răspunderii Guvernului pentru Legea investițiilor, asumare de răspundere care n-avea obiect, întrucât nimeni nu se putea opune la o lege care să stimuleze investițiile în economia românească. M-am gândit că și această lege supusă dezbaterii este un joc de imagine în ceea ce privește investitorii F.N.I. Din păcate, este mult mai grav decât atât.

Vă rog să constatați că existând o hotărâre a Parlamentului care cere Guvernului să ia măsurile necesare pentru dezdăunarea deponenților F.N.I. și tragerea la răspundere a vinovaților, noi nu mai avem voie, din respect pentru acea hotărâre, în orice legislatură ar fi fost luată, să adoptăm o lege contrară voinței noastre.

În al doilea rând, o lege care privește ajutoare și nu despăgubiri, nu este de competența Parlamentului. Și vă întreb retoric: de ce să vă asumați, de ce să ne asumăm răspunderea pentru un act care revine esențialmente Guvernului? Am fi fost de acord cu niște ajutoare de urgență. Am fi fost de acord dacă n-ar fi fost cuprinse în corpul acestei legi care, prin ceea ce vrea să reglementeze de fapt, pentru că ea maschează o anume reglementare, prin ce vrea să reglementeze de fapt, este o lege de natură a împiedica recuperarea de la adevărații vinovați și ascunderea beneficiilor profitorilor de la F.N.I. Aceasta... (Aplauze din partea opoziției) pentru că la ora actuală se pot nu ajuta, ci despăgubi direct, chiar până la soluționarea proceselor penale, aproape toți deponenții numai din sumele pe care anumiți președinți de bănci sau anumite persoane binecunoscute le-au ridicat cu prioritate înainte de prăbușirea acestui fond, săvârșind practic o infracțiune pe care prin această lege ni se cere să o acoperim. (Aplauze din partea opoziției)

Nu vreau să antamez asupra tuturor amendamentelor ce le-am făcut, dar pericolul grav al acestei legi constă în Capitolul V al său, în care vorbește despre posibilitatea oficiilor pentru recuperarea creanțelor bancare să se subroge drepturilor CEC-ului. Aceasta înseamă că din cadrul proceselor, și civile, dar mai ales și penale, statul român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor, care răspunde pentru activitatea CEC-ului, va dispare ca parte procesuală, ceea ce este într-adevăr mai mult decât îngrijorător în ceea ce privește soluționarea acestor procese.

Noi nu vom vota alături de opiniile exprimate de colegii parlamentari de la PNL sau PD. Noi nu vom vota împotriva proiectului de lege propus de Guvernul PSD. Noi vom vota alături de deponenții FNI și vom vota împotriva acestei legi! (Aplauze din partea stângă a sălii.)

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Grupului Social Democrat și Umanist, domnul deputat Vasile Bleotu.

Domnul Vasile Bleotu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar Social Democrat și Umanist susține acest proiect de lege inițiat de Guvern, întrucât, noi, fiind un partid social- democrat, considerăm că acest proiect își propune, în principal, rezolvarea acelor cazuri sociale deosebit de grave, a populației care și-a depus puținele economii avute la acest fond, iar noi înțelegem să facem această reparație morală, întrucât vechea comisie parlamentară, condusă de domnul deputat Sassu, trebuia să rezolve aceste probleme ale depunătorilor de la FNI și să adopte o hotărâre, prin Guvernul existent atunci, în favoarea acestor depunători.

Sigur că se pune întrebarea dacă va exista o imixtiune a Guvernului în activitatea legislativă. Nu va exista, deoarece pentru persoanele care au fost implicate se va crea răspundere penală, justiția își va desfășura în continuare, cu exactitate și cu probitate profesională, tragerea la răspundere a persoanelor vinovate, în special a domnului Camenco Petrovici, care a angajat instituția statului, CEC-ul, și care considerăm noi că nu este corect să fie angrenat în acest mecanism. Deci, încă o dată repetăm acest aspect, noi vrem să ajutăm persoanele care au venituri foarte mici, ați văzut, la 1 milion de lei de membru de familie, pentru că sunt situații familiale deosebit de grave, cu venituri foarte mici și considerăm noi că este de datoria Guvernului nostru de a sprijini aceste persoane cu venituri marginale.

Deci, pentru aceste considerente și fiind ferm convinși că justiția își va face datoria până la capăt, trăgând la răspundere persoanele vinovate și constituind noi surse prin transformarea acestui Fond Național de Investiții în fond închis, vom putea să constituim surse suplimentare pentru despăgubirea persoanelor cu venituri mici.

Pentru aceste considerente, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat și Umanist va vota proiectul de lege inițiat de Guvern.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

S-a evocat numele domnului Alexandru Sassu și are un drept la replică, potrivit Regulamentului.

Domnul Alexandru Sassu:

Aș ruga pe colegul meu, altă dată, când încearcă să aducă acuze, că citească Regulamentul și să se familiarizeze cu procedurile parlamentare. Comisia pe care am condus-o a prezentat un raport în fața Parlamentului și Parlamentul a adoptat o hotărâre pe care Grupul parlamentar PDSR a votat-o în unanimitate. Această hotărâre prevedea niște obligații din partea Guvernului și am spus mai devreme că vechiul Guvern nu s-a achitat de ele, dar trebuie să spun încă o dată: nici acest Guvern nu se achită și, din păcate, acest proiect de lege nu face altceva decât să ascundă adevărații vinovați, aruncând o pomană la unii oameni de pe stradă. Aceasta este ceea ce se întâmplă și îl rog pe colegul meu - altă dată spun - să se uite bine pe ceea ce se întâmplă, să citească Regulamentul și să vină, în cunoștință de cauză, să spună acuze aici. (Aplauze la balcoane)

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Trecem la dezbaterea textelor proiectului de lege. Dacă asupra titlului aveți obiecțiuni; comisia nu a avut amendamente.

Domnule Sassu, aveți obiecțiuni la titlu, da? Poftiți.

Vreau să vă reamintesc timpii pe care i-am aprobat pentru dezbatere și pe intervenții și final.

Domnul Alexandru Sassu:

Propunerea noastră este "Lege privind măsuri pentru rezolvarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții". Deci, în loc de "unele măsuri pentru diminuarea", noi cerem să fie titlul "rezolvarea consecințelor".

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul, v-aș ruga, și apoi președintele. Din partea Comisiei pentru buget.

Doamna ministru Manolescu, ați reținut propunerea, nu privind "diminuarea" care răspunde scopului legii, ci privind "rezolvarea".

Doamna Oana Maria Manolescu:

Ministerul Finanțelor nu poate să-și însușească această propunere, întrucât prin proiectul de lege nu se urmărește decât diminuarea consecințelor, rezolvarea consecințelor urmând a se face după finalizarea acțiunilor în instanță.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Supun votului amendamentul de redactare. Ați auzit care a fost răspunsul inițiatorului, care a fost însușit și de comisie.

Cine este pentru amendamentul domnului Sassu? 71 voturi pentru.

Împotrivă? Este evident. Cu majoritatea voturilor a fost respins amendamentul.

Supun votului titlul legii, astfel cum a fost prezentat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Voci din sală:

Câți sunt?

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă rog să repetați votul pentru, pentru că se contestă...

Cine este pentru titlul legii? Facem economie de timp dacă eliminăm discuțiile inutile. 147 voturi pentru titlu, 53 împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Nu vă chinuiți să faceți cvorum, că nu este vot final.

La titlul Capitolului I dacă sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La art. 1 vă rog să urmăriți amendamentul 1 al raportului comisiei de fond.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 1? Nu aveți.

Cine este pentru amendamentul 1?

Numai o clipă, stimați colegi.

Există o obiecțiune la amendament. Domnul deputat Moiș. Poftiți. Există un amendament respins al Grupului parlamentar PRM cu privire la art. 1.

Domnul Vasile Moiș:

Domnule președinte,

La pagina 7 pct. 1 curent există amendamentul propus de Grupul parlamentar al Partidului România Mare, respins de către comisie. Reamintesc colegilor, textul pe care-l propunem noi este acela că: "prezenta lege stabilește cadrul juridic pentru despăgubirea persoanelor fizice care au subscris unități de fond la Fondul Național de Investiții".

Care este motivarea punctuală?

1) Investitorii nu au nevoie de ajutoare, nu sunt persoane defavorizate, ci trebuie să se respecte prevederile contractuale în care ei sunt părți,

2) Nu este nevoie de o lege pentru reglementarea raporturilor dintre CEC și Oficiul pentru recuperarea creanțelor bancare, deoarece competența acestui oficiu este stabilită prin actul de înființare, pe de o parte, iar pe de altă parte, raporturile civile dintre cele două instituții se stabilesc prin contracte civile.

Așadar, motivația comisiei, aceea că nu se poate accepta termenul de despăgubire, deoarece numai instanțele hotărăsc cu privire la acordarea de despăgubiri, este total inexact și neavenit. Din contră, ajutoarele se stabilesc prin hotărâre de Guvern și nu prin lege. De esența legii este acordarea de despăgubiri.

În subsidiar, suntem de acord cu definirea art. 1, așa cum ar rezulta din amendamentul la titlul de lege propus de către colegii noștri de la PD, dar aceasta în subsidiar, depinde de poziția colegilor de la PD. În principial susținem amendamentul așa cum a fost formulat în scris și respins de către comisie.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Sassu. V-aș ruga să vă încadrați, spre deosebire de colegul dumneavoastră, în cele două minute aprobate.

Domnul Alexandru Sassu:

Cât se poate de scurt, domnule președinte.

Amendamentul nostru la art. 1 cere transformarea acestuia în următorul text: "Prezenta lege stabilește cadrul juridic pentru despăgubirea investitorilor la Fondul Național de Investiții, măsuri pentru recuperarea de către aceștia a sumelor investite la acest fond, precum"... și textul curge. Deci, este vorba de despăgubire și nu de acordarea de ajutoare și este vorba de măsuri, nu unele măsuri, ceea ce înseamnă că eventual mai sunt și altele. Noi cerem ca prin acest proiect de lege să se rezolve întreaga problemă acum și nu în niște etape care vor curge ulterior. Deci, este eliminarea acelui "unele" de la "unele măsuri" și textul care am spus: "pentru despăgubirea investitorilor la Fondul Național de Investiții. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Doamna ministru secretar de stat Manolescu și apoi din partea comisiei, dacă mai este necesar.

Doamna Oana Maria Manolescu:

Având în vedere că amendamentul schimbă obiectul de reglementare al legii, obiectul de reglementare constituindu-l, de fapt, diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond și nu despăgubirea, Ministerul Finanțelor nu poate să accepte acest amendament.

Deci, așa cum spuneam înainte, numai după pronunțarea instanțelor se va proceda la despăgubire, potrivit legii. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Neamțu, din partea comisiei.

Domnul Tiberiu-Paul Neamțu:

Ne menținem punctul de vedere exprimat în cadrul comisiei. Întrucât, așa cum se prezintă și motivarea pe care am înaintat-o prin raport, nu toți investitorii la Fondul Național de Investiții întrunesc condițiile care sunt prevăzute la art. 3 în proiectul de lege și această lege nu și-a propus, așa cum a spus și inițiatorul și repetăm și noi, nu și-a propus despăgubirea tuturor participanților la acest fond, ci numai diminuarea acestor consecințe, acordând unor categorii, cele mai defavorizate, ajutorul menționat în lege.

Deci, suntem pentru menținerea amendamentului admis și de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați ascultat și susținerile autorilor amendamentelor respinse și răspunsul ministerului și al comisiei. Potrivit Regulamentului, eu sunt obligat să pun întâi la vot amendamentul comisiei.

Cine este pentru amendamentul 1 prezentat în raportul comisiei? 149 voturi pentru.

Împotrivă? 76 voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Cu 149 voturi pentru, 76 contra și 1 abținere a fost adoptat amendamentul 1 și, în consecință, s-au respins celelalte două amendamente.

În consecință, art. 1 va avea alcătuirea rezultată din votarea amendamentului.

Cu privire la titlul Capitolului II vă rog să urmăriți amendamentul 2 din raport.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru amendamentul 2? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Stimați colegi,

Aș ruga să acordați importanță fiecărui text și să nu ne puneți să votăm în scară.

Domnul Marcu Tudor (din sală):

De ce nu vreți să-i luați banii lui Sorin Vântu înapoi?

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg,

Dacă aveți ceva de spus care să contribuie la soluționarea acestei grave probleme, vă invit la microfon. Din bancă ne pricepem toți! Mulțumesc.

63 voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt?

Cu 149 voturi pentru, 63 împotrivă s-a votat amendamentul 2 și deci titlul Capitolului 2.

La art. 2 comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră?

Domnul deputat Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Propunerea noastră este ca art. 2 să aibă următorul conținut: "Toate persoanele fizice care au investit la FNI beneficiază de despăgubirea integrală a sumelor investite". (Aplauze la balcoane)

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Reprezentantul Guvernului și apoi al comisiei.

Doamna Oana Maria Manolescu:

Ministerul Finanțelor Publice nu poate să accepte amendamentul. În primul rând că se abate de la obiectul legii. În al doilea rând, având în vedere faptul că mulți depunători au reușit să-și recupereze în timp o parte din sumele investite, o parte din avantajele generate de procesul de investire.

În aceste condiții, propunem să rămână textul legii așa cum a fost propus.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Neamțu, din partea comisiei.

Domnul Tiberiu-Paul Neamțu:

Comisia nu este de acord cu acest amendament propus, din considerentul că excede obiectului proiectului de lege pe care îl discutăm astăzi și în afară de acest fapt nu înțelegem de ce această dorință exprimată pentru despăgubirea tuturor investitorilor nu a fost făcută în legislatura precedentă, când cei care au făcut amendamentul astăzi aveau toate pârghiile la dispoziție.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Care este natura intervenției, domnule deputat? Credeam că vreți replică. Aveți cuvântul, domnule Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Vă mulțumesc.

Acest alineat, acest articol este în concordanță cu hotărârea Parlamentului. Ceea ce ni se propune nu este în concordanță cu hotărârea Parlamentului și aș vrea ca atât comisia, cât și reprezentantul Guvernului să ne explice cum este acest articol pe care-l propun ei și pe care-l susțin, cum se leagă el de hotărârea Parlamentului, care vorbește de despăgubirea integrală. Deci, avem o hotărâre care ar fi trebuit să fie lege pentru Guvern. Guvernul, ca și cel anterior - și am spus acest lucru și repet a treia oară, ca și cel anterior –, nu rezolvă, de fapt, problema și încearcă să arunce o pomană unor oameni. Este vorba de rezolvarea integrală, așa cum a susținut și PDSR-ul în legislatura trecută.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați ascultat argumentele inițiatorului amendamentului și răspunsul Guvernului și al comisiei.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Sassu.

Cine este pentru? V-aș ruga să urmăriți lucrările, pentru a ști pentru ce votați, stimați colegi. V-aș ruga, nu întrerupeți numărătoarea corectă a voturilor, prin vociferări în sală. 54 voturi pentru.

Împotrivă? 143 împotriva amendamentului.

Abțineri? 1 abținere.

Amendamentul a fost respins cu 143 voturi împotrivă, 54 pentru și 1 abținere.

În consecință, supun votului dumneavoastră textul art. 2 în formularea inițiatorului.

Cine este pentru? 148 voturi pentru.

Împotrivă? Împotriva art. 2? 62 voturi împotrivă.

Abțineri? 5.

Cu 148 voturi pentru, 62 contra și 5 abțineri s-a adoptat art. 2.

La art. 3 dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente.

Ați avut un amendament respins? Da? Poftiți.

Domnul deputat Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea noastră este ca art. 3 să aibă următorul conținut: alin. 1: "Guvernul României și Ministerul Public, cu sprininul Curții de Conturi, CNVM, BNR și alte autorități publice vor extinde ancheta pe întreaga perioadă de funcționare a FNI și FNA, la toate persoanele fizice și juridice implicate, precum și la persoane fizice și juridice care au profitat de activitatea frauduloasă a administratorilor FNI și vor stabili răspunderile ce le revin".

Alineatul 2: "Guvernul României, prin intermediul autorităților publice abilitate, va urmări recuperarea integrală a sumelor obținute pe cale frauduloasă de la persoane fizice și juridice, în sarcina cărora instituțiile abilitate ale statului vor stabili astfel de responsabilități".

Vă atrag atenția că alin. 1 al acestui articol este în conformitate cu hotărârea Parlamentului și care a fost adoptat la propunerea doamnei Hildegard Puwak, în legislatura trecută.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea dreaptă a sălii)

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Tudor. În fine, aveți posibilitatea să vă exprimați regulamentar, de la tribună.

Domnul Marcu Tudor:

Vă mulțumesc, dar dacă n-ar mai fi și pigmentarea aceasta din bancă, am fi ca la biserică.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc că observați că din bancă numai pigmentați și nu soluționați!

Domnul Marcu Tudor:

Am înțeles.

Domnule președinte,

Vreau să solicit adunării să voteze propunerile Partidului România Mare, pentru că art. 3, de fapt, 4 și 5 să fie eliminate.

De ce spun acest lucru? Pentru ca să pot judeca și eu, să putem judeca și noi, Partidul România Mare și toți ceilalți care votează împotriva acestei legi, aș vrea să ne lămurească inițiatorul legii câteva întrebări. Dacă ne lămuresc, eu vin cu cea mai mare bucurie și votez pentru această lege.

Întrebarea este următoarea: de ani de zile s-au dat publicității listele cu profitorii frauduloși ai sumelor oamenilor aceia necăjiți care și-au vândut casele pentru ca să depună la CEC-ul acesta al statului. Aceste liste sunt publice. În fruntea lor se găsesc: directori și patroni de mass-media, patroni și directori generali ai băncilor și alți mari afaceriști, atât din rândul unor partide, cât și de al actualului partid de guvernământ, care a făcut această inițiativă și să acopere fraudele făcute înainte, printr-un mizilc aruncat așa la acești oameni păgubiți.

Întrebarea: mai întâi, dacă inițiatorii sunt conștienți că toată țara privește, cum privesc și eu acum, că acest proiect de lege acoperă fraudele și, dacă sunt conștienți, de ce insistă să votăm și noi, călcându-ne pe inimă, acoperind niște mafioți, niște frauduloși. Numai pentru că sunt de aceeași baricadă acum, după schimbarea din 2000 a partidului de guvernământ? Așa vrea să guverneze PSD-ul, alături de mafioți?! Acesta este adevărul! Toată țara gândește așa! Toți jurnaliștii, uite prin sală, cum judecă exact cum judec eu! Toții membrii FNI de acolo judecă la fel! Pentru ce PSD-ul acoperă fraudele? Numai pentru că sunt bine reprezentați în mass-media de către nu știu ce... Antena nu știu care?! Sau au interese la nu știu ce bancă, făcută cu banii aceia?! Aceasta este întrebarea. Dacă îmi răspundeți și mă convingeți, eu vin și votez aici de fiecare dată pozitiv.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea deputaților PRM și PD)

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Constat cu oarecare neliniște că doriți toți să vorbiți și nu la obiect...

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Ba la obiect am vorbit, am justificat eliminarea! Dacă mă conving, eu mi-o retrag!

Domnul Valer Dorneanu:

Am făcut această observație pentru că se apropie jumătatea de oră și dumneavoastră nu vă distribuiți corect timpul de intervenție, pentru a putea vorbi la toate amendamentele. Vă rog mult, mai la obiect și în cadrul celor 2 minute.

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Am pus o întrebare inițiatorului, să-mi răspundă la ea!

Domnul Valer Dorneanu:

Mai dorește cineva să intervină? Nu.

Rog inițiatorul să răspundă la amendamentul dacă există...

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Și la întrebarea pusă de mine!

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat,

Eu conduc ședința după regulament și nu după întrebările dumneavoastră auxiliare, care nu au legătură cu acest text.

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Ba da! Pentru că, dacă mă lămuresc, îmi retrag amendamentul. Să mă lămurească, de ce "astupă" mafioții?

Haide, domnule, că la fel gândiți toți, nu vă mai ascundeți după mătură! (Către colegii de la PDSR:)

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat,

Vă amintesc de discuțiile particulare pe care le avem întotdeauna cu privire la intervențiile din sală și vă rog mult să încercați să respectăm regulamentul.

Poftiți, doamnă ministru.

Doamna Maria Manolescu:

Vă mulțumesc.

Pe fond, amendamentul nu poate fi acceptat, având în vedere faptul că instituțiile menționate au atribuții legale, stabilite prin legile proprii. O astfel de prevedere în textul legii ar însemna chiar o imixtiune în activitatea justiției.

A fost posibilă o recomandare în hotărârea parlamentară care a fost invocată, tocmai datorită faptului că era vorba de o hotărâre a Parlamentului și nu de o lege, așa cum discutăm astăzi..

În ceea ce privește activitatea justiției, are în vedere rezolvarea inclusiv a răspunderii persoanelor cuprinse în listele despre care s-a făcut mențiune aici. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

În primul rând, aș vrea să-i atrag atenția reprezentantului Guvernului că Parlamentul nu face recomandări, ci, ceea ce hotărăște, e obligatoriu. Aceasta este prima chestiune.

Și, în al doilea rând, aș vrea să amintesc celor care au fost în legislatura trecută că aceleași obiecțiuni s-au ridicat atunci, de către reprezentanții Ministerului de Finanțe de atunci, de către reprezentanții PNȚ-ului, și au fost respinse cu vehemență și cu argumente, pe care le-am acceptat, de către reprezentanții PDSR-ului. Eu nu înțeleg cum, de la o legislatură la alta, o opinie a unui partid se poate schimba atât de radical, față de o aceeași problemă și o aceeași situație. Vă mulțumesc. (Aplauze ale deputaților PD și PRM.)

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Pentru că și-au făcut bănci cu banii aceia! (Aplauze ale deputaților din PRM și PD. Se strigă "Bravo!")

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați ascultat amendamentele formulate și răspunsurile date. Potrivit regulamentului, sunt dator să încep cu amendamentul domnului deputat Marcu, care cere eliminarea textului, deci, a art. 3.

Cine este pentru amendamentul domnului Marcu? 50 voturi pentru eliminarea textului.

Abțineri? 14 abțineri.

Împotriva eliminării textului? Aș ruga colegii din sală care desfășoară o ședință paralelă să voteze și dumnealor, să participe la vot! Grămezile neorganizate nu sunt admise nici la rugbi!

Voci din opoziție:

Sunt de la PDSR!

Domnul Vasile Moiș (din sală):

Sunt de la partidul de guvernământ!

Domnul Valer Dorneanu:

76 voturi împotriva eliminării... Scuzați-mă, am avut în vedere numai jumătate din sală, cea numărată de domnul Năstase! Plus 69, în total,145 voturi împotrivă eliminării.

Este evident, a căzut amendamentul domnului Tudor.

La amendamentul domnului deputat Sassu, pentru că nu au fost amendamente din partea comisiei, trebuie să îl supun și pe acesta la vot.

Cine este pentru amendamentul domnului Sassu? 65 voturi pentru.

Împotrivă? 143 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Amendamentul domnului Sassu s-a respins.

Cine este pentru art. 3 în ansamblu, în formularea inițiatorului? Vă rog să vă exprimați votul! 142 voturi pentru.

Împotrivă? 17 voturi împotrivă.

Abțineri? 34 abțineri.

Cu 142 voturi pentru, 17 contra, 34 abțineri, s-a adoptat art. 3.

La art. 4 nu au fost amendamente... Aveți un amendament respins? Domnul deputat Moiș.

Domnul Vasile Moiș:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Noi am prezentat amendamente la întreg Cap. II și la Cap. III, mergând pe ideea că deponenții de la FNI nu au nevoie de ajutoare, ci trebuie să li se restituie sumele investite indexate cu indicele inflației. Nu voi mai veni la microfon de fiecare dată, noi am amendat fiecare articol de la cele două capitole, în sensul eliminării lor, rămânând numai pe ideea despăgubirii lor și nu pentru acordarea de ajutoare.

De aceea, vă rog să aveți în vedere, la fiecare articol de la Cap. II și III, amendamentul nostru de eliminare a fiecăruia dintre ele, excedând, după părerea noastră, obiectul de reglementare al legii, și să supuneți votului de fiecare dată și acest amendament, cu toate că a fost respins de către comisie.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Mulțumesc, domnule președinte. Art. 4, în opinia noastră, trebuia să fie, curgând logic din ceea ce am spus mai devreme, și anume faptul că persoanele care au investit trebuie să fie despăgubite integral și faptul că urmau să fie făcute niște anchete (ambele alternative văd că sunt refuzate de Guvern), ultimul articol al legii: "Modalitățile prin care persoanele care au investit la Fondul Național de Investiții vor fi despăgubite vor fi stabilite prin hotărâre de Guvern în maximum 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial".

Ca să nu mai revin la microfon, propunerea noastră este ca, de aici încolo, celelalte articole să fie eliminate, neavând, în opinia noastră, nici o legătură cu despăgubirea reală și cu măsurile de anchetare și de recuperare a banilor fraudatați de la investitori prin intermediul Fondului Național de Investiții. Vă mulțumesc. (Aplauze ale deputaților care susțin acest punct de vedere.)

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Vă informez că timpul votat de dumneavoastră a fost depășit. Eu v-aș propune să mergem în continuare, nu cu ghilotina, dar măcar cu un pic de grijă de sinteză și nu pentru interveții strict electorale.

Aveți cuvântul, doamnă ministru.

Doamna Maria Manolescu:

Vă mulțumesc.

În corelare cu titlul legii și cu articolele precedente, așa cum au fost ele acceptate, pe fond, amendamentele propuse nu pot fi acceptate, întrucât, în primul rând, legea nu are ca obiect modalități de despăgubire, legea reglementând pe fondul ei numai modalitățile de acordare a ajutoarelor sociale, în contextul în care aceste ajutoare au fost reglementare. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Alexandru Sassu:

Domnule președinte,

Eu nu pot să accept astfel de explicații din partea unui reprezentant al Guvernului. Se resping toate amendamentele cu o unică explicație: exced sau nu sunt în ideea acestei legi. Am propus amendamente de fond aici și respingerea lor s-a făcut de pe poziția: "Nu acceptăm nici un fel de îmbunătățire, nu acceptăm nici un fel de lucru!"

Eu așteptam din partea Guvernului explicații de fond, pentru ce nu este de acord să despăgubească integral pe cei care au fost păgubiți; pentru ce nu este de acord să îi prindă pe cei care au fraudat și au furat banii oamenilor; pentru ce nu este de acord ca această problemă să se închidă odată pentru totdeauna; pentru ce este de acord ca cei care au fraudat să stea în libertate și bine mersi, în spatele acestei legi? Acestea erau problemele la care așteptam să ni se dea răspuns, nu răspunsuri tipizate, de genul: "Excede caracterul legii". Vă mulțumesc. (Aplauze ale deputaților care au aceeași opinie. Se strigă: "Bravo!")

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați ascultat argumentele autorilor amendamentelor, în primul rând, cel susținut de domnul deputat Moiș, ați ascultat și opiniile inițiatorului, uitați-vă, vă rog, și în raport, unde se dau explicații suplimentare cu privire la motivele respingerii acestui amendament.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Moiș cu privire la art. 4.

Cine este pentru? 58 voturi pentru.

Împotrivă? 116 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici 1 abținere.

Cu 58 voturi pentru și 116 împotrivă, amendamentul domnului Moiș a fost respins.

Amendamentul domnului deputat Sassu.

Cine este pentru? 66 voturi pentru.

Împotrivă?

Investitorii FNI aflați la balcon:

Domnule președinte, este o hoție și o rușine! Acoperiți hoții! Plecăm din sală! Ne lăsați să murim! Este o rușine! (Fluierături, aplauze ale deputaților PRM.)

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc pentru respectarea angajamentului luat, acela de a asigura o desfășurare civilizată a dezbaterilor.

(Vociferări ale reprezentanților FNI; cea mai mare parte a reprezentanților investitorilor se retrag din sală.)

Stimați colegi,

Vă rog să îmi permiteți să reluăm votul la amendamentul domnului deputat Sassu.

73 voturi pentru amendamentul domnului Sassu.

Cine este împotrivă? 121 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Amendamentul domnului Sassu a fost respins.

Cine este pentru art. 4 în formularea inițiatorului? 122 voturi pentru.

Împotrivă? 63 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 4 a fost adoptat.

La titlul Cap. III, urmăriți, vă rog, amendamentul 3. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? 126 voturi pentru.

Împotriva amendamentului nr. 3? 65 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 126 voturi pentru și 65 contra, titlul Cap. III va fi cel rezultat din aprobarea amendamentului nr. 3.

Stimați colegi,

Vă rog să observați că am omis să discut art. 5. Nu au fost obiecții, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

Domnul Vasile Moiș (din sală):

Ba da, au fost! A fost propunerea noastră de eliminare!

Domnul Valer Dorneanu:

De la art. 6, vă rog să urmăriți amendamentele, există o propunere de eliminare cu privire la fiecare din textele următoare, atât PRM-ul o susține, cât și domnul Sassu.

Cine este pentru eliminarea art. 6? 67 voturi pentru eliminare.

Împotrivă? 130 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 130 voturi împotrivă și 67 pentru, propunerea de eliminare a art. 6 nu a fost adoptată.

Cu privire la art. 6, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 4 al comisiei. Dacă aveți obiecțiuni la amendament? Nu.

Cine este pentru? 130 voturi pentru.

Împotrivă? 64 voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Amendamentul nr. 4 s-a adoptat și, implicit, noua structură a art. 6.

La art. 7, comisia nu a avut obiecțiuni, există însă votul de eliminare propus de domnul deputat Moiș.

Stimate domnule coleg,

V-am informat că a expirat timpul de dezbatere. Rugămintea ar fi să fie ultima intervenție, pentru că suntem în afara a ceea ce a aprobat Camera.

Domnul Vasile Moiș:

Da. Îmi cer scuze, domnule președinte, amendamentele sunt ale grupurilor parlamentare, nu ale subsemnatului, ca deputat.

Aș vrea să vă atrag atenția, dumneavoastră și domnilor colegi, asupra gravității prevederii de la art. 7 lit. a). Practic, prin acest text de lege, noi sancționăm societățile comerciale cu capital de stat și le impunem să suporte o parte din sumele cu care urmează să fie despăgubiți deponenții de la FNI. Este o prevedere anticonstituțională, împotriva orientărilor economiei de piață, nici o societate comercială nu poate fi sancționată, să plătească și să alimenteze niște fonduri, fără să aibă absolut nici un fel de culpabilitate.

Societățile comerciale cu capital de stat nu au avut nici un raport juridic cu acești despăgubiți de la FNI, ca să fie obligate acum să le acorde ajutoare! Este împotriva firii, nu împotriva Constituției!

Noi susținem eliminarea acestui text, cu atât mai mult cu cât, sigur, suntem consecvenți cu propunerile anterioare, trebuie să fie despăgubiți deponenții la FNI și nu date ajutoare.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați dezvoltat puțin mai mult ceea ce ați motivat și la amendament. Deci, am rugămintea, pentru toți colegii, să înțeleagă faptul că este suficient că au susținut amendamentul în fața comisiei, există în raport, să încercăm să ne supunem votului nostru și hotărârii de ne fixa dezbaterile pe parcursul unei ore..., în cât s-au transformat cele 30 de minute pe care le-am aprobat inițial.

Cine este pentru amendamentul de eliminare a textului propus de domnul Moiș? 59 voturi pentru eliminare.

Împotrivă? 130 voturi împotriva eliminării art. 7.

Abțineri?

Propunerea de eliminare a fost respinsă, cu 130 voturi împotrivă și 59 pentru.

Supun votului dumneavoastră art. 7, în alcătuirea prezentată de către ințiator.

Cine este pentru? 127 voturi pentru.

Împotrivă? 59 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Cu 127 voturi pentru și 59 contra, a fost adoptat textul art. 7.

La art.8, supun votului în primul rând amendamentul de eliminare a acestuia, propus de Grupul parlamentar PRM.

Cine este pentru eliminarea art.8? 62 de voturi pentru.

Doamna Mitzura Domnica Arghezi (din sală):

Sunt 63 de voturi!

Domnul Valer Dorneanu:

Cine are de contestat votul, vă rog să veniți la tribună și să cereți renumărarea.

62 de voturi pentru eliminarea textului.

Cine este împotriva propunerii de eliminare? 126 de voturi împotriva eliminării.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 126 de voturi împotrivă, 62 pentru, a căzut propunerea de eliminare.

La art.8 vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.5 din raport.

Cine este pentru amendament și deci pentru textul art.8? 127 de voturi pentru.

Împotrivă? 47 de voturi împotriva textului.

Abțineri? Nici o abținere.

Cu 127 de voturi pentru, 47 contra, amendamentul de la pct.5 și, deci, noua formulă a art.8 au fost adoptate.

La titlul cap.IV nu au fost obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.9, supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare.

Domnul Vasile Moiș (din bancă):

Nu este eliminare. Este o completare, domnule președinte!

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să urmăriți completarea art.9, propusă de Partidul România Mare.

Cine este pentru amendamentul domnului Moiș, în numele grupului parlamentar? 53 de voturi pentru amendamentul domnului Moiș.

Împotrivă? 126 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 126 de voturi împotrivă, 53 pentru, amendamentul domnului Moiș a fost respins.

Supun votului dumneavoastră art.9 alin.1 în formula prezentată.

Cine este pentru? 130 de voturi pentru.

Împotrivă? 57 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Deci, cu 130 de voturi pentru, 57 contra și o abținere, art.9 alin.1 a fost votat în formularea inițiatorului.

La art.9 alin.2, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.6.

Cine este pentru amendamentul de la pct.6 din raport, care dă o nouă alcătuire a art.9 alin.2? Vă rog să vă exprimați votul. 126.

Împotriva amendamentului de la pct.6? 56 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu 126 de voturi pentru, 56 contra și o abținere, amendamentul de la pct.6 și, în consecință, noua alcătuire a art.9 alin.2 a fost adoptată.

La art.10 nu au existat amendamente.

Domnul Vasile Moiș (din bancă):

Avem o propunere de eliminare!

Domnul Valer Dorneanu:

Deci domnul deputat Moiș, în numele PRM-ului, a propus eliminarea art.10.

Cine este pentru? 55 pentru eliminare

Împotriva eliminării? 129.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 129 de voturi împotriva eliminării, 55 pentru, amendamentul de eliminare al domnului deputat Moiș a fost respins.

Cine este pentru art.10, astfel cum a fost formulat de către comisie? 127 pentru.

Împotriva textului art.10? 50 de voturi contra.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 127 de voturi pentru, 50 contra, textului art.10 a fost votat în formularea inițiatorului.

La art.11, de asemenea, există un amendament de eliminare. Da, domnule deputat Moiș?

Domnul Vasile Moiș (din bancă):

De redactare. De corectarea redactării. Este la pct.14.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să găsiți în raport, la "Amendamente respinse", amendamentul domnului deputat Moiș la poz.14.

Cine este pentru amendamentul domnului Moiș? 51 de voturi pentru amendamentul domnului Moiș.

Cine este împotrivă? 127 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 127 de voturi împotrivă, 51 pentru, amendamentul domnului deputat Moiș a fost respins.

Cine este pentru amendamentul comisiei, amendamentul de la pct.7, pag.3? Mulțumesc. 127 de voturi pentru.

Împotrivă? 47 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 127 de voturi pentru, 47 împotrivă, amendamentul de la pct.7 și, deci, noua structură a art.11 au fost adoptate.

La art.12, supun întâi votului propunerea de eliminare a textului a domnului deputat Moiș.

Cine este pentru? 47 de voturi pentru eliminare.

Împotrivă? 128 de voturi împotriva eliminării.

Abțineri? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la pct.8 al comisiei de la pag.3, cu privire la art.12.

Cine este pentru? 128 de voturi pentru.

Împotrivă? 50 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 128 de voturi pentru, 50 contra, amendamentul de la pct.8 și, deci, noua alcătuire a art.12, au fost votate.

Art.13. Domnule deputat Moiș, aveți și aici amendament de eliminare? Nu.

Supun votului, la art.13 alin.1, amendamentul de la pct.9 al comisiei.

Cine este pentru? 126 de voturi.

Împotrivă? 52 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu.

Cu 126 de voturi pentru, 52 contra, amendamentul de la pct.9, cu privire la art.13 alin.1, a fost votat.

La alin.2 nu au fost amendamente. Dacă aveți. Nu. Votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră în ansamblu art.13.

Cine este pentru? 128 de voturi pentru.

Împotrivă? 52 de voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu 128 de voturi pentru, 52 contra, 2 abțineri, s-a adoptat art.13 în ansamblu.

Stimați colegi,

Pentru că nu am făcut precizarea, la art.13, amendamentul de la pct.9 pe care l-am votat cu scorul pe care vi l-am spus, este amendament de eliminare a art.13.

La art.14, supun votului dumneavoastră amendamentul de la pct.10 care, de asemenea, este un amendament ce propune eliminarea textului.

Cine este pentru? 128 de voturi pentru amendament, deci pentru eliminarea textului.

Împotrivă? 38 de voturi împotrivă.

Abțineri? 7 abțineri.

Cu 128 de voturi pentru, 38 contra și 7 abțineri, s-a adoptat amendamentul de la pct.10, deci eliminarea art.14.

La art.15 vă rog să vă uitați în raport la amendamentul de la pct.11.

Domnule Sassu, ați avut un amendament respins?

Domnul Alexandru Sassu:

Nu am depus un amendament, însă aș vrea să fac un comentariu la ultima parte – "...membrilor Consiliului de încredere al Fondului Național de Investiții, cât și persoanelor care au deținut funcții de conducere sau au fost angajați ai SOV INVEST S.A., li se interzice dreptul de a mai desfășura activități specifice piețelor reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare." Este o restrângere de drepturi totalmente neconstituțională. Nu este vorba de cei care au fost dovediți de justiție sau în sarcina cărora se reține ceva. Este vorba de toate persoanele. Este o chestiune care este împotriva Constituției, și nu cred că putem vota așa ceva.

Dacă spuneam aici că este vorba de persoane care au fost dovedite că au ajutat la fraudare și așa mai departe, era corect. Dar, să restrângem și toate persoanele care au fost angajate fără a dovedi acest lucru, este o chestiune care este împotriva Constituției, și mă refer la restrângerea exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți, art.49 din Constituție. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea inițiatorului, vă rog să comentați aceste observații.

Doamna Maria Manolescu:

Prin textul introdus de comisie, care a fost acceptat de către inițiatori, de fapt este vorba de o retragere a încrederii membrilor Consiliului de administrație al Fondului Național de Investiții și persoanelor care au deținut funcții de conducere sau au fost angajați ai SOV INVEST, cărora li se interzice de fapt dreptul de a mai desfășura activități specifice piețelor reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Inițiatorii și noi, care ne-am însușit textul, am avut în vedere de fapt fenomenul FNI care a fost creat ca urmare a unei supravegheri necorespunzătoare a acestui fond.

Domnul Alexandru Sassu (din sală):

Vă rog, domnule președinte...

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule Sassu.

Domnul Alexadru Sassu:

Știu că unora nu le convine, dar este o chestiune pe care o adoptă Parlamentul și discutăm despre un text pe care îl adoptăm.

Deci dreptul de a interzice celor care sunt în Consiliu sau a destitui Consiliul de încredere este al celor care sunt investitori la fondul respectiv și eventual al CNVM-ului. Dacă este această chestiune, lăsați CNVM-ului să-și facă datoria.

Noi introducem un text care se referă nu numai la aceștia, doamna secretar de stat. Se referă și la angajați – deci și portar, probabil, și șofer și așa mai departe. Deci extindem dincolo de limitele respective. Ne ingerăm peste atribuțiile CNVM-ului și, mai mult decât atât, discutăm fără a discuta de vinovați. Am găsit toți angajații vinovați!

Faceți ca justiția să facă anchetă, să ajungă la un rezultat. Da, s-a dovedit că este vinovat, există texte în lege prin care CNVM-ul le interzice acest lucru, dar nu introducem în lege o chestiune de genul acesta!

Vă repet: este vorba de încălcarea Constituției. Nu am dovedit că este vinovat, dar îi luăm dreptul să mai facă o anumită acțiune! Nu putem să introducem astfel de texte în lege.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Eu vă amintesc de dezbaterile care au avut loc mai înainte, în care SOV INVEST-ul a fost pus la zid, și acum văd că se schimbă aprecierea lor.

Stimați colegi,

Am depășit orice limită și de intervenții pe articole și de motivații. Aveți motivația în amendamentul respins.

Vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.11. Să aveți în vedere și cele susținute de domnul deputat Sassu, și să vă pronunțați asupra amendamentului.

Cine este pentru amendamentul de la pct.11, cu privire la art.15? Stimați colegi, vă rog să vă manifestați dreptul de a vota. 111 voturi pentru amendament.

Împotrivă? 71 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu 111 voturi pentru, 71 de voturi contra și 3 abțineri, amendamentul de la pct.11 și, deci, noua structură a art.15, au fost votate.

La titlul cap.V nu au fost obiecțiuni sau amendamente. Se votează în unanimitate.

La art.16 alin.1, vă rog să observați amendamentul de la pct.12. Dacă aveți obiecțiuni la el.

Cine este pentru amendamentul de la pct.12, referitor la art.16?

Poftiți, domnul deputat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La art.16 alin.1 este o problemă de redactare, dar care vine să respecte normele de tehnică legislativă. Proiectul de lege, vă rog să observați, are o singură anexă și, ca atare, v-aș ruga ca partea finală a textului să sune așa: "...prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege..." Pe cale de consecință, ar urma ca art.26, care spune că anexa face parte integrantă din prezenta lege, să fie eliminat, pentru că numai atunci când proiectul are două sau mai multe anexe, într-adevăr aceasta se evidențiază pentru un articol distinct.

Este de altfel și observația pe care, în avizul său, o face Consiliul Legislativ pe această problemă.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Intervenția de redactare, care respectă normele de tehnică legislativă, este evidentă.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la pct.12, cu această corectură redacțională.

Cine este pentru? 122 de voturi pentru.

Împotrivă? 43 de voturi contra.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu 122 de voturi pentru, 43 de voturi contra și 4 abțineri, s-a adoptat amendamentul de la pct.12 și, deci, noua redactare a art.16 alin.1.

La alin.2 nu au fost obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Supun în consecință votului de ansamblu, art.16.

Cine este pentru? 124 de voturi pentru.

Împotrivă? 41 de voturi contra.

Abțineri? O abținere.

Cu 124 de voturi pentru, 41 de voturi contra și o abținere, art.16 în ansamblu a fost votat.

La art.17 nu au fost obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate.

La art.18 comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votat în unanimitate.

La art.19 dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

La art.20 dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

La titlul cap.VI nu au fost obiecțiuni. Nici dumneavoastră nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.21, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

La art.22. Poftiți.

Domnul Vasile Moiș (din sală):

Am ridicat mâna la art.21!

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să ridicați mâna și să vă manifestați!

Domnul Vasile Moiș (din sală):

Am ridicat!

Domnul Valer Dorneanu:

La care, domnule Moiș?!

Poftiți. La art.21ați propus eliminarea textului sau ce ați propus?

Domnul Vasile Moiș (din sală):

Un text nou.

Domnul Valer Dorneanu:

La ce pagină este?

Domnul Vasile Moiș (din sală):

La pag.18, punctul 23.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să urmăriți pag.18, la amendamente respinse, punctul 23.

Urmăriți, vă rog, la pag.18 amendamentul domnului Moiș, de la punctul 23.

Cine este pentru amendamentul domnului deputat Moiș? 42 voturi pentru amendamentul domnului Moiș. (Grupul PRM și 2 voturi Grupul PD) Insuficient pentru a fi adoptat.

Supun votului final art.21, în structura formulată de inițiator.

Cine este pentru? 125 voturi pentru.

Împotrivă? 44 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu 125 voturi pentru, 44 împotrivă, s-a adoptat textul art.21, în structura formulată.

La art.22, vă rog să vă uitați tot la pag.18, amendamentul 24 al domnului deputat Moiș, de fapt al Grupului parlamentar al Partidului România Mare.

Cine este pentru? 43 voturi pentru amendamentul domnului Moiș.

Împotrivă?

Este evident că a fost respins cu majoritate de voturi.

Cine este pentru art.22 în formularea inițiatorului? Vă rog să vă exprimați votul. 124 pentru.

Împotrivă? 40 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu 124 voturi pentru, 40 contra și 3 abțineri, art.22 a fost adoptat în formularea Guvernului.

La art.23, ca urmare a aprobării amendamentului domnului Gaspar, care a inclus anexa în corpul acelui articol, supun votului dumneavoastră eliminarea art.23. Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Poftiți?

Domnul Vasile Moiș (din sală):

Este un amendament la art.23, la pag.19, la punctul 25.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, ca urmare a votului eliminării textului, amendamentul dumneavoastră a rămas fără... Deci art.23 a fost respins în unanimitate.

Domnul Vasile Moiș (din sală):

Este un amendament nou!

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să constatați că am epuizat dezbaterile pe texte. Rog secretarii de ședință să verifice cvorumul.

Domnul Márton Árpad Francisc (din sală):

Solicit pauză pentru consultare!

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți.

Domnul Márton Árpad Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

În numele Grupului parlamentar UDMR, solicit un timp de consultare de 30 de minute.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Înainte de a mă exprima cu privire la această cerere legitimă, vă rog să observați ceea ce eu omisesem: la pag.19, colegii noștri de la PRM au avut un amendament cu privire la introducerea unui text nou. Îl găsiți la poziția 26.

Cine este pentru amendamentul Grupului parlamentar al PRM de la poziția 26? 39 voturi pentru.

Împotrivă?

Deci vă rog să vă exprimați votul, stimați colegi, ca să fie numărat.

Cine este împotriva amendamentului PRM? 122 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Deci cu 122 voturi împotrivă și 39 pentru, amendamentul Grupului parlamentar PRM a fost respins.

Nu am votat anexa, stimați colegi.

Cine este pentru anexa la acest proiect de lege? Vă rog să vă exprimați votul. 107 voturi.

Împotrivă? 33.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 107 voturi pentru, 33 contra, anexa a fost aprobată.

Stimați colegi,

O pauză de 20 de minute cred că este suficient, pentru că după pauză mai sunt 10 minute până la ora 13 și nu putem schimba programul care a fost aprobat de Comitetul ordinii de zi. În consecință, vă propun să ne întâlnim la ora 14. La ora 14 fix, ne întâlnim pentru vot final la această lege și, în continuare, pentru voturile finale la legile pe care le avem pe ordinea de zi.

................................................

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Eu nu pot decât să recunosc dreptul unor deputați să se afle în sală și să nu voteze.

Supun votului dumneavoastră direct proiectul de Lege privind unele măsuri pentru eliminarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții. Vă precizez că este vorba de o lege cu caracter ordinar pentru care este suficient votul majorității celor prezenți.

Cine este pentru?

Domnul Vasile Moiș (din bancă):

Vă rog să numărați!

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog nu vociferați, ca să putem număra corect votul. (Rumoare.)

O voce din sală:

Numărați și voturile contra!

Domnul Valer Dorneanu:

143 voturi pentru.

Împotrivă?

Domnul Marcu Tudor (din bancă):

De ce vă apărați mafioții, domnule ministru?! (Se adresează domnului ministru Lăpușan.) Știți bine care este realitatea.

Domnul Valer Dorneanu:

62 de voturi împotrivă.

Abțineri? Sunt abțineri? Nu sunt.

Cu 143 voturi pentru, 62 contra a fost adoptat proiectul de lege. (Aplauze.)

Domnul Marcu Tudor (din bancă):

Vă așteaptă FNI-știi, o să ieșiți afară pe urmă pe furiș.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 6:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro