Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 28-06-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2001

3. Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

După pauză

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să-mi permiteți să vă prezint actele normative adoptate care stau la dispoziția dumneavoastră pentru a sesiza Curtea Constituțională și sunt depuse la secretarul general al Camerei Deputaților.

- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2000 privind înființarea Formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastru.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru rivatizare și Administrarea Participațiilor Statului a unui credit fără dobândă acordat Societății Comerciale I.C.P.P.A.M. S.A. Balotești.

- Legea pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagră.

- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2001 pentru abrogarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998 – 2001 și a Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea, din producția internă, de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, instalații pentru irigat, animale de prăsilă, precum și pentru construirea și amenajarea de spații pentru cazarea și creșterea animalelor, sere, solarii, înființări de plantații viticole nobile, pomicole, arbuști fructiferi.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2000 privind trecerea unităților militare de protecție civilă de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul de Interne, precum și modificarea și completarea Legii protecției civile nr.106/1996, a Ordonanței Guvernului nr.47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre.

- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.281/2000 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare.

- Legea protejării monumentelor istorice.

- Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală.

Domnul Tudor Mohora:

Stimați colegi,

Citesc în continuare lista legilor enunțate de domnul președinte:

- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea "Serviciului public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare".

- Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București METROREX – SA, privind finanțarea Proiectului de modernizare a metroului București, etapa a II-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000.

- Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/1999 pentru modificarea art.17 lit.B.s) din Ordonanța Guvernului nr.17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestații vamale.

- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/1999 pentru modificarea lit.c) a art.1 din Ordonanța Guvernului nr.17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestații vamale.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/1999 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic și moral neamortizate aparținând agenților economici din construcții.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/1999 privind stingerea unor obligații bugetare.

- Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau venituri realizate de consultanții străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea derulării creditelor garantate de Guvern în baza Hotărârii Guvernului nr.687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, cu modificările și completările ulterioare.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2000 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulanțe de reanimare tip Volkswagen LT 35 TD, model 1998.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2000 pentru completarea art.41 din Legea bancară nr.58/1998.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2000 privind garantarea unui plasament interbancar.

- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.250/2000 pentru modificarea salariilor de bază pentru unele funcții prevăzute în anexele nr.I, II, IV și V la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2001 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori.

- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2000 pentru autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.240/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.94 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a Societății Naționale de Telecomunicații "Romtelecom" – S.A.

- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate în municipiul București din patrimoniul Direcției Generale a vămilor și din patrimoniul Ministerul Finanțelor Publice în proprietatea publică a statului și, respectiv, în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe.

- Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997.

- Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2000 privind comasarea Agenției Române de Dezvoltare și Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii cu Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională.

- Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.231/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.

- Legea privind venitul minim garantat.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.

- Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2000 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidență informatizată a persoanei.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

În mod vizibil, nu suntem 173 deputați. Începem apelul nominal, ca să adunăm oamenii de la casierie.

Rog secretarul de ședință să înceapă apelul nominal.

Am acceptat să se facă plățile la presiunea presei, care era foarte îngrijorată de soarta deputaților. (Amuzament)

Deci vă rog pregătiți lista nominală și să facem apelul.

Domnul Tudor Mohora:

Abiței Ludovic

prezent

Afrăsinei Viorica

prezentă

Albu Gheorghe

absent

Ana Gheorghe

absent

Anastasescu Olga-Lucheria

prezentă

Andea Petru

prezent

Andrei Ioan

prezent

Andrei Zeno

prezent

Andronescu Ecaterina

absentă

Antal Istvan

absent

Anton Marin

absent

Antonescu George Crin Laurențiu

absent

Antonescu Niculae Napoleon

absent

Apostolescu Maria

absentă

Arghezi Mitzura Domnica

prezentă

Ariton Gheorghe

prezent

Armaș Iosif

absent

Arnăutu Eugeniu

prezent

Asztalos Ferenc

prezent

Baban Ștefan

prezent

Babiaș Iohan-Peter

absent

Babiuc Victor

absent

Baciu Mihai

prezent

Bahrin Dorel

prezent

Baltă Mihai

prezent

Baltă Tudor

prezent

Bar Mihai

prezent

Bara Radu Liviu

prezent

Barbu Gheorghe

absent

Bartoș Daniela

absentă

Bădoiu Cornel

prezent

Bălăeț Mitică

prezent

Bălășoiu Amalia

prezentă

Băncescu Ioan

absent

Bâldea Ioan

prezent

Becsek-Garda Dezideriu Coloman

prezent

Bentu Dumitru

prezent

Bercăroiu Victor

prezent

Berceanu Radu Mircea

absent

Bereczki Endre

prezent

Birtalan Ákos

prezent

Bivolaru Ioan

prezent

Bleotu Vasile

prezent

Boabeș Dumitru

prezent

Boagiu Anca Daniela

absentă

Boajă Minică

prezent

Boc Emil

absent

Bogea Angela

absentă

Boiangiu Cornel

absent

Bolcaș Augustin Lucian

absent

Böndi Gyöngyike

absentă

Borbely Laszlo

absent

Bozgă Ion

prezent

Bran Vasile

absent

Brînzan Ovidiu

absent

Brudașca Damian

prezent

Bucur Constantin

prezent

Bucur Mircea

prezent

Buga Florea

prezent

Burnei Ion

prezent

Buruiană Aprodu Daniela

absentă

Buzatu Dumitru

prezent

Buzea Cristian Valeriu

absent

Calcan Valentin Gigel

prezent

Canacheu Costică

absent

Cazan Gheorghe Romeo-Leonard

prezent

Cazimir Ștefan

prezent

Cășunean-Vlad Adrian

absent

Cerchez Metin

absent

Cherescu Pavel

prezent

Chiliman Andrei Ioan

prezent

Chiriță Dumitru

prezent

Ciontu Corneliu

prezent

Ciuceanu Radu

absent

Ciupercă Vasile Silvian

absent

Cîrstoiu Ion

absent

Cladovan Teodor

prezent

Cliveti Minodora

prezentă

Coifan Viorel-Gheorghe

absent

Cojocaru Nicu

prezent

Crăciun Dorel Petru

absent

Creț Nicoară

absent

Cristea Marin

absent

Crișan Emil

prezent

Dan Matei-Agathon

absent

Daraban Aurel

prezent

Dinu Gheorghe

prezent

Dobre Traian

prezent

Dobre Victor Paul

prezent

Ionescu Smaranda

prezentă

Iordache Florin

absent

Iriza Scarlat

prezent

Ivănescu Paula Maria

absentă

Jipa Florina Ruxandra

prezentă

Kelemen Atilla-Bela-Ladislau

absent

Kelemen Hunor

prezent

Kerekes Károly

prezent

Kónya-Hamar Sandor

prezent

Kovács Csaba-Tiberiu

prezent

Kovács Zoltan

prezent

Lari-Iorga Leonida

prezentă

Lazăr Maria

prezentă

Lăpădat Ștefan

prezent

Lăpușan Alexandru

absent

Leonăchescu Nicolae

prezent

Lepădatu Lucia-Cornelia

prezentă

Lepșa Sorin Victor

absent

Loghin Irina

absentă

Luchian Ion

prezent

Magheru Paul

prezent

Maior Lazăr Dorin

prezent

Makkai Grigore

prezent

Man Mircea

absent

Manolescu Oana

prezentă

Marcu Gheorghe

absent

Mardari Ludovic

absent

Marin Gheorghe

prezent

Marineci Ionel

prezent

Márton Árpád-Francisc

absent

Mălaimare Mihai Adrian

prezent

Mărăcineanu Adrian

prezent

Mândrea-Muraru Mihaela

prezentă

Mândroviceanu Vasile

absent

Mera Alexandru-Liviu

absent

Merce Ilie

prezent

Meșca Sever

absent

Miclea Ioan

prezent

Micula Cătălin

absent

Mihalachi Vasile

prezent

Mincu Iulian

prezent

Mircea Costache

prezent

Mirciov Petru

prezent

Miron Vasile

absent

Mitu Dumitru Octavian

prezent

Mițaru Anton

prezent

Mînzînă Ion

prezent

Mocioalcă Ion

prezent

Mocioi Ion

prezent

Mogoș Ion

prezent

Mohora Tudor

prezent

Moisescu George Dumitru

prezent

Moisoiu Adrian

prezent

Moiș Văsălie

prezent

Moldovan Carmen-Ileana

prezentă

Moldovan Petre

prezent

Moldoveanu Eugenia

prezentă

Moraru Constantin Florentin

absent

Motoc Marian Adrian

prezent

Musca Monica-Octavia

absentă

Mușetescu Ovidiu Tiberiu

absent

Naidin Petre

prezent

Nan Nicolae

absent

Nassar Rodica

prezentă

Naum Liana-Elena

prezentă

Nădejde Vlad George

absent

Năstase Adrian

absent

Năstase Ioan Mihai

prezent

Neacșu Ilie

prezent

Neagu Ion

prezent

Neagu Victor

prezent

Neamțu Horia-Ion

prezent

Neamțu Tiberiu-Paul

absent

Nechifor Cristian

prezent

Negoiță Gheorghe-Liviu

absent

Nicolae Ion

prezent

Nicolăescu Gheorghe-Eugen

prezent

Nicolescu Mihai

prezent

Nicolicea Eugen

prezent

Niculescu Constantin

prezent

Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae

absent

Nistor Vasile

absent

Niță Constantin

prezent

Oltean Ioan

absent

Olteanu Ionel

absent

Oltei Ion

absent

Onisei Ioan

prezent

Palade Doru Dumitru

prezent

Pambuccian Varujan

prezent

Pataki Iulia

prezentă

Patriciu Dan Costache (Dinu)

absent

Paun Nicolae

absent

Păduroiu Valentin

prezent

Pășcuț Ștefan

prezent

Pécsi Francisc

prezent

Pereș Alexandru

absent

Petrescu Ovidiu Cameliu

prezent

Petruș Octavian Constantin

absent

Pleșa Eugen Lucian

prezent

Podgorean Radu

absent

Pop Napoleon

absent

Popa Constanța

absentă

Popa Cornel

prezent

Popa Virgil

absent

Popescu-Bejat Ștefan-Marian

absent

Popescu Gheorghe

prezent

Popescu Grigore Dorin

absent

Popescu Kanty Cătălin

prezent

Popescu-Tăriceanu Călin

absent

Popescu Virgil

prezent

Posea Petre

prezent

Predică Vasile

prezent

Pribeanu Gheorghe

absent

Priboi Ristea

prezent

Purceld Octavian-Mircea

absent

Puwak Hildegard-Carola

prezentă

Puzdrea Dumitru

absent

Radan Mihai

prezent

Ráduly Róbert-Kálmán

prezent

Raica Romeo-Marius

absent

Rasovan Dan Grigore

prezent

Rădoi Ion

prezent

Rădulescu Grigore Emil

absent

Roșculeț Gheorghe

prezent

Rus Emil

prezent

Rus Ioan

prezent

Rușanu Dan-Radu

absent

Sadici Octavian

prezent

Sali Negiat

prezent

Sandache Cristian

prezent

Sandu Alecu

absent

Sandu Ion Florentin

prezent

Sassu Alexandru

prezent

Saulea Dănuț

prezent

Savu Vasile Ion

prezent

Săpunaru Nini

absent

Sârbu Marian

prezent

Sbârcea Tiberiu Sergiu

prezent

Selagea Constantin

prezent

Sersea Nicolae

prezent

Simedru Dan Coriolan

prezent

Sirețeanu Mihail

absent

Sonea Ioan

absent

Spiridon Nicu

prezent

Stan Ioan

absent

Stan Ion

prezent

Stana-Ionescu Ileana

prezentă

Stanciu Anghel

absent

Stanciu Zisu

absent

Stănescu Alexandru-Octavi

absent

Stănișoară Mihai

absent

Stoian Mircea

prezent

Stoica Valeriu

absent

Stroe Radu

prezent

Stuparu Timotei

prezent

Suciu Vasile

prezent

Suditu Gheorghe

prezent

Székely Ervin-Zoltán

prezent

Szilágyi Zsolt

absent

Șnaider Paul

absent

Ștefan Ion

prezent

Ștefănescu Codrin

prezent

Ștefănoiu Luca

absent

Știrbeț Cornel

prezent

Tamás Sándor

prezent

Tărâță Culiță

absent

Târpescu Pavel

prezent

Tcaciuc Ștefan

absent

Teculescu Constantin

prezent

Timiș Ioan

prezent

Toader Mircea Nicu

prezent

Todoran Pavel

prezent

Tokay Gheorghe

absent

Toró Tiberiu

absent

Tudor Marcu

prezent

Tudose Mihai

prezent

Tunaru Raj Alexandru

absent

Țibulcă Alexandru

prezent

Țocu Iulian-Costel

prezent

Varga Attila

absent

Vasile Aurelia

prezentă

Vasilescu Lia-Olguța

absentă

Vasilescu Nicolae

absent

Vasilescu Valentin

absent

Vekov Carol Ioan

prezent

Verbina Dan

prezent

Vida Iuliu

prezent

Videanu Adriean

absent

Vișinescu Marinache

prezent

Voicu Mădălin

absent

Voinea Florea

prezent

Winkler Iuliu

absent

Wittstock Eberhard-Wolfgang

absent

Zăvoian Ioan Dorel

prezent

Zgonea Valeriu Ștefan

prezent

(Domnii deputați care au intrat în sală ulterior apelului nominal și-au înregistrat prezența la secretarul de ședință.)

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Rog pe cei care au răspuns "prezent" și s-au retras să fumeze o țigară, să revină urgent în sală. Putem să ne exprimăm votul și să terminăm lista de astăzi într-o jumătate de oră și pe urmă vă duceți să vă consumați vacanța.

Stimați colegi,

În sală se află, răspunzând la apel și fără putința de a tăgădui prezența lor, 237 de colegi și deci, supunem votului dumneavoastră prima lege, cea cu...

O voce din sală:

Nu, sunt 200.

Domnul Valer Dorneanu:

200? Poftiți. Solicitați time-out. Vă rog.

Domnul Vasile Moiș:

Domnule președinte,

Vă cer toate scuzele pământului, dar vă rog să observați că Grupul UDMR a părăsit sala in corpore și nu mai corespunde numele celor care au răspuns "prezent" cu cei care sunt efectiv în sală. Eu nu vreau să boicotez pe nimeni, dar trebuie să ne respectăm unii pe alții, dacă au răspuns "prezent" să fie și în sală. Numărați vă rog, că nu aveți cvorum! (Rumoare.)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 18 august 2019, 10:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro