Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of August 29, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 29-08-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of August 29, 2001

  1. Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului de Lege privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (adoptat).
 
see bill no. 350/2001

Ședința a început la ora 10,08.

Lucrările au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Tudor Mohora și Ioan Mihai Năstase, secretari.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să-mi permiteți să declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul de 345 de deputați, și-au înregistrat prezența 249. Sunt absenți 96, 20 participă la alte activități parlamentare.

Continuăm cu Proiectul de Lege privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, proiect pe care l-am început în ședința de luni după-amiază.

Vă reamintesc că suntem la pct.4 din raportul comisiei. Vă rog să urmăriți raportul comisiei, în paralel cu proiectul de lege.

Deci, pct.4 din raport viza de fapt art.10 alin.1, unde comisia ne propune un amendament. Vă rog să-l urmăriți la pag.2.

Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți.

Se votează în unanimitate.

La alin.2 de la art.10, comisia nu a avut amendamente.

Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art.10 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.11, 12 n-au fost amendamente ale comisiei.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Titlul Secțiunii a III-a.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.13, 14, 15.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Comisia nu a avut amendamente.

Votat în unanimitate.

Secțiunea a IV-a; titlul.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.16.

Dacă aveți obiecțiuni?

Comisia nu a avut.

Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

La art.17, vă rog să urmăriți raportul, pag.2, amendamentul nr.5.

Dacă aveți obiecțiuni?

Domnul ministru Sârbu.

Vă rog să vă exprimați punctul de vedere la acest amendament.

Domnul Marian Sârbu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Suntem de acord cu amendamentul comisiei, cu excepția alin.2.

Cu această precizare, vă rog să fiți de acord.

Vă mulțumesc frumos.

Domnul Valer Dorneanu:

Dar art.17 nu are două alineate.

Domnule ministru, veniți puțin.

(Domnul președinte Valer Dorneanu se consultă cu domnul ministru Marian Sârbu.)

Rog comisia să se pronunțe cu privire la propunerea reprezentantului inițiatorului.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia, ascultând argumentele pe care nu le-a prezentat în cadrul ședinței comisiei, ale inițiatorului, este de acord cu această propunere.

Domnul Valer Dorneanu:

Sunteți de acord cu eliminarea alineatului, da?

Stimați colegi,

Urmăriți amendamentul nr.5, cel privitor la art.17.

La propunerea inițiatorului comisia revine asupra alin.2.

Poftiți.

Domnul Gheorghe Barbu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Aș vrea să știți că aici este un lucru important. Comisia nu s-a mai consultat după votul pe care l-a dat atunci când a discutat acest alineat. El se referă la faptul că introduce în lege și deci acordă o perioadă de șomaj pentru absolvenții de învățământ.

Sigur, a trece cu mare ușurință peste acest lucru, înseamnă a lăsa absolvenții de învățământ numai pe seama susținerii prin lege a venitului minim garantat și a nu le acorda după 90 de zile de absolvire, perioadă în care să-și caute un loc de muncă, o susținere pe o perioadă limitată de aproximativ 6 luni.

Deși nu este un amendament pe care l-am făcut eu sau un alt coleg de-al meu de partid, el a fost acceptat de comisie în unanimitate.

Vă rog, în consecință, să reflectați atunci când veți da votul asupra eliminării acestui amendament propus de inițiator.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Stimate domnule ministru,

Propunerea domnului ministru a fost ca absolvenții unei instituții de învățământ să nu beneficieze de ajutor de șomaj, iar președintele comisiei a anunțat că această comisie este de acord cu această propunere a domnului ministru, adică propunerea inițială a ministerului.

Eu constat cu stupefacție că această comisie, niciodată, după ce s-a făcut raportul, n-a mai discutat această chestiune. Ieri am avut o ședință în comisie. Nu am discutat acest aspect.

Ar fi cazul să fie retrimise comisiei, să discutăm și acest aspect în mod amănunțit, pentru că această chestiune este foarte importantă și în scurt v-aș relata numai un aspect în legătură cu ajutorul de șomaj pentru absolvenți.

În primul rând, în toate țările europene există această modalitate de a sprijini tinerii absolvenți deveniți șomeri, prin această indemnizație de integrare profesională pe care acum o numim ajutor de șomaj. Această modalitate de ajutorare a șomerilor tineri a existat și până acum în legislația noastră.

Vă rog frumos să vă gândiți la faptul că un absolvent al facultății, deci al învățământului superior, pe lângă faptul că nu și-a găsit un loc de muncă cu toate diligențele făcute în acest sens, dacă va beneficia, și va putea beneficia în varianta ministerului, va fi umilit, vă spun, prin faptul că va trebui să lucreze maximum 72 de ore la dispoziția primarului la lucrări de importanță comunitară. Nu este suficient că este umilit prin faptul că nu și-a găsit loc de muncă. Va mai fi pus și pe stradă să execute niște lucrări.

Vă rog frumos să reflectați la această chestiune.

Deci, eu vă propun să fie retrimis acest articol comisiei, să fie rediscutat.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai dorește cineva să intervină?

Domnul vicepreședinte Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Argumentarea pe care a adus-o în fața dumneavoastră colegul nostru Kerekes are un suport afectiv foarte puternic. Dar, după părerea mea, ea nu reflectă întru totul realitatea conform căreia s-a cerut eliminarea acestui alin.2 din raportul comisiei.

Practic, fiecare lucrător își plătește o asigurare pentru riscul șomajului. Nu acesta este cazul absolvenților – absolvenții instituțiilor. Și trebuie să ținem cont că aici nu este vorba numai de absolvenții instituțiilor de învățământ superior, pentru că din rândul absolvenților de învățământ superior, conform statisticii actuale, doar 3% dintre ei sunt în șomaj. Restul lucrează.

Situația absolvenților este aceea a unor persoane care nu au contribuit niciodată la fondul pentru plata ajutorului de șomaj.

Noi nu putem să măsurăm cu unități de măsură diferite aceste prestații. Nu putem să cerem să acordăm ajutor de șomaj celui care practic nu a fost asigurat niciodată. După ce va găsi primul loc de muncă, după ce va achita cotizația, de bună seamă el va putea primi ajutorul de șomaj.

Atât timp însă cât n-a fost niciodată integrat în acest sistem, nu este, să spunem noi, echitabil față de ceilalți participanți la sistem, pentru a primi ajutorul de șomaj.

Eu cred că soluția trimiterii la venitul minim garantat este o soluție nu foarte bună, dar provizorie, până când cel care a absolvit o instituție de învățământ și am mai spus odată aici, că nu este vorba, majoritatea nu sunt abolvenții instituțiilor de învățământ superior, ci ai celorlalte forme de învățământ, până când acesta își va găsi primul loc de muncă.

De aceea, eu vă rog să votați raportul comisiei, dar cu propunerea făcută de eliminarea a art.2 de către ministrul muncii și solidarității sociale.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Sârbu dorește să mai completeze propunerea de eliminare a alin.2.

Poftiți, domnule ministru.

Domnul Marian Sârbu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Firește că acest articol și prevederea lui are o încărcătură emoțională importantă. Aș vrea să spun că, așa cum a spus și domnul deputat Barbu, atunci când a introdus acest articol, firește că Comisia pentru muncă și protecție socială, care de altfel s-a aplecat în mod foarte profesionist asupra proiectului, aducând îmbunătățiri subtanțiale, nu a avut în vedere faptul că toți absolvenții de învățământ, aceia care sunt lipsiți de venituri, vor intra, de la l ianuarie 2002, sub imperiul Legii privind venitul minim garantat, pe care dumneavoastră ați votat-o, ca și Senatul, de altfel, și pentru finanțarea căreia vom aloca 0,4% din produsul intern brut, în funcție de produsul intern brut de anul viitor, poate 6 mii de miliarde de lei.

Pentru măsura pe care comisia, în faza inițială, prevăzută la alin.2 al acestui articol ar fi necesare circa 400-500 miliarde de lei anual, pe care în mod normal ar trebui să-i decupăm din cele 7 miliarde pe care le alocăm conform Legii venitului minim garantat.

Deci, vreau să vă spun că statul oricum va face efortul pe care domnul Kerekes și domnul Barbu, cu bună-credință, sunt convins, îl solicită. Numai că este foarte importantă păstrarea specialității, păstrarea direcției exacte din care se acordă aceste ajutoare sociale.

Fondul de șomaj este un fond bazat pe principiul contributivității și, așa cum spunea și domnul deputat Buzatu, absolvenții nu contribuie cu nimic la acest fond. Ei beneficiază însă de principiul solidarității sociale, care stă la baza venitului minim garantat și vor beneficia de ajutoarele sociale prevăzute în această lege.

Mai mult decât atât: chiar și ceea ce primeau în acest moment absolvenții de instituții de învățământ, nici măcar nu era considerat un ajutor de șomaj. Textul actual al legii vorbește de un ajutor de integrare profesională. În realitate, este vorba tot de un ajutor social, așa cum este vorba și de ajutorul pentru alocația de sprijin.

Eu vă rog să votați propunerea noastră așa cum a fost făcută, de eliminare a alin.2 din textul propus.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, doamna deputat Paula Ivănescu.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este foarte adevărat că buna intenție a comisiei se referă la un fapt real de viață, dar cred că și domnul ministru se referă la principiul acestei legi a contributivității, dar cred că putem face o excepție, chiar dacă facem trimitere la venitul minim garantat, care o să intre în funcțiune începând cu 2002.

Trebuie să ne amintim că venitul minim garantat, Legea venitului minim garantat nu prevede automat și asigurări măcar de sănătate sau sociale pentru cei care beneficiază de acest ajutor.

Deci, va trebui să ne gândim dacă facem o excepție, în cazul tinerilor absolvenți care nu-și pot găsi un loc de muncă în decurs de 3 luni de zile de la terminarea unei forme de învățământ, pentru că și aceștia sunt oameni, ar putea avea nevoie de sprijinul medical, care altlfel se face contra cost și, în aceste condiții, cred că ar fi bine ca totuși comisia noastră să mai reflecteze împreună cu inițiatorul îndelung asupra acestei probleme și n-ar fi rău să retrimitem cel puțin acest punct la comisie, pentru a judeca și cu inima, dar și cu principiile.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna președinte Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș vrea să fac o precizare. În această dimineață, vreo jumătate de oră, o parte din membrii comisiei au discutat această problemă cu colegii de la minister și cu domnul ministru. Eu îmi cer scuze dacă în graba de a mă exprima am spus că comisia s-a arătat de acord. Este vorba de câțiva membri ai comisiei, nu știu 6, 7, 10 care au înțeles niște argumente.

Dar, la cele spuse de domnul ministru Sârbu, aș vrea să adaug un lucru foarte important, un argument în plus care, evident, ne-a scăpat din cauza emoției care ne cuprinde întotdeauna când vorbim despre tinerii noștri în stare de a pleca, dacă nu.

Argumentul este că această lege nu vrea să ajute plenar, plenipotențiar și atotcuprinzător pe șomeri. Dorește în primul rând – și acesta este spiritul legii – să-i salte din starea de șomaj și să-i îndemne spre lucru. Or, absolvenții n-au fost uitați. Dimpotrivă, pentru ei prevede legea o măsură activă, și anume aceea că oricărui absolvent, indiferent de forma de învățământ absolvită, i se asigură, pe o anumită perioad㠖 2 sau 3 ani – un salariu, o indemnizație egală cu salariul minim pe economie, ceea ce nu este puțin.

iată că integrarea profesională, dintr-o formă pasivă de ajutorare, s-a transformat într-o formă activă. Deci, acesta este spiritul legii, acesta este punctul de vedere corect și vă rog să-l aprobați în sensul în care nu pot vorbi, evident, în numele comisiei, dar în numele unor membri ai comisiei, suntem de acord cu eliminarea alin.2.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Suntem în fața următoarei situații. În ceea ce privește art.17, cu privire la amendamentul comisiei pentru alin.1 nu există nici un fel de obiecțiuni.

În ceea ce privește păstrarea alin.2 al amendamentului, comisia se pronunță într-un mod controversat. Sunt mai mulți membri ai comisiei, totuși, care susțin eliminarea lui.

Cred că treaba ar trebui tranșată prin vot aici, în plen, și comisia se va putea pronunța potrivit opțiunii fiecăruia dintre membri.

Dacă sunteți de acord să tranșăm problema alin.2 în plen, prin vot?

Cine este pentru? Vă mulțumesc foarte mult.

Împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri?

Da, insuficient, evident. 18 abțineri.

întrucât la amendamentul de la pct.5 cu privire la art.17 alin.1, n-au fost obiecțiuni, nu-l mai supun, supun votului dumneavoastră, eliminarea alin.2 al raportului comisiei.

Cine este pentru eliminarea alin.2 din compunerea art.17? vă rog să numărați.

Vă rog să păstrați mâinile ridicate cei care ați votat pentru. 177 de voturi pentru.

Împotrivă? Deci împotriva eliminării alin.2? 11 voturi împotriva eliminării.

Abțineri? 24 de abțineri.

Deci, cu 177 de voturi pentru, 11 împotrivă și 24 de abțineri, alin.2 din amendamentul nr.5, cu privire la art.17, a fost eliminat.

La titlul Capit.III, dacă aveți obiecții? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

La art.18 comisia nu avut amendamente.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.19, până la lit.e), comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votat în unanimitate.

Cu privire la lit.e), vă rog să urmăriți amendamentul nr.6 din raport, la pag.4.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat și acest amendament în unanimitate.

La art.20, 21, 22, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Nu.

Votat în unanimitate.

Titlul Secțiunii a II-a.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.23 alin.1și 2, comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.23 alin.3, urmăriți vă rog amendamentul nr.7.

Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30?

La art.29, doamna Paula Ivănescu. Poftiți.

Rog comisia și pe domnul ministru să fie atent la acest amendament.

Poftiți, doamnă Paula Ivănescu.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Pentru că la art.29, în opinia inițiatorului, se poate modifica această lege organică de Legea bugetului de stat, în fiecare an, în sensul modificării nivelului cotelor contribuțiilor, am propus eliminarea și argumentez acest lucru prin faptul că modificarea cotelor de contribuție trebuie făcută numai în sensul micșorării lor și aceasta nu poate fi efectuată decât prin lege organică. Micșorarea costurilor cu forța de muncă este sensul normal pentru încurajarea creării de noi investiții și noi locuri de muncă.

Art.29 din proiect de fapt prevede expres situația măririi cotelor de contribuție, inacceptabil în condițiile unei fiscalități atât de ridicate și împovărătoare pentru angajatori.

Deci, eu vă propun eliminarea acestui text, urmând ca legiuitorul să hotărască tot prin lege organică dacă aceste cote de contribuție ale angajaților și angajatorilor pot fi micșorate sau mărite.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Vreau să vă spun că sensul acestui articol se referă de fapt la ceea ce a spus și doamna deputat Paula Ivănescu, la intenția noastră de a reduce cotele de contribuție, dacă se poate anual, în funcție de capacitatea de a colecta contribuțiile existente și de numărul de locuri de muncă nou create, pe care noi sperăm că vom reuși să le ridicăm așa, în cuantum.

După cum știți, Legea cu privire la sistemul public de pensii prevede la unul dintre articole faptul că și acolo cotele de contribuție pot fi stabilite anual prin Legea bugetului de stat. Practic, articolul nu este decât o corelare cu textul care reglementează bugetul de asigurări sociale și dă posibilitatea Parlamentului, anual, în funcție de execuția bugetară, să poate micșora cotele de contribuție pentru șomaj.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dorește să intervină și doamna Smaranda Dobrescu, din partea comisiei.

Poftiți.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia își menține punctul de vedere și, față de cele spuse de domnul ministru, aș mai adăuga că o lege similară, Legea sistemului de pensii, prevede același lucru privind contribuțiile, dar și valoarea punctului, care an de an se stabilesc prin Legea bugetului de stat.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Ați auzit pledoaria doamnei Paula Ivănescu cu privire la amendamentul domniei sale, respectiv de eliminare a art.29. Ați ascultat și explicațiile domnului ministru Sârbu și ale doamnei președinte a Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Supun votului dumneavoastră propunerea doamnei Paula Ivănescu, de eliminare a art.29.

Cine este pentru? 4 voturi pentru.

Împotrivă?

Da. Este evidentă majoritatea cu care s-a respins propunerea de eliminare.

Supun, în consecință, art.29, așa cum este formulat, votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 6 voturi împotrivă și 5 abțineri, s-a aprobat art.29.

La art.30, 31, 32, 33, comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptate în unanimitate.

Secțiunea a III a. Titlul: "Indemnizația de șomaj".

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.34, vă rog să urmăriți la pag.4 amendamentul nr.8.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.8 al comisiei? Nu aveți.

Poftiți, domnule Buzatu.

Aveți obiecțiuni?

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Obiecțiunea ține de modul în care a fost adoptată propunerea de eliminare anterioară.

La art.34, alineatul al treilea al acestui articol se referă la absolvenții instituțiilor de învățământ superior. Întrucât am eliminat această prevedere anterior, vă rog să supuneți aprobării propunerea de eliminare a alin.3, cu motivația pe care am formulat-o mai înainte.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Valer Dorneanu:

Reprezentantul ministerului este de acord. Ceilalți membri ai comisiei sunt de acord.

Dacă la alin.1 al art.34 și alin.2 dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Cât privește alin.3 din amendamentul 8 cu privire la art.34, supun votului dumneavoastră eliminarea acestui alineat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. 3 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu trei voturi împotrivă și o abținere alin.3 de la art.34 propus prin amendamentul 8 a fost eliminat.

La art.35 lit.a) comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.35 b) – urmăriți vă rog amendamentul 9.

Doamna Paula Maria Ivănescu.

(Doamna Smaranda Dobrescu se îndreaptă spre tribună)

Vreți să luați cuvântul înaintea doamnei Paula Maria Ivănescu? Poate răspundeți și la o obiecțiune de-a dumneaei.

Doamna Paula Maria Ivănescu vă referiți la lit.b)?

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, la lit.b).

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

La art.35 lit.b) am propus un amendament care nu a fost acceptat de comisie și se referă la stagiul luat în considerare în cazul femeilor care stau în concediu postnatal doi ani de zile pentru îngrijirea copilului. Eu propun, față de textul care este în proiectul de lege, și agreat de inițiator ca lit.b) să fie formulată "prin cumularea perioadei de asigurare premergătoare datei încetării activității pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani, respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap, cu perioada concediului pentru creșterea copilului". Și fac acest lucru pentru că a venit vremea să asigurăm condiții favorabile pentru creșterea natalității și a scăderii morbidității la copiii până la 3 ani de zile.

Sigur că este o excepție de la ceea ce a dorit inițiatorul, dar trebuie să facem mai multe excepții când dorim să avem o politică demografică corectă și o creștere a natalității.

Domnul Valer Dorneanu:

Cine dorește să vorbească dintre dumneavoastră ?

Domnul vicepreședinte Buzatu.

Poftiți! Cu privire la amendamentul doamnei Paula Maria Ivănescu, da? Da.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Vreau să fac propunerea de a elimina o parte din text de la art.35, să se elimine formularea referitoare la art.17 alin.1, pentru că nu mai este cazul, întrucât art.17 nu mai are decât un singur alineat, alin.2, cel despre care am vorbit mai înainte a fost eliminat.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna președinte, vă rog să vă pronunțați și cu privire la solicitarea doamnei Paula Maria Ivănescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Propunerea domnului Buzatu e absolut corectă, ține de modificarea făcută de noi. Eu aș mai fi vrut pentru acuratețea textului să introducem "de la data acordării concediului medical". Deci, să introducem cuvântul "acordării".

În privința amendamentului doamnei colege Paula Ivănescu, ne menținem părerea de a nu fi de acord. Cu toată dorința oricărui Guvern și în special a acestuia, care are suficiente acte normative, poate nu suficiente, dar cât se pot suporta la ora de față, de încurajare a natalității, dacă am accepta amendamentul doamnei Paula Maria Ivănescu, ne-am găsi într-o situație încât dacă o femeie ar cotiza, să zicem, minimum stagiul de cotizare pentru șomaj, apoi ar intra într-un concediu de maternitate - și nota bene acest concediu este de acum în urmă cu doi ani, de doi ani și nu de trei luni, așa cât era postnatalul deci, ea ar putea să fie în concediu de creșterea copilului, după care beneficiind de unicul stagiu de cotizare să intre în șomaj, mai face un copil, iarăși beneficiază de ajutorul de asigurări sociale, creșterea copilului, după care iarăși șomaj și așa mai departe. Teoretic, o femeie, dacă a cotizat minimum necesar, ea poate toată viața activă să nu mai facă o zi de lucru. Cei care cunosc cazuri și spețe concrete știu că acest amendament ar duce la cazuri de fraudare și nu ne dorim. Dorim pur și simplu să încurajăm dar nu să deschidem loc fraudei.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Reprezentantul ministerului este de acord cu părerea comisiei de respingere a amendamentului.

Supun totuși votului amendamentul pe care l-a prezentat doamna deputat Paula Maria Ivănescu.

Cine este pentru? 3 voturi pentru. Evident, insuficient pentru aprobarea amendamentului.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului vicepreședinte Buzatu de a se elimina de la partea introductivă a art.35 mențiunea "alin.1" după art.17.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate s-a eliminat precizarea "alin.1".

Doamna președintă a comisiei ne propune ca în amendamentul comisiei la lit.b) rândul doi, să se adauge "acordării": "premergătoare datei acordării concediului pentru creșteea copilului". Este o chestiune de redactare.

Cine este pentru? Vă rog să vă exprimați voturile. Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Supun, în consecință, amendamentul nr.9 al comisiei cu privire la art.35 lit.b).

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.c), d), n-au fost amendamente. Dacă aveți dumneavoastră.

Doamna Paula Maria Ivănescu. Poftiți! La care din litere vă referiți?

Doamna Paula Maria Ivănescu:

La lit.c).

Am din nou un amendament care nu a întrunit sufragiile comisiei și se referă la militarii în termen. Propun pentru lit.c) o reformulare, după cum urmează: "Prin cumularea perioadei de asigurare premergătoare datei încorporării cu perioada stagiului militar precum și a perioadei de asigurare realizată după reluarea activității." Acest lucru l-am făcut în baza similitudinii cu asigurările de sănătate și cele sociale de stat referitoare la perioada satisfacerii serviciului militar, având în vedere că este un serviciu obligatoriu față de stat, cel puțin deocamdată.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Cine răspunde din partea comisiei?

Doamna președintă Smaranda Dobrescu. Poftiți!

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia își menține punctul de vedere bazat și pe faptul că un militar, dacă el a contribuit, a lucrat, în momentul în care își satisface stagiul militar, în momentul acela i se suspendă contractul. Codul muncii spune că un contract de muncă suspendat îi asigură acestuia revenirea pe post. Deci, este superfluă această prevedere propusă de doamna deputat Paula Maria Ivănescu.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Sârbu este de acord cu punctul de vedere al comisiei. Supun totuși votului dumneavoastră amendamentul doamnei deputat Paula Maria Ivănescu care a fost respins de către comisie.

Cine este pentru? 3 voturi pentru. Insuficient pentru adoptare.

Supun votului dumneavoastră, în consecință, lit.c) așa cum a fost formulată.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La lit.d) dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La art.36 alin.1 și 2, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Alin.1 și 2 votate în unanimitate, nefiind obiecțiuni.

La alin.3, urmăriți vă rog amendamentul 10 de la pag.5-6.

Domnul deputat Buzatu dorește să ia cuvântul.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă propun ca la alin.3 să menținem formularea inițiatorului, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru că în formularea comisiei se face trimitere la inspectoratele teritoriale de muncă, respectiv la angajatori, care nu au instrumentele necesare pentru a certifica stagiul de cotizare. Deci, numai agenția de ocupare are aceste instrumente. De aceea, vă rog să acceptați formularea propusă de către inițiator.

Domnul Valer Dorneanu:

De acord și ceilalți membri ai comisiei? Da.

Stimați colegi,

În aceste condiții supun votului dumneavoastră alin.3 al art.36, așa cum a fost formulat de către inițiator.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Nu sunt.

Abțineri?

Unanimitate.

La art.37 dacă aveți obiecțiuni. Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

La art.38, alin.1, vă rog să urmăriți amendamentul 11 de la pag.6. Dacă aveți obiecțiuni la aceste amendamente. Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Poftiți! Domnul Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Pentru consecvență, vă propun să eliminăm lit.k), deoarece a fost eliminat alin.2 al art.17 care se referea la absolvenții instituțiilor de învățământ.

Domnul Valer Dorneanu:

Care literă?

Domnul Dumitru Buzatu:

Lit.k) de la art.38.

Domnul Valer Dorneanu:

Toți membrii comisiei sunt de acord și reprezentantul Guvernului.

Din amendamentul comisiei de la pag.11 se propune eliminarea lit.k).

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Nu sunt.

Abțineri?

Unanimitate.

În consecință, alin.1 al art.38 a fost votat în amendamentul comisiei fără lit.k).

La alin.2, 3, 4 dacă există obiecțiuni. Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La art.39 urmăriți vă rog amendamentul 12. Dacă aveți obiecțiuni.

Doamna Paula Ivănescu.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

La art.39, inițiatorul ne propune o reducere drastică a perioadei în care se acordă indemnizația de șomaj față de prevederile anterioare ale legii care, sigur, aveau pe lângă ajutorul de șomaj și ajutorul de reintegrare profesională, aveau acea perioadă de alocație de sprijin, aflându-se un șomer în evidență și în postura de a cere un loc de muncă 27 de luni. Ceea ce ni se propune în art.39 este o perioadă de șomaj de la 6 până la 12 luni, în funcție de tranșele de vechime, de plată a contribuției la fondul de șomaj. Deci, ceea ce în mod normal noi numim vechime în muncă.

Mi s-a părut și ni se pare nouă, Grupului parlamentar al Partidului Democrat, că aceste perioade sunt restrânse foarte, foarte tare. Nu se ține cont de realitățile României de astăzi care cu greu se vor schimba atât de repede încât această lege să fie acoperitoare pentru riscul pierderii locului de muncă și, în aceste condiții, am propus pentru tranșele de vechime de la 1 până la 5 ani, 9 luni de zile de acordare a indemnizației de șomaj; pentru perioada de contribuție, deci stagiul de cotizare cuprins între 5 și 10 ani, 12 luni; și pentru perioadele de mai mult de 10 ani, o perioadă de acordare a indemnizației de șomaj de 15 luni.

Vreau să atrag atenția domnilor colegi că aceste lucruri, chiar în condițiile acordării unor ajutoare sub forma venitului minim garantat, vor conduce numai la o imagine mai bună a acestui Guvern sau a guvernelor viitoare, că rata șomajului va scădea foarte frumos în statistici dar se va îngroșa rândul șomerilor cronici.

Chiar dacă această lege prevede măsuri de încurajare a căutării și a obținerii unui loc de muncă, noi nu trebuie să uităm că trăim în România zilelor de astăzi, în care societatea nu prea este pregătită din punct de vedere economic și nici legislativ pentru a încuraja aceste noi investiții și creări de locuri de muncă. După cum am spus anterior, este o perioadă în care costul unui loc de muncă pentru un angajator este atât de împovărător încât se duce pe apa sâmbetei orice inițiativă privată.

Aș dori, domnilor colegi, să reflectăm împreună mai bine dacă de la 6 luni până la 9 luni sunt timpi care să fie acoperitori atât ca stagiu de cotizare cât și ca posibilitate de a obține un loc de muncă. Eu vă propun ca împreună să schimbăm aceste perioade pentru că riscul șomajului este un risc major și îl trecem din domeniul statisticii în domeniul realității crude: șomajul cronic care nu mai este cuprins în nici un fel de statistică oficială.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna președintă Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

La o problemă care ar suscita multe discuții și ar necesita multe discuții, aș încerca doar în câteva vorbe să răspund. Dacă Legea șomajului și aplicarea ei în cei 10-11 ani de economie de piață ar fi fost bună, n-am fi avut în momentul de față această cifră a șomajului. Să nu uităm că 11 și ceva procente rata șomajului s-au înregistrat la începutul anului 2000 după ce a fost deosebit de generos bugetul și cu plăți compensatorii și cu această perioadă îndelungată de asistență. Problema este că modul în care s-a făcut ajutorul de șomaj în România în ultimii ani a indus comportamente negative față de muncă. Or, dacă dorim o reformă și această lege a venit în întâmpinarea satisfacerii cerințelor actuale, adică de impulsionare a forței de muncă, de impulsionare a mentalităților către muncă și nu către asistență din partea statului, atunci reducerea perioadei de asistență este primul și cel mai important act pe acest drum.

Dacă noi înșine, legiuitorii, suntem în stare să ne schimbăm această mentalitate că acordăm facilități tuturor celor care creează locuri de muncă, că îi ajutăm pe cei care sunt în căutarea unui loc de muncă prin numeroase forme de asistență, atunci trebuie să acceptăm că este strict necesar să umblăm atât la cuantumuri cât și la perioada de acordare a ajutorului de șomaj.Ca atare, comisia își menține punctul de vedere.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Doamnelor și domnilor colegi,

Am ascultat argumentele doamnei președinte. Sunt impresionante, dar sunt departe de realitate. Atâta vreme cât economia națională a încurajat nemunca prin crearea acelor facilități de a se plăti oamenilor care stau acasă, eu consider că statul încă nu și-a asumat responsabilitatea ca o dată cu reducerea acestor perioade de șomaj, automat să aibă motivația morală și legală de a crea facilități celor care sunt în situația de șomaj.

În țări vest-europene, șomajul este până la 3 ani de zile indiferent de locul de muncă și indiferent de perioada de cotizare. Noi, poate și datorită sărăcirii economiei naționale, față de perioada anterioară, ne propunem și o mai drastică reducere a acestor perioade. Însă, în același timp, nu se văd semnele că sunt create de către același stat foarte grijuliu să nu încurajeze nemunca, sunt asigurate locurile de muncă corespunzătoare.

Fără a încerca să apreciez punctul de vedere exprimat de doamna Ivănescu din motive demagogice, susțin că această perioadă ar trebui să fie în cuantumurile stabilite de către domnia sa, ba chiar mai mult, pentru ultima perioadă aș opta pentru un an și jumătate ca perioadă de șomaj plătit, având în vedere că în foarte multe situații din țară, mă refer aici în mod concret la situații din județul Cluj, organismele statului nu au creat locuri de muncă, rămân indiferente la apelurile pe care noi, deputații, adesea le facem spre a-și îndrepta atenția spre aceste zone și, mai mult, se ocupă de aspectele formale decât de rezolvarea acestor situații dramatice. S-a ajuns, spre exemplu, într-o localitate, ca aproape 40% din forța de muncă activă să fie șomeră, iar direcția de muncă județeană se ocupă numai de raportări statistice și nu de situații concrete.

De aceea, apreciez că este bine să menținem și să ne însușim punctul de vedere propus de doamna Ivănescu, iar atunci când statul va da dovadă că este într-adevăr angajat serios în asigurarea de locuri de muncă, să producem aceste reduceri pentru a determina pe cei care stau deoparte să se implice activ și să-și câștige viața prin muncă și nu prin ajutor de șomaj. Dar până atunci nu avem motive să producem o asemenea reducere a stagiilor de aplicare a plăților pentru șomaj.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna Smaranda Dobrescu. Poftiți!

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Permiteți-mi să-i răspund distinsului coleg, domnul profesor Brudașca, că în textul legii se regăsește mai departe, pentru categoria vizată în mod special de domnia sa, adică cei cu o vechime foarte mare, se regăsesc facilități date angajatorilor pentru introducerea, pentru integrarea acestora în muncă. Pentru prima oară găsim și o astfel de măsură care e deosebit de importantă.

În privința afirmației că statul este obligat să creeze locuri de muncă, dați-mi voie să am anumite rezerve dacă dorim o economie de piață.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnule deputat, poftiți!

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi cer scuze că intervin atât de des, dar sunt nevoit să fac o propunere de eliminare a următorului text: "Precum și pentru absolvenții instituțiilor de învățământ" de la art.39 lit.a), deoarece am acceptat eliminarea art.2 al art.17.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Textul la care ne referim are în vedere faptul că totuși perioadele în care se acordă indemnizația de șomaj vor fi de 6 luni, de 9 luni și de 12 luni, în funcție, bineînțeles, de stadiul de cotizare. Sunt perioade în general moderate, nu sunt nici foarte mici, nici foarte mari și ele țin cont, așa cum au spus și colegii noștri, de realitățile economice și sociale din România.

Vreau însă să vă spun, așa cum de fapt s-a mai spus, că în ultimii patru ani, aproape cinci ani, un întreg buget de șomaj a fost acordat pentru așa-numitele plăți compensatorii, încurajând în mod evident părăsirea locurilor de muncă de către cei care vroiau să primească aceste plăți compensatorii stând acasă. A fost, după opinia noastră, a actualului Guvern, o politică de neîncurajare a locurilor de muncă, iar legea actuală se bazează tocmai pe încurajarea facilităților, pe stimularea angajatorilor și chiar pe o mai multă, o mai mare responsabilitate individuală a celor care sunt în căutarea unui loc de muncă. Ca atare, vă rog să fiți de acord cu propunerea inițială, cu observația corectă pe care a făcut-o domnul deputat Buzatu.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Să procedăm cronologic, să supunem întâi votului amendamentul doamnei Paula Maria Ivănescu, susținut în principiu și de domnul deputat Dan Brudașca.

Cine este de acord cu acest amendament? 31 voturi pentru, evident, insuficiente pentru adoptarea acestui amendament.

Cine este pentru amendamentul domnului deputat Buzatu ca la lit.a) să se elimine propoziția "precum și pentru absolvenții instituțiilor de învățământ"? Repet, propunerea este consecința celor votate anterior de către dumneavoastră.

Cine este pentru eliminarea acestei propoziții. Mulțumesc.

Sunt voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 6 abțineri.

Cu un vot împotrivă și șase abțineri, s-a eliminat propoziția "precum și pentru absolvenții instituțiilor de învățământ" de la lit.a).

Supun votului dumneavoastră amendamentul 12, cel cu privire la art.39, în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? 26 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu 26 voturi împotrivă și 3 abțineri a fost adoptat art.39.

La art.40 urmăriți, vă rog, amendamentul 13. Dacă aveți obiecțiuni. Doamna Paula Maria Ivănescu.

Aș avea rugămintea la dumneavoastră, vă rog să mă scuzați că intervin tocmai acum, fără a limita dreptul dumneavoastră de a vă exprima, să încercăm să fim mai alerți, să adoptăm un ritm mai alert, pentru că e și procedură de urgență și avem și celelalte proiecte, să nu ne apuce joi după-amiaza aici.

Vă rog, doamna Paula Maria Ivănescu.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vă promit că este pentru ultima dată când intervin mai ales că sunt extrem de dezamăgită de modul în care se reacționează la plropuneri în favoarea oamenilor.

La art. 40 inițiatorul ne propune o indemnizație unică de șomaj, pentru toată lumea, indiferent de stagiul de cotizare, care este propusă în valoare de 60% din salariul de bază minim brut pe țară.

Ce înseamnă în acest moment? Înseamnă 840.000 lei un ajutor de șomaj. La anul salariul minim brut s-ar putea să mai crească, s-ar putea să mai scadă, o să vedem cât o să fie.

Mi se pare anormal și lipsit de etică ca o asigurare care se bazează pe contribuții procentuale, aplicate la veniturile salariaților, indemnizația de șomaj să fie egală pentru toată lumea, indiferent de perioada cât a cotizat și de valoarea, de cuantumul acestei cotizații lunare și în timp.

Nu este numai nedrept, am spus, nu are nimic de-a face cu echitatea și chiar dacă invocăm solidaritatea, acest lucru trebuie să ne conducă, totuși, la principiul contribuției pe care se bazează această lege.

Pentru colegii din partidul de guvernământ, îi rog să revadă programul de guvernare al Guvernului Adrian Năstase, să vadă care sunt prevederile, referitor la asigurările pentru șomaj – n-am să le mai readuc eu aminte – să vedeți că este o distanță ca de la cer la pământ pentru prevederile din această lege și ce și-a propus Guvernul la instalare.

Eu am să vă citesc care este propunerea mea pentru acest articol 40, pentru o indemnizație de șomaj bazată pe contribuții procentuale, aplicate la venituri diferite.

La art. 40 propun două alineate, și anume alin. 1: "Cuantumul indemnizației de șomaj este o sumă fixă, neimpozabilă, reprezentând: a) 60% din venitul mediu lunar pe ultimile 12 luni de cotizare pentru persoanele prevăzute la art. 39 alin. 1 lit. a); b) 70% din venitul mediu lunar pe ultimile 12 luni de cotizare pentru persoanele prevăzute la art. 39 alin. 1 lit. b) și c) 75% din venitul mediu lunar pe ultimele 12 luni de cotizare pentru persoanele prevăzute la art. 39 alin. 1 lit. c)".

La alin. 2 am prevăzut următoarele: "Indemnizația de șomaj nu poate depăși salariul mediu pe economie".

Va trebui să ținem cont de faptul că mai greu se reintegrează pe piața muncii o persoană, femei peste 40 – 45 de ani sau bărbați peste 50 ani, să spunem, că ei au în spate familii de ținut și că legea care, să sperăm că va și funcționa, a venitului minim garantat, nu asigură nici măcar pragul de subzistență pentru o familie.

Încă o dată aș vrea să vă gândiți bine, stimați colegi, persoane care au contribuit peste 30 de ani de zile să primească o indemnizație care în acest moment ar valora 840.000 lei, care nu are șanse să crească cine știe ce mult în valoare concretă, în lei de-ai noștri și poate că după ce vom tranșa prin vot propunerea pe care v-o fac în acest moment, nu vom avea ocazia să spunem pentru șomeri "le-am dat o indemnizație, trai neneacă". Poate ar fi o soluție mătrăguna, mai bună.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, doamna deputat.

Domnul deputat Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Domnilor colegi,

Citind acest text al articolului în dezbatere, mi-am adus aminte că în perioada dinainte de 1989 toți eram egali în sărăcie și în tratamentul pe care statul ni-l aplica. Ne reamintiți de această situație, prin acest articol. Dumneavoastră puneți semnul egal între toți cei care ajung, datorită unor conjuncturi de care adeseori nu sunt vinovați, să fie în situația de șomeri, indiferent că sunt ingineri specialiști sau femei de serviciu.

Din nou, la șomaj, în România, se pune semnul egal între toate specialitățile, între toate persoanele, indiferent de vechimea acestora, indiferent de contribuția socială pe care și-au adus-o și așa mai departe.

În consecință, mi se pare nu numai inechitabil, ci și imorală o asemenea formulare.

În consecință, pentru a nu produce foarte multe modificări la acest articol, aș supune atenției dumneavoastră următorul amendament: "Cuantumul indemnizației de șomaj este o sumă fixă, neimpozabilă, reprezentând 60% din salariul mediu realizat de persoana în cauză pe ultimele 12 luni".

În felul acesta, și în această situație disperată în care ajung anumite persoane care intră în șomaj se păstrează demnitatea pregătirii, vechimii și activității pe care au desfășurat-o, altfel ajungem din nou la acel egalitarism de care încercăm de 12 ani să ne detașăm, să ne îndepărtăm, dar iată că unele acte normative ne aduc aminte mereu de unde am pornit.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Era un amendament de fond, domnule deputat, pe care nu puteați să-l susțineți, nepunându-l în comisie.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Eu vreau să susțin amendamentul doamnei Paula Ivănescu și pentru că dumneaei nu a precizat aici ceea ce este scris negru pe alb în programul de guvernare, am să dau citire acestui lucru, pentru a vedea care este distanța între ceea ce era scris în programul de guvernare și ce a reieșit din proiectul de lege care ne este prezentat.

La Cap. IV subpunctul 4.1 se propune în programul de guvernare: "Alocațiile pentru șomaj se vor dimensiona în funcție de vechimea în muncă și de ultimul salariu avut, astfel încât să păstreze o putere de cumpărare de cel puțin 60% din salariul respectiv". Cu acest program de guvernare Guvernul domnului Adrian Năstase a fost învestit de către Parlamentul României. Această lege, acest proiect de lege propus, este cu totul și cu totul altceva și aruncă pe viitorii șomeri în persoane marginalizate social.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Stimate domnule ministru,

Noi am putea saluta această inițiativă, această intenție nobilă, rațională a Guvernului, de a pune accent pe măsurile active de protecție a șomerilor, în mod concret, a stimula ocuparea forței de muncă, chiar dacă acest lucru se face în dauna măsurilor pasive de protecție a șomerilor. Vezi ajutorul de șomaj, alocația de sprijin etc.

Dar, noi nu putem accepta ca acest nivel stabilit până în prezent sub reglementarea veche a indemnizației, a ajutorului de șomaj să fie așa de drastic diminuat.

Nu putem accepta ca să fie stabilit ajutorul de șomaj, cuantumul ajutorului de șomaj printr-o sumă fixă, unitară, unică pentru toată lumea. Vă rog să vedeți că este vorba de o asigurare și, în cadrul acestei asigurări, persoanele cotizează pentru diferite stagii și cotizează cu diferite cote de cotizare.

În funcție de aceasta, în mod normal, în mod logic, în funcție de aceasta, în funcție de stagiul de cotizare și în funcție de cuantumul cotizației, ar fi trebuit stabilit nivelul ajutorului de șomaj.

Aceste rezerve față de această prevedere a proiectului de lege le-am expus și cu ocazia dezbaterilor generale pe care o repet și de această dată.

în concluzie, ar fi bine să se reflecteze asupra acestei situații, chiar dacă acum nu se va face acest lucru, atunci după ce a trecut la Senat acest proiect de lege, eu cred că mai are timp Guvernul să reflecteze la această chestiune.

Mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Buzatu, din partea comisiei și îl rog și pe domnul ministru Sârbu să răspundă afirmațiilor care s-au făcut, inclusiv cu privire la programul de guvernare.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Prima lecție pe care o înveți când lucrezi cu oamenii este că pe oameni poți să-i convingi, fie cu argumente false, fie cu argumente adevărate.

Cred că acest lucru se produce și în momentul acesta, atunci când se argumentează în favoarea modificării cuantumului indemnizației de șomaj. Se uită, în primul rând, că atunci când vorbim de acordarea indemnizației de șomaj, vorbim și de un buget al fondului pentru plata ajutorului de șomaj. Este un fond de asigurare de risc, un risc major care poate interveni în viața unei persoane, dar este un fond totuși limitat. Cred că antevorbitorii noștri au uitat să ne spună că în momentul acesta ajutorul mediu care se primește este egal cu ceea ce am propus noi în acest moment, pentru că atât este posibil să plătim din fondul pentru plata ajutorului de șomaj.

Dacă se dorește să modificăm acest 60% atunci să ne spună stimații noștri colegi și de unde să luăm banii respectivi.

Eu cred că trebuie mai întâi să punem în funcțiune toate aceste măsuri active, să scădem rata șomajului cât mai mult posibil, avându-se în vedere tendința de anul acesta, deci suntem la 8,2 – 8,4% șomaj, o diferență, aș spune eu, remarcabilă față de ceea ce s-a întâmplat în 2000 și tendința este de scădere. Să menținem nivelul acesta al ratei de scădere a șomajului, să colectăm mai bine contribuții, lucru care s-a și întâmplat anul acesta și, în măsura în care toate aceste lucruri vor fi puse la punct, vom putea și noi să mărim cuantumul indemnizației de șomaj. Este o legătură organică între mărimea acestui cuantum și bugetul respectiv, sumele din bugetul respectiv. Nu sunt alți bani.

Am spus că starea de șomer este o stare, este un risc major în viața unei persoane, dar în momentul când intră în șomaj, fiecare persoană se află exact în aceeași stare, în căutarea unui loc de muncă, nu mai există diferențele acestea de pregătire, de celelalte. Sigur că ele există! Ținem cont! Persoana respectivă caută în continuare să-și mențină standardul, să găsească un loc de muncă similar sau poate mai bun. Dar, în realitate, starea momentană respectivă este aceea de persoană în căutarea unui loc de muncă și țările Uniunii Europene practică un asemenea sistem de acordare a unei indemnizații unice persoanelor care se află în șomaj.

Întotdeauna și peste tot această indemnizație este mai mică decât salariul minim din țara respectivă, pentru că nu există motivație din partea celui aflat în șomaj, pe perioada acordării indemnizației de șomaj, să caute de lucru dacă indemnizația este mai mare decât salariul minim brut pe țară.

Sunt încă o multitudine de motive care pot fi aduse în fața dumneavoastră, legate de această realitate, care nu este deloc îmbucurătoare, de șomaj. Cred, însă, că cele câteva lucruri pe care le-am spus sunt de natură, deși nu este pentru nimeni o mare bucurie să primească 60% din salariul de bază minim brut pe țară, cred că sunt suficiente argumente pentru a vota propunerea așa cum a fost consemnată în raportul comisiei.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Valer Dorneanu:

Stați puțin că nu este vorba de un drept la replică.

Domnul Gheorghe Barbu:

Vreau să-i răspund.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Am fost foarte îngăduitor. Am senzația, totuși.... Aduceți alte argumente decât cele...

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule președinte,

Este cea mai importantă hotărâre...

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți.

Domnul Gheorghe Barbu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Colegul Buzatu a susținut aici faptul că nu sunt suficiente surse financiare pentru propunerile care au fost făcute, de majorare a indemnizației și de acordare a acesteia în mod diferențiat.

Vreau să vă reamintesc că la votarea bugetului din acest an fondul de șomaj a avut un excedent de 600 de miliarde, în condițiile unei cifre de șomaj mai mari și în condițiile în care încă erau plăți compensatorii de achitat.

De asemenea, trebuie să vă mai spun că această lege va diminua drastic numărul de șomeri aflați în plată, după ceea ce s-a votat la art. 17: "Toate persoanele care își pierd locul de muncă din motive imputabile lor nu mai au dreptul de a fi șomeri, chiar în condițiile în care au achitat această cotizație".

În al doilea rând, mai este de remarcat în fața dumneavoastră că în comparație cu legea veche, alocația de sprijin și de integrare profesională nu mai sunt plătite prin această lege pe care o votăm astăzi, ci prin Legea venitului minim garantat. În aceste condiții, indemnizațiile plătite scad în mod substanțial și cred că există sume suficiente pentru a acoperi efentuale majorări ale acestei indemnizații și plata lor după perioada de cotizare și cuantumul acesteia.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Stăruitor mi-aș permite să vă rog să fiți, totuși, mai conciși. Am senzația că uneori, la fiecare intervenție, facem și puțină dezbatere generală cu privire la lege.

Domnul deputat Iliescu și pe urmă îl rog pe domnul ministru Sârbu să răspundă, ca să închidem dezbaterile la acest articol.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Suntem într-adevăr în fața unui punct extrem de important al legii, dar aș vrea să subliniez și să susțin punctul de vedere al Guvernului și, de fapt, al comisiei că într-adevăr trebuie să acceptăm varianta inițiatorului.

Din capul locului, spre deosebire de vechea lege, Legea nr. 1 din 1991, asistăm la un document prin care Guvernul își exprimă clar diferența față de ceea ce a fost până acum. Până acum, cum ați văzut, se acordau bani mulți pentru nemuncă, acele plăți compensatorii, existau stagii lungi în care se plăteau indemnizații de șomaj, indemnizațiile erau, așa cum s-a întâmplat de multe ori, mai mari decât salariul minim și chiar decât salariile care se câștigau în mod normal pe piața muncii

Guvernul vine cu o intenție foarte clară. Din titlul legii vorbește nu numai de ajutorul de șomaj, vorbește de stimularea ocupării forței de muncă și eu cred din toată inima, subliniind argumentele precizate aici și de domnul deputat Buzatu - și sunt convis – și de domnul ministru, că atunci când ești șomer nu mai contează ce pregătire ai, este important și statul este foarte interesat să creeze mecanismele prin care agenții economici, instituțiile abilitate să creeze cât mai multe posibilități celui aflat în căutarea unui loc de muncă să-și găsească cât mai rapid, dar prin această indemnizație mai mică decât cea care era până acum să-l determine și pe acesta să aibă o atitudine activă, pozitivă, de căutare a unui loc de muncă.

Trebuie să recunoaștem – și este probabil elementul cheie al acestei legi – că prin această modalitate, sunt convins, cei care nu au un loc de muncă vor fi determinați să o facă cât mai repede.

Subscriu întru totul la soluția propusă de Guvern și de Comisia de muncă, aceea de a menține acest articol în forma care v-a fost prezentată.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru Sârbu, poftiți.

Domnul Marian Sârbu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu mă îndoiesc că toate intervențiile au fost de bună-credință și au dorit să îmbunătățească textul legii. Ideea este, însă, că prin propunerea noastră, în primul rând răspundem, după opinia mea, în mod firesc la principiul echității la care s-a referit și domnul deputat Brudașca, în sensul că totuși diferențierea, domnule deputat, este realizată tocmai prin perioada de acordare a indemnizației de șomaj, în funcție de stagiul de cotizare. Aceasta, ca răspuns la nevoia de echitate care, după părerea mea, este necesară.

În ceea ce privește programul, vreau să spun domnului deputat Barbu că respectăm cu strictețe programul pe care ni l-am propus. Vreau, însă, să fac precizarea că noi n-am făcut programe pentru 200 de zile. Toate angajamentele noastre sunt făcute pentru toată perioada mandatului nostru. Vă rog să vă reamintiți de programul de 200 de zile, domnule deputat, și să ne gândim că în numai 6 luni de zile nici un guvern nu poate să facă minuni.

În ceea ce privește remotivarea muncii, atâta timp cât stând acasă un șomer va putea, conform unor prevederi anterioare, să primească bani mai mulți decât cineva care merge la muncă, niciodată nu va fi stimulat să-și caute el însuși un loc de muncă.

Nu trebuie să uităm faptul că pe piața muncii motivația personală, contribuția individuală a fiecăruia, responsabilitatea individuală are o contribuție determinantă.

Deci, cu aceste precizări și cu ideea că bătălia acestui guvern este pentru crearea de noi locuri de muncă și vă mărturisesc că dacă, așa cum am pornit anul acesta, cu contribuția dumneavoastră am acordat, ați văzut, aproape 1700 de miliarde din fondul de șomaj pentru măsurile active și dacă numai 6 luni de zile șomajul totuși s-a diminuat cu aproape două procente, poate chiar mai bine, aceasta înseamnă, totuși, că strategia și programul Guvernului încep să dea rezultate.

Vă rog să fiți de acord cu propunerea noastră, pentru că ea face parte dintr-o strategie pe care cu siguranță o vom putea analiza pe termen lung cu mai multă acuratețe.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați auzit toate argumentele pro și contra. Potrivit Regulamentului sunt dator să supun votului dumneavoastră întâi amendamentul respins al doamnei deputat Paula Ivănescu. Vă rog să urmăriți raportul la pagina 25. Găsiți acest amendament la pct. 12.

Cine este pentru amendamentul doamnei Paula Ivănescu? 29 voturi pentru.

Împotrivă? Marea majoritate împotriva amendamentului.

Abțineri?

Cu 29 pentru, 14 abțineri și restul voturi împotriva amendamentului.

Cine este pentru amendamentul comisiei, cel pe care-l găsiți la pct. 13 pag. 7, cu privire la art. 40? Marea majoritate.

Împotrivă? 20 voturi împotrivă.

Abțineri? 15 abțineri.

Cu mare majoritate de voturi art. 40 a fost votat în alcătuirea prevăzută în amendamentul 13.

Articolul 41, 42, 43 dacă sunt obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

La 44 dacă sunt obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La art. 45 urmăriți, vă rog, amendamentul 14. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți. Votat amendamentul nr. 14 pe care-l aveți desfășurat la pagina 7 până la pagina 8.

La art. 46 vă rog să urmăriți amendamentul 16 de la pagina 9. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art. 46 de la lit. a) până la k) dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Vă rog să urmăriți la pagina 9 din raport amendamentul 15 care ne propune o literă nouă, litera l). Dacă aveți obiecțiuni la aceasta? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art. 47. Poftiți, domnule deputat. Comisia nu a avut amendamente aici. Domnul deputat are un amendament de redactare.

Domnul Kerekes Károly:

Într-adevăr, domnule președinte, aveți dreptate. Comisia nu a avut nici o propunere de amendament, este o chestiune de redactare, se folosește în text ca instrument de recuperare, instrument juridic, decizia de recuperare. Eu am studiat statutul ANOF-ului, Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. Nu se amintește de această formă de instrument de recuperare sau intrument de decizie. Deci, să fie simplu decizie numai. Același lucru v-aș propune și la art. 76.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați reținut propunerea aceasta de reformulare care este corectă, întrucât nu are termenul deciziei de recuperare o acoperire noțională în legislația muncii.

Cine este de acord cu art. 47, cu această modificare redacțională, eliminarea termenului "de recuperare"? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat art. 47, cu precizarea eliminării termenului de "recuperare", după "decizii".

La 48 dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

Titlul Capitolului IV și art. 49, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art. 50 vă rog să urmăriți amendamentul 16 de la pagina 9.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate amendamentul 16 și, în consecință, art. 50 va avea acea formulare.

La art. 51 și 52 dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Titlul Capitolului V dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Articolele 53, 54, 55, 56 dacă sunt obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Titlul Secțiunii a II-a și art. 57? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Articolul 58 și cu titlul "Informarea și consilierea profesională" dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Punctul 2: "Medierea muncii" și art. 59, 60 și 61 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art. 62 urmăriți, vă rog, pct. 17 pagina 9.

Dacă aveți obiecțiuni?

Domnul Marian Sârbu:

Domnule președinte,

La art. 62 pct. 17 din raport vă propunem păstrarea textului inițiatorului, întrucât acreditarea agenților care fac medierea muncii se face numai de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia este de acord cu această propunere, deci, supun votului dumneavoastră art. 62, în redactarea inițială.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 2 voturi împotrivă, s-a adoptat art. 62, în redactarea inițială.

La art. 63, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 18, pentru alin. 1. Dacă aveți observații? Nu aveți. Votat în redactarea comisiei, cuprinsă în amendamentul nr. 18.

La alin. 2, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

La alin. 3, urmăriți întâi pct. 18 din raport. Aveți obiecțiuni la amendamentul comisiei? Poftiți.

Domnul Damian Brudașca:

Aș vrea să propun, pentru o mai corectă redactare, în loc de "dorințele și aptitudinile individuale", "preferințele și aptitudinile individuale". După mine, era mai corect cum a propus Guvernul: "cerințele".

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia își păstrează opțiunea, deci, formularea de înlocuire a cuvântului "dorințele" cu cuvântul "opțiunile". Nu vreau să fac nici un fel de referire la conotațiile pe care le au noțiunile respective, vă rog să țineți cont de opțiunea comisiei.

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles.

După regulament, supun întâi votului amendamentul în redactarea comisiei.

Cine este pentru amendamentul nr. 18? Vă rog să vă exprimați votul! Mulțumesc.

Împotrivă? 7 voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Cu 7 voturi împotrivă și 1 abținere, amendamentul nr. 18, cel cu privire la art. 63 alin. 3, a fost votat.

La art. 64, alin. 1 nu sunt obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nu. Votat în unanimitate.

La alin. 2, urmăriți amendamentul nr. 19. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art. 65. Nu sunt obiecțiuni de la comisie, dacă aveți dumneavoastră? Nu. Votat în unanimitate.

Art. 66, cu privire la alin. 1, urmăriți amendamentul nr. 20 de la pag. 10. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Cu privire la art. 66 alin. 2, 3, 4? Nu aveți obiecțiuni, votat în unanimitate.

Art. 67, 68, 69, 70. Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate.

Titlul pct. 4, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La art. 71 alin. 1, 2, comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavoastră? Nu. Votat în unanimitate.

La art. 71 alin. 3, urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 21 al comisiei, pag. 11. Aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Titlul de la pct. 5. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art. 72. Urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 22 de la pag. 11. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art. 73 alin. 1, urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 23 pag. 12. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art. 73 alin. 2. Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art. 74. Urmăriți, vă rog, pct. 24. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art. 75 amendamentul nr. 25 pag. 12. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art. 76 alin. 1, urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 26. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art. 76 alin. 2, domnule deputat?

Domnul Kerekes Karoly (din sală):

Aceeași problemă.

Domnul Valer Dorneanu:

La art. 76 alin. 2, în consecința celor votate deja, dacă sunteți de acord cu eliminarea particulei "de imputare"? Aici era "de imputare", dincolo, "de recuperare". Deci, să rămână: "pe baza deciziilor emise".

Dacă sunteți de acord cu această formulare a textului? Vă rog să vă exprimați votul! Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii a 3-a și art. 77, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Votat în unanimitate.

Titlul pct. 1: "Subvenționarea locurilor de muncă", art. 78 și 79, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate.

La art. 80, urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 27 pag. 13. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art. 81, urmăriți amendamentul nr. 28. Aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La art. 82 nu sunt amendamente, dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art. 83 alin. 1, urmăriți amendamentul nr. 29, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art. 83 alin. 2, 3, 4, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art. 84. Nu sunt amendamente, dacă aveți dumneavostră obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art. 85 alin. 1. Urmăriți amendamentul nr. 30 de la pag. 15. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Deci, art. 85 va avea, în consecință, alcătuirea din amendamentul nr. 30.

La pct. 2 titlu: "Acordarea de credite", dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La art. 86, urmăriți amendamentul nr. 31, care cuprinde o reformulare a întregului articol. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art. 87 nu sunt amendamente, dacă aveți dumneavostră obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art. 88 alin. 1, 2, nu sunt amendamente, dacă aveți dumneavostră obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art. 88 alin. 3, urmăriți amendamentul nr. 32 pag. 17. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate și amendamentul nr. 32, cu privire la art. 88 alin. 3.

Art. 89, 90, 91, 92. Comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavostră? Nu. Votat în unanimitate.

Titlul de la pct. 3: "Facilități". Aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art. 93 alin. 1 amendamentul nr. 33 să-l urmăriți, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art. 93 alin. 2. Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavostră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art. 94. Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavostră obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Titlul Secțiunii a 4-a și art. 95, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votate în unanimitate.

Art. 96. Urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 34, pag. 17. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art. 97, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Nu. Votat în unanimitate.

Titlul Cap. IV și al Secțiunii 1. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

Art. 98, 99, 100, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votate în unanimitate.

Art. 101, 102, 103, 104, 105, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votate în unanimitate.

Titlul Secțiunii a 2-a. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

Art. 106, 107, 108, 109, 110, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votate în unanimitate.

Titlul Cap. VII. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art. 111, 112, 113, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votate în unanimitate.

Art. 114. Vă rog să urmăriți amendamentul nr. 35, îl găsiți la pag. 18. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Amendamentul nr. 35 a fost adoptat, deci, art. 114 va avea alcătuirea rezultată din amendament.

Art. 115. Urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 36 pag. 18. Nu aveți obiecțiuni. Votat amendamentul nr. 36 și, deci, noua alcătuire a art. 115.

Art. 116. Dacă aveți dumneavostră obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La art. 117, urmăriți, la pag. 19, amendamentul nr. 37. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți. Votat amendamentul în unanimitate și, deci, noua alcătuire a art. 117.

Art. 118, 119, 120. Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavostră?

La art. 120, poftiți, domnule deputat.

Domnul Kerekes Karoly:

Stimați colegi,

La art. 120 alin. 1, se prevede că: "Litigiile în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi se soluționează de către instanțele judecătorești competente, potrivit legii". Este foarte corect, dar vreau să recomand în atenția inițiatorului că, actualmente (ca și întotdeauna, de fapt), competențele sunt reglementate de Codul de Procedură Civilă. Iar în prezent, în Cod de Procedură Civilă, tribunalele soluționează, ca instanță de fond, conflictele de muncă.

Deci urmează, și propun acest lucru, să propună o modificare la Cod de Procedură Civilă pentru a introduce, la articolul respectiv, unde se reglementează soluționarea conflictelor de muncă, și această chestiune cu privire la soluționarea conflictelor ce aparțin de această lege.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Sunt sigur că Guvernul va asculta de această recomandare.

Dacă există alte obiecțiuni, că aceasta n-a fost obiecțiune, la art. 120? Nu. Votat în unanimitate.

Titlul Cap. VIII. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La art. 121, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 38, pe care îl găsiți la pag. 19, cu privire la alin. 1. Domnul deputat Damian Brudașca. Aveți un amendament respins sau comentați amendamentul comisiei?

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Domnul ministru,

Domnilor colegi,

Îmi însușesc amendamentul comisiei, cu o singură corecție gramaticală. Dacă îmi permiteți, să lecturez: "Persoanele cărora li s-a stabilit și pus în plată dreptul la ajutor de șomaj, ajutor de integrare profesională și alocație de sprijin - aș pune aici o virgulă -, înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, beneficiază de acest drept ș.a.m.d."

Pentru corectitudinea formulării, propun, după cuvântul "sprijin", o virgulă.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Virgula este evidentă și îmi pare rău că domnul deputat Ștefan Cazimir n-a observat-o...

Dacă sunteți de acord cu introducerea ei? Da. Mulțumesc. În unanimitate, s-a votat această corectură.

Art. 121 alin. 2 și 3. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

Art. 122, 123, 124, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Comisia nu a avut amendamente. Votat în unanimitate.

Art. 125. Comisia nu a avut amendamente, dacă dumneavoastră aveți? Nu. Votat în unanimitate.

Art. 126. Urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 39, îl găsiți la pag. 19. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți. Votat în unanimitate și, în consecință, art. 126 va avea alcătuirea rezultată.

Art. 127, 128. Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavostră? Nu. Votate în unanimitate.

Art. 129. Urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 40 al comisiei, ultimul. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate. Și, în consecință, art. 129 va avea alcătuirea rezultată.

Art. 130, 131, 132, ultimul din lege. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

Vă mulțumesc. Întrucât este o lege organică, o să o supunem votului dumneavoastră, odată cu ordonanța care urmează, care, și ea, va avea același caracter.

................................................

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Stimați colegi,

V-aș propune să votăm întâi Legea privind asigurarea de șomaj.

Cine este pentru? Deci e vorba de Legea pentru asigurarea de șomaj.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Deci cu 1 vot împotrivă...

Abțineri? 17 abțineri.

Deci 218 voturi pentru, 17 abțineri și 1 vot împotrivă la Legea privind protecția șomajului. Încă o dată: 218 voturi pentru lege, 1 vot împotrivă și 17 abțineri.

Da. Grupul UDMR dorește o declarație de vot.

Domnul Kerekes Károly:

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul nostru parlamentar, cu toate că a avut rezerve serioase la anumite puncte ale Legii privind asigurarea de șomaj și pentru stimularea ocupării forței de muncă, a hotărât să voteze această lege.

Nutrim speranța că la discuția proiectului de lege în Senat, se vor lua în considerare propunerile noastre și, în mod liniștitor, se va rezolva și această chestiune pe care am ridicat-o.

Mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

Declarație de vot?

Domnul Emil Boc:

Doamnelor și domnilor colegi,

Partidul Democrat s-a abținut de la votarea acestei Legi privind șomajul... (Grupul PRM: Mai există?!)

Din întâmplare, da.

... din următoarele motive. În principiu, legea va încuraja șomajul cronic și, în mod artificial, va scădea cifra de șomaj, cea statistică, fără să rezolve, în nici un mod, problema celor care sunt în căutare de loc de muncă. În al doilea rând, transferă o serie de plăți pe seama administrației publice locale, în ce privește aplicarea Legii venitului minim garantat, care astăzi nu reușește să plătească mai mult de 30% nici din nivelul ajutorului social.

În altă ordine de idei, indemnizația care este de 60% din salariul minim pe economie nu reușește să acopere un nivel minimal de trai, ceea ce ne face să ne abținem de la votarea acestei legi.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 4:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro