Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 06-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2001

13. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 26 din 1996 privind Codul silvic (amânarea votului final).
 
see bill no. 216/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 26/1996 privind Codul silvic.

Propunere de respingere, din partea Comisiei pentru agricultură și a Comisiei juridice. Poftiți, domnule deputat, susțineți-vă raportul de respingere.

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimate și stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 26/1996 privind Codul silvic, trimisă cu Adresa nr. 216/17 mai 2001. Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii celor două comisii au examinat acest proiect de lege în ședința din 6 iunie 2001.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități au constatat următoarele: propunerea formulată la art. 76 alin. 1 nu justifică adoptarea unei legi de modificare a Codului silvic, întrucât textul în vigoare este acoperitor. Completarea adusă art. 76 face obiectul unei reglementări mai detaliate, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 735/1998 pentru aprobarea Instrucțiunilor cu privire la circulația și controlul circulației materialului lemnos și al instalațiilor de transport lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 413/30 octombrie 1998.

Față de aceste considerente, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea acestei inițiative legislative. Prezenta propunere legislativă face parte din categoria legilor organice. Vă mulțumesc.

Domnul Becsek-Garda Dezideriu Coloman:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ca inițiator al acestei propuneri legislative, aș veni cu următoarele probleme.

Propunerea legislativă vizează modificarea și completarea art. 76 din Codul silvic, în scopul întăririi legalității transportului materialelor lemnoase. Astfel, din textul propus pentru alin. 1 al art. 76 s-a eliminat precizarea privind transportul materialelor lemnoase de la locul de recoltare până la cel de depozitare, extinzându-se obligația însoțirii transportului de documente de proveniență, de oriunde spre orice destinație, pe toată durata transportului.

Inițiativa propune ca prin hotărâre a Guvernului să se aprobe modelul unic al documentului de proveniență a materialului lemnos. Această inițiativă legislativă dorește să combată corupția în domeniul forestier. Și vă rog foarte mult să vă gândiți câte pagube s-au produs din cauză că această problemă nu a fost concretizată și nu a fost legiferată cum ar fi trebuit.

După părerea mea, Hotărârea de Guvern nr. 735 nu acoperă această problemă și prin lipsa acestei legi clare se aduc foarte mari prejudicii economiei naționale.

Totuși, aș vrea să vă spun că nu am fost invitat la dezbaterile din cadrul comisiei, ca inițiator, și vă rog să luați act de această problemă.

Vă rog să vă gândiți că lupta împotriva corupției este un lucru foarte important pentru această țară și vă rog să votați pentru această inițiativă legislativă, pentru că și Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil în acest sens.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să intervină? Poftiți, domnule deputat.

Domnul Mihai Nicolescu:

Dacă îmi este permis, domnule președinte, stimate și stimați colegi, cred că nimeni din cele două comisii care au analizat această inițiativă legislativă nu acceptă corupția, în nici o formă. S-a analizat și s-a apreciat, așa cum am spus, că ceea ce avem până la ora actuală este acoperitor.

În ceea ce privește ultima parte a afirmației domnului inițiator, domnului coleg, din câte știu, la perioada respectivă, Secretariatul general a dispus să se analizeze care e situația și printr-o declarație, pe care a dat-o președintele comisiei, acesta a confirmat că s-a făcut anunțul respectiv, pentru a fi prezent inițiatorul la lucrările comisiei. De fapt, la comisie a participat, dacă nu greșesc, un coleg jurist, din partea UDMR-ului, și, de asemenea, domnul vicepreședinte Kelemen.

De aceea consider că punctul de vedere al celor două comisii este normal și reiterăm propunerea aceasta, de respingere. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai dorește cineva să intervină? Domnul deputat Ianculescu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Inițiativa colegului de la UDMR este lăudabilă, însă este o chestiune de amănunt, Legea Codului silvic creează acel cadru legal, să nu se întâmple corupția pe care o prezintă domnul Garda Dezideriu. Ceea ce propune dânsul se regăsește în Hotărârea nr. 735 referitoare la aprobarea Regulamentului de circulație a masei lemnoase.

Fiind o chestiune de amănunt, nu cred că este cazul să facă obiectul unei legi sau obiectul de modificare a unei legi organice fundamentale pentru silvicultură. De aceea, cred că s-a orientat bine Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, pentru a respingere această inițiativă legislativă, și din dorința de a nu crea un cadru legislativ prea stufos, cu chestiuni care se pot reglementa și prin alte acte normative, respectiv, prin ordin al ministrului sau prin hotărâri de Guvern. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai dorește cineva să intervină? Nu.

Stimați colegi,

Fiind o propunere de respingere și, după cum vedeți, autorii susținând-o, eu vreau să las totuși decizia respingerii unui cvorum mai larg. Și, în consecință, amânăm votul final pentru ședința de marți, conform programului de săptămâna viitoare, adoptat de Comitetul ordinii de zi, mai ales că propunerea vizează completarea unei legi cu caracter organic.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 17 february 2020, 10:14
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro