Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 10-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 2001

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.  

Ședința a început la ora 16,22.

Lucrările au fost conduse de domnii Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, și Ovidiu Cameliu Petrescu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistați de domnii Tudor Mohora și Nicolae Leonăchescu, secretari.

   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Permiteți-mi să declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților și să vă anunț că, din totalul de 345 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 254, fiind absenți 91, din care 28 participă la alte acțiuni parlamentare.

Intrăm în ordinea de zi și pentru început vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate în Camera Deputaților care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare.

proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996, adoptat de Senat în ședința din 4 septembrie 2001.

a fost sesizată, în fond Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, iar pentru aviz, Comisia juridică de disciplină și imunități. Termen de depunere a raportului: 13 septembrie, procedură de urgență.

Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2000 privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996, adoptat de Senat în ședința din 4 septembrie 2001. A fost sesizată, în fond, tot Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, iar pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termen pentru raport: 13 septembrie, procedură de urgență.

Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996, adoptat de Senat în ședința din 4 septembrie 2001. A fost sesizată în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termen: 13 septembrie 2001, procedură de urgență.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/1999 pentru modificarea art.47 alin.(1) și (2) din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996, adoptat de Senat în ședința din 4 septembrie 2001. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată în fond, pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termen de depunere a raportului: 13 septembrie, procedură de urgență.

Proiectul de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/1998 pentru modificarea art.47 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996, adoptat de Senat în ședința din 4 septembrie 2001. A fost sesizată în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, iar pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termen de depunere a raportului: 13 septembrie 2001, procedură de urgență.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, primit de la Guvern. A fost sesizată în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități, iar pentru aviz, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. Termen de depunere a raportului: 24 septembrie 2001.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun și Constanța, semnat la Ankara la 13 iulie 1996, primit de la Guvern. Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată în fond, pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termen de depunere a raportului: 24 septembrie 2001.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul României și Guvernul Republicii Namibia, semnat la București la 3 iulie 1996, primit de la Guvern. A fost sesizată în fond Comisia pentru industrii și servicii, pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termen de depunere a raportului: 24 septembrie 2001.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internaționale și a Protocolului la acesta, semnate la București, la 25 aprilie 1996, primit de la Guvern. Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată în fond, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități pentru avize. Termen pentru raport: 24 septembrie 2001.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:  

În continuare, vă rog să-mi permiteți să vă prezint o notă cu privire la legile depuse la secretarul general al Camerei Deputaților pentru sesizarea de către dumneavoastră a Curții Constituționale, în conformitate cu art.17, alin.2 și 3 din Legea 47/1992. Este vorba de următoarele legi:

Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2000 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și 112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice;

Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor;

Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice;

Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori;

Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.54/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor;

Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice;

Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2000 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și art.112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizțiile publice;

Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice; Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și art.112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice;

Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1999 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor;

Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și 112 din Ordonanța de urgență a Guvernului 118/1999 privind achizițiile publice;

Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori.

Vă reamintesc toate aceste legi sunt înscrise pe o notă care v-a fost comunicată dumneavoastră și la casete.

Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretențiilor suedeze nesoluționate (amânarea votului final).
 

Trecem în continuare la proiectele înscrise pe ordinea de zi și începem cu proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretențiilor suedeze nesoluționate, semnat la București la 24 iunie 2001. Din partea Guvernului cine prezintă acest proiect? Domnule ministru Gaspar, pe cine desemnați pentru primul proiect înscris pe ordinea de zi, cel cu Suedia?

Fiind vorba de procedură de urgență, rog pe domnul deputat Grigoraș, din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci să ne propună timpii de dezbatere, pe fond și pe articole, cu precizarea că fiind un proiect important, să lăsăm un pic de timp și pentru dezbatere.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Da, aceasta este și intenția comisiei. Comisia a analizat acest proiect de lege, a reținut și un amendament. Având în vedere însă importanța actului normativ respectiv și interesul pe care-l poate suscita, comisia vă propune un timp total de 20 de minute, 2 minute pentru fiecare intervenție. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această defalcare a timpilor de dezbatere?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbatere. Domnule ministru Tănăsescu, dacă doriți să faceți o prezentare generală. Poftiți.

 
   

Domnul Mihai Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Bună ziua, doamnelor și domnilor!

La data de 24 iunie anul acesta, a fost semnat la București Acordul între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretențiilor suedeze nesoluționate, acesta având ca izvor titluri de creanțe emise în perioada anilor 1929-34, acte de naționalizare și alte măsuri similare ale autorităților române din perioada 1946-1990. Acordul care a fost semnat prevede că Guvernul României va plăti suma de 120 de milioane de dolari americani în patru tranșe a câte 25%, respectiv 30 de milioane de dolari fiecare tranșă, urmând ca prima tranșă să se achite până la data de 31 octombrie 2001, iar celelalte trei în cursul anului 2002. Datorită faptului că Acordul mai sus menționat prevede ca prima tranșă a sumei să fie plătită până la 31 octombrie 2001 anul acesta, s-a întocmit și proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului, acesta fiind înaintat Parlamentului pentru a putea fi adoptat în timp util.

În proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului, la art.2, se menționează și modul în care se reglementează plata sumelor datorate de către Guvernul României în anul 2002, acestea urmând să fie suportate din veniturile obținute din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante, utilizate conform art.1 din Ordonanța nr.38/2000. În situația în care sumele obținute conform prevederilor art.1 din Ordonanța nr.38 nu vor fi suficiente în vederea reglementării plății celor trei tranșe, s-a considerat oportună și completarea art.2 al proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului mai sus menționat. Astfel, s-a propus introducerea a două alineate în cadrul art.2, specificându-se că în situația neconstituirii integrale a sumelor potrivit alin.nr.1, se vor avansa sume de la bugetul de stat de la capitolul "Dobânzi", în așa fel încât ca pe măsura ce se încasează sumele, potrivit art.1 din Ordonanța nr.38, să se reconstituie și sumele alocate din bugetul de stat, iar în cazul în care aceste sume nu se pot reconstitui integral până la 31 decembrie 2002, acestea să rămână cheltuieli ale bugetului.

Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține adoptarea proiectului de Lege de ratificare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretențiilor suedeze nesoluționate, cu atât mai mult cu cât Ministerul Finanțelor susține și amendamentul din raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților. Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să intervină? Poftiți. Domnul deputat Vasile Moiș.

 
   

Domnul Vasile Moiș:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

În numele Grupului parlamentar al Partidului România Mare, doresc să rostesc câteva fraze vizavi de acest proiect de lege.

Grupul nostru se opune în principiu adoptării acestui proiect de lege pentru un motiv foarte simplu. Noi considerăm că Guvernul trebuia să vină cu un proiect de lege prin care să reglementeze regimul juridic al tuturor debitelor și creditelor pe care le are România în relațiile cu celelalte țări. Prin reglementarea creanțelor Suediei, făcându-se abstracție de toate celelalte creanțe și de toate celelalte debite, noi considerăm că nu există o politică articulată vizavi de creanțe și debite și de aceea nu putem fi de acord să votăm acest proiect de lege într-un context separat. Creanțele Suediei, din punctul nostru de vedere, trebuiau rezolvate în contextul general al rezolvării tuturor creanțelor și debitelor României. Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Viorel Hrebenciuc din partea Grupului PSD.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Respect decizia Grupului parlamentar al Partidului România Mare, dar, în numele Grupului PSD, vreau să informez colegii și Camera în același timp că problema pe care a ridicat-o onorabilul nostru coleg nu stă chiar așa, în sensul că problema aceasta a datoriilor pe care România le are către alte țări și alte țări către România este o chestiune mult mai dificilă, este o treabă care nu poate fi rezolvată într-un sistem general, pentru că debitele fiecărei țări au istoria lor, au istorii diferite toate aceste chestiuni, astfel încât o chestiune de ordin general nu poate fi discutată în această treabă.

Pe de altă parte, chestiunea datoriei cu Suedia este o chestiune care trenează de ani, o știți foarte bine, dinainte de război încă, este o chestiune pe care întotdeauna organismele internaționale financiare au pus-o în fața României, pentru că se consideră faptul că nu dăm dovadă de seriozitate atâta timp cât nu ne plătim datoriile către alte țări în contextul în care vrem să avem obiectivele acestea deosebite de integrare în Uniunea Europeană și NATO, este o datorie de onoare să ne onorăm această chestiune către Suedia.

Deci, stăm la dispoziția colegilor noștri de la Grupul parlamentar al Partidului România Mare atât noi, cât și colegii noștri de la Ministerul Finanțelor cu toate detaliile pe acest subiect, Grupul PSD susține proiectul de lege al Guvernului. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege pe texte. Vă rog să urmăriți în paralel proiectul de lege cu raportul comisiei care a propus un amendament. Asupra titlului proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Asupra conținutului art.1 care cuprinde de fapt dispoziția de ratificare a Acordului pe care îl aveți anexat la proiectul de lege, dacă aveți obiecțiuni? Deci, la art.1. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.2, alin.1, mai exact la actualul art.2, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

După actualul art.2, comisia propune introducerea a două alineate 2, le aveți în raport la pct.1, pag.1 și 2.

Dacă la alin.2 introdus, alin.2 însemnând că actualul text al art.2 devine alin.1. La alin.2 din amendamentul 1 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Dacă la alin.3 al amendamentului 1 care va deveni alin.3 al art.2, aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, am parcurs atât titlul legii cât și conținutul celor două articole, urmează să-l supunem votului final mâine dimineață.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Europene privind Televiziunea Transfrontieră a Consiuliului Europei, adoptată la Strasbourg, la 5 mai 1989, și acceptarea Protocolului de amendare a Convenției Europene privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg, la 1 octombrie 1998.  

Trecem la următorul proiect înscris pe ordinea de zi, cel de la nr.3: proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989 și acceptarea Protocolului de amendare a Convenției Europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998, procedură de urgență. Comisia pentru cultură, domnule președinte Mihai Mălaimare, propuneți timpii de dezbatere.

   

Domnul Mihai Mălaimare:

Noi vă propunem, domnule președinte, adoptarea raportului așa cum a fost el redactat de către comisie și vă propunem 3 minute, cu un minut pentru fiecare intervenție.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această defalcare a timpilor? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă rog să urmăriți proiectul de lege pe care comisia ne propune să-l adoptăm în forma care ni se prezintă. Dacă există cereri pentru intervenții generale? Nu există.

Asupra titlului proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Se consideră votat în unanimitate.

Asupra art.1 care cuprinde, de fapt, dispoziția de ratificare a Convenției, pe care o aveți anexată proiectului de lege. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Asupra art.2 dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Am parcurs proiectul legii pe articole. Urmează să supunem această lege votului dumneavoastră final, vă amintesc că este vorba de o lege cu caracter ordinar pentru care este suficient votul majorității simple, potrivit art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitatea celor prezenți s-a votat acest proiect de lege.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța, semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 16 noiembrie 2000.  

La pct.4, proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă, acordată prin instrumentul pentru politici structurale de pre-aderare pentru măsura "reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 16 noiembrie 2000.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci este sesizată în fond. Nu este procedură de urgență. Rog inițiatorul să prezinte acest proiect.

Ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană pentru asistență financiară nerambursabilă.

   

Doamna Maria Chivineanu (secretar de stat, Ministerul Integrării Europene):

Doamnelor și domnilor deputați,

Așa după cum dumneavoastră cunoașteți, urmare Consiliului European de la Luxembourg din decembrie 1997, Comisia Europeană a luat hotărârea să acorde țărilor asociate fonduri nerambursabile pentru fondul de mediu și pentru cel de transport, pentru infrastructura de transport. În perioada 2000-2006, România beneficiază, prin acest instrument de preaderare, care, pe scurt, este cunoscut sub numele de ISPA, de finanțare nerambursabilă de aproximativ 240 de milioane de EURO anual care înseamnă cam 20% din totalul fondurilor ISPA pentru toate cele 10 țări candidate.

Aș dori să precizez o informație de ultimă oră că, până în prezent, în perioada 2000-2001, comisia a aprobat 17 proiecte ISPA pregătite de România pentru transporturi și protecția mediului în valoare totală de 850 de milioane de EURO, ceea ce înseamnă că România a angajat deja 50,03% din fondurile alocate de Uniunea Europeană pentru întreaga perioadă de derulare a programului.

Proiectul care este supus spre ratificare dumneavoastră în această după-amiază și are denumirea de "Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța", obiectivul principal al acestui proiect este protejarea Mării Negre și a zonei de coastă Constanța de poluarea generată de deversarea apelor de canalizare netratate și a apelor uzate industriale prin realizarea de stații de epurare, ca și îmbunătățirea infrastructurii de canalizare pentru reducerea pierderilor și a deversărilor subterane.

Costul total al proiectului este de 96.556.653 de EURO, finanțarea ISPA nerambursabilă reprezintă 72.417.490 EURO, cofinanțarea este de 24.139.163 de EURO, din care, 4.909.000 EURO vor fi asigurați de la bugetul local, iar 19.230.000 dintr-un împrumut BERD.

În raport de cele arătate, Ministerul Integrării Europene vă propune și susține adoptarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, domnul deputat Grigoraș.

 
   

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare, convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin instrumentul pentru politici structurale de pre-aderare, pentru măsura "reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 și a hotărât ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților în forma adoptată de Senat. Facem mențiunea că acest proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale? Nu. Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Asupra titlului acestuia dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Asupra articolului unic care cuprinde dispoziția de ratificare a Memorandumului pe care îl aveți anexat proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.2, alin.1, 2, 3 și 4 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Votându-se textele proiectului de lege, îl supun votului dumneavoastră de ansamblu. Vă precizez că este vorba de o lege cu caracter ordinar pentru care, potrivit art.74 alin.2 din Constituție este suficient votul majorității simple.

Cine este pentru? Vă rog să vă exprimați votul. Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate de voturi a fost votat și acest proiect.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura Program pentru managementul deșeurilor în Piatra-Neamț, semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000.  

Urmează proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin instrumentul pentru politici structurale de pre-aderare pentru măsura "program pentru managementul deșeurilor în Piatra- Neamț", semnat la București la 22 septembrie 2000 și Bruxelles 23 octombrie 2000. Rog inițiatorul să-l prezinte și Comisia pentru buget, finanțe și bănci să prezinte apoi raportul.

   

Doamna Maria Chivineanu:

Doamnelor și domnilor deputați, introducerea am făcut-o anterior, aceleași considerente sunt valabile și pentru acest proiect de finanțare. Vreau să spun numai ceea ce este specific pentru acest proiect că el are ca obiectiv alinierea municipiului Piatra Neamț la reglementările și standardele Uniunii Europene în ceea ce privește colectarea, sortarea, transportul, tratarea și depozitarea deșeurilor. Costul total este de 13.846.000 de EURO; finanțarea prin ISPA reprezintă, deci, finanțarea nerambursabilă reprezintă 10.384.500 EURO; cofinanțarea va fi asigurată de la bugetul local 1.251.500 EURO și printr-o asistență bilaterală cu Danemarca, respectiv o asistență obținută prin intermediul Ministerului Mediului și Energiei din Danemarca, restul de 2.210.000 EURO.

În raport cu cele arătate, Ministerul Integrării Europene propune și susține adoptarea de către plenul Camerei Deputaților a proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană pentru măsura "program pentru managementul deșeurilor în Piatra- Neamț".

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Domnule deputat Grigoraș, vă rog să prezentați raportul comisiei.

 
   

Domnul Neculai Grigoraș:

În legătură cu acest proiect de lege, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a adoptat un raport favorabil și vă propune dezbaterea și adoptarea acestuia în forma adoptată de Senat. De asemenea, suntem în prezența unei legi care face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să intervină la dezbateri generale? Nu. Trecem la dezbaterea pe texte a proiectului de lege.

La titlul, astfel cum a fost votat de Senat, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.1 care cuprinde dispoziția de ratificare a Memorandumului, Memorandumul care îl aveți anexat proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.2, alin.1, 2, 3 și 4 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Trecem la votul final asupra acestui proiect de lege, care, vă reamintesc, are un caracter ordinar, fiind suficient pentru adoptarea lui votul majorității simple, potrivit art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri dacă sunt?

Unanimitate.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce între România și Republica Bulgaria, semnat la București la 27 martie 2000.  

Trecem la următorul proiect. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce între România și Republica Bulgaria. Rog inițiatorul să-l prezinte și Comisia pentru buget, finanțe și bănci să se pregătească pentru susținerea raportului.

   

Domnul Mihai Tănăsescu:

Mulțumesc. În perioada noiembrie 1997-decembrie 1998 au avut loc trei runde de negocieri cu partea bulgară pentru reglementarea creanțelor reciproce în dolari americani și ruble transferabile. Pe parcursul acestor negocieri, s-a încheiat un protocol în ianuarie 2000, la nivelul adjuncților de miniștri, între cele două ministere ale finanțelor din România și Bulgaria, soldurile de clearing și conturile de barter fiind acceptate și cuprinse în acest protocol, astfel: drepturile financiare ale părții bulgare către România, denumit "Cont de lichidare și cooperare – Întreprinderea Comună Giurgiu-Ruse", în valoare de 22.800.000 de ruble transferabile și drepturile financiare ale părții bulgare din contul de barter de 3,5 milioane dolari rezultate din aplicarea clauzei valutare până la 31 decembrie 1990 și renunțarea de către partea bulgară la calculul dobânzilor la soldul contului de cooperare.

În vederea reglementării acestor obligații financiare ale părții bulgare în favoarea părții române de 22 de milioane de ruble transferabile, s-a convenit un coeficient de conversie între dolarul american și rubla transferabilă de 0,165.

Ca urmare, au rezultat următoarele solduri: un sold în favoarea părții române de 3 milioane 762 de mii de dolari americani, un sold în favoarea părții bulgare de 3 milioane 561 de mii de dolari americani, per sold rezultând un sold final în favoarea părții române de 201,064 dolari americani.

Față de cele de mai sus și având în vedere și raportul Comisiei de finanțe-buget, vă propunem adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Grigoraș.

 
   

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma examinării Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce între România și Republica Bulgaria, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a hotărât ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei în forma prezentată.

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă dintre dumneavoastră dorește cineva să intervină în dezbateri? Nu.

Vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege pe texte.

Domnul deputat Brudașca.

La texte doriți?

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Un comentariu general, domnule președinte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Atât din cele spuse de domnul ministru, cât și din analiza în cadrul Comisiei pentru politică externă a acestui proiect de lege, am considerat că el este util, necesar. Regretabil că a venit un pic cam târziu. Prin reglementarea aceasta se pune capăt activității anterioare de schimburi între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria.

Este de dorit ca, de acum înainte, raporturile și schimburile economice și pe alte planuri între cele două țări să urmeze criteriile de performanță și criteriile specifice schimburilor economice internaționale, fără a exista acele elemente din sistemul anterior.

Prin această lege, pe care suntem chemați s-o votăm, se pune capăt relațiile noastre cu trecutul și consider că, din acest punct de vedere, ea este și utilă și binevenită.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu.

Trecem la dezbaterea pe texte.

Asupra proiectului de lege, astfel cum a fost propus de Guvern și votat de Senat, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La conținutul art.1, dacă aveți obiecțiuni? Art.1 cuprinde dispoziția de ratificare a Protocolului pe care-l aveți anexă la proiectul de lege.

Dacă aveți obiecțiuni la art.1? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.2, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.3, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Parcurgând textele proiectului de lege, urmează să vă supun votului final acesta.

Vă reamintesc că proiectul are caracterul unei legi ordinare, fiind suficient pentru aprobarea lui votul majorității simple.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente precum și plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe.  

La următorul proiect de lege, cel cu privire la aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum și plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe.

Rog Ministerul Finanțelor să prezinte acest proiect și Comisia pentru buget să fie atentă. Este vorba de procedură de urgență.

Domnul deputat Grigoraș ne va prezenta timpii propuși de comisie pentru dezbateri, fiind vorba de o procedură de urgență.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, examinând Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum și plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe, a întocmit un aviz favorabil și a decis ca el să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului în forma prezentată de Senat.

Este o lege ordinară.

Vă propunem pentru dezbatere 5 minute total, un minut pentru fiecare intervenție.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu acești timpi de dezbatere? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă dorește cineva – inițiatorul sau altcineva - să facă precizări prealabile? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege pe texte.

Asupra titlului, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Asupra articolului unic, dacă aveți obiecțiuni? Care cuprinde dispoziția de aprobare a ordonanței de urgență? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La titlul ordonanței de urgență, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Asupra cuprinsului articolului unic din ordonanța de urgență, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Parcurgând și textului proiectului de lege și cel al ordonanței de urgență, urmează să vă supun votului dumneavoastră în ansamblu acest proiect de lege, care are caracter ordinar, fiind suficient pentru adoptarea lui votul majorității simple.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2001 privind reglementarea situației juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și al produselor petroliere, a stațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente (amânarea votului final).  

Următorul proiect – cel pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2001 privind reglementarea situației juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și al produselor petroliere, a stațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente. Ne aflăm în procedură de urgență.

Domnul deputat Bivolaru, sau care dintre membrii comisiei vă propun timpii de dezbatere?

   

Domnul Antal István:

Domnule președinte, propunem 3 minute pentru dezbateri și un minut pentru o eventuală intervenție, având în vedere faptul că în comisia noastră s-a aprobat textul inițial al ordonanței, fără nici o modificare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această alocare a timpilor de dezbateri?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Stimați colegi,

Vă rog să urmăriți cu atenție în paralel proiectul de lege și ordonanța, pe de o parte, și raportul comisiei, care cuprinde un singur amendament aprobat.

Asupra titlului proiectului de lege, comisia n-a avut nici un fel de observații. Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votat în unanimitate.

Asupra articolului unic, partea dispozitivă, de fapt partea introductivă care cuprinde dispoziția de aprobare a ordonanței, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Stimați colegi,

După consultări constructive cu membrii comisiei, vă supun atenției dumneavoastră următoarea desfășurare sa dezbaterilor.

Vă rog să urmăriți în paralel și legea și ordonanța și amendamentele.

Senatul a adoptat ordonanța de urgență prin articolul unic al legii cu un alineat – 2, nou – introdus la art.2.

După alin.2 din ordonanță, Senatul a adoptat un alineat – 3 -, pe care-l aveți în proiectul de lege. Comisia propune eliminarea acestui alineat.

Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament al comisiei, eliminarea alin.3, care a fost introdus de către Senat? Nu aveți obiecțiuni.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În consecință, eliminându-se alin.3, prin care Senatul a modificat art.2 din lege, urmează ca ordonanța, în concepția comisiei noastre, să fie aprobată în formularea existentă.

Deci, textul articolului unic ar suna: "Se aprobă ordonanța", fără partea finală "cu următoarea modificare".

Supun votului dumneavoastră acest conținut al articolului unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea ordonanței de urgență.

Asupra titlului, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Asupra art.1, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.2, 3 și 4, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.5 și 6, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, parcurgându-se textele proiectului de lege și ale ordonanței, voi supune acest proiect de lege votului final de marți, pentru că este vorba de o lege cu caracter organic.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (amânarea votului final).  

Urmează Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești. Ne aflăm în procedură de urgență. Suntem în prezența unei legi organice.

Rog Comisia juridică să propună timpii de dezbatere și pe reprezentantul Ministerului Justiției să se conecteze dezbaterilor proiectului.

   

Domnul Ionel Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia propune 3 minute de dezbatere pentru fiecare și 20 pentru dezbaterea în ansamblu a legii.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră acești timpi de dezbatere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă dorește cineva să participe la intervenții generale? Nu.

Trecem atunci la dezbaterea proiectului de lege în forma adoptată de Senat, așa cum ne-a propus și Comisia noastră juridică.

Asupra titlului proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Asupra dispoziției introductive a articolului unic, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct.1 al proiectului de lege, cel care se referă la modificarea art.I, prin introducerea a două noi puncte: 11 și 12.

Dacă aveți obiecțiuni la pct.1? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct.2, cel care se referă la art.I, pct.2, alin.2 al art.63, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Trecem, în consecință, la dezbaterea pe texte a ordonanței de urgență.

Dacă la titlu, aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Asupra textului introductiv al ordonanței, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct.1 din art.I, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Vă rog să urmăriți, după pct.1, Senatul a adoptat două noi puncte – pct.11 și pct.12.

Dacă la acestea aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct.2 din ordonanță, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct.3, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Vă rog să-mi permiteți să revenim puțin la pct.2 pentru că, în afară de punctele care există deja, când am dezbătut proiectul de lege, la pct.2 al proiectului de lege am votat modificarea pct.2 alin.2 al art.63.

Deci, la acest punct, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Dacă nu, el va intra în această compunere în corpul art.63 al ordonanței.

La pct.3 din ordonanța de urgență, dacă aveți obiecțiuni? Cel cu referire la art.68. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct.4, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct.5, cel privitor la introducerea unui art.681. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La art.II, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Parcurgându-se proiectul legii și ordonanța de urgență, urmează să supunem proiectul legii votului final de mâine, întrucât este vorba de o lege cu caracter organic.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind răspunderea civilă pentru daune nucleare.  

Proiectul de Lege privind răspunderea civilă pentru daune nucleare.

Rog inițiatorul să prezinte acest proiect de lege.

Poftiți, domnule secretar de stat.

   

Domnul Lucian Biro (secretar de stat la Ministerul Apelor și Protecției Mediului):

Domnule președinte,

Stimate doamne și stimați domni deputați,

România a aderat la Convenția de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare prin Legea nr. 106 din 1992. Prin Legea nr. 208 din 1999 a fost ratificat Protocolul de amendare a Convenției de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, iar prin Legea nr. 165/1999 a fost ratificată Convenția privind compensațiile suplimentare pentru daune nucleare.

Ultimele două convenții nu sunt încă în vigoare, întrucât nu au fost depuse suficiente instrumente de ratificare.

Art.55 alin.1 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare stabilește că în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a acestei legi, Guvernul va prezenta spre adoptare proiectul Legii privind răspunderea civilă pentru pagube nucleare.

Scopul acestui proiect de lege îl constituie reglementarea răspunderii civile pentru pagube rezultate din activitățile de utilizare a energiei nuclare în scopuri pașnice, inclusiv reglementarea securității nucleare și a modalităților de inițiere a acțiunilor de redespăgubire într-o asemenea situație.

Prezentul proiect de lege particularizează principiile cuprinse in actele normative internaționale menționate mai sus.

Despăgubirile solicitate de victime în cazul unui accident nuclear petrecut pe teritoriul României vor fi guvernate de prezentul proiect de lege.

Despăgubirile solicitate de victime de pe teritoriul României în cazul unui accident nuclear petrecut în afara granițelor României vor fi guvernate de actele internaționale menționate mai sus.

Potrivit prezentului proiect de lege, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare este autoritatea națională competentă pentru aplicarea prevederilor acestei legi și va emite reglementările necesare.

Proiectul de Lege privind răspunderea civilă pentru pagube nucleare ține cont de actele normative internaționale din domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare la care România este parte. Mai mult, proiectul a beneficiat de expertiza juridică a Agenției pentru Energia Nucleară a OECD și a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică și s-a ținut cont de recomandările făcute.

În calitate de inițiator, vă propunem a adopta prezentul proiect de lege cu amendamentele propuse de Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnul președinte Ionel Olteanu, din partea Comisiei juridice.

Vă rog să vă prezentați raportul.

 
   

Domnul Ionel Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia juridică a adoptat raport favorabil pentru acest proiect de lege în ședința din 4 iulie 2001, în conformitate cu dispozițiile art.60 din Regulamentul Camerei Deputaților. După examinarea pe articole și având în vedere precizările Guvernului, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și Proiectul de Lege privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, proiect de lege extrem de important pentru această activitate, care a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Comisia juridică vă propune, în consecință, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele care vă sunt prezentate în textul transmis.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege pe texte.

Vă rog să urmăriți și raportul comisiei.

La titlul proiectului de lege comisia nu a avut de făcut amendamente.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.1 și 2 comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.3, lit.a), b), c), comisia nu a avut obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.3, lit.d), cea cu privire la definiția daunei nucleare, comisia formulează un amendament la pct.1 din raport, ce dă o nouă structură pct.7.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.1 de la pag.2 al raportului comisiei?

Domnul secretar Leonăchescu. Poftiți.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La poziția 1 din raport, art.3 alin.i), are în final două cuvinte: "și dacă" și leagă de următorul alineat - ii).

O asemenea definiție anulează partea inițială sau, dacă vreți, o leagă de a doua.

Ele pot funcționa independent. Amândouă pozițiile – și i) și ii) – intră în definiția de "daună nucleară".

Deci, eu propun eliminarea lui "și dacă" de la alin.c).

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Da. În ce mă privește, mi se pare că observația este absolut corectă.

Rog inițiatorul și comisia să se pronunțe.

De acord Comisia juridică.

Stimați colegi,

Vă rog să urmăriți amendamentul care introduce practic o nouă definiție daunei nucleare și care se găsește la lit.i) în actualul text, iar comisia ne propune două definiții la alin.i) și la alin.ii).

Colegul nostru ne propune eliminarea particulei "și dacă" dintre cele două litere, pentru a le reuni într-o singură explicație, lucru absolut firesc.

Dacă sunteți de acord cu această formulare a amendamentului?

Stimați colegi,

Era o mică confuzie în înțelegerea reformulării propuse de colegul nostru Leonăchescu.

Dumnealui propune doar ca din actuala formulare a lit.i) să se elimine particula "și dacă".

Dacă sunteți de acord cu această reformulare a lit.i) din amendamentul nr.1 al comisiei?

Poftiți, domnule Ionel Olteanu.

 
   

Domnul Ionel Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cred că trebuie să înțelegem toți același lucru. În măsura în care eliminarea particulei "și dacă" nu afectează pct.ii), desigur comisia nu are nimic împotrivă. Este un amendament redacțional și el, ca atare, poate fi admis.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nu am înțeles. Doriți o precizare suplimentară de la inițiator? Dânsul, am înțeles că spune că nu impietează cu nimic asupra definiției.

 
   

Domnul Ionel Olteanu:

Domnule președinte,

Trebuie să înțelegem foarte clar. Suntem de acord – comisia – cu eliminarea particulei "și dacă" în măsura în care o asemenea eliminare menține totuși pct.ii) cu amendamentul comisiei adoptat.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Cu această precizare, am votat lit.i) în noua formulare.

Cu privire la definiția cuprinsă în lit.ii), dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

În consecință, ea este admisă în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră în ansamblu art.3, așa cum a rezultat din aceste amendamente.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

De fapt, m-am grăbit să supun votului dumneavoastră art.3, în ansamblu, pentru că mai urmează un amendament la lit.b), cel care definește noțiunea de "operator". Vă rog să urmăriți în raport amendamentul 2. Comisia ne propune eliminarea lit.m). Așa este, da?

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul cu privire la lit.m) amendamentul 2. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Acum, într-adevăr, pot supune art.3 votului dumneavoastră în formularea rezultată prin admiterea celor două amendamente.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La titlul Capitolului II, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.4, 5, 6 și 7 dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Unanimitate.

La titlul Capitolului III dacă aveți obiecțiuni. Nu sunt. Unanimitate.

Art.8, 9 și 10 dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul Capitolului IV. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Unanimitate.

Art.11. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Unanimitate.

Titlul Capitolului V și art.12 dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Unanimitate.

Titlul Capitolului VI și art.13 dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Unanimitate.

Titlul Capitolului VII dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.14 și 15, 16. Dacă aveți obiecțiuni?

Da, domnul ministru Acsinte Gaspar, vă rog să interveniți. Din partea inițiatorului sau ca deputat?

Poftiți.

 
   

Domnul Acsinte Gaspar:

Ca deputat vorbesc.

Vă propun, domnule președinte, să supuneți atenției plenului Camerei reformularea alin.2 de la art.16: "Prezenta lege intră în vigoare la 12 luni..." nu "după 12 luni", "... de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, partea I."

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Rigoarea dumneavoastră se demonstrează încă o dată. Dacă ar fi rămas "după" ar fi însemnat că oricând poarte intra în vigoare, până la "calendele grecești". Deci, cu precizarea aceasta, "prezenta lege intră în vigoare la 12 luni", dacă sunteți de acord cu această reformulare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Parcurgând textul proiectului de lege, având în vedere că legea aceasta are caracter ordinar, supun votului dumneavoastră proiectul, având în vedere că pentru admiterea lui, pentru adoptarea lui sunt suficiente voturile majorității simple, potrivit art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitatea celor prezenți, s-a adoptat acest proiect de lege.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achiziției unui imobil de către Regia Autonom㠄Monitorul Oficial.  

Următorul proiect de lege este cel pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achiziției unui imobil de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial". Regia care ne publică nouă toate proiectele de lege.

Din partea Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, rog să prezinte cineva timpii de dezbatere, fiind vorba de o ordonanță de urgență. Comisia de administrație? Nu e nimeni din Comisia de administrație? Comisia pentru administrație transmite că susține proiectul în forma prezentată și că vă propune 10 minute pentru dezbaterea acesteia.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței. La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. În unanimitate.

La cuprinsul articolului unic care conține aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Unanimitate.

La titlul ordonanței de urgență dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, votat în unanimitate. Cuprinsul art.unic, dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

Parcurgând proiectul de lege și ordonanța de urgență, supun votului dumneavoastră acest proiect de lege care are caracter ordinar, fiind suficiente pentru aprobarea acestuia votul majoritații simple.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (amânarea votului final).  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/95 privind Statutul cadrelor militare. Ne aflăm în procedură de urgență și suntem în prezența unei legi organice. Comisia de apărare?

Poftiți, domnule deputat Priboi. Vă rog să propuneți timpii de dezbatere.

   

Domnul Ristea Priboi:

Domnule președinte,

Propunem ca timpi de dezbatere: 5 minute, un minut pentru intervenție.

Pot să prezint și raportul.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc. Da, vă rog să prezentați și raportul, ca să nu mai veniți încă o dată.

 
   

Domnul Ristea Priboi:

În urma dezbaterii proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, în ședința din 28 august 2001, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au hotărât cu majoritate de voturi ca acest proiect de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, potrivit prevederilor art.74 alin. 1 din Constituția României, cu 5 amendamente.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă sunteți de acord cu acești timpi alocați din care scădem cel afectat prezentării raportului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Vă rog să urmăriți în paralel cu raportul comisiei. La titlul proiectului de lege comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți, votat în unanimitate.

La textul art.unic al proiectului de lege, vă rog să urmăriți amendamentul 1 care ne propune o reformulare pe care o găsiți în raport. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți, votat în unanimitate.

În consecință, textul art.unic va avea alcătuirea rezultată din amendamentul 1.

La titlul ordonanței de urgență, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.I de la pct.1 până la pct.9, vă rog să le urmăriți, comisia nu a avut nici un fel de amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni la aceste puncte. Deci, repet, art.I partea introductivă și pct.1 până la 9. Nu aveți. S-a adoptat în unanimitate, potrivit regulamentului nostru.

La pct.10 vă rog să urmăriți amendamentul 2. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 2, cel cu privire la alcătuirea alin.2 al art.66, care prevede introducerea a două noi alineate. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate amendamentul și, în consecință, pct.10 va avea alcătuirea rezultată.

La pct.11, 12, 13, 14, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.15, cel cu privire la introducerea unui art.nou... Domnul deputat Tudor Marcu. Deci la pct.14 aveți o intervenție? Da.

 
   

Domnul Marcu Tudor:

Da. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă rog foarte mult dacă puteți să-mi acordați și mie atenție măcar de complezență pentru câteva minute, pentru că văd că mai nimeni nu e atent și e problemă foarte importantă.

Statutul cadrelor militare este un statut al multor oameni, mii de oameni, și trebuie să ne dăm girul în cunoștință de cauză. Eu sunt de acord la art.14, de fapt, art.92, cu toate limitele de vârstă impuse pentru menținerea în grad a unor militari, ofițeri, ofițeri superiori și generali, cu următorul amendament: De la lit.f) și până la lit.j) să se mărească cu 2 ani limitele de vârstă. Adică pentru colonel și comandor în activitate în loc de 55 de ani – 57 de ani, numai în activitate, în rezervă nu am mai pus. În activitate pentru general, de la 56 ani - la 58 de ani, pentru general cu 2 stele de la 57 ani la 59 ani, general cu 3 stele de la 58 de ani la 60 de ani, general cu 4 stele de la 59 la 61 de ani.

Vorbeam chiar adineauri cu domnul ministru Encuțescu, din dorința de a intra în nu știu ce concepte pe care credem noi că ni le impun alții, am sărit gardul, am sărit dincolo, am sărit șaua, am căzut pe partea cealaltă a calului și, să vă explic despre ce este vorba. Vrem să schimbăm, așa cum v-am mai spus mai înainte, baza, structura piramidală a vârstelor, conform gradelor, în Ministerul Apărării, așa cum e firesc să fie, cu vârful în sus și cu baza în jos. Pentru asta trebuie mai puțini generali, să zic, mai puțini miniștri, eventual, dar aici nu am umblat la nici unul, și mai mulți, cei de execuție. Din această dorință firească pe care o îmbrățișăm toți am căzut invers. Că avem sus, până la un nivel foarte mic de vârstă, grade bine pregătite care au ajuns până la gradul de general de armată, să zic, după care e o pauză între 55 de ani, ai niștri, și 65 de ani, să zic în alte țări. Când te duci, vă spun din experiență, în străinătate și vine un copil de 35 de ani cu gradul de colonel și stă de vorbă cu Lordul Robertson sau nu știu cu cine, cu alți oameni care au peste 60 de ani și au grade de generali, nici nu se uită la ei. Vă spun că exact când are mai mare forță un ofițer, la 55 de ani, abia făcut general e scos la pensie și vine altul și tot așa în continuu, că nu poți să-l faci general la 30 de ani. Și e o perioadă de 2-3 ani în care omul nici nu intră bine în pâine, nu înțelege bine ce funcție are și ce e cu gradul acela și trebuie să îl scoatem în rezervă. E spinoasă treaba, nu e ca la directori. Directorul poate să fie și la 35 de ani. Un general nu poate să fie. Și știți foarte bine toți despre ce este vorba.

Am propus deci, la toate punctele de la f) până la j) ca ofițerilor în activitate să li se permită încă 2 ani, deci 57 în loc de 55 și textul... curge cu câte doi ani suplimentar. Vă spun că în armată există o unanimă acceptare a acestei situații și că acest proiect de lege l-a făcut un singur om care a sărit pe șaua ailaltă, pe partea cealaltă a șeii, și de acum noi toți ne întrebăm, de unde până unde așa. Că așa a vrut un om și vă spun în cunoștință de cauză! Toată armata e împotrivă a așa ceva. Vă rog să fiți și dumneavoastră de acord cu ce am spus eu: cu doi ani suplimentar pentru gradele în activitate, de la colonel la general cu 3 stele.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă amintesc că domnul deputat Marcu a avut un amendament în acest sens, care a fost respins de comisie.

Rog reprezentanții inițiatorului să se pronunțe cu acest amendament respins și de către comisie.

 
   

Domnul Sorin Encuțescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În primul rând, fiind în procedură de urgență, acest amendament, nu știu dacă poate fi luat în considerare, dar ...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Insistați asupra fondului chestiunii.

 
   

Domnul Sorin Encuțescu:

În legătură cu comentariul, să știți că aceste vârste de ieșire la pensie au fost stabilite în corelație cu ghidul carierei militare. Deci chiar dacă s-a redus limita de vârstă, aceasta s-a făcut tocmai pentru a asigura corelația grad-funcție și pentru a asigura ca în viitor coloneii să ocupe funcții de colonei, aceasta pentru că s-au redus funcțiile de colonei de la 6000 de funcții la 600 de funcții, funcțiile de generali de la 480 la 140, or, dacă nu se realizează această corelație prin diminuarea vârstei de pensionare, întregul proces de restructurare în domeniul managementului personalului militar nu va face decât să fie blocat.

Deci, actuala etapă și această ordonanță răspund unei anumite etape în procesul de restructurare și reorganizare a armatei și iată de ce este absolut necesar ca aceste date care au fost discutate la nivelul conducerii Ministerului Apărării Naționale și la fel în comisiile de apărare, deci nu reprezintă opinia doar a unui singur om, ci a fost o decizie colectivă analizată cu maximă răspundere, pentru că și noi suntem interesați de destinele și evoluția profesională a cadrelor noastre.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Tudor mai dorește să aibă o intervenție.

 
   

Domnul Marcu Tudor:

Dați-mi voie, vreau să revin pentru că am impresia că nu s-a înțeles bine. Argumentele domnului ministru sunt pertinente până la un punct, și anume la acela în care se face o corelare între vârstă și dorința de a menține în activitate un număr de oameni. Nici o legătură nu are una cu alta. Pot să mențin în activitate și cu 2 ani în plus un general, mai ales că sunt numai 10-15în toată armata. Ce legătură are asta? Adică nu mai pot să restructurez armata că mențin 15 oameni cu 2 ani înplus? E o glumă, sau nu m-am făcut înțeles?!

Vă rog încă o dată, nu vorbesc pentru mine, eu nu sunt în activitate, nu vorbesc nici pentru ... ba vorbesc pentru toți ofițerii, pentru eu am mers mult în unitățile militare și sunt în temă foarte bine cu ce este. Este o mare încurcătură provocată de generalul Bălan și cu Mircea Pașcu. Ce s-o sucim? Nu au coborât până la nivelul militarilor, nu știu ce se întâmplă în unitățile militare. Nu vreau să fac politică aici, sunt miniștri care se ocupă cu structura NATO... chestii de-astea și stau 2 zile pe lună în România. Ca atare, nu poți să zici că aceștia știu ce se întâmplă în armată sau că știu cu ce se mănâncă armata asta. Acești oameni pot rămâne în activitate, chiar dacă eu îi mențin sau nu, poți să-l scoți și la 45 de ani, nu mă interesează... pot să fac eu ca ministru asta, comandantul lui... dar dacă e bun, e un superb, ce fac? Îl scot în rezervă și-l pun comandant de divizie? La 55 de ani trebuie să iasă afară, când toate celelalte armate au peste 60 de ani? Nu suntem chiar bătaia de joc în armată, a altora din alte țări, ne ducem la 35 de ani și vorbim cu unii de 60. Ei vorbesc între ei și vine copilul acesta lîngă el... Știu ce vorbesc, nu vorbesc aiurea! Vă rog foarte mult să judecați corect și să aprobați această propunere.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Domnul secretar Leonăchescu dorește să intervină în aceeași problemă. V-aș ruga să aveți totuși în vedere timpii aprobați pentru intervenții, pentru că am depășit și timpul final.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Permiteți-mi să dau crezare colegului Marcu Tudor, dintr-o analiză pe fond, făcută rapid pe text.

Iată, dacă analizați prima jumătate a acestei propuneri, modulul de la un grad la altul este 3-4-5-6-7 ani. Brusc, în partea superioară a tabelului, modulul de trecere este de un an. Deci, omul este avansat, imediat este scos afară. Deci nu mai funcționează logica întocmirii acestui tabel. Sau păstrăm o scară lineară sau una constantă pe altă curbă ascendentă. Nu are logică în redactarea actuală.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei, domnul deputat Priboi, să răspundă la aceste susțineri cu privire la amendamentul domnului Marcu Tudor.

 
   

Domnul Ristea Priboi:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor colegi,

Vreau să vă informez că în cadrul comisiei s-a prezentat acest amendament, au fost ample dezbateri pe marginea lui și, cu majoritate de voturi, comisia a votat pentru respingerea acestui amendament. S-a avut în vedere, în primul rând, faptul că în ultimii ani de zile s-a lucrat intens și cu foarte multă seriozitate la adoptarea unui sistem de gestionare a resurselor umane din armată, atât sub aspectul limitei de vârstă, prevăzută inițial, cât și sub aspectul numărului de ofițeri pe fiecare treaptă existentă în sistem. Acest sistem îndeplinește simultan două condiții, cel puțin, răspunde eficient intereselor actuale și de perspectivă ale armatei române și este compatibil cu cele ale armatelor țărilor membre NATO ca una dintre premisele aderării la Alianța Nord Atlantică.

Mi-aș permite, de asemenea, cu această ocazie să reamintesc distinsului meu coleg, domnului vicepreședinte al comisiei, că numărul generalilor din armată este cu mult mai mare decât cel menționat de către domnia sa, știți foarte bine de ce inflație de generali am avut parte în ultima perioadă.

În al doilea rând, punctele de vedere exprimate de dumnealui cu privire la poziția marii majorități a Armatei Române cred că sunt cel puțin eronate. Membrii comisiei sunt bine informați, din sistemul de apărare națională, cu privire la punctele de vedere exitente în acest sistem, se cunoaște foarte bine speranța tinerilor ofițeri de a accede în sferele de comandă, acolo unde cu greu au acces în prezent datorită numărului exagerat de mare cu care nu se va putea realiza niciodată acea piramidă prevăzută în Ghidul carierei militare.

De aceea, susțin, așa cum comisia a votat, respingerea acestui amendament.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Ați auzit argumentele domnului Marcu Tudor, care propune majorarea vârstei pentru categoriile de ofițeri de la lit.f) până la j) cu 2 ani. Ați ascultat și contraargumentele ministerului și ale comisiei de apărare.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Marcu, care a fost respins de către comisie.

Cine este pentru? Vă rog să păstrați liniștea. Sunt 31 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 74 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 74 de voturi împotrivă, 31 pentru, amendamentul domnului Marcu a fost respins.

În consecință, pct.15 rămâne așa cum a fost formulat.

La art.931 cu privire la lit.d), vă rog să urmăriți amendamentul 3 de la pag.2. Încă o dată vă rog să urmăriți amendamentul 3 de la pag.2, cel cu privire la art.931 lit.d). Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu sunt. Adoptat în unanimitate amendamentul și, în consecință, lit.d) va avea alcătuirea rezultată.

La pct.16 și 17, comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.18, vă rog să urmăriți amendamentul 4 de la pag.3. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 4? Nu sunt. Votat în unanimitate și, în consecință, pct.18 din ordonanță va avea alcătuirea rezultată din votarea amendamentului.

La art.II alin.1, comisia nu a avut observații. Dacă aveți dumneavoastră? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La art.II alin.2, urmăriți, vă rog, amendamentul 5 de la pag.3. Dacă aveți obiecțiuni la acel amendament? Nu sunt. Votat în unanimitate și, în consecință, art.II alin.2 va avea alcătuirea rezultată.

La art.II alin.3 și 4, dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art.II în alcătuirea rezultată.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Am parcurs proiectul de lege și ordonanța. Este vorba de o lege cu caracter organic și, în consecință, îl vom supune votului dumneavoastră final în ședința de mâine, destinată votului final.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor.  

Trecem la următorul punct, cel cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2001 pentru modificarea art.44 din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Procedură de urgență. Comisia pentru buget.

Domnul Grigoraș este rugat să ne propune timpii de dezbatere.

   

Domnul Nicolai Grigoraș:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci propune dezbaterea acestui proiect de lege și adoptarea sa în forma prezentată de Senat. Suntem în prezența unei legi ordinare. Vă propunem 5 minute timp total și un minut pentru fiecare intervenție.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această defalcare a timpilor de dezbateri? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem, în consecință, la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței. Asupra titlului proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Asupra cuprinsului art.unic din proiectul de lege. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La titlul proiectului ordonanței de urgență, dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Cuprinsul art.unic, pct.1, 2, 3 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.4, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Parcurgând proiectul de lege și ordonanța de urgență să trecem la votul final asupra acestui proiect de lege care are caracter ordinar, fiind suficient pentru a se aproba votul majorității simple.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitatea votului dumneavoastră, a celor prezenți, s-a adoptat acest proiect de lege.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.78/2001 pentru completarea art.116 din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (amânarea votului final).  

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2001 pentru completarea art.116 din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. Procedură de urgență. Lege organică. Comisia de buget este rugată să ne propună timpii de dezbatere.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia vă propune timp total 5 minute, un minut pentru fiecare intervenție. Este raportul în forma prezentată. Reținem că este vorba de o lege organică.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu acești timpi? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. S-au au adoptat timpii de dezbatere.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței.

La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, votat în unanimitate.

La textul art.unic care cuprinde Dispoziția de aprobare a ordonanței, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței de urgență, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Cuprinsul art.unic alcătuit din modificarea a două alineate. La modificarea art.116 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate. Parcurgând textul proiectului de lege și al ordonanței de urgență, constatăm că este vorba de o lege organică. Vom supune votului final acest proiect în ședința de mâine, destinată votului final.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea și utilizarea Fondului România.  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea și utilizarea "Fondului România". Procedură de urgență.

Tot Comisia pentru buget, finanțe, bănci, vă rog să ne propuneți timpii de dezbatere.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia propune dezbaterea și adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată, având în vedere însă dimensiunile acestui proiect de lege și problematica reglementată. Vă propunem 15 minute timp total, 2 minute pentru fiecare intervenție.

Vă mulțumesc. Este o lege ordinară, de asemenea.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă sunteți pentru acest mod de repartizare a timpilor? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și a textului ordonanței de urgență.

La titlul proiectului, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La textul art.unic care cuprinde dispoziția de aprobare a ordonanței de urgență, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La titlul ordonanței de urgență, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.1 și 2, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.3 și 4, dacă aveți obiecțiuni. Comisia nu a avut, nici dumneavoastră, votat în unanimitate.

Art.5 și 6 dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.7, și ultimul, dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Parcurgând textele proiectului de lege și ale ordonanței de urgență, urmează să supunem proiectul de lege votului dumneavoastră final. Este vorba de o lege cu caracter ordinar, pentru care, potrivit art.74 alin.2 din Constituție, este suficient votul majorității simple.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. A fost votat.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naționale.  

Următorul proiect este proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și servicii efectuate în 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naționale. Procedură de urgență.

Comisia de buget este rugată să ne propună timpii de dezbatere.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia penru buget, finanțe, bănci a întocmit raport favorabil. Vă propune dezbaterea și adoptarea în forma prezentată. Este o lege ordinară. Vă propunem cinci minute total, un minut pentru fiecare intervenție.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu această propunere. Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței de urgență.

Dacă la titlul proiectului de lege aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La textul art.unic dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței de urgență. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Nefiind obiecțiuni la titlul ordonanței de urgență, se consideră votat în unanimitate.

La art.1 și 2 din cuprinsul ordonanței, dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Mulțumesc colegului meu care îmi semnalează existența și a unei anexe. vă rog să urmăriți textele ordonanței care trimit la anexa care menționează contractele de import la care se referă.

Dacă aveți obiecțiuni la anexă. Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, supunem votului dumneavoastră final proiectul de lege. Înțelegem că are un caracter ordinar, fiind suficient pentru aprobarea acestuia votul majorității simple, potrivit art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitatea celor prezenți, s-a votat acest proiect de lege.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2001 pentru completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import.  

Următorul este cel privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2001 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import.

Comisia de buget, domnul Grigoraș, aveți cuvântul, fiind în procedură de urgență, să propuneți timpii de dezbatere.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Este vorba doar de o completare a art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.73/2001. Comisia a întocmit raport în forma prezentată. Este o lege ordinară. Vă propunem trei minute, total, un minut pentru fiecare intervenție.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu acești timpi. Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței.

La titlul proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Textul art.unic care conține dispoziția de aprobare a Ordonanței nr.103. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței de urgență. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Textul art.unic. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Parcurgând textele proiectului de lege și ale ordonanței de urgență, supunem votului final proiectul de lege. Este vorba de o lege cu caracter ordinar pentru care este suficient votul majorității simple, potrivit art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri dacă sunt.

În unanimitatea celor prezenți, s-a votat acest proiect de lege.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import.  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import. Tot procedură de urgență.

Domnule Grigoraș, propuneți-ne timpii de dezbatere.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia a hotărât să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului în forma prezentată. Este o lege ordinară. Vă propunem cinci minute timp total, un minut pentru fiecare intervenție.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu acești timpi de dezbatere. Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă sau abțineri. Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

La titlu dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

La textul art.unic care cuprinde dispoziția de aprobare a Ordonanței nr.98/2001, dacă sunt obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței de urgență. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.1 și 2 care alcătuiesc cuprinsul acestei ordonanțe de urgență dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votate în unanimitate.

Mulțumesc colegului meu care îmi amintește de existența unei anexe la lege. Vă rog să urmăriți textul acesteia care se referă la lista cuprinzând utilajele din import.

Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Votată și anexa în unanimitate.

Trecem la votarea proiectului de lege. Este vorba de un proiect de lege cu caracter ordinar. Este suficient pentru aprobarea acestuia votul majorității simple.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitatea celor prezenți, s-a aprobat proiectul de lege.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale, a unei drage absorbant/refulante autopropulsată, cu magazie proprie cu capacitate de 2500 m<SUP>3</SUP>.  

Următorul proiect de lege este cel cu privire la aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant/refulante autopropulsate, cu magazie proprie, cu capacitate de 2500 m.c. Procedură de urgență.

Comisia pentru buget este rugată să ne propună timpii de dezbatere.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci propune dezbaterea acestui proiect de lege în forma adoptată de Senat. Este o lege ordinară.

Vă propunem trei minute pe total, un minut pentru fiecare intervenție.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu acești timpi. Da. Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței de urgență.

Dacă la titlul proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni.

Domnul secretar Leonăchescu dorește o intervenție asupra titlului proiectului de lege.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Este vorba de un sistem tehnic care aspiră și refulează un fluid în niște condiții de densitate date. Deci, termenul de "absorbant" aici este foarte discutabil, aș zice chiar impropriu. Nu se "absoarbe" ceva în structura unui material, ci se "aspiră" în gura de aspirație a drăgii respective.

Deci, în mod normal noi ar trebui să adoptăm în titlu termenul de "aspirant/refulant".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Termenul de "aspirant" nu ne-ar duce la resurse umane, la formulă de funcție? Rog inițiatorul să se pronunțe.

 
   

Domnul Dan Banciu:

Termenul respectă terminologia, traducerea din terminologia olandeză, fabricantul acestei drage.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia dorește și ea...

 
   

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Una este să absorbi și alta este să aspiri.

 
   

Domnul Neculai Grigoraș:

Stimați colegi,

Vreau să vă spun că termenul de "aspirare" în foarte multe cazuri, în tehnică, se folosește în aceleași condiții și similar termenului de "absorbție". Nu cred că este greșit să lăsăm textul așa cum este formulat în cuprinsul proiectului de lege.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vedeți că există o mică divergență care, de fapt, demonstrează posibilitatea ambelor terminologii. Eu v-aș propune pentru a nu ajunge la mediere cu un termen strict tehnic, să renunțăm la acest lucru care ar duce la încărcarea și a Senatului și a noastră cu o mediere în plus pentru un lucru formal. De acord? Da.

 
   

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Ce se absoarbe nu se mai refulează.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Stimați colegi,

Lucrez la Facultatea pentru Utilaj Tehnologic care se ocupă cu asemenea echipamente tehnice în construcții și vehiculăm acești termeni. Sigur, și "absorbant" înseamnă ceva în limbajul cunoașterii comune, dar limbajul tehnic de specialitate este acesta de "aspirant/ refulant". Aspiră ca imediat să refuleze, la alți parametrii de presiune, de exemplu. Deci, în mod corect ar trebui să zicem "aspirație-refulare". Absorbție înseamnă ceva într-un sistem din care nu mai iese nimic. Sugativa absoarbe apă dar nu aspiră apă. Pompa, draga etc. aspiră fluide și le refulează.

Din punct de vedere strict tehnic, ceea ce eu am propus găsiți în toate tratatele de specialitate. Din punct de vedere al cunoașterii comune și al limbajului, dacă vreți, cvasiștiințific, juridic, pe ici, pe colo, pot renunța la amendamentul meu.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule secretar, vă mulțumesc pentru înțelepciune și rog pe viitor inițiatorii să fie mai atenți la folosirea noțiunilor discutabile.

Luând act de acest lucru, supun totuși încă o dată întrebării dumneavoastră dacă mai aveți și alte obțiecțiuni la art.unic al legii. Nu aveți. În aceste condiții, se adoptă în unanimitate.

La titlul ordonanței de urgență dacă aveți observații. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Cuprinsul art. unic al ordonanței de urgență. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Fiind vorba de o lege cu caracter ordinar, supun votului dumneavoastră acest proiect amintindu-vă că este suficient pentru a se adopta votul majorității simple.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, s-a adoptat acest proiect de lege.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 283/2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al Societății de Strategie pentru Piața de Gros SRL București.  

Următorul punct: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.283/2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al societății de strategie pentru piața de gros S.R.L. București. Procedură de urgență.

Comisia pentru buget ne propune prin domnul deputat Grigoraș termenii de dezbatere.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Trei minute pe total, un minut pentru fiecare intervenție. Suntem în fața unei legi ordinare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă aveți obiecțiuni. Mulțumesc.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra?

Abțineri?

În unanimitate s-a aprobat modul de repartizare a timpilor de dezbateri.

Asupra titlului proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La textul art.unic dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

La titlul ordonanței de urgență dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Textul art.unic dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Parcurgându-se proiectul legii, textele acestuia și ordonanța de urgență, urmează să vă supun votului dumneavoastră final acest proiect. Este vorba de o lege cu caracter ordinar, pentru care este suficient votul majoritării simple.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri?

În unanimitatea celor prezenți, s-a votat și acest proiect de lege.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 277/2000 privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici din domeniul transporturilor feroviare.  

Următorul, cel pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.277/2000 privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici în domeniul transporturilor feroviare. Procedură de urgență.

Comisia pentru buget, comisia de serviciu astăzi, ne propune timpii de dezbatere prin domnul deplutat Grigoraș.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget vă propune pentru dezbaterea șși adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.277/2000, este un raport în forma prezentată, suntem în prezența unei legi ordinare, cinci minute pe total, un minut pentru fiecare intervenție.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă aveți obiecțiuni la această repartizare. Nu aveți.

Sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, am adoptat această modalitate de repartizare a timpilor de dezbatere.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege în forma adoptată.

La titlu dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Textul art.unic care cuprinde dispoziția de aprobare a ordonanței de urgență. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței de urgență. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.1 și 2 din ordonanța de urgență. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.Votate în unanimitate.

Art.3 și 4. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votate în unanimitate.

Parcurgând proiectul legii și cuprinsul ordonanței de urgență, urmează să supunem proiectul votului dumneavoastră final. Este vorba de o lege cu caracter ordinar, pentru care, potrivit art.74 alin.2, este suficient votul majorității simple a celor prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere s-a votat în unanimitate acest proiect.

V-aș ruga să-mi permiteți să cedez conducerea ședinței domnului vicepreședinte Petrescu pentru ca am de rezolvat unele chestiuni. Vă mulțumesc.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat.  

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat.

Domnul Grigoraș, din partea comisiei, ne propune timpii de dezbatere.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a hotărât ca proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei în forma prezentată.

Suntem în prezența unei legi ordinare. Vă propunem pentru dezbatere zece minute timp total, un minut pentru fiecare intervenție.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Mulțumesc.

Cine este pentru acești timpi? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul legii. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Titlul ordonanței. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.1. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.2. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.3. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.4. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.5. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.6. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.7. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.8. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.9. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.10. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.11. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.12. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.13. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.14. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.15. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.16. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Ordonanța în integralitate. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptată.

Art.unic. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Are caracter ordinar.

Cine este pentru adoptarea proiectului de lege? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, s-a adoptat.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă (votat respingerea ordonanței).  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă.

Tot Comisia pentru buget-finanțe. Observ că se propune respingerea. Vă rog să motivați această respingere.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest proiect de lege a fost inițial la Camera Deputaților. Comisia a dat raport favorabil așa cum a aprobat-o și Camera Deputaților. Senatul a respins-o. A revenit la noi pentru o nouă discuție și comisia propune adoptarea proiectului în forma prezentată de Senat, respectiv de respingere. Motivul respingerii îl constituie faptul că prevederile acestei ordonanțe au fost preluate în proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, în așa fel încât, prin unificarea legislației, rezultă un singur proiect de lege care să cuprindă toată problematica referitoare la preluarea, administrarea, valorificarea activelor bancare, precum și la atribuțiile Agenției de Valorificare a Activelor Bancare.

Vă mulțumesc.

Pentru eventualele lămuriri și vot, propunem trei minute total, și un minut pentru fiecare intervenție.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Mulțumesc.

Cine este pentru acest timp? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Reprezentantul Guvernului ce are de spus cu privire la propunerea de respingere. Nu este nimeni? Nu este. Se amână.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă (votat respingerea ordonanței).  

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă. Se modifică ceva ce am abrogat. Deci, este aceeași problematică.

Din partea Ministerului Finanțelor? punctul dumneavoastră de vedere asupra acestei problematici. Nu este o chestiune chiar atât de complicată.

   

Doamna Roxana Păun:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța nr.55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate de la datoria publică internă aduce modificări privind stingerea prin plată a datoriei publice interne rezultată din preluarea la această datorie a creanțelor bancare neperformante. Ordonanța de față și-a produs efectele juridice pentru care a fost întocmită.

Menționăm că ea inițial a fost respinsă și retrimisă Senatului pentru o nouă dezbatere în data de 10 mai 2001. De asemenea, comisia de specialitate a Camerei Deputaților a întocmit un raport de adoptare, motiv pentru care propunem și susținem și noi adoptarea acestei ordonanțe.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Bun. Asta vream să aflu.

Deci, și inițiatorul este de acord.

Dacă grupurile parlamentare au ceva de spus. Nu au nimic de spus.

Vă supun respingerea acestei ordonanțe.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a respins.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundației Atletismului Românesc (Fundației Române de Atletism) (amânarea votului final).  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundației "Atletismul românesc".

Haideți să revenim la aceea care spuneam că este amânată. Este exact aceeași problematică și este tot respingere.

Dacă sunteți de acord cu respingerea? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Amândouă au fost respinse.

Să trecem la poziția 25. Este vorba de Ordonanța nr.174/1999.

Am prea multe sfaturi din prea multe părți. Am aici un act normativ în față care este Ordonanța de urgență a Guvernului nr.174/1999. Vreți să-mi propuneți timpii? La legea cu atletismul.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundației "Atletismul românesc". Comisia pentru buget, finanțe și bănci s-a pronunțat favorabil. Propune dezbaterea și adoptarea în forma adoptată de Senat. Este o lege ordinară. Vă propunem cinci minute timp total, un minut pentru fiecare intervenție.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Cine este pentru acești timpi?

Aveți ceva de spus, domnule Brudașca? La asta cu atletismul? Alți timpi cumva? Nu.

 
   

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Aș dori să fac un scurt comentariu.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

În ceea ce privește timpii. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Referitor la titlul legii dacă sunt probleme.

Da. Poftiți! Dacă vreți să faceți comentarii, poftiți!

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor,

Domnilor miniștri,

Apreciez, în calitate de deputat al Partidului România Mare, ca binevenită adoptarea unei asemenea legi de susținere financiară a Fundației "Atletismul românesc" având în vedere performanțele excepționale înregistrate la competiții internaționale de diverse niveluri pe care le obțin atleții români.

Consider că este de datoria și a Parlamentului României ca și a Guvernului, de altfel, de a se implica mai responsabil, inclusiv din punct de vedere financiar, pentru ca să facă posibilă realizarea sportului de performanță, atletismului de performanță, date fiind semnalele negative în ultima perioadă privind dificultățile cu are sunt confruntate diversele cluburi sportive și chiar mari sportivi ai țării noastre.

Ca deputat al Partidului România Mare, salut și susțin adoptarea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Titlul legii l-am aprobat.

Titlul ordonanței. Dacă sunt comentarii? Nu sunt. Aprobat.

Articolul 1. Sunt comentarii? Observații? Nu sunt.

Articolul 2. Observații?

La art. 2 are domnul Leonăchescu observații.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Această lege se referă la un sistem de lucrări la Stadionul de atletism, municipal din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, lucrări executate de firma Pritan din Germania. Suma prevăzută pe anul 1999 din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului este cea specificată la art. 1, și art. 3 și se referă la acest lucru: "Ministerul Finanțelor va introduce modificările în bugetul de stat pe anul 1999".

Pentru mine se naște o teribilă întrebare: acum, în anul 2001, modificăm o lege a bugetului de stat elaborată în 1999, poate cu ecouri și în anul 2000.

Avem voie să facem așa ceva? Consult în această problemă Comisia juridică, de disciplină și imunități și dacă operația a fost făcută, rog inițiatorul să ne spună cum a consumat aceste sume, pe ce bază juridică.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Inițiatorul a avut bază juridică să le consume, pentru că ordonanța de urgență echivalează cu o lege. Evident, există această posibilitate ca ordonanța să nu fie aprobată prin proiectul de lege. Deci, baza pentru cheltuirea sumelor există.

Situația paradoxală, de fapt, nu chiar paradoxală, este ridicolă, este că abuzul de ordonanțe și viteza cu care sunt ele luate în discutare de către legislativ creează asemenea situații, realmente penibile, pentru că o neaprobare a ordonanței ar crea o răspundere foarte ciudată, inedită, cu care nu ne-am putea descurca.

Dar, mă rog, probabil că așa cum spunea și colegul meu Mohora, poate ar fi fost bine să fie în sală și domnul deputat Crin Antonescu, care era ministrul sportului și care probabil a fost inițiator la legea aceasta, să ne explice mai pe îndelete cum a cheltuit suma, pentru că nu văd nici o rațiune să întrebăm pe cineva din partea ministrului sportului de la ora actuală pentru cheltuiala făcută în 1999.

Deci, într-adevăr, situația aceasta creată de ordonanțele de urgență și de lentoarea cu care noi discutăm uneori aceste ordonanțe de urgență creează situații ciudate și domnul secretar Leonăchescu are pe deplină dreptate. Dar nu am putea, totuși, să respingem așa ceva acum.

Articolul 2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? 2 abțineri.

Articolul 3.

Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 4. Obiecții? Nu sunt.

La art. 3 o abținere.

Articolul 4. O abținere la art. 4.

Textul ordonanței adoptat.

Articolul unic.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

Urmează să fie supusă votului într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free (amânarea votului final).  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-free.

Comisia pentru buget, finanțe, bănci vă rog să ne propuneți timpii.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci vă propune dezbaterea și adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată, cu un amendament care este prezentat în raportul comisiei. Suntem în prezența unei legi ordinare. Vă propunem 10 minute timp total, 1 minut pentru fiecare intervenție.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Cine este pentru acest timp? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul legii.

Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Ordonanța de urgență.

Titlul ordonanței. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 1 din ordonanță. Obiecții? Nu sunt. Adoptat. Un vot contra.

Articolul 2. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 3. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Amendamentul comisiei. Vă rog să vă uitați în raportul comisiei; sunt propuse niște modificări.

Dacă asupra modificării comisiei sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 3 adoptat cu modificarea propusă de comisie.

Articolul 4. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 5. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 6. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 7. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 8. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 9. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 10. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 11. Sunt obiecții? Da, poftiți, domnule Leonăchescu.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

La art. 11 alin. 1 se prevede ca prezenta ordonanță de urgență să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2000. Putem să aplicăm retroactiv noi, acum, o lege sau ea operează din momentul publicării în Monitorul Oficial?

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Actele normative intră în vigoare în momentul publicării lor în Monitorul Oficial sau la data la care este prevăzută în cuprinsul legii. În cazul acesta avem această mențiune, la art. 11, că ordonanța care s-a publicat probabil mult mai devreme intră în vigoare de la 1 ianuarie 2000. Deci, atunci ea a intrat în vigoare și și-a produs efectele ca o lege.

Oricum, chiar și respingerea ei în clipa de față nu poate avea niște efecte retroactive. Ea și-a produs efecte juridice începând cu data de 1 ianuarie până astăzi, la o eventuală respingere, ceea ce nu cred că este cazul.

Deci, cu această obiecție, cine este pentru art. 11? Mulțumesc.

Voturi contra? 1 vot contra.

Abțineri? 1 abținere. Adoptat.

Articolul 12. Obiecții? Poftiți.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Articolul 12 prevede ca: "în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanțelor va emite norme de organizare" și așa mai departe.

Eu cred că aceste norme au fost emise deja. Deci, redactarea ar trebui recorelată cu timpul la care discutăm această lege.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Ministerul Finanțelor să ne dea o explicație asupra acestui fapt. S-au emis normele, nu s-au emis?

 
   

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Cum s-au aplicat?

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Cum s-au aplicat este o altă problemă.

Este cineva de la Ministerul Finanțelor? Este. Dați-ne o explicație la problema ridicată de domnul secretar Leonăchescu. S-au emis normele acestea sau nu s-au emis? (Se consultă cu doamna Roxana Păun de la Ministerul Finanțelor)

Deci, dumneavoastră presupuneți că sunt.

Domnul Grigoraș știe să ne spună dacă s-au emis? Deși, vă spun că lucrul acesta nu are o relevanță, dar, mă rog. S-a pus o întrebare, dorim un răspuns.

 
   

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Eu vroiam, de fapt, să comentez ce a spus domnul secretar Leonăchescu. Domnia sa propunea să recorelăm termenele. Aici nu este vorba de recorelarea termenelor, fiindcă suntem în două situații diferite: este vorba de o ordonanță care prevede ca în termen de 10 zile de la data publicării să se emită acele norme, iar legea intră în vigoare și ordonanța își face efectul de la 1 ianuarie 2000, iar legea care intră în vigoare, eventual modifică ceea ce noi am introdus în ordonanță, deci nu trebuie recorelat nimic. Termenul de 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței este valabil și trebuie să rămână așa. Cealaltă întrebare, dacă sunt emise norme sau nu, eu sunt convins că sunt emise, fiindcă aceste unități funcționează după această ordonanță.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Aș vrea să fac și eu un comentariu. Evident, ordonanța fiind intrată în vigoare și producându-și efectele juridice începând cu data de 1 ianuarie 2000, noi nu putem recorela un termen din ea atâta vreme cât a trecut atâta timp și este puțin probabil ca aceste norme să nu fi fost emise.

În cazul în care niște norme de aplicare nu sunt emise în termenul prevăzut de lege sau de o ordonanță, în cazul acesta, din practica din țara noastră, se constată că, de fapt, se stopează aplicarea legii, până la emiterea normelor respective, ceea ce este o situație categoric nefirească. Însă aceasta este practica, pentru că veți observa că, în marea majoritate a legilor pe care noi le elaborăm sau guvernele le elaborează și noi le adoptăm, lipsesc, de regulă, sancțiunile pentru nepunerea în aplicare a prevederilor unui articol sau altul. Este o situație de fapt asupra căreia trebuie să medităm.

Însă, în situația aceasta în speță nu are o relevanță juridică dacă aceste norme au fost sau n-au fost emise și există, evident, o mare probabilitate ca ele să fie emise.

De asemenea, pe reprezentanții Executivului îi rog să vină întotdeauna pregătiți, să discute despre actele normative care se află pe ordinea de zi, să știm toate detaliile, că se pun niște întrebări, fie că au relevanță, fie că n-au relevanță, inițiatorul trebuie să răspundă la întrebările puse. Întotdeauna.

Da. Domnul Brudașca.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte domnule și reprezentant al Ministerului de Finanțe,

Eu sunt puțin nedumerit în legătură cu această ordonanță. De vreme ce se vorbește despre obligativitatea elaborării în termen de 10 zile a normelor de aplicare și dacă reprezentantul Ministerului Finanțelor nu știe acest lucru, cum considerăm efectele produse în absența normelor de aplicare? Le considerăm legale sau ilegale?

Și a doua întrebare: de ce nu suntem noi capabili să facem niște legi care să se aplice d-a capo bine, fără să mai fie nevoie pe deasupra legiuitorului cineva care întocmește norme de aplicare, care nu odată încalcă spiritul și litera actului normativ la care ele se referă și își permit și libertăți pe care nu le prevede actul normativ în discuție. Acestea sunt nedumeririle mele și în legătură cu ordonanța în speță și în general cu această creativitate colaterală actului de elaborare a legilor.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, aveți dreptate. Este o întrebare pe care trebuie să ne-o punem noi înșine, pentru că noi suntem autoritatea legiuitoare în acest stat și să facem odată o dezbatere asupra acestei probleme.

Dacă aveți ceva de comentat?

 
   

Doamna Roxana Păun (consilier, Ministerul Finanțelor Publice):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cu permisiunea dumneavoastră, în termen de câteva minute, am să fiu în măsură să vă spun și Monitorul Oficial în care au fost publicate aceste norme despre care se face vorbire.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Bine. Este vorba aici de art. 12. După aceste discuții și comentarii pe care le-am avut vă supun votului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? 1 vot contra.

Abțineri? Nu sunt abțineri. Adoptat.

Ordonanța. Sunt obiecții în totalitatea ei? Nu sunt. Adoptat.

Articolul unic, așa cum ni se prezintă aici în raport modificarea.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Urmează să fie supusă votului într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România (votat respingerea ordonanței).  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România.

Comisia pentru buget, finanțe, bănci ne propune respingerea.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci propune adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată de Senat, respectiv de respingere a acestei ordonanțe, întrucât, prin Legea nr. 241 din 1998, care aprobă Ordonanța nr. 92 din 1997, a fost abrogat acest proiect de lege, respectiv Ordonanța nr. 31 din 1997.

Vă mulțumesc.

Pentru eventualele discuții, lămuriri, propunem trei minute total, un minut pentru fiecare intervenție.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Am înțeles.

Cine este pentru acești timpi de dezbatere? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Inițiatorul? Nu aveți. Sunteți de acord cu respingerea.

Grupurile parlamentare. Sunteți încântați cu propunerea aceasta de respingere? Da.

Supun la vot respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a respins ordonanța.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte (votat respingerea ordonanței).  

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte.

Din partea inițiatorului, dacă vrea cineva să ne spună ceva? Poftiți.

   

Doamna Roxana Păun:

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța nr. 74/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și a altor impozite indirecte a avut ca obiect scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import, necesare organizării Jocurilor internaționale ale elevilor desfășurate în 9 – 13 iunie 1999.

Proiectul de lege a fost respins în ședința Senatului din 12 septembrie 2000 și transmis Camerei Deputaților în vederea unei noi dezbateri.

Această ordonanță a fost în vigoare în perioada 30 august 1999 – 10 februarie 2000.

Menționăm că în prezent prevederile acestei ordonanțe au fost abrogate de Ordonanța nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, care a abrogat și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte, cu toate modificările și completările ulterioare.

Propunem plenului Camerei Deputaților și susținem respingerea acestei ordonanțe, întrucât în prezent este abrogată.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Este vorba de Ordonanța Guvernului nr. 74/1999, da? privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997.

Comisia?

 
   

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia propune adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată de Senat, respectiv de respingere, pe motivele prezentate de inițiator.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Bun. Dacă grupurile parlamentare vor să participe la dezbatere? Nu vor.

Vă supun la vot respingerea acestei ordonanțe.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? 1 vot contra.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

S-a respins.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/1998 privind acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior S.A., potrivit legislației în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989 (amânarea votului final).  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/1998 privind acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior S.A., potrivit legislației în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu dorește.

Domnul vicepreședinte al comisiei.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest proiect de lege a sosit de la Senat cu o serie de amendamente, însă Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților propune dezbaterea și adoptarea în forma prezentată de inițiator, întrucât ordonanța și-a încheiat efectele, iar amendamentele propuse de Senat nu mai au obiect.

Ca atare, vă propunem dezbaterea și adoptarea în forma prezentată de inițiator.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Am înțeles.

Titlul legii. Poftiți.

 
   

Domnul Eberhard-Wolfgang Wittstock:

Domnule președinte de ședință,

Stimate colege și stimați colegi,

Fiind o ordonanță simplă, nefiind o ordonanță de urgență, grupurile parlamentare ar putea să-și spună cuvântul în legătură cu acest proiect de lege.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Poftiți.

 
   

Domnul Eberhard-Wolfgang Wittstock:

Grupul parlamentar al Minorităților Naționale, respectiv subsemnatul, făcând parte din acest grup parlamentar, sunt, în principiu, de acord cu adoptarea acestui proiect de lege, dar nu chiar în forma pe care o propune Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Despre ce este vorba, de fapt, în acest proiect de lege?

Ordonanța Guvernului nr. 91 din anul 1998 a încercat să facă dreptate acelor persoane fizice care au fost afectate de Hotărârea Guvernului nr. 763 din 1991, adoptată de Guvernul Stolojan, cu privire la unificarea cursurilor de schimb ale leului și extinderea convertibilității interne a leului la operațiunile valutare curente. Poate vă amintiți că, atunci, societățile comerciale au fost obligate să își schimbe valuta în lei și cu acea ocazie au fost afectate și persoane fizice care au avut valută în conturile societăților comerciale turistice. Era vorba de bani câștigați în străinătate, înainte de 1989, de oamenii care au muncit în stăinătate sau cei care au primit donații și știți că existau acele shopuri unde puteai face cumpărături în valută, iar sumele se aflau în evidența acelor societăți comerciale de turism.

Guvernul Stolojan, adoptând acea Hotărâre de Guvern nr. 763 în toamna anului 1999, a încasat și valuta acestor persoane fizice. În total era vorba de aproximativ 12.000 de persoane fizice și de o sumă de 1,8 milioane dolari.

Care este problema? Comisia pentru buget, finanțe și bănci a adoptat raportul și l-a înaintat în 16 decembrie 1998. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, la vremea respectivă, a dat un aviz și a inclus în avizul lui niște amendamente. Comisia sesizată în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, nu a ținut cont de aceste amendamente, iar când raportul a fost difuzat, personal am depus, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului Camerei Deputaților, la ora respectivă, un amendament personal, iar Comisia pentru buget, finanțe și bănci ar fi fost obligată să întocmească un raport suplimentar, ceea ce nu s-a întâmplat. Deci, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, sesizată în fond, nu s-a exprimat nici asupra amendamentelor Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, nici asupra amendamentului meu și de aceea eu aș sugera ca acest proiect de lege să fie trimis înapoi Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și să fie reanalizat.

De fapt, ce am solicitat? Ordonanța inițială prevedea ca sumele care trebuiau restituite acestor persoane fizice să se achite în lei, la cursul de schimb practicat de Banca Națională la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Eu am propus ca restituirea sumelor să se facă la cursul de schimb de la data efectuării plății, pentru că până la aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului a avut loc un proces de devalorizare a leului. Când a fost adoptată ordonanța, dolarul era cam 8.300 lei sau 8.700 lei, când s-a aplicat, era deja peste 13.000 lei și erau multe persoane – eu am cunoștințe – care au refuzat să primească banii pe care statul îi datora. Și eu consideram că era corect așa, pentru că statul a încasat acești dolari, a lucrat ani de zile cu acești bani, neplătind nici un fel de dobândă.

Afirmația care se face în adresa prin care comisia sesizată în fond confirmă raportul inițial, că această ordonanță și-a încheiat efectele, nu este adevărată, pentru că și astăzi sunt persoane care au refuzat să primească sumele prevăzute.

Personal aș propune ca acest proiect de lege să fie retrimis Comisiei de buget, finanțe și bănci, care să se exprime asupra acestor propuneri de amendare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Acum eu ce să spun? Am înțeles că noi ne referim aici la o persoană juridică care nu mai există. Și în cuprinsul ordonanței se vorbește despre plată din profitul BRCE-ului. BRCE-ul nu mai este. Noi am dori să reglementăm, în sensul celor spuse de dumneavoastră, însă, știți, de unde nu este nici Dumnezeu nu cere.

Bun. Să vorbească și domnul Leonăchescu care a solicitat cuvântul, dați și dumneavoastră explicații în continuare și să vedem ce ne spune și domnul Grigoraș.

 
   

Domnul Eberhard-Wolfgang Wittstock:

În primul rând, eu accept orice explicație, dar cred că
Comisia pentru buget, finanțe și bănci datorează o explicație vizavi de aceste amendamente. Și pe de altă parte, cred că persoana juridică în cauză are succesori.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

AVAB-ul.

 
   

Domnul Eberhard-Wolfgang Wittstock:

Banca Comercială Română poate.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Suntem în prezența unei ordonanțe care a intrat în vigoare cândva, conform art.2, și și-a produs efectele. Conform postulatelor privind ordonanțele și ordonanțele de urgență, și-a produs efectele!

Apoi, art.2 alin.2 prevede termene: "15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe".

Mai departe, la art.4: "90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei ordonanțe".

Deci, ce mai discutăm noi dacă ea deja și-a produs efectele până acum?

Eu aș vrea, însă, să relev, printre altele, incertitudinea în care ne aruncă această lege de tip restaurativ, elaborată pe un model reducționist.

La art. 1, se spune: "Provenite din salariile pentru munca prestată în străinătate, donații, cadouri sau alte sume în valută, primite și economiste de aceștia". Eu vă întreb, pe ce perioadă de timp se socotește munca prestată în străinătate, din care au primit niște sume? Nu ar trebui să punem niște termene: "de la... până la..."? "Munca prestată în străinătate în perioada cutare"? Sau: "Din 1940..." Sau: "De la începutul veacului..." Sau, de când vrem să facem această restitutio in integrum? Nu? Așa gândim.

Iată, deci, coordonate pe acest proiect de lege care pe mine mă fac să vă formulez următoarea propunere: fie o trimitem la inițiator, să o redacteze în conformitate cu câștigul de aplicare, până acum, fiindcă ea și-a produs efectele, nu? fie cu noile puncte de vedere privind acest domeniu. Sau, dacă poate (și cred că poate), comisia de specialitate să preia tema și să ne aducă legea în contemporaneitate. Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul Grigoraș, dacă puteți să ne dați explicații?

 
   

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Indiferent câte amendamente se vor face acum, ele nu mai pot fi preluate în ordonanță, întrucât aceasta, așa cum spunea domnul secretar Leonăchescu, și-a făcut efectele.

În legătură cu neclaritatea privitoare la art. 1 lit. 1, mie mi se pare că lucrurile sunt foarte clare, e vorba de sumele depuse în contul Băncii Române de Comerț Exterior și existente în evidența contabilă a societăților comerciale din turism. Nu face precizarea în ce perioadă, deci, la data la care este emisă ordonanța se lua în considerare sumele care figurau în contul Băncii Române de Comerț Exterior.

În legătură cu propunerea antevorbitorului, cu privire la amendamente depuse și neluate în considerare, e vorba de o altă perioadă, de legislatura trecută. Comisia actuală de buget finanțe și bănci nu are nici un punct de vedere în legătură cu aceasta, a întocmit raportul în situația în care ne aflăm – respectiv, ordonanța și-a încheiat efectele, propunem și menținem în continuare punctul de vedere, de a fi dezbătută și adoptată în forma prezentată de inițiator.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă alte grupuri parlamentare au ceva de spus? Rămâne, totuși, obiecția domnului Wittstok, în sensul că, în clipa în care cineva depune un amendament, trebuie să se facă vorbire în raport. Dar, mă rog, e vorba de fosta Comisie pentru buget, finanțe, care a făcut aceste rapoarte. Însă, pe viitor, să se ia în considerare de către toți președinții de comisie această obiecție, pentru că așa e regulamentar și corect.

Titlul legii. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Titlul ordonanței. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții, adoptat.

Art. 1 al ordonanței, sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Art.2, sunt obiecții? supunem la vot art. 2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? 2 voturi contra.Cine e contra, ridicați mâna sus, ca să puteți fi numărați, că nu putem să stăm prea mult! 14 voturi contra, îmi spune domnul Leonăchescu.

Abțineri? 3abțineri.

Voturi pentru? Vă rog să ridicați mâna sus, toți! Numărați-i! 24 de voturi contra. A trecut art. 2.

Art. 3.

Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna! Numărați! 27 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 16 voturi contra.

Abțineri? 1 abținere.

Adoptat și art. 3.

Articolul unic al legii. Sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? 24 voturi pentru.

Voturi contra? 17 voturi contra.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

S-a adoptat.

Se va supune în integralitate într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/1998 pentru regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr.20/1996 și a dobânzilor aferente acestor credite (votat respingerea ordonanței).  

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1998 pentru regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 și a dobânzilor aferente acestor credite.

Propuneți timpii de dezbatere, vă rog.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Suntem într-o situație mai specială. Comisia pentru buget, finanțe și bănci a întocmit raport favorabil, propunând dezbaterea și adoptarea în forma prezentată. Ne facem mea culpa. dintr-o scăpare, nu s-a observat la data respectivă că această aprobare a fost abrogată prin Ordonanța Guvernului nr. 49/2000, care a și fost aprobată prin Legea nr. 349/2001.

Citesc din Ordonanța nr. 49/2000, art. 4: "Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aborgă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/1998 privind regularizarea unor credite ale Băncii Agricole S.A. ș.a.m.d."

În aceste condiții, vă propunem reformularea articolului unic, din: "Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66 ș.a.m.d." în: "Se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/29 decembrie 1998 pentru regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 și a dobânzilor aferente acestor credite". Și ne cerem scuze pentru această eroare. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Am înțeles. Deci, este vorba de o respingere.

Dacă inițiatorul are ceva de comentat? Sunteți de acord cu această respingere.

Grupurile parlamentare? Poftim, domnule Brudașca.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Și opoziția, pe care o reprezentăm, pentru că restul văd că nu prea există, nici la propriu, nici la figurat, este întru totul de acord cu respingerea acestei ordonanțe de urgență, în primul și în primul rând pentru că este un drept moral, de responsabilitate față de acest popor, care și prin această bancă, ca și prin alte activități la fel de păguboase, a avut de suferit de pe urma modului în care s-a înțeles să se facă activitate bancară în această țară. Or, Banca Agricolă S.A. reprezintă, din acest punct de vedere, unele dintre etaloanele negative ale activității de până în prezent în domeniul bancar.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumim.

Poftiți.

 
   

Domnul Raduly Robert Kalman:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

În primul rând, trebuie să spunem că mai suntem, chiar dacă antevorbitorul meu... deci, noi mai existăm și suntem în opoziție.

În ceea ce privește fondul problemei, este indiscutabil că, dacă este abrogat deja, deci nu mai este în vigoare un proiect de lege, o ordonanță, nu mai putem să aprobăm. Însă, pe procedură, trebuie să atragem atenția că strict procedural ar fi fost ca acest raport de adoptare să fie retrimis în comisie, care să întocmească un nou raport, pentru respingere. Aceasta ar fi fost calea strict procedurală.

Bineînțeles că fondul problemei, legat de activitatea Băncii Agricole S.A., nu poate fi discutat aici, în 30 de secunde sau într-un minut și jumătate, pentru că ar trebui să comporte o analiză mult mai profundă. Aici nu e vorba e fond, e vorba de o chestiune de procedură. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Bun. Dacă această ordonanță este abrogată în mod categoric și explicit de un alt act normativ, nu are nici un sens, acum, să corectăm această eroare materială a Comisiei pentru buget, finanțe printr-o retrimitere.

Deci, vă propun să fim de acord cu respingerea.

Cine este pentru? Mulțumim.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a respins.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole S.A (amânarea votului final).  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole S.A.

Poftiți, domnule Grigoraș.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia a reținut un amendament. Vă propunem, pentru dezbaterea și adotarea acestui proiect, 5 minute pe total și 1 minut pentru fiecare intervenție. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Cine este pentru acești timpi? Vă mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul legii. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul ordonanței. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

La art. 1, comisia a făcut o modificare. Dacă sunteți de acord cu art. 1, așa cum a fost modificat? Da, vă mulțumesc. Nu sunt obiecții.

La pct. 1 și 5 de la art. 1 nu sunt obiecții. Adoptat.

Art. 2. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art. 3. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art. 4. Nu sunt obiecții. Adoptat.

În integralitate, ordonanța. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptată.

Articolul unic. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Va fi supus votului, în integralitate, într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.154/1999 pentru modificarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A (votat respingerea ordonanței).  

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/1999 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole S.A.

Poftiți, să ni se propună respingerea acestei ordonanțe. Motivați respingerea.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia propune respingerea acestui proiect, întrucât textul a fost preluat în ordonanța pe care acum un minut am finalizat-o, respectiv, în amendamentul propus. Pentru eventuale lămuriri și dezbateri, 3 minute pe total și 1 minut pentru fiecare intervenție este propunerea noastră. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Bine, mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu acești timpi? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Inițiatorul are ceva împotriva respingerii? Nu, nu are nimic împotrivă.

Grupurile parlamentare? Nu.

Vă propun respingerea acestei ordonanțe.

Cine este pentru respingere? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat propunerea de respingere.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participației statului la capitalul social de la societățile comerciale „TRACTORUL - UTB S.A. Brașov, „MAT - S.A. Craiova, „HART - S.A. Miercurea Ciuc și „ARO - S.A. Câmpulung Muscel, precum și alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat, Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare (votat respingerea ordonanței).  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participației statului la capitalul social de la societățile comerciale Tractorul UTB S.A. Brașov, MAT S.A. Craiova, "Hart" S.A. Miercurea Ciuc și Aro S.A. Câmpulung Muscel, precum și alocarea sumei de 200 miliarde de lei de la bugetul de stat Regiei autonome a îmbunătățirilor funciare.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci ne propune respingerea. Vă rog să motivați.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia propune respingerea acestui proiect, întrucât ordonanța a fost abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2000 și, ca atare, nu mai are obiect. Vă propunem, pentru lămuriri și dezbateri, 3 minute pe total și 1 minut pentru fiecare intervenție. Este o lege ordinară. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă sunteți de acord cu acești timpi? Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Dacă inițiatorul are ceva împotriva respingerii? Nu sunt obiecții. De acord cu respingerea.

Dacă grupurile parlamentare au comentarii de făcut? Nu. Presupun că sunteți de acord cu această respingere.

Vă propun să votăm respingerea ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? 1 abținere.

Cu 1 abținere, s-a adoptat respingerea acestei ordonanțe.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participației statului la capitalul social de la societățile comerciale „TRACTORUL - UTB S.A. Brașov, „MAT - S.A. Craiova, „HART - S.A. Miercurea Ciuc și „ARO - S.A. Câmpulung Muscel, precum și alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat, Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare (amânarea votului final).  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participației statutului la capitalul social de la societățile comerciale Tractorul Tractorul UTB S.A. Brașov, MAT S.A. Craiova, "Hart" S.A. Miercurea Ciuc și Aro S.A. Câmpulung Muscel, precum și alocarea sumei de 200 miliarde de lei de la bugetul de stat Regiei autonome a îmbunătățirilor funciare.

Poftiți.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Este legat de ce am discutat adineauri, prin acest proiect de lege se propune abrogarea ordonanței pe care am respins-o cu câteva minute înainte. Propunem adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată. Vă sugerăm 5 minute pe total, 1 minut pentru fiecare intervenție. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Pentru acești timpi, votul dumneavoastră. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Grupurile parlamentare? Domnul Leonăchescu.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În ordinea de zi pe care am primit-o la casete, această lege este menționată ca având un raport de respingere din partea Comisiei pentru buget. Eu înțeleg, acum, că este vorba de o rectificare și raportul propune adoptarea.

A doua observație pe care îmi permit să o fac este următoarea: în hotărârea din 29 iunie 2000 se cer 200 de miliarde de lei, în Ordonanța de urgență nr. 21/2000 se cer 200 de miliarde de lei, în Legea nr. 80/2000 se cer 200 de miliarde de lei, în avizul Consiliului Legislativ pct. 4, alocarea sumei de 200 de miliarde de lei de la bugetul de stat. Nu știu cum s-a ajuns la 2.000 de miliarde de lei și bănuiesc că este vorba de eroare de dactilografiere, preluată în adresa trimisă de Guvern de fostul președinte al Camerei Deputaților, Ion Diaconescu. Este prima dată când de la 200 de miliarde se sare la 2.000 de miliarde și în raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din 20 iunie 2001 se păstrează această eroare de 2.000 de miliarde de lei. Și Comisia pentru buget ne anunță încă o dat㠖 iată, adresa din stânga, cu nr. 46.047 R – tot 2.000 de miliarde de lei.

Să fim bine înțeleși, saltul de la 200 de miliarde de lei la 2.000 miliarde de lei este absolut impresionant și sunt siderat de o asemenea greșeală. Cred că trebuie să facem corectura de rigoare.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă inițiatorul are ceva de spus? Comisia? Cine dorește să dea lămuriri?

Comisia.

 
   

Domnul Neculai Grigoraș:

Este reală eroarea semnalată de domnul secretar Leonăchescu, însă este vorba de o eroare, de data aceasta, preluată încă din corespondența Guvernului. Cifra reală este de 200 miliarde de lei și peste tot trebuie să operăm cu această cifră, și nu 2 mii de miliarde de lei. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Am înțeles. Deci, este vorba de o eroare materială, este de fapt, vorba, de 200 de miliarde de lei.

Titlul legii. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Titlul ordonanței. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul unic al ordonanței. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Deci, ordonanța este adoptată.

Articolul unic al legii. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

În integralitate, se va supune votului într-o ședință specială de vot.

Vreau să vă anunță că, referitor la Ordonanța de urgență nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-free, normele metodologice la care s-a făcut vorbire în discutarea acestei ordonanțe au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 54/13 ianuarie 2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 23/24 ianuarie 2000. Deci, avem și normele.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.166/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă (votat respingerea ordonanței).  

Trecem la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă.

Comisia pentru buget, finanțe ne propune respingerea. Vă rog să motivați.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci propune respingerea acestui proiect de lege, întrucât prevederile sale au fost preluate odată cu aprobarea Legii nr. 409/19 iulie 2000, în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor.

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. Pentru eventualele lămuriri și intervenții, propunem 3 minute pe total, 1 minut pentru fiecare intervenție.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Cine este de acord cu acești timpi? Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Dacă inițiatorul este de acord cu această propunere de respingere? Da, este de acord.

Dacă grupurile parlamentare vor să participe la dezbateri? Nu dorește nimeni.

Deci, vă propun respingerea ordonanței de urgență.

Cine este pentru respingere? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat respingerea.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acțiuni a creanțelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale și Fondului Proprietății de Stat la unele societăți comerciale (votat respingerea ordonanței).  

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acțiuni a creanțelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului fondurilor speciale și Fondului Proprietății de Stat la unele societăți comerciale.

Comisia pentru buget, finanțe a propus, de asemenea, respingerea. Vă rog să motivați această respingere.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget a propus respingerea acestui proiect de lege și nu suspendarea aplicării prevederilor Ordonanței nr. 205, așa cum a decis Senatul. Și a propus respingerea, întrucât Ordonanța nr. 205/2000 a fost respinsă prin legea nr. 295/2001 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303/8 iunie 2001.

ca atare, comisia vă propune respingerea acestui proiect de lege și vă sugerăm, pentru dezbatere și pentru lămuriri, 3 minute pe total și 1 minut pentru fiecare intervenție. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Mulțumesc.

Cine este pentru acești timpi de dezbatere? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? nu sunt.

Dacă inițiatorul este de acord cu această propunere de respingere? Da. Vă mulțumim.

Grupurile parlamentare, dacă vor să participe la dezbateri? Bun, înțeleg că sunteți de acord cu această respingere.

Supun votului respingerea ordonanței.

Cine este pentru respingere? Vă mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a respins ordonanța.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 4 al Legii nr. 156/1997 privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat (votat respingerea propunerii legislative).  

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 al Legii nr. 156/1997 privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat.

Inițiatorul, dacă dorește să ia cuvântul? Nu dorește.

Din partea comisiei, ați propus respingerea, vă rog să motivați această respingere.

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a propus plenului Camerei respingerea acestuia, din următoarele motive:

În primul rând, propunerea legislativă conține o eroare de fond, deoarece consideră rambursarea creditelor angajate de societățile comerciale de tip Agromec și plata dobânzilor aferente ca obligații în sarcina fostelor cooperative agricole de producție, beneficiarele serviciilor de lucrări mecanice prestate în perioada 1990-1991. Această eroare conduce în mod artificial la concluzia că inițiativa legislativă poate fi circumscrisă stării de aplicare a Legii nr. 156/1997. în realitate, dispozițiile inițiativei legislative nu se circumscriu obiectului de reglementare al Legii nr. 156 privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și de alte persoane juridice rămase în urma desființării fostelor cooperative agricole de producție, întrucât această lege se referă strict la acoperirea financiară a datoriilor fostelor cooperative agricole de producție care s-au desființat potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel încât introducerea unui nou alineat, 2, cu privire la societățile comerciale de tip Agromec nu corespunde obiectului de reglementare al acestei legi.

În al doilea rând, inițiatorii propunerii legislative nu precizează nici sursa din care sumele preluate la datoria publică vor fi acoperite, încălcându-se astfel dispozițiile art. 137 alin. 5 din Constituția României, care prevede că nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare, precum și ale art. 10 alin. 1 din Legea nr. 72 privind finanțele publice, care prevede că: "În bugetul de stat și în bugetul asigurărilor sociale nu se pot înscrie și aproba cheltuieli fără stabilirea surselor din are urmează a fi efectuate".

În aceste condiții, comisia propune respingerea acestei inițiative legislative. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbatere? Nu doresc.

Vă propun respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? 1 abținere.

Cu 1 abținere, s-a respins propunerea legislativă.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind scutirea de taxe și impozite pe activitățile productive și comerciale desfășurate în mod individual de pensionari (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă cu privire la scutirea de taxe și impozite pe activitățile productive și comerciale desfășurate în mod individual de pensionari.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvîntul? Nu dorește.

Din partea Comisiei pentru buget, finanțe, ați propus respingerea?

   

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget propune și în acest caz respingerea propunerii legislative, întrucât măsura propusă este discriminatorie, atât față de persoanele care realizează venituri supuse impozitării, cât și față de pensionarii care realizează venituri de altă natură decât cele propuse a fi scutite de impozit pe venit și alte taxe. Și, totodată, față de pensionarii care desfășoară aceeași activitate sub formă de organizare asociată.

Având în vedere aceste observații, comisia propune respingerea inițiativei legislative. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Grupurile parlamentare? Domnule Leonăchescu, poftiți.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Această inițiativă legislativă venea în sprijinul acelor persoane, pensionari, ale căror pensii, fiind foarte mici, îi obligă la un efort suplimentar, să câștige dreptul la viață pe alte canale. Nu vrem să-i scutim de impozite. În schimb, am scutit de impozite produsele care se vând în magazinele "duty-free" din aeroporturi. Este corect?

Dați-mi voie să susțin acest segment al populației noastre, din ce în ce mai neglijat, și să spun că nu sunt de acord cu respingerea unei legi care își propune să îmbunătățească sursele de venit ale pensionarilor. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Alte grupuri parlamentare? Nu.

Să considerăm dezbaterile generale încheiate și să supunem respingerea într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind protecția socială a persoanelor cu venituri mici prin impozitarea diferențiată a bunurilor de bază (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă privind protecția socială a persoanelor cu venituri mici prin impozitarea diferențiată a bunurilor de bază.

Inițiatorul. Poftiți.

   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

N-am știut, în momentul în care am depus la Secretariatul Biroului permanent al Camerei Deputaților acest proiect legislativ, că el va inspira pe primul-ministru al României care, recent, a declarat că este necesară impunerea unei asemenea impozitări diferențiate, tocmai pentru a pune oarecum opreliște acestei sarabande a restituirilor fără limită a tot ceea ce, cândva, în mod licit sau ilicit, a fost deținut ca proprietate.

Am avut în vedere acest proiect legislativ în primul rând datorită necesității de echitate socială care trebuie asigurată în această țară, pentru ca diferențele acestea care se adâncesc de la o zi la alta între diversele categorii sociale să fie oarecum temperate.

În al doilea rând, această lege își propune ca, din sumele rezultate în urma aplicării unei asemenea impozitări diferențiate, după modelul unor state occidentale, în cazul nostru să fie folosite pentru protecție socială reală și, în mod deosebit, pentru construirea de locuințe sociale și de locuințe pentru tinerele generații.

Având în vedere dificultățile pe care le are la acest capitol în momentul de față Puterea, indiferent de culoarea sa politică, este necesar să fie sprijinită, pentru a asigura o asemenea resursă financiară, în vederea rezolvării unor probleme sociale de protecție socială din ce în ce mai pronunțate pentru persoanele cu venituri mici și foarte mici.

În al doilea rând, se cunoaște faptul că în ultima perioadă de timp construcțiile care sunt realizate în domeniul acesta al locuințelor sociale sau al locuințelor pentru tineret sunt aproape ca inexistente. Ceea ce se întâmplă prin ANL și prin alte acțiuni de tip caritabil nu sunt în măsură să rezolve această problemă stringentă, această necesitate de spațiu de locuit pentru cei defavorizați și pentru tineri.

Această lege am gândit-o și în ideea, așa cum spuneam, a unei justiții sociale, pentru că nu este normal și nici moral, dacă vreți, ca cel care deține un număr mai mare de imobile, de autoturisme sau de alte bunuri, inclusiv teren, să plătească la același nivel cu persoanele care nu au o situație materială similară.

Diferențele de impozitare pe care le-am propus și care pot fi eventual modificate sunt de natură să nu creeze nedreptăți persoanelor cu asemenea proprietăți multiple și, în felul acesta, să nu fie considerate ca fiind defavorizate în raport cu restul cetățenilor. Oricum, ei sunt deasupra cetățenilor, prin poziția socială și materială pe care o dețin și, în consecință, este și moral și corect să plătească suplimentar prin impozitare, pentru bunurile pe care le dețin.

Mulțumesc pentru atenție.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, vă mulțumesc.

Vicepreședintele comisiei.

 
   

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a analizat Propunerea legislativă privind protecția socială a persoanelor cu venituri mici prin impozitarea diferențiată a bunurilor de bază, și a hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea acesteia. Aceasta, ca urmare a faptului că inițiativa legislativă determină o situație discriminatorie pentru o categorie de persoane și, totodată, descurajează investițiile imobiliare.

Din cuprinsul propunerii legislative se desprinde ideea constituirii unui fond special care să fie utilizat pentru construirea de locuințe sociale și pentru protecția socială a persoanelor defavorizate, a disponibilizaților și șomerilor, încălcându-se astfel prevederile art.19 alin.5 din Legea nr.72/1996 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. De altfel, pentru această situație există o reglementare cadru, Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, modificată prin Ordonanța Guvernului nr.7/2001, nemaifiind necesare alte prevederi legale care să stabilească o impozitare diferențiată în funcție de venituri.

Ca atare, comisia vă propune respingerea acestei inițiative, cu mențiunea că face parte din categoria legilor organice.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Grupurile parlamentare, dacă doriți să participați la dezbaterile generale.

Poftiți, domnule Ráduly. Din partea UDMR-ului.

 
   

Domnul Róbert Kálmán Ráduly:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Câteva considerente pe marginea acestui proiect de lege.

În primul rând, dacă vreți, considerentul cel mai general este legat de utilizarea unor termeni specifici finanțelor publice în mod eronat. Inițiatorul vorbește, cel puțin în titlul propunerii legislative, de venituri.

Trebuie să spunem că impozitul pe venituri este una, iar impozitul pe avere este alta. Ceea ce avem însă în conținutul acestui proiect de lege reglementează materia impozitul pe avere, respectiv imobilele deținute, bunurile mobile, autoturisme și imobilele, cele două categorii – construcțiile – locuințe și terenurile agricole, respectiv suprafețele cu terenuri forestiere. Aceasta este prima mare problem㠖 o confuzie a inițiatorului, legată de cele două aspecte, și ar fi trebuit, dacă dorea să se refere la această materie, să inițieze modificarea Legii nr.27/1994, cu modificările și completările ulterioare, care este legea care reglementează domeniul impozitelor și taxelor locale.

Trebuie să spunem că aici este vorba de impozite și taxe locale. Drept urmare, o indvertență procedurală ar fi că aici ar trebui să avem și punctul de vedere al Legii primarilor și, respectiv a președinților de consilii județene, a consilierilor locali, pentru că este o problemă ce privește legislația locală și, drept urmare, în conformitate cu Legea nr.215/2001, legislația privind administrația publică locală, este obligatorie solicitarea punctului de vedere al dumnealor.

În altă ordine de idei, trebuie să mai spunem două lucruri. Unul este legat de încălcarea flagrantă a principiului autonomiei locale.

Noi am tot încercat, cel puțin din ’96 încoace, să garantăm autorităților administrației publice locale ca veniturile pe care le percep din taxele și impozitele care sunt percepute de dânșii să fie cheltuite în conformitate cu dorințele, cu deciziile consiliilor locale și județene. Asta este, în opinia noastră, unul dintre aspectele de bază ale autonomiei locale.

Aici, inițiatorul vine și spune că vrea să oblige ca o anumită cotă parte din aceste impozite pe avere să fie obligatoriu cheltuite cu un scop anume. Deci asta ar fi clar din partea Legislativului, din partea Parlamentului, dacă s-ar adopta o încălcare flagrantă a acestui principiu.

Tot în același context, trebuie să mai spunem că aici se referă deopotrivă la anumite aspecte care astăzi nu există. Deci astăzi nu avem impozit pe terenul agricol și nici pe terenul cu suprafață forestieră. Nu există acest impozit. El este suspendat, dacă memoria nu mă înșeală, până în 1 ianuarie 2005. Inițiatorul vine și vrea să introducă acest impozit. Este de discutat dacă este bine sau rău, dar, oricum, vrea să aducă tuturor categoriilor care dețin suprafețe forestiere acest impozit suplimentar.

În încheiere, aș vrea să vă mai spun un lucru și să vă dau un exemplu de ce nu este bine cum este conceput acest proiect de lege, pentru că este făcut, din păcate, pe picior. Astăzi, dacă mergem în oricare fermă agricolă care se respectă din lumea civilizată europeană găsim mai multe vehicule care sunt utilizate în aceste ferme. Ar fi imoral, spunem noi, ca astăzi, în România, când suntem într-o fază incipientă a capitalizării acestor ferme agricole care există, dar care sunt puține, din păcate, să venim cu impozite suplimentare pentru al doilea, al treilea, al patrulea vehicul. Pentru că, în opinia noastră, numai având cel puțin patru, cinci vehicule, un fermier va reuși să muncească o suprafață de 20-30 de hectare și va asigura o producție suficientă.

Iată multe exemple pentru care, în opinia mea personală, acest proiect de lege nu poate fi susținut. Totuși, tema pe care o ridică colegul nostru, domnul deputat Brudașca, este o temă la care trebuie să ne gândim, însă nu pe picior, ci, așa cum dânsul a spus și eu am studiat această problemă, cum fac Parlamentele europene care se respectă. De exemplu, Parlamentul francez, când vrea să modifice legislația privind impozitele și taxele locale, trimite o serie de experți și specialiști, studiază toată legislația incidentă de la Elveția până la Austria, de la Suedia până Spania, în acest domeniu, se face o documentare foarte serioasă și, după aceea, după multe discuții, se recreionează acest domeniu deosebit de important. Cred că pentru noi, inclusiv în cazul României, la fel ar trebui să facem, pentru că, dacă nu, riscăm să nu ajungem departe.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, vă mulțumesc.

Dacă alte grupuri parlamentare doresc să participe la dezbatere. Nu doresc să participe la dezbatere.

Vom supune votului această propunere de respingere într-o ședință specială de vot.

 
   

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Drept la replică!

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul profesor Brudașca cere un drept la replică. Poftiți.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

N-aș vrea, domnule președinte și domnilor colegi, să cred că și domnul coleg Robert Ráduly a citit pe picior acest proiect de lege, pentru că nu înțeleg altfel confuzia pe care o face chiar din debutul intervenției domniei sale. Dacă ar fi citit cu exactitate acest titlu, și-ar fi dat seama că este vorba de protecția persoanelor cu venituri mici, prin impozitarea diferențiată a bunurilor de bază, deci a averii, nu a veniturilor. În consecință, nu consider că prima parte a invervenției domniei sale este justificată și motivată.

În al doilea rând, în ceea ce privește partea finală a aceleiași intervenții, ceea ce am avut eu în cap a fost vorba de aplicarea acestor impozite pentru terenuri agricole și terenuri silvice, în momentul în care acestea vor intra în vigoare în România, iar impozitarea pentru autovehicule are în vedere doar autovehiculele de lux, nu și cele care sunt folosite în procesul de producție sau în activitatea agricolă.

Acestea erau motivațiile pe care țineam să le aduc la cunoștința și a domniei sale și a dumneavoastră, pentru a se elimina orice fel de confuzie de interpretare în acest sens. Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Am înțeles.

Deci, așa cum am spus, rămâne să fie supusă votului într-o ședință specială de vot.

 
Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:  

Permiteți să vă supun aprobării niște comisii de mediere.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea în mod gratuit a speței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale;

Comisia de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea în mod gratuit a speței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale: Burnei Ion, Ionescu Dan, Naidin Petre, de la Grupul parlamentar al PSD; Abiței Ludovic, Popa Constanța - Grupul parlamentar PRM; Patachi Iulia - UDMR; Florea Ana - Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului;

Comisia de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului: Buzatu Dumitru, Todoran Pavel, Andrei Ioan - Grupul parlamentar al PSD; Apostolescu Maria, Enescu Nicolae - Grupul parlamentar al PRM; Barbu Gheorghe - Grupul parlamentar al PD; Știrbeț Cornel - Grupul parlamentar PNL.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului;

Comisia de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului: Baltă Tudor, Bar Mihai, Boajă Minică, Neamțu Horia Ion - Grupul parlamentar al PSD; Baban Ștefan - Grupul parlamentar al PRM; Cladovan Teodor - Grupul parlamentar al PD; Winkler Iuliu - Grupul parlamentar al UDMR.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații;

Comisia de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații: Neagu Victor, Ionel Adrian, Nădejde Vlad George - Grupul parlamentar al PSD; Eserghep Gelil - Grupul parlamentar al PRM; Moraru Constantin Florentin - Grupul parlamentar al PRM; Micula Cătălin - Grupul parlamentar al PNL; Babiaș Iohan Peter - Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

  Proiectul de Lege privind accesul la informațiile de interes public.

Deputații propuși în Comisia de mediere la Proiectul de Lege privind accesul la informațiile de interes public: Voicu Mădălin, Moldovan Carmen Ileana, Niculicea Eugen - Grupul parlamentar al PSD; Bălăeț Mitică - Grupul parlamentar PRM; Vasilescu Lia Olguța - Grupul parlamentar al PRM; Onisei Ioan - Grupul parlamentar al PD; Muscă Monica Octavia - Grupul parlamentar PNL.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Deci, am adoptat componența acestor comisii de mediere.

Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate de către deputați membrilor Guvernului.  

Trecem la ultima parte a ședinței noastre, interpelările parlamentare.

Primele intervenții, domnul Brudașca Damian.

   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

Interpelările pe care le-am pregătit se adresează primului-ministru al României.

Este vorba de, după părerea mea, modul ilegal în care s-a folosit, fără organizare de licitații, suma de 51.000.000.000 de lei, aprobată prin Hotărâre de Guvern nr.801 din 23 august a.c. În interpelare sunt cuprinse detalii în legătură cu aceste aspecte pe care le-am semnalat. La momentul răspunsului, voi dezvolta această interpelare.

Cea de-a doua se adresează domnului Mihai Tănăsescu, ministrul Finanțelor, și are în vedere câteva explicații pe care le doresc pe câteva spețe fiscale, în legătură cu modul de interpretare a unor articole și alineate din ordonanțe de urgență ale Guvernului. Mă refer la cea cu nr.217/1999; pct.26 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.133/1999; pct.18 din aceeași ordonanță, ca și în legătură cu cap.IX, art.42 alin.3 și 43 din Legea nr.32/2000. Voi dezvolta și această interpelare la momentul potrivit.

Mulțumesc pentru atenție.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, vă mulțumesc.

Domnul Szekely Ervin-Zoltán.

 
   

Domnul Ervin-Zoltán Szekely:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea este adresată domnului Răzvan Theodorescu, ministrul Culturii și Cultelor.

Obiectul interpelării se referă la imposibilitatea aplicării Legii nr.182 din 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, din cauza neemiterii în termenul stabilit a normelor de aplicare.

Anexez la prezenta dezvoltarea interpelării, și voi arăta aceste motive data viitoare, când voi prezenta dezvoltarea. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, vă mulțumesc și eu.

Domnul Baban Ștefan.

 
   

Domnul Ștefan Baban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Având în vedere că suntem obosiți, voi spune numai despre ce este vorba în mare.

Prima interpelare este adresată doamnei Daniela Bartoș, ministrul Sănătății, și se referă la dorința politică a Executivului de a reeșalona datoriile datornicilor către Fondul de Asigurări de Sănătate.

Cea de-a doua interpelare este în legătură cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24 din 2001, și cer niște lămuriri de la domnul ministru Tănăsescu Nicolae, de la doamna ministru Silvia Ciornei, fiindcă se referă la impozitul pe venit referitor la micro-întreprinderi.

Depun cele două interpelări la Secretariat și vă mulțumesc. Bună seara.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, și eu vă mulțumesc.

Domnul Mardari Ludovic.

 
   

Domnul Ludovic Mardari:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată domnului președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Eugeniu Țurlea, și se referă la întocmirea deficitară a normelor anexă la contractul cadru încheiat între CNAS și Ministerul Sănătății. Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul Popa Cornel.

 
   

Domnul Cornel Popa:

Domnule președinte,

Interpelarea pe care o adresez are ca destinatar pe domnul prim-ministru al României, domnul Adrian Năstase, și vizează două aspecte: unul, discrepanța dintre sumele pe care Bihorul le aduce ca aport la bugetul de stat și sumele care se întorc în teritoriu.

Al doilea aspect se referă la discriminarea pe care județul Bihor o manifestă vizavi de repartizarea în teritoriu a sediilor celor mai importante instituții publice, de asemenea, subiect pe care îl voi detalia la momentul potrivit. Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul Dobre Victor. Nu este.

Domnul Moisescu George.

 
   

Domnul George Dumitru Moisescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este adresată domnului Mihai Nicolae Tănăsescu, ministrul Finanțelor Publice.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.398/2001 privind unele măsuri de redresare financiară a agenților economici cu capital integral de stat din sistemul energetic, petrol și gaze, se prevede că se acordă agenților economici cu capital integral de stat din sistemul energetic, petrol, gaze și minier eșalonare la plată pe 5 ani, cu o perioadă de grație de 6 luni, a obligațiilor fiscale datorate și neachitate la bugetul de stat.

Vă interpelez, domnule ministru, dacă este legal ca, în condițiile prevederii Hotărârii Guvernului nr.398, SC ELECTRICA și SC DISTRIGAZ să calculeze și să factureze penalități regiilor locale prestatoare de servicii de apă, canal, termoficare, în condițiile în care neplata în termen a facturilor se datorează neîncasării de la populație a serviciilor prestate.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnișoara Vasilescu Lia-Olguța.

 
   

Domnișoara Lia-Olguța Vasilescu:

Am o interpelare adresată Ministerului Agriculturii, și se referă la situația întreprinderii MAT Craiova.

Întrucât nu s-a virat nici până în prezent cota de 55% din valoarea tractoarelor și mașinilor agricole, livrate în baza Ordinului ministrului Agriculturii nr.97/2001, MAT Craiova este acum în pericolul blocării activității. De o lună de zile se înregistrează întârzieri în plata salariilor muncitorilor, iar sindicatul amenință cu greva.

Și aș mai avea o întrebare pentru Ministerul Industriilor, referitoare la ELECTROPUTERE Craiova, pe care o voi transmite în scris. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, mulțumesc.

Domnul Moisoiu Adrian.

 
   

Domnul Adrian Moisoiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urmă cu 3 luni, de la acest microfon, am prezentat aspecte privind privatizarea ilegală de către SC "Balneoclimaterica" a stațiunii Sovata, punând întrebarea: "Atunci când procesele intentate de actualii manageri locatori privitoare la privatizare vor ajunge la Curtea Supremă de Justiție, aceștia se pot teme de o decizie politică?"

APAPS, prin semnătura domnului ministru Tănăsescu, mi-a răspuns că, într-un stat de drept, justiția este o putere autonomă în stat și, ca atare, managerii din stațiunea Sovata nu trebuie să se teamă de o decizie politică.

Iată că, în urma ședinței din 4 iulie, cu pronunțare în 11 iulie, Curtea Supremă de Justiție apreciază corectă hotărârea S.C. "Balneoclimaterica" Sovata și, în acest fel, înzestrează, la o valoare de 43,4 miliarde de lei, firma SALINA INVEST, firma ce reprezintă o sursă de venituri pentru serviciile de spionaj maghiare, cu un patrimoniu real de circa 500 de miliarde de lei. Aspectul are însă și alte fațete: 1) APAPS nu avea dreptul să scoată la vânzare acțiuni ale unei societăți comerciale cu capital de stat aflată în litigiu, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a acestora de către justiție.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule deputat, mă scuzați, dar dezvoltarea o faceți când este de față ministrul.

 
   

Domnul Adrian Moisoiu:

Acest aspect fusese semnalat și în alte ziare și, presupunând că nu se ia în considerație această prezumție, este de așteptat să apară și aspecte legate de finanțe, în condițiile Legii nr.10/2001. Când vor veni proprietarii să-și revendice proprietățile, statul va trebui să plătească înapoi nu la 10 ori mai puțin, ci la valoarea reală pe care aceștia o vor solicita. Și, având în vedere că la această oră circa 150 de deputați și senatori ai Parlamentului României au semnat un memoriu adresat comisiilor de politică economică, reformă și privatizare, cât și comisiilor pentru cercetarea abuzurilor, corupției și petiții ale Camerei Deputaților și Senatului României, invit și rog pe domnul ministru Mușetescu personal să poftească la acest microfon și să prezinte considerentele în baza cărora s-a efectuat această privatizare.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Totuși, revedeți prevederile regulamentare, care presupune o frază, nu mai mult. Iar, în momentul în care vine domnul Mușetescu aici, puteți să expuneți pe larg absolut toate aspectele pe care le doriți.

Domnul Miclea Ioan, două interpelări.

 
   

Domnul Ioan Miclea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prima interpelarea este adresată primului-ministru, legată de manifestările antiromânești din Ungaria, la data de 5 septembrie, cu ocazia meciului de fotbal.

Cer domnului prim-ministru să facă publică, în cel mai scurt timp, poziția Guvernului României față de aceste manifestări antiromânești a măsurilor pe care înțelege să le ia.

A doua interpelare este adresată ministrului Muncii, domnului Marian Sârbu, și amintesc că doisprezece cetățeni români din Transilvania s-au prezentat la biroul meu parlamentar din Cluj. Ei au fost, ca urmare a Dictatului de la Viena, în anii ’40 și ’44, obligați să părăsescă Ardealul de Nord, și Direcția muncii din teritoriu nu înțelege să răspundă la nevoile lor privind problema raportului de muncă pe care îl aveau cu întreprinderile la care au lucrat atunci.

Pe scurt, este vorba de această interpelare. Am prezentat la Birou, și se poate înainta domnului ministru. Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc și eu.

Era înscris domnul Bran Vasile, dar, în loc să vină aici, ne prezintă o interpelare scrisă adresată doamnei Rodica Stănoiu, cu privire la litigiul referitor la turul al doilea ale alegerilor din Circumscripția nr.32 a județului Brașov.

Am făcut eu oficiul acesta, dar vă rog ca, pe viitor, nu ne scrieți interpelările. Faceți acest mic efort de a participa la ședința în care trebuie să le prezentați. Vă mulțumesc.

Cu aceasta, am închis ședința de astăzi.

Ședința s-a încheiat la ora 19,50.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 14 november 2019, 7:52
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro