Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 10-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 2001

11. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind răspunderea civilă pentru daune nucleare.
 
see bill no. 526/1999

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Proiectul de Lege privind răspunderea civilă pentru daune nucleare.

Rog inițiatorul să prezinte acest proiect de lege.

Poftiți, domnule secretar de stat.

Domnul Lucian Biro (secretar de stat la Ministerul Apelor și Protecției Mediului):

Domnule președinte,

Stimate doamne și stimați domni deputați,

România a aderat la Convenția de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare prin Legea nr. 106 din 1992. Prin Legea nr. 208 din 1999 a fost ratificat Protocolul de amendare a Convenției de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, iar prin Legea nr. 165/1999 a fost ratificată Convenția privind compensațiile suplimentare pentru daune nucleare.

Ultimele două convenții nu sunt încă în vigoare, întrucât nu au fost depuse suficiente instrumente de ratificare.

Art.55 alin.1 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare stabilește că în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a acestei legi, Guvernul va prezenta spre adoptare proiectul Legii privind răspunderea civilă pentru pagube nucleare.

Scopul acestui proiect de lege îl constituie reglementarea răspunderii civile pentru pagube rezultate din activitățile de utilizare a energiei nuclare în scopuri pașnice, inclusiv reglementarea securității nucleare și a modalităților de inițiere a acțiunilor de redespăgubire într-o asemenea situație.

Prezentul proiect de lege particularizează principiile cuprinse in actele normative internaționale menționate mai sus.

Despăgubirile solicitate de victime în cazul unui accident nuclear petrecut pe teritoriul României vor fi guvernate de prezentul proiect de lege.

Despăgubirile solicitate de victime de pe teritoriul României în cazul unui accident nuclear petrecut în afara granițelor României vor fi guvernate de actele internaționale menționate mai sus.

Potrivit prezentului proiect de lege, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare este autoritatea națională competentă pentru aplicarea prevederilor acestei legi și va emite reglementările necesare.

Proiectul de Lege privind răspunderea civilă pentru pagube nucleare ține cont de actele normative internaționale din domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare la care România este parte. Mai mult, proiectul a beneficiat de expertiza juridică a Agenției pentru Energia Nucleară a OECD și a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică și s-a ținut cont de recomandările făcute.

În calitate de inițiator, vă propunem a adopta prezentul proiect de lege cu amendamentele propuse de Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnul președinte Ionel Olteanu, din partea Comisiei juridice.

Vă rog să vă prezentați raportul.

Domnul Ionel Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia juridică a adoptat raport favorabil pentru acest proiect de lege în ședința din 4 iulie 2001, în conformitate cu dispozițiile art.60 din Regulamentul Camerei Deputaților. După examinarea pe articole și având în vedere precizările Guvernului, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și Proiectul de Lege privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, proiect de lege extrem de important pentru această activitate, care a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Comisia juridică vă propune, în consecință, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele care vă sunt prezentate în textul transmis.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege pe texte.

Vă rog să urmăriți și raportul comisiei.

La titlul proiectului de lege comisia nu a avut de făcut amendamente.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.1 și 2 comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.3, lit.a), b), c), comisia nu a avut obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.3, lit.d), cea cu privire la definiția daunei nucleare, comisia formulează un amendament la pct.1 din raport, ce dă o nouă structură pct.7.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.1 de la pag.2 al raportului comisiei?

Domnul secretar Leonăchescu. Poftiți.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La poziția 1 din raport, art.3 alin.i), are în final două cuvinte: "și dacă" și leagă de următorul alineat - ii).

O asemenea definiție anulează partea inițială sau, dacă vreți, o leagă de a doua.

Ele pot funcționa independent. Amândouă pozițiile – și i) și ii) – intră în definiția de "daună nucleară".

Deci, eu propun eliminarea lui "și dacă" de la alin.c).

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Da. În ce mă privește, mi se pare că observația este absolut corectă.

Rog inițiatorul și comisia să se pronunțe.

De acord Comisia juridică.

Stimați colegi,

Vă rog să urmăriți amendamentul care introduce practic o nouă definiție daunei nucleare și care se găsește la lit.i) în actualul text, iar comisia ne propune două definiții la alin.i) și la alin.ii).

Colegul nostru ne propune eliminarea particulei "și dacă" dintre cele două litere, pentru a le reuni într-o singură explicație, lucru absolut firesc.

Dacă sunteți de acord cu această formulare a amendamentului?

Stimați colegi,

Era o mică confuzie în înțelegerea reformulării propuse de colegul nostru Leonăchescu.

Dumnealui propune doar ca din actuala formulare a lit.i) să se elimine particula "și dacă".

Dacă sunteți de acord cu această reformulare a lit.i) din amendamentul nr.1 al comisiei?

Poftiți, domnule Ionel Olteanu.

Domnul Ionel Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cred că trebuie să înțelegem toți același lucru. În măsura în care eliminarea particulei "și dacă" nu afectează pct.ii), desigur comisia nu are nimic împotrivă. Este un amendament redacțional și el, ca atare, poate fi admis.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu am înțeles. Doriți o precizare suplimentară de la inițiator? Dânsul, am înțeles că spune că nu impietează cu nimic asupra definiției.

Domnul Ionel Olteanu:

Domnule președinte,

Trebuie să înțelegem foarte clar. Suntem de acord – comisia – cu eliminarea particulei "și dacă" în măsura în care o asemenea eliminare menține totuși pct.ii) cu amendamentul comisiei adoptat.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Cu această precizare, am votat lit.i) în noua formulare.

Cu privire la definiția cuprinsă în lit.ii), dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

În consecință, ea este admisă în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră în ansamblu art.3, așa cum a rezultat din aceste amendamente.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

De fapt, m-am grăbit să supun votului dumneavoastră art.3, în ansamblu, pentru că mai urmează un amendament la lit.b), cel care definește noțiunea de "operator". Vă rog să urmăriți în raport amendamentul 2. Comisia ne propune eliminarea lit.m). Așa este, da?

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul cu privire la lit.m) amendamentul 2. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Acum, într-adevăr, pot supune art.3 votului dumneavoastră în formularea rezultată prin admiterea celor două amendamente.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La titlul Capitolului II, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.4, 5, 6 și 7 dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Unanimitate.

La titlul Capitolului III dacă aveți obiecțiuni. Nu sunt. Unanimitate.

Art.8, 9 și 10 dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul Capitolului IV. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Unanimitate.

Art.11. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Unanimitate.

Titlul Capitolului V și art.12 dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Unanimitate.

Titlul Capitolului VI și art.13 dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Unanimitate.

Titlul Capitolului VII dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.14 și 15, 16. Dacă aveți obiecțiuni?

Da, domnul ministru Acsinte Gaspar, vă rog să interveniți. Din partea inițiatorului sau ca deputat?

Poftiți.

Domnul Acsinte Gaspar:

Ca deputat vorbesc.

Vă propun, domnule președinte, să supuneți atenției plenului Camerei reformularea alin.2 de la art.16: "Prezenta lege intră în vigoare la 12 luni..." nu "după 12 luni", "... de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, partea I."

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Rigoarea dumneavoastră se demonstrează încă o dată. Dacă ar fi rămas "după" ar fi însemnat că oricând poarte intra în vigoare, până la "calendele grecești". Deci, cu precizarea aceasta, "prezenta lege intră în vigoare la 12 luni", dacă sunteți de acord cu această reformulare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Parcurgând textul proiectului de lege, având în vedere că legea aceasta are caracter ordinar, supun votului dumneavoastră proiectul, având în vedere că pentru admiterea lui, pentru adoptarea lui sunt suficiente voturile majorității simple, potrivit art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitatea celor prezenți, s-a adoptat acest proiect de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 3:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro