You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 10-09-2001

Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 2001

22. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 277/2000 privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici din domeniul transporturilor feroviare.
 
see bill no. 681/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul, cel pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.277/2000 privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici în domeniul transporturilor feroviare. Procedură de urgență.

Comisia pentru buget, comisia de serviciu astăzi, ne propune timpii de dezbatere prin domnul deplutat Grigoraș.

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget vă propune pentru dezbaterea șși adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.277/2000, este un raport în forma prezentată, suntem în prezența unei legi ordinare, cinci minute pe total, un minut pentru fiecare intervenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă aveți obiecțiuni la această repartizare. Nu aveți.

Sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, am adoptat această modalitate de repartizare a timpilor de dezbatere.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege în forma adoptată.

La titlu dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Textul art.unic care cuprinde dispoziția de aprobare a ordonanței de urgență. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței de urgență. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.1 și 2 din ordonanța de urgență. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.Votate în unanimitate.

Art.3 și 4. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votate în unanimitate.

Parcurgând proiectul legii și cuprinsul ordonanței de urgență, urmează să supunem proiectul votului dumneavoastră final. Este vorba de o lege cu caracter ordinar, pentru care, potrivit art.74 alin.2, este suficient votul majorității simple a celor prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere s-a votat în unanimitate acest proiect.

V-aș ruga să-mi permiteți să cedez conducerea ședinței domnului vicepreședinte Petrescu pentru ca am de rezolvat unele chestiuni. Vă mulțumesc.