Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 10-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 2001

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretențiilor suedeze nesoluționate (amânarea votului final).
 
see bill no. 403/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem în continuare la proiectele înscrise pe ordinea de zi și începem cu proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretențiilor suedeze nesoluționate, semnat la București la 24 iunie 2001. Din partea Guvernului cine prezintă acest proiect? Domnule ministru Gaspar, pe cine desemnați pentru primul proiect înscris pe ordinea de zi, cel cu Suedia?

Fiind vorba de procedură de urgență, rog pe domnul deputat Grigoraș, din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci să ne propună timpii de dezbatere, pe fond și pe articole, cu precizarea că fiind un proiect important, să lăsăm un pic de timp și pentru dezbatere.

Domnul Neculai Grigoraș:

Da, aceasta este și intenția comisiei. Comisia a analizat acest proiect de lege, a reținut și un amendament. Având în vedere însă importanța actului normativ respectiv și interesul pe care-l poate suscita, comisia vă propune un timp total de 20 de minute, 2 minute pentru fiecare intervenție. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această defalcare a timpilor de dezbatere?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbatere. Domnule ministru Tănăsescu, dacă doriți să faceți o prezentare generală. Poftiți.

Domnul Mihai Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Bună ziua, doamnelor și domnilor!

La data de 24 iunie anul acesta, a fost semnat la București Acordul între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretențiilor suedeze nesoluționate, acesta având ca izvor titluri de creanțe emise în perioada anilor 1929-34, acte de naționalizare și alte măsuri similare ale autorităților române din perioada 1946-1990. Acordul care a fost semnat prevede că Guvernul României va plăti suma de 120 de milioane de dolari americani în patru tranșe a câte 25%, respectiv 30 de milioane de dolari fiecare tranșă, urmând ca prima tranșă să se achite până la data de 31 octombrie 2001, iar celelalte trei în cursul anului 2002. Datorită faptului că Acordul mai sus menționat prevede ca prima tranșă a sumei să fie plătită până la 31 octombrie 2001 anul acesta, s-a întocmit și proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului, acesta fiind înaintat Parlamentului pentru a putea fi adoptat în timp util.

În proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului, la art.2, se menționează și modul în care se reglementează plata sumelor datorate de către Guvernul României în anul 2002, acestea urmând să fie suportate din veniturile obținute din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante, utilizate conform art.1 din Ordonanța nr.38/2000. În situația în care sumele obținute conform prevederilor art.1 din Ordonanța nr.38 nu vor fi suficiente în vederea reglementării plății celor trei tranșe, s-a considerat oportună și completarea art.2 al proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului mai sus menționat. Astfel, s-a propus introducerea a două alineate în cadrul art.2, specificându-se că în situația neconstituirii integrale a sumelor potrivit alin.nr.1, se vor avansa sume de la bugetul de stat de la capitolul "Dobânzi", în așa fel încât ca pe măsura ce se încasează sumele, potrivit art.1 din Ordonanța nr.38, să se reconstituie și sumele alocate din bugetul de stat, iar în cazul în care aceste sume nu se pot reconstitui integral până la 31 decembrie 2002, acestea să rămână cheltuieli ale bugetului.

Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține adoptarea proiectului de Lege de ratificare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretențiilor suedeze nesoluționate, cu atât mai mult cu cât Ministerul Finanțelor susține și amendamentul din raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să intervină? Poftiți. Domnul deputat Vasile Moiș.

Domnul Vasile Moiș:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

În numele Grupului parlamentar al Partidului România Mare, doresc să rostesc câteva fraze vizavi de acest proiect de lege.

Grupul nostru se opune în principiu adoptării acestui proiect de lege pentru un motiv foarte simplu. Noi considerăm că Guvernul trebuia să vină cu un proiect de lege prin care să reglementeze regimul juridic al tuturor debitelor și creditelor pe care le are România în relațiile cu celelalte țări. Prin reglementarea creanțelor Suediei, făcându-se abstracție de toate celelalte creanțe și de toate celelalte debite, noi considerăm că nu există o politică articulată vizavi de creanțe și debite și de aceea nu putem fi de acord să votăm acest proiect de lege într-un context separat. Creanțele Suediei, din punctul nostru de vedere, trebuiau rezolvate în contextul general al rezolvării tuturor creanțelor și debitelor României. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Viorel Hrebenciuc din partea Grupului PSD.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Respect decizia Grupului parlamentar al Partidului România Mare, dar, în numele Grupului PSD, vreau să informez colegii și Camera în același timp că problema pe care a ridicat-o onorabilul nostru coleg nu stă chiar așa, în sensul că problema aceasta a datoriilor pe care România le are către alte țări și alte țări către România este o chestiune mult mai dificilă, este o treabă care nu poate fi rezolvată într-un sistem general, pentru că debitele fiecărei țări au istoria lor, au istorii diferite toate aceste chestiuni, astfel încât o chestiune de ordin general nu poate fi discutată în această treabă.

Pe de altă parte, chestiunea datoriei cu Suedia este o chestiune care trenează de ani, o știți foarte bine, dinainte de război încă, este o chestiune pe care întotdeauna organismele internaționale financiare au pus-o în fața României, pentru că se consideră faptul că nu dăm dovadă de seriozitate atâta timp cât nu ne plătim datoriile către alte țări în contextul în care vrem să avem obiectivele acestea deosebite de integrare în Uniunea Europeană și NATO, este o datorie de onoare să ne onorăm această chestiune către Suedia.

Deci, stăm la dispoziția colegilor noștri de la Grupul parlamentar al Partidului România Mare atât noi, cât și colegii noștri de la Ministerul Finanțelor cu toate detaliile pe acest subiect, Grupul PSD susține proiectul de lege al Guvernului. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege pe texte. Vă rog să urmăriți în paralel proiectul de lege cu raportul comisiei care a propus un amendament. Asupra titlului proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Asupra conținutului art.1 care cuprinde de fapt dispoziția de ratificare a Acordului pe care îl aveți anexat la proiectul de lege, dacă aveți obiecțiuni? Deci, la art.1. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.2, alin.1, mai exact la actualul art.2, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

După actualul art.2, comisia propune introducerea a două alineate 2, le aveți în raport la pct.1, pag.1 și 2.

Dacă la alin.2 introdus, alin.2 însemnând că actualul text al art.2 devine alin.1. La alin.2 din amendamentul 1 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Dacă la alin.3 al amendamentului 1 care va deveni alin.3 al art.2, aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, am parcurs atât titlul legii cât și conținutul celor două articole, urmează să-l supunem votului final mâine dimineață.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 20 november 2019, 5:51
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro