Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 10-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 2001

30. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/1998 privind acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior S.A., potrivit legislației în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989 (amânarea votului final).
 
see bill no. 339/1998

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/1998 privind acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior S.A., potrivit legislației în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu dorește.

Domnul vicepreședinte al comisiei.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest proiect de lege a sosit de la Senat cu o serie de amendamente, însă Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților propune dezbaterea și adoptarea în forma prezentată de inițiator, întrucât ordonanța și-a încheiat efectele, iar amendamentele propuse de Senat nu mai au obiect.

Ca atare, vă propunem dezbaterea și adoptarea în forma prezentată de inițiator.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Am înțeles.

Titlul legii. Poftiți.

Domnul Eberhard-Wolfgang Wittstock:

Domnule președinte de ședință,

Stimate colege și stimați colegi,

Fiind o ordonanță simplă, nefiind o ordonanță de urgență, grupurile parlamentare ar putea să-și spună cuvântul în legătură cu acest proiect de lege.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Poftiți.

Domnul Eberhard-Wolfgang Wittstock:

Grupul parlamentar al Minorităților Naționale, respectiv subsemnatul, făcând parte din acest grup parlamentar, sunt, în principiu, de acord cu adoptarea acestui proiect de lege, dar nu chiar în forma pe care o propune Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Despre ce este vorba, de fapt, în acest proiect de lege?

Ordonanța Guvernului nr. 91 din anul 1998 a încercat să facă dreptate acelor persoane fizice care au fost afectate de Hotărârea Guvernului nr. 763 din 1991, adoptată de Guvernul Stolojan, cu privire la unificarea cursurilor de schimb ale leului și extinderea convertibilității interne a leului la operațiunile valutare curente. Poate vă amintiți că, atunci, societățile comerciale au fost obligate să își schimbe valuta în lei și cu acea ocazie au fost afectate și persoane fizice care au avut valută în conturile societăților comerciale turistice. Era vorba de bani câștigați în străinătate, înainte de 1989, de oamenii care au muncit în stăinătate sau cei care au primit donații și știți că existau acele shopuri unde puteai face cumpărături în valută, iar sumele se aflau în evidența acelor societăți comerciale de turism.

Guvernul Stolojan, adoptând acea Hotărâre de Guvern nr. 763 în toamna anului 1999, a încasat și valuta acestor persoane fizice. În total era vorba de aproximativ 12.000 de persoane fizice și de o sumă de 1,8 milioane dolari.

Care este problema? Comisia pentru buget, finanțe și bănci a adoptat raportul și l-a înaintat în 16 decembrie 1998. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, la vremea respectivă, a dat un aviz și a inclus în avizul lui niște amendamente. Comisia sesizată în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, nu a ținut cont de aceste amendamente, iar când raportul a fost difuzat, personal am depus, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului Camerei Deputaților, la ora respectivă, un amendament personal, iar Comisia pentru buget, finanțe și bănci ar fi fost obligată să întocmească un raport suplimentar, ceea ce nu s-a întâmplat. Deci, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, sesizată în fond, nu s-a exprimat nici asupra amendamentelor Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, nici asupra amendamentului meu și de aceea eu aș sugera ca acest proiect de lege să fie trimis înapoi Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și să fie reanalizat.

De fapt, ce am solicitat? Ordonanța inițială prevedea ca sumele care trebuiau restituite acestor persoane fizice să se achite în lei, la cursul de schimb practicat de Banca Națională la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Eu am propus ca restituirea sumelor să se facă la cursul de schimb de la data efectuării plății, pentru că până la aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului a avut loc un proces de devalorizare a leului. Când a fost adoptată ordonanța, dolarul era cam 8.300 lei sau 8.700 lei, când s-a aplicat, era deja peste 13.000 lei și erau multe persoane – eu am cunoștințe – care au refuzat să primească banii pe care statul îi datora. Și eu consideram că era corect așa, pentru că statul a încasat acești dolari, a lucrat ani de zile cu acești bani, neplătind nici un fel de dobândă.

Afirmația care se face în adresa prin care comisia sesizată în fond confirmă raportul inițial, că această ordonanță și-a încheiat efectele, nu este adevărată, pentru că și astăzi sunt persoane care au refuzat să primească sumele prevăzute.

Personal aș propune ca acest proiect de lege să fie retrimis Comisiei de buget, finanțe și bănci, care să se exprime asupra acestor propuneri de amendare.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Acum eu ce să spun? Am înțeles că noi ne referim aici la o persoană juridică care nu mai există. Și în cuprinsul ordonanței se vorbește despre plată din profitul BRCE-ului. BRCE-ul nu mai este. Noi am dori să reglementăm, în sensul celor spuse de dumneavoastră, însă, știți, de unde nu este nici Dumnezeu nu cere.

Bun. Să vorbească și domnul Leonăchescu care a solicitat cuvântul, dați și dumneavoastră explicații în continuare și să vedem ce ne spune și domnul Grigoraș.

Domnul Eberhard-Wolfgang Wittstock:

În primul rând, eu accept orice explicație, dar cred că
Comisia pentru buget, finanțe și bănci datorează o explicație vizavi de aceste amendamente. Și pe de altă parte, cred că persoana juridică în cauză are succesori.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

AVAB-ul.

Domnul Eberhard-Wolfgang Wittstock:

Banca Comercială Română poate.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Suntem în prezența unei ordonanțe care a intrat în vigoare cândva, conform art.2, și și-a produs efectele. Conform postulatelor privind ordonanțele și ordonanțele de urgență, și-a produs efectele!

Apoi, art.2 alin.2 prevede termene: "15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe".

Mai departe, la art.4: "90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei ordonanțe".

Deci, ce mai discutăm noi dacă ea deja și-a produs efectele până acum?

Eu aș vrea, însă, să relev, printre altele, incertitudinea în care ne aruncă această lege de tip restaurativ, elaborată pe un model reducționist.

La art. 1, se spune: "Provenite din salariile pentru munca prestată în străinătate, donații, cadouri sau alte sume în valută, primite și economiste de aceștia". Eu vă întreb, pe ce perioadă de timp se socotește munca prestată în străinătate, din care au primit niște sume? Nu ar trebui să punem niște termene: "de la... până la..."? "Munca prestată în străinătate în perioada cutare"? Sau: "Din 1940..." Sau: "De la începutul veacului..." Sau, de când vrem să facem această restitutio in integrum? Nu? Așa gândim.

Iată, deci, coordonate pe acest proiect de lege care pe mine mă fac să vă formulez următoarea propunere: fie o trimitem la inițiator, să o redacteze în conformitate cu câștigul de aplicare, până acum, fiindcă ea și-a produs efectele, nu? fie cu noile puncte de vedere privind acest domeniu. Sau, dacă poate (și cred că poate), comisia de specialitate să preia tema și să ne aducă legea în contemporaneitate. Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul Grigoraș, dacă puteți să ne dați explicații?

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Indiferent câte amendamente se vor face acum, ele nu mai pot fi preluate în ordonanță, întrucât aceasta, așa cum spunea domnul secretar Leonăchescu, și-a făcut efectele.

În legătură cu neclaritatea privitoare la art. 1 lit. 1, mie mi se pare că lucrurile sunt foarte clare, e vorba de sumele depuse în contul Băncii Române de Comerț Exterior și existente în evidența contabilă a societăților comerciale din turism. Nu face precizarea în ce perioadă, deci, la data la care este emisă ordonanța se lua în considerare sumele care figurau în contul Băncii Române de Comerț Exterior.

În legătură cu propunerea antevorbitorului, cu privire la amendamente depuse și neluate în considerare, e vorba de o altă perioadă, de legislatura trecută. Comisia actuală de buget finanțe și bănci nu are nici un punct de vedere în legătură cu aceasta, a întocmit raportul în situația în care ne aflăm – respectiv, ordonanța și-a încheiat efectele, propunem și menținem în continuare punctul de vedere, de a fi dezbătută și adoptată în forma prezentată de inițiator.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă alte grupuri parlamentare au ceva de spus? Rămâne, totuși, obiecția domnului Wittstok, în sensul că, în clipa în care cineva depune un amendament, trebuie să se facă vorbire în raport. Dar, mă rog, e vorba de fosta Comisie pentru buget, finanțe, care a făcut aceste rapoarte. Însă, pe viitor, să se ia în considerare de către toți președinții de comisie această obiecție, pentru că așa e regulamentar și corect.

Titlul legii. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Titlul ordonanței. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții, adoptat.

Art. 1 al ordonanței, sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Art.2, sunt obiecții? supunem la vot art. 2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? 2 voturi contra.Cine e contra, ridicați mâna sus, ca să puteți fi numărați, că nu putem să stăm prea mult! 14 voturi contra, îmi spune domnul Leonăchescu.

Abțineri? 3abțineri.

Voturi pentru? Vă rog să ridicați mâna sus, toți! Numărați-i! 24 de voturi contra. A trecut art. 2.

Art. 3.

Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna! Numărați! 27 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 16 voturi contra.

Abțineri? 1 abținere.

Adoptat și art. 3.

Articolul unic al legii. Sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? 24 voturi pentru.

Voturi contra? 17 voturi contra.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

S-a adoptat.

Se va supune în integralitate într-o ședință specială de vot.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 11 november 2019, 21:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro