Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 11, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 11-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 11, 2001

11. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România (amânarea votului final).
 
see bill no. 474/1999

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.48 este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.

Rog inițiatorul să prezinte acest proiect de lege.

Domnul Alin Burcea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezenta ordonanță recunoaște interesul prioritar pentru activitatea turistică și vizează să creeze condițiile necesare punerii în valoare în mod durabil a resurselor sale, inclusiv pentru contribuția optimă a sectorului la dezvoltarea generală a țării.

În acest scop, stabilește, în conformitate cu legile în vigoare și în armonie cu dispozițiile comunitare, principiile și orientările rezultând din strategia adoptată de Guvern în favoarea turismului.

Prezintă, de asemenea, regulile și mijloacele funcționării armonioase a activității turistice în cadrul pieței naționale și internaționale, bazate pe descentralizarea puterilor publice și dezvoltarea inițiativei private, într-o economie de tranziție.

Ordonanța reglementează, în acest spirit, organizarea generală a turismului, definește instituțiile specializate ale statului și competențele lor, ca și cele ale județelor și comunelor. Astfel, în primul capitol, se definesc principalii termeni din turism, cu semnificația lor adoptată de majoritatea țărilor europene și de Organizația Mondială a Turismului.

De asemenea, cap.II, "Patrimoniul turistic", cuprinde reglementările necesare pentru atestarea, evidențierea, valorificarea și protejarea acestuia, înființând, în cadrul Ministerului Turismului, Registrul Patrimoniului Turistic. În acest fel, va exista o evidență a patrimoniului turistic înscris pentru valorificare, ceea ce va permite atât aplicarea legislației, cât și compararea permanentă de resurse și patrimoniu valorificat.

De asemenea, se stabilesc condițiile și criteriile de înființare sau de limitare a zonelor și stațiunilor turistice, caracterul acestora de zone protejate, atenția de care trebuie să se bucure din partea autorităților administrației publice și a Guvernului, pentru dezvoltarea lor armonioasă, într-un mediu protejat.

Cap.III tratează cadrul instituțional, statutează oportunitatea înființării Consiliului Consultativ al Turismului, în legătură cu corelarea acțiunilor din industria turistică, cu activitatea celorlalte ramuri ale economiei naționale și participarea organizațiilor profesionale la elaborarea politicii generale a turismului românesc.

De asemenea, se statutează obligativitatea brevetului de turism, pentru a putea conduce o agenție de turism sau o structură de primire și, de asemenea, a licenței de turism pentru înființarea unei agenții.

Un loc important în această ordonanță este deținut de drepturile și obligațiile agentului economic din turism, cu rol deosebit în disciplinarea activității, asigurarea responsabilităților și limitarea drastică a abaterilor de la regulile de bază ale turismului, cu efect direct asupra obținerii serviciilor la nivel de calitate, de standard internațional.

Cap.V, "Mijloace financiare și sprijinul statului", dezvoltă facilități pentru stimularea modernizării și realizării de construcții noi pentru serviciile turistice, în condițiile specificate de strategia și programul anual de dezvoltare a turismului.

Încălcarea unora din prevederile ordonanței se sancționează cu amenzi cuprinse între 10 și 15 milioane de lei.

Considerăm că aplicarea acestei ordonanțe va influența considerabil calitatea serviciilor turistice din România și, bineînțeles, ridicarea acestora la nivel standardelor internaționale.

Față de cele prezentate mai sus, a fost întocmit actual proiect de ordonanță, pe care îl supunem Parlamentului spre aprobare. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule ministru.

Domnul președinte al Comisiei pentru industrii, domnul Antal.

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 16 noiembrie 1999, încă din legislatura trecută, iar în comisia noastră s-au admis amendamente suplimentare.

Țin să menționez, poate într-o completare la cele prezentate de domnul secretar de stat, un element deosebit de important în acest proiect de lege este introducerea conceptului de "patrimoniu turistic" și a modalităților concrete de individualizare și evidențiere a bunurilor care le constituie. La fel și obligativitatea "brevetului de turism", așa cum vi s-a prezentat.

Noi considerăm că aplicarea acestei ordonanțe va influența considerabil calitatea serviciilor turistice din România și ridicarea acestora la nivelul standardelor internaționale.

În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru industrii și servicii a reexaminat proiectul de lege în ședința din data de 6 iunie 2001 și, ca urmare a punctelor de vedere exprimate de membrii comisiei și de către reprezentantul Ministerului Turismului cu privire la obiectul Ordonanței Guvernului nr.58 din 1998, s-a hotărât, pe fond, menținerea raportului de adoptare, cu amendamente admise și respinse, raport care a fost depus cu nr.2047/3 din data de 22.06.2000, corelat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.24/2001, după cum reiese din anexa la prezentul raport.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale. Nu. Mulțumesc.

Trecem să dezbatem proiectul de lege și ordonanța de urgență.

Vă rog să urmăriți și proiectul de lege, și ordonanța, și raportul comisiei.

Asupra titlului proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni.

Domnul secretar Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Avem o pasiune deosebită pentru a redacta titluri sofisticate, lungi, greoaie. Există norme și recomandări pentru a redacta titluri expresive, scurte și care să reflecte conținutul. Iată, spre exemplu, noi avem un asemenea titlu: "Ordonanță privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România".

În această ordonanță, la art.1 alin.2, apar și alți termeni, în afară de "organizare". Apare "coordonare și dezvoltare a turismului" etc. Deci, legea nu se referă numai la cele două componente – organizare și desfășurare, ci și la alte componente, cum ar fi: normarea, poliția și, în fond, dezvoltarea turismului.

În consecință, eu vă propun un titlu mai scurt, mai elegant, care să sune așa: "Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58 privind dezvoltarea turismului în România". Vă mulțumesc.

O asemenea propunere cuprinde toate elementele enunțate mai pe larg în conținutul ordonanței și în titluri, sumar. Nu se trece în titlu tot inventarul magaziei la capitolul turism.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Bivolaru, din partea comisiei.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Comisia este de acord să simplificăm poziția respectivă, pentru că, într-adevăr, este un balast. Pentru poz.1, facem pe de acum propunerea respectivă: să eliminăm. Raportul este vechi, de mai bine de un an de zile; noi l-am reiterat așa cum a fost. Să eliminăm tot acel balast și de la poz.1, privind temeiul în baza căruia s-a emis această ordonanță.

Deci, suntem de acord cu această simplificare.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Fără a mă pronunța de la pupitru, eu v-aș ruga totuși să reflectați dacă nu este totuși păcat să ne risipim timpul și energiile discutând titluri.

Dacă vă uitați în cuprinsul ordonanței, acesta are și dispoziții care vizează organizarea turismului. El este destul de sintetic.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

La poz.1, noi suntem de acord cu simplificarea acelei trimiteri în legătură cu temeiul care bazează producerea ordonanței, dar dorim ca titlul ordonanței să rămână acela care este stabilit de către inițiator.

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul dorește să intervină?

Stimați colegi,

Rugămintea este să vedeți exact amendamentul de la pct.1, cu privire la articolul unic, și să aveți în vedere intervențiile făcute, cele cu privire la eliminarea sintagmei "emise în temeiul art.1 pct.14 lit.b) din Legea nr.148/1998", sintagmă pe care am eliminat-o din toate titlurile de până acum.

Cu eliminarea acestei sintagme și cu adăugirea "modificări și completări", supun votului dumneavoastră cuprinsul articolului unic, care practic înglobează și titlul ordonanței de urgență.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Deci, cu o abținere, s-a adoptat noul titlu, care, repet, nu cuprinde sintagma "emise în temeiul", dar nici nu elimină sintagma "organizarea și desfășurarea activității de turism".

Trecem, în continuare, la parcurgerea textului. Titlul legii a rămas în formularea prezentată. Textul articolului unic a fost votat, potrivit amendamentului de la pct.1, cu eliminarea acelei sintagme.

La pct.1 din articolul unic, vă rog să urmăriți lit.b) și d), care sunt modificate de Senat. Dacă aveți obiecțiuni la acest text modificat de Senat. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Vă rog, în continuare, să urmăriți amendamentul de la pct.2 al comisiei, care, după lit.n) din ordonanță, introduce o nouă literă, lit.o). Vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.2 al comisiei, cel privitor la lit.o). Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.2 din proiectul de lege, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Votat în unanimitate.

După pct.2 din lege, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.3 al comisiei, care propune ca, la art.20, să se introducă o nouă liniuță. Urmăriți, vă rog, amendamentul de la pct.3. Dacă aveți obiecțiuni la el. Nu. Amendamentul de la pct.3 a fost adoptat și, în consecință, după pct.2 va urma și acest amendament.

La pct.3, vă rog să urmăriți pct.3 din proiectul de lege adoptat de Senat. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.4. Înainte de pct.3, comisia propune, la amendamentul de la pct.4, modificarea art.26. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament. Nu aveți. Votat în unanimitate. În consecință, vom avea încă un punct, în afară de cel introdus adineauri, cu privire la art.20.

Urmează pct.3. Dacă aveți obiecțiuni la acesta. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Votând cele trei puncte din proiectul adoptat de Senat, plus cele două pe care le-am adoptat noi prin votarea amendamentelelor de la pct.3 și 4, urmează să ne mai referim la un alt amendament, cel de la pct.5, care vizează introducerea art.II în cuprinsul proiectului de lege, care cuprinde dispoziția de republicare a legii. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.5. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Trecem la dezbaterea ordonanței.

La titlul ordonanței de urgență, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Votat în unanimitate.

La art.1, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate.

La art.2, în afară de ceea ce a modificat Senatul și noi am fost de acord votând, vă rog să aveți în vedere că am introdus, după lit.n) și lit.o), amendamentul de la pct.2. Dacă mai aveți alte observații. Nu. În consecință, art.2 din ordonanță va avea alcătuirea rezultată din votarea pct.1 din proiectul de lege, astfel cum a fost formulat de către Senat și a amendamentului de la pct.2, votat de dumneavoastră.

La titlul capitolului II, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut, nici Senatul.

Votat în unanimitate.

Art.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votate în unanimitate.

Titlul capitolului III – nu aveți obiecțiuni.

Votate în unanimitate.

Art.15, 16, 17, 18, 19, 20 – dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Vă amintesc, la art.20, după ultima linioară, noi am votat amendamentul 3, care introduce o linioară nouă.

În consecință, supun votului dumneavoastră art.20, așa cum rezultă din adoptarea amendamentului 3.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.21 - dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Titlul capitolului 4 - dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.22, 23, 24, 25 - dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.26 din ordonanță. Am votat amendamentul 4 din raport, cu noua alcătuire a art.26.

Deci dacă mai aveți obiecțiuni la acest articol. Nu.

Votat art.26, în formularea rezultată din amendamentul 4.

Art.27, 28, 29, 30 - dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.30, domnul secretar Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Suntem în țara limbii române și ar trebui să fim atenți la redactările pe care le livrăm. Spre exemplu, ...

La ce articol suntem?

Domnul Valer Dorneanu:

Art.30. Dumneavoastră vreți să vă referiți, probabil, la art.27 alin.1: "persoana fizică care"

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Da, e vorba de această întâlnire a cuvintelor "persoana fizică care".

Eu aș ruga comisia sau inițiatorul să dea o altă formulare. Sună foarte urât.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Pentru a fi operativi, eu mă fac mesagerul domnului secretar Leonăchescu, care propune: "persoana fizică însărcinată să asigure conducerea...". Deci, în loc de particula "care", "însărcinată să asigure".

Dacă sunteți de acord cu această formulare? Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Revenim la art.30.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.31, 32, 33, 34, 35 - dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Titlul capitolului V.

Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.36, 38, 39 - dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Titlul capitolului VI - dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.40, 41, 42 - dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Titlul capitolului VII. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.43, 44, ultimele - dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Stimați colegi,

Am parcurs proiectul de lege și ordonanța, analizând și adoptând textele acestea.

Urmează să supunem acest proiect de lege cu caracter ordinar votului final pentru ședința care va fi fixată de Comitetul ordinii de zi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 22 november 2019, 1:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro