Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 11, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 11-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 11, 2001

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului (amânarea votului final).
 
see bill no. 358/1999

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem în continuare, la proiectul înscris la pct.42 pe ordinea de zi, cel cu privire la aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului. Procedură de urgență.

Comisia pentru industrii. Domnule deputat Antal, vă rog să propuneți timpii de dezbatere.

Domnul Antal Istvan:

Permiteți-mi, domnule președinte, să dau citire totuși raportului cu explicațiile de rigoare, pentru că ni s-a retrimis pentru reexaminare acest proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18.

Proiectul de lege a fost inițial aprobat de Camera Deputaților, iar Senatul a întocmit un proiect de lege de respingere. În data de 7 martie 2001, Camera Deputaților a respins proiectul de Lege de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului. A fost retrimis, în conformitate cu art.75 din Constituția României, spre o nouă dezbatere Senatului.

În ședința din 26 iunie 2001, Senatul a adoptat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18 din 1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, Camera Deputaților a fost sesizată cu o nouă reexaminare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18, iar comisia noastră a aprobat în forma prezentată acest proiect de lege de aprobare a Ordonanței nr.18, aprobând trecerea Biroului Român de Metrologie în subordinea Ministerului Industriilor și Resurselor.

Prin obiectul său de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Ca atare, vă supun trei minute pentru dezbatere și un minut pentru intervenții dacă sunt.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu acești timpi de dezbatere. Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbateri. La titlul proiectului de lege.

Domnul secretar Leonăchescu vrea să intervină cu o problemă prealabilă. V-aș ruga însă să respectați timpii care s-au aprobat, fiind în procedură de urgență.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Un sistem național de măsuri și greutăți patronat de un Birou Național de Metrologie reprezintă o imensă responsabilitate pentru România de azi și de mâine. S-au dezvoltat foarte mult problemele legate de măsurări, de elaborarea etaloanelor, de aplicarea și verificarea lor. S-au dezvoltat sisteme electronice de măsuri și greutăți pe care omul simplu nu le stăpânește, nu le poate controla, nu poate să le verifice. De aceea, pot să apară perturbări în trecerea unui asemenea sistem din responsabilitatea maximă a Guvernului în responsabilitatea unui minister.

Am să vă dau un exemplu: la un moment dat, Ministerul Transporturilor a achiziționat niște aeronave și pe aceste aeronave erau instalate instrumente de măsură care, pentru lungimi, foloseau piciorul. Noi luptăm din 1835 pentru introducerea - și am reușit - a Sistemului metric și acum a Sistemului internațional de măsură și greutăți. Dând un asemenea sistem – Biroul Național –, ca structură administrativă, în subordinea unui minister, el poate să-și facă normele lui, să-și impună legea lui, lăsând la o parte ceea ce se întâmplă în domenii conexe, teoretice etc.

Eu îmi exprim rezerva că trecerea acestui Birou Național de măsuri și greutăți din responsabilitatea maximă a Guvernului în responsabilitatea unui minister poate asigura progresul. Poate că ar trebui să medităm mai multă vreme la această acțiune, pentru că suntem răspunzători față de felul în care măsurăm și, mai ales, cum vom măsura într-un domeniu cu mare dinamică.

Mulțumesc foarte mult.

Domnul Valer Dorneanu:

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Asupra titlului dacă aveți vreo observație. Domnul deputat Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Având în vedere, domnule președinte și domnilor colegi, faptul că ordonanța de urgență a fost adoptată de Guvern în 1999, ea se referea la Ministerul Industriei și Comerțului. În prezent, această titulatură nu mai există și este necesară o corelare în consecință.

Deci, propun – dacă va fi aprobată - "în subordinea Ministerului Industriei și Resurselor".

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Observația este corectă. Sigur că noi discutăm pe proiectul de lege astfel cum a venit el de la Senat, însă trebuia ca în cuprinsul art.unic unde se aprobă ordonanța "cu următoarele modificări și completări", să se fi băgat și un punct că "titlul legii va avea următorul cuprins:" Și, într-adevăr, se trece "în subordinea Ministerului Industriei și Resurselor", așa cum, de altfel, observați că și titlul ordonanței a fost modificată în acest sens.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

În raport cu intervenția domnului deputat Damian Brudașca și a domnului ministru Gaspar, eu vă reamintesc că, potrivit Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, întotdeauna denumirile noi ale ministerelor sau ale altor autorități publice se înlocuiesc din oficiu cu cele actuale și atunci v-aș propune să lăsăm titlul legii așa cum este, pentru că intrăm în mediere cu Senatul dintr-un motiv absolut formal și inutil.

Domnul secretar Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

O asemenea înlocuire nu poate fi făcută automat, pentru că, în vechile structuri, conținutul ministerelor putea să fie de altă factură decât conținutul noilor ministere, așa că eu propun să intre într-o procedură de mediere problema.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu e vorba de conținut, stimate coleg. E vorba de denumirea ministerului.

Stimați colegi,

Supun titlul legii de aprobare a ordonanței în formula prezentată de către Senat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu majoritate de voturi, titlul ordonanței a fost adoptat în formula Senatului.

La partea introductivă a art.unic dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Se consideră votat în unanimitate.

La pct.1 și 2 din cuprinsul proiectului de lege în formula adoptată de Senat. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

Rog comisia să-mi dea o ordonanță pentru că din dosarul meu mi-a dispărut.

Asupra titlului din ordonanța de urgență dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.1, 2 și 3 care alcătuiesc cuprinsul ordonanței de urgență, dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Parcurgând proiectul de lege și ordonanța de urgență, urmează să supunem votului final acest proiect de lege, care va avea loc într-o ședință ce va fi fixată de către Comitetul ordinii de zi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 8 december 2019, 15:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro