Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 11, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 11-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 11, 2001

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul acestui fond (amânarea votului final).
 
see bill no. 408/1999

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La următorul punct, 45, este înscris Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul acestui fond.

Procedură normală.

Rog inițiatorul să prezinte acest proiect de lege.

Domnul Dan Banciu:

Constatându-se că veniturile prevăzute a fi încasate conform Legii nr. 118/1996 la Fondul special al drumurilor nu s-au putut realiza de-a lungul anilor, s-a amendat pe rând Lega nr. 118 printr-o serie de ordonanțe, care au încercat să găsească soluții pentru o colectare ritmică și completă a acestui fond. În acest șir de ordonanțe, se înscrie și Ordonanța nr. 14/1999, care este în discuție astăzi.

Am avut o amplă discuție și la comisie, vizavi de măsurile pe care le propune această ordonanță și vă propunem, ca să nu le reluăm, pentru că ele vor fi prevăzute în analiza raportului și ministerul a fost de acord cu amendamentele care s-au propus la comisie, să fiți și dumneavoastră de acord să o aprobăm în forma în care s-a amendat în cadrul comisiei. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnul ministru.

Domnule președinte al Comisiei pentru industrie Antal, aveți cuvântul.

Domnul Istvan Antal:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Obiectul de reglementare al proiectului de lege se referă la eliminarea întârzierilor în colectarea fondurilor pentru execuția unor lucrări de infrastructură rutiere și pentru menținerea operativității rețelei naționale de transport rutier. Comisia pentru industrie și servicii a analizat, în ședința din 28 iulie 2001, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul acestui fond și, ținând seama de cele prezentate anterior, a hotărât cu unanimitate de voturi avizarea proiectului de lege, cu amendamentele admise și prezentate în anexă. În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale? Nu.

Trecem la dezbaterea pe text a proiectului de lege și a ordonanței.

La titlul proiectului de lege, în formularea adoptată de Senat, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

La articolul unic al proiectului de lege?

Stimați colegi de la Comisia pentru industrie și de la Comisia juridică, o să aprobăm o ședință specială pentru cele două comisii, pentru a vă lămuri puncte de vedere. Vă rugăm, acum, să ne permiteți să ne desfășurăm activitatea!

Deci, la articolul unic, comisia a formulat un amendament, la pct. 2 cu privire la care domnul ministru Gaspar dorește să intervină.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Este o intervenție pentru a ne pune de acord asupra unei exprimări unitare. Aceeași comisie, la proiectul pe care l-am discutat anterior, de aprobare a Ordonanței nr. 49/1999, a propus eliminarea din cuprinsul articolului unic a sintagmei: "emisă în temeiul art. 1 lit. h) pct. 6 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe". Deci, aceasta s-a întâmplat la proiectul anterior.

La proiectul pe care îl avem acum în discuție, nu a mai procedat în același fel și a introdus această sintagmă: "emisă în temeiul art.7 din Legea nr. 251 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe".

Adică, există o inconsecvență și ar trebui să ne punem de acord. Ori indicăm temeiul în baza căruia a fost dată ordonanța, adică, legea de abilitare, ori scoatem acest temei, ca proiectele să aibă același mod de prezentare. Deci, suntem cu două proiecte de la aceeași comisie.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Intervenția este nu numai pertinentă, dar și logică. Precizarea temeiului emiterii nu este necesară și nu se obișnuiește.

În consecință, supun votului dumneavoastră structura art. I din cuprinsul legii, cu precizarea că se elimină din acest text sintagma: "Emisă în temeiul art. 1-7 lit. c)...", partea subliniată din textul Senatului. Și, în plus, se adaugă în final: "modificări și completări".

Cine este de acord cu această formulare? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Cu unanimitate, s-a adoptat această formulare a art. I.

Trecem, în continuare, la dezbaterea ordonanței.

La titlul ordonanței, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavostră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La titlul Cap. I, comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavostră? Nu. Votat în unanimitate.

La art. I, comisia nu a avut obiecțiuni. Votat în unanimitate, dacă nici dumneavoastră nu aveți.

Titlul Cap. II. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art. II, alin. 1, 2 și 3, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate.

Art. III. Domnule deputat Bivolaru, am probleme. În raport, spuneți că art. III alin. 2 rămâne nemodificat, iar...

Există o contradicție între col. 2 și col. 3. Eu vă rog să urmăriți pe textul ordonanței, la art. 3 alin. 1, comisia propune un amendament, la pct. 9.Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr. 9? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art. 3 alin. 2, urmăriți, de asemenea, amendamentul nr. 10 al comisiei. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți. În consecință, textul art. 3 alin. 2 a fost votat în formularea din amendamentul nr. 2.

La art. 4 alin. 1 și 2, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat în unanimitate, în consecință.

La art. 4 alin. 3, urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 13 de la pag. 6. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți. În consecință, art. 4 alin. 3 a fost modificat potrivit acest amendament, iar art. 4 în ansamblu va avea alcătuirea rezultată.

Titlul Cap. III. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

La alin. 1 urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 15. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art. 5 alin. 2, 3 și 4. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nu aveți. Votate în unanimitate.

La art. 5 alin. 5, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 19. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți. Votat în unanimitate. În consecință, art. 5 alin. 5 va avea alcătuirea rezultată din adoptarea amendamentului nr. 19.

La art. 5 alin. 6 nu există obiecțiuni de la comisie, dacă aveți dumneavostră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, art. 5 va avea structura rezultată.

La art. 6 alin. 1, urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 21. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate amendamentul nr. 21 și, în consecință, art. 6 alin. 1 va avea alcătuirea rezultată.

Art. 6 alin. 2. Comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavostră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art. 7 alin. 1, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nu. Votat în unanimitate.

Art. 7 alin. 2. Urmăriți amendamentul nr. 24, dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți. Votat în unanimitate. În consecință, acest text va avea alcătuirea rezultată, iar art. 7, de asemenea, compunerea rezultată din admiterea amendamentului.

Art. 8 alin. 1 și 2. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Nu aveți. Votate în unanimitate.

Art. 8 alin. 3. Vă rog să urmăriți amendamentul nr. 27, care, de fapt, prevede reformularea denumirii ministerului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

În consecință, art. 8 va avea alcătuirea rezultată.

Art. 9 alin. 1. Urmăriți amendamentul nr. 28. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate. În consecință, art. 9 alin. 1 va avea alcătuirea rezultată.

Art. 9 alin. 2. Urmăriți amendamentul nr. 29, vă rog. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. În consecință, se adoptă și va avea alcătuirea rezultată din adoptarea amendamentului nr. 29.

Art. 10 alin. 1. Urmăriți amendamentul nr. 30. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate. Și, astfel, art. 10 alin. 1 va avea alcătuirea rezultată din adoptarea amendamentului nr. 30.

La art. 10 alin. 2, urmăriți amendamentul nr. 31. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art. 11 alin. 1 nu are amendamente, dacă aveți dumneavostră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art. 12. Vă rog să urmăriți amendamentul nr. 33. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art. 13. Nu există obiecțiuni din partea comisiei, dacă aveți dumneavostră? Nu. Votat în unanimitate.

Amendamentul nr. 35, care cuprinde un art. II al proiectului de lege, îl mai supun încă o dată votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În consecință, adoptându-se amendamentul nr. 35, se adaugă art. I din proiectul de lege art. II.

Parcurgând legea și ordonanța pe texte, urmează să supunem proiectul de lege de aprobare a ordonanței votului final, care va fi fixat de Comitetul ordinii de zi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 11 november 2019, 21:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro