Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-02-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 18-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2001

27. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe.
 
see bill no. 420/2001

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Continuăm cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe. Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Poftiți.

Doamna Maria Manolescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța Guvernului vizează soluționarea unor probleme tehnice și de fond privind procedura de reglementare, de declarare reglementată a datoriilor. Urmărește, pe de o parte, crearea bazei legale pentru efectuarea cheltuielilor cu transmiterea la domiciliul contribuabililor a formularelor de declarare a impozitelor și taxelor, precum și crearea posibilității de transmitere prin poștă a declarațiilor depuse de contribuabili pe cheltuiala suportată de Ministerul Finanțelor Publice.

Totodată, urmărește crearea posibilităților de stabilire de către Ministerul Finanțelor Publice a altor termene de depunere a declarațiilor și stabilirea obligației organului fiscal de a transmite înștiințarea prin care se notifică contribuabililor depășirea termenului de depunere a declarațiilor de impozite și taxe în cadrul procedurii de impunere din oficiu.

De asemenea, reglementează și alte probleme de detaliu privind procedura declarării impozitelor și taxelor. influența financiară estimată asupra bugetului de stat ce rezultă din aplicarea prevederilor ordonanței este de circa 15 miliarde de lei la nivelul anului 2002.

Față de cele de mai sus, propunem adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței 11. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc. Din partea comisiei sesizate în fond, domnul deputat Aurel Gubandru.

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 68/97 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe în ședința din 5 septembrie 2001, comisia a hotărât cu majoritate de voturi ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților în forma prezentată.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc. Dacă din partea grupurilor parlamentare vrea cineva să participe la dezbateri? Nu dorește nimeni.

Titlul ordonanței. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.I al ordonanței. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.II al ordonanței. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Ordonanța în integralitate. Sunt obiecții? Nu. Adoptată.

Titlul legii. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Articolul unic al ordonanței. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Proiectul de lege în integralitatea lui. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate cu cvorumul cerut de regulament.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 26 february 2020, 3:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro