Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 18-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2001

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura „Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului Finalizarea lucrărilor și modernizarea stației de epurare a apelor uzate București", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001.
 
see bill no. 425/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem, în continuare, la al doilea proiect cu aceeași tematică: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura Asistență tehnică pentru pregătirea Proiectului Finalizarea lucrărilor de modernizare a Stației de epurare a apelor uzate București.

Rog reprezentantul inițiatorului să îl prezinte.

Domnul Andrei Popescu:

Prin această ordonanță, pe care vă rugăm să o aprobați prin lege, principalul obiectiv este sprijinirea Municipalității București în vederea pregătirii aplicației ISPA, necesare efectuării investiției pentru modernizarea lucrărilor și finalizarea Stației de epurare a apelor București. Din costul total al proiectului, de 1.810.000. Euro, finanțarea prin ISPA reprezintă 1.357.000 Euro, iar cofinanțarea, în valoare de 425.000 Euro, este angajată din bugetul pe anul 2000.

Agenția de implementare pentru acest proiect este Oficiul de plăți și contractare Phare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Până la ora actuală suntem în grafic.

Vă adresăm rugămintea respectuoasă să ne acordați votul dumneavoastră. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru buget?

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În urma examinării Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura Asistență tehnică pentru pregătirea Proiectului Finalizarea lucrărilor de modernizare a Stației de epurare a apelor uzate București semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București, la 1 iunie 2001, în ședința sa din 12 septembrie 2001, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a hotărât, cu majoritate de voturi, ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva dintre dumneavoastră să participe la dezbateri generale? Nu.

Trecem, atunci, la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței.

La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La cuprinsul articolului unic, care conține dispoziția de aprobare a Ordonanței nr. 20, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Cele două articole care alcătuiesc cuprinsul ordonanței, art. 1 și 2, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate.

Cele două texte se referă și la aprobarea memorandumului, care face parte din conținutul legii.

Proiectul de lege are un caracter ordinar, fiind aplicabile prevederile art. 74 alin. 2 din Constituție. Îl supun votului dumneavoastră final.

Cine este pentru? Vă rog să vă exprimați votul! Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitatea celor prezenți, s-a votat și acest proiect.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 18 january 2020, 16:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro