Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 18-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2001

7. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura Reabilitarea și modificarea sistemului de canalizare și a sistemului de furnizare și tratare a apelor reziduale în Arad pentru protejarea rîului Mureș, localizarea în județul Arad, România, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001.
 
see bill no. 424/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul cu aceeași tematică, este cel de la pct. 9 de pe ordinea de zi. Aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană pentru asistență financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura Reabilitarea și modificarea sistemului de canalizare și a sistemului de furnizare și tratare a apelor reziduale în Arad pentru protejarea râului Mureș, localizarea în județul Arad, România, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001.

Domnule ministru, aveți cuvântul, să prezentați acest proiect.

Domnul Andrei Popescu:

Proiectul respectiv, ca și proiectele precedente, reprezintă un exercițiu complex și, totodată, nou pentru preluarea asistenței financiare în acest sistem ISPA. Din costul total al proiectului, de 18.000.000 Euro, finanțarea prin ISPA reprezintă 13.500.000 Euro, fonduri nerambursabile, iar cofinanțarea, asigurată printr-un împrumut de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, este de 4.500.000 Euro.

Spuneam că este un exercițiu complex și, totodată, nou, care presupune o acțiune imediată din partea diferitelor instituții ale administrației publice. Suntem la început de drum, ne înscriem în grafic, de altfel, semnarea memorandumului s-a făcut la 1 iunie 2001.

Sunt considerente pentru care vă rugăm să aprobați proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență. Vă mulțumesc în numele Ministerului Integrării.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru buget?

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În urma examinării Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistență financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura Reabilitarea și modificarea sistemului de canalizare și a sistemului de furnizare și tratare a apelor reziduale în Arad pentru protejarea râului Mureș, localizarea în județul Arad, România, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001, în ședința din 12 septembrie 2001, comisia a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma prezentată.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să intervină, în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței.

Dacă, la titlul proiectului de lege, aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La cuprinsul articolului unic, care conține dispoziția de aprobare a Ordonanței nr. 19/2001, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La titlul ordonanței, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La cele două articole care alcătuiesc cuprinsul ordonanței, ele referindu-se și la ratificarea memorandumului de finanțare pe care îl aveți anexat, dacă aveți observații? Nu. Votate în unanimitate.

Fiind vorba de o lege cu caracter ordinar, care poate fi votată cu votul prevăzut la art. 74 alin. 2 din Constituție, supun acest proiect votului dumneavoastră final.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitatea celor prezenți.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 18 january 2020, 17:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro