Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 19, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 19-09-2001 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 19, 2001

3. Dezbaterea și adoptarea Hotărârii Parlamentului României privind suplimentarea participării României la Forța de Stabilizare din Bosnia-Herțegovina (SFOR) și la Forța de Menținere a Păcii din Kosovo, Republica Federală Iugoslavia (KFOR) cu forțe din Ministerul Apărării Naționale.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc domnule secretar.

Stimați colegi,

Trecem la pct.2 al ordinii de zi – scrisoarea președintelui României privind suplimentarea participării României la forța de stabilizare din Bosnia și Herțegovina și forța de menținere a păcii din Kosovo – Republica Federală Iugoslavia.

Permiteți-mi să dau cuvântul domnului deputat Răzvan Ionescu, președintele Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților pentru a prezenta raportul și proiectul de hotărâre.

Domnul Răzvan Ionescu:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Dați-mi voie să vă prezint Raportul comun întocmit de Comisiile pentru apărare ale celor două Camere privind solicitarea președintelui României adresată celor două Camere ale Parlamentului pentru a aproba suplimentarea participării României la misiunile SFOR și KFOR cu următoarele forțe din Ministerul Apărării Naționale: o companie de infanterie în cadrul contingentului belgiano-luxemburghez dislocat în Kosovo; o companie de infanterie în cadrul contingentului italian dislocat în Kosovo; o companie de infanterie sau, în funcție de negocieri, de alte arme în cadrul contingentului olandez dislocat în Bosnia-Herțegovina; o grupă de 6 ofițeri de stat major care să încadreze statele majore ale contingentelor menționate; o celulă națională de informații cu un efectiv de 5 militari cu tehnica și echipamentele necesare care să acționeze pe lângă comandamentul KFOR.

Fiecare companie va avea un efectiv de până la 100 militari și va participa la misiuni cu tehnică, armament, muniție și echipamentul din dotare. Finanțarea participării la misiuni se va realiza prin hotărâre de guvern care va fi elaborată ulterior.

Având în vedere situația instabilă din teatrul de operații, statele membre NATO care participă cu trupe în cadrul SFOR și KFOR au inițiat o serie de demersuri diplomatice pe lângă țările partenere, în special cele din regiune pentru a le determina să-și suplimenteze contribuția cu forțele combatante la aceste misiuni.

Suplimentarea contribuției la aceste misiuni ar întări credibilitatea țării noastre ca furnizor de securitate în zonă, reprezentând totodată un argument esențial pentru susținerea candidaturii României la NATO.

Din Memorandumul Ministerului Apărării Naționale reiese că participarea la misiuni trebuie să se realizeze pe toată durata mandatului misiunilor sau până când organismele internaționale abilitate vor formula o altă solicitare.

Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului au analizat în ședință comună solicitarea Președintelui României și au constatat că aceasta respectă prevederile art.5 din Legea apărării naționale a României nr.45 din 1994.

Cu unanimitate de voturi pentru, comisiile au avizat favorabil solicitarea Președintelui României și au hotărât să supună, spre dezbatere și aprobare plenului, proiectul de hotărâre anexat.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi, dezbateri generale. Dacă sunt luări de cuvânt? Înțeleg că nu sunt. Trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre.

La titlul hotărârii dacă sunt observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cine este pentru? Vă mulțumesc foarte mult.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o singură abținere, titlul hotărârii a fost adoptat.

Preambulul. Alin.1, 2 – dacă sunt observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cine este pentru? Mulțumesc foarte mult.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o singură abținere, preambulul a fost adoptat de Parlamentul României.

Art.1 cu alin.a), b), c), d) și alin.2 – dacă sunt observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o singură abținere, Parlamentul României a adoptat și acest articol.

Art.2 alin.1, 2 – dacă sunt observații? Din partea Guvernului, domnul ministru Gaspar, vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Art.2, în redactarea în care ni s-a propus, are unele imperfecțiuni și dau citire articolului: "Finanțarea participării la misiuni se va realiza prin hotărâre a Guvernului, care va fi elaborată ulterior". Cel puțin, partea finală a articolului, "prin hotărâre care va fi elaborată ulterior", nu este în concordanță cu normele de tehnică legislativă.

Vă propun, stimați colegi, următoarea redactare: "Finanțarea participării României la misiunile prevăzute la art.1 se va asigura, potrivit legii, de către Guvern".

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc. Dacă sunt observații sau alte propuneri la această nouă redactare a art.2? Nu. Mulțumesc foarte mult.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o singură abținere și art.2 a fost adoptat de către Parlament în formularea prezentată de domnul ministru Gaspar.

Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc foarte mult.

Împotrivă?

Abțineri?

Deci, cu marea majoritate de voturi, avem o singură abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat de către Camere reunite ale Senatului și Camerei Deputaților.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 24 january 2020, 10:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro