Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 27-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2001

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.

Ședința a început la ora 9,30.

Lucrările au fost conduse de domnul Ovidiu Cameliu Petrescu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Tudor Mohora și Nicolae Leonăchescu, secretari.

 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul celor 345 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 212. Participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 25 de deputați, iar 133 sunt absenți.

Pentru început vă prezint Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare a soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 – 31 decembrie 2003, ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei Române, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 3 octombrie 2001.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la București la 26 iulie 1993, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize – Comisia pentru politică externă; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene, semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize – Comisia pentru politică externă; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize – Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2001 privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Organizației interguvernamentale pentru transporturile internaționale feroviare (OTIF), constituită în conformitate cu prevederile Convenției cu privire la transporturile internaționale feroviare (COTIF), adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2001 pentru ratificarea Convenției nr.163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 8 octombrie 1987, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2001 pentru modificarea art.4 alin.(6) lit.d) din Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit și a art.15 și 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize – Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei ROMAG-PROD din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize – Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la București la 8 iunie 2001 și la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul dintre Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în numele Agenției de Implementare a Facilității Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 și la București la 23 februarie 2000, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize – Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenției privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale de la Beijing (1999), adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1998 privind regimul de confecționare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

14. Propunerea legislativă privind Amendamentul la Legea nr.70/1991 cu privire la alegerile locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr.28/12.04.2000, inițiată de domnul deputat Sali Negiat.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize – Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Termenul de depunere a raportului: 9 noiembrie 2001.

15. Proiectul de Lege pentru modificarea art.30 din Legea apărării naționale a României nr.45/1994, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize – Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 3 octombrie 2001.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier național și transmiterea acestora în proprietatea publică a orașului Bușteni și în administrarea Consiliului local Bușteni (amânarea votului final).

Trecem la dezbaterea proiectelor de lege.

Proiectul de Lege privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier național și transmiterea acestora în proprietatea publică a orașului Bușteni și în administrarea Consiliului local Bușteni.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva?

Poftiți.

 

Domnul Ionel Fleșariu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Pentru dezvoltarea domeniului schiabil al țării, în stațiunea Bușteni a fost identificată o suprafață de teren de circa 29 de hectare care se pretează foarte bine amenajării unor pârtii de schi și unor instalații specifice acestui sport.

Nu vreau să mă opresc asupra avantajelor pe care le-ar avea amenajarea acestor pârtii, atât pentru orașul Bușteni, cât și pentru zona respectivă și chiar pentru întreaga țară.

Pentru a se trece la executarea lucrărilor, este necesară, mai întâi, efectuarea unor operațiuni juridice constând din transmiterea terenului respectiv din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a orașului Bușteni și în administrarea Consiliului local al orașului Bușteni.

De asemenea, se impune aprobarea scutirii Consiliului local al orașul Bușteni de plata taxelor prevăzute de lege pentru folosirea terenului respectiv în alte scopuri decât producția forestieră, decât activitatea forestieră. Vreau să vă spun că aceste sume se ridică anual la circa 11 miliarde, sumă pe care Consiliul local nu are de unde să o plătească.

Obiectul proiectului de lege sunt tocmai aceste operațiuni juridice. Proiectul a fost aprobat de Senat, este raport favorabil din partea comisiei sesizate în fond, așa încât vă rog respectuos să aprobați proiectul de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

 
 

Domnul Kovacs Csaba Tiberiu:

Domnule președinte,

Comisia, la întocmirea raportului, a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, precum și avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și a hotărât ca proiectul de lege susmenționat să fie supus plenului Camerei Deputaților în vederea dezbaterii și adoptării în forma adoptată de Senat în ședința din 26 iunie 2001.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbatere? Nu doresc.

Titlul legii.

Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul unic.

Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Avem și anexe.

Dacă sunt observații?

Da, poftiți.

Domnul secretar Leonăchescu are o obiecție.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În anexă sunt date suprafețe și lungimea traseelor la pârtiile respective, telegondolă, pârtie de schi, stație de plecare și sosire.

La suprafețe sunt utilizate două unități de măsură: metri pătrați și hectare, dar departajarea, ca valoare, este făcută prin punct, or, la hectare punctul trebuie să aibă semnificația de virgulă. Deci noi trebuie să intervenim în redactarea finală, pentru că, dacă citesc cu ligaturile din această anexă, 78.300 metri pătrați, fac nu știu câte hectare, pentru că e pus tot un punct acolo. Deci în loc de punct trebuie pus virgulă: 7,83 hectare la Total suprafață. De asemenea, la Poiana Coștilei 2, trebuie să punem virgulă, pentru că 18.100 metri pătrați fac 1,81 hectare, ca să nu se întâmple vreo interpretare arbitrară a suprafețelor.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Comisia.

 
 

Domnul Kovacs Csaba Tiberiu:

Este evident, este o greșeală de dactilografiere, pentru că acolo unde suprafața în hectare este cu zero este cu virgulă. Deci, sigur, transformată suprafața 1 hectar e egală cu 10.000 de metri pătrați, este foarte clar. Deci e vorba doar de o greșeală de dactilografiere, dar suntem de acord cu rectificarea în sine.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Am înțeles.

Deci, cu această rectificare propusă de domnul Leonăchescu și aprobată de către comisie, supun votului anexa.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt. Bun.

Am parcurs tot proiectul de lege, urmează să fie supus votului final într-o ședință dedicată votului final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2001 privind modificarea și completarea art.43 din Legea Educației Fizice și Sportului, nr.69/2000 (amânarea votului final).

Avem un Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2001 pentru modificarea și completarea art.43 din Legea educației fizice și sportului, nr.69/2000, pe care am tot amânat-o.

Acum este prezent domnul ministru la dezbatere, așa că putem ca să luăm și acest proiect de lege.

Timpii de dezbatere - vă rog să-mi faceți propunere, pentru că e ordonanță de urgență, suntem în procedură de urgență.

 

Domnul Petru Andea:

Comisia propune un timp de dezbatere de 15 minute, cu câte 3 minute pentru fiecare luare de cuvânt.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Bine, vă mulțumesc.

Cine este pentru acești timpi de dezbateri? Mulțumesc.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare au ceva de spus despre ordonanță și lege? Nu.

Intrăm în dezbateri.

Titlul ordonanței.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Articolul unic, cu punctele 1 și 2.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Titlul legii.

Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul unic.

Obiecții?

 
 

Domnul Petru Andea (din loja comisiei):

Da.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Spuneți. (Domnul deputat Petru Andea se duce la Prezidiu și discută cu domnul vicepreședinte Ovidiu Cameliu Petrescu) Deci aveți raport de respingere. Bun.

Deci articolul unic al legii.

Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Deci votul va fi dat în ședință specială de vot privind respingerea.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre (amânarea votului final).

Proiectul de Lege privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre.

Din partea inițiatorilor...

Poftiți.

 

Domnul Tudor Florescu:

Secretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transportului și Locuinței.

Doamnelor și domnilor deputați,

Plaja și întreaga zonă a litoralului românesc al Mării Negre constituie o avuție națională ce trebuie protejată. Acțiunea de protecție a litoralului românesc trebuie făcută în scopul păstrării și corelării principalelor funcții ale sale, cea de locuire turistică, de transport și economică.

Până la apariția Legii privind gospodărirea integrată a zonei costiere, care presupune amenajarea și utilizarea durabilă a acesteia în vederea menținerii și pentru generația viitoare a fragilului echilibru biologic și ecologic din zona costieră, am elaborat prezentul Proiect de Ordonanță de urgență, al cărui obiectiv principal îl constituie interzicerea temporară a autorizării executării oricărui fel de construcții definitive sau provizorii, în cadrul unei zone delimitate de direcția mării până la izobata de 2 metri și în direcția uscatului pe o lățime măsurată la orizontală de 300 de metri.

Totodată, prin proiectul de act normativ, se interzice efectuarea de lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel, precum și a străzilor, trotuarelor și dotărilor tehnico-edilitare, subterane și aeriene, în perioada 15 mai – 15 septembrie.

Față de cele prezentate, vă rugăm a fi de acord cu proiectul de act normativ prezentat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei, vă rog.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia de administrație publică a fost sesizată cu Proiectul de Lege privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre.

La dezbaterea care a avut loc în cadrul comisiei, au fost avute în vedere și avizele favorabile emise de către Consiliul Legislativ și de către Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Acest proiect de lege a fost adoptat de către Senat, comisia l-a analizat cu foarte multă atenție și vă supune spre atenție dumneavoastră raportul favorabil, cu aprecierea că actul normativ în sine se dovedește și oportun și necesar în rezolvarea problematicii pe care inițiatorul, înaintea mea, a dezvoltat-o.

În consecință, solicităm Camerei un vot favorabil, în concordanță cu raportul întocmit de comisie.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe?

Da, poftiți.

Din partea PRM-ului.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Am discutat în comisie acest proiect de lege, ne-am adus contribuția la îmbunătățirea lui și suntem de acord să votăm pentru. Se naște însă o problemă. Datorită eroziunii țărmului, sub acțiunea apei, pot fi dezvelite obiective arheologice de foarte mare importanță în acest spațiu care, prin lege, îl excludem oricărei construcții. Or, aceste obiective arheologice, și vă voi da un exemplu imediat, cer construcții speciale în acest spațiu pe care, prin această lege, vrem să le interzicem. E vorba de construcții speciale de protecție. Mă gândesc la Hipogeul de la Constanța, un mormânt arhaic în jurul căruia am construit un spațiu de protecție.

Iată, deci, că această lege nu ar trebui să afecteze construcțiile de acest gen menite să protejeze obiective arheologice de foarte mare importanță.

Eu aș ruga inițiatorul, ca și pe președintele comisiei să ne expună cum gândesc acest gen de obiective în a fi protejate printr-o construcție adecvată.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Alte grupuri parlamentare dacă doresc să participe la dezbatere? Nu doresc alte grupuri.

Deci vă rog să dați o explicație din partea inițiatorului.

 
 

Domnul Tudor Florescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat,

Mulțumesc pentru interesul acordat proiectului de lege prezentat plenului.

Ca inițiator fiind Ministerul Transportului și Locuinței, la întrebarea pe care domnia voastră ați pus-o, cu bună dreptate, ce se poate întâmpla în aceste cazuri speciale, deci ceea ce înseamnă caz special va fi tratat ca atare, ca un caz special. Deci, prin excepție de la regula generală instituită prin actul normativ, se pot scoate acte normative care să instituie excepția de la reguli. Deci pentru obiective de interes arheologic sau interes istoric deosebit existente în zona de restricție se pot scoate acte normative care să le excepteze de la aplicarea prezentei ordonanțe.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Comisia are ceva de adăugat? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.1. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.2. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.3. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.4. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.5. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.6. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.7. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.8. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.9. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Am parcurs tot proiectul de lege. Urmează să fie supus votului final într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind schimbarea denumirii satului Schela, comuna Trivalea - Moșteni, județul Teleorman, în Deparați și declararea acestuia, comună (amânarea votului final).

Proiectul de Lege privind schimbarea denumirii satului Schela, comuna Trivalea Moșteni, județul Teleorman, în Deparați și declararea acestuia comună.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește.

Din partea comisiei, vă rog.

 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Propunerea legislativă ce intră în dezbaterea noastră și care vizează schimbarea denumirii satului Schela din comuna Trivalea Moșteni, județul Teleorman, în Deparați și declararea acestuia comună a fost trimis comisiei în data de 5 septembrie 2000, pentru o dezbatere și o avizare în fond.

La dezbaterea acestei propuneri legislative, s-a avut în vedere și avizul negativ al Consiliului Legislativ dat încă de anul trecut, în decembrie 1999.

Domnilor colegi,

Această propunere legislativă a avut două capete de cerere: pe de o parte, schimbarea denumirii unei localități și, pe de altă parte, transformarea acestei localități în comună. Dacă în ce privește primul capăt de cerere, prima cerință a acestei propuneri legislative am apreciat că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru a da un aviz favorabil, în ce privește transformarea acestei localități în comună, comisia a apreciat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de către normele legale în vigoare și, drept consecință, a respins această cerere.

Raportul comisiei este întocmit în mod favorabil numai referitor la cerința de schimbare a denumirii satului Schela în acela de Deparați și s-a respins cealaltă cerere.

Drept consecință, domnilor colegi, am rugămintea la dumneavoastră de a vota și de a susține raportul comisiei în forma în care a fost redactat și v-a fost înaintat dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri? Nu doresc.

Titlul legii. Vă rog să priviți în raport la punctul 1 al raportului și să vă însușiți această propunere de modificare.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.1. La punctul 2, sunt modificările despre care domnul președinte al comisiei v-a spus.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptat în forma modificată de comisie.

Art.2. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Anexa. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptată.

Proiectul urmează să fie supus votului într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind ridicarea la rang de oraș a comunei Mânăstirea, județul Călărași (amânarea votului final).

Propunerea legislativă privind ridicarea la rang de oraș a comunei Mânăstirea, județul Călărași.

Comisia a făcut un raport de respingere.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu dorește.

Comisia, vă rog, motivați această respingere.

 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia a luat în analiză propunerea privind ridicarea la rang de oraș a comunei Mânăstirea din județul Călărași.

Conform raportului care v-a fost înaintat, deși proiectul de propunere legislativă are un aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ, comisia a constatat că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru ca această comună să fie trecută într-un grad superior de dezvoltare urbanistică.

Drept consecință, cu motivațiile pe care le-am dezvoltat în raportul înaintat către dumneavoastră, noi solicităm respingerea acesteia.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc. Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri. Nu doresc. În cazul acesta, considerăm că dezbaterea generală s-a încheiat, proiectul cu propunerea aceasta de respingere va fi supus în ședință specială de vot, votului dumneavoastră final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind aplicarea proiectului UE „În oraș, fără mașină pe raza municipiilor și orașelor din România (amânarea votului final).

Propunere legislativă privind aplicarea proiectului UE. "În oraș, fără mașină" pe raza municipiilor și orașelor din România. Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul. Din partea comisiei sesizate în fond ca să ne motiveze propunerea de respingere.

 

Domnul Ioan Oltean:

Cu același interes, domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia a luat spre analiză și dezbatere propunerea legislativă privind aplicarea proiectului Uniunii Europene "În oraș, fără mașină" pe raza municipiilor și orașelor din România. Nu vreau să insist că prin modul cum a fost gândită, această propunere legislativă ne amintește de vremuri de tristă restriște, când nu puteam să circulăm decât a doua sau a treia duminică din lună, dar, din punct de vedere al tehnicii legislative, această propunere are multe neajunsuri, iar în ce privește proiectul, de asemenea, la nivelul comisiei, s-a constatat că nu îndeplinește cerințele pentru a putea fi admis. De aceea, comisia a întocmit un raport nefavorabil, de respingere și vă rog să-l susțineți.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Am înțeles. Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri? Nu doresc.

Am epuizat dezbaterile generale, urmează să fie supusă votului această propunere de respingere într-o ședință dedicată votului final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind amânarea aplicării prevederilor art. 17, 40 alin. 7, 43 și 90 alin.2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (amânarea votului final).

Propunerea legislativă privind amânarea aplicării prevederilor art.17, 40 alin.7, 43 și 90 alin.2 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale. Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu dorește. Din partea comisiei, domnul deputat Oltean, ne prezintă punctul de vedere.

 

Domnul Ioan Oltean:

Stimați colegi, comisia a luat în dezbatere și această propunere legislativă care vizează amânarea aplicării prevederilor art.17, art.40 alin.7, 43, art.90 alin.2 din Legea nr.215 a administrației publice locale.

În urma analizei, comisia a constatat că articolele respective sunt deja în vigoare, ele deja produc efecte juridice și că, cel puțin acest punct de vedere, comisia nu poate să intervină și să dea un aviz favorabil cu atât mai mult cu cât nu există, cel puțin în expunerea de motive, elemente care să justifice în mod cât se poate de susținător că amânarea aplicării acestor articole ar fi în interesul unei calități deosebite a prevederii Legii 215/2000.

De aceea, domnule președinte, stimați colegi, avizul negativ al comisiei, vă rugăm să îl susțineți prin votul pe care dumneavoastră o să-l dați astăzi.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc. Grupurile parlamentare dacă doresc să participe. Poftiți, domnule Leonăchescu.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc domnule președinte.

Stimați colegi,

Vă reamintesc că acest proiect de lege se referă la aplicarea acelor dispoziții valabile pentru satele unde minoritățile sau o minoritate are cel puțin 20% locuitori în componența localității respective și unde automat ar trebui să se introducă un alt etalon, în plus, în domeniul administrației publice. Las la o parte faptul că acest etalon unic profesat în toate țările lumii, limba oficială, se aplică peste tot în teritoriul unui stat, indiferent de componența, în localitățile statului respectiv, și ponderea minorităților, deci, las la o parte acest atac la adresa liberei comunicări și a etalonului unic pentru a vă atrage atenția că aplicarea acestor prevederi cere cunoașterea exactă a componentelor localității respective. Or, noi, astăzi, de la ultimul recensământ din 1992, constatăm că s-au produs mutații masive în demografia satelor și localităților țării noastre.

De aceea, noi am propus amânarea aplicării acestor prevederi până la efectuarea recensământului în martie 2002. Nu am cerut prea mult și insistăm pe această temă, pentru că, altfel, o aplicăm pe criterii total nerealiste. Nu este, practic, operantă această prevedere astăzi. Dacă o facem, o facem în detrimentul liberei comunicări dintre oameni. Mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc. Dacă alte grupuri parlamentare doresc să participe? Poftiți.

 
 

Domnul Kovács Csaba Tiberiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu aș fi dorit să intervin pe marginea acestui proiect de lege dacă nu ar fi intervenit antevorbitorul meu și intervin, deoarece reprezentanții partidului din care face parte antevorbitorul, la începutul lunii aprilie, la Conferința Uniunii Interparlamentare care a avut loc la Havana a luat în plen cuvântul și a făcut referirile cele mai pozitive tocmai la aceste articole. Deci, stimați colegi, nu se poate ca acasă vorbim într-un fel și în fața lumii întregi vorbim în alt fel. Eu cred că trebuie să vorbim în același fel atât acasă cât și spre exterior.

Vreau să vă spun că Legea 215/2001 reprezintă un pas important pe calea reformei din administrația românească, inclusiv cu aceste articole. Acest pas important a fost cât se poate de pozitiv apreciat de organismele internaționale, inclusiv de Uniunea Europeană, unde dorim să ne găsim și noi locul.

Aș vrea să subliniez că există un principiu care se aplică cam în toate țările, întotdeauna referirile care se fac la numărul populației se raportează la precedentul recensământ. Așa s-a procedat și până acuma, cred că așa se va proceda și în continuare. Nu putem să inventăm etaloane noi și etaloane separate în funcție de anumite interese.

Aș vrea să subliniez că noi considerăm că în țara românească există o singură lege pe care trebuie să o accepte și să o aplice cu toții. Și nu se poate ca, în unele localități, unii primari, cum este primarul municipiului Cluj-Napoca, să-și facă o altă lege; legea este una pentru toți și se cuvine să fie respectată de către toată lumea. Eu cred că pe marginea acestor principii, noi putem să cădem de acord.

Pe de altă parte, în drept există un anumit principiu; după ce efectele juridice s-au produs, aceste efecte juridice nu pot fi într-un asmenea mod retractate, suspendate, pentru că de fapt aceasta ar însemna încălcarea evidentă a unor prevederi din Constituția României. Deci, față de această situație, eu vă rog să aveți în vedere că, în comisie, cu o foarte largă majoritate, s-a votat respingerea acestui proiect de lege și noi rugăm plenul să voteze la fel pentru respingerea acestui proiect. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Alte grupuri parlamentare dacă doresc să participe la dezbatere? Nu mai dorește nimeni. Considerăm dezbaterile generale încheiate, se va supune votului în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind reînființarea comunei Răchițele, județul Cluj (amânarea votului final).

Propunerea legislativă privind reînființarea comunei Răchițele, județul Cluj. Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu dorește. Din partea comisiei, aveți propunere de respingere?

 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Îngăduiți-mi asupra acestei propuneri legislative să stărui mai mult, pentru că o parte din motivațiile care se aduc în fața dumneavoastră sunt valabile și pentru următoarele propuneri legislative care sunt pe ordinea de zi și care vizează de asemenea trecerea unor localități într-un grad superior de urbanism.

Această propunere însă se detașează față de celelalte prin cel puțin două elemente; o dată că titlul este într-o totală neconcordanță cu conținutul actului normativ, cu conținutul propunerii legislative. Dacă în titlu se vorbește despre reînființarea comunei Răchițele, județul Cluj, constatăm că în cel puțin încă două articole, art.2 și în art.3 autorul propunerii legislative propune și înființarea altor două comune. Deci, pe de o parte, cere în titlu să se reînființeze comuna Răchițele, iar prin art.2 și 3 propune și înființarea altor două comune, modificând într-un mod absolut inadmisibil componența comunelor, luând dintr-o comună și trecând în alte comune. Mai mult, comuna care se reînființează are mai multe sate decât pe cele avute inițial de către comuna din care se desprinde.

Drept consecință, din acest punct de vedere, propunerea nu îndeplinește nici cele mai elementare norme privind tehnica legislativă de redactare a unei propuneri legislative.

Pe fond, domnule președinte și stimați colegi, aici este vorba despre o modificare a limitelor teritoriale ale comunelor, iar, în conformitate cu art.20 din Legea 215/2001, acestea pot fi făcute numai cu consultarea prealabilă a cetățenilor din unitățile administrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizează potrivit legii, iar în Legea nr.3/2000 se precizează în art.13 că organizarea referendumului este obligatorie. Această condiție nu este îndeplinită și drept consecință, ea se adaugă la alte elemente pe care comisia le-a avut în vedere atunci când a analizat această propunere legislativă.

Luând în considerare și avizul negativ al Consiliului Legislativ, luând în considerare elementele care v-au fost învederate, stimați colegi, solicităm ca, prin votul dumneavoastră, să susțineți raportul de respingere a acestei propuneri legislative. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Mulțumesc. Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri? Nu doresc. Considerăm dezbaterile generale încheiate, va fi supusă această propunere a comisiei, de respingere a propunerii legislative, într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru declararea complexului muzeal „Casa memorială Octavian Goga de la Ciucea, județul Cluj, drept obiectiv de patrimoniu de importanță națională (amânarea votului final).

Propunerea legislativă pentru declararea Complexului muzeal "Casa memorială Octavian Goga" de la Ciucea, județul Cluj, drept obiectiv de patrimoniu de importanță națională. Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu dorește. Din partea comisiei sesizate în fond, domnul deputat Oltean Ioan, președintele comisiei.

 

Domnul Ioan Oltean:

Avem, din nou, spre analiză o propunere legislativă a aceluiași autor, domnul deputat Damian Brudașca, deputat de Cluj, propunere legislativă care vizează declararea Complexului muzeal Casa memorială Octavian Goga din județul Cluj drept obiectiv de patrimoniu de importanță națională. Aceleași vicii în ce privește tehnica de redactare a propunerilor și a proiectelor de legi. Nu există nici cele mai mici elemente care să vizeze o tehnică corectă. Pe fond, propunerea legislativă vizează preluarea acestui complex muzeal, care este un obiectiv de importanță deosebită, declararea lui ca importanță națională și trecerea de sub autoritatea consiliului județean în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, mai exact în administrarea Mănăstirii cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Ciucea și încredințarea acesteia spre administrare Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului.

Am solicitat în mai multe rânduri autorului propunerii să prezinte punctul de vedere al consiliului județean, punctul de vedere al Ministerului Culturii pentru a vedea care sunt opțiunile acestor două instituții fundamentale, ale celei care predă și ale celei care preia acest obiectiv, pentru a putea fi în deplină cunoștință de cauză când am lua o decizie favorabilă. Din păcate, ele nu au fost aduse.

Constatând însă că tot mai mult asemenea obiective de interes național sau interes județean sunt trecute în administrarea unor consilii locale, a unor consilii județene, pentru ca interesul local să crească în administrarea și gestionarea acestor obiective, pentru a fi puse la îndemâna celor ce doresc să le viziteze într-un mod mult mai evident, comisia a apreciat că și pe fond nu sunt elemente care să încurajeze, care să ducă spre o concluzie favorabilă acestei propuneri legislative și drept consecință, a întocmit un raport negativ și vă roagă, domnilor colegi, să susțineți acest raport, acest vot negativ al comisiei pentru această propunere legislativă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc. Din partea grupurilor parlamentare? Domnul Leonăchescu din partea PRM.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea numai să mă refer la principiul enunțat de domnul președinte Ioan Oltean, că un inițiator al unui proiect de lege trebuie să ia avizele de la alte foruri pentru acel proiect de lege, chiar de la foruri care sunt împotriva prevederilor formulate de el în proiectul de lege respectiv. Eu cred că o asemenea idee, un asemenea punct de vedere, o asemenea metodologie nu poate fi acceptată, pentru că niciodată structurile conservative nu vor accepta modificări în sensul progresului. Mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Alte grupuri parlamentare dacă doresc să participe la dezbatere? Nu doresc să participe la dezbatere. Considerăm dezbaterea generală închisă. Se va supune votului într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Chilia, județul Olt (amânarea votului final).

Propunere legislativă privind înființarea comunei Chilia, județul Olt.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu dorește.

Comisia, vă rog. Același punct de vedere referitor la comunele acestea, deci, este raport de respingere.

Participarea grupurilor parlamentare vă rog, cine dorește să participe la dezbateri generale? Propunerea legislativă pentru înființarea comunei Chilia. Nu dorește nimeni.

Atunci, vom supune votului propunerea de respingere a comisiei într-o ședință specială de vot.

Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea ca oraș a comunei Potcoava, județul Olt (amânarea votului final).

Propunerea legislativă privind declararea ca oraș al comunei Potcoava, județul Olt.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu dorește.

Comisia, de asemenea propune respingerea, nu mai dorește să motiveze, motivările sunt identice, respectivele localități nu îndeplinesc condițiile cerute prin normele administrației publice ca să devină orașe.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri? Nu doresc să participe.

Se va supune această propunere a comisiei de respingere a propunerii legislative într-o ședință specială de vot.

Dezbaterea Propunerii legislative privind restituirea către comune și orașe a bălților și lacurilor aflate pe teritoriul lor de administrare (amânarea votului final).

Propunerea legislativă privind restituirea către comune și orașe a bălților și lacurilor aflate pe teritoriul lor de administrare.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu dorește.

Din partea Comisiei de administrație publică locală, domnul președinte Oltean.

 

Domnul Ioan Oltean:

Domnilor colegi, suntem în măsură să prezentăm raportul comisiei privind propunerea legislativă a domnului deputat Dumitru Bălăeț privind restituirea către comune și orașe a bălților și lacurilor aflate pe teritoriul lor de administrare.

Comisia a avut în vedere, în analiza pe care a efectuat-o referitor la această propunere legislativă, și avizul negativ din partea Guvernului, dar și avizul negativ estimat de către Consiliul Legislativ. În final, a apreciat că această propunere nu poate fi acceptată pentru următoarele motive și am să enumăr doar câteva dintre cele pe care comisia le-a avut în vedere.

Am să mă refer, în primul rând la același element de tehnică juridică. Propunerea este extrem de deficitară, încălcând normele Legii 24/2000 privind tehnica legislativă de redactare a proiectelor și propunerilor legislative.

Din păcate, mare parte din elementele ce sunt încorporate în conținutul acestui act normativ sunt regăsite într-o parte din actele normative care sunt deja în vigoare și aplicabile în România, este vorba de Legea apelor nr.107/1996, de Legea protecției mediului 137/1995, de Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al proprietății, Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală. De asemenea, potrivit anexei la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, lacurile care nu sunt declarate de interes public național sau județean aparțin domeniului public local și sunt administrate de către autoritățile publice locale, ea venind și rezolvând în cea mai mare parte propunerea pe care autorul o face în această inițiativă legislativă.

De aceea, domnilor colegi, s-a apreciat că nu există elemente care să consacre în realitatea românească existența unei asemenea reglementări și de aceea, comisia a dat un vot negativ prin raportul pe care l-a înaintat și l-a depus la Biroul permanent. Drept consecință, solicităm să susțineți acest vot negativ al comisiei și să votați în consecință. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc. La dezbateri generale, grupurile parlamentare. Din partea PRM, domnul Tudor Marcu.

 
 

Domnul Marcu Tudor:

Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă rog să mă iertați că vă mențin atenția puțin asupra unor puncte de vedere care necesită a fi lămurile în urma raportului prezentat de președintele comisiei.

Sunt convins, înainte de a purcede la explicarea fiecărui punct de vedere, la demontarea lui, că, dacă acest proiect de lege era făcut de un membru PDSR, trecea de mult de comisie. De asemenea, dacă era făcut de guvern, nici nu se mai punea problema, putea să fie și neîntrunit cvorumul comisiei că tot favorabil i se dădea și spun asta în perfectă cunoștință de cauză.

În 5 ani, îndeplinind funcții de conducere în Biroul Comisiei de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și în acela de control al activității Serviciului de Informații Externe, m-am lovit de nenumărate ori de proiecte de legi care erau incomparabil mai prost întocmite decât se presupune a fi acesta, invocându-se asta de fapt ca motiv principal, primul. Am retrimis chiar rapoarte ale CSAT-ului, făcute infantil, copilăresc de prost, este drept pe vechea guvernare. Am solicitat să vină inițiatorii acestora în Parlament. Nici nu ne-au răspuns, n-au catadicsit nici măcar să ne dea atenția cuvenită; erau siguri că va trece, cum au și trecut. Vreți să vă dau o listă cu toate proiectele de legi care au trecut și nu numai cu greșeli gramaticale, chiar frustrante, așa, pentru cultura noastră, pentru inteligența fiecăruia dintre noi, ci, pur și simplu pentru inadvertențe de formă, pentru necorelări între texte și multe alte discuții care pot fi argumentate punct cu punct în demontarea primului punct pe care l-a invocat domnul președinte. Este o exprimare, iertați-mi fie spus, că este colegul meu, cel puțin subțire, ca să nu spun copilărească; să se uite pe toate textele de lege.

Să vă dau un exemplu, dacă îmi permiteți. Un membru PD în legislatura trecută a venit și s-a plimbat printre parlamentarii PD, cerând să semneze un proiect de lege care prevedea numai atât: cartofii de sămânță, atât. Era un proiect de lege de semnat de nu știu câte zeci de parlamentari din PD. Ce era asta? Era o lege anterioară în care, într-o înșiruire oarecare de produse, ținea de agricultură, nu știu ce excepție făceau sau undeva..., a mai băgat cineva virgulă după cartofi, cartofi de sămânță. Și așa, fiecare parlamentar avea o inițiativă parlamentară și apărea acolo pe internet că sunt o mulțime de inițiative ale PD-ului, bineînțeles nu mai știu dacă a trecut sau nu, nu am urmărit, dar a fost o vânzoleală foarte mare în perioada aceea, de neseriozitatea cu care se tratează inițiativele parlamentare sau proiecte de legi.

Din nefericire pentru domnia sa, această inițiativă nu este de această factură, este bine gândită și bine judecată și ea vine în sprijinul oamenilor care au solicitat acest lucru.

Deci, noi, aleși fiind de ei, suntem obligați chiar, nu numai de datorie de onoare, ci obligați să prezentăm punctele lor de vedere, nu este un punct de vedere al domnului Bălăeț și nici al Partidului România Mare, ci al tuturor celor dintre noi, pentru că fiecare suntem reprezentanții unor comune, unor sate, chiar dacă ne facem că nu mai știm că există aceste comune sau aceste sate, pur și simplu și prin faptul că nu ne-am mai dus deloc prin teritoriu. Dacă vreți, vă fac și o listă până la urmă, dar nu e cazul acum, a celor care n-au călcat niciodată prin județ de când au fost aleși.

Al doilea punct prin care se invocă nesusținerea de către comisia aceasta reprezentată în această zi cu mare eroare de către acest președinte, care îmi este și coleg între altele, este următorul: nu se poate accepta discuția, nici măcar discuția unei asemenea inițiative legislative, deoarece există niște acte normative care relementează această problemă. Iertați-mă domnule președinte, dar dumneavoastră v-o spun pe șleau, nu știu ce căutați în Parlament, din moment ce dumneavoastră spuneți de la bun început; nu mai veniți cu inițiative legislative, pentru că hotărârile de guvern reglementează. Ce căutăm noi aici?!

O voce din sală:

Cine a spus așa?

 
 

Domnul Marcu Tudor:

Uite așa a spus la punctul doi, nu ați fost atent. De altfel, zice la punctul doi de contraargumentare că aceste prevederi acum erau bune, chiar foarte bune, repet, foarte bune, dezicându-se de primul punct. Este o inconsecvență a hotărârii, judecății, de fapt, a domnului președinte de comisie, pentru că prima dată a zis că nu e bună, că nu ține, că nu e suficient argumentată și nu mai știu ce minuni, ca, a doua oară, să spună: de altfel, toate aceste puncte pe care le dorește inițiativa legislativă sunt prevăzute în hotărâri guvernamentale și nu știu ce acte normative. Păi, unde este adevărul? Ori este proastă și nu are ce căuta nici în discuție și atunci cum se întâmplă că toate cele spuse de ea sunt prevăzute în actele normative?

Hotărâți-vă, domnule președinte, dar nu așa, unui PRM – out, unui PSD – into. Hotărâți-vă și intrați-vă în atribuții corect această comisie, pentru că, altfel, ne determinați și pe noi să participăm, avem dreptul, la hotărârile și discuțiile pe care le aveți dumneavoastră în comisie. Pe mine m-a surprins extrem de neplăcut neprofesionalismul acestei comisii, reprezentată de fapt numai de unul singur. Acuz toată comisia, poate nu sunt întru totul de acord cu cele spuse de mine, să zic, dar comisia văd că este unul singur.

Al treilea punct de vedere: că nu trebuie să punem niciodată în discuție o inițiativă legislativă, unele sunt în vigoare de pe vremea lui Ceaușescu sau a lui Gheorghiu-Dej unele sunt de prin 1960 în vigoare, cine nu știe se poate uita prin legislația noastră veche, ce mai căutăm noi să le facem?! Trecând și peste asta, să spunem că nu am înțeles sensul prezenței noastre, a unora dintre noi, neprezenței noastre permanente în Parlament. Uitați-vă la doamna care zicea cu PNL-ul, că ne făcea nouă critică, câți sunt prezenți? Uite câți sunt prezenți și uite PNL-ul, nici unul, nici măcar doamna Mona Muscă, Timișoara este departe.

Să vă mai amintesc faptul că eu i-am susținut un proiect de lege și datorită faptului că l-am susținut bine, a și trecut și eu i-am spus că noi am trecut la PNL, pentru că era singurul reprezentant al PNL-ului în proiectul de lege pe care îl susținea domnia sa.

Trecând peste asta, al treilea punct ziceam: de unde știți, domnule președinte de comisie, că această propunere legislativă nu îmbunătățește noianul acela, pe care l-ați citat dumneavoastră, de vreo 10 hotărâri și acte normative într-una singură, mai bună, de unde știți? le-ați făcut o comparație, alea sunt bune, chiar dacă sunt luate de pe vremea lui Constantinescu, chiar dacă sunt după vremea FSN-lui, chiar dacă sunt numai știu ce hotărâri.

De unde știți? Comparativ voiam, profesionist, făcută o astfel de intervenție, nu amator, cum v-ați prezentat dumneavoastră aici, că această propunere nu este mai bună decât toate celelalte, chiar și prin faptul că întrunește într-un singur act legislativ toate celelalte, bramburite în toate felurile, după toate guvernările.

Nu facem noi o lege – de aceea suntem aici – mai clară, mai limpede? Să anulăm puhoiul de ordonanțe guvernamentale făcute de vechea legislatură și mult, aproape către puhoi, de actuala legislatură, sau guvernare? Nu trebuie să le limităm? Să facem clar pentru judecători, avocați și procurori, sau juriști de instituții, cum să fie aplicată legea?

Păi, dacă atâte sunt pe acolo, eu pun pariu că unele dintre ele se bat cap în cap. Iată, o astfel de lege are pretenția să le ordoneze. Nici măcar nu s-a analizat ceea ce era clar și necesar să fie analizat de o comisie care se pretinde a fi analizat acest proiect de lege.

Eu solicit ultima dată să fie retrimisă la comisie, dar sub rezerva faptului că este necesară o majoritate în comisie, pentru că mă îndoiesc că această comisie a avut majoritatea, dovadă faptul că domnia sa este singur aici și are punctul de vedere al unei comisii. Nu cumva, tot așa a fost și prezența?

Pentru că, iată cum se întâmplă. Toți știm. Vine dimineața, fiecare semnează, pleacă și rămân 5 inși. Și pe urmă zic: păi, a fost cvorum dimineață. Și aceia 5 sunt, știu eu, PDSR. Și trece orice, sau nu trece orice ilegal.

Îl solicit, deci, să ne prezinte clar numărul de voturi pentru anulare, numărul de voturi împotrivă și numărul de abțineri la punerea în discuție a acestei legi. Și să nu vină cu infantilismul ăsta "majoritatea a fost de acord". Majoritatea poate fi formată și din doi, dacă se consideră dimineață că toți au fost prezenți. Și ăia doi nici nu mai sunt reprezentativi pentru acea comisie. Și ultimul – să fie prezenți cât mai mulți și, de dorit, și din celelalte comisii.

Am făcut pro domo o campanie și pentru inițiativele legislative ale altor parlamentari decât cei aleși, sau cumpărați de către PDSR.

Din această cauză, vă rog, nu vă rog să mă aplaudați, dar vă rog să fiți receptivi la ce am spus – cei din afara PDSR-ului -, pentru că tot așa am fost tratați de către trecuta guvernare, cu mici excepții pe la PDSR, și tot așa, exclusiv, tratați de actuala guvernare toate partidele. Poate cu excepția UDMR-ului, dar și acolo se mai flituiesc și ei.

Vă rog să mă iertați pentru dorința de a vă capacita atenția care, uneori, m-a făcut să fiu cu vocea, nu cu afirmațiile, mai mare, mai tare decât permite difuzorul ăsta.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, este evident că noțiunea de captatio benevolentiae vă este total străine. Dar eu nu mai comentez.

Bun. Celelalte grupuri parlamentare, dacă participă la dezbatere? Poftiți.

 
 

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnule președinte,

Eu am o intervenție de procedură. Am să vă rog să vă intrați în rolul de conducător de ședință și cei care se înscriu la cuvânt să vorbească la subiectul respectiv.

În al doilea rând, nu știu de ce unii dintre noi se erijează în trăgători de urechi ai celorlalți. Eu cred că este inadmisibil, indiferent ce avem să ne spunem, trebuie să ne spunem cu un ton civilizat, un limbaj civilizat, pentru că așa putem să fim mai atenți la lucrurile bune propuse și de opoziție, nu numai de guvernare.

Și intervenția acum se vrea a fi și un mic drept la replică, pentru că antevorbitorul meu s-a referit la Grupul parlamentar al Partidului Democrat, care ar face inițiative legislative neserioase și neavenite.

Probabil că dânsul nu are chiar așa o bună ținere de minte. Eu asigur pe toată lumea că ceea ce a făcut Partidul Democrat a fost întotdeauna bun, cu seriozitate, chiar dacă nu a trecut prin plen și atunci când era partener de guvernare.

Și aș vrea să spun colegului de dinainte și celorlalți care mai doresc să facă aceleași lucruri, că să ridice piatra și să dea cel care este fără de prihană.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Din partea UDMR-ului.

 
 

Domnul Székely Ervin-Zoltán:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Tot în procedură aș vrea să intervin. Potrivit regulamentului, președintele de ședință trebuie să vegheze pentru buna desfășurare a lucrărilor Camerei Deputaților. Eu cred că o condiție pentru ca aceste lucrări să se desfășoare în bune condiții este și aceea ca vorbitorii să nu depășească un anumit volum atunci când vorbesc de la microfon.

Vă rog, domnule președinte, să asigurați pe colegul nostru că aceste microfoane funcționează foarte bine. Nu este necesar să adauge un plus de volum, pentru că acest lucru poate să fie iritant și, oricum, nu ne convinge.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Din partea PSD-ului.

 
 

Domnul Mihai Bar:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

O parte dintre noi sunt pentru prima dată în Parlament și au sentimentul, de multe ori, că asistă la luări de poziții pe care nu le înțeleg, chiar dacă unii dintre noi sunt oamenii care am lucrat în administrația locală și probabil că am avea mult mai multe de spus. Ascultăm cu luare aminte și încercăm să ne răspundem singuri la întrebările: de ce atâta patimă?

Cred că unii au sentimentul că, dacă vorbesc mai tare, au dreptate. Cred că unii au sentimentul că, dacă inițiativele pe care încearcă cu tot dinadinsul să le promoveze nu sunt acceptate, asta din cauza faptului că mașinăria de vot - cum zic domniile lor – a PSD-ului funcționează foarte bine.

Este absolut firesc să realizăm un lucru, că atâta timp cât susținem un partid, atâta timp cât susținem un guvern, este firesc să ținem cont de pozițiile celor din Guvernul care conduce astăzi România.

De aceea, în condițiile în care, atunci când este o dezbatere cu temă juridică, vedeți toți juriștii prezenți bătându-se în dueluri verbale care mai de care mai apăsate, când se vorbește de administrație știm la fel de bine toate lucrurile, probabil că în etapa următoare, așa cum zicea și colegul meu, va trebui ca președintele de ședință să aibă grijă ca aceste discuții să fie limitate.

Cred că în etapa următoare, cei care suntem pentru prima dată în Parlamentul României vom învăța că sunt anumite lucruri de care trebuie să ținem cont și puneți-ne în situația să învățăm ceva de la dumneavoastră, cei care sunteți mai vechi în Parlament, și nu faptul că aici, sub această minunată cupolă, se pot zice toate lucrurile din lume de așa manieră încât să nu convingem pe nimeni.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Domnul președinte al comisiei.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Îngăduiți-mi mai întâi să-mi exprim și eu dezaprobarea, domnule președinte, că, în calitatea dumneavoastră de președinte de ședință, nu vegheați ca vorbitorii de la aceste microfoane să vorbească strict la obiectul pus în discuție.

În al doilea rând, domnule președinte, domnilor colegi, dați-mie voie să-mi exprim nedumerirea, pentru că încă nimeni, pe parcursul multor ani de parlamentarism pe care eu îi am, să pun la îndoială profesionalismul meu atât ca deputat, și, mai nou, ca și președinte al unei comisii.

Am rămas extrem de neplăcut surprins cum un coleg de-al nostru, voiam să folosesc cuvântul de "individ", dar îl retrag, pentru că nu este corect din partea mea, dar un coleg de-al nostru care nu știe nimic despre activitatea acestei comisii și despre pregătirea mea profesională, își poate permite ca, într-un cadru atât de elegant și de subru să vină și să pună la îndoială.

Sigur, dacă mă gândesc din partea cui vine, nu-i nici un fel de surpriză pentru mine, dar vreau să cred că aceste microfoane ar trebui să fie folosite cu totul și cu totul în alte scopuri.

În al doilea rând, domnule deputat, dacă tăceați, filozof rămâneați, spune un vechi proverb românesc.

Mă bucur că în momentele petrecute la aceste microfoane au fost și sclipiri de luciditate în intervenția dumneavoastră, pentru că, la un moment dat, chiar spuneați că "nici chiar eu nu sunt de acord cu tot ceea ce am afirmat acum, în fața dumneavoastră, referitor la comisie".

Așa este. Mă bucur că ați recunoscut, pentru că, dacă ați fi cunoscut parcursul acestei inițiative legislative și dezbaterile care au au avut loc la nivelul comisiei, v-ar fi rușine de ceea ce ați spus astăzi, acum, aici.

În primul rând, pentru dânsul și pentru toată lumea, vreau să precizez că, la nivelul comisiei pe care o conduc, niciodată nu se dezbate un act normativ fără să fie asigurat cvorumul de comisie. Iar colegii dumneavoastră, domnule deputat, unde aveți și un vicepreședinte ca membru, poate să confirme acest lucru.

Pe de altă parte, vreau să vă spun că punctul de vedere pe care eu l-am exprimat era punctul de vedere al comisiei, și nu era punctul meu de vedere personal. Nu fac decât să susțin un raport al comisiei, iar președintele, domnule deputat, este cel care reprezintă comisia în fața Camerei Deputaților și susține rapoartele acesteia, nicidecum nu se impune prezența tuturor membrilor de comisie pe scaunele din fața dumneavoastră pentru a-și exprima punctul de vedere. Acest punct de vedere este exprimat într-un raport, iar eu nu fac decât să-l susțin.

Este un lucru elementar pe care ar fi trebuit să-l știți.

Pe de altă parte, dacă domnul Bălăeț ar fi fost prezent aici, ar fi putut să vă spună, ca să vă crape obrazul de rușine, că am avut cu domnia sa mai multe discuții referitor la tehnica legislativă a acestui act normativ și referitor la conținutul acestui act normativ, arătându-i că multe din elementele ce sunt încorporate în acest act normativ sunt reglementate într-un alt act normativ și că este nevoie să fie regândit sub acest aspect actul în sine. Domnul Bălăeț a acceptat, domnule deputat, și, ca dovadă că a acceptat discuția pe care eu am avut-o cu dânsul de mai multe ori, a înaintat odată Comisiei de administrație publică o scrisoare prin care solicită să amânăm dezbaterea în comisie a acestui proiect, deoarece, în momentul de față, mai este nevoie de o seamă de informații privind situația reală a băncilor.

De comun acord, l-am amânat de vreo patru ori la nivelul comisiei, iar, în final, tot domnia sa a venit la mine, domnule deputat, și m-a rugat dacă sunt de acord să-și retragă această propunere, pentru că s-a convins că nu întrunește elementele pe care o propunere legislativă ce vizează un domeniu atât de important ar trebui să le cuprindă. Și, drept consecință, domnia sa a înaintat către Biroul permanent al Camerei Deputaților o adresă prin care solicita retragerea acestei propuneri legislative la nivelul comisiei, pentru ca domnia sa să poată s-o îmbunătățească și s-o aducă la standardele impuse de un asemenea domeniu pe care domnia sa dorea să-l dezbată.

Luând în considerare aceste fapte și luând în considerare că pe parcursul dezbaterilor n-au fost aduse elemente noi care să convingă membrii comisiei de utilitatea, dacă vreți, și de faptul că această propunere legislativă îndeplinește condițiile de lege atât ca formă, cât și ca fond, comisia a votat în consecință. Un vot majoritar, un vot la care s-au asociat chiar și o parte dintre colegii dumneavoastră, pentru că, țin să vă amintesc, dacă nu știți, ar trebui să știți, comisia are și 5 membri ai Partidului România Mare.

Rămân surprins, domnule președinte de ședință, domnilor colegi, de ușurința cu care unii colegi își pot permite să vină aici și să facă afirmații care n-au nici un fel de susținere nici pe fond, nici pe formă.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Aș vrea să fac un comentariu.

 
 

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Domnule președinte, vă rog, drept la replică!

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Nu, dreptul la replică nu vi-l acord, orice s-ar întâmpla, domnule deputat. Pentru că dumneavoastră ne-ați jignit pe absolut toți de foarte multe ori și în condiții …

 
 

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Dar dânsul mi-a făcut același lucru, chiar cu o voce mai tare decât mine, domnule președinte!

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Eu v-am lăsat să vorbiți, chiar, în ciuda criticilor pe care le primesc de la colegii mei, v-am lăsat să vorbiți într-un mod special. Să nu credeți că am făcut-o din slăbiciune, sau că nu pot să conduc ședința. Am făcut-o special, ca să nu-mi reproșați cumva, sau grupul dumneavoastră parlamentar, sau partidul dumneavoastră să-mi reproșeze că vă limitez dreptul la opinii și așa mai departe. Este adevărat că ați vorbit de lucruri care n-aveau legătură cu subiectul în cauză …

 
 

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Înseamnă că nu ați înțeles nimic din ce am vorbit eu!

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Deci, mă faceți tâmpit, dacă spuneți că nu am înțeles nimic din ce ați vorbit …

 
 

Domnul Marcu Tudor (din sală):

N-ați înțeles …

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, înseamnă că am și eu un drept la replică.

am încheiat dezbaterile generale la acest subiect și, totuși, stimați colegi, chiar dacă uneori nu avem timp, este bine ca din partea unor grupuri parlamentare să lăsăm colegii noștri să vorbească, îi cunoaștem mai bine, înțelegem mai bine modul lor de gândire, al partidului pe care-l reprezintă, este bine ca anumite lucruri, ca anumite concepții ale unor persoane să rămână în stenogramă pentru veșnicie. Acestea sunt lucruri foarte importante.

Deci, se va supune această propunere la vot într-o ședință specială de vot.

 
 

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Să nu transformați animozitățile dintre noi doi, în tribuna Parlamentului… (Rumoare, vociferări)

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2001 privind organizarea celei de-a XI-a ediții a cursurilor de vară destinate tinerilor diplomați români și străini, sub egida Fundației Europene Titulescu (amânarea votului final).

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea celei de a XI-a ediții a cursurilor de vară destinate tinerilor diplomați români și străini sub egida Fundației Europene Titulescu.

Dacă, din partea inițiatorului dorește cineva? Nu dorește.

Din partea comisiilor sesizate în fond.

Doamna vicepreședinte. Poftiți.

 

Doamna Manuela Mitrea:

Domnule președinte, îmi permiteți să iau cuvântul?

Sesizată în fond în ședința din 11 septembrie 2001, comisia a hotărât ca Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6 din 2001 privind organizarea celei de a XI-lea ediții a cursurilor de vară destinate tinerilor diplomați români și străini sub egida Fundației Europene Titulescu, să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților în forma prezentată.

Menționăm că, prin obiectul de reglementare și conținutul său juridic, prezentul proiect de lege are caracterul unei legi organice.

De asemenea, doresc să menționez că există avize favorabile de la Comisia juridică și, de asemenea, de la Comisia pentru buget-finanțe.

Propun pentru dezbateri generale un timp limită de 5 minute, maximum.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Nu este cazul.

 
 

Doamna Manuela Mitrea:

Nu este cazul.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia parte la dezbateri?

Da. Poftiți. Din partea PRM-ului, domnul secretar Leonăchescu.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, eu aș dori să întreb inițiatorul asupra locului unde se desfășoară aceste cursuri de vară. Suntem pentru proiect, dar rețin pentru dumneavoastră și vă comunic această informație, adică sunt convins că o știți: noi avem la Bonn, fostul local al ambasadei pe 7 etaje, care astăzi nu mai are funcționalitate, pentru că Ambasada României s-a mutat, în Germania, de la Bonn la Berlin. Localul respectiv este pe malul stâng al Rhinului, într-o poziție extraordinară și am putea să-i dăm o funcționalitate pe linia acestor cursuri de vară.

Or, dacă proiectul de lege gândește să se organizeze cursuri de vară și în țară undeva într-o stațiune, dar și acolo, cred că am avea de câștigat.

Aș dori ca inițiatorul să se pronunțe asupra acestei probleme: unde se desfășoară aceste cursuri de vară și dacă anvizajează și o asemenea amplasare la Bonn, în ambasada noastră, în fostul local!?

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă comisia poate să ne dea un răspuns în acest sens?

 
 

Doamna Manuela Mitrea:

Da. În legătură cu locul de desfășurare a acestor cursuri, Ministerul Afacerilor Externe, deci inițiatorul, a stabilit ca cele două puncte de întâlnire să fie la București și la Brașov.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, vă mulțumesc.

Titlul ordonanței.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.1. Obiecțiuni? Nu sunt. Adoptat.

Art.2. Obiecțiuni? Nu sunt. Adoptat.

Titlul legii. Obiecțiuni? Nu sunt. Adoptat.

Articolul unic. Obiecțiuni? Nu sunt. Adoptat.

Se va supune votului într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind protecția datelor personale (amânarea votului final).

Propunerea legislativă privind protecția datelor personale.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul?

Bun. Nu dorește.

Din partea comisiei, vă rog. Poftiți.

 

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule președinte,

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, în urma examinării proiectului de lege inițiat de domnul deputat Márton Árpád, cu care am fost sesizați, în ședința din 4 iunie a hotărât ca propunerea legislativă să fie luată în considerare la dezbaterea Proiectului de Lege pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, inițiat de către Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor, iar prevederile proiectului inițiat de domnul deputat să fie discutate și eventual adoptate cu titlul de amendamente.

În consecință, legea aceea inițiată de M.C.T.I., fiind deja aprobată de Camera Deputaților, propunem respingerea prezentului proiect, întrucât principalele amendamente au fost cuprinse în legea inițiată de către minister.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, am înțeles.

Din partea grupurilor parlamentare, vă rog.

Da, poftiți, din partea UDMR-ului.

 
 

Domnul Ráduly Róbert Kálmán:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Așa cum se știe, astăzi, încă, după 10 ani de la adoptarea Constituției României, suntem restanți în ceea ce privește legislația privind, pe de o parte accesul liber la informațiile de interes public, așa cum spune art.31 din Constituție, dar și, în ceea ce privește art.26 din această Lege fundamentală a României, și anume că autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată, respectiv persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.

În acest spirit, domnul coleg Márton Árpád, care, din păcate, nu se află în țară și de aceea n-a putut să fie prezent ca inițiator al acestui proiect de lege, a inițiat proiectul de lege despre care discutăm.

De fapt, în acea perioadă, când proiectul de lege a fost inițiat, în aprilie, au fost inițiate și alte proiecte de legi. Drept urmare, în Comisia de tehnologia informației nu s-a întâmplat altceva decât s-a respectat regulamentul Camerei Deputaților, care spune la art.66, alin.3, că în cazul în care o comisie examinează în fond mai multe proiecte de legi și propuneri legislative, care au același obiect de reglementare, se întocmește un singur raport, cu respectarea prevederilor alin.1 și alin.2 din respectivul articol.

Drept urmare, colegul Márton, fiind invitat la ședințele Comisiei de tehnologia informației și comunicațiilor, a putut să propună amendamente, să-și spună părerea vis-à-vis de proiectul de lege care a luat naștere și a fost adoptat de Cameră și colegul nostru este deopotrivă membru în comisia de mediere care acum trebuie să pregătească raportul de mediere dintre cele două Camere.

Drept urmare, nu putem decât să fim de acord cu acest raport de respingere. Noi credem că, în ceea ce ne privește, ne-am făcut datoria de a se asigura protecția datelor cu caracter personal.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, vă mulțumesc.

Dacă din partea altor grupuri parlamentare, se dorește participara la dezbateri generale? Nu. Nu se mai dorește participarea.

Considerăm încheiate dezbaterile generale.

Propunerea legislativă va fi supusă votului într-o ședință specială de vot, pentru respingere.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2001 pentru modificarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și a indemnizațiilor și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului (amânarea votului final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și a indemnizațiilor și a celorlalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului.

Dacă, din partea inițiatorului, dorește cineva?

Da. Poftiți.

Domnul secretar de stat Giurescu.

 

Domnul Ion Giurescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Prezentul proiect de lege are ca obiect modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2000, privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și a indemnizațiilor și a celorlalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului.

Acest proiect urmărește înlăturarea unor disfuncționalități existente în cadrul sistemului de salarizare a acestei autorități publice și instituirea unui sistem unitar de salarizare, atât pentru personalul din conducere, cât și pentru cel care ocupă funcții de execuție specifice în cadrul consiliului.

Întrucât Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea consiliului, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor colegiului consiliului cuprinde anumite prevederi care nu pot fi puse în practică, sau sunt insuficiente, a fost emisă prezenta ordonanță în scopul înlăturării acestor disfuncționalități constatate.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond.

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Doamnelor și domnilor colegi,

În urma examinării Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și a indemnizațiilor și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, în ședința din 5 septembrie 2001 Comisia pentru muncă și protecție socială a hotărât ca proiectul de lege mai sus menționat să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbatere?

Da, poftiți.

Domnul Leonăchescu vrea să facă o observație.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Am în față ordinea de zi, la poz.54, textul titlului și aș atrage atenția asupra formulărilor din acest titlu care, după mine, merită să fie îmbunătățit.

"Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2000 privind …" și urmează o enumerare. Primul termen al enumerării este "salarizarea" – la nominativ – "personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Statului"; urmează termenii 2 și 3 ai enumerării: "… precum și a indemnizațiilor și celelalte drepturi".

Dacă ne referim la "a indemnizațiilor", trebuie să zicem "celorlalte", dar, pentru că ne referim la "privind" și facem enumerarea, trebuie să punem la nominativ.

Deci, titlul acestui proiect de lege suportă reale îmbunătățiri.

Și eu rog comisia să se pronunțe, precum și inițiatorul.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Din partea comisiei?

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Gramatical, desigur, distinsul nostru coleg are dreptate. dacă vorbești despre salarizare, atunci trebuie să vorbești de indemnizații, și nu "indemnizațiilor".

Dar am oarecari rezerve pentru că nu știu dacă nu cumva acesta este titlul Ordonanței nr.57/2000. Dar prin această ordonanță care modifică, putem modifica la urma urmelor și titlul ordonanței.

Ca atare, propun să acceptăm această propunere, această sugestie.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. E o problemă tehnică și se consideră adoptată.

Titlul ordonanței. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.I are mai multe puncte, 5 puncte.

Pct.1 al art.I. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Pct.2. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Pct.3. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Pct.4. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Pct.5. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.I. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.II. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Anexa. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Ordonanța în integralitate. Obiecții? Nu sunt. Adoptată.

Titlul legii. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.unic al legii. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul urmează să fie fie supus în integralitate votului într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale (amânarea votului final).

Proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul.

Poftiți, domnule secretar de stat.

 

Domnul Ion Giurescu:

Legea privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale reglementează în principal urmăltoarele aspecte: accesul la un loc de muncă prevăzut pentru persoane în vârstă de 16-25 de ani aflate în dificultate și confruntate cu riscul excluderii profesionale; accesul la o locuință de care beneficiază acele persoane de până la 35 de ani în ajutorul cărora se prevăd anumite sume la nivelul consiliului județean și consiliului general ce vor acoperi integrral valoarea estimată a avansului ce urmează a fi plătit sau chiria de până la 3 ani; valoarea avansului la începutul fiecărui an, dobândirea unei locuințe fiind posibilă, fie construirea unei locuințe noi, fie cumpărarea unei locuințe în cazul în care avansul este o treime din valoarea contractului de vânzare-cumpărare; accesul la asistență de sănătate, personalul medical din unitățile care asigură asistență de sănătate publică fiind obligați să asigure pentru persoanele care au drepturi în baza legii privind nivelul minim garantat, asistența medicală de urgență și curativ; accesul la ecducație, în acest sens, stabilindu-se că persoanele de vârstă școlară care fac parte din familii care au dreptul la venitul minim garantat și au doi sau mai mulți copii și s-au înscris în învățământul obligatoriu prevăzut de lege, beneficiază de bursă de școlarizare. În luna august se acordă 40% din bursa anuală, iar 60% se acordă în tranșe lunare sau trimestriale.

La elaborarea proiectului de lege au fost luate în considerare prevederile relevante în materie din dreptul comunitar și internațional. Propunem ca proiectul de lege cu modificările făcute în cadrul comisiei de muncă să fie adoptat de către plenul Camerei.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea comisiei.

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu:

În urma examinării proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, în ședința din 12 septembrie 2001, Comisia pentru muncă și protecție socială propune ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare cu amendamentele aduse în cadrul comisiei.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă la dezbaterile generale doresc să participe grupurile. Cine dorește? Nu dorește nimeni.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Cap.I. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.1. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.2. Vă rog să priviți în raport la pag.1 pct.1 se propune o modificare de către comisie.

Sunt obiecții? Nu sunt. S-a adoptat cu modificarea propusă de comisie.

Art.3. Da. Poftiți! Domnul profesor Ștefan Cazimir.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Art.3 este o frază alcătuită din două propoziții: prima, cu predicatul se definește, a doua, cu predicatul se manifestă. Din păcate, cea de-a doua este precedată de punct și virgulă, iar subiectul nu mai este formulat. Ar trebui fie să se intercaleze un subiect după punct și virgulă, sub forma ea sau marginalizarea, sau să înlăturăm semnul punct și virgulă și să punem conjucția și.

Eu aș prefera prima soluție, dar ultimul cuvânt aparține comisiei.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul Leonăchescu vrea să facă un comentariu la același articol.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Articolul acesta, 3, merită o substanțială îmbunătățire pentru că, iată, conține perifraze și tautologii. "Marginalizarea socială se definește din poziția socială periferică", ceea ce înseamnă periferie, margine e același lucru. Și apoi, mai departe, cu acest "drastic limitat". În aceeași zonă a tautologiei plutește și acest al treilea cuvânt.

Definiția "marginalizării sociale" este teribil de comentabilă, de deschisă oricărui atac în această formulare a art.3.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Comisia dacă vrea să-și spună punctul de vedere asupra celor două obiecții formulate.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Există o soluție foarte simplă de a da o formă, de a perfecționa forma acestui articol, să eliminăm cuvântul drastic din formularea acces drastic limitat, cu acces limitat la resursele economice și adoptând soluția domnului profesor Cazimir: "ea se manifestă prin absența unui minim de condiții sociale de viață".

Comisia acceptă aceste propuneri.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Inițiatorul. Și inițiatorul acceptă.

Art.3 îl supunem votului dumneavoastră în această modificare acceptată de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere s-a adoptat.

Art.4. Obiecții?

Da, poftiți!

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Apare aici o succesiune cam obositoare de articole genitivale, dar ea nu este și consecventă. Avem "cu participarea instituțiilor publice, comunităților locale, a reprezentanților organizațiilor patronale și sindicale și a reprezentanților societății civile". Ori punem peste tot, și atunci punem și înainte de "comunitățile locale", rândul trei, sau înlăturăm peste tot acest articol. Sigur că soluția corectă gramatical este să punem articolul și înaintea "comunităților locale".

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Se acceptă. Punem "a"-ul acesta și înaintea "comunităților locale".

Alte obiecții mai sunt? Nu mai sunt. Adoptat.

La Cap.II, vedeți că în raport la pct.2 se propune o modificare la titlu.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.5. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Poftiți!

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

La rândul 4 al alin.1, în loc de "facilitării accesului acestora...", vă propun "facilitării accesului lor la un loc de muncă."

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Să acceptăm această propunere de stilistică.

Da. Domnul Leonăchescu.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Formularea de la art.5 conține un termen ce trebuie definit. Iată spre exemplu "Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă..." - denumită în continuare agenție - ..."are obligația realizării ...?!" și acum urmează de "acompaniament". Eu vă rog să-mi spuneți, ce înțelegeți prin asta! Că dacă mă refer la domeniul muzical, are un sens, dacă mă refer la turism, are alt sens. Or, din punct de vedere legislativ, acest termen trebuie să intre în tipare controlabile juridic.

Nu înțeleg ce înseamnă "acompaniament" în contextul acestui articol.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Inițiatorul poate ne spune ce înseamnă "acompaniament" din punct de vedere conceptual și dacă el a mai apărut în vreo lege adoptată cu o definiție legală.

 
 

Domnul Ion Giurescu:

"Acompaniamentul social" eu cred că este deja un termen consacrat. Sunt anumite modalități prin care respectivul individ, deci o sumă de măsuri prin care individul respectiv...de altfel se și spune aici că este personalizat, este preluat de către instituțiile cărora li se adresează și prin acest complex de măsuri i se rezolvă problema cu care se confruntă respectivul.

Acompaniamentul social se aplică, dacă vreți, și în cazul șomerilor.

E un sprijin care se acordă individului din mai multe puncte de vedere în scopul rezolvării problemelor.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Poftiți!

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Categoriile defavorizate în general au nevoie să fie asistate social. Cred că cuvântul "acompaniament" a fost folosit și nu cuvântul "asistență", deoarece presupune un șir de măsuri care fac obiectul mai multor legiferări, mai multor drepturi sociale.

Aceasta cred că a fost intenția inițiatorului când a vorbit de acompaniament, un șir de măsuri, cum spunea și domnul ministru Giurescu, un complex de măsuri care se acordă anumitor persoane defavorizate.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Menținem termenul sau nu-l menținem? Menținem termenul fiind consacrat, da? Da.

Poftiți! Și domnul Buzatu din comisie dorește să ia cuvântul.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Cred că a șocat puțin ineditul acestei formulări "acompaniament social personalizat" cu care nu suntem obișnuiți în ceea ce privește proiectele de lege în domeniul muncii și protecției sociale. Însă vreau să vă spun că este un termen care are o definiție dată în științele sociale, este un termen folosit în Carta socială europeană și în procesul acesta de armonizare cu legislația europeană, cu legislația Uniunii Europene, trebuie să achiziționăm și noi un anumit număr de concepte folosite în legislația acesteia.

"Acompaniament social" este un termen foarte bine definit care descrie un set de măsuri care se aplică pentru un domeniu, pentru o colectivitate sau în cazul acesta pentru persoanele acestea – s-a subliniat aici că este personalizat – pentru persoane care se află în dificultate.

Este necesară menținerea acestei formulări, deși ea are un caracter de noutate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Și eu vă mulțumesc.

Supun la vot art.5.

Cine este pentru formularea actuală? Am întrebat cine este pentru. Dacă nu este nimeni pentru, nu este! Da. Vă mulțumesc.

Voturi contra? Nici voturi contra nu sunt.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu 3 abțineri s-a adoptat această formă.

Art.6. Obiecții? Da. Poftim!

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

La alin.3, rândul 2, vă propun o inversare a topicii: "Are dreptul să încadreze personal în muncă" și nu "în muncă personal". Poate că această ordine a cuvintelor a fost preferată pentru a se înlătura ambiguitatea, pentru că cuvântul "personal" este și adjectiv, și substantiv. Dar această schimbare de topică nu înlătură ambiguitatea și atunci rămânem doar cu nefirescul formulării.

Repet: vă propun să spunem "să încadreze personal în muncă".

Comisia.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Deși propunerea domnului profesor are o justificare, totuși comisia își menține forma pentru că formula aceasta "încadrare în muncă" este o formulă consacrată din punct de vedere juridic. Este o formulă pe care o utilizăm aproape în toate legile care se referă la relațiile de muncă și cred că nefiind o formulă incorectă putem s-o păstrăm în forma în care este și în acest proiect de lege.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Art.6. Alte obiecții? Nu sunt.

Vă supun votului.

Cine este pentru? Da. Vă mulțumesc.

Voturi contra? 2 voturi contra.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat.

Art.7. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.8. Obiecții? Da. Poftiți!

Acum nu vă supărați pe mine, dar poate n-ar fi trebuit ca obiecțiile astea să le faceți la comisie? Chiar dacă sunt gramaticale.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

N-au trecut pe la comisie.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Bine. Poftiți!

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Regulamentul prevede în mod expres că în plen se pot face amendamente de natură redacțională sau gramaticală, nu și amendamente de fond. Dacă ar fi trecut acest proiect pe la Comisia juridică, de disciplină și imunități, al cărei membru sunt, aș fi putut să fac acolo corecturile. Îmi dau seama că lucrurile acestea sunt puțin fastidioase, obositoare, dar cred că, pentru acuratețea unui text legislativ, merită să consumăm măcar o parte din timpul pe care îl avem la dispoziție.

La alin.2 al art.8, rândul 3, vă propun intercalarea adjectivului demonstrativ "aceștia": "Aceștia beneficiază în baza aceleiași convenții...", pentru ca să se înțeleagă clar că e vorba de tineri și nu de angajatorii menționați cu un rând mai devreme.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Dacă comisia e de acord. Da. Comisia e de acord.

Vă supun votului cu această modificare propusă de domnul Cazimir.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat art.8.

Art.9. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.10. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.11. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.12. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.13. Vă rog să priviți în raportul comisiei la pct.3 se propun niște modificări.

Titlul secțiunii. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.13. Obiecții? Nu sunt. Adoptat cu modificările propuse de comisie.

Art.14. La art.14 la pct.4 din raport, se prevăd modificări. Mai sunt și alte obiecții. Poftiți!

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

La alin.3, "Valoarea avansului prevăzut..." și nu "prevăzută", pentru că e vorba de avans și nu de valoare.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. E clar că trebuie să fie "prevăzut".

Cu această obiecție și cu propunerea comisiei de modificare, cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? 2 voturi contra.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Art.15. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.16. Secțiunea III. Titlul secțiunii. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

La art.16 la pct.5 din raport există niște propuneri din partea comisiei. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.17. Da. Sunt obiecții. Poftiți!

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

La alin.1 ne întâmpină o repetiție dezagreabilă, și anume verbul "a asigura" sau "asigure", prezent atât la rândul 1, cât și la rândul 2.

Pentru înlăturarea repetiției, vă propun următorul enunț: "Personalul din unitățile de asistență a sănătății publice este obligat să asigure..." și textul curge mai departe.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Sunteți de acord? Comisia? Da. Acceptați această propunere. Sunteți de acord cu această propunere făcută de domnul Ștefan Cazimir.

Cine este pentru art.17. Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

La art.18 dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Titlul Secțiunii IV. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.19. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.20. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.21. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.22. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Cap.III. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.23. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.24. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.25. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.26. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.27. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Cap.IV. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.28. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.29. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.30. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.31. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.32. La pct.6 din raportul comisiei se propune o modificare. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat cu modificarea propusă de comisie.

Art.33. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Am parcurs tot proiectul de lege. Urmează să fie fie supus votului într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/2000 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (amânarea votului final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.171/2000 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Înțeleg că se propune respingerea.

Da. Poftiți! Din partea comisiei.

 

Doamna Smaranda Dobrescu:

În urma solicitării de reexaminare cu care a fost învestită comisia, pentru proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 171/2000 pentru modificarea Legii 19/2000, legea privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, în ședința din 13 iunie 2001, comisia a hotărât că acesta nu poate fi acceptat și propune plenului respingerea, întrucât dispozițiile cuprinse în proiectul de lege mai sus menționat au fost preluate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1998 cât și a Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Drept urmare, proiectul de lege aflat în dezbatere rămâne fără obiect.

Propunem atenției dumneavoastră propunerea de respingere.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă inițiatorul e de acord. E de acord și inițiatorul.

Grupurile parlamentare dacă vor să participe la dezbaterea generală. Nu doresc. Urmează ca să propunem această soluție de respingere votului final într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2001 pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.29/1994 privind utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic (amânarea votului final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2001 pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.29/1994 privind utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic.

Dacă din partea inițiatorului se dorește a se lua cuvântul. Nu se dorește.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru industrii și servicii, domnul Antal Istvan.

 

Domnul Istvan Antal:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Prin Ordonanța Guvernului nr.29 din 1994 aprobată prin Legea nr.136, cu modificările și completările ulterioare, se constituie Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic în completarea resurselor proprii de înființare a obiectivelor de investiții, inclusiv cele nucleare, din sectorul producerii, transportului, distribuției și utilizării energiei electrice și termice.

La art.3 din această ordonanță modificată prin Ordonanța Guvernului 26 din 1999 se face referire la colectarea veniturilor fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic național de către Compania Naționale de Electricitate S.A. și de către autoproducătorii de energie electrică și termică, într-un cont special, în termen de 3 zile de la încasarea contravalorii energiei electrice și termice livrate consumatorilor, în caz contrar, fiind prevăzută o penalizare de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere.

Modificarea prevăzută prin ordonanța prezentată astăzi pentru aprobare plenului Camerei Deputaților, Ordonanța nr.60 din 2001 are în vedere reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate și corelarea cu prevederile Legii nr.72 din 1996 privind finanțele publice, respectiv virarea sumelor reprezentând taxa de dezvoltare de către agenții economici producători de energie electrică și termică într-un cont special de la Ministerul Industriei și Resurselor, în termen de 3 zile de la încasarea contravalorii energiei electrice și termice livrate consumatorilor. În caz contrar, fiind prevăzută o penalizare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

Membrii comisiei au aprobat în unanimitate raportul prezentat în plenul ședinței Comisiei de industrii și servicii și, în raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Șu eu vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbatere. Nu.

Inițiatorul dorește? E de acord. Bun!

Titlul ordonanței. Obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.unic al ordonanței. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul legii. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.unic. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Se va supune votului în ședință specială dedicată votului final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2001 pentru modificarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei (retrimis comisiei pentru raport suplimentar).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei.

Din partea inițiatorului dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește.

Din partea comisiei? Domnule Antal, doriți să luați cuvântul sau nu la 78/2001? Așteptăm puțin.

Poftiți, din partea inițiatorului, totuși să ni se spună câteva cuvinte.

 

Domnul Romulus Moucha:

În legătură cu această ordonanță doresc să fac precizarea că ordonanța respectivă aduce unele modificări Legii conservării energiei, în sensul apropierii foarte mult de acquis-ul comunitar. Ordonanța s-a discutat în Comisia pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților, s-au adus o serie de amendamente cu care noi, inițiatorul, Ministerul Industriei și Resurselor, suntem de acord.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă comisia dorește să spună ceva?

 
 

Domnul Antal István:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

Modificările aduse prin această ordonanță Legii nr. 199/2000 sunt justificate de necesitatea armonizării legislației naționale cu acquis-ul comunitar în domeniul eficienței energetice, concomitent cu reorganizarea tezelor introduse din motive de coerență și unitate a textului.

Comisia a aprobat câteva modificări propuse și aș atrage atenția asupra modificării art. 8 alin. 2, în care s-a prevăzut un termen pentru organizarea și funcționarea Agenției române pentru conservarea energiei și acest termen se dorește a fi de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, așa cum am trecut noi în modificarea respectivă. Ulterior, în urma discuțiilor cu Compartimentul legislativ, am căzut de acord că această modificare introdusă aici, așa cum a acceptat comisia, nu este corect, din punct de vedere al actului legislativ, stipulată și am considerat că ar fi bine atunci, ca în cadrul discuțiilor de astăzi, să introducem un art. 2 și am și formulat textul acestui art. 2, cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte de ședință ...

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da.

 
 

Domnul Antal István:

... să reușim astăzi să aprobăm această ordonanță și o să dau și citire acestui articol 2, pentru stenogramă, urmând ca la momentul oportun, când dumneavoastră supuneți aprobării plenului pe articole textul ordonanței, cu aceste mici modificări, atunci, la art. 2 să fie reformulat textul modificării art.8, în așa fel încât să fim în concordanță cu regulile stabilite pentru aprobarea acestor propuneri legislative și a modificărilor propuse de comisie. Și art. 2 ar suna în felul următor: "Organizarea și funcționarea Agenției române pentru conservarea energiei se vor aproba prin Hotărâre a Guvernului, potrivit art. 8 alin. 2 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, cu modificările ulterioare în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi".

Deci, am făcut această mențiune pentru a clarifica intenția comisiei.

Se mai introduce un alin. 2 la acest art. 2 care, la fel, să fie menținut și are următorul text: "Cuantumul și procedura de acordare a stimulentelor fiscale și financiare vor fi aprobate prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei și Resurselor, conform art. 20 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi".

Deci, această modificare, mai bine spus introducerea termenului de 60 de zile este benefică și a fost aprobată de comisie.

Ca atare, vă rog, domnule președinte de ședință, ca în timpul dezbaterilor să aveți amabilitatea să aprobați introducerea acestui art. 2, în loc de acele modificări pe care le-am făcut noi în timpul dezbaterilor în comisii.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Stimate coleg,

De fapt, nu este vorba numai de dumneavoastră, care sunteți președintele comisiei, ci, în primul rând, de experții comisiei dumneavoastră. Când este vorba de un proiect de lege de aprobare a ordonanței și dorim să modificăm ceva în cuprinsul ordonanței, modificarea, propunerea în raport nu se face privind textul cutare din ordonanță, se face în proiectul de lege la care, așa cum ați propus de aici, de la tribună, se vine și se spune: articolul cutare, se modifică articolul cutare din ordonanță în următorul mod, mă rog, și este descrisă procedura aceasta. Pentru că nu se umblă pe textul ordonanței la modul acesta. Dați-mi textele acestea să văd, pentru că nu mă pot orienta... Bun. Și domnul Leonăchescu, de asemenea, are o propunere cu caracter tehnic științific pe care vrea să o facă și îl rog să o facă de la tribună și pe urmă să cădeți de acord tot cu un text la proiectul de lege, nu pe ordonanță.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte, că-mi oferiți această ocazie de a interveni pe, să zicem așa, o neatenție.

Stimați colegi,

În cuprinsul ordonanței, art. 10 alin. 3, în ultima sa parte, spune următorul lucru: "Ministerul Lucrărilor Publice stabilește criteriile, procedurile și condițiile pentru calculul coeficientului de transfer de căldură al materialelor de construcție și al coeficientului de transfer global al clădirilor". Sigur că aici lipsea un cuvânt, "coeficientul global de transfer de căldură", nu "al clădirilor", "al materialelor și elementelor de construcție". Toată această enumerare de coeficienți nu este sarcina Ministerului Lucrărilor Publice, este o metodologie științifică de determinare a acestor coeficienți, cunoscută în literatura de specialitate.

Eu propuneam să formulăm un art. 2 în cuprinsul proiectului de lege, un art. 2 care să fie redactat în felul următor: "Se modifică art. 10 alin. 3 al ordonanței de urgență, în următorul sens". Tot ceea ce eu am zis că este impropriu de prevăzut și este și incorect și incomplet în acest final de alineat să înlocuim cu un termen cunoscut și profesat în domeniu: "și reabilitării termice a construcțiilor".

Deci, formularea acestui alineat în propunerea mea este următoarea: "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței coordonează activitatea de stabilire și elaborare a reglementărilor tehnice privind eficiența energetică și reabilitării termice a construcțiilor". Și cu aceasta am eliminat și problemele de competența Ministerului Lucrărilor Publice: acesta are în competență, nu stabilirea științifică a acestor coeficienți. Mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Sunt, totuși, niște probleme aici.

Domnul Antal István.

 
 

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Desigur, aceste propuneri sunt oarecum justificate, dar având în vedere faptul că nu ne-au parvenit la timpul respectiv, așa cum este stabilit de Regulament, să apară ca amendament în timpul dezbaterii în comisiile noastre sau în comisia noastră care era sesizată pe fond, eventual am fi introdus atunci sau am fi respins amendamentul, acum suntem în imposibilitatea de a mai introduce amendament. Totuși, cred că domnul coleg are posibilitatea să propună pentru Senat acest amendament și atunci, dacă va fi agreat de comisia de specialitate din Senat, la mediere se pot face aceste corecturi. Dacă considerați, domnule președinte de ședință, oportună această propunere și propunerea mea este acceptată de colegul care a venit cu acest amendament, ca în timpul dezbaterilor în Senat să fie pe tapet și să fie agreată atunci, la mediere să fie corelate, ca atare, cele două texte aprobate de Senat și Camera Deputaților.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule Leonăchescu, sunteți de acord, totuși, să faceți ... Este, totuși, o problemă de fond, nu este o problemă științifică. Cred că ar trebui să ....

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Domnule președinte,

Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a mă exprima în această problemă și îi mulțumesc și colegului pentru deschidere.

Formal, ceea ce eu propun, reabilitarea termică a construcțiilor cuprinde toți termenii și toate procedurile menționate în acest final de alineat, plus altele. Este mai înfășurător termenul meu. Deci, am putea soluționa problema și ca o îmbunătățire de redactare dacă vreți. În loc să fac trei rânduri cu 10 - 20 de cuvinte, introduc, iată, patru cuvinte, conceptul înfășurător, și cu aceasta am eliminat, dacă vreți, inconsecvențele, incompetențele, lipsurile în redactarea aceasta din ordonanță, ca să nu mai complicăm mecanismul ulterior pe care sigur că îl accept, dacă prima variantă pică.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Eu vă fac o propunere, domnule președinte al comisiei. Eu zic să vă retrimit, totuși, la comisie acest proiect ca să-l rediscutați, pentru că mai există încă un element. Amendamentele pe care mi le-ați prezentat aici nu sunt, totuși, prezentate într-o formă care să respecte o tehnică juridică. Eu pur și simplu nu pot să cuplez acest art. II pe care mi-l dați aici, la actualul text al proiectului de lege, pentru că înțeleg că aceste elemente aduse de art. II pe care-l propuneți se referă la niște articole din ordonanța pe care o aprobă proiectul de lege. Dar, în acest text pe care l-ați elaborat aici nu se face nici o trimitere către textul ordonanței.

Am, totuși, rugămintea să reanalizați și modul de redactare a articolelor din proiectul de lege și cu ocazia aceasta puteți să adăugați și corectura sugerată de domnul profesor Leonăchescu, care este profesor de termotehnică și ministerul îmi confirmă că, din punct de vedere științific, este mai corect așa. Am această rugăminte la dumneavoastră, să retrimiteți la comisie, faceți un mic raport suplimentar și atunci îl reînscriem pe ordinea de zi.

 
 

Domnul Antal István:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință pentru propunere; aveți dreptate. Dar am o rugăminte și doresc să se consemneze: noi avem foarte multe proiecte de lege de discutat. Legile sunt destul de complexe și în ultima perioadă ne lovim de fel și fel de formalități, deci probleme de formă avem, nu pe fond. Și aș ruga încă o dată, respectuos, Compartimentul legislativ ca, în fiecare joi, să fie trimis un specialist la noi în comisie și să verifice efectiv forma în care noi am pregătit raportul și să nu vină de fiecare dată, așa cum s-a întâmplat și astăzi, în momentul când ajungem în fața dezbaterii și știm de vinerea trecută că este pe ordinea de zi, uite acum, joi, ne trezim că sunt niște probleme și se dorește ca să modificăm noi forma raportului.

Vă rog, ca atare, să luați act de această solicitare și dați dispoziția, oricum, să organizați sau să ne ajutați la organizarea acestui demers, în așa fel ca să nu mai ajungem în situația ca aceste legi pe care le-am discutat cu responsabilitate – și am avut câteva amendamente absolut pertinente, care oarecum sunt agreate de toată lumea, să fie discutate și terminate, să nu mai trebuiască să reluăm aceste discuții.

Noi suntem de acord cu propunerea dumneavoastră, reluăm și facem acele modificări de formă, așa cum se dorește și încercăm să introducem și amendamentul colegului și îl rugăm și pe dumnealui să ne depună în scris la comisie; înseamnă că atunci, miercurea viitoare, la prima ședință a comisiei să finalizăm acest raport. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Bineînțeles. O să rugăm Departamentul tehnico-legislativ să trimită un expert care să asiste la întocmirea unor rapoarte, mai ales că eu am sesizat că de multe ori rapoartele care vin la dumneavoastră, de la comisia dumneavoastră, sunt prezentate într-o formă mult diferită de rapoartele care vin de la alte comisii, din punct de vedere tehnic vreau să spun. Deci, lucrul acesta, într-adevăr, trebuie rezolvat.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2001 privind unele măsuri pentru achiziționarea metalelor neferoase, aliajelor acestora și a deșeurilor neferoase reciclabile (amânarea votului final).

Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achiziționarea metalelor neferoase, aliajelor acestora și a deșeurilor neferoase reciclabile.

Suntem în procedură de urgență cu această lege. Vă rog să ne faceți propuneri pentru timpi și să ne spuneți motivele pentru care ați propus respingerea.

 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Timpul pe care vi-l propun este de un minut, este o ordonanță de respingere și aș vrea să fac o scurtă explicație. Noi am mai respins această ordonanță, este aprobată respingerea printr-un proiect de lege de către Camera Deputaților, a mers la Senat, s-a descoperit că cele două forme de respingere nu sunt identice. Deci, din punct de vedere, să spunem, strict al procedurii legislative s-a observat că cele două camere nu au avut un punct identic pe aceeași problemă de fond.

În consecință, reluăm această intenție a noastră de a respinge sub forma scrisă și adoptată de Senat.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă inițiatorul este de acord? Poftiți, vă rog.

 
 

Domnul Romulus Moucha:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Inițiatorul, Ministerul Industriei și Resurselor este de acord cu propunerea Comisiei de industrie. De altfel, în această sală, tot eu am fost acela care am susținut respingerea respectivă, subliniez, datorită faptului că prevederile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11 au fost preluate în integralitatea lor în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbatere? Nu doresc.

Atunci, urmează să supunem acest proiect de lege votului într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor (amânarea votului final).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva? Poftiți.

 

Doamna Maria Manolescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Obiectivele urmărite de această ordonanță vizează plata unui impozit determinat prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra sumei totale a veniturilor obținute din vânzarea de bunuri materiale, prestări de servicii și comerț, conducerea unei contabilități potrivit unei metodologii simplificate, reducerea impozitului datorat cu valoarea investițiilor realizate din profit în active corporale și necorporale amortizabile, reducerea cu 20% a impozitului datorat, în cazul în care creează noi locuri de muncă, cu cel puțin 10% față de anul financiar precedent, iar în cazul achiziționării de case de marcat, valoarea acestora este prevăzut să se scadă înainte impozitării din venitul total obținut.

Controlul fiscal la aceste categorii de unități urmează să se efectueze într-o procedură, respectiv nu mai devreme de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Totodată, se prevede că toți acei contribuabili care vor intra sub incidența sistemului simplificat de impunere nu vor mai calcula și plăti impozit pe profit, potrivit reglementărilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 70.

Comisia pentru buget, finanțe, bănci a Camerei Deputaților a întocmit raport de adoptare în forma prezentată de Guvern, fără amendamente.

Având în vedere cele de mai sus, Ministerul Finanțelor susține adoptarea Legii de aprobare a ordonanței. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Comisia?

 
 

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a întocmit raport favorabil asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor și propune plenului Camerei Deputaților dezbaterea și adoptarea în forma prezentată de inițiator. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare se dorește participarea la dezbateri generale? Nu, nu se dorește.

Titlul ordonanței. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 1. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 2. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 3. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 4. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 5. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 6. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 7. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 8. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 9. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 10. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 11. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 12. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 13. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 14. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul legii. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Articolul unic. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Am parcurs și ordonanța și proiectul de lege; îl vom supune votului final într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2001 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru „Reparația capitală cu modernizare pentru creșterea siguranței și a capacității Centralei Hidroelectrice Porțile de Fier I (amânarea votului final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2001 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru "Reparația capitală cu modernizare pentru creșterea siguranței și a capacității Centralei Hidrocentralei Porțile de Fier I".

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva? Poftiți.

 

Domnul Romulus Moucha:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Una din componentele politicii economice a Guvernului este reabilitarea și aducerea în parametrii de eficiență maximă a sistemului energetic național.

O componentă serioasă, o componentă foarte mare a acestui plan o constituie hidrocentralele Porțile de Fier I și Porțile de Fier II. În cazul de față este vorba despre reabilitarea, modernizarea și creșterea puterii la grupurile de la hidrocentrala Porțile de Fier I. În urma estimărilor făcute, s-a constatat că, din păcate, Hidroelectrica nu deține fondurile necesare pentru a putea achita taxele vamale și t.v.a.-ul la utilajele care sunt importate pentru această modernizare.

Această Ordonanță a Guvernului nr. 56 are ca obiect scutirea de la plata taxelor vamale și a t.v.a.-ului a importului utilajelor pentru modernizarea grupului nr. 1 de la Hidrocentrala Porțile de Fier I.

Vă rog să aprobați această ordonanță.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumim.

Din partea comisiei domnul Grigoraș.

 
 

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget, finanțe, bănci a examinat Ordonanța Guvernului nr. 56/2001 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 247/2000 și a hotărât cu majoritate de voturi să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților în forma prezentată. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbatere? Nu doresc.

Titlul ordonanței. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul I al ordonanței. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul II al ordonanței. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul legii. Obiecții? Nu sunt.

Articolul unic. Obiecții? Nu sunt. Vă mulțumesc.

Am parcurs și ordonanța și legea, vom supune proiectul de lege în integralitate votului într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 272/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (amânarea votului final).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.272/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit. Suntem în procedură de urgență.

Propuneți timpii de dezbatere și explicați de ce propuneți respingerea.

 

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci propune respingerea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.272/2000 care introduce modificări și completări la Ordonanța de urgență nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, întrucât prevederile acesteia, respectiv ale Ordonanței de urgență nr.272 au fost preluate o dată cu dezbaterea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 în comisie și urmează să fie discutată în plen, probabil în cursul săptămânii viitoare. Deci, nemaiavând obiect de reglementare, propunem respingerea Ordonanței Guvernului nr.272. Pentru eventuale nelămuriri și alte completări la ceea ce am spus, propunem cinci minute total, un minut pentru fiecare intervenție. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Cine este pentru acești timpi de dezbatere? Vă mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Grupurile parlamentare dacă doresc să-și spună cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu doresc.

Considerăm că aceste dezbateri generale s-au încheiat și vom supune proiectul de lege cu această propunere de respingere într-o ședință specială de vot.

Suspendăm aici lucrările ședinței noastre de azi, ne vedem luni.

Ședința s-a încheiat la ora 11,55.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 26 august 2019, 4:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro