Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
14-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 27-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2001

  1. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.

Ședința a început la ora 9,30.

Lucrările au fost conduse de domnul Ovidiu Cameliu Petrescu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Tudor Mohora și Nicolae Leonăchescu, secretari.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul celor 345 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 212. Participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 25 de deputați, iar 133 sunt absenți.

Pentru început vă prezint Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare a soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 – 31 decembrie 2003, ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei Române, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 3 octombrie 2001.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la București la 26 iulie 1993, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize – Comisia pentru politică externă; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene, semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize – Comisia pentru politică externă; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize – Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2001 privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Organizației interguvernamentale pentru transporturile internaționale feroviare (OTIF), constituită în conformitate cu prevederile Convenției cu privire la transporturile internaționale feroviare (COTIF), adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2001 pentru ratificarea Convenției nr.163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 8 octombrie 1987, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2001 pentru modificarea art.4 alin.(6) lit.d) din Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit și a art.15 și 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize – Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei ROMAG-PROD din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize – Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la București la 8 iunie 2001 și la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul dintre Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în numele Agenției de Implementare a Facilității Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 și la București la 23 februarie 2000, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize – Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenției privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale de la Beijing (1999), adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1998 privind regimul de confecționare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

14. Propunerea legislativă privind Amendamentul la Legea nr.70/1991 cu privire la alegerile locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr.28/12.04.2000, inițiată de domnul deputat Sali Negiat.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize – Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Termenul de depunere a raportului: 9 noiembrie 2001.

15. Proiectul de Lege pentru modificarea art.30 din Legea apărării naționale a României nr.45/1994, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize – Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 3 octombrie 2001.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 16 october 2019, 0:58
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro