Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 27-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2001

16. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2001 pentru modificarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și a indemnizațiilor și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului (amânarea votului final).
 
see bill no. 417/2001

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și a indemnizațiilor și a celorlalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului.

Dacă, din partea inițiatorului, dorește cineva?

Da. Poftiți.

Domnul secretar de stat Giurescu.

Domnul Ion Giurescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Prezentul proiect de lege are ca obiect modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2000, privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și a indemnizațiilor și a celorlalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului.

Acest proiect urmărește înlăturarea unor disfuncționalități existente în cadrul sistemului de salarizare a acestei autorități publice și instituirea unui sistem unitar de salarizare, atât pentru personalul din conducere, cât și pentru cel care ocupă funcții de execuție specifice în cadrul consiliului.

Întrucât Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea consiliului, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor colegiului consiliului cuprinde anumite prevederi care nu pot fi puse în practică, sau sunt insuficiente, a fost emisă prezenta ordonanță în scopul înlăturării acestor disfuncționalități constatate.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Doamnelor și domnilor colegi,

În urma examinării Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și a indemnizațiilor și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, în ședința din 5 septembrie 2001 Comisia pentru muncă și protecție socială a hotărât ca proiectul de lege mai sus menționat să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbatere?

Da, poftiți.

Domnul Leonăchescu vrea să facă o observație.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Am în față ordinea de zi, la poz.54, textul titlului și aș atrage atenția asupra formulărilor din acest titlu care, după mine, merită să fie îmbunătățit.

"Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2000 privind …" și urmează o enumerare. Primul termen al enumerării este "salarizarea" – la nominativ – "personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Statului"; urmează termenii 2 și 3 ai enumerării: "… precum și a indemnizațiilor și celelalte drepturi".

Dacă ne referim la "a indemnizațiilor", trebuie să zicem "celorlalte", dar, pentru că ne referim la "privind" și facem enumerarea, trebuie să punem la nominativ.

Deci, titlul acestui proiect de lege suportă reale îmbunătățiri.

Și eu rog comisia să se pronunțe, precum și inițiatorul.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Din partea comisiei?

Doamna Smaranda Dobrescu:

Gramatical, desigur, distinsul nostru coleg are dreptate. dacă vorbești despre salarizare, atunci trebuie să vorbești de indemnizații, și nu "indemnizațiilor".

Dar am oarecari rezerve pentru că nu știu dacă nu cumva acesta este titlul Ordonanței nr.57/2000. Dar prin această ordonanță care modifică, putem modifica la urma urmelor și titlul ordonanței.

Ca atare, propun să acceptăm această propunere, această sugestie.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. E o problemă tehnică și se consideră adoptată.

Titlul ordonanței. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.I are mai multe puncte, 5 puncte.

Pct.1 al art.I. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Pct.2. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Pct.3. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Pct.4. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Pct.5. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.I. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.II. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Anexa. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Ordonanța în integralitate. Obiecții? Nu sunt. Adoptată.

Titlul legii. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.unic al legii. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul urmează să fie fie supus în integralitate votului într-o ședință specială de vot.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 20 october 2019, 12:30
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro