Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 27-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2001

17. Dezbaterea Proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale (amânarea votului final).
 
see bill no. 409/2001

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul.

Poftiți, domnule secretar de stat.

Domnul Ion Giurescu:

Legea privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale reglementează în principal urmăltoarele aspecte: accesul la un loc de muncă prevăzut pentru persoane în vârstă de 16-25 de ani aflate în dificultate și confruntate cu riscul excluderii profesionale; accesul la o locuință de care beneficiază acele persoane de până la 35 de ani în ajutorul cărora se prevăd anumite sume la nivelul consiliului județean și consiliului general ce vor acoperi integrral valoarea estimată a avansului ce urmează a fi plătit sau chiria de până la 3 ani; valoarea avansului la începutul fiecărui an, dobândirea unei locuințe fiind posibilă, fie construirea unei locuințe noi, fie cumpărarea unei locuințe în cazul în care avansul este o treime din valoarea contractului de vânzare-cumpărare; accesul la asistență de sănătate, personalul medical din unitățile care asigură asistență de sănătate publică fiind obligați să asigure pentru persoanele care au drepturi în baza legii privind nivelul minim garantat, asistența medicală de urgență și curativ; accesul la ecducație, în acest sens, stabilindu-se că persoanele de vârstă școlară care fac parte din familii care au dreptul la venitul minim garantat și au doi sau mai mulți copii și s-au înscris în învățământul obligatoriu prevăzut de lege, beneficiază de bursă de școlarizare. În luna august se acordă 40% din bursa anuală, iar 60% se acordă în tranșe lunare sau trimestriale.

La elaborarea proiectului de lege au fost luate în considerare prevederile relevante în materie din dreptul comunitar și internațional. Propunem ca proiectul de lege cu modificările făcute în cadrul comisiei de muncă să fie adoptat de către plenul Camerei.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea comisiei.

Doamna Smaranda Dobrescu:

În urma examinării proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, în ședința din 12 septembrie 2001, Comisia pentru muncă și protecție socială propune ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare cu amendamentele aduse în cadrul comisiei.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă la dezbaterile generale doresc să participe grupurile. Cine dorește? Nu dorește nimeni.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Cap.I. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.1. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.2. Vă rog să priviți în raport la pag.1 pct.1 se propune o modificare de către comisie.

Sunt obiecții? Nu sunt. S-a adoptat cu modificarea propusă de comisie.

Art.3. Da. Poftiți! Domnul profesor Ștefan Cazimir.

Domnul Ștefan Cazimir:

Art.3 este o frază alcătuită din două propoziții: prima, cu predicatul se definește, a doua, cu predicatul se manifestă. Din păcate, cea de-a doua este precedată de punct și virgulă, iar subiectul nu mai este formulat. Ar trebui fie să se intercaleze un subiect după punct și virgulă, sub forma ea sau marginalizarea, sau să înlăturăm semnul punct și virgulă și să punem conjucția și.

Eu aș prefera prima soluție, dar ultimul cuvânt aparține comisiei.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul Leonăchescu vrea să facă un comentariu la același articol.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Articolul acesta, 3, merită o substanțială îmbunătățire pentru că, iată, conține perifraze și tautologii. "Marginalizarea socială se definește din poziția socială periferică", ceea ce înseamnă periferie, margine e același lucru. Și apoi, mai departe, cu acest "drastic limitat". În aceeași zonă a tautologiei plutește și acest al treilea cuvânt.

Definiția "marginalizării sociale" este teribil de comentabilă, de deschisă oricărui atac în această formulare a art.3.

Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Comisia dacă vrea să-și spună punctul de vedere asupra celor două obiecții formulate.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Există o soluție foarte simplă de a da o formă, de a perfecționa forma acestui articol, să eliminăm cuvântul drastic din formularea acces drastic limitat, cu acces limitat la resursele economice și adoptând soluția domnului profesor Cazimir: "ea se manifestă prin absența unui minim de condiții sociale de viață".

Comisia acceptă aceste propuneri.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Inițiatorul. Și inițiatorul acceptă.

Art.3 îl supunem votului dumneavoastră în această modificare acceptată de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere s-a adoptat.

Art.4. Obiecții?

Da, poftiți!

Domnul Ștefan Cazimir:

Apare aici o succesiune cam obositoare de articole genitivale, dar ea nu este și consecventă. Avem "cu participarea instituțiilor publice, comunităților locale, a reprezentanților organizațiilor patronale și sindicale și a reprezentanților societății civile". Ori punem peste tot, și atunci punem și înainte de "comunitățile locale", rândul trei, sau înlăturăm peste tot acest articol. Sigur că soluția corectă gramatical este să punem articolul și înaintea "comunităților locale".

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Se acceptă. Punem "a"-ul acesta și înaintea "comunităților locale".

Alte obiecții mai sunt? Nu mai sunt. Adoptat.

La Cap.II, vedeți că în raport la pct.2 se propune o modificare la titlu.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.5. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Poftiți!

Domnul Ștefan Cazimir:

La rândul 4 al alin.1, în loc de "facilitării accesului acestora...", vă propun "facilitării accesului lor la un loc de muncă."

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Să acceptăm această propunere de stilistică.

Da. Domnul Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Formularea de la art.5 conține un termen ce trebuie definit. Iată spre exemplu "Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă..." - denumită în continuare agenție - ..."are obligația realizării ...?!" și acum urmează de "acompaniament". Eu vă rog să-mi spuneți, ce înțelegeți prin asta! Că dacă mă refer la domeniul muzical, are un sens, dacă mă refer la turism, are alt sens. Or, din punct de vedere legislativ, acest termen trebuie să intre în tipare controlabile juridic.

Nu înțeleg ce înseamnă "acompaniament" în contextul acestui articol.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Inițiatorul poate ne spune ce înseamnă "acompaniament" din punct de vedere conceptual și dacă el a mai apărut în vreo lege adoptată cu o definiție legală.

Domnul Ion Giurescu:

"Acompaniamentul social" eu cred că este deja un termen consacrat. Sunt anumite modalități prin care respectivul individ, deci o sumă de măsuri prin care individul respectiv...de altfel se și spune aici că este personalizat, este preluat de către instituțiile cărora li se adresează și prin acest complex de măsuri i se rezolvă problema cu care se confruntă respectivul.

Acompaniamentul social se aplică, dacă vreți, și în cazul șomerilor.

E un sprijin care se acordă individului din mai multe puncte de vedere în scopul rezolvării problemelor.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Poftiți!

Doamna Smaranda Dobrescu:

Categoriile defavorizate în general au nevoie să fie asistate social. Cred că cuvântul "acompaniament" a fost folosit și nu cuvântul "asistență", deoarece presupune un șir de măsuri care fac obiectul mai multor legiferări, mai multor drepturi sociale.

Aceasta cred că a fost intenția inițiatorului când a vorbit de acompaniament, un șir de măsuri, cum spunea și domnul ministru Giurescu, un complex de măsuri care se acordă anumitor persoane defavorizate.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Menținem termenul sau nu-l menținem? Menținem termenul fiind consacrat, da? Da.

Poftiți! Și domnul Buzatu din comisie dorește să ia cuvântul.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Cred că a șocat puțin ineditul acestei formulări "acompaniament social personalizat" cu care nu suntem obișnuiți în ceea ce privește proiectele de lege în domeniul muncii și protecției sociale. Însă vreau să vă spun că este un termen care are o definiție dată în științele sociale, este un termen folosit în Carta socială europeană și în procesul acesta de armonizare cu legislația europeană, cu legislația Uniunii Europene, trebuie să achiziționăm și noi un anumit număr de concepte folosite în legislația acesteia.

"Acompaniament social" este un termen foarte bine definit care descrie un set de măsuri care se aplică pentru un domeniu, pentru o colectivitate sau în cazul acesta pentru persoanele acestea – s-a subliniat aici că este personalizat – pentru persoane care se află în dificultate.

Este necesară menținerea acestei formulări, deși ea are un caracter de noutate.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Și eu vă mulțumesc.

Supun la vot art.5.

Cine este pentru formularea actuală? Am întrebat cine este pentru. Dacă nu este nimeni pentru, nu este! Da. Vă mulțumesc.

Voturi contra? Nici voturi contra nu sunt.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu 3 abțineri s-a adoptat această formă.

Art.6. Obiecții? Da. Poftim!

Domnul Ștefan Cazimir:

La alin.3, rândul 2, vă propun o inversare a topicii: "Are dreptul să încadreze personal în muncă" și nu "în muncă personal". Poate că această ordine a cuvintelor a fost preferată pentru a se înlătura ambiguitatea, pentru că cuvântul "personal" este și adjectiv, și substantiv. Dar această schimbare de topică nu înlătură ambiguitatea și atunci rămânem doar cu nefirescul formulării.

Repet: vă propun să spunem "să încadreze personal în muncă".

Comisia.

Domnul Dumitru Buzatu:

Deși propunerea domnului profesor are o justificare, totuși comisia își menține forma pentru că formula aceasta "încadrare în muncă" este o formulă consacrată din punct de vedere juridic. Este o formulă pe care o utilizăm aproape în toate legile care se referă la relațiile de muncă și cred că nefiind o formulă incorectă putem s-o păstrăm în forma în care este și în acest proiect de lege.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Art.6. Alte obiecții? Nu sunt.

Vă supun votului.

Cine este pentru? Da. Vă mulțumesc.

Voturi contra? 2 voturi contra.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat.

Art.7. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.8. Obiecții? Da. Poftiți!

Acum nu vă supărați pe mine, dar poate n-ar fi trebuit ca obiecțiile astea să le faceți la comisie? Chiar dacă sunt gramaticale.

Domnul Ștefan Cazimir:

N-au trecut pe la comisie.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Bine. Poftiți!

Domnul Ștefan Cazimir:

Regulamentul prevede în mod expres că în plen se pot face amendamente de natură redacțională sau gramaticală, nu și amendamente de fond. Dacă ar fi trecut acest proiect pe la Comisia juridică, de disciplină și imunități, al cărei membru sunt, aș fi putut să fac acolo corecturile. Îmi dau seama că lucrurile acestea sunt puțin fastidioase, obositoare, dar cred că, pentru acuratețea unui text legislativ, merită să consumăm măcar o parte din timpul pe care îl avem la dispoziție.

La alin.2 al art.8, rândul 3, vă propun intercalarea adjectivului demonstrativ "aceștia": "Aceștia beneficiază în baza aceleiași convenții...", pentru ca să se înțeleagă clar că e vorba de tineri și nu de angajatorii menționați cu un rând mai devreme.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Dacă comisia e de acord. Da. Comisia e de acord.

Vă supun votului cu această modificare propusă de domnul Cazimir.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat art.8.

Art.9. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.10. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.11. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.12. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.13. Vă rog să priviți în raportul comisiei la pct.3 se propun niște modificări.

Titlul secțiunii. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.13. Obiecții? Nu sunt. Adoptat cu modificările propuse de comisie.

Art.14. La art.14 la pct.4 din raport, se prevăd modificări. Mai sunt și alte obiecții. Poftiți!

Domnul Ștefan Cazimir:

La alin.3, "Valoarea avansului prevăzut..." și nu "prevăzută", pentru că e vorba de avans și nu de valoare.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. E clar că trebuie să fie "prevăzut".

Cu această obiecție și cu propunerea comisiei de modificare, cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? 2 voturi contra.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Art.15. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.16. Secțiunea III. Titlul secțiunii. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

La art.16 la pct.5 din raport există niște propuneri din partea comisiei. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.17. Da. Sunt obiecții. Poftiți!

Domnul Ștefan Cazimir:

La alin.1 ne întâmpină o repetiție dezagreabilă, și anume verbul "a asigura" sau "asigure", prezent atât la rândul 1, cât și la rândul 2.

Pentru înlăturarea repetiției, vă propun următorul enunț: "Personalul din unitățile de asistență a sănătății publice este obligat să asigure..." și textul curge mai departe.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Sunteți de acord? Comisia? Da. Acceptați această propunere. Sunteți de acord cu această propunere făcută de domnul Ștefan Cazimir.

Cine este pentru art.17. Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

La art.18 dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Titlul Secțiunii IV. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.19. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.20. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.21. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.22. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Cap.III. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.23. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.24. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.25. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.26. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.27. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Cap.IV. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.28. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.29. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.30. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.31. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.32. La pct.6 din raportul comisiei se propune o modificare. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat cu modificarea propusă de comisie.

Art.33. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Am parcurs tot proiectul de lege. Urmează să fie fie supus votului într-o ședință specială de vot.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 23:36
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro