Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
14-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 27-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2001

20. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2001 pentru modificarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei (retrimis comisiei pentru raport suplimentar).
 
see bill no. 462/2001

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei.

Din partea inițiatorului dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește.

Din partea comisiei? Domnule Antal, doriți să luați cuvântul sau nu la 78/2001? Așteptăm puțin.

Poftiți, din partea inițiatorului, totuși să ni se spună câteva cuvinte.

Domnul Romulus Moucha:

În legătură cu această ordonanță doresc să fac precizarea că ordonanța respectivă aduce unele modificări Legii conservării energiei, în sensul apropierii foarte mult de acquis-ul comunitar. Ordonanța s-a discutat în Comisia pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților, s-au adus o serie de amendamente cu care noi, inițiatorul, Ministerul Industriei și Resurselor, suntem de acord.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă comisia dorește să spună ceva?

Domnul Antal István:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

Modificările aduse prin această ordonanță Legii nr. 199/2000 sunt justificate de necesitatea armonizării legislației naționale cu acquis-ul comunitar în domeniul eficienței energetice, concomitent cu reorganizarea tezelor introduse din motive de coerență și unitate a textului.

Comisia a aprobat câteva modificări propuse și aș atrage atenția asupra modificării art. 8 alin. 2, în care s-a prevăzut un termen pentru organizarea și funcționarea Agenției române pentru conservarea energiei și acest termen se dorește a fi de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, așa cum am trecut noi în modificarea respectivă. Ulterior, în urma discuțiilor cu Compartimentul legislativ, am căzut de acord că această modificare introdusă aici, așa cum a acceptat comisia, nu este corect, din punct de vedere al actului legislativ, stipulată și am considerat că ar fi bine atunci, ca în cadrul discuțiilor de astăzi, să introducem un art. 2 și am și formulat textul acestui art. 2, cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte de ședință ...

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da.

Domnul Antal István:

... să reușim astăzi să aprobăm această ordonanță și o să dau și citire acestui articol 2, pentru stenogramă, urmând ca la momentul oportun, când dumneavoastră supuneți aprobării plenului pe articole textul ordonanței, cu aceste mici modificări, atunci, la art. 2 să fie reformulat textul modificării art.8, în așa fel încât să fim în concordanță cu regulile stabilite pentru aprobarea acestor propuneri legislative și a modificărilor propuse de comisie. Și art. 2 ar suna în felul următor: "Organizarea și funcționarea Agenției române pentru conservarea energiei se vor aproba prin Hotărâre a Guvernului, potrivit art. 8 alin. 2 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, cu modificările ulterioare în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi".

Deci, am făcut această mențiune pentru a clarifica intenția comisiei.

Se mai introduce un alin. 2 la acest art. 2 care, la fel, să fie menținut și are următorul text: "Cuantumul și procedura de acordare a stimulentelor fiscale și financiare vor fi aprobate prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei și Resurselor, conform art. 20 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi".

Deci, această modificare, mai bine spus introducerea termenului de 60 de zile este benefică și a fost aprobată de comisie.

Ca atare, vă rog, domnule președinte de ședință, ca în timpul dezbaterilor să aveți amabilitatea să aprobați introducerea acestui art. 2, în loc de acele modificări pe care le-am făcut noi în timpul dezbaterilor în comisii.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Stimate coleg,

De fapt, nu este vorba numai de dumneavoastră, care sunteți președintele comisiei, ci, în primul rând, de experții comisiei dumneavoastră. Când este vorba de un proiect de lege de aprobare a ordonanței și dorim să modificăm ceva în cuprinsul ordonanței, modificarea, propunerea în raport nu se face privind textul cutare din ordonanță, se face în proiectul de lege la care, așa cum ați propus de aici, de la tribună, se vine și se spune: articolul cutare, se modifică articolul cutare din ordonanță în următorul mod, mă rog, și este descrisă procedura aceasta. Pentru că nu se umblă pe textul ordonanței la modul acesta. Dați-mi textele acestea să văd, pentru că nu mă pot orienta... Bun. Și domnul Leonăchescu, de asemenea, are o propunere cu caracter tehnic științific pe care vrea să o facă și îl rog să o facă de la tribună și pe urmă să cădeți de acord tot cu un text la proiectul de lege, nu pe ordonanță.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte, că-mi oferiți această ocazie de a interveni pe, să zicem așa, o neatenție.

Stimați colegi,

În cuprinsul ordonanței, art. 10 alin. 3, în ultima sa parte, spune următorul lucru: "Ministerul Lucrărilor Publice stabilește criteriile, procedurile și condițiile pentru calculul coeficientului de transfer de căldură al materialelor de construcție și al coeficientului de transfer global al clădirilor". Sigur că aici lipsea un cuvânt, "coeficientul global de transfer de căldură", nu "al clădirilor", "al materialelor și elementelor de construcție". Toată această enumerare de coeficienți nu este sarcina Ministerului Lucrărilor Publice, este o metodologie științifică de determinare a acestor coeficienți, cunoscută în literatura de specialitate.

Eu propuneam să formulăm un art. 2 în cuprinsul proiectului de lege, un art. 2 care să fie redactat în felul următor: "Se modifică art. 10 alin. 3 al ordonanței de urgență, în următorul sens". Tot ceea ce eu am zis că este impropriu de prevăzut și este și incorect și incomplet în acest final de alineat să înlocuim cu un termen cunoscut și profesat în domeniu: "și reabilitării termice a construcțiilor".

Deci, formularea acestui alineat în propunerea mea este următoarea: "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței coordonează activitatea de stabilire și elaborare a reglementărilor tehnice privind eficiența energetică și reabilitării termice a construcțiilor". Și cu aceasta am eliminat și problemele de competența Ministerului Lucrărilor Publice: acesta are în competență, nu stabilirea științifică a acestor coeficienți. Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Sunt, totuși, niște probleme aici.

Domnul Antal István.

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Desigur, aceste propuneri sunt oarecum justificate, dar având în vedere faptul că nu ne-au parvenit la timpul respectiv, așa cum este stabilit de Regulament, să apară ca amendament în timpul dezbaterii în comisiile noastre sau în comisia noastră care era sesizată pe fond, eventual am fi introdus atunci sau am fi respins amendamentul, acum suntem în imposibilitatea de a mai introduce amendament. Totuși, cred că domnul coleg are posibilitatea să propună pentru Senat acest amendament și atunci, dacă va fi agreat de comisia de specialitate din Senat, la mediere se pot face aceste corecturi. Dacă considerați, domnule președinte de ședință, oportună această propunere și propunerea mea este acceptată de colegul care a venit cu acest amendament, ca în timpul dezbaterilor în Senat să fie pe tapet și să fie agreată atunci, la mediere să fie corelate, ca atare, cele două texte aprobate de Senat și Camera Deputaților.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule Leonăchescu, sunteți de acord, totuși, să faceți ... Este, totuși, o problemă de fond, nu este o problemă științifică. Cred că ar trebui să ....

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Domnule președinte,

Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a mă exprima în această problemă și îi mulțumesc și colegului pentru deschidere.

Formal, ceea ce eu propun, reabilitarea termică a construcțiilor cuprinde toți termenii și toate procedurile menționate în acest final de alineat, plus altele. Este mai înfășurător termenul meu. Deci, am putea soluționa problema și ca o îmbunătățire de redactare dacă vreți. În loc să fac trei rânduri cu 10 - 20 de cuvinte, introduc, iată, patru cuvinte, conceptul înfășurător, și cu aceasta am eliminat, dacă vreți, inconsecvențele, incompetențele, lipsurile în redactarea aceasta din ordonanță, ca să nu mai complicăm mecanismul ulterior pe care sigur că îl accept, dacă prima variantă pică.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Eu vă fac o propunere, domnule președinte al comisiei. Eu zic să vă retrimit, totuși, la comisie acest proiect ca să-l rediscutați, pentru că mai există încă un element. Amendamentele pe care mi le-ați prezentat aici nu sunt, totuși, prezentate într-o formă care să respecte o tehnică juridică. Eu pur și simplu nu pot să cuplez acest art. II pe care mi-l dați aici, la actualul text al proiectului de lege, pentru că înțeleg că aceste elemente aduse de art. II pe care-l propuneți se referă la niște articole din ordonanța pe care o aprobă proiectul de lege. Dar, în acest text pe care l-ați elaborat aici nu se face nici o trimitere către textul ordonanței.

Am, totuși, rugămintea să reanalizați și modul de redactare a articolelor din proiectul de lege și cu ocazia aceasta puteți să adăugați și corectura sugerată de domnul profesor Leonăchescu, care este profesor de termotehnică și ministerul îmi confirmă că, din punct de vedere științific, este mai corect așa. Am această rugăminte la dumneavoastră, să retrimiteți la comisie, faceți un mic raport suplimentar și atunci îl reînscriem pe ordinea de zi.

Domnul Antal István:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință pentru propunere; aveți dreptate. Dar am o rugăminte și doresc să se consemneze: noi avem foarte multe proiecte de lege de discutat. Legile sunt destul de complexe și în ultima perioadă ne lovim de fel și fel de formalități, deci probleme de formă avem, nu pe fond. Și aș ruga încă o dată, respectuos, Compartimentul legislativ ca, în fiecare joi, să fie trimis un specialist la noi în comisie și să verifice efectiv forma în care noi am pregătit raportul și să nu vină de fiecare dată, așa cum s-a întâmplat și astăzi, în momentul când ajungem în fața dezbaterii și știm de vinerea trecută că este pe ordinea de zi, uite acum, joi, ne trezim că sunt niște probleme și se dorește ca să modificăm noi forma raportului.

Vă rog, ca atare, să luați act de această solicitare și dați dispoziția, oricum, să organizați sau să ne ajutați la organizarea acestui demers, în așa fel ca să nu mai ajungem în situația ca aceste legi pe care le-am discutat cu responsabilitate – și am avut câteva amendamente absolut pertinente, care oarecum sunt agreate de toată lumea, să fie discutate și terminate, să nu mai trebuiască să reluăm aceste discuții.

Noi suntem de acord cu propunerea dumneavoastră, reluăm și facem acele modificări de formă, așa cum se dorește și încercăm să introducem și amendamentul colegului și îl rugăm și pe dumnealui să ne depună în scris la comisie; înseamnă că atunci, miercurea viitoare, la prima ședință a comisiei să finalizăm acest raport. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Bineînțeles. O să rugăm Departamentul tehnico-legislativ să trimită un expert care să asiste la întocmirea unor rapoarte, mai ales că eu am sesizat că de multe ori rapoartele care vin la dumneavoastră, de la comisia dumneavoastră, sunt prezentate într-o formă mult diferită de rapoartele care vin de la alte comisii, din punct de vedere tehnic vreau să spun. Deci, lucrul acesta, într-adevăr, trebuie rezolvat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 16 october 2019, 1:06
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro