Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 27-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2001

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre (amânarea votului final).
 
see bill no. 397/2001

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre.

Din partea inițiatorilor...

Poftiți.

Domnul Tudor Florescu:

Secretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transportului și Locuinței.

Doamnelor și domnilor deputați,

Plaja și întreaga zonă a litoralului românesc al Mării Negre constituie o avuție națională ce trebuie protejată. Acțiunea de protecție a litoralului românesc trebuie făcută în scopul păstrării și corelării principalelor funcții ale sale, cea de locuire turistică, de transport și economică.

Până la apariția Legii privind gospodărirea integrată a zonei costiere, care presupune amenajarea și utilizarea durabilă a acesteia în vederea menținerii și pentru generația viitoare a fragilului echilibru biologic și ecologic din zona costieră, am elaborat prezentul Proiect de Ordonanță de urgență, al cărui obiectiv principal îl constituie interzicerea temporară a autorizării executării oricărui fel de construcții definitive sau provizorii, în cadrul unei zone delimitate de direcția mării până la izobata de 2 metri și în direcția uscatului pe o lățime măsurată la orizontală de 300 de metri.

Totodată, prin proiectul de act normativ, se interzice efectuarea de lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel, precum și a străzilor, trotuarelor și dotărilor tehnico-edilitare, subterane și aeriene, în perioada 15 mai – 15 septembrie.

Față de cele prezentate, vă rugăm a fi de acord cu proiectul de act normativ prezentat.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei, vă rog.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia de administrație publică a fost sesizată cu Proiectul de Lege privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre.

La dezbaterea care a avut loc în cadrul comisiei, au fost avute în vedere și avizele favorabile emise de către Consiliul Legislativ și de către Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Acest proiect de lege a fost adoptat de către Senat, comisia l-a analizat cu foarte multă atenție și vă supune spre atenție dumneavoastră raportul favorabil, cu aprecierea că actul normativ în sine se dovedește și oportun și necesar în rezolvarea problematicii pe care inițiatorul, înaintea mea, a dezvoltat-o.

În consecință, solicităm Camerei un vot favorabil, în concordanță cu raportul întocmit de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe?

Da, poftiți.

Din partea PRM-ului.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Am discutat în comisie acest proiect de lege, ne-am adus contribuția la îmbunătățirea lui și suntem de acord să votăm pentru. Se naște însă o problemă. Datorită eroziunii țărmului, sub acțiunea apei, pot fi dezvelite obiective arheologice de foarte mare importanță în acest spațiu care, prin lege, îl excludem oricărei construcții. Or, aceste obiective arheologice, și vă voi da un exemplu imediat, cer construcții speciale în acest spațiu pe care, prin această lege, vrem să le interzicem. E vorba de construcții speciale de protecție. Mă gândesc la Hipogeul de la Constanța, un mormânt arhaic în jurul căruia am construit un spațiu de protecție.

Iată, deci, că această lege nu ar trebui să afecteze construcțiile de acest gen menite să protejeze obiective arheologice de foarte mare importanță.

Eu aș ruga inițiatorul, ca și pe președintele comisiei să ne expună cum gândesc acest gen de obiective în a fi protejate printr-o construcție adecvată.

Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Alte grupuri parlamentare dacă doresc să participe la dezbatere? Nu doresc alte grupuri.

Deci vă rog să dați o explicație din partea inițiatorului.

Domnul Tudor Florescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat,

Mulțumesc pentru interesul acordat proiectului de lege prezentat plenului.

Ca inițiator fiind Ministerul Transportului și Locuinței, la întrebarea pe care domnia voastră ați pus-o, cu bună dreptate, ce se poate întâmpla în aceste cazuri speciale, deci ceea ce înseamnă caz special va fi tratat ca atare, ca un caz special. Deci, prin excepție de la regula generală instituită prin actul normativ, se pot scoate acte normative care să instituie excepția de la reguli. Deci pentru obiective de interes arheologic sau interes istoric deosebit existente în zona de restricție se pot scoate acte normative care să le excepteze de la aplicarea prezentei ordonanțe.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Comisia are ceva de adăugat? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.1. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.2. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.3. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.4. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.5. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.6. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.7. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.8. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.9. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Am parcurs tot proiectul de lege. Urmează să fie supus votului final într-o ședință specială de vot.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 10:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro