Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 1, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 01-10-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 1, 2001

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.  

Ședința a început la ora 16,50.

Lucrările au fost conduse de domnul Ovidiu Cameliu Petrescu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Constantin Niță și Borbely Lasylo, secretari.

   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 345 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 242, participă la alte acțiuni parlamentare un nr de 18, iar 103 sunt absenți.

Intrăm în ordinea de zi și vă prezint Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează a fi avizate de comisiile permanente:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2201 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii, adoptat de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 8 octombrie 2001.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2000 privind sursele de rambursre a creditelor externe, dobânzilor și altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea comercială Termoelectrica S.A., respins de Senat în ședința din 20 septembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în vederea reexaminării următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru industrie și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 8 octombrie 2001.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei internaționale a vârstnicilor în anul 2001, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială, pentru avize; Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 8 octombrie 2001.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor și instituirea unor măsuri pentru diminuarae fenomenelor de fraudă și evaziune fiscală în domeniul alcoolului și băuturilor alcoolice, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 8 octombrie 2001.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue ale României, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. Termenul de depunere a raportului: 22 octombrie 2001.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea plăților restante pentru costurile de participare pe perioada 1998-2001 la experimentele Centrului european pentru cercetări nucleare – CERN, de către Ministerul Educației și Cercetării, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2001.

Doresc să vă anunț, de asemenea, că miercuri nu se mai ține ședință a celor două Camere, se vor desfășura ședințele pe comisii.

Domnule Sassu, aveți o problemă? Poftiți.

 
   

Domnul Alexandru Sassu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederea regulamentară care dă dreptul fiecărui grup parlamentar, prin intermediul liderului de grup, să-și motiveze poziția față de ordinea de zi, vreau să prezint poziția grupului nostru parlamentar față de modificarea ordinii de zi, în urma ședinței Comitetului ordinii de zi de astăzi, de la ora 15,45 (deci, 4 fără un sfert). trebuie să spun de la bun început că poziția grupului nostru parlamentar a fost de a nu modifica această ordine de zi, față de ceea ce s-a aprobat miercuri în ședința Comitetului ordinii de zi și ceea ce s-a transmis joi parlamentarilor care au plecat în teritoriu. Și, mai ales, am fost împotriva faptului că această modificare a venit după ședințele grupurilor parlamentare, care, în conformitate cu programul, au loc de la ora 14,00 la ora 16,00. Și, mai mult decât atât, a avut loc cu un sfert de oră înainte de începerea oficială a programului.

Grupul parlamentar al Partidului Democrat ține să spună că nu este de acord cu acest lucru, datorită faptului că, în aceste condiții, ședințele grupurilor parlamentare, pregătirea pozițiilor politice ale grupurilor parlamentare devin imposibile și ședințele devin, practic, o formalitate. În acest fel, după părerea noastră, inclusiv ședința în plen a Camerei Deputaților devine o formalitate, având în vedere că grupurile parlamentare nu își pot pregăti pozițiile politice.

În felul acesta, Parlamentul României, din punctul nostru de vedere, se transformă dintr-o instituție politică într-o mașină de aprobat proiecte de legi transmise de Guvern. Dacă adăugăm la aceasta și abundența de ordonanțe de urgență, ordonanțe ale Guvernului și proceduri de urgență, la care discutarea pozițiilor politice este, practic, imposibilă, în conformitate cu regulamentul, nu putem decât constata că, prin astfel de proceduri și prin astfel de metode, Parlamentul României a devenit o "Mare Adunare Națională", care nu mai are nici o poziție politică și în care grupurile parlamentare nu își pot expune pozițiile politice.

Grupul parlamentar al Partidului Democrat respinge și va respinge și de acum înainte orice modificare a ordinii de zi, atâta vreme cât acestea au loc după aprobarea dată miercuri de Comitetul ordinii de zi și după ce această ordine de zi a fost transmisă parlamentarilor în ziua de joi, și numai dacă această modificare întrunește consensul liderilor grupurilor parlamentare. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule Sassu, consens era la Marea Adunare Națională, nu are cum să se întrunească consensul... Am luat act de poziția dumneavoastră.

 
   

Domnul Alexandru Sassu (din sală):

Vă rog să-mi dați din nou cuvântul!

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, poftiți. Altă problemă?

 
   

Domnul Alexandru Sassu:

Nu, e un drept la replică.

Domnule președinte,

Dumneavoastră sunteți pus acolo să conduceți ședința și nu să dați replici celor care își expun un punct de vedere de la microfon. Vă rog frumos, domnule președinte, să vă limitați exact la atribuțiile dumneavoastră. Dacă aveți un punct de vedere, vă rog să poftiți la microfon și să vi-l spuneți, în nume propriu sau în numele grupului parlamentar. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Îmi cunosc foarte bine atribuțiunile, domnule Sassu. Nu suntem pe sistemul anglo-saxon, unde speakerul nu poate să își expună opiniile, oricine... Sunt deputat în Parlamentul României și pot să-mi expun opiniile, ca și dumneavoastră, de altfel.

 
   

Domnul Alexandru Sassu (din sală):

De la microfon!

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Acesta este microfon!

 
   

Domnul Alexandru Sassu (din sală):

Cel de la tribună!

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor:  

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi:

Legea privind respingera ordonanței Guvernului nr. 6/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii;

Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/1998 pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la Legea telecomunicațiilor nr. 74/1996;

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior – Bancorex S.A.;

Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea și implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate și a altor zone cu dezechilibre economice și sociale;

Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 52/2000 pentru completarea unor dispoziții privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică;

Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare;

Legea pentru aprobraea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului român pentru metrologie legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului;

Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale;

Legea privind Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigație maritime "Navrom" S.A. Constanța și "Romline" S.A. Constanța;

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/1999 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea unor drepturi restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigație maritime "Navrom" S.A. Constanța și "Romline" S.A. Constanța;

Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare;

Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe;

Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2000 pentru modificarea Decretului-Lege nr. 118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurantă cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;

Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă;

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată;

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar;

Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganiazrea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară;

Legea privind completarea art. 2 din Decretul nr. 343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate, aprobată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, la 21 noiembrie 1947;

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 pentru acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive;

Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 274/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infarațciuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive;

Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2001 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani raeprezentând ajutoare și plăți compensatorii de care beneficiază potrivit legii cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere;

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2001 privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să vândă acțiunile Oficiului pentru recuperarea creanțelor bancare deținute de acesta la Societatea comercială "Șantierul naval" S.A. Constanța, inclusă în Proiectul componență "Privatizarea a 50 de societăți comerciale cu capital majoritor de stat grupate în pachete" din cadrul PSAL;

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizrăii în Industrie.

Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două camere la:  

Vă propun, acum, aprobarea unor comisii de mediere:

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-free;

1. Deputații propuși în Comisia de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-free: Baltă Tudor, Boabeș Dumitru, Boajă Minică, Neamțu Horia Ion - Grupul parlamentar al PSD; Holtea Iancu - Grupul parlamentar PRM; Cladovan Teodor - Grupul parlamentar PD; Sali Negiat - Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată această comisie de mediere.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice;

2. Comisia de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/19998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice: Bar Mihai, Bleotu Vasile, Selagea Constantin - Grupul parlamentar al PSD; Moisescu George Dumitru - Grupul parlamentar PRM; Boagiu Anca Daniela - Grupul parlamentar PD; Nicolaescu Gheorghe Eugen - Grupul parlamentar PNL; Birtalan Akos - Grupul parlamentar UDMR.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată și această comisie de mediere.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2000 privind Decorația Crucea comemorativă a rezistenței anticomuniste;

3. Comisia de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2000 privind Decorația "Crucea comemorativă a rezistenței anticomuniste": Voicu Mădălin, Moldoveanu Eugenia, Nicolicea Eugen - Grupul parlamentar al PSD; Ciuceanu Radu, Bucur Constantin - Grupul parlamentar PRM; Muscă Monica Octavia - Grupul parlamentar PNL; Gvozdenovici Slavomir - Grupul parlamentar al minorităților.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 104/2000 privind Semnul onorific În serviciul Armatei pentru ofițeri;

4. Comisia de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 104/2000 privind Semnul onorific "În serviciul Armatei" pentru ofițeri: Voicu Mădălin, Moldoveanu Eugenia, Nicolicea Eugen - Grupul parlamentar al PSD; Ciuceanu Radu, Bucur Constantin - Grupul parlamentar PRM; Onisei Ioan - Grupul parlamentar PD; Kelemen Hunor, Grupul parlamentar UDMR.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată și această comisie de mediere.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/2000 privind Semnul onorific În serviciul Armatei pentru maiștri militari și subofițeri.

5. Comisia de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/2000 privind Semnul onorific "În serviciul Armatei" pentru maiștri militari și subofițeri: Voicu Mădălin, Moldoveanu Eugenia, Nicolicea Eugen - Grupul parlamentar al PSD; Ciuceanu Radu - Grupul parlamentar PRM; Onisei Ioan - Grupul parlamentar PD; Muscă Monica Octavia - Grupul parlamentar PNL; Kelemen Hunor Grupul parlamentar UDMR.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat și această comisie de mediere.

Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații (amânarea votului final).  

Continuăm cu dezbateri pe marginea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații.

   

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Domnule președinte, înainte de a intra pe subiect, o intervenție pentru procedură, conform art. 139!

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Pentru procedură, domnul Anghel Stanciu.

 
   

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Onorați miniștri,

Am intervenit acum, deoarece am zis că este normal să prezentați lucrările urgente ale Camerei și, apoi, să lămurim o chestiune care ține de regulamentul nostru. Conform art.139, orice deputat poate interveni și i se dă cuvântul oricând, atunci când este o problemă de regulament. Mulțumesc foarte mult și aceasta dovedește profesionalismul dumneavoastră, dându-mi cuvântul într-o chestiune de regulament.

Acum, chestiunea de regulament, domnule președinte, este nedumerirea mea față de răspunsul pe care dumneavoastră l-ați dat unui distins coleg de al nostru și care, după umila mea părere, vă rog să mă scuzați că îndrăznesc, contravine art. 137: "Nimeni nu poate lua cuvântul, decât dacă îi este dat de președinte". Următoarea teza: "Persoanele care iau cuvântul în Cameră vorbesc de la tribuna acesteia". Cred, domnule președinte – sau, cel puțin, credeam, până acum 15 minute –, că tribuna Parlamentului este aceasta, unde mă aflu eu, iar dumneavoastră vă aflați la prezidiu. Deci, în calitatea dumneavoastră de deputat, puteți lua cuvântul atunci când vi-l dă președintele de ședinț㠖 chiar dacă sunteți dumneavoastră, dar vă exprimați opiniile de la această tribună.

Sper că acest articol de regulament este înțeles în acest sens și nu în altul, pentru că ar contraveni și acelei cutume create timp de peste 10 ani. Amintiți-vă cu ce vioiciune cobora domnul deputat Lupu, vicepreședintele Camerei, la această tribună, dar făcea acest efort. Cred că și dumneavoastră, când va trebui să vă exprimați o opinie, să vă conformați art.37.

Îmi cer scuze, domnule președinte de ședință, nu doresc ca intervenția mea să fie interpretată altfel, decât ca dorința dumneavoastră și a mea și a câtorva din această sală de a respecta spiritul regulamentului. Vă mulțumesc pentru înțelegere și să credem că răspunsul anterior a fost dat amical, unui alt coleg de al nostru, cu peste 8 ani vechime.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Aveți promisiunea mea că în viitorul regulament, această aberație, de care ne cramponăm de 11 ani, va fi remediată.

La acest raport avem mai multe puncte.

Vă rog să observați, la poz. 1 din raport, este textul Senatului, în unanimitate. Trebuie să-l supun votului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Deci, adoptat.

Poz. 2, textul Senatului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Poz. 3, textul Senatului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 4, textul Senatului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Pct. 5.

Voturi pentru textul Senatului? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Pct. 6, text comun.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Pct. 7, textul Senatului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Pct. 8.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Pct. 9, varianta Senatului, de asemenea.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Pct. 10, varianta Senatului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Pct. 11, varianta Senatului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Pct. 12, varianta Senatului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Pct. 13, de asemenea, varianta Senatului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Pct. 14, varianta Senatului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Pct. 15, textul Senatului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Pct. 16, e textul Senatului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Mulțumesc.

Vom spune acest raport într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă (amânarea votului final).  

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă. Nu avem decât un singur punct.

În ceea ce privește caracaterul legii, ca și dincolo, a fost o controversă. Referitor la acest caracter al legii, văd că în comisia de mediere s-a adoptat opinia Senatului. Dacă sunteți de acord?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Se va supune votului în ședință specială de vot.

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă LOCATO (amânarea dezbaterilor).  

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2000 pentru repartizarea profitului la Regia autonomă Locato. Domnul ministru Acsinte Gaspar.

   

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia autonomă Locato, care are un singur text în discuție, art. 1, vă rog lsă observați că se face trimitere la Ordonanța nr. 23/1996, ordonanță care a fost abrogată în întregime prin Ordonanței Guvernului nr. 64/2001. Ordonanța nr. 64/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 536/1 septembrie 2001, iar raportul comisiei de mediere a fost întocmit la data de 26 septembrie.

Vă propun, domnule președinte, ca acest raport să nu se dezbată, urmând ca cele două Birouri permanente să hotărască asupra reînvestirii comisiilor de mediere, pentru a se elimina trimiterea la un act care este abrogat, pentru că altfel devine ineficientă și inaplicabilă Ordonanța nr.27.

Aceeași soluție am propus-o și la Senat. Urmează ca Senatul să se pronunțe în această după-amiază.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, vă mulțumesc. Bineînțeles, vom amâna discutarea.

 
Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC-Legea Publică nr. 480 din 1992, precum și achitarea dobânzii și a altor costuri externe aferente acestei cote părți (amânarea votului final).  

Raportul comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului "CCC", Legea publică nr.480 din 1992, precum și achitarea dobânzii și a altor costuri externe aferente acestei cote părți.

La pct.1 este textul Camerei Deputaților. Îl considerăm adoptat.

La pct.2 este un text comun.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Textul comun a fost adoptat.

La pct.3 este un text al Camerei Deputaților. Este considerat adoptat.

Raportul în integralitate se supune într-o ședință specială de vot.

Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru completarea art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (amânarea votului final).  

Raportul comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru completarea art.36 din Legea fondului funciar nr.18/1991.

Avem un singur articol care este adoptat de comisia de mediere, textul Senatului, în unanimitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Se va supune în integralitate votului într-o ședință specială de vot.

Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea a V-a Zone de risc natural (amânarea votului final).  

Raportul comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a V-a, Zone de risc natural.

La pct.1 avem textul Camerei Deputaților. Adoptat.

La pct.2 este textul Camerei Deputaților. Adoptat.

La pct.3 este textul Senatului, în unanimitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Pct.3 a fost adoptat.

La pct.4 este, de asemenea, textul Senatului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Raportul și anexele se vor supune votului dumneavoastră în ședință specială de vot.

Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.237/2000 pentru modificarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (amânarea votului final).  

Raportul comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.237/2000 pentru modificarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor.

Avem două puncte în raport. În ambele este vorba de textul Camerei Deputaților, deci le considerăm adoptate.

Raportul în totalitate îl votăm într-o ședință specială de vot.

Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind evaluarea conformității produselor (amânarea votului final).  

Raportul comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind evaluarea conformității produselor.

La pct.1 este textul Camerei Deputaților. Adoptat.

La pct.2 este textul Camerei Deputaților. Îl considerăm adoptat.

La pct.3 este textul Camerei Deputaților. Adoptat.

La pct.4 este textul Camerei Deputaților. Adoptat.

De asemenea, și următoarele puncte – pct.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 și 18 – sunt variantele Camerei Deputaților. Le considerăm adoptate.

La pct.19 este un text comun.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

La poz.20 este textul Camerei Deputaților. Îl considerăm adoptat.

La poz.21 este, de asemenea, textul Camerei Deputaților. Îl considerăm adoptat.

Raportul se va supune în integralitate într-o ședință specială de vot.

Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate (amânarea votului final).  

Raportul comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate.

La punctele raportului 1, 2 și 3 sunt texte ale Camerei Deputaților. Le considerăm adoptate.

Urmează să supunem raportul în integralitate votului într-o ședință specială de vot.

Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații a României (amânarea votului final).  

Raportul comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind arobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2000 pentru modificarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României.

Și la pct.1 și la pct.2 s-a adoptat varianta Camerei Deputaților.

Rămâne ca raportul în integralitate să fie supus votului într-o ședință specială de vot.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domicilate în România (amânarea votului final).  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România.

Suntem în procedură de urgență.

Invit biroul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, sesizată în fond, să facă propuneri pentru timpi de dezbatere.

Domnul Olteanu, vă rog să propuneți timpii de dezbatere.

   

Domnul Ionel Olteanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități propune ca timpi de dezbatere un minut pentru fiecare intervenție, 15 minute pentru ansamblul proiectului de lege. Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul ordonanței.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.1. Obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.2. Obiecții?

Poftiți.

 
   

Domnul Ștefan Cazimir:

La art.2 alin.1 rândul 2, forma literară este "îndrumează", și nu "îndrumă". Dicționarul explicativ și alte lucrări de aceeași factură precizează că forma de indicativ recomandată este: îndrumez, îndrumezi, îndrumează. La sfârșitul articolelor respective din operele lexicografice se consemnează ca formă în circulație și "îndrum", "îndrumi", "îndrumă", dar repet: forma literară, forma academică este "îndrumează".

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, vă mulțumesc. Considerăm că este o chestiune de gramatică.

Deci, art.2. Alte obiecții nu sunt. Adoptat.

Art.3. Obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

La art.4, vă rog să priviți în raport. El va fi modificat, în conformitate cu poz.2 din raport. Dacă aveți obiecții. Da. Domnul Brudașca are o obiecție.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte de ședință,

Nu sunt obiecții, ci dorința de a face textul cât mai bine formulat. În sensul respectiv, permiteți-mi să propun colegilor să aibă în vedere următoarea formulare: "Bunurile și valorile care au servit sau sunt destinate...", nu "au fost destinate", "...să servească la săvârșirea infracțiunilor prevăzute în art.1-3 ori care au fost obținute prin săvârșirea acestor infracțiuni, dacă sunt ale infractorului, se confiscă."

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, dar vă rog să observați că în raport este propusă o modificare în textul legii, care practic desființează acest conținut.

Domnul președinte Olteanu.

 
   

Domnul Ionel Olteanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități este foarte clar: noi am amendat textul și am găsit de cuviință introducerea unui text care face inutile precizările distinsului meu coleg. Prin urmare, vă rog să supuneți la vot amendamentul comisiei. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, v-am rugat să priviți amendamentul comisiei și să vedeți dacă la acesta aveți obiecții. Nu sunt. Adoptat așa cum s-a propus de către comisie.

Art.5. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.6. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Titlul legii.

Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

La articolul unic, observați că în raport, la poz.1, este propusă o modificare. Dacă sunt obiecții față de această propunere a comisiei. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Deci, se va supune votului într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (amânarea votului final).  

Proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea traficului de persoane.

Suntem și la această lege în procedură de urgență.

Vă rog să ne propuneți timpii de dezbatere.

   

Domnul Ionel Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități propune aceiași timpi: un minut pentru fiecare intervenție, 15 minute pentru ansamblul proiectului. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Cine este pentru acești timpi de dezbatere? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Trecem la dezbatere.

Titlul legii.

Dacă la titlul legii sunt obiecții. Nu sunt. Adoptat.

Titlul cap.I.

Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.1. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.2. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Cap.II. Titlul cap.II.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.3. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.4. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.5. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.6. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.7. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.8. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.9. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.10. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.11. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Cap.III. Titlul cap.III.

Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul secțiunii 1. .

Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.12. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.13. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.14. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.15. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.16. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul secțiunii 2. .

Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.17. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.18. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Secțiunea 3. Titlul secțiunii 3.

Obiecții? Nu sunt. Titlul a fost adoptat.

Art.19. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.20. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul cap.IV.

Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.21. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.22. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.23. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.24. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.25. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Cap.V. Titlul cap.V.

Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.26. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.27. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.28. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.29. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.30. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.31. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.32. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.33. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.34. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.35. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.36. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.37. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.38. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.39. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.40. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.41. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.42. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.43. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.44. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Cap.VI. "Cooperarea internațională".

Obiecții? Nu sunt. Titlul a fost adoptat.

Art.45. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.46. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.47. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul cap.VII. "Dispoziții finale".

Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.48. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.49. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Se va supune votului în integralitate într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar (amânarea votului final).  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar.

Suntem în procedură specială.

Îl rog pe domnul profesor Anghel Stanciu să ne propună timpi de dezbatere pentru acest proiect.

   

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Vom solicita 15 minute, și un minut și jumătate pentru fiecare articol, deoarece este un proiect de lege tehnic, dar foarte important, la care comisia a făcut modificările de rigoare împreună, evident, cu ministerul.

Așa cum este procedeul la comisia noastră, noi am delegat drept raportor, spre a prezenta raportul, pe cel care a lucrat cel mai mult, pe domnul profesor Mincu, așa că îl rog pe domnul profesor Mincu să ia loc în calitate de raportor și, la sugestia dumneavoastră, să susțină raportul.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, am înțeles.

 
   

Domnul Iulian Mincu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Înaintăm alăturat raportul la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar, trimis comisiei pentru examinare în fond, cu adresa nr.393 din 27 august 2001.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere și avizele primite de la următoarele comisii: Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. De asemenea, comisia a avut în vedere și avizul Consiliului Legislativ.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnule președinte,

Aș vrea să susțin în fața Parlamentului că pregătirea medicului specialist începe după terminarea facultății de medicină, adică după cei cinci sau șase ani de facultate. El se pregătește într-un rezidențiat care a fost introdus în țara noastră în 1993 și care funcționează în țările din Europa Occidentală și din America de foarte multă vreme, și durează între trei și șapte ani, cu excepția stomatologiei, care durează mai puțin.

Ce modificări deosebite a făcut comisia față de textul pe care l-am obținut de la Senat: în primul rând, în modificarea făcută de comisie la art.1 alin.2 se menționează "Rezidențiatul se organizează anual sub forma rezidențiatului pe locuri și/sau rezidențiatului pe post."

La art.2 alin.2: "Rezidențiatul pe locuri se organizează pe sesiune unică și ofertează un număr de locuri pentru toate specialitățile, număr ce asigură necesarul de specialiști, conform standardelor de referință din țările Uniunii Europene."

La art.3, vreau să precizez că am introdus la alin.1 că "Rezidențiatul pe post se organizează în funcție de numărul de posturi solicitate de unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății și Familiei, conform normativelor de personal elaborate de Ministerul Sănătății și Familiei."

Nu insist decât pe problemele schimbate. Vreau să vă mai menționez un singur lucru: că Rezidențiatul este plătit pentru gărzi în momentul în care el începe să facă gărzi și că la art.5 alin.2 se spune clar "Drepturile salariale ale medicilor, stomatologilor și farmaciștilor rezindenți din primii doi ani de rezidențiat se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății și Familiei de la titlul Transferuri". Se șterge "...la care se realizează pregătirea teoretică generală..."

Aceasta, în ceea ce privește aprobarea de către comisia parlamentară, și am respins, bineînțeles, pentru motivele pe care le-am menționat, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.259/2000 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar; în ședința din 5 septembrie 2001, comisia a hotărât că acesta nu poate fi acceptat și propune plenului respingerea, pentru următoarele motive: proiectul de lege amintit, respins de Senat, este înlocuit prin Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Ordonanța de urgență.

Titlul ordonanței.

Obiecții? Nu sunt obiecții.

Cap.I.

Obiecții. Nu sunt obiecții la denumire.

Art.1 al ordonanței. Vă rog să priviți în raport modificările propuse de comisie. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Art.2. Observați la raportul comisiei, la pct.3 al raportului, modificările acelea. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.3. Vă rog să priviți și în raportul comisiei. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat cu modificările propuse de comisie.

La art.4, dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

La art.5, aveți dumneavoastră, doamna ministru, niște obiecții. Poftiți.

 
   

Doamna Daniela Bartoș:

Mulțumesc, domnule președinte.

La art.5 alin.2, în raportul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei, ar fi necesar să se scoată "în care se realizează pregătirea teoretică generală", și să rămână ca text final "Drepturile salariale ale medicilor, stomatologilor și farmaciștilor rezidenți din primii doi ani de rezidențiat se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății și Familiei de la titlul Transferuri".

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Adică cum este în ordonanță.

 
   

Doamna Daniela Bartoș:

Da, așa cum este în ordonanță.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Comisia ce opinii are?

 
   

Domnul Iulian Mincu:

Se poate accepta sugestia doamnei ministru.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Bun, am înțeles.

Deci la alin.2 se acceptă varianta din ordonanță.

Art.5, cu modificările propuse de comisie și cu modificarea propusă de doamna ministru.

Alte obiecții? Nu sunt. Adoptat.

La art.6 este o modificare propusă de comisie. Sunt alte obiecții? Nu sunt. Mulțumesc. Deci a fost adoptat.

Cap.II. Activitatea de stagiatură. Titlul.

Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

La art.7 sunt niște modificări la pct.8, propuse de comisie. Inițiatorul este de acord? Da, cu obiecțiile respective. Alte obiecții mai sunt? Nu sunt. Adoptat în forma propusă de comisie.

La art.8 dacă sunt obiecții. Sunt niște propuneri de modificare făcute de comisie. Ministerul este de acord cu ele? Da, de acord cu ele. Sunt alte obiecții? Nu sunt. Adoptat în forma propusă.

Cap.III. Titlul.

Dacă sunt obiecții. Nu sunt. Adoptat.

Art.9 cu modificările propuse de comisie. Sunt alte obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Cap.IV.

Obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.10. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Legea. Titlul legii.

Obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.I. Sunt obiecții la vreunul din puncte? Nu sunt. Adoptat.

Art.II. Obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Vă mulțumesc. Se va supune votului într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 259/2000 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului stagiaturii și activității de cercetare medicală din sectorul sanitar (amânarea votului final).  

Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.259/2000 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activitățile de cercetare medicală în domeniul sanitar.

Suntem în procedură de urgență. Comisia a propus respingerea.

Vă rugăm să propuneți timpii de dezbatere și să motivați respingerea.

   

Domnul Iulian Mincu:

5 minute.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Mulțumesc.

Cine este pentru acest timp? Mulțumesc.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Grupurile parlamentare dacă doresc să-și spună cuvântul? Nu doresc.

Considerăm că am finalizat dezbaterile generale.

Urmează să fie supus votului într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2001 pentru completarea Legii nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne (amânarea votului final).  

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2001 pentru completarea Legii nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne.

Suntem în procedură de urgență.

Rog Biroul Comisiei să propună timpii de dezbatere.

   

Domnul Ristea Priboi:

Domnule președinte,

Propunem 3 minute pentru dezbateri generale, 1 minut pentru intervenții.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Mulțumesc.

Cine este pentru acești timpi? Mulțumesc.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul ordonanței.

Sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptat.

Articolul unic al ordonanței care are două puncte.

Sunt obiecții la vreunul din puncte?

Da, poftiți.

Domnul Canacheu.

 
   

Domnul Costică Canacheu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

După cum se observă din raport, a fost depus un amendament, care a fost respins de comisie, privind punctul 2 din propunerea de modificare a ordonanței. Prin acest amendament, se propune eliminarea alin.4, respectiv: "Ministerul de Interne poate solicita de la autorități publice persoane fizice sau juridice informații, date și documente necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin lege, în limitele art.17, lit.b)1".

De ce propunem eliminarea acestui alineat? Este limpede că Ministerul de Interne, prin legea lui de organizare și funcționare, are toate îndreptățirile să solicite date și informații de la autoritățile publice și exercită acest drept în funcționarea curentă a lui. Este la fel de limpede că, prin această prevedere, chiar dacă, așa cum motivează în raport membrii comisiei, această prevedere ar fi permisivă, în sensul că se spune acolo "poate solicita", în fapt, "poate solicita" înseamnă că solicită și, atunci când solicită, persoana fizică sau juridică are obligația stabilită de lege să transmită aceste date. Or, transmiterea de date către Ministerul de Interne, în cursul unei anchete, pentru că numai atunci se poate cere, se face și trebuie să se facă conform prevederilor legale în vigoare, prin autorizație, mandat eliberat de procuror.

Considerăm că menținerea alin.2 din articolul unic îngrădește unele drepturi și libertăți ale cetățenilor și, dacă avem în vedere prevederile alin.1 care oferă sau mai bine zis pune la dispoziție Ministerului de Interne un alt tip de acțiune pentru a culege informațiile necesare desfășurării activității sale, și anume aceea de a folosi agenți acoperiți, nu găsim că este necesar ca cetățenii să aibă prin lege obligația de a – să folosim un termen din argou – de "a da cu subsemnatul" la simpla cerere a unui polițist. Atunci când se cercetează un caz, când se eliberează un mandat de către procuror, fiecare cetățean al republicii are obligația să dea date și informații. Pentru acest motiv, solicităm eliminarea acestui alineat și rămânerea în funcțiune numai a alin.1.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Comisia.

Stimate coleg,

Să știți că și în Codul de procedură penală, când cineva vine să solicite să-ți facă o percheziție, poate veni fără mandat. Dacă ești de acord, are dreptul s-o facă și este perfect legal. Dacă nu dorești, vine cu mandat de la procuror. Deci numai așa, să răspundă la bună ziua fără mandat...

Poftiți.

 
   

Domnul Ristea Priboi:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această problemă a fost dezbătută pe larg în cadrul comisiei.

Domnul deputat este colegul nostru în comisie, de altfel, dânsul a dat răspunsul la această chestiune, menționând ceea ce spune art.1 că: "pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute, Ministerul de Interne este autorizat să dețină și să utilizeze mijloace tehnice specifice pentru obținerea, prelucrarea, verificarea, stocarea și valorificarea de informații".

În fapt, prin specificul activității sale, Ministerul de Interne desfășoară o continuă activitate de culegere de informații și solicită oficial astfel de informații.

În modul în care este formulată, prevederea de lege este permisivă, pentru că spune că ministerul poate solicita de la autoritățile publice, persoane fizice sau juridice, date și informații necesare în procesul anchetei.

Repet ceea ce și dumneavoastră ați spus: în procedura penală și în Codul de procedură penală, aceasta este obligatorie. De aceea comisia își menține punctul de vedere, respectiv acela de a respinge amendamentul propus.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Din partea Guvernului.

 
   

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Critica domnului deputat Canacheu ar fi fost...

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule Canacheu, ascultați și explicațiile domnului ministru!

 
   

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă spuneam că observația dumneavoastră ar fi fost motivată, ar fi fost justificată în situația în care textul ar fi rămas așa cum este el în ordonanță, dar ați observat că, la Senat, textul a fost modificat, iar comisia a mers pe varianta Senatului. Textul din ordonanță, într-adevăr, era destul de dur, în momentul în care spunea că Ministerul de Interne are dreptul de a solicita și obține de la autoritățile publice, date și documente. Textul astfel cum a fost în ordonanță a fost modificat de către Senat, în sensul că Ministerul de Interne "poate solicita", e cu totul altceva decât "are dreptul", "de la autoritățile publice datele și informațiile în vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin lege și în limitele art.17, lit.b)1". Deci, din punctul acesta de vedere, Guvernul merge pe varianta Senatului și astfel cum comisia a susținut acest punct de vedere.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Bun, mai doriți să spuneți ceva.

Poftiți, domnule Canacheu.

 
   

Domnul Costică Canacheu:

Aceasta și datorită faptului, domnule președinte, că ați intervenit de la prezidiu în legătură cu cele spuse de mine. E adevărat că modificarea operată în textul articolului în dezbaterea de la Senat ar părea că modifică ceva din dreptul Ministerului de Interne de a cere, de a solicita aceste informații, și eu am să mă refer clar, "persoanelor fizice". Dreptul Ministerului de Interne nu este în nici un fel modificat. Semantica, ca să ne referim și la acest lucru, "a avea dreptul" și "a putea" nu se referă la cetățean. El oricum are obligația să dea acele date și informații. Este mai relaxată atitudinea ministerului, adică de la "drept" el poate judeca dacă să ceară sau nu aceste informații.

Iar vizavi de intervenția dumneavoastră, domnule președinte, dacă în text o să introducem sintagma "cu acordul acestora", eu am să fiu de acord, pentru că dumneavoastră ați menționat prevederea din Codul penal, prin care se reglementează această posibilitate: cu acordul cetățeanului, se poate face o percheziție fără a avea mandat. Dacă în acest text vom menționa "cu acordul instituțiilor și persoanelor fizice" nu este nici un fel de problemă, numai să fie prevăzut acordul. Aici este numai un drept al Ministerului de Interne și numai o obligație a cetățeanului și a persoanei juridice în cauză. Cetățeanul și persoana juridică nu se pot deroba de această obligație. Ministerul poate să solicite și, atunci când solicită, ai obligația să răspunzi.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Deci ministerul nu e de acord, comisia nu e de acord.

Supun această propunere pe care o face domnul Canacheu, de eliminare.

Cine este pentru propunerea de eliminare a textului făcută de domnul Canacheu? Numărați, vă rog. 9.

Cine este împotrivă? Numărați. 23.

Abțineri? Numărați abținerile. 7 abțineri.

Deci nu a trecut această propunere.

Deci punctul 2 rămâne așa cum este.

Voci din partea dreaptă a sălii:

La vot, la vot!

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Păi da, am spus voturile. Acestea sunt voturile la propunerea domnului Canacheu. Nu le-am spus adineauri? Dacă nu suntem atenți!

Proiectul de lege.

Titlul. Dacă sunt obiecții la titlu? Nu sunt obiecții.

Articolul unic cu modificările propuse în raportul comisiei.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt.

Deci, cu modificările propuse de comisii, a fost adoptat și articolul unic al legii.

Urmează ca proiectul, în totalitate, să fie supus votului într-o ședință specială de vot.

 
Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.  

Trecem la punctul 2 al ședinței noastre de astăzi: răspunsuri la interpelări.

Să vedem ce anume probleme avem.

Domnul Acsinte Gaspar răspunde la întrebările puse de domnul Nini Săpunaru referitor la nerespectarea Legii nr.264/2001.

Poftiți.

   

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnii deputați Nini Săpunaru, Valeriu Gheorghe, Dan Coriolan Simedru din Grupul parlamentar al PNL-ului, au adresat primului-ministru al Guvernului, în conformitate cu prevederile art.166 din Regulamentul Camerei Deputaților, o interpelare având ca obiect nerespectarea Legii nr.264/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.

Vreau să vă spun că, la această interpelare, s-a transmis celor trei deputați răspunsul primului-ministru întocmit în conformitate cu prevederile constituționale și nu am să mai dau citire acestui text, care este un text destul de Dedaliat tocmai pentru a răspunde la interpelarea pe care au adresat-o cei trei deputați.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule Săpunaru, care ați primit, după câte am fost informat, chiar înainte de ședință, textul, ce nemulțumire aveți în legătură cu răspunsul?

 
   

Domnul Nini Săpunaru:

Nu, nu, am comentarii.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Poftiți.

 
   

Domnul Nini Săpunaru:

Mulțumesc.

Legat de răspunsul domnului prim-ministru, aș dori să reamintesc domnului prim-ministru și Guvernului României, că această taxă de drumuri în agricultură, returnarea acestei taxe este un drept, și nu o facilitate pe care o face Guvernului României.

La ora aceasta, deci conform hârtiilor transmise de la Guvernul României, din agricultură ar trebui returnați doar 3 miliarde 600. Atâți au făcut cerere, domnilor, atâția oameni! Și, din tot acest pomelnic, doar două persoane fizice, în rest doar societăți. Ce se va întâmpla? Prețurile în agricultură, pentru prestații în agricultură, au crescut. Practic, pe cei pe care ar trebui să-i ajutăm, mai mult îi sărăcim pentru că cei pe care vrem să-i ajutăm nu au tractoare și apelează la prestări servicii. Aceste prestări servicii le plătesc la prețul integral, pentru că nimeni nu stă să-i calculeze prețul motorinei minus taxa de drumuri pe care o va primi de la Guvernul României în 6 luni de zile de acum încolo.

Cred că soluția cea mai bună era, așa cum noi am mai susținut o dată, ca această taxă de drumuri să nu mai fie percepută de la agricultură.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă Guvernul mai are ceva de spus? Nu mai are nimic de spus.

Referitor la interpelarea domnului Victor Babiuc privind controlul comunicațiilor armatei române de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, domnul Babiuc nu este, domnul Acsinte Gaspar ne prezintă, totuși, un răspuns.

 
   

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnul deputat Victor Babiuc din Grupul parlamentar al Partidul Național Liberal a formulat o interpelare către primul-ministru al Guvernului României, în conformitate cu prevederile art.166 din Regulamentul Camerei Deputaților, având ca obiect controlul de către Serviciul de Telecomunicații Speciale a comunicațiilor armatei române.

Vreau să vă învederez că primul-ministru a răspuns la această interpelare, ea abordează mai multe probleme și am înțeles că domnul deputat, chiar astăzi, a primit răspunsul. Văd că nu este prezent, consider că lipsa dânsului probabil că se datorează unor împrejurări. Cred că nu are nici obiecțiuni, în legătură cu răspunsul pe care l-a primit la interpelare.

Nu am să dau citire, domnule președinte, răspunsului primului-ministru care, așa cum v-am spus, este redactat într-o formă foarte Dedaliată, încât să poată fi utilizat de către domnul deputat și să cunoască, într-adevăr, cum stau lucrurile în legătură cu modul de organizare și funcționare a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul Victor Dobre are o interpelare privind măsuri pentru amenajarea și apărarea malului Siretului, în scopul evitării unor catastrofe ecologice. Dacă dorește să dezvolte interpelarea?

Da, poftiți.

 
   

Domnul Victor Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte.

De fapt, interpelarea mea era o revenire, de asemenea, la o interpelare făcută în primăvară. Ministerul Apelor și Mediului a făcut, atunci, o serie de angajamente care nu au fost respectate. De aceea am revenit și aștept răspunsul domnului secretar de stat.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, poftiți, domnule secretar de stat.

 
   

Domnul Ovidiu Ianculescu:

Într-adevăr, interpelarea domnului deputat Victor Dobre este o revenire la o interpelare din luna martie a.c., în legătură cu lucrările de amenajare și apărare a malurilor râului Siret, pe zona Cobocea până la confluența cu fluviul Dunărea. În acest sens, vă informăm asupra stadiului actual de realizare a obiectivelor cuprinse în programul de investiții pe anul 2001 al Ministerului Apelor și Protecției Mediului.

O primă lucrare este cea din zona localității Pudeni, unde s-au realizat, până la această dată, lucrări de apărare de mal pe o lungime de circa 115 metri liniari, în valoare de circa 8 miliarde lei, formate din: terasamente – 1.877 metri cubi, prins de arocamente – 4.700 metri cubi, saltea de fascine – 1.583 metri pătrați.

Al doilea obiectiv este apărarea și consolidarea malului stâng al râului Siret, în zona localității Movileni, județul Galați. Lucrarea este în curs de finalizare, urmând ca punerea în funcțiune a capacității de 1,52 kilometri consolidări de mal să fie asigurată în trimestrul I-2002.

Și a treia lucrare – apărarea împotriva inundațiilor a localității Șendreni, tot județul Galați – execuția lucrării la acest obiectiv este prevăzută să înceapă în luna octombrie anul acesta, deci în această lună, fiind prevăzute, pentru acest an, resurse financiare în valoare de 6 miliarde lei. Capacitatea fizică constă din realizarea a 3 epiuri și 400 metri apărări de mal, lucrare care va fi realizată și pusă în funcțiune în trimestrul IV 2002.

Deci acestea sunt lucrările prevăzute în planul de investiții al ministerului și v-am prezentat stadiul lor pe acest an.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Aveți comentarii?

 
   

Domnul Victor Dobre:

Domnule președinte,

Constat că vestea bună este că lucrările nu s-au oprit, vestea proastă este că se mută în anul viitor. Să sperăm că nu vom avea vreo viitură, pentru că, atunci, toate lucrurile acestea devin vorbe și realitatea le-ar putea contrazice într-un mod pe care nu-l doresc.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Stimați colegi,

Rugămintea mea ar fi următoarea: când sunt probleme de tipul acesta, vă rog să adresați întrebări, pentru că acestea sunt întrebări. Interpelările se referă la politica Guvernului într-un domeniu mai amplu: care este politica Guvernului în domeniul energiei, deci ceva extrem de amplu, la care se dă un răspuns, bineînțeles, pe măsură.

Dumneavoastră ați spus aici niște întrebări. Dar, mă rog, e dreptul dumneavoastră.

Domnului Nicolae Enescu i s-a răspuns în scris și este mulțumit cu acest răspuns în scris.

Pentru doamna Constanța Popa, Ministerul Sănătății a cerut amânare.

În cazul domnului Codrin Ștefănescu, de asemenea, s-a solicitat o amânare, ca răspuns la interpelare.

Pentru domnul Damian Brudașca, domnul Brudașca nu mai e aici, domnul secretar de stat Pâslaru era pe aici, dar văd că nu e nici dânsul. Deci nu e nici una din părțile respective.

Pentru domnul Emil Boc, a fost o interpelare care, și ea, de fapt, tot întrebare este: de ce a fost numit în funcție domnul general de brigadă Florin Caba.

Deci domnul Encuțescu o să dea un răspuns, dar domnul Boc nu este. O să citească stenograma.

 
   

Domnul Aurel Sorin Encuțescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Interpelarea domnului deputat Emil Boc se referea la numirea domnului general de brigadă Florin Caba în funcția de locțiitor al comandantului Corpul IV armată, mareșal Constantin Brezan.

Generalul de brigadă Florin Caba, în perioada 1 martie 1994 – 1 august 2000, a îndeplinit funcția de comandant al Corpului VII armată Dej, gradul funcției fiind cel de general locotenent cu trei stele. Acesta a fost numit în funcție de către domnul general Niculae Spiroiu, pe atunci ministrul apărării naționale, și menținut la conducerea Corpului VII armată de către miniștrii care au urmat, printre care putem să-i enumerăm pe domnii Victor Babiuc și Sorin Frunzăverde.

Începând cu data de 1 august 2000, ca urmare a procesului de restructurare a armatei, Corpul VII armată s-a transformat în Comandamentul VII operațional, în care general de brigadă Florin Caba a fost numit comandant cu funcție inferioară celei avute anterior, de general maior cu două stele. Funcția în care a fost numit recent generalul Caba este de locțiitor al Comandamentului Corpului IV armată Cluj și gradul acestuia este, de asemenea, de general maior cu două stele, ceea ce, practic, nu constituie o promovare, ci doar o mutare dintr-o garnizoană în alta.

Candidatura la funcția de comandant al Corpului VII operațional a generalului de brigadă Florin Caba a fost analizată în Comisia de selecție a Ministerului Apărării Naționale pentru funcțiile de generali, la data de 24.07.2001. Până la această dată, Ministerul Apărării Naționale nu a primit nici o înștiințare, din partea Secției Parchetelor Militare de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, privind începerea urmăririi penale împotriva acestuia. Dacă aceasta s-ar fi întâmplat, ministrul apărării naționale ar fi avut obligația legală de a-l elibera pe domnul general din orice funcție militară deținută și de a-l pune la dispoziția Ministerului Apărării Naționale.

În consecință, Ministerul Apărării Naționale, respectând principiul statuat de Constituție privitor la prezumția de nevinovăție, nu poate emite judecăți și să dispună măsuri care să-l afecteze pe cel în cauză, înainte ca organele abilitate de lege să se pronunțe.

Vă mulțumesc.

Menționez că răspunsul a fost trimis și în scris domnului deputat.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Doamna Mihaela Ionescu solicita măsuri legislative pentru restituirea către titulari a sumelor neutilizate în contul Comturist. Mi s-a comunicat că a primit răspunsul scris, că e mulțumită de acest răspuns, nici nu participă.

Domnul Adrian Moisoiu are o interpelare privind oportunitatea electrificării căii ferate Deda – Tg.Mureș – Războieni.

Poftiți.

 
   

Domnul Adrian Moisoiu:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Prin lucrările de modernizare a căii ferate Brașov – Predeal – Ploiești – București, prin înlocuirea lor, devin disponibile o serie de elemente ale liniei de contact ce pot fi utilizate la electrificarea Secției Deda – Tg.Mureș – Războieni.

Menționez că, în urmă cu 2 ani, linia de contact ce urma să fie dezafectată a avut reparații capitale. Prin electrificarea Secției Deda – Tg.Mureș – Războieni, se obțin multiple avantaje economice și de electrificare a căii ferate, astfel: 1) reducerea consumului de motorină prin utilizarea locomotivelor electrice la remorcarea trenurilor; 2) creșterea tonajului pe tren și sporirea vitezei de circulație; 3) reducerea cheltuielilor de transport, consecință a celor două avantaje enumerate mai sus; 4) asigurarea continuității remorcării trenurilor pe Secția Brașov – Ciceu – Tg.Mureș – Războieni, cu același tip de locomotivă electrică, nefiind necesară schimbarea tipului de locomotivă în stația Deda și, respectiv, Războieni; 5) asigurarea unei rocade pentru magistralele III București – Brașov – Cluj – Oradea și IV – Brașov, Ciceu – Deda – Dej – Baia Mare – Satu Mare, în caz de calamități, accidente etc.; 6) asigurarea eficientă a transportului de mărfuri, cu pondere îngrășămintele chimice pentru export Tg.Mureș – Constanța, de la Combinatul chimic "Azomureș", circa 4.000 de tone.

Linia în discuție are o lungime de 113 kilometri, Deda – Tg.Mureș – 54 de kilometri și Tg.Mureș – Războieni – 59 de kilometri și are 12 puncte de secționare.

La Tg.Mureș, pe această secție, se află amplasat Depoul de locomotive Tg.Mureș, cu amenajările și dotările necesare pentru întreținerea și reparațiile parcului de locomotive electrice: canale de reparații, cântar electronic pentru echilibrarea sarcinii pe osie și roată a locomotivelor, vinciuri de 120 de tone pentru ridicarea locomotivelor, poduri rulante de 5, 12 și 30 de tone, sarcină de ridicare pentru toate subansamblele locomotivelor, transformator principal, grup redresor, compresor de aer, boghiuri etc, Depoul Tg.Mureș efectuând, și în prezent, asemenea lucrări.

Evaluarea lucrărilor la prețurile din anul 1984 se află într-un studiu întocmit de IPCF București înregistrat cu nr.41-160/2631 din 1984 și acest studiu se referă la lucrările de electrificare, în ansamblul lor: terasamente, suprastructuri, instalații TTR, inclusiv protecția liniei, punct de echipare locomotive electrice la Depoul Tg.Mureș.

Consider cele prezentate mai înainte suficiente argumente pentru realizarea acestei lucrări. Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc. Domnule Tudor Florescu, poftiți.

 
   

Domnul Tudor Florescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Tudor Florescu sunt, secretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

În primul rând, țin să mulțumesc domnului deputat Adrian Moisoiu pentru interesul pe care-l prezintă pentru dezvoltarea activității de transport feroviar din cadrul ministerului. Extinderea electrificărilor liniilor de cale ferate este în atenția Companiei naționale de căi ferate CFR S.A. Datorită avantajelor pe care aceasta le aduce, respectiv economii la cheltuielile de exploatare, eliminarea poluării, asigurarea condițiilor de creștere a vitezelor de circulație și a tonajelor pe tren și altele.

Lucrările de electrificare au caracter de investiții, se promovează în baza studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate dacă indicatorii tehnico-economici rezultați arată eficiența investiției prin recuperarea cheltuielilor efectuate.

Oportunitatea actuală a acestei investiții trebuie să rezulte din studiul de fezabilitate care evidențiază, prin indicatorii tehnico-economici macro, cheltuielile determinate de materialele ce se prevăd a fi utilizate în execuția de dotări noi și reutilizări.

În prezent, Compania națională de căi ferate CFR S.A. face eforturi pentru reabilitarea și modernizarea liniilor de cale ferată cuprinse în cele două coridoare pan-europene, stabilite de miniștrii transporturilor în Creta. În acest sens, s-a reușit asigurarea unei finanțări parțiale pentru lucrările pe coridorul 4 – Curtici-Arad-Simeria-Brașov-Constanța, căutându-se soluții pentru identificarea unor surse de finanțare care să permită execuția lucrărilor de reabilitare pe coridorul 4 și începerea acestora pe coridorul 9 – Ungheni – Iași – Bacău – București – Giurgiu.

Finanțarea de la bugetul de stat a investițiilor din domeniul public feroviar este insuficientă. Aceasta nu poate asigura continuarea execuției la toate obiectivele începute înainte de 1990 și care sunt în diferite stadii de realizare.

Sugestia dumneavoastră de reutilizare a unor elemente a liniei de contact disponibile prin modernizarea liniei ferate Brașov-Predeal-Ploiești-București este și în preocupările Companiei naționale de căi ferate.

Identificarea și cuantificarea elementelor constructive ce pot fi reutilizate vor constitui date pentru evaluarea resurselor materiale specifice ce vor fi luate în calcul la întocmirea studiului de prefezabilitate.

Răspunsul concret la interpelarea dumneavoastră se va putea da în urma elaborării studiilor de prefezabilitate ce se vor întocmi de către Compania națională de căi ferate. Referitor la studiul întocmit de ISPCTF București în anul 1984, acesta poate fi utilizat ca documentare, având în vedere că o mare parte din soluțiile tehnice s-au schimbat sub repere tehnice care, în prezent, nu se mai produc, modul de abordare și tratare a proiectării are un alt cadru tehnic și legislativ.

Ne exprimăm speranța că, în baza indicatorilor tehnico-economici rezultați și întocmirea studiului de prefezabilitate, se va putea trece la etapa ulterioară de promovare a investițiilor, iar, prin revigorarea economiei naționale, fondurile bugetare care vor fi repartizate pentru dezvoltarea, repararea, întreținerea și modernizarea infrastructurii feroviare vor da posibilitatea promovării și realizării și acestui obiectiv de investiții.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Aveți comentarii de făcut?

 
   

Domnul Adrian Moisoiu:

Mulțumesc. Eu sper că se va lua în considerație și că materialul respectiv sau propunerea pe care am făcut-o va fi baza unei activități viitoare. În același timp, domnule președinte, data trecută am avut și o a doua întrebare legată tot de transporturile CFR, și anume: mă refeream la modul în care sunt distribuite biletele la diversele stații de linie de cale ferată și dădeam un exemplu: la venirea noastră în capitală cu ocazia lucrărilor parlamentare, la stația Sighișoara nu există bilete pentru clasa I pentru parlamentari, în timp ce vagonul de clasa a I circula o treime ocupat, 26 de cetățeni erau în vagon, am și numărat exact, față de 80 sau 60 care era capacitatea vagonului. Deci, era ca un fel de ofertă pentru a se mai verifica aceste aspecte, fiindcă, în fond, din această eficiență a transportului, se poate scădea prețul de cost, pentru că nu este o soluție ridicarea biletului de tren, ci efectiv o utilizare mai bună a vagoanelor.

 
   

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Mardare are un comentariu de făcut.

 
   

Domnul Ludovic Mardari:

Mă numesc Mardari Ludovic, sunt deputat de Timiș al Partidului România Mare.

Vreau să-mi exprim protestul față de faptul că domnul președinte al Consiliului Național al Asigurărilor de Sănătate, Eugeniu Țurlea, tratează cu dispreț Parlamentul țării. După aproape o lună de zile de când am înaintat întrebarea privind normele prost întocmite, utilizate în ambulatoriul de balneo-fizioterapie din Timișoara, nu am primit răspuns așa cum am solicitat.

Vă rog, domnule președinte, să întreprindeți măsurile necesare ca domnul Țurlea să se prezinte în Parlament să răspundă la întrebarea pe care am pus-o, așa cum prevede legea. Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc. Domnul deputat Ștefan Baban a adresat două interpelări pentru Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Aș ruga să le prezinte pe ambele și domnul secretar de stat Giurescu, de asemenea, să dea răspuns la ambele.

 
   

Domnul Ștefan Baban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prima interpelare se referea la eradicarea muncii la gri, reversul medaliei. Repet încă o dată, ambele interpelări se adresează Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, domnului ministru Marian Sârbu.

Zilele trecute, era vorba de săptămâna trecută, ministrul muncii, domnul Adrian Sârbu, a încercat să convingă deocamdată presa că a găsit soluția pentru a lichida "muncologia" și "munca la negru". Majoritatea convențiilor civile sunt considerate contracte individuale de muncă mascate ce vor fi desființate prin aplicarea unei legi privind încadrarea în muncă. Actul normativ în cauză va reglementa munca prestată cu program redus. Astfel, pentru această muncă nu se va mai putea încheia o convenție civilă, ci un contract de muncă de 2-4 sau 6 ore.

În acest mod, persoanele care lucrează cu timp parțial vor beneficia de toate drepturile care le au ca și salariații care sunt angajați normal, dar proporțional cu timpul lucrat. De asemenea, activitatea prestată în această perioadă este considerată vechime în muncă, evident, tot proporțional cu timpul lucrat ce constituie stagiul de cotizare în condițiile legii care reglementează sistemul public de pensii.

La prima vedere, lucrurile par în regulă, numai că dacă stăm și analizăm la rece intențiile ministerului de a reduce "munca la gri" riscă să eșueze, și aceasta, din simplul motiv, că se acționează asupra efectelor și nu asupra cauzelor. Se cunoaște că principala cauză pentru care patronii preferă munca ilegală rezidă din costul foarte ridicat al forței de muncă generat nu atât de plata salariului, cât de celelalte fonduri: de șomaj, de pensii, de asigurări sociale etc., care, practic, dublează cheltuielile cu salarii suportate de angajatori.

Prin urmare, măsura poate fi percepută de patroni ca o nouă formă de majorare a impozitelor și taxelor care li se percep. Apoi, este bine știut că, în buna tradiție românească, ori de câte ori apare o lege nouă se găsește și soluția de a fi ocolită. În cazul de față, una din condiții este că, prin Codul civil, este prevăzută existența convențiilor civile de prestări servicii, care nu obligă patronul la plata nici unei contribuții către stat, iar prestatorii respectivi nu beneficiază de nici un drept. Se pune, prin urmare, problema, în ce măsură convențiile civile nu se vor transforma în convenții de prestări de servicii. Și atunci, în loc să încaseze sume la contribuția socială pentru pensii, statul va pierde. Spunem aceasta, deoarece noua lege a pensiilor prevede deja obligativitatea plății CAS-ului pentru toate convențiile civile încheiate de persoane care nu sunt angajate la o firmă cu contract individual de muncă.

Pe de altă parte, va exista tentația muncii la negru chiar și fără contacte de prestări de serviciu; ea în nici un caz, nu va fi atenuată, pentru că amenzile, în cazul în care angajatorul este prins, sunt oricum mai mici decât cheltuiala pe care ar presupune-o angajarea legală cu toate formele legale.

O altă problemă importantă o reprezintă timpul efectiv lucrat, patronul are libertatea de a stabili valoarea prestației pe care o face un om, indiferent de timpul lucrat al acestuia, și adesea un om poate să-și îndeplinească sarcinile în 2 ore sau să doarmă în spatele unui birou 8 ore. După datele noastre, normarea muncii a dispărut și din întreprinderile specializate, iar patronii nu și-au pus vreodată această problemă. Prin urmare, ar fi o mare iluzie să ne imaginăm că timpul de 2-4 sau 6 ore va fi altceva decât un act formal, plătit după interesul patronului. Dacă adăugăm și obligativitatea achitării tuturor taxelor, chiar și pentru aceia care au un serviciu cu normă întreagă, rezultă că noul proiect de lege nu rezolvă nici pe departe problemele existente, dar măcar pentru cele pe care le-am enunțat, MMPS-ul poate să ne prezinte soluții viabile și eficiente, pentru că aceste măsuri de eradicare a "muncii la negru" și/sau a "muncii la gri" să aibă efectele scontate.

Am să vă rog să mă lăsați să citesc și a doua interpelare care se referă la cărțile de muncă și care este tot treaba Ministerului Muncii. Cărțile de muncă au devenit obiecte de lux. Pentru procurarea unor asemenea acte, agenții economici au nevoie de ceva relații la direcțiile de muncă sau să dea o mică atenție funcționarilor, de nu, sunt trimiși la plimbare.

Lipsa cărților de muncă persistă de aproape 2 ani de zile. Agenții economici sunt adesea puși pe drumuri în căutarea lor și, totuși, unii funcționari ai direcțiilor de muncă din țară s-au orientat rapid, găsind în această situație o portiță pentru a-și completa veniturile personale. Care este motivul acestei penurii de cărți de muncă? De ce nu s-a luat nici o măsură pentru rezolvarea crizei, încurajându-se astfel corupția în rândul unor funcționari ai direcțiilor de muncă? Ministerul Muncii și Solidarității Sociale nu pare să fie interesat de acest subiect. Se țin la secret datele privind necesarul de cărți de muncă, fondurile alocate pentru tipărirea acestora, firma care le tipărește și nu dă informații despre când și cum se vor schimba aceste acte. Mai mult, oficialii ministerului nu recunosc că ar exista o criză a carnetelor de muncă cu toate că direcțiile de muncă reclamă de ceva timp dispariția acestora.

Potrivit Legii 130/99, contractele de muncă trebuie înregistrate în termen de 20 de zile de la data încheierii lor la inspectoratele teritoriale de muncă. Până la apariția pe piață a carnetelor de muncă, agenții economici trebuie să recunoască faptul că nu sunt obligați, când înregistrează contractul, să aducă și cartea de muncă care poate fi completată ulterior, întârzierea completării cărții de muncă neconducând la exonerarea angajatorului de obligațiile ce-i revin. Dacă lipsa cărților de muncă nu împiedică angajarea de personal pentru cei aflați în prag de pensionare și care au aceste acte pierdute, precum și pentru cei ce trebuie să le prezinte la ambasade, situația este destul de gravă, primii riscând cel mai mult, neîncheierea dosarelor de pensionare și implicit, neobținerea unor drepturi legale pentru muncă depusă.

În aceste condiții, solicit ministerului lămuriri în vederea soluționării acestei probleme care durează deja de ceva timp. Vreau să vă informez domnule președinte, că acum doi ani, am mai avut o interpelare pe această temă, pe atunci era doamna ministru secretar de stat la Ministerul Muncii și nu s-a făcut nimic.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc. Domnul secretar de stat Giurescu.

 
   

Domnul Ion Giurescu:

Mulțumesc. În primul rând, este vorba de interpelarea referitoare la legislația privind domeniul raporturilor de muncă.

Respectarea legislației în domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă și diminuarea fenomenelor de prestare a muncii fără întocmirea formelor legale, "munca la negru", constituie, așa cum este cunoscut, o prioritate, un obiectiv important al programului de guvernare pe perioada 2001-2004.

Inițiativa Ministerului Muncii de a elabora o lege cu privire la încadrarea în muncă din care să se reglementeze un cadru de desfășurare normală a relațiilor de muncă și de apărare a drepturilor salariaților se înscrie pe linia adaptării relațiilor între angajatori și angajați la realitățile existente pe piața muncii în strictă corelare cu reglementările existente în plan internațional. Proiectul de lege reglementează posibilitatea prestării unei activități atât în program normal de lucru, cât și într-un program cu timp de lucru parțial, asigurându-se necesitatea unei flexibilități a timpului de muncă impusă pe piața muncii. Pentru protecția drepturilor persoanelor ce prestează o activitate retribuită se intenționează eliminarea convențiilor civile de prestări servicii ce reglementează, de altfel, raporturile juridice de drept civil, existând posibilitatea legală ca ele să fie înlocuite cu contracte individuale de muncă cu program de lucru cu timp parțial, corespunzător unor fracțiuni de normă, cu durata de 2-4 sau 6 ore zilnic.

Acestor categorii de contracte le sunt aplicabile toate reglementările existente în domeniul legislației muncii, inclusiv cele legate de protecția socială a angajaților. Astfel, persoanele respective ce se află într-un raport juridic de muncă beneficiază de vechime în muncă proporțional cu timpul efectiv prestat și constituie stagiul de cotizare în condițiile legii care reglementează sistemul public de pensii, ținând seama de faptul că angajații cu contract individual de muncă sunt asigurați obligatoriu prin efectul legii.

Libertatea sindicală, negocierea colectivă, condițiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă vor fi asigurate integral în cazul persoanelor care prestează o activitate prin încheierea unui contract individual de muncă prin care s-a stabilit un program de lucru cu timp parțial. Un rol deosebit în vederea creării acestui cadru unitar de desfășurare a relațiilor de muncă îi revine inspecției muncii care, prin inspectoratele teritoriale de muncă, vor intensifica acțiunea de control, noua reglementare stabilind noi plafoane de amenzi ce pot fi aplicate angajatorilor ca urmare a nerespectării prevederilor legale. Este de subliniat și faptul că, potrivit prevederilor alin.1 și 5 din proiectul de lege, prestarea muncii în alte condiții decât cele prevăzute la art.1 din încheierea unui contract individual de muncă, se consideră realizată în baza unui contract individual de muncă existând obligația legală a angajatorului de a achita contribuțiile legale pentru întreaga perioadă în care a fost prestată munca.

Din punctul nostru de vedere, ce rezidă din cadrul legal unitar aplicabil relațiilor de muncă creat prin prezentul proiect de lege, nu există pericolul ca actualele convenții civile de prestații de servicii să se transforme în simple contracte civile, deoarece acest tip de raporturi juridice nu va conveni, în primul rând, persoanelor care prestează munca, contracte reglementate de Codul civil, nu conferă persoanelor în cauză nici un fel de drept în domeniul muncii, asigurărilor sociale sau medicale. Pentru aceste considerente, persoanele care, în prezent, prestează o activitate în baza unei convenții civile de prestări de servicii, vor avea posibilitatea să opteze între încheierea unui contract individual de muncă prin care se stabilește un program normal de lucru sau un contract individual de muncă, prin care se stabilește un program de lucru cu timp parțial, prevederile proiectului de lege sunt conform recomandărilor comunitare și urmăresc atât armonizarea legislației interne cu legislația europeană cât și rezolvarea unor probleme legate de șomaj în crearea unor noi locuri de muncă.

La cea de a doua interpelare a domnului deputat Ștefan Baban, referitor la afirmația "lipsa cărților de muncă persistă de 2 ani de zile", putem preciza că, datorită informațiilor insuficiente, această interpelare este lipsită de temei. Vă informăm că în anul 1999, datorită insuficienței fondurilor alocate care au ajuns numai pentru plata cheltuielilor de funcționare ale administrației centrale ale ministerului și ale unităților subordonate, cheltuielile prioritare pentru neplata cărora se percep penalități, nu s-au achiziționat carnete de muncă, fapt care a determinat nesatisfacerea parțială a solicitărilor. În anul 2000 s-au achizionat 400.000 de carnete de muncă și 700.000 de suplimente pentru acestea, conform necesarului fundamentat și transmis de unitățile din teritoriu.

În prezent, direcțiile de muncă și solidaritate socială dețin în stoc circa 37.000 de carnete de muncă și 12.000 de suplimente. Județelor în care aceste documente au fost epuizate li s-au distribuit la cerere de la celelalte județe. Pentru anul 2002, licitația a fost stabilită în data de 28 septembrie a.c., datorită procedurii impusă de noua legislație în domeniul achiziției, respectiv Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001, urmând a fi contractate 300.000 de carnete de muncă și 700.000 de suplimente. Analizând stocul existent, considerăm că până la derularea noului contract, acestea acoperă necesarul.

De asemenea, precizăm că, în conformitate cu legislația în vigoare, toate drepturile de asigurări sociale ce decurg din existența și executarea contractului de muncă, act juridic bilateral care, potrivit art.8 din Legea 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, modificată și completată, trebuie înregistrat în termen de 20 de zile de la încheierea lui la inspectoratele teritoriale de muncă.

În aceste condiții, întârzierea din motive obiective a ridicării carnetelor de muncă nu conduce la exonerarea angajatorului de obligațiile ce îi revin, conform legislației în domeniu, și nu împiedică controlul asupra respectării acesteia. Stagiul de cotizare necesar stabilirii prestațiilor sociale este determinat de perioada pentru care s-a contribuit la bugetul asigurărilor sociale de stat. De altfel, potrivit Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, începând cu data de 01.04.2001, angajatorii au obligația de a depune la Casele sociale de muncă declarația privind evidența nominală a asiguraților și obligațiilor de plată către bugetul asigurările sociale de stat. În această situație, există posibilitatea stabilirii stagiului de cotizare din care derivă toate drepturile de asigurări sociale.

În prezent, Casa Națională de Pensii și alte drepturi de asigurări sociale este în curs de organizare și va dispune în cel mai scurt timp de dotarea necesară constituirii unei baze de date care va permite înregistrarea istoricului din carnetele de muncă, aflate în gestiunea angajatorilor, considerent pentru care, în viitor, acestea nu vor mai fi necesare.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc. Aveți comentarii? Nu.

Ar urma de fapt, dezvoltarea interpelărilor formulate de domnul Damian Brudașcă, dar dânsul nu este prezent, așa cum nu sunt prezenți nici cei care trebuie să răspundă. Ca atare, încheiem ședința de astăzi aici.

Ne revedem mâine dimineață.

Ședința s-a încheiat la ora 18.40.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 23 november 2019, 4:22
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro