Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 1, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 01-10-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 1, 2001

2. Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor:

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi:

Legea privind respingera ordonanței Guvernului nr. 6/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii;

Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/1998 pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la Legea telecomunicațiilor nr. 74/1996;

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior – Bancorex S.A.;

Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea și implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate și a altor zone cu dezechilibre economice și sociale;

Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 52/2000 pentru completarea unor dispoziții privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică;

Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare;

Legea pentru aprobraea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului român pentru metrologie legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului;

Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale;

Legea privind Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigație maritime "Navrom" S.A. Constanța și "Romline" S.A. Constanța;

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/1999 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea unor drepturi restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigație maritime "Navrom" S.A. Constanța și "Romline" S.A. Constanța;

Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare;

Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe;

Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2000 pentru modificarea Decretului-Lege nr. 118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurantă cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;

Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă;

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată;

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar;

Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganiazrea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară;

Legea privind completarea art. 2 din Decretul nr. 343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate, aprobată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, la 21 noiembrie 1947;

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 pentru acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive;

Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 274/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infarațciuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive;

Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2001 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani raeprezentând ajutoare și plăți compensatorii de care beneficiază potrivit legii cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere;

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2001 privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să vândă acțiunile Oficiului pentru recuperarea creanțelor bancare deținute de acesta la Societatea comercială "Șantierul naval" S.A. Constanța, inclusă în Proiectul componență "Privatizarea a 50 de societăți comerciale cu capital majoritor de stat grupate în pachete" din cadrul PSAL;

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizrăii în Industrie.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 16 november 2019, 3:44
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro