You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 04-10-2001

Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2001

2. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare modernizării Complexului Sportiv Dinamo București.
 
see bill no. 504/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2001. Suntem în procedură de urgență.

Comisia pentru buget. Poftiți!

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare modernizării Complexului sportiv Dinamo București, în ședința din 19 septembrie 2001, comisia a hotărât cu majoritate de voturi ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților în forma prezentată.

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Supun votului dumneavoastră propunerea de repartizare a timpilor de dezbatere.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Două întrebări.

Unanimitate.

Scuzați! Stimați colegi, Comisia pentru buget și-a prezentat raportul pe fond, nu și timpii de dezbatere.

Domnul Aurel Gubandru:

Vă propunem 10 minute pentru dezbaterea generală și un minut pentru fiecare intervenție în parte.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această repartizare a timpilor de dezbatere. Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Dacă dorește cineva să intervină cu precizări prealabile intrării pe textele legii și ale ordonanței. Nu.

Trecem acum la dezbaterea proiectului de lege.

La titlu dacă aveți vreo obiecție. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La textul art.unic dacă aveți observații. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La titlul ordonanței de urgență dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.1 dacă aveți obiecții. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.2 și 3 dacă aveți obiecții. Nu aveți. Votate în unanimitate.

La art.4 dacă aveți obiecții. Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, fiind vorba de o lege cu caracter ordinar și nepresupunând puncte de vedere contradictorii, supun votului final acest proiect de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

În unanimitatea celor prezenți, s-a votat proiectul de lege.