Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-01-2020 (joint)
28-01-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 04-10-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2001

3. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2001 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991.
 
see bill no. 454/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul punct: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2001 pentru modificarea și completarea Legii contabilității, nr.82/1991.

Reprezentantul Ministerului Finanțelor, îl rog să prezinte aceste proiect.

Domnul Nicolae Cristescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Permiteți-mi să vă prezint proiectul de Ordonanță nr.61/2001 privind modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991, republicată.

Acest proiect de ordonanță a fost necesar datorită faptului că în programul guvernamental pe perioada 2001-2004 s-a stabilit armonizarea deplină a reglementărilor contabile românești cu directivele Comunității Economice Europene, respectiv Directiva a IV-a și Directiva a VIII-a, precum și cu prevederile standardelor internaționale de contabilitate.

Prin ordonanța la care ne-am referit, s-a stabilit printre altele răspunderea Ministerului Finanțelor Publice privind armonizarea reglementărilor contabile la directivele europene și standardele internaționale de contabilitate.

S-a făcut, de asemenea, distincția dintre structura situațiilor financiare ale societăților care intră și aplică reglementările contabile armonizate cu directivele europene și standardele internaționale de contabilitate de cele ale societăților care aplică reglementări contabile simplificate, armonizate numai cu directivele europene.

S-au făcut referiri în lege privitoare la prevederile Directivei a IV-a referitoare la auditul financiar al situațiilor financiare anuale ale societăților comerciale care se încadrează în criteriile stabilite de aceasta, precum și auditarea situațiilor financiare ale acestei societăți cu ocazia fuziunii divizării sau încetării activității acestora.

Deci, obligativitate pentru auditare vor avea numai situațiile financiare ale societăților comerciale care aplică în totalitate reglementările contabile armonizate cu directivele europene și standardele internaționale de contabilitate. Au fost prevăzute termene de depunere a situațiilor financiare ale societăților comerciale eșalonate de la 60 de zile până la 120 de zile, în funcție de mărimea acestor societăți. Deci, 60 pînă la 120 de zile de la închiderea exercițiului financiar pe anul precedent, respectiv, de la 31 decembrie a anului precedent.

S-a instituit răspunderea Comisiei Națioanale a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de supraveghere a asigurărilor pentru elaborarea reglementărilor contabile specifice acestora și transmiterea acestora, pentru aprobare, Ministerului Finanțelor Publice.

S-a instituit, de asemenea, obligativitatea societăților de grup de a întocmi și prezenta situații financiare anuale consolidate în conformitate cu reglementările specifice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și în concordonață cu Directiva a VIII-a a Comisiei Economice Europene privind conturile consolidate.

S-au introdus, de asemenea, prevederi referitoare la perfecționarea contabilității Trezoreriei statului și a instituțiilor publice potrivit evoluției cadrului juridic de ansamblu și a cerințelor de armonizare la prevederile Uniunii Europene privind organizarea și conducerea evidenței angajamentelor bugetare.

Au fost totodată actualizate prevederile referitoare la sancțiunile care se aplică în cazul nerespectării prevederilor legii.

Față de cele de mai sus și luând în considerare și raportul Comisiei de buget, finanțe, bănci a Camerei Deputaților, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține adoptarea Ordonanței Guvernului nr.61/2001.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule ministru!

Din partea comisiei.

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991, în ședința sa din 19 septembrie 2001, comisia a hotărât cu majoritate de voturi ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

La dezbateri generale dacă dorește cineva să intervină? Nu. Mulțumesc.

Trecem atunci la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței. La titlul proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La cuprinsul art.unic dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La titlul ordonanței dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.I. la preambul dacă aveți obiecții. Nu. Votat în unanimitate.

Pct.1 dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Pct.2, 3, 4 dacă aveți obiecțiuni. Poftiți!

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte, este o chestiune de ordin tehnic. În acest art.4, toate chestiunile acestea, reglementările sunt toate accentuate. în consecință, propun ca formularea să fie următoarea: Ministerul Finanțelor Publice elaborează normele contabile și emite reglementările". Pentru că toate cele enumerate aici sunt accentuate.

Aceasta este singura chestiune. Pentru ca să existe o concordanță între toate enumerările menționate.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia? Domnule ministru? Din partea inițiatorului? Dumneavoastră participați la dezbaterea acestui proiect sau la alte discuții?

Domnul Dumitru Pâslaru:

Am înțeles că este vorba numai de articulare: "normele". Suntem de acord.

Domnul Valer Dorneanu:

La pct. 4 art. 4, la propunerea domnului Damian Brudașca, cu acordul și al comisiei și al inițiatorului vă supun votului dumneavoastră articularea termenului de norme, deci "elaborează normele contabile".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 5 dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Punctul 6. Votat în unanimitate.

Punctul 7. Votat în unanimitate.

Punctul 8. Votat în unanimitate.

La punctele 9, 10 dacă aveți obiecțiuni?

Votat în unanimitate.

La pct. 11, 12 dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La pct. 13. Nu aveți?

Votat în unanimitate.

La pct. 14, 15 dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La pct. 16. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La pct. 17, 18. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct. 19, 20, 21 dacă aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct. 22, 23? Nu.

Votat în unanimitate.

La pct. 24, 25, 26 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct. 27. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La pct. 28, 29. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La pct. 30, 31. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La pct. 32, 33, 34 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct. 35, 36. Nu aveți obiecțiuni.

La pct. 37, 38, 39, 40? Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La art. 41, 42, 43. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La art. 44, 45? Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Articolul 46. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Articolul II. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Articolul III. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Parcurgându-se dezbaterea și votul proiectului de lege și a ordonanței, vă rog să constatați că ne aflăm în fața unui proiect de lege cu caracter ordinar și pentru care este suficient votul majorității simple.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a votat acest proiect de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 29 january 2020, 22:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro