Ilie Merce
Ilie Merce
Sittings of the Chamber of Deputies of October 9, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 09-10-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 9, 2001

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.4 Ilie Merce - comentariu legat de "inadecvarea" Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică;

Domnul Viorel Hrebenciuc:

................................................

Domnul Merce Ilie. Se pregătește domnul Lăpădat Ștefan.

Domnul Ilie Merce:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Legea nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică, deși adoptată în numele unor comandamente ce urmăreau restabilirea adevărului în legătură cu mecanismele represiunii politice ale statului totalitar comunist, concomitent cu înlăturarea falsurilor și erorilor în ceea ce privește activitatea desfășurată de persoanele care au fost victimele acestei represiuni, în condițiile unei documentări incomplete asupra obiectului reglementării, s-a dovedit a fi inadecvată scopului propus.

Profund lacunară în ceea ce privește detalierea scopului, și fără a defini complet și corect instituțiile, conceptele și noțiunile utilizate, legea a devenit un instrument al vendetelor cu caracter politic, iar în procesul aplicării ei au fost posibile erori repetate care au lezat dreptul la propria imagine a unor persoane.

Lipsa definiției Securității ca poliție politică, neprecizarea structurilor care au îndeplinit asemenea funcții, precum și a activităților de această natură, au îngreunat operațiunile de triere și de selectare a dosarelor și, totodată, au facilitat interpretări ce au culpabilizat chiar și victime ale represiunii.

Mai mult chiar, în elaborarea legii, au fost ignorate consecințele ce pot decurge dintr-o aplicare incorectă, nefiind prevăzute mecanisme și proceduri de control care să permită reparații în cazul încălcării unor drepturi și libertăți fundamentale.

Inițiatorii legii au omis luarea în considerație a legilor externe similare care, cu excepția Germaniei, a cărei situație este cu totul specială, au prevăzut că arhivele fostelor servicii de informații rămân în custodia actualelor structuri de informații, pentru a li se asigura protecție față de desconspirări neautorizate și pentru apărarea intereselor persoanelor împotriva oricăror lezări ale vieții lor intime, prin folosirea informațiilor în alte scopuri decât cele expres și detaliat prevăzute de lege.

De asemenea, componența neadecvată a colegiului din care lipsesc magistrații în măsură să aprecieze corect și independent de influență sau angajamente politice ori alți factori de dependență, conținutul și relevanța dosarelor studiate, a făcut ca legea în vigoare să fie aplicată incorect.

Trebuie de asemenea observat că singurul efect palpabil al aplicării legii este doar deconspirarea colaborării cu fostele organe ale Securității, fără a se face deosebirea dintre colaborarea ca drept al persoanei fizice de a dispune de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri (Constituția României, art.26 alin.2), și colaborarea materializată în denunțuri calomnioase, mărturii mincinoase, delațiuni și alte asemenea.

În fond, dacă astăzi foștii opozanți ai regimurilor dictatoriale au o recunoaștere a activității lor de rezistență anticomunistă, acest fapt este posibil numai ca urmare a reflectării corecte a datelor și faptelor lor în informațiile și documentele fostului organ al Securității.

Așadar, nu colaborarea în sine constituie problema de fond ce se cere soluționată, cât mai cu seamă faptul dacă prin aceasta s-au încălcat drepturi sau libertăți fundamentale în sistemul de reglementare și garantare specific momentului respectiv și, în același timp, s-a denaturat adevărul, fiindcă activitatea unor oameni nu poate fi judecată după legile prezentului.

Erorile repetate care au fost posibile în aplicarea Legii nr.187/1999, precum și celelalte considerente expuse impun, în spiritul dreptății și al justiției, al respectului demnității omului, valori constituționale supreme garantate, suspendarea aplicării legii până va fi adoptată o nouă lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Mulțumesc, domnule Merce.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 6:14
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro