Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 9, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 09-10-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 9, 2001

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1998 privind statutul personalului vamal (amânarea votului final).
 
see bill no. 304/1998

Domnul Viorel Hrebenciuc:

................................................

Trecem în continuare la dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1998 privind statutul personalului vamal.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul.

Domnul Dinu. Vă rog.

Domnul Gheorghe Dinu:

Solicităm pe această cale să aprobăm ordonanța și să treacă legea deoarece considerăm că, așa cum propune Comisia pentru muncă și protecție socială, interdicția de a face parte din partide politice în ceea ce privește funcționarii publici este cuprinsă în statutul funcționarilor publici și în Senat această lege a trecut într-o altă formă, într-o altă exprimare, iar aici noi solicităm să fie reformulat textul și să aibă următorul cuprins: "Pct.c) Să aibă calitatea de funcționari publici..."

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Să ajungem la punctul respectiv, domnule Dinu! Vă rog să luați loc. Când ajungem la punctul respectiv...

Doamna Dobrescu, din partea Comisiei de muncă.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia de muncă a examinat obiecția președintelui țării de neconstituționalitate a unui articol din prezenta ordonanță a Guvernului, a considerat-o corectă această obiecție și a propus eliminarea art.4 alin.c) din cuprinsul legii supus atenției Parlamentului.

Senatul a propus o soluționare diferită. Comisia de muncă consideră că soluția aleasă de Senat nu este corectă din următoarele motive: primul, textul pe care ni l-au propus colegii de la Senat nu are sens și, dați-mi voie să-l citez. Art.4 spune următorul lucru: "Nu pot avea calitatea de personal vamal următoarele categorii de persoane...c) care au calitatea de funcționari publici în cadrul personalului vamal și fac parte din partide politice." Deci, este lipsit de logică.

Doi. Președintele României a cerut reexaminarea unui alineat și nu a textului ordonanței în ansamblu. Senatul s-a pronunțat asupra Ordonanței Guvernului nr.16/1998, în ansamblu, a reexaminat-o și a aprobat-o printr-o ușoară modificare a art.4 lit.c), modificare făcută tot în sensul combătut de președintele țării.

Trei. Senatul, în urma reexaminării solicitate, a votat această ordonanță a Guvernului ca o lege organică. Conform art.114, alin.1 din Constituție, o ordonanță de Guvern elaborată în baza abilitării Guvernului de a emite ordonanțe, nu poate fi o lege organică.

Patru. Alte categorii cărora li se poate interzice să facă parte din partide politice în afara celor enumerate în art.37 alin.3 din Constituție, pot fi stabilite doar prin lege organică. Art.72 alin.3 din Constituție reglementează clar domeniul legilor organice. Statutul de funcționare al diferitelor categorii de pesonal nu poate fi lege organică deci nici statutul personalului vamal.

În concluzie, considerând justificată solicitarea de reexaminare a art.4 lit.c) din prezenta ordonanță a Guvernului și, ca atare, Comisia de muncă și protecție socială vă propune eliminarea textului lit.c). Ideea de a disocia de politică personalul vamal este de altfel rezolvată prin mențiunea că acest personal face parte din categoria funcționarilor publici, mențiune existentă în corpul legii. Garda financiară, de exemplu, prin legea de funcționare are prevederi similare pentru personalul propriu.

Ca atare, soluția noastră este corectă și pertinentă și, în consecință, vă rugăm să fiți de acord cu propunerea noastră de eliminare a acestui articol.

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnul Boc.

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

O să încerc să prezint foarte pe scurt avizul negativ al Comisiei juridice cu privire la acest proiect de lege în vederea aprobării Ordonanței 16/1998. Din start, vreau să menționez faptul că, în ședința Comisiei juridice, s-a propus respingerea ordonanței în întregul ei, pentru următoarele argumente, am să invoc câteva texte legale neinvocate de doamna ministru, și anume: mă refer la art.37 din textul Constituției care menționează faptul că în alin.3 nu pot face parte din partide politice anumite categorii de funcționari și alte catgorii de funcționari publici stabilite prin lege organică.

În consecință, orice interdicție de a face politică în privința funcționarilor publici se stabilește prin lege organică.

Mergem în continuare la art.114 din Constituția României care spune foarte simplu în alin.1: "Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice."

O ordonanță simplă emisă în baza unei legi de abilitare nu poate în nici o situație interveni domeniul legilor organice.

Noi ne aflăm în prezența Ordonanței nr. 16/1998 care este o ordonanță simplă. Această ordonanță, dacă coroborăm cele două texte constituționale, nu putea interveni în domeniul legilor organice. Și atunci când avem de-a face cu o încălcare flagrantă a textului Constituției, soluția, repet, juridică și nu cea de oportunitate – voi discuta mai târziu despre oportunitate – soluția legală nu poate fi decât respingerea ordonanței respective, întrucât încalcă în mod flagrant prevederile Constituției, în sensul că Guvernul și-a depășit sfera de abilitare. El nu era abilitat să intervină prin ordonanță simplă în domeniul legilor organice și soluția juridică nu poate fi alta decât de a respinge în întregime ordonanța respectivă, ca fiind neconstituțională, prin depășirea de către Guvern a competenței date de textul Constituției.

Evident, că sub aspectul oportunității juridice, ne veți întreba ce se întâmplă. Juridic se întâmplă următorul lucru: ordonanța este nulă din punct de vedere juridic și, potrivit teoriei constituționale, se consideră că ea nu a produs niciodată efecte juridice și se diferențiază de aspectul când avem o ordonanță care este aprobată de Guvern sau o ordonanță care este respinsă de Guvern pe alte temeiuri decât cele constituționale, care-și încetează efectele numai de la data respingerii de către Parlament. În acest moment ne aflăm în prezența anulabilității efectelor ordonanței respective.

Prin consecință, dacă dumneavoastră veți opta pentru motive de oportunitate – și le înțeleg – să eliminăm doar acea prevedere din art. 4, este o soluție de conjunctură politică, dar nu de rigoare juridică.

Dumneavoastră va trebui să decideți: optăm pentru rigoarea juridică și tragem un semnal tuturor guvernelor din România că trebuie să-și respecte competențele atunci când elaborează o ordonanță simplă sau vom adopta o soluție de compromis, de natură conjuncturală, pentru a nu bulversa raporturile juridice odată create.

Noi și eu personal, ca jurist, nu mă pot pronunța decât pe soluția de respingere a ordonanței, dar evident decizia este în mâna dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc, domnule Boc.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, domnul Gheorghiof.

Domnul Titu-Nicolae Gheorghiof:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Două motivări determină Grupul Național Liberal pentru a lua poziție în Camera Deputaților. O primă motivare este să susținem alături de reprezentantul Grupului Partidului Democrat dacă această ordonanță simplă poate sau nu să modifice o lege organică.

Pe acest aspect, structura Camerei Deputaților pe comisii, având în vedere că pe lângă celelalte comisii există Comisia juridică, de disciplină și imunități, care obligatoriu trebuie să analizeze din punct de vedere și al redactării și al tehnicii legislative un proiect de lege, își spune cuvântul și asupra altor încălcări, din punct de vedere juridic, a actelor normative pe care noi vrem să le facem pentru România. Sub acest aspect, există un punct de vedere care se referă, practic, la o comisie care are ca obiect de activitate de a vedea în ce măsură un proiect de lege, o inițiativă legislativă poate să prindă viață juridică și efecte în România, așa că nu putem noi, ceilalți, de la celelalte comisii, care pur și simplu sunt tehnice, de specialitate să dăm un vot în sensul că această Comisie juridică nu știe, nu sunt oameni practici acolo, profesioniști, care să spună din punct de vedere juridic dacă este bine sau este rău, dacă se încalcă o prevedere constituțională sau nu.

Pur și simplu am fi împotriva modului de a gândi și a structura Camera Deputaților pe comisii, în care această comisie juridică are cea mai mare greutate.

Nu se poate să creăm un precedent prin care, printr-o ordonanță simplă, să modificăm legi organice. Dacă acceptăm această idee, înseamnă că va trebui să acceptăm o modificare completă a modului de a gândi în Camera Deputaților, a modului de a gândi asupra unor proiecte pe care noi trebuie să le dăm și chiar mult discutata problemă, cine poate să modifice sau cine poate să aibă un cuvânt greu de spus cu privire la actele normative: Guvernul sau Camera Deputaților, Parlamentul României? Dacă spunem că noi suntem cei care suntem, de fapt, un izvor a atâtor acte normative și numai printr-o lege de abilitare directă putem să abilităm Guvernul să dea acte normative care să devină acte cu putere de lege pe perioada cât suntem în vacanță parlamentară, atunci punctul de vedere al Comisiei juridice este cel favorabil, este cel temeinic, este cel legal.

Se mai ivește încă un punct de vedere pe care-l susțin din partea Partidului Național Liberal. La Comisia juridică, potrivit art. 93, s-a depus un amendament de un coleg de-al nostru pe care nu-l văd în raport. Potrivit art. 93 din Regulament, Comisia juridică, de disciplină și imunități este obligată să ia în discuție toate amendamentele. Or, comisia de specialitate, referitor aici la Comisia de muncă nu a luat în discuție amendamentul colegului care s-a depus, a deputatului Nini Săpunaru; cel puțin nici nu l-a trecut ca respins.

Pe această situație, văzând prevederea art. 93, art. 96 și următoarele din Regulamentul nostru, consider că în această situație trebuie ca acest raport să fie retrimis și dumneavoastră, în baza lui art.102, puteți să faceți acest lucru, să retrimiteți comisiei, să se discute și amendamentul colegului nostru care a fost înregistrat și pe urmă să se dea un raport suplimentar sau un raport complet asupra acestor probleme, mai ales că este necesară din nou o discutare cu cei din Comisia juridică cu privire la temeiul juridic al acestei ordonanțe, pe care, vedeți dumneavoastră, Comisia juridică, de disciplină și imunități solicită să o respingem.

Domnul Ráduly și pe urmă doamna Dobrescu.

Domnul Ráduly Róbert-Kálmán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Săptămâna trecută, joi, am avut un caz oarecum similar: cazul legat de proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja și presta servicii. Și atunci, comisia sesizată în fond a venit și cu un raport favorabil, a propus plenului dezbaterea și adoptarea proiectului de lege și atunci Comisia juridică, de disciplină și imunități, sesizată pentru aviz, a avut aviz negativ.

Atunci am adoptat următoarea soluție: plenul a fost de acord să retrimită raportul la comisia sesizată în fond, dând un termen de o săptămână, până joia aceasta, până poimâine, în care cele două comisii, apărare și juridică, consultându-se, să găsească soluția corectă.

Deci, la un caz similar, săptămâna trecută, joi, am creat o soluție precedentă. Cred că nu avem nici un motiv ca astăzi să nu decidem în mod similar.

Deci, propunerea mea ar fi ca să retrimitem la comisie și Comisia de muncă și protecție socială, consultându-se cu Comisia juridică, care și în opinia mea, pe probleme de constituționalitate are, fără doar și poate, părere decisivă, să elaboreze un raport suplimentar. Însă nu pot să mă abțin să nu mai remarc un lucru, și anume, faptul că este o carență, aș spune eu, cu efecte destul de grave în procesul nostru de legiferare. Și anume, faptul că aceste avize de la comisiile sesizate pentru aviz nu sunt distribuite deputaților așa cum cred eu, ar trebui să fie distribuite.

Deci, în mod corect și așa cum am văzut la Senat că se face, pe lângă avizul sau raportul de fond sunt atașate și avizele comisiilor sesizate pentru avize, astfel încât fiecare coleg de-al nostru deputat ar avea posibilitatea ca din timp să facă o imagine de ansamblu asupra problemei, dacă procedural este corect, dacă constituțional este corect, grupurile ar putea să dezbată, sesizați fiind de totalitatea informațiilor, aceste probleme și poate că am reuși ca pe viitor să evităm asemenea situații în plen.

Deci, eu v-aș sugera, domnule președinte de ședință, eu nu cred că ar trebui să modificăm Regulamentul, ca pe viitor, pe lângă raportul de fond să fie și avizele de la comisii și atunci am putea să fim mult mai riguroși și mult mai exacți. Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc, domnule Ráduly.

Doamna Dobrescu din partea Comisiei de muncă, vă rog.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dați-mi voie să răspund distinsului coleg, domnul deputat Gheorghiof, privitor la contestația dumnealui că nu apare un amendament respins în textul raportului. Nu apare, întrucât amendamentul respins, propus de domnul deputat Nini Săpunaru, venit cu mandat să fie prezent la discutarea acestei obiecții de neconstituținalitate a fost nu un amendament nou, ci exact de păstrare a textului de la Senat. În acest caz, comisia cu ce a început? Cu discutarea textului Senatului. Cu excepția unui vot al domnului Nini Săpunaru, comisia a fost de acord că soluția Senatului nu este bună. Deci, nu este un amendament, nu este ceva nou, este însăși soluția dată de Senat, cu care comisia noastră nu a fost de acord. De aceea, nu aveam ce trece la "respinse".

În privința luării sau neluării în considerare a obiecțiilor Comisiei juridice, țin să îi liniștesc pe ambii colegi care au ridicat obiecții, că tot ceea ce a spus Comisia juridică acolo corespunde cu punctul nostru de vedere. În corpul legii exista un text constituțional. Or, dacă noi am fi fost sesizați spre reexaminare cu textul legii, atunci, într-adevăr, ordonanța era neconstituțională, trebuia să cadă. Dar noi am fost sesizați, Parlamentul, cu un articol care nu era constituțional. Pe acesta l-am discutat și, din aceleași motive ca și Comisia juridică, de disciplină și imunități, noi am considerat că acest articol nu poate face parte din textul legii.

Deci, noi am fost sesizați să reexaminăm un articol, l-am reexaminat, din considerente comune, l-am eliminat. În urma consultării pe care am avut cu Consiliul legislativ, soluția noastră este corectă și pertinentă.

Ca atare, domnule președinte, vă rog să supuneți la vot raportul Comisiei de muncă și protecție socială.

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc, doamna Dobrescu.

Domnul Săpunaru.

Domnul Nini Săpunaru:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

O reformulare a unui articol care nu are sens, ea trebuie prinsă în raport, pentru că, sunt de acord cu doamna Dobrescu, formularea Senatului nu avea sens. Și atunci am propus o reformulare a acestui articol ca să prindă sens. Dacă facem ce a vrut Senatul, să facem să aibă sens și am propus atunci: "care fac parte din partide politice și au calitatea de funcționari publici în sistemul vamal". Deci, este o frază din care înțelegi ceva. Aceasta a fost reformularea pe care am propus-o.

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Mai dorește cineva? Domnul Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Nu aș fi vrut să mai intervin, domnule președinte, dar a apărut o discuție în legătură cu raportul comisiei, o discuției care este un pic cam stranie, pentru că în ceea ce privește elaborarea acestui raport, noi am consultat pe toată lumea și toate textele care se referă la obiecțiile președintelui și am procedat de o manieră absolut corectă. Or, după părerea mea, și nu aș vrea să jignesc pe nimeni, nu înțeleg eu prea bine din ce motive, toată lumea a devenit foarte pasionată de această chestiune și au început să se încurce lucrurile acum de la tribuna camerei noastre.

Cred că argumentația doamnei Smaranda Dobrescu, și după părerea mea nu trebuie să luăm de la capăt absolut toate punctele acestei argumentații, argumentația doamnei Smaranda Dobrescu a ilustrat foarte bine și a motivat suficient o decizie de aprobare a raportului comisiei.

Dacă stimații noștri colegi consideră că fiecare punct din această argumentație și întreaga dezbatere de până acum merită să fie reluată în această ședință, atunci noi o putem face, însă cred că există suficientă înțelepciune pentru a nu mai prelungi inutil această dezbatere.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Domnul Boc.

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Mie îmi pare rău că discuția degenerează de la aspectele legate de legalitate și de constituționalitate la aspecte de oportunitate pe care eu le-am menționat inițial. Cred că soluția propusă de colegii mei, și anume, aceea de a fi retrimis proiectul de lege Comisiilor de muncă și protecție socială și Comisiei juridice pentru o analiză într-o ședință comună este binevenit㠖 ar fi o variantă. Se poate avea în vedere și varianta în care acest proiect de lege să fie preluat de către Guvern printr-o inițiativă proprie, supus Parlamentului printr-o procedură de urgență și, în atare condiții, am rezolva problemele de constituționalitate, dar dacă vrem să ne respectăm ca atare și noi să dăm cel mai bun semnal că respectăm textul Constituției, nu ne putem permite să trecem peste un asemenea obstacol de neconstituționalitate.

Este adevărat că este vorba de cererea de reexaminare a președintelui României, dar vreau să-i reamintesc doamnei ministru că solicitarea președintelui României se încadrează în procedura legislativă obișnuită: o lege este finalizată o dată cu publicarea ei în Monitorul Oficial.

În consecință, până la publicarea legii în Monitorul Oficial, ne aflăm în faza procedurii legislative și atunci când sesizăm un obstacol de neconstituționalitate, suntem obligați să intervenim și nu ne prefacem că suntem orbi și nu vedem că este neconstituțional ceea ce este neconstituțional.

În consecință, ce putem face? Adoptăm acest proiect de lege, sesizăm Curtea Constituțională, ne retrimite Curtea Constituțională legea spunând că este neconstituțională, iar trebuie să treacă prin ambele camere. Deci, vă gândiți că efectele și implicațiile deciziei noastre de astăzi, în condițiile în care vom adopta proiectul de lege, ar fi mult mai dificile decât dacă astăzi am găsi o soluție înțeleaptă, de a pune cele două comisii de acord sau eventual de a consulta Guvernul, de a fi preluată această ordonanță într-un text nou guvernamental și am rezolva definitiv problema.

Repet, trebuie să prevaleze legalitatea, în detrimentul oportunității și nu invers.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Domnul Săpunaru.

Domnul Nini Săpunaru:

Având în vedere poziția Comisiei juridice, de disciplină și imunități care a adunat și alte elemente, consider necesar să-mi retrag amendamentul. Consider că această lege este oportună, ea este legală și există un singur punct de discuție. Nu putem să anulăm o lege care a produs efecte din ianuarie 1998, mai ales dacă este vorba doar de un singur paragraf care, să știți, că acest paragraf nu a produs efecte juridice.

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc, domnule Săpunaru că ați pus lucrurile la punct. Dacă îmi amintesc bine, erați directorul general al vămilor atunci când ați propus această lege, deci, acum vorbiți în altă calitate.

În acest context, supun votului dumneavoastră amendamentul Comisiei pe muncă și protecție socială pentru eliminarea art. 4 lit. c).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu 3 voturi împotrivă s-a aprobat amendamentul propus de comisie. Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 16:51
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro