Plen
Ședința Camerei Deputaților din 11 octombrie 2001
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
24-02-2020 (comună)
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2001 > 11-10-2001 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 11 octombrie 2001

2. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 383/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Cu aceasta trecem la urmărirea proiectelor înscrise pe ordinea de zi. Începem cu proiectul la care v-ați oprit în cursul zilei de ieri, fiind vorba de Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială. Comisia sesizată în fond, Comisia pentru industrii este prezentă. Din partea inițiatorului, poftiți și prezentați acest proiect de lege.

Domnul Ion Vasilescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială reglementează statutul juridic al consilierilor în proprietate industrială. La elaborarea prezentului proiect de ordonanță au fost avute în vedere experiența și tradiția în materie a țărilor dezvoltate. Deși întreaga legislație din domeniul proprietății industriale în vigoare după 1990, am în vedere Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenție, Legea 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, Legea nr.16/1995 privind topografiile de circuite integrate și Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, prevede că reprezentarea deținătorului dreptului de proprietate industrială se face în procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, prin consilieri în proprietate industrială, reglementarea acestei activități o regăsim numai pentru domeniul brevetelor de invenție, respectiv Hotărârea Guvernului nr.152/1992 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție, mai precis Regula 5.

Așadar, reglementarea insuficientă a acestei profesii care trebuie să se desfășoare în întreg domeniul proprietății industriale, deci nu numai pentru invenții, ci și pentru mărci, topografii de circuite integrate, desene și modele industriale face necesară promovarea prezentului act normativ.

Proiectul de Ordonanță privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială oferă posibilitatea exercitării profesiei de consilier în proprietate industrială atât individual, cât și în cadrul unor societăți comerciale sau alte unități.

În conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, consilierul în proprietate industrială este persoana care acordă asistență de specialitate în domeniul proprietății industriale în procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

Proiectul de ordonanță instituie Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială în cadrul căreia sunt reuniți toți consilierii în proprietate industrială care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe. În cadrul Camerei va funcționa o comisie de disciplină care va veghea la respectarea deontologiei profesionale a membrilor săi.

Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială este o organizație profesională neguvernamentală, nonprofit care reprezintă și ocrotește interesele membrilor săi atât la nivel național, cât și internațional.

Având în vedere decizia Consiliului de administrație al Oficiului European de Brevete în sensul aderării României la Convenția Brevetului European, începând cu 1 iulie 2002, este imperios necesar armonizarea legislației naționale cu aceea a celorlalte țări europene și în privința desfășurării activității consilierilor în proprietate industrială care să permită persoanelor interesate să beneficieze de servicii calificate în domeniul proprietății industriale, servicii oferite de un grup de persoane cu organizare corespunzătoare în raport cu importanța activității pe care o desfășoară.

Trebuie să menționăm aici că pe plan internațional există organizații ale consilierilor în proprietate industrială așa cum sunt: Federația Internațională a Consilierilor în Proprietate Industrială sau Institutul Consilierilor de Brevete Europeni la care vor putea avea acces consilieri în proprietate industrială din România numai după reglementarea corespunzătoare a activității acestora.

Aprobarea acestui proiect se impune în mod necesar pentru că până la data aderării României la Convenția Brevetului European, corpul de consilieri să poată fi constituit și să funcționeze la un nivel de înaltă calificare, conform practicilor europene în vederea aderării acestora pe lângă Oficiul European de Brevete.

Practic subliniem că România este singura țară din Europa Centrală și de Est care nu are o reglementare specială privind activitatea consilierilor în proprietate industrială.

Pentru motivele expuse anterior și având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii, vă supunem spre aprobare prezentul proiect de lege. Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc domnule secretar de stat. Din partea Comisiei pentru industrii și servicii domnul președinte Antal.

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Ordonanța Guvernului privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială reglementează statutul juridic al consilierilor în proprietate industrială, așa cum vi s-a prezentat, fiind persoana care acordă asistență de specialitate în domeniul proprietății industriale în procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci. De asemenea, ordonanța instituie Camera Națională în proprietate industrială în cadrul căreia sunt reuniți toți consilierii în proprietate industrială care își desfășoară activitatea pe teritoriul României.

Comisia, în cursul lunii septembrie, a dezbătut în două ședințe în plen această ordonanță și proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței și a hotărât cu unanimitate de voturi avizarea proiectului de lege, cu amendamente admise și sunt și câteva amendamente respinse.

Amendamentele admise de comisie, în principal, se referă la următoarele probleme: definesc domeniul proprietății industriale, se dă o acordare de atribuții suplimentare Camerei Consiliului în proprietate industrială, respectiv președintelui acestuia, formele de asociere ale consiliului în proprietate industrială în vederea exercitării profesiei de consilier sunt foarte bine definite în amendamentele agreate de comisie, dar se specifică și incompatibilitatea exercitării profesiei de consilier în proprietate industrială atâta timp cât consilierul este angajat al OSIM-ului și la fel sunt amendate și unele completări privind cazurile în care încetează dreptul de exercitare a profesiei de consilier.

Comisia propune de asemenea, completarea art.44 din ordonanță referitor la includerea în codul CAEN a activității de protecție a proprietății industriale, fapt care presupunem că a fost omis probabil din cauza traducerii oarecum altfel a acestei denumiri.

La capitolul "Respingeri", probabil că acest amendament o să fie susținut de colegii noștri, în principal un amendament important referitor la susținerea materială și financiară a Camerei Consilierilor în proprietate industrială de către OSIM a fost respins, comisia nu a agreeat această soluție. În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte Antal. Cine dorește să participe la dezbateri generale? Nimeni.

Trecem atunci la dezbaterea proiectului pe texte.

La titlul proiectului de lege, comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Textul articolului unic din proiectul de lege a fost transformat de comisie în art.I și completat cu sintagma, cu următoarele modificări și completări, ca urmare a intervențiilor în textul ordonanței care se aprobă. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 2 privind transformarea articolului unic în art.I completat? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La titlul ordonanței simple dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

Titlul cap.I dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.1, alin.1, comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.1, alin.2, urmăriți amendamentul 6, dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 6? Nu aveți.

Votat în unanimitate. Și în consecință, art.l va avea alcătuirea rezultată din acest vot. Nu, scuzați-mă. După art.1, alin.2, comisia propune un alineat nou, 3. Îl aveți în amendamentul 7. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 7? Nu aveți obiecțiuni. Votat amendamentul 7 și în consecință, noua compunere a art.1 din 3 alineate.

Art.2 nu are decât un singur alineat. Aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.3 și 4, comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Titlul cap.II dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.5 până la lit.g), comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La lit.h) comisia vă propune prin amendamentul 20 abrogarea acestuia. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 20? Nu aveți.

Votat în unanimitate și în consecință, art.5 va avea alcăutuirea care se încheie la lit.g).

Art.6, dacă aveți obiecțiuni, comisia nu a avut, nici dumneavoastră nu aveți. Art.6 nu are decât un singur alineat, comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.7, alin.1, comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.7, alin.2, urmăriți amendamentul 27, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate. Și în consecință, art.7 va avea va avea alcătuirea rezultată votul dumneavoastră.

Cap.III, la titlul dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.8, 9. Art.8 întâi, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.9, alin.1 și 2 dacă aveți obiecțiuni, comisia nu a avut, nici dumneavoastră.

Votate în unanimitate.

Art.9, alin.3, urmăriți amendamentul 32. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 32? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La alin.4 al art.9, urmăriți amendamentul 33. Comisia propune abrogarea acestuia. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La alin.5 al art.9, urmăriți amendament 34, comisia propune aprobarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, art.9 va avea alcătuirea rezultată din votul dumneavoastră cu modificarea alin.3 și cu eliminarea alin.4 și 5.

Art.10, comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.11, comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.12 urmăriți amendamentul 37. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 37? Nu aveți.

Votat în unanimitate și deci, noua alcătuire a art.12.

La art.13, urmăriți amendamentul 38. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Titlul cap.IV. Comisia nu are amendamente, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.14, vă rog să urmăriți, comisia l-a împărțit în două alineate, 14, alin.1, urmăriți amendamentul 40. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate amendamentul 40, deci,noua alcătuire a art.14, alin.1.

Art.14, alin.2, urmăriți amendamentul 41. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate și în consecință, noua structură a art.14.

La art.15 urmăriți amendamentul 42. Rog comsia să se întrunească în ziua de miercuri, nu în timpul ședinței.

La art.15 urmăriți amendamentul 42. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate art.15, alin.1.

Rog comisia să îmi precizeze de ce a făcut art.15, alin.1, pentru că are un sigur alineat. Domnule Antal, domnule președinte Antal.

Deci, art.15 a rămas cu un singur alineat, adică este o greșeală, da? Bun. În stenogramă, vă rog să rețineți: art.15 nu are alineate, este doar modificat potrivit amendamentului 42. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 42? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.16, urmăriți amendamentul 43. Dacă aveți obiecțiuni la 43. Nu aveți. Adoptat amendamentul 43 și deci, noua alcătuire a art.16.

Art.17 și 18 nemodificate de comisie, dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptate în unanimitate.

Titlul cap.V, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut obieciuni.

Votat în unanimitate.

Art.19, urmăriți amendamentul 47. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 47? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, noua alcătuire a art.19, alin.1.

După art.19, alin.1, comisia ne propune prin amendamentul 48 un alineat nou, numerotat 11. Dacă avei obiecțiuni? Nu avei.

Adoptat în unanimitate amendamentul 48 și în consecință, noul alineat al art.19, alin.11.

Actualul art.19, alin.2 este amendat prin poziția 49. Urmăriți vă rog amendamentul 49. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate art.19, alin.2 care va deveni prin renumerotare 3.

Art.20, alin.1, urmăriți amendamentul 50. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.20, alin.2, comisia ne propune prin amendamentele 51, 52, 53 și 54 abrogarea acestuia. Dacă aveți obieciuni la aceste amendamente? Nu aveți.

S-a adoptat în unanimitate. În consecință, alin.2 al art.20 a fost abrogat, textul rămânând cu un singur alineat nenumerotat. Art.20 deci, rămâne cu un singur alineat.

Art.21, urmăriți amendamentul 55, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.22, urmăriți amendamentul 56 pentru alin.1. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat amendamentul 56 și în consecință, noua alcătuire a art.22, alin.1.

Art.22, alin.2, comisia nu are amendamente, dacă aveți dumneavoastră ? Nici dumneavoastră nu aveți.

Adoptat în unanimitate.

La art.22, alin.3 dacă aveți amendamente? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate.

Art.23, urmăriți amendamentul 59, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul 59 și deci noua alcătuire a art.23.

Art.24, lit.a), b) dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră nu aveți.

Adoptat în unanimitate.

La art.24, lit.c) urmăriți amendamentul 63. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Lit.d) nu are obiecțiuni. Comisia dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

În consecință, art.24 este votat de dumneavoastră în unanimitate cu modificarea lit.c).

Cap.VI, titlul, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.25, alin.1, urmăriți amendamentul 66. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.25, alin.2, amendamentul 67. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate. Și deci, noua alcătuire a art.25, alin.2.

Art.25, alin.3, 4 – dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră nu aveți. Alin.3 și 4 votate în unanimitate în formula inițială și deci, art.25 va avea alcătuirea rezultată din modificarea alin.1 și 2 și păstrarea integrală a alin.3 și 4.

Art.26, alin.1 și 2, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră nu aveți.

Votate în unanimitate.

Cap.VII – dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Art.27, preambul și lit.a), dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votate în unanimitate.

Lit.b), urmăriți amendamentul 75, dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Lit.c) dacă aveți obiecțiuni, comisia nu a avut. Nici dumneavoastră nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, art.27 va avea alcătuirea rezultată din amendarea lit.b).

La art.28, comisia nu a avut obiecțiuni până la lit.b). Dacă aveți obiecțiuni dumneavoastră? Nu.

Votat în unanimitate preambulul art.28 și lit.a), b).

După lit.b), comisia vă propune, prin amendamentul 801. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 80? Nu aveți.

Votat în unanimitate. În consecință, art.28 va fi completat cu lit. b1). Lit.c), dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

După lit.c), comisia ne propune, prin amendamentul 82, o lit.b2); nu prea se potrivește, o să fie c1). Deci, urmăriți vă rog amendamentul 82, numerotarea corectă este c1), pentru că vine după lit.c). Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 82. Nu aveți.

Adoptat în unanimitate sub marcarea c1).

La lit.d) și e), comisia nu are amendamente, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votate în unanimitate lit.d) și e). În consecință, art.28 va avea alcătuirea rezultată din adăugarea lit.b1) și a lit.c1), celelalte texte rămânând nemodificate, dar va urma renumerotarea textului.

Cap.VIII dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.29 până la lit.d). Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.30 – nu sunt obiecțiuni la comisie. Dacă aveți dumneavoastră?

Votat în unanimitate.

Art.31, alin.1, urmăriți vă rog amendamentul 92. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 92. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.31, alin.2, vă rog să urmăriți amendamentul 93. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 93. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.31, alin.3, urmăriți amendamentul 94. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 94. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, art.31 va avea alcătuirea rezultată din adminterea amendamentelor 92, 93, 94 și deci, modificarea alin.1, 2 și 3.

Art.32, alin.1, urmăriți amendamentul 95. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

După alin.1 al art.32, comisia vă propune prin amendamentul 96, alin.11, urmăriți-l. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 96? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul și în consecință, introducerea alin.11.

Art.32, alin.2 care va deveni 3, urmăriți amendamentul 97, dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 97? Nu aveți.

Votat în unanimitate și în consecință noua alcătuirea a art.32, alin.2.

Art.32, alin.3, urmăriți amendamentul 98, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat amendamentul 98 și în consecință, noua alcătuire a alin.3, art.32.

Cap.IX dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.33, alin.1, urmăriți amendamentul 100, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.33, alin.2 și 3, comisia nu are amendamente, dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu.

Votate în unanimitate. În consecință, art.33 va avea alcătuirea rezultată din modificarea alin.1 și păstrarea în formula inițială a alin.2 și 3.

Art.34 nu are amendamente. Comisia dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.35, lit.a), urmăriți amendamentul 105. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Lit.b) rămâne nemodificată. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate în formula inițială.

La lit.c) dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente, nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate în formula inițială.

Lit.d), urmăriți amendamentul 108, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Deci, lit.d) va avea alcătuirea rezultată din amendamentul...(?)

Lit.e) și f) rămân nemodificate în concepția comisiei. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate în formula inițială.

La art.35, alin.2, comisia, prin amendamentul 111, vă propune abrogarea acestuia. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate. În consecință, alin.2 al art.35 se abrogă.

Art.36, preambulul rămâne nemodificat; lit.a) nemodificat, lit.b), c) nemodificat . Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate art.36, alin.1 în formula inițială.

Art.36, alin.2, de asemenea, comisia nu are obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.37, alin.1, lit.a), b) dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră nu aveți.

Votat în unanimitate.

Lit.c), urmăriți amendamentul 120. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Lit.d) nemodificată. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni?

Votat în unanimitate.

Lit.e), urmăriți amendamentul 122. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat amendamentul 122 în unanimitate.

Lit.f), urmăriți amendamentul 123. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Lit.g), dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 124? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, art.37, alin.1 va avea alcătuirea rezultată din votul dumneavoastră cu lit.a), b) nemodificate, lit.c) modificată prin amendamentul 120, lit.d) în formula inițială, lit.e) modificată prin amendamentul 122, lit.f) modificată prin amendamentul 123 și lit.g) modificată prin amendamentul 124.

Art.37, alin.2 dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.37 alin.3. Urmăriți amendamentul nr.126.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.126? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, art.37 alin.3 va avea alcătuirea rezultată din votarea amendamentului nr.126.

Art.38 alin.1. Urmăriți amendamentul nr.127.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.127? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.38 alin.2. Urmăriți amendamentul nr.128.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.39. Urmăriți amendamentul nr.129.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.129? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.40, preambul și lit.a). Comisia n-a avut obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

Art.40, lit.b). Urmăriți amendamentul nr.132.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.132? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, lit.b) a art.40 se va modifica potrivit amendamentului nr.132.

Lit.c), d), e). Comisia n-a avut amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate, în formula inițială.

După art.40, comisia ne propune amendamentul nr.137, art.401.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.137? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Colegul mă sesizează că la art.40 am sărit lit.f).

Dacă aveți obiecțiuni la lit.f)? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

În consecință, art.40 va avea alcătuirea inițială, mai puțin lit.b), care a fost modificată prin amendamentul nr.132.

Revin la amendamentul nr.137.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

În consecință, se introduce, după art.40, art.401 în formularea din amendamentul nr.137.

Cap.X – "Dispoziții finale". Dacă aveți obiecțiuni? Comisia n-a avut obiecțiuni.

Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.41. Urmăriți amendamentul nr.139.

Comisia propune abrogarea acestuia.

Domnul deputat Ráduly. Din partea comisiei, sau din partea deputatului?

Domnul Ráduly Róbert Kálmán:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Observați că la amendamente respinse avem un singur amendament respins – nr.crt.1, la art.41, autor deputat Róbert Ráduly – UDMR.

Și aș vrea să susțin acest amendament respins, dacă-mi dați voie, conform Regulamentului Camerei.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Dacă recitim cu atenție expunerea de motive cu care această ordonanță pe care o aprobăm astăzi a fost prezentată în anul 2000, pe 23 august, în fața Guvernului, găsim următorul text: "Aprobarea acestei ordonanțe se impune în mod necesar pentru ca, până la data aderării României la Convenția Brevetului European, Corpul de consilieri să poată fi constituit și să funcționeze la un nivel de înaltă calificare, conform practicilor europene, în vederea agreării acestora pe lângă Oficiul European de Brevete".

Vreau să vă informez că această dată după care noi ne așteptăm ca invitația de aderare la Convenția Brevetului European să ne sosească, este 1 iulie 2002 – termen deosebit de scurt. Mai avem circa 8 luni până la această dată. Drept urmare, este responsabilitatea noastră ca, până la această dată, dar și după aceea, să sprijinim acest Corp al consilierilor în probleme de proprietate industrială. Și în acest scop nu avem altceva de făcut decât să sprijinim în mod firesc, în pașii de început, această Cameră Națională a Consilierilor în Proprietatea Industrială.

Legiutorul sau, mai bine zis, cel care a aprobat această ordonanță, s-a gândit în felul următor: creându-se, practic, o nouă profesie, fără doar și poate, nu putem să aruncăm această nouă profesie de la început în ghiarele economiei de piață, ci ea, așa cum noi toți am fost protejați la începutul pașilor noștri profesionali, trebuie să fie protejată deopotrivă.

Drept urmare, aici, la art.41, în varianta inițială s-a venit cu următoarea dispoziție: "Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (adică OSIM) poate susține material și financiar funcționarea Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială".

Logica a fost una singură. Această Cameră, fiind într-un stadiu incipient de creare a ei, trebuie, fără doar și poate, să fie susținută. Poate fi susținută din două părți: prin taxele pe care le plătesc, sau cotizația pe care o plătesc membrii, sau din alte surse. Astăzi sunt prea puțini consilieri și acești consilieri sunt încă fără venituri suficiente din această activitate. Pentru că, încă o dată sublinie, este o activitate nouă, incipientă.

Trebuie să mai spun un lucru: că Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este o instituție publică, o autoritate publică care funcționează din venituri extrabugetare. Și aș continua cu următoarea idee: dânșii doresc să sprijine această Cameră a Consilierilor în Proprietate Industrială.

avem de-a face cu următoarea situație: nu sunt bani publici, dacă vreți, sau nu sunt bani de la buget care să vină prin impozite, OSIM-ul vrea să sprijine Camera Națională a Consilierilor, Camera Națională vrea să fie sprijinită, este nevoie de acest sprijin, pentru că este una dintre condițiile să aderăm la convenția la care am făcut referire, și noi, Parlamentul, ne-am opune.

Eu vă spun, stimați colegi, să nu ne opunem. Ci, dimpotrivă, să sprijinim acest demers atât de necesar.

Și, drept urmare, vă propun să votați amendamentul pe care l-am propus în care, totuși, față de textul inițial, am introdus o limită de timp, tocmai în ideea că această Cameră Națională, de la un moment dat încolo, trebuie să se gestioneze, să se finanțeze de una singură.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din partea inițiatorului.

Domnul Ion Vasilescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest proiect de lege a fost dezbătut în cadrul Comisiei pentru industrii și servicii. Au fost avute în vedere toate implicațiile și toate aspectele acestei legi, inclusiv din acest punct de vedere al susținerii materiale și financiare a Camerei și noi susținem punctul de vedere și poziția Comisiei pentru industrii și servicii.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule director, nu vă supărați, eu nu vreau să las colegii mei absolut dezorientați cu privire la modul de a vota. Colegul nostru a propus un lucru: ca aceste Camere să fie sprijinite, cum sunt și acum, până în 2003. Eu cred că dumneavoastră sunteți mai în măsură decât chiar comisia să spuneți dacă trebuie sau nu trebuie. Vă rog eu frumos, pronunțați-vă pe fond!

Domnul Ion Vasilescu:

Domnule președinte, repet, au fost mai multe discuții în cadrul comisiei și, din punct de vedere pur financiar, noi spunem că nu sunt probleme, însă, repet, cred că totuși punctul nostru de vedere este acela de susținere a poziției Comisiei pentru industrii și servicii. Adică mergem pe această decizie a comisiei.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să mai intervină?

Domnul secretar Leonăchescu și pe urmă comisia.

Domnul Ráduly Róbert Kálmán (din sală):

Domnule director, eu așteptam să spuneți clar!

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Ráduly, vă rog frumos, păstrați-vă calmul și purtăm discuții ori în comisie, ori în plen, civilizat. L-am invitat și eu să spună exact ce se întâmplă și a spus.

Domnul Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Dați-mi voie să susțin punctul de vedere al domnului deputat Róbert Ráduly. Într-un proces de tranziție, partea lui de început trebuie sprijinită de către forțele existente.

Eu aș sublinia chiar mai mult necesitatea acestui demers, acestei propuneri, prin eliminarea cuvântului "poate" din art.41. pentru că "poate" marchează un caracter opțional. Și aș propune formularea: "Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci susține …", nu "poate susține", ci chiar "susține până la data de …" propusă de domnul Róbert Ráduly.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Antal, vă rog să precizați punctul de vedere al comisiei, mai ales că în raport n-ați motivat respingerea acestui amendament.

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Îmi pare rău de discuția iscată între stimatul meu coleg, domnul Róbert Ráduly, și domnul de la OSIM, pentru că problema a fost îndelung discutată în comisie și eu, ca persoană fizică, la momentul respectiv și membru al grupului cu domnul deputat, am și susținut. Dar comisia, după discuții îndelungate, așa cum am mai spus, a respins amendamentul. Eu, ca președinte al comisiei, sunt obligat și susțin respingerea acestui amendament. N-aș dori să intru în amănunte.

onoratul nostru coleg, secretar al Camerei, a venit și a dat o mână de ajutor domnului Ráduly, spunând că este nevoie de acest sprijin, mai mult, a susținut și scoaterea acelui cuvânt "poate".

Dar această meserie de specialist în proprietate industrială este o meserie mai demult agreată și profesată în România. Instituția în sine, Camera specialiștilor, este o instituție nouă, într-adevăr. Dar mai sunt și alte asociații în România, care s-au grupat chiar pentru a-și apăra interesele și a exercita această profesie la nivelul solicitărilor. ca atare, comisia nu a fost de acord ca o singură asociere, deci această Cameră a Specialiștilor în Proprietate Industrială, să fie sprijinită de către OSIM. Pe scurt, acesta este istoricul. Ca atare, în numele comisiei, susțin abrogarea acestui articol, așa cum comisia la vremea respectivă a hotărât.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste explicații pe care le așteptam și de la inițiator.

Poftiți, domnule Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest Corp al Consilierilor în Proprietate Industrială este o formă de asociere profesională, ca foarte, foarte multe forme de asociere profesională întâlnite de noi până acum și asupra cărora de fiecare dată ne-am pronunțat.

Avem, în afară de Corpul Consilierilor, Corpul Notarilor, al Experților Tehnici, Corpul Experților Contabili, Corpul Medicilor, corpul din domeniul juridic și așa mai departe.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Încercăm, în aceste condiții, să creăm un precedent. Aceste asocieri profesionale, știm foarte bine că, într-un fel sau altul, pornesc sau demarează cu o oarecare greutate. Probabil că au nevoie de anumite fonduri pentru a se porni o astfel de asociere, care se înscrie la tribunal, primește atestatul de rigoare și așa mai departe.

Deci, în afară de faptul că realizăm un precedent acum, față de următoarele corpuri care se vor mai înființa și vor trece prin această instituție a Parlamentului pentru reglementare, creăm și o discriminare din acest punct de vedere. și mai este și o problemă care mie mi se pare de o anumită incompatibilitate. Acest Corp al Consilierilor în Proprietate Industrială lucrează pe poziție de opozanți față de OSIM, față de acest organism foarte important și ne pomenim că ei sunt și susțin în fața OSIM-ului interesele anumitor agenți economici sau ale altor persoane, în condițiile în care OSIM-ul îi susține financiar.

Deci, dacă vrem să-i ajutăm într-un fel sau altul să demareze, să ne gândim la o soluție, să fie echivalentă și pentru alte forme de asociere pentru viitor și să deschidem poarta larg unui astfel de demers și, de asemenea, să ne gândim foarte bine cine sunt susținătorii lor financiari, indiferent de termen.

Este foarte important ca să gândim că acest consilier în proprietate industrială se așează în fața OSIM-ului pe un scaun ca să pledeze și scaunul este oferit de către OSIM. Deci, este o problemă și de o anumită moralitate.

Acesta a fost, în principiu, punctul de vedere al comisiei când a respins un astfel de sistem.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Mai dorește să dea o explicație autorul amendamentului respins, domnul deputat Ráduly.

Domnul Ráduly Róbert Kálmán:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Eu nu aș dori să dau nici o explicație, ci aș dori ca inițiatorul să vină la acest microfon și să spună punctul de vedere al dumnealor, nu punctul de vedere al comisiei, același punct de vedere pe care l-au exprimat în comisie, ca plenul Camerei Deputaților să fie informat în mod corect asupra punctului de vedere al OSIM.

aceasta ar fi sugestia mea și rugămintea mea către cei care reprezintă inițiatorul, ca să nu spună ce a spus comisia. Să spună ce au spus dânșii în ședința de comisie, ca să ne edificăm și noi.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Rog inițiatorul, totuși, să-și precizeze poziția, pentru a nu plana o suspiciune asupra punctului dumneavoastră de vedere.

Domnul Ion Vasilescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Inițiatorul a venit cu acest text, care este pus la coloana întâi, art.41. Nu comentez aici oportunitatea și alte elemente. Urmare discuțiilor în Comisia pentru industrii și servicii, s-a hotărât să se abroge și în continuare ne menținem punctul acesta de vedere, că mergem pe acest punct de vedere ale Comisiei pentru industrii și servicii.

Deci, ce a fost inițiat este trecut în această coloană întâi. Mai mult nu am de adăugat.

Domnul Valer Dorneanu:

Da, vă mulțumesc.

Voci din sală:

Nu s-a pronunțat! Nu are opinie!

Domnul Valer Dorneanu:

nu s-a pronunțat, nu s-a pronunțat.

Poftiți, domnule deputat.

(Rumoare, discuții)

Și-a însușit punctul de vedere al comisiei, cu argumentele care au fost prezentate.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Prin atitudinea colegului Raduly se creează o imagine destul de clară și destul de transparentă, că această comisie a făcut presiuni asupra inițiatorului ca să-și însușească în totalitate punctul de vedere al comisiei. Mi se pare că este inelegant un astfel mod de abordare și să fim puțin mai atenți când trecem pe la microfon în legătură cu o astfel de abordare.

Stimați colegi,

Vreau să vă spun în plus, pentru că lucrul acesta mă obligă să vă dau o explicație. OSIM-ul a ținut foarte mult să trecem în acest proiect de lege că orice salariat al OSIM-ului, în momentul când se pensionează, să poată trece consilier în proprietate industrială, este unul dintre motivele pentru care s-a susținut ca OSIM-ul să susțină material acest Corp al Consilierilor Industriali în Proprietate.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule Bivolaru.

Domnul deputat Ráduly – o ultimă intervenție în legătură cu acest amendament.

Domnul Ráduly Róbert Kálmán:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

În momentul în care eu am argumentat susținerea acestui amendament, am pornit de la câteva premise, inclusiv faptul că OSIM-ul este de acord să susțină Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială. Adineauri, domnul director a spus că nu mai sunt dânșii de acord, sunt de acord cu abrogarea acestui art.41. Drept urmare, o premisă a susținerii mele căzând, eu îmi retrag amendamentul.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Stimați colegi,

Având în vedere că autorul amendamentului respins și-l retrage, întreb din nou dacă la amendamentul nr.139, care propune abrogarea art.41, mai sunt alte obiecțiuni? Nu sunt.

În condițiile acestea, amendamentul nr.139 a fost adoptat în unanimitate și art.41 a fost abrogat.

Art.42 și art.43. Comisia n-a avut amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.44. Vă rog să urmăriți amendamentul nr.142.

Dacă aveți obiecțiuni? Domnul deputat Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

O singură precizare: C.A.E.N. înseamnă Codul Activităților în Economia Națională. Prin urmare, amendamentul propus în sensul "va solicita autorității în drept includerea în codul C.A.E.N.", cu alte cuvinte, introducerea în codul Codului Activităților Economiei Naționale, mi se pare o formulă redundantă, care are menirea să facă pur și simplu mai dificil de înțeles cum ceva se introduce, un cod se introduce printr-un alt cod.

Prin urmare, ori se va transforma această prescurtare în sensul pe care-l are, ori se elimită cuvântul "codul" - și atunci, forma finală: "… și va solicita autorității în drept includerea în C.A.E.N. a activității de protecția proprietății industriale".

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul, poftiți. Vă rog să vă pronunțați și dumneavoastră.

Domnul Ion Vasilescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Cred că ar trebui trecut "Codul Activităților în Economia Națională", deci explicitat pur și simplu și tăiat "codul" din față, ca să nu mai fie nici o confuzie. Oricum, vă mulțumim pentru sugestie.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Bivolaru, din partea comisiei. Sau personal? Din partea comisiei interveniți?

Domnul Ioan Bivolaru:

Da, din partea comisiei.

Acest C.A.E.N., această prescurtare, înseamnă prescurtarea activităților din economia națională. avem această prescurtare "Clasificarea Activităților", noi am trecut "codul" acestor clasificări. Să găsim o altă formulă, dacă vreți. Dar C.A.E.N. asta înseamnă, și "C" de acolo nu înseamnă "Cod"; înseamnă "Clasificarea". Asta este problema. (Rumoare; discuții)

Codul C.A.E.N. Toată lumea folosește un astfel de termen. Nu este invenția Comisiei pentru industrii și servicii.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Bivolaru, dacă-mi permiteți să vă sugerez ceva. Cel puțin, pentru a se evita repetiția, ca să nu fie prea multe coduri: "… va elabora Codul deontologiei, care va solicita autorității în drept includerea în Codul C.A.E.N.". Vă rog să mai reflectați puțin, comisia, și împreună. Păcat că domnul Ștefan Cazimir, care ne scotea din încurcături întotdeauna, nu se află aici.

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Nu vă supărați, și eu sunt tot filolog.

Domnul Valer Dorneanu:

Doriți să mai interveniți? Poftiți.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Sentimentul meu este că aici este pur și simplu o treabă măruntă de orgoliu.

Dacă noi facem această precizare: "includerea în C.A.E.N.", s-a rezolvat problema. Pentru că, de fapt, asta doresc dumnealor: introducerea în Clasificarea Activităților Economiei Naționale a acestui tip de activitate. Asta este.

Prin urmare, consider că acest "Codul C.A.E.N.", deși spun dumnealor că este o chestiune veche, este o chestiune greșită, pentru că și "Clasificarea" este tot un fel de cod. Potrivit acestei clasificări, se poate stabili profilul activității pentru întocmirea actelor de constituire a unei societăți comerciale, din câte cunosc eu. Asta este problema.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Această prescurtare n-a mai apărut nicăieri în textul legii și, de aceea, vă propun să fie nominalizată exact denumirea ei, așa cum s-a propus.

De acord?

Domnul Ioan Bivolaru (din sală):

De acord.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun. în locul cuvântului "Cod" vine prescurtarea "C.A.E.N." desfășurată, adică dată exact denumirea aceasta: "Clasificarea Activităților în Economia Națională".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Art.45. Comisia n-a avut obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră?

Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

Art.46. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

După art.46, comisia ne propune, prin amendamentul nr.145, art.47.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.145? Nu aveți.

Votat amendamentul nr.145 în unanimitate și, în consecință, introducerea art.47.

În textul legii de aprobare, prin amendamentul nr.146, comisia ne propune un art.II, cu privire la republicarea ordonanței.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.146? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Stimați colegi,

Vă rog să constatați că am parcurs atât textul legii, cât și al ordonanței. Ne aflăm în fața unui proiect de lege cu caracter ordinar. Totuși, fiindcă prezența nu este chiar suficientă, vom supune votului final acest proiect de lege în ședința pe care o va stabili Comitetul ordinii de zi.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 25 februarie 2020, 10:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro