Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 5, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-12-2019
04-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 05-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 5, 2001

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.  

Ședința a început la ora 16,35.

Lucrările au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Nicolae Leonăchescu și Tudor Mohora, secretari.

   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din cei 345 de deputați, sunt prezenți, mai exact, și-au înregistrat prezența, 248, 97 fiind absenți, din care 53 participă la alte acțiuni parlamentare.

Înainte de a intra în ordinea de zi, vă rog să-mi permiteți să vă prezint o informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților care urmează să fie avizate de comisiile permanente. Să vă prezint și nota cu privire la legile depuse la secretarul general al Camerei Deputaților, la dispoziția dumneavoastră, în vederea sesizării eventuale a Curții Constituționale.

Inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent:

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2001 privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici din domeniul transporturilor feroviare, primit de la Guvern. A fost sesizată în fond Comisia pentru buget, finanțe și bănci, iar pentru avize, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 12 noiembrie 200.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2001 pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice, primit de la Guvern. În fond, a fost sesizată Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru depturile omului, culte și problemele minorităților națioinale. Termen de depunere a raportului: 12 noiembrie 2001.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Proiectul de Lege pentru aprobarea participiării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administrație al Colegiului Europei și plata cotizației anuale, primit de la Președinție. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termen de depunere a raportului: 5 decembrie 2001.

Proiectul de Lege pentru aderarea României la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei farmacopee europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964, adoptat la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, primit de la Președinție. Cu acest proiect de lege au fost sesiziate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termen de depunere a raportului: 5 decembrie 2001.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică, inițiată de 4 parlamentari. Cu această propunere legislativă au fost sesizate urmăltoarele comisii: în fond, urmând a elabora un raport comun, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță naționlă, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații. Termenul de depunere a raportului: 5 ianuarie 2002.

Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, inițiată de domnii deputați Emil Boc și Ioan Oltean. Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termen de depunere a raportului: 5 decembrie 2001.

Propunerea legislativă privind dreptul localităților din România de a avea steag și stemă proprii, inițiată de 3 deputați P.R.M. Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 5 ianuarie 2002.

Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române, adoptat de Senat în ședința din 29 octombrie 2001. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 5 decembrie 2001.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:  

Nota cu privire la legile depuse la secretarul general în conformitate cu prevederile art.17 alin.2 și 3 din Legea nr.47/1992:

Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor;

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;

Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.104/2000 privind Semnul onorific în Serviciul Armatei pentru ofițeri;

Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/2000 privind Semnul onorific în Serviciul Armatei pentru maiștri militari și subofițeri;

Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor;

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2001 privind aprobarea achiziției unui imobil de căltre Regia Autonomă Monitorul Oficial;

Legea pentru ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare între România și Republica Macedonia, semnat la București, la 30 aprilie 2001;

Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea și modificarea sistemului de canalizare și a sistemului de furnizare și tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureș, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001;

Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului Finalizarea lucrărilor și modernizarea Stației de epurare a apelor uzate București, România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001;

Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru proiectul tehnic și documentația de licitație pentru secțiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului național DN6 și studiile aferente, (faza doi a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 și la București la 1 iunie 2001;

Legea pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 8 iulie 1994;

Legea privind prevenirea și combaterea traficului de persoane;

Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deșeurilor în Piatra-Neamț, România", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000;

Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2000 pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol naturale, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței;

Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului;

Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2001 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare PHARE România 9916 dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, semnat la București la 27 iulie 2000;

Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 27 octombrie 1997;

Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.284/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

Informare privind depunerea Moțiunii cu privire la Tezaurul României aflat la Moscova și la condamnarea Pactului Molotov-Ribbentrop și a consecințelor sale.  

Înțeleg că există o cerere din partea Grupul parlamentar al P.R.M.

   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule președinte,

În conformitate cu dispozițiile art.149 alin.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, Grupul parlamentar P.R.M. are cinstea să vă depună în ședința publică de astăzi moțiunea simplă formulată conform art.111 alin.2 din Constituție cu privire la tezaurul României aflat la Moscova și la condamnarea Pactului Molotov-Ribbentrop și a consecințelor acestuia.

Moțiunea este semnată de un număr de 73 de deputați, fiind motivată și îndeplinind astfel condițiile regulamentare.

Vă rugăm să luați act de depunerea ei și să fixați termenul, data când ea va fi dezbătută.

Vă mulțumim. (Aplauze din partea deputaților P.R.M.)

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Rog staful tehnic să verifice numărul de semnături. După aceea, o să anunțăm în cursul zilei de mîine data când urmează dezbaterea moțiunii.

 
Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:  

Trecem, în continuare, la constituirea unor comisii de mediere.

  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor; Prima comisie este cea cu privire la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor. Sunt propuși colegii: Bercăroiu Victor, Bleotu Vasile, Grigoraș Neculai de la P.S.D.; Baban Ștefan și Creț Nicoară, P.R.M.; Boagiu Anca Daniela, P.D., și Popa Cornel, P.N.L.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Abțineri? Unanimitate.

  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

Comisia de mediere pentru soluționarea textelor divergente la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare: Olteanu Ionel, Bădoiu Cornel, Cristea Marin, P.S.D; Buzea Cristian-Valeriu, Moiș Văsălie, P.R.M.; Boc Emil, P.D.; Varga Attila, U.D.M.R.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2001 privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligației de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea de membru al Organizației interguvernamentale pentru transporturile internaționale feroviare (OTIF), constituită în conformitate cu prevederile Convenției cu privire la transporturile internaționale feroviare (COTIF);

Comisia de mediere pentru soluționarea textelor divergente la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2001 privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligației de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea de membru al Organizației interguvernamentale pentru transporturile internaționale feroviare (OTIF), constituită în conformitate cu prevederile Convenției cu privire la transporturile internaționale feroviare (COTIF). Sunt propuși: Bivolaru Ioan, Vasile Aurelia, Rădoi Ion, P.S.D.; Buzea Cristian și Palade Doru Dumitru, P.R.M.; Anton Marin, P.N.L.; Manolescu Oana, minorități.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenției privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980, (Protocol 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999;

Comisia de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenției privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980, (Protocol 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999. Sunt propuși domnii: Ioan Bivolaru, Vasile Aurelia, Chiriță Dumitru, Rădoi Ion, P.S.D.; Miclea Ioan, Albu Gheorghe și Erdei Dolóczki István, U.D.M.R.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind reînființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor;

Comisia de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind reînființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor. Sunt propuși colegii noștri: Bivolaru Ioan, Vasile Aurelia, Rădoi Ion, P.S.D.; Buzea Cristian și Palade Doru Dumitru, P.R.M.; Berceanu Radu Mircea, P.D.; Anton Marin, P.N.L.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  proiectul de Lege privind zootehnia;

Comisia de mediere la proiectul de Lege privind zootehnia. Bozgă Ion, Mihalachi Vasile, Stan Ioan, P.S.D.; Bâldea Ioan, Predică Vasile, P.R.M.; Kovacs zoltan, U.D.M.R.; Babiaș Iohan Peter, minorități.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2001 pentru ratificarea Convenției nr.163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 8 octombrie 1987;

Comisia de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2001 pentru ratificarea Convenției nr.163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 8 octombrie 1987. Sunt propuși colegii noștri: Bivolaru Ioan, Vasile Aurelia, Daraban Aurel, P.S.D.; Dragomir Dumitru, P.R.M.; Albu Gheorghe, P.D.; Anton Marin, P.N.L.; Robert Raduly, U.D.M.R.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare a soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale ale căror stat de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 31 decembrie 2003, ca urmare a procesului de reorganizare a armatei României.

Comisia de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare a soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale ale căror stat de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 31 decembnrie 2003, ca urmare a procesului de reorganizare a armatei României. Sunt propuși colegii: Buzatu Dumitru, Iliescu Valentin, Motoc Marian-Adrian, P.S.D.; Mânzână Ion, Crișan Emil, P.R.M.; Babiuc Victor, P.N.L.; Sali Negiat, minorități.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

   

Ați verificat? Mi se confirmă corectitudinea depunerii moțiunii. Există numărul regulamentar prevăzut în Regulament, de 50 deputați, respectiv 72 în cazul de față.

O să anunț în cursul zilei de mâine data dezbaterii.

 
   

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Să comunicați Guvernului și Comisiei pentru politică externă.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Bineînțeles! Asta este atributul președintelui de a comunica Guvernului, de a cere avizul Comisiei de politică externă și punctul de vedere al ministrului.

 
Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2000 privind selectarea și plata specialiștilor care prestează servicii de consultanță necesare realizării programelor PSAL și PIBL finanțate de Banca Mondială, a programului RICOP finanțat de Uniunea Europeană, precum și a programelor pentru continuarea acestora.  

Pe primul loc al ordinii de zi de astăzi se află raportul Comisiei de mediere la soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2000 privind selectarea și plata specialiștilor care prestează servicii de consultanță necesare realizării programelor PSAL și PIBL finanțate de Banca Mondială, a Programului RICOP finanțat de Uniunea Europeană, precum și a programelor pentru continuarea acestora.

Vă rog să urmăriți raportul. La pct.1, comisia ne sugerează textul Senatului pentru art.unic pct.1, titlul ordonanței.

Dacă aveți obiecțiuni la textul Senatului. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.2 din raportul de mediere, comisia ne propune tot textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru?

Domnul deputat Leonăchescu. Poftiți!

   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În varianta Senatului este utilizat termenul "selecționați", se referă la oameni, specialiști, în raport cu textul Camerei Deputaților, care prevede cuvântul "selectați", români sau străini. De obicei, termenul "selecționare" se folosește în zoologie și în biologie, selecționarea raselor de animale etc.

Cred că este o opțiune puțin forțată. Poate că trebuie să adoptăm termenul Camerei Deputaților, pentru care eu optez.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, eu cred că e prea mult ca pentru acest cuvânt să mai producem și o procedură de divergență.

Stimați colegi, la pct.2, comisia ne-a sugerat textul Senatului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Unanimitate.

La pct.3, de asemenea, comisia ne propune textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni la pct.3, textul Senatului. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.4, cel cu privire la art.II, tot textul Senatului ni-l propune comisia de mediere. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Votând punctele raportului Comisiei de mediere, supun votului dumneavoastră final raportul în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Unanimitate.

 
Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind sistemul național de asistență socială.  

Pct.următor: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind sistemul național de asistență socială.

La pct.1, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.2, tot textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.3, tot textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.5, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.6, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.7, tot textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.8, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.9, text Senat. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.10, textul Senatului, urmăriți-l vă rog de la pag.7 până la pag.9. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.11 urmăriți-l la pag.9 și 10. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.12, text Senat. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.13. Text Senat. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.14. Urmăriți-l de la pag.12 până la pag.14. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.15, tot textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.16, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.17, text Senat. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.18, text Senat. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.19. Dacă aveți obiecțiuni la textul Senatului. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Parcurgând punctele raportului de mediere, urmează să supunem votului dumneavoastră final raportul în ansamblu, în condițiile art.74 alin.1 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Am terminat cu rapoartele de mediere.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru denunțarea Convenției internaționale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25 august 1924.  

Trecem la proiectul de Lege pentru denunțarea Convenției internaționale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25 august 1924.

Dau cuvântul inițiatorului. Domnul Cristian Niculescu, secretar de stat.

   

Domnul Cristian Niculescu (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Decretul Consiliului de Stat nr.343 din 1981, România a ratificat Convenția Națiunilor Unite privind transportul de mărfuri pe mare, adoptată la Hamburg la 31 martie 1978.

În conformitate cu prevederile art.30 alin.1 al Convenției, aceasta a intrat în vigoare la data de 1 noiembrie 1992, după ce la depozitari, și anume secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, au fost depuse 20 de instrumente de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare. Cu ocazia ratificării de către România a Convenției din 1978 a fost omisă denunțarea expresă a Convenției din 1924.

În ultimul timp, s-au înregistrat mai multe disfuncționalități cauzate de situația juridică neclară a aplicării pentru România a Convenției din 1924.

Date fiind aceste elemente, considerăm că se impune denunțarea expresă de către țara noastră a Convenției din 1924. Precizăm că România a devenit parte la Convenția din 1924 la data de 4 februarie 1938.

În scopul respectării prevederilor Convenției din 1978 a Națiunilor Unite privind transportul de mărfuri pe mare, a fost elaborat proiectul de Lege pentru denunțarea de către România a Convenției internaționale din 1924, pe care vă rugăm să-l aprobați.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Comisiei pentru politică externă. Comisia propune adoptarea în forma prezentată.

Dacă dorește cineva dintre dumneavoastră să participe la dezbateri. Nu dorește.

Trecem la dezbaterea textului proiectului de lege.

La titlu dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La textul art.unic dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Supun proiectul de lege votului dumneavoastră final. Este vorba de o lege cu caracter ordinar care se votează în condițiile art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri?

Unanimitate.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială.  

Următorul proiect, cel pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului român de dezvoltare socială.

Rog Comisia de muncă să ia loc și îl rog pe domnul ministru Gaspar să prezinte proiectul în numele Guvernului.

   

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Prin Legea 129 din 1998 a fost înființat pe o durată de patru ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin lege, Fondul Român de dezvoltare socială, organism de interes public, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică. Fondul are ca scop contribuția la reducerea sărăciei, prin finanțarea de proiecte pentru comunitățile sărace beneficiare și pentru grupurile dezavantajate, creșterea capacităților manageriale locale, susținerea descentralizării administrative, creșterea capacității de organizare la nivel local.

Finanțarea acestor proiecte se face pe baza ierarhizării în funcție de criteriile de selecție și în limita fondurilor disponibile.

Fondul reprezintă un program al Guvernului constituit cu susținere financiară a organizațiilor financiare internaționale și a altor donatori din țară și din străinătate, a bugetului de stat și a bugetelor locale.

Ținând seama că de la data când a fost adoptată Legea 129 s-a creat o anumită practică și a apărut necesitatea ca anumite prevederi ale acestei legi să poată fi îmbunătățite, Guvernul a emis Ordonanța 120/2000 prin care, în esență, se prevede regimul bunurilor care sunt achiziționate în scopul realizării proiectelor pentru acest fond.

Totodată, prin ordonanță, se prevede posibilitatea grupurilor din comunitățile rurale sărace de a face uz de personalitate juridică dobândită în condițiile Legii 129/1998.

Totodată, între timp, Guvernul a emis un proiect de lege de modificare a Legii 129 ținând seama de faptul că Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare a manifestat disponibilitatea de a acorda un nou împrumut pentru finanțarea proiectului privind Fondul de dezvoltare socială. Este vorba de un împrumut de 20 de milioane de dolari condiționat de faptul ca statutul fondului să fie prelungit pe o perioadă prevăzută prin lege.

Țin să subliniez că Comisia pentru muncă și protecție socială, care a fost sesizată în fond cu aceste două acte normative, aplicând regulile de tehnică legislativă, a conexat cele două proiecte de legi, a preluat în raportul comun la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței și prevederile din proiectul care a fost emis de Guvern ulterior, propunându-se ca să fie aprobat în primul rând proiectul de lege de aprobare a ordonanței și, pe cale de consecință, să fie respins ca rămas fără obiect proiectul de lege care a fost promovat ulterior.

Inițiatorul este de acord cu amendamentele care au fost propuse de către comisia sesizată în fond și, ca atare, vă rog să supuneți, domnule președinte, dezbaterii și adoptării plenului proiectul la care m-am referit.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Doamna președinte Smaranda Dobrescu, vă rog să prezentați raportul comisiei.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Nu avem procedură de urgență, domnule președinte?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, nu!

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, în ședința din 24 octombrie 2001, Comisia pentru muncă și protecție socială l-a examinat, propunând ca acesta să fie supus "spre dezbatere și adoptare cu următoarele amendamente". așa după cum și domnul ministru Gaspar a subliniat, în proiectul inițial am preluat toate prevederile proiectului de lege inițiat în octombrie 2001, drept care comisia vă supune spre aprobare prezentul raport "cu următoarele amendamente".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să participe la dezbateri generale. Nu.

Trecem atunci la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței. Vă rog să urmăriți în paralel proiectul legii, ordonanța și raportul Comisiei de muncă.

La titlul proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.unic, vă rog să urmăriți amendamentul 1 care adaugă textului inițial, sintagma "cu următoarele modificări".

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 1? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La titlul ordonanței comisia nu a avut obiecțiuni? Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat în unanimitate.

La art. I, preambul plus pct. 1, 2 și 3 dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nu aveți nici dumneavoastră. Votate în unanimitate.

După pct. 3 vă rog să sesizați, în amendamentul 2 din raport, comisia ne propune introducerea în lege, în primul rând, în legea de aprobare, a pct. 31, 32, 33 care, la rându-le, introduc după alin. 1 al art. 3 alte trei alineate. Vă rog să urmăriți cu atenție amendamentul 2. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 2? Nu aveți.

Votat în unanimitate și, în consecință, în legea de aprobare, după pct. 3 se introduce un punct nou, pct. 1, care vizează ca în cuprinsul ordonanței, după pct. 3 din ordonanță să se adauge textele pe care vi le-am enunțat.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 2? Nu aveți. Adoptat în unanimitate amendamentul 2 și, în consecință, în cuprinsul legii se va introduce pct. 2 care are conținutul din pagina 3 a raportului iar în cuprinsul ordonanței se vor introduce cele trei alineate noi.

La pct. 4 din ordonanță comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct. 5, de asemenea comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

După pct. 5 din ordonanță, vă rog să urmăriți amendamentul 3, privind introducerea în legea de aprobare a pct. 2, iar în cuprinsul ordonanței, după pct. 5 se introduc punctele 51, 52, 53, 54.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 3? Nu aveți.

Votat amendamentul în unanimitate și, în consecință, în legea de aprobare se introduce pct. 2, având conținutul din amendament, iar în cuprinsul ordonanței, după pct. 5 se introduc ccele patru puncte noi.

La pct. 6 și 7 din ordonanță, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

La art. II din ordonanță, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Urmăriți, în continuare, amendamentul 4 din raportul Comisiei de muncă, unde se propune ca în textul legii de aprobare să se introducă pct. 3, privind introducerea în cuprinsul ordonanței a unui articol nou, respectiv II1. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 4? Nu aveți.

Votat în unanimitate și, în consecință, în legea de aprobare, după pct. 2 pe care l-ați votat dumneavoastră se introduce pct. 3, privind introducerea în cuprinsul ordonanței a articolului nou II1, care va urma actualului art. II.

Parcurgând și legea și ordonanța, în paralel cu raportul, urmează să supunem Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 120/2000 votului dumneavoastră, amintindu-vă că este vorba de o lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Unanimitate.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială (adoptarea propunerii de respingere).  

Urmează Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare. Comisia pentru muncă, urmare celor pe care noi le-am decis la punctul anterior, ne propune respingerea acestui proiect.

Dau cuvântul doamnei președinte Smaranda Dobrescu pentru a-și susține raportul.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În urma examinării Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, în ședința din 24 octombrie comisia a hotărât să propună plenului respingerea acestuia, întrucât prevederile sale au fost preluate ca amendamente, în raportul de înlocuire asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea inițiatorilor. Domnul ministru Gaspar.

 
   

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Având în vedere că prevederile din proiectul de lege pe care Guvernul l-a supus spre aprobare, de modificare și completare a Legii nr. 129/1998, au fost preluate în integralitatea lor în proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței nr. 120/2000, suntem de acord cu propunerea făcută de către comisia sesizată în fond, ca acest proiect de lege să fie respins ca rămas fără obiect.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să intervină în dezbateri cu privire la această propunere? Nu.

Supunem atunci votului dumneavoastră propunerea de respingere a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1998.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat propunerea de respingere a proiectului de lege.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania.  

La punctul următor, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania. Suntem în procedură de urgență.

Comisia juridică, de disciplină și imunități rog să propună timpii de dezbatere.

   

Domnul Székely Ervin Zoltán:

Având în vedere că acest proiect de lege nu comportă probleme deosebite, propunem cinci minute pentru dezbateri și două minute pentru fiecare intervenție.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu acești timpi de dezbatere?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului.

La titlul proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La textul articolului unic dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct. 1 din articolul unic dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct. 2, 3 și 4 dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente, nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

La pct. 5 dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La anexă dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Parcurgând proiectul de lege, îl supunem votului dumneavoastră final, precizând că este vorba de o lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Unanimitate.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege asupra comerțului electronic.  

Următorul proiect, cel asupra comerțului electronic. Procedură de urgență. Comisia pentru tehnologia informației?

Domnule deputat Pamubuccian, vă rog să propuneți timpii de dezbatere.

   

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Legea privind comerțul electronic este a doua lege importantă pe care o votăm, legat de activitățile care se fac în spațiul virtual, activitățile cu caracter comercial. Vă propun ca timpi de dezbateri, pentru dezbateri generale cinci minute, iar pentru discutarea legii în ansamblul ei 25 minute.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Pentru fiecare intervenție vă rog să propuneți.

 
   

Domnul Varujan Pambuccian:

De asemenea, propun ca fiecare intervenție să nu depășească un minut.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această repartizare a timpilor de dezbateri? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Unanimitate.

Din partea inițiatorului dacă se dorește o scurtă prezentare în cadrul acestui timp? Vă rog.

 
   

Doamna Alexandra Hârțan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Numele meu este Alexandra Hârțan, sunt secretar de stat pentru integrare europeană și relații externe în cadrul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației. Suntem astăzi aici pentru a vă prezenta proiectul de Lege privind comerțul electronic care face parte din pachetul de legi care pregătește trecerea la societatea informațională, inițiat de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

Proiectul de Lege privind comerțul electronic este elaborat în strictă concordanță cu Directiva Comisiei Europene și a Consiliului nr. 31/2000. Acest proiect a fost avizat favorabil de serviciile de specialitate ale Comisiei Europene și se organizează în jurul a cinci principii de bază.

Primul dintre ele ar fi principiul excluderii oricărei autorizări prealabile pentru furnizorii de servicii ai Societății informaționale, principiul controlului în țara de origine a furnizorilor de servicii, principiul interzicerii comunicărilor comerciale pentru care destinatarul nu și-a dat în prealabil acordul. De asemenea, cuprinde un capitol consistent privind reglementarea răspunderii furnizorilor de servicii care acționează ca intermediari și un capitol privind contractele încheiate prin mijloace electronice. În partea de final veți găsi un regim sancționator sever privind faptele săvârșite în legătură cu emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică.

Având în vedere aceste considerente și dată fiind importanța extremă a acestui proiect de lege, îl supunem atenției dumneavoastră în vederea aprobării.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, doamna secretar de stat.

Trecem la dezbaterea proiectului. La titlul proiectului dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

La titlul Capitolului I dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art. 1, subtitlul definiției. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

Urmăriți, în continuare, vă rog, fiecare definiție. Preambulul a rămas nemodificat. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La definiția 1 vă rog să urmăriți amendamentul 4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți obiecțiuni la amendamentul 4.

Votat în unanimitate și, deci, definiția va avea alcătuirea rezultată din amendamentul 4.

Definiția de la pct. 2. Urmăriți, vă rog, amendamentul 5. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, definiția de la pct. 2 va fi reformulată.

Definiția 3. Urmăriți, vă rog, amendamentul 6.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul 6 și, deci, noua definiție pentru pct. 3.

Pentru pct. 4, urmăriți, vă rog, amendamentul 7 unde găsiți reformularea definiției.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 7? Nu aveți.

Votat în unanimitate și, în consecință, noua formulare a pct. 4.

Pentru pct. 5 este o definiție nouă, vă rog să-l urmăriți la amendamentul 8.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 8? Nu aveți.

Votat în unanimitate și, în consecință, denumirea de "domeniu" de la pct. 5 va avea cuprinsul de la acest amendament.

În continuare, vă rog să urmăriți pct. 5 din cuprinsul legii, care va deveni pct. 6, ca urmare a introducerii unei noi denumiri.

Urmăriți, vă rog, amendamentul 9 pentru definiția "comunicare comercială".

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat amendamentul 9 în unanimitate și, în consecință, cuprinsul pct. 6 "comunicare comercială".

La pct. 6 din proiect vă rog să urmăriți amendamentul 10. Comisia propune eliminarea acestuia.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, definiția 6 s-a eliminat.

Pentru definiția 7 urmăriți amendamentul 11. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 11? Nu aveți.

Votat în unanimitate și, în consecință, definiția 7 va avea alcătuirea rezultată.

Pentru definirea de la pct. 8 "instrument de monedă electronică" urmăriți amendamentul 12.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate și în consecință noua definire a pct. 8.

La amendamentul 13 vă rog să urmăriți o nouă definiție pe care o introduce comisia: "instrument de plată electronică".

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 13? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Pentru pct. 8, care va deveni prin renumerotare 10 urmăriți amendamentul 14.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 14? Nu aveți.

Votat în unanimitate și în consecință noua definiție de la pct. 10.

Pentru definiția de la 9 urmăriți, vă rog, amendamentul 15 care este renumerotat în 11 de către comisie.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 15? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art. 2 comisia nu a avut obiecțiuni pentru denumirea "scop și domeniu de aplicare". Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Pentru alin. 1 de la art. 2 urmăriți amendamentul 17. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Pentru art. 2, alin. 2 urmăriți amendamentul 18, potrivit căruia, la lit. a) și b) nu se fac modificări.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La lit. c) comisia propune, prin amendamentul 18 eliminarea acestuia. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Litera c) a fost eliminată.

Actuala literă d) va deveni c) și comisia nu propune modificarea.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La lit. e) comisia ne propune eliminarea, prin amendamentul de la pagina 5. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

S-a eliminat textul de la lit. e)

Pentru lit. d), e) și f), comisia nu propune amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La alin. 3 comisia nu propune nici o modificare. Dacă aveți dumneavoastră?

Votat în unanimitate.

Alineatul 4 al art. 2, vă rog să urmăriți amendamentul 20. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Articolul 3, subtitlul "Aplicarea legii române". Comisia nu introduce modificări aici.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La alin. 1 de la art. 3 vă rog să urmăriți prima parte a amendamentului 22. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate prima parte. Deci, alin. 1 care sună: "Prezenta lege se aplică furnizorilor de servicii stabiliți în România".

În continuare, comisia, prin același amendament propune introducerea alin. 2.

Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

La lit. a) și b) dacă aveți obiecțiuni în formularea pe care o prezintă comisia. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Capitolul II. Titlul? Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Titlul art. 4 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Nici comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Articolul 4 alin. 1, 2 și 3 dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

La art. 4 comisia adaugă un alin. 4 nou. Vă rog să-l urmăriți la amendamentul 28.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Admis amendamentul 28 și în consecință introducerea la art. 4 și a alin. 4.

La art. 5 dacă aveți la subtitlul articolului obiecțiuni? Nici comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

Pentru cuprinsul acestui articol vă rog să urmăriți amendamentul 30. În prima parte comisia adaugă, după cum vedeți, îngroșat, particula "de exemplu" în interiorul paginii.

Dacă aveți obiecțiuni la această completare? Nu.

Votat în unanimitate.

Literele a), b) și c) nu sunt propuse spre modificare.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La lit. d) urmăriți amendamentul de la pagina 8 pct. 30.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate amendamentul cu privire la modificarea lit. d).

Litera e) rămâne nemodificată. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni de făcut? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Litera f). Urmăriți, vă rog, amendamentul comisiei de la pagina 8.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate noul cuprins al lit. f).

Litera g). Urmăriți amendamentul comisiei de la pagina 8, amendamentul 30, finalul paginii. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Pentru lit. h) urmăriți amendamentul 30 de la pagina 9.

Dacă aveți obiecțiuni la noua alcătuire a lit. h)? Nu aveți. Votat în unanimitate.

După lit. h), comisia propune introducerea unei litere i) noi. Urmăriți pagina 9. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți.

Votat în unanimitate introducerea lit. i) cu acel conținut.

Litera i) actuală va deveni lit. j) și nu se propune modificarea ei. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, art. 5 va avea alcătuirea rezultată din votarea acestor amendamente.

Articolul 6. La titlul, comisia nu a umblat. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Articolul 6 alin. 1, comisia nu are obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votat în unanimitate.

Pentru alin. 2 urmăriți, vă rog, amendamentul 33 care se întinde de la pagina 9 până la pagina 10.

Vă rog să urmăriți aceste pagini. Comisia propune ca lit. a) să fie modificată. Vă rog să urmăriți. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Litera b) nemodificată. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Litera c), urmăriți modificările de la ultima parte a paginii 9.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Literele d) și e) rămân nemodificate. Dacă dumneavoastră nu aveți obiecțiuni, votat în formula prezentată în unanimitate.

În consecință, alin. 2 va avea alcătuirea rezultată din votul dumneavoastră.

Pentru art. 6 alin. 3 urmăriți amendamentul 34.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La alin. 4 nu se propun modificări de către comisie și, în consecință, dacă dumneavoastră nu aveți, votat și alin. 4 în totalitate și în final art. 6 în alcătuirea rezultată.

Capitolul III. Titlul. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

La art. 7, subtitlul, "Informarea destinatarilor", dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Alineatul 1, urmăriți prima parte a acestuia în reformularea de la amendamentul 38.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Alineatul 1 a fost în prima parte introductivă modificat, potrivit amendamentului votat de dumneavoastră.

Litera a), nemodificată de comisie. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Litera b), urmăriți primul amendament al comisiei de la pagina 11.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat amendamentul și, în consecință, noua alcătuire a literei b).

Pentru literele c), d), e) și f) comisia nu propune modificare.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, alin. 1 votat în formularea rezultată din adoptarea amendamentelor.

Alineatul 2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Alineatul 3. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 40? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul 40 și, în consecință, noua formulare a alin. 3 al art. 7.

Articolul 7 alin. 4. Comisia nu are propuneri. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Subtitlul art. 8 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art. 8, alin. 1 urmăriți amendamentul 43. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul 43 și noua alcătuire a alin. 1.

Pentru alin. 2 al art. 8 urmăriți, vă rog, amendamentul.... Nu, comisia nu ne propune nici o modificare nici la alin. 2, nici la 3, nici 4, nici 5, nici 6. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votate cele patru alineate în formula prezentată și, în consecință, art. 8 va avea alcătuirea rezultată doar din modificarea alin. 1.

Pentru art. 9 vă rog să observați amendamentul 49. Aici corect era să fie înainte de prezentare, stimată comisie, art. 81 și pe urmă ... Dar, vă rog să aveți în vedere că se vor face precizările exacte de către staful tehnic. Urmăriți, vă rog, amendamentul 49 cu privire la noul articol 9.

Dacă la titlu aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Cu privire la alin. 1 lit. a), b) și c) urmăriți, vă rog, amendamentul 50. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 50? Nu aveți. Votat art. 1 al art. 9 în unanimitate.

Pentru alin. 2 al acestui nou articol dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 51? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, art. 9 va avea alcătuirea rezultată din votarea celor două amendamente.

Titlul Capitolului IV. Urmăriți, vă rog, pct. 52. Comisia nu a avut observații, dacă nici dumneavoastră nu aveți, votat în unanimitate.

La pct. 53 urmăriți fostul art. 9 care este renumerotat 10. Dacă aveți obiecțiuni la pct. 54 cu privire la art. 9 fost, 10 renumerotat. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La alin. 2, aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

Fostul art. 10, renumerotat 11. Subtitlul rămâne nemodificat.

Dacă aveți dumneavoastră observații? Nu.

Votat în unanimitate.

La alin. 1, mai exact, la partea introductivă a art. 11, comisia introduce sintagma "nu răspunde". Urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 57.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat preambulul art. 11, potrivit amendamentului nr. 57.

În continuare, pentru lit. a), b), c), d), e), comisia nu propune nici o modificare.

Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

În consecință, art. 11 va avea alcătuirea rezultată din aceste voturi.

Pentru fostul art. 11, renumerotat 12, comisia, la subtitlu, nu propune nici o modificare.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Domnul secretar Leonăchescu dorește să intervină la art. 12, inclusiv la art. 11, pe care l-am votat, cu privire la paranteza care apare acolo.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În tehnica noastră legislativă, de regulă, nu acceptăm paranteze. Iată aici, la titlul art. 10, dar și la titlul art. 11 – pe 10 l-am votat – avem echivalentul românesc al termenului din paranteză.

Eu consider că nu mai sunt necesare cele două paranteze și propun eliminarea lor. Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte Pambuccian, vă rog să ne lămuriți cu privire la oportunitatea acestei paranteze.

 
   

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu este vorba de un echivalent românesc. Dacă exista un echivalent în limba română, vă dați seama că ar fi fost foarte simplu să îl preluăm așa cum este în lege. Și eu sunt adeptul utilizării limbii române ori de câte ori se poate face acest lucru.

Termenii aceștia sunt termeni de specialitate și am încercat să facem legea în așa fel încât ea să fie accesibilă și unui specialist, dar să-i dea o exprimare, cât de cât apropiată de termenul de specialitate, și unui jurist. Din acest motiv, am acceptat propunerea pe care a făcut-o ministerul.

Același lucru o să îl vedeți și în legea franceză și cred că francezii sunt mai "catolici" decât noi în domeniul acesta, al păstrării limbii. E vorba de termeni, pur și simplu tehnici, așa încetățeniți. Din Marea Britanie până în Japonia, toată lumea folosește acești termeni, indiferent de cultură sau de limbă.

Din acest motiv, am preferat să fie acești termeni aici și vă rog să-i lăsăm așa cum sunt. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul secretar Leonăchescu mai dorește o intervenție.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Am înțeles argumentația domnului președinte al comisiei de specialitate, dar dați-mi voie să nu subscriu în totalitate la această observație. Și aceasta, pentru că înseamnă că limbajul tehnic românesc și științific va fi condamnat pe viitor.

Creăm sau nu într-un sistem lingvistic, ce se definește într-un organism viu, termeni noi în acest domeniu sau ne propunem să nu-i mai creăm niciodată? Găsim echivalențe sau nu?

Eu sunt pentru această idee, să dăm șanse și limbajului tehnico-științific românesc să se dezvolte. Ba, mai mult, să-l ajutăm să se dezvolte. Altfel, nu mai avem nici o șansă în viitor, să apărăm într-o Europă mozaic lingivistic, limba română.

Și nu uitați că limbajul tehnico-științific este cel mai dinamic și tocmai aici ar trebui să intervenim cu forță. Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg,

Cred că erați mult mai convingător, dacă propuneați și un termen alternativ.

 
   

Domnul Varujan Pambuccian:

Așa se predau la facultate, ce să faci...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați ascultat și explicațiile domnului Pambuccian. Eu sunt dator să supun, totuși, la vot propunerea de tehnică legislativă pe care colegul nostru o face, respectiv, la art. 11, care va deveni 12: "Stocarea permanentă a informației", domnul coleg propune eliminarea parantezei.

Cine este pentru? 3 voturi pentru, insuficiente.

Încă o dată, vă întreb, dacă la preambulul de la art. 12 aveți vreo obiecție? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Lit. a) și b) de la alin. 1 al art. 12, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votate în unanimitate.

Pentru art. 12 alin. 2, dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Art. 12, fost 13, renumerotat. Urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 61, pentru a vedea noul subtitlu al acestuia.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr. 61? Nu.

Votat în unanimitate.

Pentru art. 13 alin. 1, urmăriți amendamentul nr. 62.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr. 62? Nu aveți.

Votat în unanimitate și, în consecință, noua formulare a art. 131.

Pentru alin. 2 al art. 13 există o reformulare, urmăriți amendamentul nr. 63.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Deci, noua alcătuire a art. 13 alin. 2.

După art. 13 alin. 2, comisia ne propune, prin amendamentul nr. 64, un alineat nou – 3.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr. 64? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul nr. 64 și, în consecință, art. 13 alin. 3.

După art. 133, comisia ne propune încă un alineat – 4.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr. 65, prin care este propus acest alineat? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La alin. 5, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 66. Deci, alin. 5 nou, propus de către comisie.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul nr. 66 și, deci, alin. 5 al art. 13.

După alin. 5, comisia ne mai propune încă un alineat – 6, prin amendamentul nr. 67.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr. 67? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, art. 13 va avea alcătuirea rezultată din votarea acestor amendamente.

Pentru titlul Cap. V, comisia nu ne propune alternative.

Dacă aveți dumneavostră obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Pentru subtitlul sau titlul art. 13, care va deveni 14, comisia nu ne propune un alt text.

Dacă aveți dumneavostră obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Pentru preambulul art. 14, comisia nu are obiecțiuni.

Dacă nici dumneavoastră nu aveți, votat în unanimitate.

La lit. a), urmăriți amendamentul comisiei de la pag. 17 pct. 70.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul comisiei și, deci, noua alcătuire a lit. a).

Lit. b), c) și d). Comisia nu propune modificări.

Dacă aveți dumneavostră obiecțiuni? Nu.

Votate în unanimitate.

În consecință, art. 14 va avea alcătuirea rezultată din votul dumneavoastră.

Art. 15, nemodificat de comisie.

Dacă aveți dumneavostră obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Preambulul alin. 1. Comisia nu ne propune, nici pentru preambul, nici pentru lit. a), modificări.

Dacă aveți dumneavostră obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Pentru lit. b), urmăriți, vă rog, amendamentul comisiei de la pag. 18, amendamentul nr. 72.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votată în unanimitate noua alcătuire a lit. b).

Pentru lit. c) și d), comisia nu ne propune modificări.

Dacă aveți dumneavostră obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Pentru lit. e), urmăriți ultima parte a amendamentului nr. 72.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votată în unanimitate. În consecință, lit. e) va fi modificată, art. 15 urmând a avea alcătuirea rezultată din votul dumneavoastră.

Art. 16, nemodificat de comisie.

Dacă aveți dumneavostră obiecțiuni la titlu? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Alin. 1. Vă rog să urmăriți amendamentul nr. 75, comisia propune eliminarea.

Aveți de dat vreo explicație? Poftiți, domnule președinte Pambuccian.

 
   

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

Vreau să vă propun un alt text, pe care l-am convenit între timp cu ministerul. Sigur, am putea face modificarea aceasta și la Senat, dar, dacă se poate, am fi foarte bucuroși să o facem acum.

Textul sună în felul următor: "Constatarea contravenției prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. a) și aplicarea sancțiunii corespunzătoare se fac, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu, de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității care monitorizează și controlează, sub aspectul legalității, prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidența dispozițiilor legale care reglementează protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date".

Este un amendament pe care l-am convenit împreună cu ministerul și pe care îl putem gândi ca o aplicare firească a protecției datelor cu caracter personal, care a trecut de Cameră, în contextul acesta, al comerțului electronic.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Ințiatorul susțineți acest text?

Stimați colegi, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 75. Comisia revine la propunerea de eliminare și ne-a propus reformularea alin. 1, așa cum ați auzit că a prezentat domnul președinte Pambuccian.

Cine este de acord cu reformularea alin. 1 potrivit amendamentului propus în prezent? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pentru alin. 2? Poftiți, domnule Pambuccian.

 
   

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

De asemenea, aici, la alin. 2, tot printr-o consultare cu ministerul, propunem ca pct. 2 să aibă următorul conținut: "Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 15 alin. 1 lit. b), c), d) și e) se fac de către reprezentanții împuterniciți ai autorităților cu atribuții de supraveghere și control, abilitate potrivit legii, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu". Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul, de acord?

Urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 76, de fapt, pct. 76. Ați reținut, comisia și-a reformulat amendamentul ințial, vă rog să vă exprimați prin vot punctul de vedere cu privire la noul amendament.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Actualul alin. 3? Poftiți.

 
   

Domnul Varujan Pambuccian:

Ultima modificare pe care v-o propune comisia, domnule președinte, este legată de o recorelare în sistemul legislativ românesc. Vă propunem ca acest pct. 3 să capete următoarea formulare: ...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Alin. 3!

 
   

Domnul Varujan Pambuccian:

Alin. 3: "Contravențiilor prevăzute la art. 15 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor". Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Aș vrea să vă întreb dacă referirea la art. 15, în condițiile în care s-au operat acele renumerotări, nu este greșită. Bun.

Inițiatorul, cu privire la alin. 3, sunteți de acord? Da.

Supun votului dumneavoastră noua formulare a alin. 3, așa cum v-a fost prezentată de către domnul președinte Pambuccian.

Cine este pentru?

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. VI.

Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

La art. 16, renumerotat 17, dacă aveți obiecțiuni, la titlu? Nu.

Votat în unanimitate.

Alin. 1, 2 și 3 ale art. 17, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut observații. Nu aveți.

Votate în unanimitate.

La alin. 3, însă, vă rog să observați lit. b). Comisia a reformulat-o ușor, urmăriți pag. 20.

Dacă aveți obiecțiuni la reformularea lit. b) de către comisie? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, art. 17 va avea alcătuirea rezultată din modificarea lit. b).

Alin. 4. Dacă aveți obiecțiuni Nu. Nici comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Art. 17, care va deveni 18.

La titlu, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

Textul art. 17.

Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

Art. 18, renumerotat 19.

La titlu, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La cuprinsul art. 19, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

Fostul art. 19, renumerotat 20.

Dacă aveți obiecțiuni? Inclusiv cuprinsul întreg al acestuia, până la alin. 4? Nu aveți.

Votate în unanimitate cele trei alineate.

La alin. 4, urmăriți, vă rog, modificarea lit. b), pe care o găsiți la pag. 22.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Alin. 4, votat potrivit amendamentului nr. 92, respectiv, cu modificarea lit. b).

Art. 20, renumerotat, alin. 5.

Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

Titlul art. 21, renumerotat.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Alin. 1, 2 și 3, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votate în unanimitate.

Art. 22, nou introdus. Urmăriți, vă rog, amendamentele nr. 98, 99, 100 și 101, care, practic, cuprind cele 3 alineate ale noului art. 22.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate cele 4 amendamente și, deci, art. 22 în întregime.

Art. 23 – "Constatarea și judecarea infracțiunilor", nou introdus. Urmăriți, vă rog, amendamentele nr. 102, 103, 104 și 105, respectiv, cele 3 alineate ale noului articol.

Dacă aveți obiecțiuni la aceste amendamente? Nu aveți.

Votate în unanimitate și, în consecință, noul art. 23 în întregime.

Titlul Cap. VII.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art. 21 vechi, care va deveni, prin renumerotare, art. 24.

La titlu, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La cuprinsul acestuia, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

După art. 22 vechi, care va deveni acum art. 25..., titlul rămâne nemodificat, în concepția comisiei.

Dacă aveți dumneavostră obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Alin. 1. Vă rog să urmăriți amendamentul nr. 110.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr. 110? Nu aveți.

Votat în unanimitate noul cuprins al alin. 1.

Pentru alin. 2, urmăriți amendamentul nr. 111.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Deci, art. 25 va avea alcătuirea rezultată din votul dumneavoastră la ultimul amendament.

Parcurgând raportul acestui proiect de lege foarte important, nu pentru că l-a prezentat domnul președinte Pambuccian, ci pentru că așa este, urmează să constatăm că suntem în faza de a vota legea în ansamblu. Este vorba de o lege care se votează în condițiile art. 74 alin. 1 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Varujan Pambuccian:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. (Strânge mâinile celor aflați în prezidiu.)

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea art.30 din Legea Apărării Naționale a României nr.45/1994.  

Domnul Valer Dorneanu:

Proiectul de Lege pentru modificarea art. 30 din Legea apărării naționale a României, nr.45/1994. Suntem în procedură de urgență.

Comisia de apărare este? Poftiți, domnule deputat. Vă rog să propuneți timpii de dezbatere, aflându-ne în procedură de urgență.

   

Domnul Virgil Popescu:

Domnule președinte,

Având în vedere întinderea proiectului de lege, vă propunem pentru dezbatere 3 minute, cu 1 minut luări de cuvânt individuale.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu această repartizare? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

La titlu, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavostră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La cuprinsul articolului unic, comisia ne propune, prin amendamentul nr. 1, o reformulare. Vă rog să urmăriți amendamentul din raport.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul comisiei? Nu aveți.

Votat în unanimitate în consecință, articolul unic va avea cuprinsul rezultat din votul amendamentului.

Fiind vorba de un singur articol, este o lege care urmează să fie votată în condițiile art. 74 alin. 1 din Constituție.

Supun votului dumneavoastră această lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România.  

Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice este prezentă? Da.

Rog inițiatorul să prezinte acest proiect. Cine este, din partea Ministerului Agriculturii?

Reprezentantul Ministerului Agriculturii e rugat să poftească în sală!

Aveți cuvântul, domnul ministru!

   

Domnul Gheorghe Predilă:

Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare a devenit indispensabil în noua formă de organizare și funcționare a agriculturii, deoarece, indiferent de forma de proprietate și de exploatare, orice întreprinzător care produce, vinde și cumpără, aceste ramuri au trăsături specifice în producerea și prelucrarea produselor, în comercializare, de aceea se impune crearea unui cadru legal, încât șansele și posibilitățile participanților la piață să fie previzibile și să se respecte în funcționare principiile economiei de piață.

Producătorul agricol, în activitatea sa, a fost și rămâne obligat, din ce în ce mai mult, să vândă, fără a cunoaște dinainte ce va comercializa, nici sub aspect cantitativ, nici calitativ, datorită caracterului aleator al producției agricole.

După distrugerea structurilor planificate de comercializare, ca urmare a introducerii noului sistem al economiei de piață, producătorul agricol nu mai cunoaște anticipat prețurile de valorificare la care își poate vinde produsele, deoarece nu mai este, în realitate, în relație directă cu consumatorul, interpunându-se acum angrosiștii, distribuitorii, creându-se astfel un paravan între el și consumator.

Producătorul agricol este la limită și nu mai poate produce pentru a vinde și, în momentul de față, mai mult vinde pentru a cumpăra sau pentru a rambursa creditele bancare contractate, deci, el vinde mai mult sau mai puțin bine ce a produs.

Înainte de toate, producătorul agricol trebuie să cunoască în orice situație că piața este judecătorul și arbitrul producției, care va da valoare muncii depuse și conduce la recuperarea cheltuielilor materiale ocazionate cu realizarea acesteia.

În condițiile pieței libere, bazată exclusiv pe cerere și ofertă, fiecare producător este direct interesat să cunoască temeinic destinația produselor sale și exigențele inevitabile ale pieței, atât cea internă, cât și cea externă.

Această lege, în același timp, permite ca organizațiile profesionale să fie prezente nu numai în piață, dar și la luarea actelor de decizie în cadrul consiliului pieței.

O altă cauză cu influență majoră este și gradul redus de participare a producătorilor agricoli, care încă nu sunt organizați în structuri de reprezentare puternice și, din această cauză, cei care cumpără marfa fac și politica prețurilor.

În țările din Comunitatea Economică Europeană, piața produselor agricole și alimentare este organizată, acționează în cadru legal și se reglementează prin instrumente pe care și legea noastră le preia și le-a adaptat la condițiile concrete, în așa fel încât și la noi să se asigure cotații, să se facă tranzacții, să funcționeze piețe, burse, angrouri, în așa fel încât producătorii agricoli să nu mai fie obligați să suporte toate influențele prețurilor incorect calculate și, mai ales, a bursei "negre" care funcționează în piețele noastre.

De aceea, propun plenului Camerei Deputaților să accepte dezbaterea sub forma care este prezentată în raportul de la comisie.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei, poftiți.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimate și stimați colegi,

În ședința din 10 octombrie 2001, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a examinat Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România și propune ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, cu amendamentele care au fost formulate în cadrul comisiei.

La întocmirea raportului comisiei s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, punctul de vedere al Guvernului și avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Menționăm că proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Cine dorește să participe la dezbateri generale cu privire la acest proiect?

Trecem, atunci, la dezbaterea proiectului pe texte.

La titlul proiectului, comisia nu a avut de făcut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votat în unanimitate.

La art.1 alin.1, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.1.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.1. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.1 alin.2, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.2 din raport.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.2, pag.2, 3, 4 și 5. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Deci art.1 va avea alcătuirea rezultată din votarea celor două amendamente.

La art.2, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.3, pag.5.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.3. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Pentru art.3, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu. Votat în unanimitate.

La titlul cap.II dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.4, urmăriți amendamentul de la pct.4, pag.6. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți obiecțiuni. Amendamentul de la pct.4, în consecință art.4, a fost votat în formula rezultată.

La art.5 alin.1, 2 și 3, comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu. Votate în unanimitate.

La art.5 alin.4, urmăriți amendamentul de la pct.5, pag.7. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.5. Nu aveți. Votat în unanimitate. În consecință, alin.4 al art.5 va avea alcătuirea rezultată.

La alin.5, 6, 7 și 8 dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votate în unanimitate.

În consecință, art.5 va avea alcătuirea rezultată din modificarea alin.4.

Pentru art.6, la alin.1, 2, 3 și 4 nu s-au formulat amendamente de către comisii. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.6 alin.5, dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.6 al comisiei. Nu aveți. A fost votat amendamentul de la pct.6 și, în consecință, alin.5 al art.6 va fi amendat în felul în care ați votat dumneavoastră.

La art.7 dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La titlul cap.III dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.8 alin.1, urmăriți amendamentul de la pct.7, pag.8. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.8 alin.2, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.8, pag.8. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, art.8 va avea alcătuirea rezultată din votarea celor două amendamente – de la pct.7 și 8.

La art.9, urmăriți amendamentul de la pct.9, pag.9. Dacă aveți obiecțiuni pentru alin.1. Nu aveți. Art.9 alin.1 va avea alcătuirea rezultată din votul amendamentului de la pct.9.

Pentru alin.2, comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votat în unanimitate.

Pentru art.9 alin.3, urmăriți amendamentul de la pct.10, pag.9. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.10. Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, art.9 va avea alcătuirea rezultată din modificările alin.1 și 3, astfel cum le-ați votat dumneavoastră.

Pentru art.10, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.11, pag.10. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.11. Nu aveți. Votat în unanimitate. În consecință, art.10 va avea alcătuirea rezultată din amendament.

La art.11, comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

Art.12, 13. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votate în unanimitate.

La art.14, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.12, pag.10. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. A fost votat în unanimitate amendamentul de la pct.12 și, în consecință, noua alcătuire a art.14.

La art.15, comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votat în unanimitate.

La art.16, 17 comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votate în unanimitate.

La art.18, 19 și 20, comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votate în unanimitate.

La art.21 și 22, comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votate în unanimitate.

La art.23, comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

Titlul cap.IV Dispoziții finale.

Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.24, comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

La art.25, ultimul, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.13, pag.11. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți obiecțiuni la acest amendament. În consecință, art.25 a fost votat în formularea rezultată din amendamentul de la pct.13.

Am parcurs toate textele acestui proiect - cele 25 de articole ale acestei legi ordinare, pe care o supun votului dumneavoastră final, în condițiile art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

În unanimitatea celor prezenți a fost votat proiectul de lege.

Stimați colegi,

Urmează Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.l9/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, lege organică, cu păreri destul de controversate.

Având în vedere că nu putem parcurge în seara aceasta acest proiect, pentru a nu-l întrerupe, v-aș sugera să suspendăm prima parte a ședinței de astăzi. Dacă sunteți de acord să nu mai dezbatem și acest proiect de lege. De acord.

 
Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

Trecem, atunci, la partea a doua, destinată întrebărilor și interpelărilor.

Rog staful tenhic să-l anunțe pe domnul Boc.

Domnul Damian Brudașca este? Îl rog pe domnul secretar de stat Gheorghe Predilă și pe domnul Costache Ivanov să transmită răspunsurile în scris. Nu este domnul deputat prezent și, în consecință, nu prezentați în ședință publică răspunsurile.

Având în vedere că am decalat puțin programul, eu fac publice numele deputaților care s-au înscris și le adresez rugămintea, prin grupurile parlamentare, să-i invite în sală. Este vorba de următorii deputați: Dinu Gheorghe, Muscă Monica, Moraru Constantin, Boc Emil, Magheru Paul, Baban Ștefan, Ștefănescu Codrin, Buzea Cristian, Mărăcineanu Adrian, Palade Doru, Ifrim Mircea, Mardari Ludovic, Lepșa Sorin.

Rog staful tehnic să sune la grupurile parlamentare ale colegilor care nu sunt prezenți, pentru a-i invita în sală.

Vă amintesc, potrivit Regulamentului, că se prezintă doar conținutul pe scurt al interpelării. Nu se dezvoltă interpelarea.

Domnul Dinu Gheorghe este prezent? Poftiți.

   

Domnul Gheorghe Dinu:

Obiectul interpelării este legat de faptul că o serie de pensionari care au ieșit la pensie în anul 1998 și cărora li s-au aplicat prevederile H.G. nr.565 din 1996 și H.G. nr.848 din 23 iulie 1996, prin care nivelul pensiei de bază era blocat la o anumită valoare, indiferent de baza de calcul obținută, sunt nemulțumiți, căci nu sunt cuprinși în sistemul de recorelare, considerându-se din categoria "favorizaților" anului 1998.

Solicit deci domnului Marian Sârbu, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, să reia această problemă, pentru că, într-adevăr, acești oameni sunt discriminați în raport cu ceilalți pensionari.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Moraru Constantin.

 
   

Domnul Constantin Florentin Moraru:

Interpelarea este adresată doamnei Daniela Bartoș, ministrul Sănătății și Familiei, și are ca obiect un memoriu primit din partea unei familii din Pitești care, în luna iunie, a suferit cea mai groaznică lovitură pe care o puteau primi niște părinți: și-au pierdut fata în vârstă de 29 de ani la Spitalul clinic de urologie Târgu Mureș.

Așa cum presa argeșeană a comentat această tragedie, și eu mi-am pus întrebarea: Cine sunt cei vinovați? De ce nu este tras la răspundere cel vinovat pentru acest deces? Cum procedează Colegiul medicilor în astfel de cazuri și când va fi informată familia despre măsurile luate împotriva celor vinovați?

Am anexat memoriul adresat de părinți, pentru o informare cât mai corectă asupra acestui caz.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna deputat Mona Muscă.

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este vorba despre trei interpelări pe același subiect, și anume pe libertatea de exprimare, libertatea presei, respectiv situația ROMPRES-ului și a Hotărârii de Guvern nr.886 din 2001, care transformă ROMPRES-ul într-o instituție care nu mai este ordonator principal de credite, cum era până acum, ci este ordonator secundar de credite, subordonată administrativ și financiar Ministerului Informațiilor Publice și deci și politic, având în vedere că ministrul Informațiilor Publice este un om politic.

Drept urmare, interpelările respective cer explicații și un punct de vedere domnului prim-ministru Adrian Năstase, care semnează această hotărâre de Guvern, domnului ministru Dâncu, care contrasemnează această hotărâre de Guvern și domnului ministru al Afacerilor Externe Mircea Geoană, având în vedere eforturile pe care le face România pentru integrarea în Uniunea Europeană.

Această hotărâre de Guvern transformă Agenția de presă ROMPRES într-un, nici nu știu cum să-i spun, departament subordonat Ministerului Informațiilor Publice. Directorul Agenției de presă ROMPRES este secretar de stat în Ministerul Informațiilor publice, prin această hotărâre de Guvern, iar jurnaliștii devin funcționari publici care depun jurământ, așa cum face orice funcționar public, pentru punerea în aplicare a supunerii față de cel care îi este ierarhic superior.

Drept urmare, cele trei interpelări au, în finele lor, întrebări diferite pentru fiecare din cei trei miniștri în parte.

Pot să prezint și întrebările tot acum, pentru că am și două întrebări?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Da, ca să nu mai reveniți. Dar v-aș ruga să fiți mai succintă, pentru a da posibilitatea tuturor colegilor.

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

Da, foarte succint.

Sunt două întrebări: una adresată pe aceeași temă ministrului Integrării Europene, în care solicit poziția acestui minister, având în vedere că sunt încălcate mai multe recomandări ale Uniunii Europene și legislație europeană, cum ar fi Recomandarea nr.10/1996, Recomandarea nr.13/1994 și Recomandarea nr.1/1999, și vreau punctul de vedere al doamnei ministru Hildegard Puwak și al Ministerului Integrării Europene.

A doua întrebare este adresată domnului ministru al Tineretului și Sportului Georgiu Gingăraș, întrebare care vizează situația handbalistelor care nu sunt integrate. Deși handbalul feminin și masculin, în România, a fost un sport olimpic, totuși nu intră în prevederile Legii nr.69/2000, și îl rog pe ministrul Gingăraș și ministerul respectiv, al Tineretului și al Sportului, să găsească o soluție pentru a rezolva problema unor campioni mari pe care îi cunoaștem cu toții și pe care îi apreciem, având în vedere că este vorba și de persoane puține și persoane cu merite deosebite.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă mulțumesc, stimați colegi.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Are cuvântul domnul Paul Magheru.

 
   

Domnul Paul Magheru:

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

Am o întrebare și o interpelare, ambele adresate doamnei Rodica Stănoiu, ministrul Justiției.

Întrebarea noastră pornește de la un memoriu adresat domnului procuror general al României Tănase Joița și de la o sesizare către Comisia de abuzuri și petiții din Camera Deputaților făcută de numitul Pop Teodor, domiciliat în Oradea. Care este stadiul soluționării reînceperii urmăririi penale în dosarul nr.638/1998 depus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, care tergiversează de trei ani, prin tot felul de tertipuri procedurale, începerea urmării penale, scoaterea de sub urmărire penală, reluarea urmăririi penale, în funcție de interese conjuncturale – relații, pile, trafic de influență, în defavoarea evidentă a reclamantului?

Pentru facilitarea răspunsului, anexăm la întrebarea noastră memoriul către procurorul general al României și sesizarea către Comisia de abuzuri și petiții a Camerei Deputaților.

Toate materialele le-am depus la Comisia de pregătirea ședinței.

În ceea ce privește interpelarea, aceasta se adresează aceleiași doamne ministru al Justiției. Obiectul interpelării: soluționarea unor litigii legate de aplicarea defectuoasă a Legii fondului funciar.

Interpretarea cu subiectivism de către comisiile organizate la nivel teritorial a prevederilor Legii nr.18/1991, republicată în urma modificării prin Legea nr.169/1997 și a actelor normative de aplicare a acesteia, a condus adesea la situații nefirești, îndepărtate sau chiar opuse literei și spiritului acestei reglementări.

Au trecut aproape zece ani de la adjudecarea unor bunuri funciare și imobiliare, dar proprietarii de drept ai acestora, deși dreptul de proprietate le este consfințit prin înscrierea în cartea funciară, nu se pot bucura de ele, întrucât, prin artificii administrative variate, apreciate nu o dată ca fiind sub incidența legislației penale, au fost împiedicați să-și exercite prerogativele ce decurg din dreptul lor de proprietate.

Am prezentat în interpelarea mea un singur exemplu. Am depus pentru aceasta la Comisia de pregătire a plenului de astăzi toate materialele doveditoare. Nu voi da acum citire numărului și datei de depunere a tuturor dosarelor prin care spuneam că se tergiversează de foarte mult timp această solicitare.

În sensul celor menționate și depuse, alături de această interpelare, vă solicităm, domnule ministru, să interveniți pe lângă instanțele competente pentru a soluționa cu obiectivitate, cât mai curând posibil, litigiile născute din situația sus-menționată. Vă rugăm să formulați în scris poziția dumneavoastră față de obiectul prezentei interpelări. Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Baban Ștefan.

Deși îmi veți reproșa că mă repet, exemplul colegului nostru Paul Magheru mă determină să o fac: vă rog să prezentați obiectul interpelării, și nu întreaga interpelare.

 
   

Domnul Ștefan Baban:

Eu niciodată nu am făcut acest lucru.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Tocmai am avut exemplul colegului dumneavoastră și de aceea v-am rugat.

 
   

Domnul Ștefan Baban:

Este vorba de două interpelări: una este adresată domnului ministru Marian Sârbu, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Se referă la IMM-urile create cu dobândă preferențială de 17% prin împrumut de la stat, și voi citi ultima frază.

Având în vedere că în ultima perioadă, atât MMS-ul, cât și ANOFM-ul se laudă cu reducerea numărului de șomeri și crearea de noi locuri de muncă, solicit punctul de vedere al acestor instituții față de situația reală creată din creditarea IMM-urilor, precum și argumente privind statisticile și raportările recente referitoare la reducerea șomajului în România.

A doua interpelare se adresează Ministerului Educației și Cercetării și se referă la cheltuirea banilor în universitățile de stat către facultăți care nu-și mai au locul în economia națională.

Vă mulțumesc, și depun cele două interpelări la domnul Popescu.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Ștefănescu Codrin.

 
   

Domnul Codrin Ștefănescu:

Domnule președinte,

Întrebarea mea este adresată domnului Ioan Mircea Pașcu, ministrul Apărării Naționale, și se referă la o problemă legată de sindicatul apărării de la S.C. Cugir SA.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Buzea Cristian Valeriu.

 
   

Domnul Cristian Valeriu Buzea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului ministru al Industriei și Resurselor, domnul Dan Ioan Popescu, și se referă la scoaterea în afara sistemului energetic și în afara întreprinderii TERMOELECTRICA a Centralei electrice de termoficare Giurgiu.

Am solicitat în interpelare o reanaliză a acestei situații, pentru a se găsi o soluție mai bună pentru asigurarea cu căldură a locuitorilor orașului Giurgiu.

Am două întrebări adresate domnului ministru: care va fi rezultatul acestei analize și care sunt măsurile urgente care se au în vedere pentru asigurarea cu combustibil a CET Giurgiu?

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Adrian Mărăcineanu.

 
   

Domnul Adrian Mărăcineanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației și Cercetării.

Liga județeană a sindicatelor libere din învățământ Prahova a întreprins în ultima perioadă o serie de demersuri prin care a atras atenția factorilor de decizie că sunt încălcate cu bună-știință o serie de legi care reglementează statutul socio-profesional al personalului din învățământ.

Biroul executiv al ligii, la propunerea membrilor de sindicat, a organizat un referendum prin care se solicită Ministerului Educației și Cercetării și Guvernului României respectarea Legii nr.54, Legii nr.128 și Hotărârii de Guvern nr.2281 din 1993. Respectarea acestora printr-un buget real pentru învățământ ar însemna ca anul 2002 să fie într-adevăr prioritate națională.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Dumitru Palade.

 
   

Domnul Doru Dumitru Palade:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea se adresează domnului ministru Octav Cozmâncă, ministrul Administrației Publice, și este legată de refuzul, este adevărat că nu al ministerului dânsului, Ministerului Dezvoltării și Prognozei de a acorda sau de a lua, sau a primi dosarele care cer acordarea statutului de zonă defavorizată municipiului Dorohoi și orașelor Săveni și Darabani, deci tocmai acolo unde este senator domnul ministru Cozmâncă.

Presa a scris despre acest lucru, solicit răspunsul în scris, să vedem de ce au fost refuzate aceste dosare.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Mircea Ifrim.

 
   

Domnul Mircea Ifrim:

Interpelarea mea este adresată domnului Miron Mitrea, ministrul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Se referă la problematica complexă a suspendării din funcțiune, pentru curse interne, a Aeroportului Băneasa, la fondurile investite pentru a deveni internațional se referă la privatizarea "Grivco", și la această problematică, în general.

Solicit, pentru început, răspuns scris, strict din partea, conform Regulamentului Camerei, domnului ministru Miron Mitrea.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Ludovic Mardari.

 
   

Domnul Ludovic Mardari:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului prim-ministru și se referă la sprijinul financiar insuficient acordat în județul Timiș pentru plasamentul familial de copii proveniți din orfelinate.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Sorin Lepșa a depus interpelarea.

Cu aceasta, epuizând și punctul 2 de pe ordinea de zi de astăzi, declar ședința închisă, urându-vă o seară bună.

Ședința s-a încheiat la ora 18,35.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 10 december 2019, 12:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro