You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 05-11-2001

Sittings of the Chamber of Deputies of November 5, 2001

4. Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................
 

Trecem, în continuare, la constituirea unor comisii de mediere.

 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor; Prima comisie este cea cu privire la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor. Sunt propuși colegii: Bercăroiu Victor, Bleotu Vasile, Grigoraș Neculai de la P.S.D.; Baban Ștefan și Creț Nicoară, P.R.M.; Boagiu Anca Daniela, P.D., și Popa Cornel, P.N.L.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Abțineri? Unanimitate.

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

Comisia de mediere pentru soluționarea textelor divergente la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare: Olteanu Ionel, Bădoiu Cornel, Cristea Marin, P.S.D; Buzea Cristian-Valeriu, Moiș Văsălie, P.R.M.; Boc Emil, P.D.; Varga Attila, U.D.M.R.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2001 privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligației de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea de membru al Organizației interguvernamentale pentru transporturile internaționale feroviare (OTIF), constituită în conformitate cu prevederile Convenției cu privire la transporturile internaționale feroviare (COTIF);

Comisia de mediere pentru soluționarea textelor divergente la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2001 privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligației de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea de membru al Organizației interguvernamentale pentru transporturile internaționale feroviare (OTIF), constituită în conformitate cu prevederile Convenției cu privire la transporturile internaționale feroviare (COTIF). Sunt propuși: Bivolaru Ioan, Vasile Aurelia, Rădoi Ion, P.S.D.; Buzea Cristian și Palade Doru Dumitru, P.R.M.; Anton Marin, P.N.L.; Manolescu Oana, minorități.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenției privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980, (Protocol 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999;

Comisia de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenției privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980, (Protocol 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999. Sunt propuși domnii: Ioan Bivolaru, Vasile Aurelia, Chiriță Dumitru, Rădoi Ion, P.S.D.; Miclea Ioan, Albu Gheorghe și Erdei Dolóczki István, U.D.M.R.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind reînființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor;

Comisia de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind reînființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor. Sunt propuși colegii noștri: Bivolaru Ioan, Vasile Aurelia, Rădoi Ion, P.S.D.; Buzea Cristian și Palade Doru Dumitru, P.R.M.; Berceanu Radu Mircea, P.D.; Anton Marin, P.N.L.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

proiectul de Lege privind zootehnia;

Comisia de mediere la proiectul de Lege privind zootehnia. Bozgă Ion, Mihalachi Vasile, Stan Ioan, P.S.D.; Bâldea Ioan, Predică Vasile, P.R.M.; Kovacs zoltan, U.D.M.R.; Babiaș Iohan Peter, minorități.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2001 pentru ratificarea Convenției nr.163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 8 octombrie 1987;

Comisia de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2001 pentru ratificarea Convenției nr.163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 8 octombrie 1987. Sunt propuși colegii noștri: Bivolaru Ioan, Vasile Aurelia, Daraban Aurel, P.S.D.; Dragomir Dumitru, P.R.M.; Albu Gheorghe, P.D.; Anton Marin, P.N.L.; Robert Raduly, U.D.M.R.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare a soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale ale căror stat de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 31 decembrie 2003, ca urmare a procesului de reorganizare a armatei României.

Comisia de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare a soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale ale căror stat de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 31 decembnrie 2003, ca urmare a procesului de reorganizare a armatei României. Sunt propuși colegii: Buzatu Dumitru, Iliescu Valentin, Motoc Marian-Adrian, P.S.D.; Mânzână Ion, Crișan Emil, P.R.M.; Babiuc Victor, P.N.L.; Sali Negiat, minorități.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

 

Ați verificat? Mi se confirmă corectitudinea depunerii moțiunii. Există numărul regulamentar prevăzut în Regulament, de 50 deputați, respectiv 72 în cazul de față.

O să anunț în cursul zilei de mâine data dezbaterii.

 
 

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Să comunicați Guvernului și Comisiei pentru politică externă.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Bineînțeles! Asta este atributul președintelui de a comunica Guvernului, de a cere avizul Comisiei de politică externă și punctul de vedere al ministrului.