Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-10-2019
08-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 08-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2001

2. Supunerea la votul final:

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................
 

Trecem la votarea legilor înscrise pe ordinea de zi de astăzi.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptat).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, lege ce urmează a fi aprobată în condițiile art. 74 alin.1 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri, dasă sunt?

243 de voturi pentru, două împotrivă și o abținere.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Comisia a propus respingerea ordonanței, ca urmare a votului exprimat la celălalt proiect.

Cine este pentru propunerea de respingere a ordonanței? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (adoptat).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, lege ce urmează a fi adoptată în condițiile art. 74 alin.1 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți - 246 de voturi.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție (adoptat).

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, lege ce urmează a fi aprobată în condițiile art. 74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți - 246 de voturi.

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.64/1991 (adoptarea propunerii de respingere).

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991.

Comisia a propus respingerea acestei propuneri.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a aprobat respingerea acestei propuneri.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților (adoptat).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților, lege ce urmează a fi adoptată în condițiile art. 74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți - 246 de voturi.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice (adoptat).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, lege ce urmează a fi adoptată în condițiile art. 74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți - 246.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2001 privind procedura somației de plată (adoptat).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată; de asemenea, lege ce urmează a fi adoptată în condițiile art. 74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți - 246.

Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.92/1992 privind organizarea judecătorească (adoptată).

Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească, lege ce urmează a fi adoptată în condițiile art. 74 alin.1 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți - 246.

Proiectul de Lege privind aprobarea plăților restante pentru costurile de participare, pe perioada 1998-2001, la experimentele Centrului European pentru Cercetări Nucleare - CERN, de către Ministerul Educației și Cercetării (adoptat).

Proiectul de Lege privind aprobarea plăților restante pentru costurile de participare, pe perioada 1998-2001, la experimentele Centrului European pentru Cercetări Nucleare - CERN - de către Ministerul Educației și Cercetării, lege ce urmează a fi adoptată în condițiile art. 74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți - 246.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității (adoptat).

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, lege ce urmează a fi adoptată în condițiile art. 74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți - 246.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale (adoptat).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale, lege încadrată în art. 74 alin.1 din Constituție, pentru a fi votată.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului (adoptat).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului, lege ce urmează a fi adoptată în condițiile art. 74 alin.1 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri?

Unanimitate.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către Regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului (adoptat).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile sau companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului - lege ce urmează a fi adoptată în condițiile art.74 alin.1 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți - 246.

Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (adoptată propunerea de aprobare a ordonanței).

Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente.

Comisia propune aprobarea acestei ordonanțe.

Cine este pentru acest proiect de lege care urmează a fi adoptat în condițiile art. 74 alin.1 din Constituție.

Stimați colegi,

Ca să nu existe o neînțelegere, proiectul de lege pe care vi-l supun votului este de respingere, astfel cum a fost votat de către Senat, iar noi, Camera, la dezbatere, la propunerea comisiei, susținem că această ordonanță trebuie aprobată.

Deci, supun votului dumneavoastră aprobarea ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere și 245 de voturi pentru, nici unul contra.

   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 14 october 2019, 18:58
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro