You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 08-11-2001

Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2001

2. Supunerea la votul final:
  2.14 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către Regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului (adoptat).
 
see bill no. 14/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile sau companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului - lege ce urmează a fi adoptată în condițiile art.74 alin.1 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți - 246.