Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 08-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2001

3. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue ale României.
 
see bill no. 548/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Stimați colegi,

Pentru că nu a sosit încă reprezentantul Guvernului, trecem la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue a României.

Reprezentantul Guvernului.

Poftiți, domnule ministru.

Și Comisia juridică, domnul președinte Olteanu.

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990.

Aveți cuvântul, domnule ministru.

Domnul Ovidiu Ianculescu (secretar de stat, Ministerul Apelor și Protecției Mediului):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege inițiat de Ministerul Apelor și Protecției Mediului are ca obiect aducerea la zi a prevederilor Legii nr. 17/1990, comparativ cu prevederile legislației internaționale în domeniu, în special cu cele ale Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego, la 10 decembrie 1990, și ratificată de România prin Legea nr. 110 din 1996.

De asemenea, s-a urmărit preluarea noului text de lege, cu modificările de rigoare, bineînțeles, a prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 142 din 1986 privind instituirea zonei economice exclusive a României.

De asemenea, denumirea unor instituții modificate în lege a fost schimbată, ca de altfel și unele din atribuțiile acestora.

Astfel, prin înființarea Gărzii de Coastă, organism al Ministerului de Interne, a fost instituționalizată autoritatea specializată și abilitată pentru asigurarea suveranității statului în apele maritime interioare și în marea teritorială, precum și a drepturilor sale suverane și de jurisdicție în zona contiguă și în zona economică exclusivă.

Pentru stăvilirea fenomenelor contravenționale ce au luat amploare în ultimul timp în zona contiguă și în zona economică exclusivă, precum și pentru rezolvarea unor probleme apărute în aplicarea prevederilor actelor normative menționate, se impune de urgență corelarea și actualizarea acestora, cu atât mai mult cu cât urmările unor accidente în marea teritorială au ca efect distrugerea ecosistemelor maritime.

Față de cele prezentate, a fost elaborat Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare și mării teritoriale și a zonei contigue a României, pe care-l supunem dezbaterii Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte Olteanu, vă rog să vă prezentați raportul comisiei.

Domnul Ionel Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia juridică a examinat Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue a României și l-a aprobat cu câteva amendamente, un amendament de fond și amendamente redacționale.

Acest proiect de lege vi-l propune Comisia juridică să-l adoptați în forma pe care noi am adoptat-o.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale?

Trecem, atunci, la dezbaterea proiectul de lege.

Vă rog să urmăriți textul acestuia și raportul Comisiei juridice.

La titlu, comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.I, pct.1, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct.2, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct.3, vă rog să urmăriți amendamentul nr.1 al comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.1 al Comisiei juridice? Nu aveți.

Votat amendamentul în unanimitate și, în consecință, pct.3 din lege va avea formularea rezultată din votarea amendamentului.

La pct.4, cu privire la introducerea Capitolul II1, dacă la art.71 și 72, aveți vreo obiecțiune? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

Pentru art.73 și 74 din pct.4, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Nu.

Votat în unanimitate.

La art.75, vă rog să urmăriți în raport amendamentul nr.2.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.2? Nu.

Votat în unanimitate amendamentul nr.2 și, în consecință, noua alcătuire a art.75.

Art.76, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Art.77, 78, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Comisia nu a avut amendamente.

Votat în unanimitate.

La pct.5, al art.I, vă rog să urmăriți amendamentul nr.3, pe care-l găsiți la pag.5.

Comisia propune reformularea lit.f) și a lit.h).

Dacă aveți obiecțiuni la cele două litere, astfel cum au fost amendate de comisie? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul și, deci, noua formulare a celor două litere.

Pentru lit.g) și lit.i), de la pct.5, comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La pct.6, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Pct.7 și pct.8, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Pct.9 și pct.10, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct.11, vă rog să urmăriți amendamentul nr.4 de la pag.5.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.4? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Și, în consecință, pct.11 de la art.I se modifică în mod corespunzător.

Pct.12, dacă aveți obiecțiuni?

Comisia nu a avut amendamente.

Votat în unanimitate.

Pct.13 și pct.14, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct.15, cel cu privire la introducerea art.291- 294, urmăriți amendamentul nr.5 de la pag.6.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.5? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, art.291, inclusiv lit.a), va avea alcătuirea rezultată din votul amendamentului nr.5.

Pentru pct.15, cu privire la art.291, celelalte litere, b), c), d), e), comisia nu le-a amendat.

Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.292, art.293, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.294, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Pct.16, cu privire la art.30.

Urmăriți amendamentul nr.6, ultimul, de la pag.7.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.6? Nu aveți.

Votat în unanimitate, și, în consecință, art.30 va avea alcătuirea rezultată din votul exprimat de dumneavoastră.

Pct.17 și pct.18, dacă aveți obiecțiuni?

Comisia nu a avut amendamente.

Votate în unanimitate.

Pct.19, pct.20.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votate în unanimitate.

Pct.21, pct.22.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Pct. 23, 24, 25.

Dacă aveți obiecțiuni?

Comisia nu a avut.

Nici dumneavoastră.

Votate în unanimitate.

Pct.26, 27, 28, 29.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Comisia nu a avut amendamente, deci se consideră votat în unanimitate.

Pct.30 și pct.31 de la art.I.

Nu aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

La art.II, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.III. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La anexă, ce cuprinde coordonatele geografice.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Vă rog să constatați că am parcurs textele proiectului de lege.

Să aveți în vedere că este vorba de o lege cu caracter organic, pentru care sunt aplicabile la vot prevederile art. 74 alin.1 din Constituție.

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor 246 de deputați prezenți.

Reluăm ordinea de zi anunțată, pentru că a venit și reprezentantul Ministerului Industriilor.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 19 october 2019, 15:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro