Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 08-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2001

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2001 pentru modificarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei (restituit comisiei).
 
see bill no. 462/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem, în continuare, la dezbaterea proiectelor de legi care sunt înscrise pe ordinea de zi.

Rog Comisia pentru cultură să ne aducă, într-un ceas, raportul în urma audierii candidatului.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei.

Comisia pentru industrie și servicii să ia locul cuvenit.

................................................

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei.

Aveți cuvântul, domnule ministru Mouha.

Comisia de industrie și servicii să-și ocupe locul.

Domnul Romulus-Ion Mouha:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Legea nr. 199 din anul 2000, România a făcut un pas înainte în domeniul utilizării eficiente a energiei.

Viața însă merge înainte, necesitățile obiective, logice, de armonizare a legislației românești cu aquisul comunitar a impus, însă, între timp, o serie de modificări.

Prin această ordonanță, se prevăd o serie de modificări, în acord cu aquisul comunitar, fără a se distorsiona spiritul legii.

Aș dori să spun faptul că această ordonanță a fost discutată de către Comisia de industrie și servicii împreună cu noi. S-au adus o serie de amendamente cu care noi, în calitate de inițiator, suntem întru totul de acord.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Comisiei pentru industrie și servicii.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia de industrie și servicii a analizat și dezbătut acest Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței nr. 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, care proiect este destul de proaspăt, emis din 4 septembrie, a aprobat o serie de amendamente pe care le supune atenției Camerei și, vă rugăm, domnule președinte, să supuneți dezbaterii Camerei și aprobării acest raport făcut de către comisie.

Domnul Valer Dorneanu:

Dorește cineva să intervină la dezbateri generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului.

Urmăriți, vă rog, cu atenție raportul comisiei.

La titlul legii de aprobare a ordonanței, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La textul articolului unic, vă rog să urmăriți amendamentul nr.2.

Comisia propune de fapt completarea textului cu precizarea consecinței amendării ordonanței și, deci se adaugă formularea "se aprobă cu următoarele modificări și completări".

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 2? Nu, votat în unanimitate și, în consecință, art.I va avea alcătuirea rezultată.

La titlul ordonanței, comisia n-a avut obiecții. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate.

Art. unic, preambul, dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Titlul Capitolului I, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.1 din ordonanță, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.2 dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Titlul Capitolului II, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.3, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La art.4 al ordonanței, mai exact la pct.1 din ordonanță, inițiatorul a propus abrogarea art.4. Comisia propune, prin amendamentul 12, menținerea art.4. Dacă sunteți de acord cu amendamentul comisiei?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4 al ordonanței nu se abrogă și, în consecință, pct.1 din ordonanță se elimină.

Titlul Capitolului III din ordonanță. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La art.5 al legii. Urmăriți, vă rog pct.2 din ordonanță, unde inițiatorul a modificat art.5 din lege. Comisia ne propune prin amendamentul 14 păstrarea textului ordonanței.

Pct.2 al ordonanței, cel cu privire la modificarea art.5, comisia propune menținerea acestui text.

Domnul Leonăchescu are o intervenție. Poftiți.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Propun o îmbunătățire a redactării. Aici este menționat următorul lucru: "și autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20 000 de locuitori." Populație mai mare e un termen nefericit. Eu vă propun să înlocuim "o populație mai mare" cu un singur cuvânt "peste" și în final ar suna în felul următor această ultimă parte: "și autoritățile administrației publice locale din localitățile cu peste 20 000 de locuitori..."

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Rog comisia să-și spună punctul de vedere.

Stimați colegi,

Deci la art.5 e vorba de pct. 2 din ordonanță. Ați receptat propunerea domnului secretar Leonăchescu cu care a fost de acord și inițiatorul și comisia și supun votului dumneavoastră noul text al art.5 în această reformulare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Celelalte texte ale art.5 de la pct.2 rămân așadar nemodificate.

Stimați colegi, vă rog să urmăriți atent raportul, comisia a inclus și textele din lege asupra cărora nu s-a intervenit prin legea de modificare. Pe acelea nu le mai pun în discuție, pentru că noi dezbatem practic o ordonanță, nu textul legii de bază care a fost modificat. Deci pentru a nu vă încurca în toate textele care sunt cuprinse în raport, în continuare mergem la pct.3 din ordonanță, cel cu privire la art.7. comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în unanimitate pct.3, deci art.7 în acea alcătuire.

La pct.4, de asemenea, care se referă la standardele de eficiență. Aici la pct.4 din ordonanță, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Textul Capitolului IV, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.4 art.8, dacă aveți obiecțiuni, comisia propune menținerea acestui text.

Domnul Leonăchescu dorește să intervină.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Art.8 în redactarea propusă de comisie, după textul ordonanței, este neomogen. Iată, "Agenția Română pentru Conservarea Energiei este organ de specialitate care are personalitate juridică, autonomie funcțională, organizatorică și financiară". De acord, dar urmează drama: "aflat în subordinea Ministerului Industriei și Resurselor", deci nu mai are autonomie, "cu finanțare din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat", nu are nici autonomie financiară integrală. Trebuie îmbunătățită redactarea. Trebuie omogenizat textul. sau este o agenție independentă sau este o structură a Ministerului Industriei și Resurselor și eu mă întreb dacă ministerul, cândva, nu va crea și o altă agenție sau o altă structură și atunci nu are sens să menționez în textele acestea o structură subordonată ministerului ci trebuie să citesc numai ministerul. Nu am soluția, dar semnalez că sunt lucruri în neregulă din punct de vedere al omogenității și al subordonării.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Reprezentantul ministerului?

Domnul Romulus Moucha:

Domnule președinte,

Din punctul nostru de vedere, deci din punctul de vedere al Ministerului Industriei și Resurselor, considerăm că textul este foarte clar și că nu mai trebuie altfel interpretat.

Această agenție ARCE – Agenția Română pentru Conservarea Energiei este un organ de specialitate, practic al executivului României și este normal să se afle în subordinea Ministerului Industriei și Resurselor, nu avem în intenție să creăm o altă structură, așa după cum a afirmat domnul deputat, considerăm că această structură este foarte bine conturată în felul în care este conturată în textul ordonanței, mult mai bine decât în textul legii inițiale și v-aș ruga ca să rămână în această formulă.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei? Da.

Stimați colegi,

La pct. 4 al ordonanței în privința art.8 pe care îl aveți în fața dumneavoastră, comisia a propus păstrarea textului din ordonanță, ați audiat propunerea colegului nostru.

Supun votului dumneavoastră art.8 în formularea inițială.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Trei voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 3 voturi împotrivă, s-a adoptat textul art.8 din formularea ordonanței.

La art.9, comisia nu a avut obiecții. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate.

La pct.5 al ordonanței în privința titlului capitolului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La art.10, vă rog să urmăriți amendamentul 26, de fapt, comisia înlocuiește "la propunerea agenției…" cu "Ministerul Industriei și Resurselor". Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 26? Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, partea întîi a art.10, alin.1 se reformulează potrivit amendamentului 26. Pentru art.10 alin.2 comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La art.10 alin.3 urmăriți, vă rog, amendamentul 28.

Domnul Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Eu am propus o reformulare a textului, deoarece textul ordonanței este în partea lui finală incomplet și nenecesar. Intră în detalii care nu țin de textul legii, ci țin de cercetarea științifică, mai ales. Am purtat această discuție cândva la acest microfon; am semnalat faptul că în șirul acestor coeficienți lipsesc mulți. De exemplu, coeficientul de permeabilitate la aer care mărește cu 30 până la 300% pierderile de căldură. Deci era mult mai bine de înlocuit partea finală cu acești doi coeficienți, până la urmă, cu un termen mai general: "reabilitarea termică a construcțiilor". Eu vă propun această formulare.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, comisia același lucru ne-a propus.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Tocmai, voiam să-mi susțin amendamentul.

Domnul Valer Dorneanu:

A, bun.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Dar comisia aici, în textul pe care eu îl am, nu s-a pronunțat. Nu am la Capitolul IV nimic.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

în actualul amendament 28 pentru art.3 sunteți de acord cu amendamentul și l-ați dezvoltat. Dacă aveți dumneavoastră alte obiecțiuni la amendamentul 28? Nu. Votat în unanimitate.

În consecință, a fost adoptat amendamentul 28 și noua alcătuire a alin.3 art.10.

La alin.4, vă rog să urmăriți amendamentul 29. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 29? Nu aveți, a fost adoptat amendamentul 29 și, în consecință, art.10 alin.4 va avea alcătuirea rezultată.

Pentru art.11 n-a avut obiecțiuni comisia. Dacă aveți dumneavoastră ? Nu. Votat în unanimitate.

La art.12, de asemenea, nu sunt obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Votat în unanimitate.

Cu privire la pct.6, preambul, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

Stimați colegi,

Revenim la pct.6 al ordonanței de modificare a legii cu privire la art.13, deci prin textul ordonanței se propune ca acest articol să aibă 2 litere la alin.1 și alin.2. Comisia ne propune prin amendamentul nr.34 abrogarea art.13 alin.1. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament?

Un comentariu, domnul Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Nu pun în discuție textul, ci numai faptul că la coloana III la început se scrie: amendamente propuse și acceptate de comisie, iar la următoarele 6 poziții apar, după soluție, și raportorii. Este pentru prima dată când într-un asemenea raport se menționează că raportorii reprezintă ceva distinct de comisie. Aș vrea o explicație pe această temă. Pe această pagină, pozițiile:34, 35, 36, 37 și poz.38 din raport.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Rog comisia să dea o explicație cu privire la această întrebare.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că aș putea să consider ca o eroare materială trecerea de fiecare dată sub textul amendamentului raportorii, deoarece există un grup de raportori care au discutat înainte de a prezenta comisiei și au propus aceste amendamente, în general, aceștia sunt trecuți la finalul raportului ca să se regăseas~că ca activitate și nu mai trebuiau într-adevăr reașezați sub acest generic de raportori după fiecare amendament, pentru că raportul se referă la amendamentele admise de comisie. Deci acum intrăm sub incidența aprobării la nivel de comisie și nu la nivel de raportor. Deci raportorii au făcut într-adevăr aceste amendamente, ei se regăsesc, nu trebuiau în continuare scriși acolo. Este o observație corectă și să o remediem să nu se mai repete la nivelul acestei comisii.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 34? Nu sunt. Votat în unanimitate. În consecință, textul art.13 alin.1 se abrogă.

domnule Bivolaru, v-aș ruga să-mi oferiți următoarea explicație. La pct.6 textul ordonanței sună așa: "art.16 dn lege devine art.13". Dumneavoastră propuneți abrogarea lui 13 sau a lui 16?

la pct.6 ați propus abrogarea art.13 alin.1, ați propus și abrogarea lui 13 alin.2?

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu scuzele de rigoare, vă rugăm să acceptați să restituim raportul la comisie pentru a-l face mai corect, mai coerent și profesionist. Se pare că s-au strecurat niște proceduri care nu sunt tocmai conforme cu ceea ce dorim. Deci, cu scuzele de rigoare să aprobați, domnule președinte, restituirea la comisie.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, vă mulțumesc pentru această propunere, pentru că era greu de urmărit în continuare proiectul.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Rog comisia să refacă raportul și să se refere la punctele din ordonanța de modificare, să nu ia în dezbatere toate textele legii de bază.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 20:00
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro