Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 08-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2001

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.
 
see bill no. 534/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem în continuare la proiectul înscris la nr.crt.33 – proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

Rog reprezentantul Ministerului Justiției să prezinte acest proiect.

Domnule secretar de stat Ivanov, aveți cuvântul.

Domnul Alexe Costache Ivanov:

De la adoptarea sa și până în prezent, Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru a fost supusă mai multor intervenții legislative datorate dinamicii normelor procedurale care a implicat în mod necesar modificări ale modalităților de timbrare în cazul diverselor cereri și tipuri de acțiuni în justiție.

Prezenta ordonanță a Guvernului pe care v-o solicităm să o aprobați printr-o lege privește, de asemenea, o modificare a Legii 146/1997, respectiv, mai multe modificări care sunt datorate unor intervenții legislative care au survenit în ultimul timp în legislația civilă. printre acestea enumăr: procedura somației de plată care acordă posibilitatea creditorilor să obțină un titlu executor într-un timp rapid și fără multe formalități însă cu respectarea drepturilor persoanelor implicate în această procedură; modificarea Legii 188/2000 privind executorii judecătorești care, de asemenea, a impus o serie de modificări ale Legii 146/1997, cât și ca urmare a modificărilor suferite de către Codul de procedură civilă prin Ordonanța de urgență nr.138/2000 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2001.

O noutate importantă a acestei ordonanțe este că a abrogat scutirea de taxă de timbru a cererilor privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daune morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane și a abrogat Ordonanța de urgență a Guvernului nr.53/2000 pentru unele măsuri privind soluționarea cererilor referitoare la acordarea despăgubirilor pentru daune morale, renunțându-se la plata cauțiunii.

Ca urmare, cererile de acest tip vor fi în continuare supuse la fel ca și pentru ceilalți participanți justițiabili prevederilor Legii 146/1997.

Pentru aceste considerente, doamnelor și domnilor deputați, vă rugăm respectuoas să aprobați prin votul dumneavoastră ordonanța Guvernului.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul președinte Ionel Olteanu, vă rog să prezentați raportul Comisiei juridice.

Domnul Ionel Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2001 pentru modificarea și completarea Legii 146/1997 privind taxele funciare de timbru și l-a adoptat în unanimitate, constatând că dispozițiile adoptate sunt oportune și răspund unor cerințe actuale de îmbunătățire a cadrului legislativ și facilitează accesul liber al cetățenilor la actul de justiție, prin stabilirea unor taxe modice.

Totodată, s-a constatat că proiectul de lege actualizează cuantumul taxelor de timbru.

Prin urmare, noi vă propunem adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată și care este și forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă mai dorește cineva să intervină în dezbateri generale. Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

La titlul acestuia dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

Textul art.unic ce cuprinde dispoziția de aprobare a Ordonanței nr.34/2001. Dacă aveți obiecții. Nu. Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

Art.I, pct.1 și 2. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

La pct.3 dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Pct.4. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

Pct.5 și 6. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votate în unanimitate.

La art.II dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

La art.III dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

Parcurgând proiectul de lege și textul Ordonanței Guvernului nr.34/2001, supun votului dumneavoastră final acest proiect de lege cu caracter ordinar pentru care este suficient, potrivit art.74 alin.2 din Constituție, votul majorității simple a celor prezenți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

În unanimitatea celor prezenți s-a aprobat proiectul de lege.

Trecem în continuare la următorul proiect, nu înainte de a ruga șefii grupurilor parlamentare să anunțe colegii despre faptul că la ora 12 va avea loc votul asupra desemnării reprezentantului Camerei în C.N.A., vot pe liste și, deci, cu apel nominal. Rugați colegii să nu plece din sală pentru că altminteri vor apărea absenți.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 3:42
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro