Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 15, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 15-11-2001 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 15, 2001

5. Prezentarea scrisorii Președintelui României adresată Parlamentului cu privire la participarea României la misiunile de menținere a păcii în Balcani, în cadrul SFOR, KFOR și în Macedonia, cu unele forțe și mijloace din Ministerul Apărării Naționale.

Domnul Ioan Mircea Pașcu:

................................................

Cea de a doua scrisoare.

"Stimate domnule președinte,

România este angajată cu forțe și mijloace în procesul de stabilizare a situației și menținere a păcii în Balcani, demonstrând prin aceasta că este un factor de stabilitate și un furnizor de securitate în regiune.

În acest context, cooperarea Ministerului Apărării Naționale cu Alianța Nord-Atlantincă în domeniul informațiilor militare a evidențiat capabilitățile, oportunitatea și eficiența îndeplinirii unor misiuni specifice în cadrul acțiunilor militare internaționale.

Ca urmare, structurile de conducere ale Alianței Nord-Atlantice au fost de acord și au sugerat Părții române să-și extindă participarea la misiunile de menținere a păcii în regiunea Balcanilor, în domeniul informațiilor militare.

În temeiul art.5 alin.1 din Legea nr. 45/1994 privind apărarea națională, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2000 aprobată prin Legea nr. 398 din 10 iulie 2001, vă solicit să supuneți aprobării Parlamentului participarea României la misiunile de menținere a păcii în Balcani, cu următoarele forțe și mijloace din Ministerul Apărării Naționale.

1. În cadrul SFOR, participarea cu un punct mobil C.4.I., în cooperare cu NATO, în cadrul Contingentului româno-olandez, cu echipamentul și tehnica aferentă, în total două autospeciale de cercetare electronică și o autospecială de legătură, precum și echipajele formate din 13 ofițeri, maiștri militari, subofițeri și cu ofițeri specializați în domeniul C.4.I., integrați în structurile alianței.

2. În cadrul KFOR, constituirea în Kosovo a unui RONIC (Romanien National Inteligent Cel – deci celulă de informații românească) pentru sprijinirea contingentului româno-belgian.

B. Participarea cu două avioane fără pilot.

A fost exprimată disponibilitatea către NATO.

3. În Macedonia, participarea cu un element mobil C.4.I. cu acordul și în cooperare cu NATO, cu echipamentul și tehnica militară aferente, în total două autospeciale de cercetare electronică, o autospecială de legătură, precum și echipajele formate din 13 ofițeri, maiștri militari și subofițeri.

Legătura se va asigura printr-un terminal satelit și prin radio.

Angajarea elementului C.4.I. la misiune se poate realiza imediat ce se primește acordul NATO și se aprobă Planul de cooperasre cu KFOR.

Finanțarea participării acestei misiuni se va asigura prin hotărâri ale Guvernului României".

Semnat, în ambele cazuri, "Președintele României, Ion Iliescu".

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Comisiilor pentru apărare, domnul senator Nicolaescu.

V-aș ruga, distinse domnule președinte, să prezentați, tot așa, ambele rapoarte și dezbaterile vor fi separate.

Domnul Sergiu Florin Nicolaescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

"Raport comun privind solicitarea Președintelui României adresată celor două Camere ale Parlamentului pentru a aproba în cadrul rezervei strategice a Forței de stabilizare din Bosnia-Herțegovina și a Forței multinaționale de menținere a păcii din Kosovo înlocuirea unor unități militare cu altele.

Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului au fost sesizate de către Birourile permanente prin adresele nr. 8 din 31.X.2001 și respectiv nr. 1555 din 31.X.2001.

Spre a analiza solicitarea Președintelui României, adresată Parlamentului, pentru a aproba înlocuirea în cadrul participării României la misiunile SFOR și KFOR a Batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab cu Batalionul 2 Infanterie Călugăreni, iar, ulterior, periodic, în funcție de necesitățile de pregătire și pe baza consultării cu NATO, schimbarea unității să se realizeze prin decizia ministrului apărării naționale, acest demers notificându-se la organismele internaționale.

Finanțarea activităților legate de pregătirea, operaționalizarea și participarea la misiuni în teatrul de operații revine Părții române, anual fiind emisă o hotărâre a Guvernului.

Din conținutul Scrisorii Președintelui României se desprind următoarele aspecte: în baza aprobărilor Parlamentului României, ea contribuie la constituirea rezervei strategice a Forței de stabilizare din Bosnia-Herțegovina și a Forței multinaționale de menținere a păcii din Kosovo, cu un batalion de infanterie format din 400 de militari și două avioane transport C.130 Hercules, care acționează la chemare.

Având în vedere obiectivele stabilite în procesul de restructurare și modernizare a Armatei, în perspectiva aderării țării noastre la Alianța Nord-Atlantică, se impune pregătirea la nivelul standardelor occidentale a tuturor structurilor militare oferite de România pentru operațiuni NATO.

Includerea în cadrul rezervei strategice a Forței de stabilizare din Bosnia-Herțegovina și a Forței multinaționale de menținere a păcii din Kosovo, prin rotație a celorlalte unități nominalizate pentru operațiuni în sprijinul păcii ar constitui o oportunitate în realizarea acestui deziderat.

Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului au analizat solicitarea Președintelui României și au constatat că aceasta respectă prevederile art.5 alin.1 din Legea apărării naționale a României, nr. 45 din 1994, modificată prin Ordonanța de urgență nr. 13 din 2000, aprobată prin Legea nr. 398 din 10 iulie 2001.

Cu majoritatea de voturi pentru, comisiile au avizat favorabil solicitarea Președintelui României și au hotărât să supună spre dezbatere și aprobarea plenului Parlamentului proiectul de hotărâre anexat".

"Raport comun privind solicitarea Președintelui României adresată celor două Camere ale Parlamentului pentru a aproba extinderea participării României la misiunile de menținere a păcii în Regiunea Balcanilor în domeniul informațiilor militare.

Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului au fost sesizate de către Birourile permanente prin adresele nr. 7 din 31.X.2001 și respectiv 1554 din 31.X.2001, spre a analiza solicitarea Președintelui României adresată Parlamentului pentru a aproba extinderea participării României la misiunile de menținere a păcii în Regiunea Balcanilor în domeniul informațiilor militare, după cum urmează: în cadrul SFOR, participarea cu un punct mobil C.4.I. în cooperare cu NATO, în cadrul Contingentului româno-olandez cu echipamentul și tehnica aferente, în total două autospeciale de cercetare electronică și o autospecială de legătură, precum și echipajele formate din 13 ofițeri, maiștri militari și subofițeri specializați în domeniul C.4.I. integrați în structurile alianței, în cadrul KFOR.

2. A. Constituirea în Kosovo a unui RONIC spre sprijinirea Contingentului româno-belgian.

B. Participarea cu două avioane fără pilot. A fost exprimată disponibilitatea către NATO.

3. În Macedonia, participarea cu un punct mobil C.4.I. cu acordul și în cooperare cu NATO, cu echipamentul și tehnica militară aferente, în total două autospeciale de cercetare electronică, o autospecială de legătură, precum și echipajele formate din 13 ofițeri, maiștri militari și subofițeri. Legătura se va asigura printr-un terminal satelit și prin radio.

Angajarea punctului mobil C.4.I. la misiuni se poate realiza imediat ce se primește acordul în NATO și se aprobă Planul de cooperare cu KFOR.

Finanțarea participării la aceste misiuni se va asigura prin hotărâre a Guvernului României.

Din Scrisoarea Președintelui României se desprind următoarele aspecte: România este asigurată, este angajată cu forțe și mijloace în procesul de stabilizare a situației și menținerea păcii în Balcani, demonstrând prin aceasta că este un factor de stabilitate și un furnizor de securitate în regiune.

În acest context, cooperarea Ministerului Apărării Naționale cu Alianța Nord-Atlantică în domeniul informațiilor militare a evidențiat capabilitățile, oportunitatea și eficiența îndeplinirii unor misiuni specifice în cadrul acțiunilor militare internaționale.

Ca urmare, structurile de conducere a Alianței Nord-Atlantice au fost de acord și au sugerat Părții române să-și extindă participarea la misiunile de menținere a păcii în Regiunea Balcanilor în domeniul informațiilor militare.

Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului au analizat solicitarea Președintelui României și au constatat că aceasta respectă prevederile art.5 alin.1 din Legea apărării naționale a României, nr. 45 din 1994, modificată prin Ordonanța de urgență nr. 13/2000 aprobată prin Legea nr. 398 din 10 iulie 2001.

Cu majoritatea de voturi pentru, comisiile au avizat favorabil solicitarea Președintelui României și au hotărât să supună spre dezbatere și aprobarea plenului Parlamentului proiectul de hotărâre anexat".

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Trecem la dezbaterea hotărârilor în ordinea care v-au fost prezentate.

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Domnule președinte,

Vă rog, o problemă de procedură.

Domnul Valer Dorneanu:

Vreți o chestiune de procedură?

Poftiți.

Vă rog să vă exprimați la microfon.

Domnul Marcu Tudor:

Vreau să vă rog înainte, cerându-vă scuze pentru starea mea fizică nu chiar deosebită, că nu trebuie să vă îndoiți nici o clipă de dorința noastră de a vota favorabil aceste cereri ale organismelor internaționale și nici de dorința de a face chiar mai mult decât atât, să solicităm noi prezența în diferite acțiuni atât a oamenilor, cât și a tehnicii militare.

Suntem întru totul de acord că este necesar, ba chiar trebuie să extindem acest necesar, dar problema de principiu pe care vreau s-o propun și care este și de procedură, eventual, dacă vreți s-o considerați astfel, este următoarea: dacă suntem întru totul de acord cu solicitările Președintelui Iliescu și am votat ca atare în Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională, nu putem fi de acord, însă, cu delegarea de competențe ale Președintelui țării și cu aprobarea Parlamentului către ministrul apărării, indiferent cine este acesta.

Ca atare, înlocuirea acestor efective făcută numai cu aprobarea ministrului apărării și fără știrea Parlamentului și fără încunoștințarea Președintelui și cu aprobarea lui, scrisoarea, așa cum s-a făcut până acum, dovadă chiar aceasta, nu putem fi de acord.

Ca atare, suntem întru totul de acord cu votul favorabil pentru scrisoarea a doua și pentru prima scrisoare, cu excepția delegării necorecte de către Parlament a unuia dintre atributele lui. Nu se pot face asemenea delegări.

Cu tot respectul cuvenit, la prima scrisoare ne vom abține.

Vă mulțumesc și cred că trebuie să treceți direct la vot, pentru că discuția pe articole este inutilă.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 23:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro