Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 19-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2001

12. Dezbaterei asupra raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind zootehnia.
 
see bill no. 472/2001

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Raportul Comisiei de mediere la proiectul Legii zootehniei.

La pct.1 avem textul de la Camera Deputaților. Adoptat.

La pct. 2 avem textul Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

La pct.3 avem un text comun.

La primul alineat, poftiți.

Domnul Ion Bozgă:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Vă propun ca la pct.3, art.8 alin.1, să mergem pe varianta Camerei Deputaților, care sună așa: "Construcțiile zootehnice, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale, care se pretează la creșterea animalelor și păsărilor și sunt neutilizate în acest scop, vor fi date în folosință..." – spune varianta Camerei – "...și nu în administrare" cum este textul comun. Pentru că este mult mai neclar cel comun. deși eu am condus ședința de mediere, revenim asupra variantei Camerei, cu modificarea "în folosința...", deci, să rămână varianta Camerei în stadiul inițial, că dumneavoastră o aveți, în Cameră, domnule președinte! Atâta, numai la alin.1.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Am înțeles, domnule deputat.

În această situație, eu voi supune aprobării dumneavoastră varianta Comisiei de mediere. Dacă în urma propunerii dumneavoastră, Camera Deputaților respinge această variantă, înseamnă că, automat, noi ne menținem poziția votată în Cameră. Și ne vom întâlni în plenul celor două Camere pentru a media acest punct. Da?

Domnul Ion Bozgă:

Sigur că da.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da? Bun. Altcineva mai are opinii asupra acestui punct? Nu. Bine. O intervenție. Domnul Gaspar. Poftiți!

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă propun să mergem pe varianta propusă de Comisia de mediere, având în vedere că bunurile proprietate publică aparțin statului sau unităților administrativ-teritoriale, iar cele care țin de proprietatea publică, pot fi date în administrare, deci în administrare și nu în folosință, potrivit art.135 alin.5 din Constituție. Și, ca atare, cred că e bine să mergem pe varianta Comisiei de mediere.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Ați ascultat ambele intervenții. Dacă cineva mai are vreo intervenție. Da, poftiți!

Domnul Ion Bozgă:

Domnilor colegi,

Gândirea a fost următoarea: e vorba de acele câteva active, grajduri care au mai rămas nefolosite și sunt practic abandonate, dar sunt preluate de la fostele cooperative de producție, în proprietatea primăriilor. Ele sunt abandonate. Practic, unele nu mai au nici acoperiș. Despre acestea este vorba. Dacă le dăm noi în administrare, acolo cel care le primește nu le face nimic, nu va investi. Deci, acest articol nu-și va avea, eu știu cum să vă spun, nu va funcționa. Or, legea dacă nu o împlinești cu această mică facilitate, sigur, din obiectul de activitate sau obiectul se diminuează.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Acum dumneavoastră ne sesizați că de fapt dacă cineva are în administrare un anumit bun, nu-l folosește.

Ați ascultat cele două opinii din partea Guvernului și din partea membrului comisiei noastre de mediere. Este exact cum v-am spus anterior, o să supun votului dumneavoastră varianta Comisiei de mediere și dacă această variantă cade, înseamnă că am optat pentru varianta Camerei și urmează să ne întâlnim într-o mediere în plenul celor două Camerei.

Domnul Ion Bozgă (din sală):

Juriștii Camerei mi-au spus că nu se poate.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Cine este pentru textul comisei de mediere? Mulțumesc.

Voturi contra? Numărați. 28 voturi contra.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu 28 voturi contra și 4 abțineri, s-a adoptat varianta comisiei.

La alin.2 este textul Camerei. Adoptat.

La alin.3 textul Camerei. Adoptat.

La ultimul alineat al poziției 3 este un text comun. Dacă sunt obiecții asupra acestui text comun. Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Poziția 3 în integralitate. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Poziția 4. Avem pentru unul din alineate poziția Camerei. Este considerată adoptată.

Pentru alin.2 varianta Senatului. Sunt obiecții?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Poziția 4 în integralitate. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri?

Poziția 5, a Camerei, este adoptată.

Poziția 6, avem textul Senatului. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Poziția 7, a Camerei. Adoptată.

Poziția 8, a Camerei. Adoptată.

Poziția 9, varianta Camerei. Adoptată.

(Domnul deputat Ianculescu dorește să ia cuvântul)

La poziția 9?

Domnul Marian Ianculescu:

La 10.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

A! La poziția 10. La poziția 10 avem un text comun. Poftiți, domnule deputat!

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

V-aș ruga să fiți de acord cu varianta Camerei Deputaților. Că altfel, dacă am fi de acord cu varianta Senatului sau cu textul comun realizat de Comisia de mediere, ar însemna că nu suntem profesioniști și nu facem o lege așa cum trebuie. Am încălcat două legi existente: Legea nr.26/1996, Codul silvic, și Legea 18/1991, a fondului funciar. Noi știm că există terenuri cu destinație agricolă și terenuri cu destinație forestieră, potrivit acestor legi. După textele adoptate în varianta Senatului și textul comun, ar însemna că fondul forestier este cu destinație agricolă, ceea ce nu este corect.

De aceea, varianta Camerei rezolvă această problemă. Pășunile împădurite, într-adevăr, sunt vegetație forestieră în afara fondului forestier dar cu destinație agricolă. Pădurile sunt fond forestier care sunt cu destinație forestieră. Că, altfel, încurcăm lucrurile. Ca legiuitor, noi trebuie să facem ordine în legile pe care le promovăm.

De aceea, vă rog să fiți de acord cu varianta Camerei, care este profesionistă și legală.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Mai avem încă o intervenție, însă înainte de a vorbi dânsul, îmi pun și eu o mică problemă. Într-o comisie de mediere sunt șapte deputați și șapte senatori. Observ că de la noi a lipsit un deputat, de la Senat au lipsit trei senatori. Atunci, cum n-am învins noi? Înseamnă că nu toți colegii deputați au susținut punctul de vedere al Camerei.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Este o chestiune de finețe a legii, să știți! Dacă nu ești de specialitate în domeniul forestier, în silvicultură, nu poți să realizezi această deosebire de nuanțe. De aceea, nefiind un specialist în comisia de mediere pe această problemă, a generat acest necaz.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Poftiți!

Domnul Ștefan Marian Popescu Bejat:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mă simt obligat să-l susțin de data aceasta pe domnul Ianculescu. Într-adevăr, e o chestiune de ordin tehnic, care a fost mai bine surprinsă în redactarea Camerei Deputaților și, în mod eronat sau întâmplător, s-a adoptat o formulare mai puțin fericită în redactarea Camerei și Senatului.

De aceea, eu consider că s-au adus suficiente argumente de ordin tehnic capabile să susțină varianta propusă de Camera Deputaților și Partidul Democrat și eu, personal, susținem această variantă.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Atunci, ce să vă spun? Eu o să merg pe procedura obișnuită. Supun votului dumneavoastră varianta comisiei. Dacă dumneavoastră decideți că nu este bună varianta asta, o respingem. O respingem și, atunci, înseamnă că rămâne varianta noastră, a Camerei Deputaților, și ne întâlnim la mediere. Însă tot așa fac o remarcă, dacă unii colegi desemnați în comisia de mediere nu sunt de strictă specialitate în ceea ce privește subiectul legii respective, atunci este firesc ca ei să susțină prin vot dacă nu prin argumente tehnice, poziția Camerei care i-a desemnat în comisia de mediere. Deci comisia Camerei, că altfel ajungem la situații de genul acesta: mai puțini senatori reușesc să-i convingă pe mai mulți deputați că varianta Senatului e mai bună.

Supun la vot această variantă a Comisiei de mediere. Dacă dumneavoastră doriți s-o respingeți, o respingeți, nu este nici o problemă.

Cine este pentru varianta comisiei de mediere, textul comun? 2 voturi.

Voturi contra? Mulțumesc.

Am înțeles. Această variantă, textul ăsta comun a căzut. Automat, considerăm că ne menținem varianta noastră, a Camerei Deputaților. Domnule, varianta Senatului nu pot s-o mai pun eu aici, a Camerei n-o mai punem pentru că, conform noului Regulament, toate pozițiile Camerei rămân cele care s-au adoptat când s-a adoptat legea.

Are cineva vreo obiecție în sensul ăsta? Dorește cineva să supun la vot poziția aceasta? Nu.

La pct.11. Poftiți! Comisia de mediere a optat pentru textul Senatului în unanimitate.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Varianta Camerei, a noastră, este mai bună. Și am să vă explic de ce: pentru că în varianta Senatului, schimburile între terenurile agricole și cele cu destinație forestieră, spun dânșii în varianta Senatului, că se fac numai în cadrul aceluiași grad de fertilitate, ceea ce este inexact, nu este corect, pentru că aceste schimburi se fac pe baza unei metodologii aprobate prin Hotărâre de Guvern, în care se ia în considerare nu numai gradul de fertilitate, se ia în considerație și poziția turistică, se iau în considerație și alte elemente care concură la acest schimb. A introduce noi în text ca având același grad de fertilitate, încurcă lucurile, pe când varianta Camerei o spune clar: "...cu respectarea reglementărilor legale în vigoare".

Ca atare, vă rog, domnule președinte, și rog pe distinșii mei colegi din Cameră, să fie de acord cu varianta Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Poftiți!

Domnul Ștefan Marian Popescu Bejat:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este cunoscută atitudinea mea și a partidului meu în ceea ce privește schimburile de terenuri. În schimb, de data aceasta, sunt două redactări diferite: a Camerei Deputaților, care se apropie mai mult de normalitate, introducând acel criteriu al respectării unor prevederi legale, unor criterii de evaluare, și a Senatului, care se referă doar la un singur criteriu, acela al fertilității, eludând o serie întreagă de alte caracteristici ale terenurilor care ar putea să participe în evaluare, cum ar fi: turismul, apropierea de localități, dotări edilitar-gospodărești și așa mai departe.

Și, atunci, din două rele, eu prefer pe cea mai mică, și anume varianta Camerei Deputaților, pe care o vom susține prin vot.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Am înțeles. Acum, dacă tot ne întâlnim în cele două Camere cu un text, ce mai contează dacă ne întâlnim pentru două!?

Propun, ca să spun așa, votului dumneavoastră, ca să nu zic direct respingerea dumneavoastră, textul adoptat de comisia de mediere.

Cine este pentru textul comisiei de mediere? Nu este nimeni.

În această situație, e clar că ne menținem varianta Camerei Deputaților.

La poziția 12, avem textul Camerei Deputaților. Îl considerăm adoptat.

La poziția 13, la fel.

Poziția 14. Comisia de mediere a mers pe varianta Senatului în unanimitate.

Aveți vreo obiecțiune? Nu. Nu aveți nici o obiecțiune.

Cine este pentru?

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Poziția 15. Avem textul de la Camera Deputaților în unanimitate. Adoptat.

Textul 16. Avem textul Senatului în unanimitate. Dacă aveți vreo obiecție? Nu. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat varianta comisiei de mediere.

Poziția 17 este varianta de la Camera Deputaților. Adoptată.

Poziția 18. Avem un text comun. Sunt probleme, sunt obiecții? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Poziția 19. Textul Camerei Deputaților. Adoptat.

Poziția 20. Poziția Senatului agreată de către comisia de mediere. Sunt probleme? Sunt obiecții? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată.

Poziția 21. La ambele alineate, textul Senatului. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată.

Poziția 22. Este textul Senatului.

Sunt obiecții? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată.

Ultima poziție, 23, este cea a Camerei Deputaților. Se consideră adoptată.

Raportul. Cu excepția celor două poziții.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Rămâne ca pozițiile asupra cărora n-am căzut de acord cu opțiunea comisiei de mediere să fie discutate, să fie mediate în plenul celor două Camere.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 23:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro