Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 19-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2001

17. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției penale asupra corupției, adoptată la Strasbourg, la 27 ianuarie 1999.
 
see bill no. 597/2001

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției penale asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999.

Dacădin partea inițiatorilor, dorește cineva să ia cuvântul.

Poftiți, vă rog!

Doamna Cristina Luzescu (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Doamnelor și domnilor deputați,

La 27 ianuarie 1999, 18 state membre ale Consiliului Europei, printre care și România, au semnat, la Strasbourg, Convenția penală asupra corupției. Adoptarea unui astfel de document în cadrul Consiliului Europei reflectă preocuparea constantă a acestui înalt for european pentru găsirea unor soluții care, prin armonizarea legislațiilor naționale, să permită promovarea unei politici penale comune de către statele membre în vederea prevenirii și combaterii corupției internaționale.

În România, stat în tranziție spre economia de piață, ce presupune, printre altele, descentralizara autorității, privatizarea proprietății, reforma administrației, libera concurență, deschiderea granițelor, actele de corupție manifestate în principal în luarea și darea de mită, primirea de foloase necuvenite și traficul de influență, se săvârșesc atât în domeniul plublic, cât și în cel privat, de multe ori depășind frontierele naționale, ceea ce creează dificultăți în descoperirea și instrumentarea lor.

Toate aceste măsuri impun luarea de măsuri adecvate, inclusiv legislative, și de creare a unor structuri specializate care să se integreze în spiritul demersurilor inernaținale privind prevenirea și combaterea factorilor de corupție.

Convenția penală asupra corupției stabilește, în principal, categoriile subiectului calificat în infracțiunile de corupție, măsurile ce trebuie luate la nivel național de state pentru incriminarea corupției active și pasive a subiecților expres invitați, competența soluționării cauzelor privind corupția activă și pasivă și cuprinde, de asemenea, dispoziții privind cooperarea internaținală și asistența judiciară itnernațională, extrădare, schimb de informații pentru care convenția stabilește o serie de reguli.

Convenția instituie un sistem obligatoriu de control prin intermediul unei instituții europene, deja creată, denumită Grupul de state împotriva corupției, pentru asigurarea punerii în aplicare de către statele-părți a dispozițiilor convenției. România este membră la acest grup de state - GRECO – prin efectul Legii 107 din 2000.

Pentru armonizarea dreptului intern cu această convenție penală, s-au redact sau se află în curs de redactare proiectele textelor modificatoare ale legii noastre interne penale.

Convenția penală asupra corupției nu a intrat încă în vigoare, fiind necesară în acest scop depunerea a 14 instrumente de ratificare sau aderare. Deocamdată, au fost depuse patru instrumente de ratificare.

Având în vedere dispozițiile art.32 din Convenție, aceasta nu va intra în vigoare pentru România la data publicării legii de ratificare în Monitorul Oficial, ci în prima zi după trei luni de la data depunerii celui de-al 14-lea instrument de ratificare sau aderare.

Ca urmare, în funcție de momentul depunerii de către România a instrumentului de ratificare a Convenției, anterior sau ulterior intrării sale în vigoare, legea de ratificare ce vă este supusă atenției, va avea două date diferite de intrare în vigoare, așa cum s-a menționat în alin.3 al art.unic al acestei legi.

Față de cele prezentate mai sus, a fost întocmit proiectul de lege pe care, în conformitate cu prevederile Legii 4/1991, vă rugăm să-l aprobați.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă rog să vă prezentați.

Doamna Cristina Luzescu:

Sunt Cristina Luzescu, secretar de stat în Ministerul Justiției.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond, vă rog.

Poftiți, domnule profesor.

Domnul Ștefan Cazimir:

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției penale asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999.

Comisia a examinat proiectul de lege în ședința sa din 30 octombrie 2001.

Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de către membrii comisiei și de către reprezentantul Ministerului Justiției, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, în forma prezentată de inițiator.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri? Nu dorește nimeni.

Intrăm în dezbaterea proiectului de lege.

Titlul proiectului? Sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptat.

La articolul unic avem două alineate.

Alineatul 1. Sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptat.

Alineatul 2, care are și mai multe litere. Sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptat.

Alineatul 3. Sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptat.

Articolul unic în integralitate. Sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptat.

Proiectul de lege în integralitatea sa.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

A fost adoptat cu unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 21:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro