Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 19-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2001

18. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției civile asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999.
 
see bill no. 598/2001

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției civile asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999.

Din partea inițiatorilor, vă rog. Tot doamna secretar de stat Luzescu.

Doamna Cristina Luzescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În anul 1997 Grupul multidisciplinar împotriva corupției a fost mandatat de către Comitetul miniștrilor să elaboreze Convenția civilă asupra corupției, pornind de la necesitatea unui intrument internațional care să creeze reguli uniforme privind compensarea pentru daune, validitatea contractelor, răspunderea persoanelor și a statelor, termene de prescripție, obținerea probelor și alte aspecte care să faciliteze cooperarea internațională.

Această convenție stabilește măsuri legislative care vor fi luate la nivel național pentru incriminarea faptelor de corupție și care să permită victimelor acestor infracțiuni să primească despăgubiri pentru repararea prejudiciilor suferite ca urmare a unor astfel de fapte.

Convenția civilă asupra corupției a fost deschisă spre semnare la Strasbourg la 4 noiembrie 1999, România fiind printre cele douăsprezece state care au semnat-o cu acea ocazie. Până în prezent, încă 11 state au semnat această convenție.

Convenția este structurată pe trei capitole, vizând măsurile care trebuie luate la nivel național, cooperarea internațională și monitorizarea implementării, precum și condițiile pentru intrarea în vigoare.

Monitorizarea aplicării prevederilor Convenției civile asupra corupției, ca și a celei penale, de altfel, se realizează tot de instituția mai sus amintită, grupul de state împotriva corupției.

Convenția civilă asupra corupției, adoptată în cadrul Consiliului Europei, urmează să intre, de asemenea, în vigoare, după trei luni de la data depunerii celui de-al 14-lea instrument de ratificare; până în prezent convenția a fost ratificată numai de către Bulgaria.

Având în vedere dispoziția 15 din Convenție, aceasta nu va intra în vigoare pentru România la data publicării în Monitorul Oficial, ci în prima zi după trei luni de la data depunerii celui de-al 14-lea instrument de ratificare, pentru aceleași rațiuni pe care le-am expus cu prilejul celuilalt proiect de lege. Am introdus în legea de ratificare a acestei convenții dispoziții speciale pentru cele două momente de intrare în vigoare.

Înscrierea României printre primele 14 state care ratifică Convenția civilă asupra corupției contribuie la procesul de intrare în vigoare a acesteia și va reprezenta un important semnal politic, nu numai Consiliul Europei, ci și pentru alte state și organizații care se preocupă de promovarea unei politici active în domeniul combaterii corupției, dintre aceste organizații enumerându-se, fără îndoială, Uniunea Europeană.

Față de cele de mai sus a fost întocmit proiectul de lege alăturat pe care, în conformitate cu Legea nr. 4/1991, vă rugăm să-l aprobați.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți, domnule profesor.

Domnul Ștefan Cazimir:

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției civile asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999. Comisia a examinat proiectul de lege în ședința sa din 30 octombrie 2001.

Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de către membrii comisiei și de către reprezentantul Ministerului Justiției, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților în forma prezentată de inițiator.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Nu dorește nimeni. Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Articolul unic. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Legea în integralitatea ei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

A fost adoptat în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 4:06
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro