You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 19-11-2001

Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2001

2. Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

În conformitate cu prevederile art.17 alin.2 și 3 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la secretarul general al Camerei, în vederea exercitării de către deputați, a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi:

Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru;

Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei Romag-Prod din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare.