Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 19-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2001

21. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Berlin, la 4 iulie 2001.
 
see bill no. 595/2001

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Berlin la 4 iulie 2001. Ceva mai optimist.

Din partea inițiatorilor.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Încheierea Convenției de evitare a dublei impuneri între cele două state a fost necesară pentru stimularea cooperării economice, intensificării și lărgirii schimburilor comerciale, tehnico-științifice și culturale, contribuind la dezvoltarea și diversificarea relațiilor economice și financiare dintre cele două țări.

Cotele de impozit prevăzute în convenție pentru veniturile ce se impozitează prin stopaj la sursă sunt în avantajul ambelor state, acestea fiind mai reduse decât cele prevăzute de legislația fiscală a statelor respective.

Prin convenție se reglementează impunerea veniturilor din activități dependente, a veniturilor provenite dintr-o activitate desfășurată în mod independent, a veniturilor realizate din activități artistice sau sportive, a veniturilor încasate de profesori și cercetători rezidenți ai unui stat contractant care desfășoară activități de predare sau cercetare pe teritoriul celuilalt stat contractant, precum și modul de impunere a capitalului și a veniturilor realizate din valorificarea capitalului.

Convenția reglementează, de asemenea, problemele referitoare la schimbul de informații, tratamentul nediscriminatoriu, metodele de evitare a dublei impuneri, procedura amiabilă, precum și normele privitoare la intrarea în vigoare și la denunțarea convenției.

În acest scop a fost elaborat de către Guvern proiectul de lege care vă este supus spre dezbatere și adoptare, în temeiul Legii nr. 4 din 1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor internaționale.

Având în vedere și avizul favorabil al comisiei sesizate în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, precum și avizul Consiliului Legislativ, vă rog, domnilor deputați, să votați proiectul de lege ce vă este supus spre dezbatere și adoptare.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Din partea comisiei, vă rog.

Domnul deputat Gubandru.

Domnul Aurel Gubandru:

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnule președinte,

În urma examinării proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, în ședința din 7 noiembrie 2001 comisia a hotărât cu majoritate de voturi ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților în forma prezentată.

Prezentul proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri? Nu doresc.

Titlul legii. Sunt obiecții? Nu sunt. Vă mulțumesc. Adoptat.

Articolul unic. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Legea în integralitatea ei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat cu unanimitatea voturilor.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 20 october 2019, 12:14
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro