You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 19-11-2001

Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2001

22. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran, privind transportul maritim comercial, semnat la Teheran la 14 august 2000.
 
see bill no. 575/2001

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000.

Din partea inițiatorului, vă rog.

Domnul Dan Banciu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Prevederile acestui acord vor asigura cadrul juridic conform căruia navelor fiecărei părți contractante și încărcăturii acestora li se vor acorda toate facilitățile prevăzute, cu privire la libertatea de acces în apele teritoriale, în porturi, la serviciile portuare și cele legate de pilotaj.

De asemenea, prevederile acestui acord asigură cunoașterea reciprocă a documentelor de identitate a membrilor echipajelor, la bordul navelor, emise de autoritățile competente ale celor două părți.

În privința prevederile specifice și a clauzelor financiare și vamale proiectul de acord este asemănător cu celelalte acorduri care sunt încheiate de către țara noastră.

Menționăm că toate prevederile stabilite prin aceste acord sunt în conformitate cu legislația națională, precum și cu reglementările și recomandările adoptate de Organizația Maritimă Internațională.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dumneavoastră ați vorbit de proiectul celălalt, cu transportul maritim, care era următorul. Nu face nimic. Îl luăm pe acela, următorul.

Spuneți, domnule Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Să fim de acord să facem această inversare în ordinea de zi, să discutăm despre acest proiect de Lege privind ratificarea acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran privind transportul maritim.

Acest acord, sigur că era de foarte mare necesitate. În condițiile acestea comisia a hotărât să supună spre dezbaterea Camerei Deputaților raportul și adoptarea în forma finală, prezentată de Guvern.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Domnul Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

În calitate de președinte al Grupului de prietenie "România – Republica Islamică Iran" salut adoptarea sau discutarea și în perspectivă adoptarea acestor două proiecte de lege inversate datorită, probabil, emoției și oboselii de peste zi, acest lucru, atât proiectul de lege privind transporturile aeriene, cât și cel privind transportul maritim comercial intră într-un context mai amplu, cel care este subliniat de acordul recent încheiat la terminarea lucrărilor comisiei mixte de cooperare România – Iran, acord semnat cu prilejul vizitei în țara noastră a președintelui Parlamentului acestei țări.

Sper că prin adoptarea acestor două legi și mai ales prin aplicarea lor să se relanseze relațiile multilaterale între cele două țări, relații care au coborât la nivelul de peste 1 miliard de dolari la începutul anilor ’90, la circa 60 – 65 milioane de dolari în prezent.

Sunt convins că aceste acorduri, ca și celelalte acte semnate în urma vizitei, atât a parlamentarilor, cât și ai membrilor Executivului Iranian sunt, dacă vreți, gura de oxigen de care are nevoie și economia românească, dar de care are nevoie și economia iraniană, construită în bună măsură ca partener de lungă durată al său, din partea română.

Prin urmare, ca membru al Grupului parlamentar al Partidului România Mare, susțin atât proiectul de la poziția 20, cât și proiectul următor.

Am vorbit în acest sens pentru a nu mai ocupa încă o dată timpul la acest microfon, apreciez ca utile și sper și eficiente cele două acorduri. Nu mă pot, însă, abține să nu menționez, lucru care a fost sesizat și de către Consiliul Legislativ, unele imperfecțiuni de exprimare, deși este vorba de această dată de variantă în limba română, separată decât varianta în limba engleză. Este vorba de aceeași crasă neatenție de care aminteam anterior, că mai caracterizează din păcate pe cei care redactează documente și acorduri internaționale. Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă alte grupuri doresc să participe la dezbateri? Nu.

Titlul legii. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran privind transportul maritim comercial, semnat la Teheran la 14 august 2000. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul unic. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Supun legea în integralitatea ei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.