Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 22, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 22-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 22, 2001

5. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.73/2000 privind fondul pentru mediu (amânarea votului final)
 
see bill no. 383/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Urmează Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 93/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind fondul pentru mediu.

Rog Guvernul să prezinte acest proiect.

Domnul Puiu Hașotti (din sală):

Domnule președinte, este procedură de urgență.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți. Domnul Puiu Hașotti.

Domnul Puiu Hașotti:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal vă roagă să aveți bunăvoința de a vă apleca asupra a trei argumente, care vă fac să vă solicităm să fiți de acord cu retrimiterea la comisie pentru detalierea unor chestiuni și pentru armonizarea cu Legea nr. 428 din 2001.

Despre ce este vorba, domnule președinte și stimați colegi? Este vorba despre trei chestiuni care cred că legea ar fi trimisă la comisie, s-ar putea rezolva într-o perioadă cât se poate de convenabil㠖 o jumătate de oră, o oră. Dar sunt chestiuni foarte importante și am să le enumăr pe scurt.

1. Se face, practic, o discriminare evidentă între ambalajele din materiale plastice și celelalte tipuri de ambalaje, întrucât sunt taxate doar ambalajele din materiale plastice în corpul acestei legi. Dar cea mai importantă este următoarea: procentajul de 3% aplicat la valoarea ambalajelor nu are nici o susținere tehnico-economică, întrucât nu valoarea ambalajului determină poluarea mediului, ci tipul și calitatea de material din care acesta este fabricat.

În sfârșit, în timp ce în Uniunea Europeană agenții economici au obligația de a recupera și recicla numai 50% din cantitatea de ambalaje introduse pe piață, prin această lege se impune practic obligativitatea recuperării întregii cantități de ambalaje introduse pe piață de fiecare agent economic. În plus, este o necorelare între această ordonanță și Ordonanța nr. 78, care a devenit Legea nr. 426 din 18 iulie 2001 și, evident, trebuie făcute și aceste corelări între cele două acte normative.

Vă mulțumesc și vă reamintesc, având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm să aveți înțelegerea, bunăvoința ca acest proiect de lege, această ordonanță să fie retrimisă la comisie o singură dată, pentru recorelările necesare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat Bara, vă rog să vă exprimați punctul de vedere al comisiei.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În legătură cu aceste observații pe care le-a făcut domnul Hașotti, materialul pe care-l avea dânsul în față noi l-am avut la comisie, au fost tot felul de intervenții, domnule președinte și stimați colegi, în ceea ce privește acest fond de mediu, realizarea acestui fond de mediu. Legea fondului de mediu este datată cu mult înainte. Acum sunt numai observații la această lege.

Cu toate intervențiile care s-au făcut, noi am încercat să ținem cont de ele în raportul comisiei.

spre surprinderea mea, acum văd că sunt unele asociații sau societăți care n-au reușit să-și impună punctul de vedere în cadrul comisiei. această ordonanță am discutat-o mai mult de două luni și jumătate, am așteptat propuneri chiar și din partea ministerelor, există un protocol încheiat între trei ministere – Ministerul Mediului, Ministerul Industriei și Comerțului și Ministerul Sănătății.

Deci, toate necorelările pe care le spunea domnul Hașotti, îmi pare foarte rău, nu cred că este cazul să intru în amănunte acum, noi am ținut cont de ele și s-a ținut cont inclusiv de către inițiator. Așa că rugămintea mea este totuși să discutăm raportul. Dacă, eventual, sunt niște observații și niște amendamente, zic eu, pertinente, să ținem cont de ele, dar retrimiterea la comisie a acestui raport n-ar duce la nimic nou. Absolut tot ce s-a putut spune în legătură cu acest fond de mediu, așa cum să nu mai repet încă o dată, toate observațiile făcute, începând de la producătorii de ciment, producătorii de mase plastice, producătorii de medicamente, producătorii de pesticide, de îngrășăminte, noi le-am avut la noi la comisie, le-am discutat, le-am retrimis înapoi la cei care au fost inițiatorii unor asemenea observații, am avut discuții și cu ei, în general am căutat să ținem cont de anumite doleanțe ale lor.

Sigur, noi acum suntem puși în fața unui fapt: vrem sau nu vrem să avem fond de mediu în țară? cei care au avut bunăvoința să se uite la raportul comisiei, își vor da seama că totuși raportul a fost, zic eu, lucrat destul de bine și destul de atent, ne-am aplecat cu atenție asupra lui. Chiar și procentele propuse de către inițiator, observați, noi am încercat să le facem cât mai ușor de acceptat atât de producători, dar în primul rând și în primul rând de cei care vor să facă protecția mediului.

Acestea fiind spuse, eu propun, totuși, ca raportul să fie discutat astăzi, să nu fie retrimis comisiei. Și, ca să nu mai revin încă o dată la microfon, având în vedere că este o ordonanță în procedură de urgență, propun 15 minute și pentru fiecare articol câte două minute.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, un proiect se restituie comisiei atunci când, din dezbateri, rezultă că un amendament care ar fi propus și ar fi adoptat sau ar trebui să fie adoptat ar produce perturbări în coerența și unitatea legii. În această fază, practic, după regulament, nu se poate transmite proiectul înapoi la comisie.

Eu vă propun, atunci, să trecem la dezbateri și, când colegii noștri liberali vor avea de susținut acele amendamente la care s-au referit, vom vedea atunci dacă este necesară restituirea la comisie, sau nu.

Supun votului dumneavoastră timpii de dezbatere pe care i-a propus domnul deputat Bara.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem atunci la dezbateri.

Întreb reprezentantul Guvernului dacă dorește să facă o scurtă prezentare, dar îi semnalez faptul că timpul acesta se încadrează în cele 15 minute.

Bun. Vă mulțumesc.

Trecem, atunci, la dezbaterea pe texte.

La titlul legii, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Cu privire la articolului unic, semnalez comisiei faptul că în raport de modificările și completările din raport, se cuvine modificarea și mai exact completarea articolului unic, în sensul că dispoziția de aprobare a ordonanței trebuie completată cu "se aprobă ordonanța, cu următoarele modificări și completări".

supun votului dumneavoastră această completare a articolului unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea ordonanței de urgență.

La titlu, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

Preambului art.I – dispoziția de modificare -, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct.1 și pct.2 al art.I, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votate pct.1 și pct.2 în unanimitate.

La pct.3, cel cu privire la art.3, alin.1, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct.3, cu privire la art.3, alin.2, vă rog să vă uitați în raport la amendamentul nr.1, de la pag.1.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.1, care vizează, repet, art.3, alin.2. Comisia propune modificarea lit.c) și lit.e). Urmăriți, vă rog, amendamentul nr.1.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.1? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, alin.2 al art.3 se va modifica în pct.c) și pct.e).

La celelalte puncte comisia n-a avut.

La pct.a), b) și d), dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La alin.3, 4 și 5 ale pct.3, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct.4, urmăriți, vă rog, amendamentul 2 din raportul comisiei, amendament pe care îl regăsiți la pag. 1.

Comisia propune prin acest amendament ca art. 4 alin.1 lit.a) să fie modificat. Supun atenției dumneavoastră această primă propunere a amendamentului 2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

A doua propunere din amendamentul 2 vizează abrogarea lit.c) din alin.1 al art.4. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți, votat în unanimitate.

Întreb, în continuare, dacă, la pct.4 art.4 alin.1 lit.b) unde comisia nu a avut amendamente, aveți dumneavoastră. Nu aveți, votat în unanimitate.

La alin.2 al art.4 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, votat în unanimitate.

Alin.3 și 4 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct. 5 din ordonanță, cu privire la art. 5, comisia n-a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.6 care vizează abrogarea art.6, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut, nici dumneavoastră, votat în unanimitate.

La pct.7, cel cu privire la art.7, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, votat în unanimitate.

La pct.8, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, votat în unanimitate.

La pct.9 cu privire la titlul Capitolului III, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, votat în unanimitate.

Pct.10, cu privire la art.9, urmăriți, vă rog, amendamentul 3 de la pag.1 care vizează modificarea lit.a), modificare care constă în reducerea cotei de 20% la cotă de 3%. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 3? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Vă rog să urmăriți la același amendament 3, eu am comentat lit.a), urmăriți, vă rog dacă pentru lit.b), c) și d) aveți obiecțiuni la amendamentele comisiei? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Pentru lit.e), f) și g), poftiți, domnule deputat.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La pct.e) fac recomandare ministerului, de aplicare, probabil, pentru că așa cum este prevăzut în raport se subînțelege că se aplică cota de 2% din valoarea substanțelor chimice periculoase comercializate de producători. Or, producătorul nu comercializează substanțele prevăzute în Anexa nr.3, ci comercializează niște produse rezultate din substanțele respective. Niciodată, producătorii din țară, de exemplu, de pesticide, fungicide, ei nu comercializează aldrinul, de exemplu. Și, nu cumva să se înțeleagă că această cotă se aplică la valoarea substanțelor periculoase, ci a produselor care rezultă aceste substanțe.

A doua observație o fac tot pentru normele metodologice să aibă în vedere că această cotă de 2% să se aplice la proporția de participare a substanței în valoarea produsului final. De exemplu, dacă o substanță participă numaicu 10%, să se aplice cota de 2% pentru cât participă substanța respectivă.

De asemenea, altă observație, că această cotă de 2% să se aplice la prețul fără TVA. De altfel, asta este un lucru elementar, dar nu cumva să gândească cineva să aplicea această cotă la prețul inclusiv cu TVA. Aceasta legat de pct.e).

Domnule președinte,

La pct.f)...

Domnul Valer Dorneanu:

mergem mai departe, deocamdată să analizăm aceastsă obiecție a dumneavoastră.

Domnule ministru Jelev, vă rog să vă pronunțați.

Domnul Ioan Jelev:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

în primul rând, profit să vă urez și eu din partea colegilor noștri "La mulți ani, noroc și sănătate". Suntem, într-adevăr, pentru ceea ce a prezentat domnul deputat Ianculescu, este corect, asta se și urmărește prin lege, și putem ca precizările respective, considerăm noi să fie făcute la normele de aplicare, pentru că, într-adevăr, cotele se referă la niște substanțe care intră într-o anumită proporție în produsul respectiv și, desigur, se aplică la cantitatea respectivă, dar credem noi că acest lucru trebuie făcut la nivelul normativelor de aplicare.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei?

Domnul Radu Liviu Bara:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sigur că așa cum a fost gândirea inițiatorului a fost și gîndirea noastră, și scrie "din valoarea substanțelor chimice periculoase comercializate". în produsul finit intră numai două produse periculoase, conform anexei, la valoarea lor și la cantitatea cu care se intră în produsul finit, deci nu la întreg produsul finit, că dacă scria "cota din valoarea produsului finit obținut" din asta, atunci se înțelegea așa. Dar, sigur așa cum spunea și domnul ministru în normativele de aplicare, sigur că se va ține cont. Deci, domnul Ianculescu, să fie liniștit că așa s-a și gândit art.respectiv.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Există un text de trimitere cu privire la obligația elaborării unor norme metodologice în aplicarea acestei legi?

Domnul Radu Liviu Bara:

Da. la legea inițială era articol care spunea: "într-o perioadă de… se vor da normele metodologice de aplicare în ceea ce privește aplicarea legii" și, în cazul nostru, modificările care sunt.

Deci există, da, norme metodologice care automat schimbând legea vor trebui schimbate și ele.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă textul rămâne așa v-aș sugera ca în final să vă gândiți la o propunere pentru modificarea normelor.

Domnule deputat Ianculescu, în raport de aceste explicații, vă mai mențineți obiecția sau acceptați amendamentul așa cum este?

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

N-a fost amendament, a fost o sugestie de clarificare în norme, pentru că așa cum este prevăzut în raport este ceva ambiguu. Deci spune că substanțele prevăzute în anexa 3, dar haideți, eventual să adăugăm aici "constituite niște produse". Că, altfel, dacă aplicăm cum e prevăzut aici, se aplică la aldrinul din Anexa nr.3.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Jelev.

Domnul Ioan Jelev:

Noi considerăm că în lege este foarte clar, se spune clar, se aplică aceste procente la substanțele menționate într-o anexă. Sunt precizate acele procente, deci orice am face, nu putem aplica astfel de procente la un produs care nu apare în Anexa nr.3. Produsul final care rezultă din diverse combinații a acelor substanțe nu apare în acea nominalizare, deci este foarte clar că legea se referă strict la niște substanțe care sunt prevăzute, nominalizate punct cu punct, într-o anexă la această lege. deci este evident, credem noi, că acest lucru se aplică la acea cantitate care va intra eventual în produsul respectiv final. Deci considerăm că este foarte clar cum apare acum în lege și poate rămâne în felul acesta.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Supun, în aceste condiții, cu aceste explicații, votului dumneavoastră amendamentul e) de la pct.3 din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Tot la e)?

Poftiți, dar țineți cont totuși că eram în timpul votului.

Domnul Damian Brudașca:

Da, tot la e).

Domnule președinte,

Eu, în general, aș dori ca stafful tehnic să aibă un pic de atenție în ceea ce privește folosirea cuvintelor. spre exemplu, în ce privește ministru de resort, deci denumirea ministerului, este scris cu litere mici, iar peste tot celelalte instituții sunt, așa cum cere și limba română, scrise cu majuscule.

În cazul în speță, la alin.e) nu am decât o singură modificare, tot de redactare. eu aș propune să fiți de acord ca această lit.e) să aibă următoarea formulare: "o cotă de 10% din valoarea încasată la comercializarea pe piața internă a substanțelor periculoase și a produselor cu efect toxicologic ridicat asupra sănătății populației;" pentru că aici este vorba de "efectul toxicologic și nu de potențialul respectiv". Aceasta era modificarea de redactare pe care v-o supun atenției.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, regret, dar nu este vorba de o modificare de redactare, ci ea are și rezonanțe de fond. Vă rog să fiți de acord la deosebirile care s-au discutat și până acum.

Domnul Damian Brudașca:

Nu e o modificare.

Domnul Valer Dorneanu:

tocmai, este o modificare de fond ceea ce spuneți, încît, neavând dumneavoastră un amendament pe acest motiv, eu îl mai întreb încă o dată pe domnul ministru Jelev și comisia, dacă în raport cu cele prezentate de domnul Damian Brudașca se impune vreo modificare.

Domnul Ioan Jelev:

Noi considerăm că, întrucât aceste substanțe pe care le-am prevăzut în lista respectivă sunt și rezultă din liste care sunt unanim admise și la nivelul Uniunii Europene și la noi în țară și au fost admise acolo, și introduse acolo tocmai pentru că au aceste efecte, ne menținem punctul de vedere privind formularea inițială care a fost făcută în comisie și pe care o susținem și, de asemenea, considerăm că această cotă de 2% menționată aici este cea, să spunem, rezonabilă la puterea actuală economică a noastră, iar o mărire la 10% cum s-a propus ar fi foarte mult. Noi ne menținem acest punct de vedere la aceste motive.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Poftiți, domnule deputat.

Am totuși rugămintea să țineți cont de timpul pe care l-am votat cu toții.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte, eu nu pun la îndoială faptul că există normative, că existe liste etc., dar formularea în sine nu este românească. Pe mine, ca și beneficiar al efectului legii, nu mă interesează dacă produsele acelea au potențial toxicologic ridicat, pe mine mă interesează dacă eu, ca individ, sunt afectat de aceste produse. Deci, eu, ca legiuitor, instituția noastră trebuie să fie foarte clară, coerentă în exprimarea acestui text de lege. Aici e problema, eu nu pun la îndoială cotele 2%, 10%, eu mă refer la modul de redactare propriu-zis.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia, mai doriți să faceți vreo precizare?

Stimați colegi,

Potrivit regulamentului, eu sunt obligat să supun votului întâi amendamentul comisiei cu privire la lit.e). Dacă acest amendament este votat, implicit celelalte propuneri de formulare sunt eliminate.

Cine este pentru amenamentul 3, lit.e) în formularea comisiei. Vă rog să vă exprimați votul. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 10 voturi împotrivă.

Abțineri? Doriți să numărăm și celelalte voturi? Sunt și abțineri? Nu sunt. evident majoritatea este pentru amendament.

La lit.f) dacă sunt observații la amendamentul comisiei.

Poftiți, domnule Ianculescu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am discutat acest amendament și cu domnul ministru Aurel Constantin Ilie, ministrul protecției apelor și protecției mediului.

Vedeți dumneavoastră, aici se impune o cotă de numai 1% din prețul de adjudecare al masei lemnoase, cumpărată de la Regia Națională a Pădurilor. Cred că este vorba de valoarea lemnului pe picior, transformat în bușteni. Noi știm că acești bușteni, chiar dacă prin hotărâre de Guvern pe perioadă limitată este interzisă, este interzis exportul, știm că următoarele 6 luni nu putem să ne opunem, nu putem să spunem "nu Comunității Europene", am semnat un acord de asociere la Comunitatea Europeană, deci exportul este liber. Or, nu avem voie să impunem taxe de restricționare, dar mai ales de interzicere a exportului. De aceea, sub această formă mascată noi am putea să aducem o contribuție ca o parte din banii care pleacă pe export de bușteni să se întoarcă înapoi în a face noi păduri. De aceea, eu v-aș propune ca în loc de taxa de 1% să creștem cu un procent, să spunem 2%, în așa fel încât să avem bani, pentru că acești bani expres se întorc la silvicultură pentru a face păduri în România și să creștem cota de la 1% la 2%. Nu este un capăt de țară și este în beneficiul întregii societăți, în beneficiul echilibrului ecologic din România.

Vă repet, am discutat și cu domnul ministru Aurel Constantin Ilie, știe și domnul ministru Jelev de această chestiune și v-aș ruga pe dumneavoastră să fiți de acord cu acest procent de 2%. Inițial el a fost 30%, de la 30%, haideți, măcar să fie 2%.

Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Domnul Valer Dorneanu:

Reprezentantul inițiatorului?

Domnul Ioan Jelev:

Din analiza pe care am făcut-o noi am ajuns la concluzia că această cotă de 1% poate reprezenta o contribuție care să ajute la rezolvarea unora dintre problemele pădurii. Și, printre altele, chiar a celor care sunt afectați, să spunem, de aceste activități. În principiu, noi ne menținem acest punct de vedere, dar desigur Parlamentul poate decide asupra acestei valori, în final.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Bara din partea comisiei?

Domnul Liviu Radu Bara:

Da. Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sigur că noi ne menținem această cotă de 1% prezentată în raport și aș vrea să îi citesc domnului coleg că este o diferență între cei 30% și diferența de 1%: cei 30%, o cotă din valoarea încasată pentru exportul de bușteni, pe când la noi o cotă de 1% prin prețul de adjudecare al masei lemnoase cumpărată, deci masa lemnoasă cumpărată este mult mai mare decât cea care merge la export. Până la urmă procentele de 1% și 30%, sigur, noi am făcut un calcul și cu asta cred... ca să pot să răspund și la alți colegi, care vor interveni probabil. Noi am făcut un calcul împreună cu ministerul, ce ar însemna, care ar fi într-un an de zile cheltuielile pentru acest fond de mediu. Sigur că acest fond de mediu, depinde din ce parte te uiți, ar trebui să fie foarte mare pentru unii, noi ne-am gândit să găsim o soluție de mijloc în așa fel încât să putem să și folosim, deci să avem bani din acest fond de mediu, dar să nu-i omorâm pe cei care produc anumite substanțe sau cei care încă n-au reușit, s-o spunem cinstit, încă să-și introducă niște tehnologii care să nu fie poluante. Deci ne menținem pentru 1%.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

din punct de vedere procedural, la cealaltă literă sunt obligat să supun votului dumneavoastră mai întâi, amendamentul comisiei.

Cine este pentru amendamentul 3 lit.f) al comisiei, în formularea prezentată? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Cu 4 voturi împotrivă, s-a adoptat amendamentul comisiei.

Sunt abțineri?

Cu majoritatea de voturi a fost admis amendamentul comisiei. Să se consemneze exact numărul voturilor împotrivă.

La lit. h), vă rog să urmăriți amendamentul comisiei. Dacă aveți obiecțiuni la lit.h)? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Lit.i), dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Comisia adaugă încă 4 litere: j), k), l) și m) dacă aveți obiecțiuni la ele? Nu aveți, votat în unanimitate.

Vă amintesc că la pct.10 din ordonanță, cu privire la art.9 pct.b), c), d) n-au fost afectate din vreo propunere de modificare. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni la formularea din ordonanță cu privire la lit.b), c) și d). Nu aveți, votat în unanimitate.

La art.9, tot la pct.10 comisia ne propune un alineat 2 nou. Vă rog să urmăriți exact acest alineat din josul paginii 5. Dacă aveți obiecțiuni la alin.2? Nu aveți, votat în unanimitate.

La același amendament 3, pag.6, urmăriți vă rog, comisia mai propune introducerea încă a 3 alineate: 3, 4 și 5. Dacă aveți obiecțiuni la aceste alineate propuse de comisie? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.11 și 12 din ordonanță, comisia n-a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Pct.13, 14 dacă aveți obiecțiuni? Comisia n-a avut, nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Pct.15, 16 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Urmăriți, vă rog, în continuare amendamentul 4 de la pag.6, comisia propune ca după art.13 să se introducă art.131. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 4? Nu aveți. Votat în unanimimtate.

La art.II dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, votat în unanimitate.

Cu privire la Anexa nr.1, vă rog să urmăriți amendamentul 5, dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 5? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Urmăriți Anexa nr.2 la pct.6 din raport. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Pentru Anexa nr.3, urmăriți amendamentul 7. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Cu aceasta am parcurs și textul legii și al ordonanței.

Fiind vorba de o lege organică o vom supune votului dumneavoastră final în ședința de marți când se preconizează să aibă loc votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 16 november 2019, 1:25
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro