Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 26, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 26-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 26, 2001

2. Expunerea orală a întrebărilor și prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Urmează partea a doua a ședinței de astăzi, ședința de interpelări și întrebări.

Stimați colegi, reluăm ședința de înterpelări și întrebări peste cinci minute ca să se așeze lucrurile și deputații.

După pauză

Domnul Valer Dorneanu:

Rog întâi domnii secretari să poftească la tribună pentru a mă asista.

În cadrul ședinței consacrată răspunsurilor orale, sunt înscriși domnii deputați Emil Boc. Este? Nu este. Vă rog să-i transmiteți răspunsul scris.

Domnul deputat Damian Brudașca. Răspunde domnul Costache Ivanov, din partea Ministerului Justiției.

Da. Două răspunsuri are pentru domnul deputat Damian Brudașca.

Domnul Costache Ivanov:

Stimate domnule deputat,

La interpelarea formulată de dumneavoastră la 22 octombrie 2001 adresată ministrului justiției referitoare la înscrierea asociațiilor și fundațiilor, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.26/2000, vă comunicăm următoarele: Ordonanța Guvernuluinr.26/2000 prevede la art.8 alin.2 că în termen de trei zile de la depunerea cererii de înscriere și a documentelor prevăzute în art.7 alin.2, judecătorul verifică legalitatea acestora și dispune, prin încheiere, înscrierea asociației în registrul asociațiilor și fundațiilor.

Ca atare, termenul nu este prevăzut de lege pentru efectuarea înscrierii în mod automat, ci pentru soluționarea cererii depuse prin Încheiere. În acest sens, art.9 alin.1 prevede, de altfel că, în situația în care cerințele legale pentru constituirea asociației nu sunt îndeplinite, judeăcoturl, la expirarea termenului prevăzut de art.8 alin.2, citează reprezentantul asociației punându-i în vedere să remedieze neregularitățile într-un termen de până la o săptămână.

Art.9 alin.3 stabilește un termen de 24 de ore de la închiderea dezbaterilor pentru pronunțarea încheierilor, iar art.11 prevede că încheierile de admitere sau de respingerea cererii de înscriere sunt supuse recursului în termen de 5 zile de la pronunțare, judecarea acestuia făcându-se cu citarea părților de urgență și cu precădere. Pronunțarea în recurs este supusă aceluiași termen de 24 de ore.

Potrivit art.12 alin.1, înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor se efectuează în ziua rămânerii revocabile a încheierii de admitere, ceea ce semnifică expirarea termenului de recurs 6-15 zile de la data depunerii cererii, conform art.8. Sau pronunțarea încheierii în recurs de urgență fără a fi stabilit în act normativ un termen pentru soluționarea acestuia.

Referitor la cea de-a doua întrebare, precizăm că nu există posturi de ajutor de judecător în Legea de organizare judecătorească, iar suplinirea posturilor de judecător nu se poate face în condițiile actuale întrucât nu există posibilități de finanțarea acestora datorită lipsei resurselor bugetare pentru plata salariilor.

Vă rugăm să primiți, domnule deputat, asigurarea întregii mele considerații. Semnează, ministrul justiției, doamna Rodica Mihaela Stănoiu.

La cea de-a doua interpelare formulată tot de domnul deputat Brudașca, răspunsul semnat de doamna ministru spune următoarele: "La interpelarea formulată de dumneavoastră, adresată ministrului justiției, referitoare la cultivarea spiritului revizionist și revanșard în rândul minorității maghiare din România de către emisari ai Budapestei, vă comunicăm următoarele: înființarea Organizației transilvane a ungurilor ca parte componentă a Uniunii Mondiale a Ungurilor și afirmațiile făcute de reprezentanții acestor organizații nu pot fi apreciate ca având un caracter subversiv și antiromânesc decât în măsura în care, prin statut, acestea încalcă dispozițiile legale, aspect care a fost verificat de către instanțele de judecată.

România a recunoscut, prin semnarea convențiilor internaționale, statutul dublei cetățenii ca și alte state europene, astfel că obținerea dublei cetățenii, română și maghiară, de către cetățeni români de naționalitate maghiară, nu contravine legii române. Cetățenia maghiară poate fi obținută în conformitate cu prevederile Legii maghiare, iar eliberarea legitimației de maghiar este condiționată de păstrarea cetățeniei române.

Referitor la declarațiile reprezentanților organizațiilor maghiare, acestea nu pot fi confundate cu organizația sau asociația în sine, fiind vorba de aprecieri personale. În situația în care persoanele ce reprezintă aceste asociații sau organizații au rang diplomatic, pot fi declarate persona nongrata, acesta fiind un termen diplomatic, cu titlu de sancțiune pentru personalul diplomatic, iar abilitarea pentru aceasta revine Ministerului Afacerilor Externe.

Vă rog să primiți, domnule deputat, asigurarea întregii mele considerații." Semnează doamna Rodica-Mihaela Stănoiu, ministrul justiției.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat!

Domnul Damian Brudașca:

În legătură cu răspunsurile primite, în primul rând, țin să-i mulțumesc domnului secretar de stat. La prima întrebare pe care am pus-o am avut în vedere faptul că, în momentul de față, datorită multitudinii de facultăți private și nu numai private de drept, există o cantitate uriașă de absolvenți ai acestor facultăți fără locuri de muncă. Or, în momentul de față, în ciuda promisiunilor făcute în legătură cu posibilitatea restrângerii duratei pentru înscrierea unor asemenea asociații, ligi, fundații, și așa mai departe, timpul este foarte mare, foarte mulți dintre cei care ar trebui să soluționeze problemele respective invocând lipsa personalului.

În legătură cu răspunsul la cea de-a doua întrebare, eu aș dori ca și doamna ministru și domnul secretar de stat să gândească aceste probleme cu toată seriozitatea. Ne vom trezi mâine-poimâine că acești emisari care sunt toată ziua-bună-ziua bântuie prin Transilvania, fie că sunt în cadrul subzisei fundații "Transilvania", fie a altor organisme antiromânești fățișe, ne vom trezi că aruncă în aer ordinea de drept și aduc prejudicii foarte mari integrității național-statale.

Nu tratați, domnilor miniștri, cu indiferență problema Transilvaniei! Nu tratați cu indiferență și cu miopie atitudinea antiromânească a acestor emisari ai răului! Atenționați serviciile secrete și tot ce mai are românesc în această țară statul român să trateze cu responsabilitate problema subminării în mod oficial și sistematic a instituțiilor statului român. S-ar putea ca odată generațiile viitoare să vă tragă la răspundere pentru larghețea și gentilețea nejustificată de care dați dovadă în prezent.

Mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 1:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro