Dan Coriolan Simedru
Dan Coriolan Simedru
Sittings of the Chamber of Deputies of November 27, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 27-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 27, 2001

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.6 Dan Coriolan Simedru - comentariu pe marginea prezentării documentului politic privind strategia de securitate națională;

Domnul Corneliu Ciontu:

................................................

Îl invit la microfon pe domnul deputat Simedru Dan Coriolan; se pregătește domnul Sali Negiat.

Domnul Dan Coriolan Simedru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Zilele trecute, Președinția României anunța cu satisfacție că în sfârșit s-a hotărât să prezinte strategia de securitate națională a României, document politic fundamental care declanșează un întreg șir de acte normative în domeniul apărării și siguranței naționale.

Nu am înțeles de ce atâta satisfacție, pentru că, acest document era așteptat în Parlament încă din luna martie, când în conformitate cu Legea nr. 63 din 2000, respectiv Ordonanța nr. 52/1998 ar fi trebuit prezentat Camerelor reunite pentru adoptare.

În acest sens, art. 4 din lege stabilește explicit "strategia de securitate națională a României este documentul de bază care fundamentează planificarea apărării la nivel național.

Președintele României, în termen de cel mult trei luni de la învestitură, prezintă Parlamentului strategia de securitate națională a României".

Iată că, ignorând prevederile legale, cu aroganță și dispreț în ton cu politica mediatică adoptată de primul-ministru, președintele Iliescu anunță cu surle și trâmbițe finalizarea și trimiterea spre Parlament a importantului document, în loc să adopte o atitudine rezervată, discretă și să găsească o scuză cât de cât plauzibilă față de întârzierea nepermisă, măcar pentru a salva aparențele de bun comportament și competență în unul din cele mai importante domenii ale atribuțiilor prezidențiale.

Bine că înțelepciunea populară găsește compensări pentru astfel de situații și acceptând zicala "Mai bine mai târziu decât niciodată", trecem mai departe, nu fără a preciza că, totuși, într-o țară cu democrație consolidată, această ignoranță ar fi fost un motiv de demisie sau, în cel mai modest caz, un scandal politic.

În aceeași situație de elev prins cu lecțiile nefăcute la o materie de bază se află și Guvernul Năstase, care în conformitate cu prevederile art. 6 din aceeași lege trebuie "ca în vederea realizării prevederilor strategiei de securitate națională a României, Guvernul, pe baza programului de guvernare, elaborează carta albă a securității și apărării naționale care vizează aceeași perioadă de valabilitate ca și strategia de securitate națională a României și se supune spre aprobare Parlamentului, în termen de cel mult trei luni de la acordarea votului de încredere".

Neadoptarea acestor documente a pus în imposibilitate celelalte structuri cu atribuții în acest domeniu să-și elaboreze propriile strategii, directive, planuri și programe departamentale. Din multitudinea documentelor elaborate de structurile cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale pe noi, parlamentarii, ne interesează în mod deosebit cele prevăzute la art. 13 din Legea nr. 63/2000 unde se specifică: "Programele de constituire, modernizare și pregătire a forțelor ce cuprind măsurile și acțiunile concrete ce se execută pentru constituirea, înzestrarea, încartiruirea unităților militare, asigurarea condițiilor optime de viață pentru personal, pregătirea comandamentelor și unităților, asigurarea sprijinului logistic și a rezervelor pentru o mobilizare de război, crearea și întreținerea infrastructurii pentru acțiuni militare, participarea la acțiuni de cooperare internațională cu statele partenere sau aliate precum și resursele necesare anual pentru desfășurarea acestora. Programele se elaborează pentru o perioadă de 4 ani și cu o perspectivă pe termen lung și se aprobă de Parlament, se completează și se actualizează în raport cu stadiul de execuție".

Adoptarea bugetului pentru 2002 fără a avea la bază programele de constituire, modernizare și pregătire a forțelor pentru instituțiile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale au determinate să fie superficial întocmite, în baza unor obiective cu caracter de generalitate, fără concretețea necesară. Fără existența acestor programe nu putem cunoaște sursele de .înzestrare a acestor instituții, mai ales sumele ce pot fi alocte industriei naționale de apărare, care, dacă nu are nici o perspectivă, va sucomba, aspect grav din punct de vedere social, cât și al siguranței naționale.

Actualele bugete ale instituțiilor care intră sub incidența Legii nr. 63/2000 reprezintă un simulacru de documente, care nu respectă un principiu corect de întocmire a bugetului. S-au alocat sumele și apoi se întocmesc programele, adică, se pune căruța înaintea cailor.

Iată, deci, domnilor de la putere, cum dovediți încă o dată că pentru dumneavoastră legea nu este valabilă, faceți ce doriți și când doriți, nu aveți nici un respect față de țară, nici măcar într-un domeniu capital cum este siguranța națională. vă mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 8:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro